Blog Archives

>မိုးမခ ရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီ – ႎို၀င္ဘာ ၁၈၊ ၂၀၀၇

November 20, 2007
>မိုးမခ ရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီ – ႎို၀င္ဘာ ၁၈၊ ၂၀၀၇

> မိုးမခ ရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီႎို၀င္ဘာ ၁၈၊ ၂၀၀၇ သတင္းတိုထၾာ နဲႚ သီခဵင္းပေဒသာအိုးေ၀စကႆာပူအဖၾဲႚက ဦးအုံးခင္နဲႚ စကားလက္ဆုံေဳကးမုံဦးေသာင္း ႎႀင့္ သုံးသပ္ခဵက္အဆိုေတာ္ကိုအံ့ဳကီး နဲႚ ဥိးပန္တဵာ စကား၀ိုင္းဦးပန္တဵာ၊ ႎႀင္းဴမတ္ခိုင္ နဲႚ...

Read more »

>ASEAN siding with Illegal Junta of Burma

November 19, 2007
>ASEAN siding with Illegal Junta of Burma

> ဴမန္မာ့အေရးကိစၤအတၾက္ စကႆာပူတၾင္ လူထုႎႀင့္ အစိုးရတုိႚ သေဘာကၾဲတရားမ၀င္ေသာ စစ္အစိုးရကို ႎိုင္ငံတကာက တရား၀င္ ၀ိုင္းဴပီးကာကၾယ္ေနဟု ဴမန္မာမဵားေဴပာမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ (စကႆာပူ)ႎို၀င္ဘာ ၁၈၊ ၂၀၀၇ အာဆီယံထိပ္သီး ညီလာခံတၾင္ ဴမန္မာအေရးကို ထိေရာက္သည့္...

Read more »

>ေမာင္စၾမ္းရည္ ကဗဵားမဵား

November 19, 2007
>ေမာင္စၾမ္းရည္ ကဗဵားမဵား

> သား ၃ သားေမာင္စၾမ္းရည္ႎို၀င္ဘာ ၁၈၊ ၂၀၀၇ ေမာင္စစ္သားတိုႛစစ္တန္းလဵားသိုႛ ဴပန္ေသာခၝ။ ရႀင္ရဟန္းလည္းေကဵာင္းသခႆန္းသိုႛ ဴပန္ဳကစိုႛ။ တိုႛေကဵာင္းသားလည္းသၾား႓မဲေကဵာင္းသိုႛ ဴပန္သၾားစိုႛ။ ေရၿခဵႂိးဴဖႃလည္းကူ႓မဲသံသာ ေကာင္းကင္ဴပာသိုႛကူပၝေစေလာ့ ဴပန္ေစေလာ့။ ဗုဒၭႎႁတ္႑မၾက္ ေဟာဳကားခဵက္ ေမာင္စၾမ္းရည္ ႎို၀င္ဘာ...

Read more »

>သီးေလးသီးရဲႚ တန္ေဆာင္တိုင္ အဴငိမ့္

November 18, 2007
>သီးေလးသီးရဲႚ တန္ေဆာင္တိုင္ အဴငိမ့္

> သီးေလးသီးရဲ ႔ တန္ေဆာင္တိုင္ အျငိမ့္ပြဲဇာဂနာႏို၀င္ဘာ ၁၇၊ ၂၀၀၇ ပန္းသီးဆို (ၾတိခ်ိဳးခြန္းေတာက္)။ ။လ တန္ေဆာင္ ခါသမယ ေပမို႔ ည အေရာင္သာယာစြ ရယ္လို႔ လာလာသမ်ွ စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္။ ေဖ်ာ္ေျဖေၾကာင္းရယ္...

Read more »

>ဦးအုန္းေကဵာ္ – အားကစား တံဆိပ္ေခၝင္းမဵား

November 18, 2007
>ဦးအုန္းေကဵာ္ – အားကစား တံဆိပ္ေခၝင္းမဵား

> အားကစား တံဆိပ္ေခၝင္းမဵားဦးအုန္းေကဵာ္ႎို၀င္ဘာ ၁၇၊ ၂၀၀၇ “တိုႛႎိုင္ငံမႀာ ႎိုင္ငံတကာ အဆင့္မီ အားကစားပၾဲကို ပထမဆံုး အိမ္ရႀင္ႎိုင္ငံအဴဖစ္ လက္ခံကဵင္းပခဲ့တာ ၁၉၆၁ မႀာကၾ“ “ဘာအားကစားပၾဲလဲ ဦးေလး“ “အေရႀႚေတာင္အာရႀ က႗န္းဆၾယ္အားကစား႓ပိႂင္ပၾဲကၾ။ အတိုေကာက္...

