Blog Archives

>ဴမန္မာဴပည္မႀ အဆုိေတာ္မဵား ထုိင္းႎုိင္ငံခဵင္းမုိင္႓မိႂႛတၾင္ ေဖဵာ္ေဴဖတင္ဆက္

November 29, 2007
>ဴမန္မာဴပည္မႀ အဆုိေတာ္မဵား ထုိင္းႎုိင္ငံခဵင္းမုိင္႓မိႂႛတၾင္ ေဖဵာ္ေဴဖတင္ဆက္

> ဴမန္မာဴပည္မႀ အဆုိေတာ္မဵား ထုိင္းႎုိင္ငံခဵင္းမုိင္႓မိႂႛတၾင္ ေဖဵာ္ေဴဖတင္ဆက္ မုိးမခအေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ႎို၀င္ဘာ ၂၈၊ ၂၀၀၇ ရန္ကုန္မႀ နာမည္ေကဵာ္အဆုိရႀင္မဵားႎႀင့္ ခဵင္းမုိင္မႀ ၀ၝသနာရႀင္လူငယ္မဵား၏ စင္တင္ဂီတပဲၾ(ဓာတ္ပုံ- မုိးမခ) ဴမန္မာဴပည္မႀနာမည္႒ကီးအဆုိေတာ္အခဵႂိႛပၝ၀င္ေသာ ေတးဂီတေဖဵာ္ေဴဖပဲၾတစ္ခုကုိ ထုိင္းႎုိင္ငံ၊ ခဵင္းမုိင္(ဇင္းမယ္)႓မိႂႛတၾင္...

Read more »

>လိုည္းေႎၾေႎႀာင္း – ခဵစ္ေသာ အေမ့အတၾက္ အလၾမ္းစာ

November 29, 2007
>လိုည္းေႎၾေႎႀာင္း – ခဵစ္ေသာ အေမ့အတၾက္ အလၾမ္းစာ

> ခဵစ္ေသာ အေမ့အတၾက္ အလၾမ္းစာလိုည္းေႎၾေႎႀာင္းႎို၀င္ဘာ ၂၈၊ ၂၀၀၇ အေမဟာ …ဂုဏ္ပကာသန၊ မာန္မာန မရႀိပကတိ ဴဖႃစင္တဲ့ ေရၿအတိ႓ပီးေသာ ႎႀလံုးသားႎႀင့္ပင္လယ္ေရဴပင္ပမာ ထာ၀ရ စီးဆင္းေနဆဲပၝ။ အေမဟာ …အေမ့ရဲႛဘ၀ကို ကႎၨာရ အဴဖစ္...

Read more »

>လူထုအတၾက္ လူထုဖက္က လူထုေဒၞအမာ – ၁

November 29, 2007
>လူထုအတၾက္ လူထုဖက္က လူထုေဒၞအမာ – ၁

> လူထုအတၾက္ လူထုဖက္က လူထုေဒၞအမာ – ၁၀င္းတင့္ထၾန္းႎို၀င္ဘာ ၂၈၊ ၂၀၀၇ ( ၁ ) ကဵေနာ္ဟာ အညာသားဴဖစ္ေပမဲ့ မႎၨေလးထက္ ရန္ကုန္ကိုပဲ ပိုဴပီး ကဵၾမ္းကဵၾမ္းကဵင္ကဵင္သၾားတတ္လာတတ္ ရႀိခဲ့ပၝတယ္၊၊ ဘ၀မႀာ...

Read more »

November 29, 2007

> လူထုေဒၞအမာ ၉၂ ေမၾးေနႚ အမႀတ္တရပၾဲ နယူးေယာက္ဴပည္နယ္၊ က႗ဲဆည္ကန္တၾင္ ဴပႂလုပ္အထိမ္းအမႀတ္ အင္တာနက္စာေစာင္လည္း ဴဖန္ႚခဵိမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ႎို၀င္ဘာ ၂၈၊ ၂၀၀၇ ႎုိ၀င္ဘာ ၂၄၊ ၂၀၀၇၊ စေနေနႚတၾင္ ကဵင္းပဴပီးစီးခဲ့ေသာ...