Read more »

>ဦးလႀထၾန္း အသက္ ၆၈ ႎႀစ္ ကၾယ္လၾန္ဴခင္း ၀မ္းနည္းေဳကာင္း

November 17, 2007
>ဦးလႀထၾန္း အသက္ ၆၈ ႎႀစ္ ကၾယ္လၾန္ဴခင္း ၀မ္းနည္းေဳကာင္း

> ဦးလွထြန္း အသက္၆၈ႏွစ္ ကြယ္လြန္ျခင္းမိုးမခ၏ ၀မ္းနည္း မွတ္တမ္း ႏို၀င္ဘာ ၁၆၊ ၂၀၀၇၊ ေအာင္ရတနာေဆးရုံတြင္ လူၾကီးေရာဂါျဖင့္ ကြယ္လြန္သည္။ လာမည့္ အဂါၤေန႔တြင္ ေရေ၀းတြင္ အသုဘခ်မည္။ ဇနီးသည္ ေဒၚခင္ေရႊ ႏွင့္...

Read more »

>ဴမန္မာစစ္အစိုးရအဖၾဲႚႎႀင့္ တရုတ္ဴပည္ အထူးကိုယ္စားလႀယ္အဖၾဲႚေတၾႚဆုံ

November 17, 2007
>ဴမန္မာစစ္အစိုးရအဖၾဲႚႎႀင့္ တရုတ္ဴပည္ အထူးကိုယ္စားလႀယ္အဖၾဲႚေတၾႚဆုံ

> ဴမန္မာစစ္အစိုးရအဖၾဲႚႎႀင့္ တရုတ္ဴပည္ အထူးကိုယ္စားလႀယ္အဖၾဲႚေတၾႚဆုံမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ႎို၀င္ဘာ ၁၇၊ ၂၀၀၇ ယမန္ေနႚ ေသာဳကာတၾင္ ဴပီးဆုံးသည္ ၂ ရက္ဳကာ လာေရာက္ေတၾႚဆုံသၾားသည့္ ခရီးစဥ္ကို စင္ဟၾာႎႀင့္ ဴမန္မာအလင္းက စေနႚေနႚတၾင္ ထုတ္ဴပန္သည္။...

Read more »

>ေမာင္ရစ္ – စစ္ဖိနပ္ေအာက္မႀာ ဴမန္မာဴပည္ဳကီးကို မထားခဲ့နဲႚ

November 17, 2007
>ေမာင္ရစ္ – စစ္ဖိနပ္ေအာက္မႀာ ဴမန္မာဴပည္ဳကီးကို မထားခဲ့နဲႚ

> စစ္ဖိနပ္ေအာက္မႀာ ဴမန္မာဴပည္ဳကီးကို မထားခဲ့နဲႚေမာင္ရစ္ႎို၀င္ဘာ ၁၆၊ ၂၀၀၇ ၂၀၀၇ စက္တင္ဘာမႀာ ဴမန္မာဴပည္သူေတၾ ဟစ္ေဳကၾးတာက ဴမန္မာဴပည္ အာဏာရႀင္လက္ေအာက္က လၾတ္ေဴမာက္ေရးပၝ။ စစ္တပ္က ကဵည္ဆံေတၾနဲႚ ဟစ္ေ႔ကးသံေတၾကို ပစ္ခဵလိုက္ေတာ့၊ ကမာၲဳကီးက ဴမန္မာဴပည္အတၾက္...

Read more »

>ဆန္ဖရန္စစၤကိုတကၠသိုလ္က ဴမန္မာဗုဒၭဘာသာ ရဟန္းေတာ္မဵားကို ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဘၾဲႚ ခဵီးဴမႀင့္

November 17, 2007
>ဆန္ဖရန္စစၤကိုတကၠသိုလ္က ဴမန္မာဗုဒၭဘာသာ ရဟန္းေတာ္မဵားကို ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဘၾဲႚ ခဵီးဴမႀင့္

> ဆန္ဖရန္စစၤကိုတကၠသိုလ္က ဴမန္မာဗုဒၭဘာသာ ရဟန္းေတာ္မဵားကို ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဘၾဲႚ ခဵီးဴမႀင့္သာသနာ့ဥေသ႖ာင္ ပဓာနေစရ မစိုးရိမ္ဆရာေတာ္ဳကီး ဦးေကာ၀ိဒ တက္ေရာက္လက္ခံမည္မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ႎို၀င္ဘာ ၁၆၊ ၂၀၀၇ အေမရိကန္ ကယ္လီဖိုးနီးယား၊ ေဘးဧရိယာရႀိ ဆန္ဖရန္စစၤကိုတကၠသိုလ္က ၎တိုႚ၏...