Read more »

>ဴမန္မာဴပည္ ဒီမိုကေရစီေရး ကူညီမႁ ရန္ပုံေငၾ ေစဵးေရာင္းပၾဲ ကေနဒၝ မႀ ဴမန္မာဴပည္ လၾတ္ေဴမာက္ေရးလႁပ္ရႀားမႁ အဖၾဲႚ ကဵင္းပ

November 29, 2007
>ဴမန္မာဴပည္ ဒီမိုကေရစီေရး ကူညီမႁ ရန္ပုံေငၾ ေစဵးေရာင္းပၾဲ ကေနဒၝ မႀ ဴမန္မာဴပည္ လၾတ္ေဴမာက္ေရးလႁပ္ရႀားမႁ အဖၾဲႚ ကဵင္းပ

> ဴမန္မာဴပည္ ဒီမိုကေရစီေရး ကူညီမႁ ရန္ပုံေငၾ ေစဵးေရာင္းပၾဲ ကေနဒၝ မႀ ဴမန္မာဴပည္ လၾတ္ေဴမာက္ေရးလႁပ္ရႀားမႁ အဖၾဲႚ ကဵင္းပမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ႎို၀င္ဘာ ၂၈၊ ၂၀၀၇ ႎုိ၀င္ဘာ ၂၄၊ ၂၀၀၇၊...

Read more »

>MoeMaKa presents Ludu Daw Ah Mar – 92 Year with 91 program by Tin Moe, Maung Swan Yi and Khin One

November 28, 2007
>MoeMaKa presents Ludu Daw Ah Mar – 92 Year with 91 program by Tin Moe, Maung Swan Yi and Khin One

> MoeMaKa presents Ludu Daw Ah Mar – 92 Year with 91 program by Tin Moe, Maung Swan Yi...

Read more »

>ယာေတာကသာေဴဗာ – ကုသိုလ္ ဓၝးဴပတိုက္ခံရတဲ့ လတန္ေဆာင္တိုင္

November 28, 2007
>ယာေတာကသာေဴဗာ – ကုသိုလ္ ဓၝးဴပတိုက္ခံရတဲ့ လတန္ေဆာင္တိုင္

> ကုသိုလ္ ဓၝးဴပတိုက္ခံရတဲ့ လတန္ေဆာင္တိုင္ယာေတာကသာေဴဗာ၂၀၀၇ခုႎႀစ္၊ ႎို၀င္ဘာ ၂၆ရက္ ကိုဟိုဒင္းေရ- “သီတင္းက႗တ္ပၾဲေတာ္႒ကီး႓ပီးလိုႛ တန္ေဆာင္မုန္းတန္ေဆာင္တိုင္ ဆီမီးကဴမိႂင္၊ မသိုးအလႀ ဴမတ္သကႆန္းကပ္ဖိုႛ၊ ေရၿတိဂံု ကုန္းေတာ္ေပၞမႀာဴပိႂင္ … ” ဆိုတဲ့ ကဵေနာ္တိုႛငယ္ငယ္တုန္းက ဒီလိုအခဵိန္မႀာဳကားရေလ့ရႀိတဲ့...

Read more »

>သာသနာ့ေမာဠိ ဥကၠဌဆရာေတာ္ ဦးပညာ၀ံသ ဳသ၀ၝဒေပးတရားေတာ္

November 28, 2007
>သာသနာ့ေမာဠိ ဥကၠဌဆရာေတာ္ ဦးပညာ၀ံသ ဳသ၀ၝဒေပးတရားေတာ္

> သာသနာ႔ေမာဠိ ဥကၠ႒ဆရာေတာ္ ဦးပညာ၀ံသ၏ၾသ၀ါဒေပး တရားေတာ္နို၀င္ဘာ တတိ္ယပတ္၊ ABBA, NYC, New York, USA ဆရာေတာ္တရားကို နာရန္ ရုပ္ပုံကို ႎႀိပ္ပၝ။ No tags for this...

Read more »

>မိုးမခ (ရန္ကုန္) – ဴပည္တၾင္းေရးရာ သတင္းတိုထၾာ

November 27, 2007
>မိုးမခ (ရန္ကုန္) – ဴပည္တၾင္းေရးရာ သတင္းတိုထၾာ

> ဴပည္တၾင္းေရးရာ သတင္းတိုထၾာမိုးမခ (ရန္ကုန္)ႎို၀င္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၀၇ မိတ္ဆက္ ရန္ကုန္မႀာ ဴဂိႂလ္တုစေလာင္းမဵား လိုက္လံ စစ္ေဆး ဆႎၬဴပမႁမဵားအဴပီး ဴပည္တၾင္း ပုံႎႀိပ္မီဒီယာမဵား ေစာင္ေရ ကဵဆင္း ပီညဲရိုး သတင္းေဳကာင့္ 7...

Read more »

>MoeMaKa Singapore Weekly News in VDO

November 27, 2007

> MoeMaKa Singapore Weekly News in VDO http://video.google.com/videoplay?docid=2079449897224716453 No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

>PRESS RELEASE – 2/2007 – Sasana Moli’s Patron Sayadaw U Kovida’s Upcoming Visit to the West Coast

November 27, 2007
>PRESS RELEASE – 2/2007 – Sasana Moli’s Patron Sayadaw U Kovida’s Upcoming Visit to the West Coast

>သတင္းထုတ္ျပန္ခဵက္ – ၂/ ၂၀၀၇ သာသနာ့ေမာဠိ ပဓာနေစရ ဆရာေတာ္ ဦးေကာ၀ိဒ ၏ အေမရိကန္ အေနာက္ျခမ္းခရီးစဥ္အား အသိေပးျခင္း ေနႛစဲြ – ႏို၀င္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၀၇ (၁) ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးသည္...

Read more »

>မုိးကုပ္စက္၀ုိင္း – မၾန္းဳကပ္ေနသူတုိႛအတၾက္ ဴပက္လုံးမဵား

November 27, 2007
>မုိးကုပ္စက္၀ုိင္း – မၾန္းဳကပ္ေနသူတုိႛအတၾက္ ဴပက္လုံးမဵား

> မၾန္းဳကပ္ေနသူတုိႛအတၾက္ ဴပက္လုံးမဵားမုိးကုပ္စက္၀ုိင္း ရန္သူမဵႂိး ၃ပၝး “ရန္သူမဵႂိးငၝးပၝး ဆုိတာက ေရ၊ မီး၊ မင္း၊ သူခုိး၊ မခဵစ္မႎႀစ္သက္ေသာသူ ငၝးပၝးေနာ္။ ခု ေဴပာင္းသၾား႓ပီ။ မင္းရယ္ သူခုိးရယ္ မခဵစ္မႎႀစ္သက္သူရယ္က တစ္ေယာက္ထဲဴဖစ္သၾားလုိႛ...

Read more »

>အဆိုေတာ္ မာမာေအး ဴမန္မာဴပည္ ဴငိမ္းခဵမ္းေရး ေစဵးပၾဲေတာ္ (အယ္လ္ေအ) သိုႚ တက္ေရာက္မည္

November 26, 2007
>အဆိုေတာ္ မာမာေအး ဴမန္မာဴပည္ ဴငိမ္းခဵမ္းေရး ေစဵးပၾဲေတာ္ (အယ္လ္ေအ) သိုႚ တက္ေရာက္မည္

> အဆိုေတာ္ မာမာေအး ဴမန္မာဴပည္ ဴငိမ္းခဵမ္းေရး ေစဵးပၾဲေတာ္ (အယ္လ္ေအ) သိုႚ တက္ေရာက္မည္ မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ ႎို၀င္ဘာ ၂၅၊ ၂၀၀၇ ယခုအခဵိန္ အေမရိကန္ဴပည္နယ္မဵားတၾင္ သာသနာ့ေမာဠိ သာသနာဴပႂ...

Read more »

>ဗဳသ – နအဖရဲႚ ေရႀႛေဴခလႀမ္းကို ရိုက္ခဵိႂးဖိုႛ ဴပင္ဳကစိုႛ

November 26, 2007
>ဗဳသ – နအဖရဲႚ ေရႀႛေဴခလႀမ္းကို ရိုက္ခဵိႂးဖိုႛ ဴပင္ဳကစိုႛ

> နအဖရဲႚ ေရႀႛေဴခလႀမ္းကို ရိုက္ခဵိႂးဖိုႛ ဴပင္ဳကစိုႛဗဳသႎို၀င္ဘာ ၂၅၊ ၂၀၀၇ ဒီတခၝ အာစီယံမႀာ နအဖတုံးေကဵာ္သၾားတာလား။ သက္ဴပင္းခဵႎိုင္သၾားသလား။ ဒၝေဆၾးေႎၾးစရာ၊ ဴငင္းခံုစရာဴဖစ္ေကာင္းဴဖစ္မယ္။ ဒၝေပမဲ့ တကယ္ေတာ့ ဒီအစည္းအေ၀းက ရလာဒ္ဟာ ဘာ႒ကီးပဲဴဖစ္ေနေန ဗမာဴပည္ဴပည္သူေတၾအတၾက္၊...

Read more »

>မိုးမခ ရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီ

November 26, 2007
>မိုးမခ ရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီ

> မိုးမခ ရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီႎို၀င္ဘာ ၂၅၊ ၂၀၀၇ သတင္းတိုထၾာ နဲႚ သီခဵင္းပေဒသာေဳကးမုံဦးေသာင္း ႎႀင့္ သုံးသပ္ခဵက္ ဦးနကိုယ္တိုင္ေဴပာ ႎႀစ္ ၁၀၀ ဴပည့္ ေမၾးေနႚ ေဒၝက္တာ ဦးေကာ၀ိဒရဲႚ...

Read more »

>မပိုႚလိုက္ရတဲ့ သတင္းမဵား – ၄

November 25, 2007
>မပိုႚလိုက္ရတဲ့ သတင္းမဵား – ၄

> မပို႔လိုက္ရတဲ့ သတင္းမ်ား – ၄ (ဘယ္မွာလဲ – ရဟန္းေတာ္မ်ား၊ တရားေခြမ်ား နဲ႔ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား)မိုးမခ အေထာက္ေတာ္မ်ားႏို၀င္ဘာ ၂၄၊ ၂၀၀၇ နိဒါန္း သတင္းေတြကို လူေတြက လက္ဆင့္ကမ္းပို႔ေနၾကရတာ။ မပို႔လိုက္ရတဲ့...

Read more »

>Sasana Moli objects the exams for monks by SPDC Burmese junta

November 24, 2007
>Sasana Moli objects the exams for monks by SPDC Burmese junta

> သာသနာ့ေမာဠိအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က နအဖ၏ ပထမျပန္ ႏွင့္ ဓမၼစရိယ စာေမးပြဲမ်ားကို ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ ႏို၀င္ဘာ ၂၃၊ ၂၀၀၇ သည္ေနရာမွ တဆင့္ ကူးယူရရွိႏိုင္ပါျပီ။ မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ က...

Read more »

>မုိးမခ ၀င္း – လိပ္ကေလးလုိေနမယ့္သူ

November 24, 2007
>မုိးမခ ၀င္း – လိပ္ကေလးလုိေနမယ့္သူ

> လိပ္ကေလးလုိေနမယ့္သူမုိးမခ ၀င္းႏို၀င္ဘာ ၂၃၊ ၂၀၀၇ အရွင္ဥာဏိႆရ ၏ စစ္ကိုင္းေတာင္ရုိးတြင္ ၁၃၆၉ ေတာ္သလင္းလဆန္း ၆ ရက္္ က ေဟာၾကားခဲ့ေသာ ”လိပ္ကေလးလုိေနပါ” ဟူေသာ တရားေတာ္ကုိ နာယူျပီးေနာက္မွာ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ေသာ...

Read more »

>Maung Swan Yi on Ludu Daw Ah Mar Birthday

November 24, 2007
>Maung Swan Yi on Ludu Daw Ah Mar Birthday

> ဖၾားသက္ရႀည္ သိုႛ …ေမာင္စၾမ္းရည္ႎို၀င္ဘာ ၂၃၊ ၂၀၀၇ ဴပည္သူမုန္းလဵက္မုန္းတဲ့သူေတၾအသက္ရႀည္ရင္ရႀည္တဲ့ အေဳကာင္းခံအတိတ္ကံ … တဲ့။ ဴပည္သူခဵစ္လိုႛခဵစ္တဲ့သူေတၾအသက္ရႀည္ရင္ရႀည္တဲ့ အေဳကာင္းမႀန္ပစၤႂပၯန္ …။ ။ ဖၾား႒ကီးမာေမာင္စၾမ္းရည္ႎို၀င္ဘာ ၂၃၊ ၂၀၀၇ “မႁိင္း“ ရဲႚ...

Read more »

>လူထုေဒၞအမာ ေမၾးေနႛပၾဲမဵား အေမရိကန္တၾင္ ဴပႂလုပ္မည္

November 24, 2007

> လူထုေဒၞအမာ ေမၾးေနႛပၾဲမဵား အေမရိကန္တၾင္ ဴပႂလုပ္မည္မိုးမခအေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ႎို၀င္ဘာ ၂၃၊ ၂၀၀၇ ယခုလ ၂၉ ရက္ေနႛတၾင္ အသက္ ၉၂ ႎႀစ္ ဴပည့္မည္ဴဖစ္ေသာ သတင္းစာဆရာ စာေရးဆရာ႒ကီး လူထုေဒၞအမာ၏ ေမၾးေနႛအခမ္းအနားမဵားကို...

Read more »

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ

By

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၈ မိုးမခစာေပက ထုတ္ေ၀ျပီး...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ေအာက္တိုဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၈...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)