Read more »

>က႗န္မႎႀင့္ ဘ၀မဵားစၾာ တၾယ္ရာမဲ့ ရႀင္သန္ကဵန္ရစ္ဳကသူမဵား

November 16, 2007
>က႗န္မႎႀင့္ ဘ၀မဵားစၾာ တၾယ္ရာမဲ့ ရႀင္သန္ကဵန္ရစ္ဳကသူမဵား

> က႗န္မႎႀင့္ ဘ၀မဵားစၾာ တၾယ္ရာမဲ့ ရႀင္သန္ကဵန္ရစ္ဳကသူမဵားသန္းဴမင့္ေအာင္ႎို၀င္ဘာ ၁၆၊ ၂၀၀၇ အစမဵား ေဴပာင္းလဲဴခင္းမဵားဴဖင့္ ထာ၀ရတည္႓မဲေနေသာ လူမႁဘ၀ လူႚအဖၾဲႚအစည္းဳကားမႀာ အေနဳကာလာတာနဲႛအမ႖ က႗န္မရဲႛ ေဴခလႀမ္းေတၾက မႀန္းဆလိုႛမရေသးတဲ့ လမ္းသစ္ေတၾဆီ ဦးတည္ေနခဵင္စိတ္ကို မနည္းဖိသိပ္ခဵိႂးႎႀိပ္ရင္း...

Read more »

>စကႆာပူတၾင္ ကဵင္းပမည့္ အာဆီယံညီလာခံသိုႚ ဴမန္မာမဵားက အဆိုတင္သၾင္းမည္

November 16, 2007
>စကႆာပူတၾင္ ကဵင္းပမည့္ အာဆီယံညီလာခံသိုႚ ဴမန္မာမဵားက အဆိုတင္သၾင္းမည္

> စကႆာပူတၾင္ ကဵင္းပမည့္ အာဆီယံညီလာခံသိုႚ ဴမန္မာမဵားက အဆိုတင္သၾင္းမည္ မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ (စကႆာပူ)ႎို၀င္ဘာ ၁၅၊ ၂၀၀၇ ယခုႎႀစ္ အာဆီယံထိပ္သီးညီလာခံကို စင္ကာပူက တာ၀န္ယူ ကဵင္းပမည္ဴဖစ္သည္။ ဴမန္မာဴပည္ ႎိုင္ငံေရး အဳကပ္အတည္းတၾင္...

Read more »

>စစ္ဖိနပ္ေအာက္က ဴမန္မာဴပည္ – မပိုႚလိုက္ရတဲ့ သတင္းမဵား – ၃

November 16, 2007
>စစ္ဖိနပ္ေအာက္က ဴမန္မာဴပည္ – မပိုႚလိုက္ရတဲ့ သတင္းမဵား – ၃

> စစ္ဖိနပ္ေအာက္က ဴမန္မာဴပည္ – မပိုႚလိုက္ရတဲ့ သတင္းမဵား – ၃မိုးမခ အေထာက္ေတာ္မဵားႎို၀င္ဘာ ၁၅၊ ၂၀၀၇ နိဒၝန္း မိုးမခကို သတင္းကို ေနႚစဥ္ မပိုႚႎိုင္တဲ့အတၾက္ သတင္းေတၾ၊ ပၝးစပ္အတင္းေတၾကို စုေပးဴပီး...

Read more »

>၂၀၀၇ ခုႎႀစ္ ႎို၀င္ဘာလ ၁၄ ရက္ မိုးမခ ေရဒီယို အစီအစဥ္

November 16, 2007
>၂၀၀၇ ခုႎႀစ္ ႎို၀င္ဘာလ ၁၄ ရက္ မိုးမခ ေရဒီယို အစီအစဥ္

> ၂၀၀၇ ခုႎႀစ္ ႎို၀င္ဘာလ ၁၄ ရက္ မိုးမခ ေရဒီယို အစီအစဥ္ မဵက္ေမႀာက္ေရးရာ သတင္းမဵားပီနန္ဆရာေတာ္႒ကီး ဦးပညာ၀ံသ၏ ဳသ၀ၝဒေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ ၏ ေတၾႛဆံုေဆၾးေႎၾးေရး၏အကဵႂိးေကဵးဇူးအေဳကာင္း ေဴပာဳကားခဵက္ကဗဵာဆရာ ေမာင္စၾမ္းရည္ ၏ ကဗဵာ...

Read more »

>ဆရာေတာ္ ေဒၝက္တာဦးေကာ၀ိဒ ေဟာဳကားေသာ တရားေတာ္

November 16, 2007
>ဆရာေတာ္ ေဒၝက္တာဦးေကာ၀ိဒ ေဟာဳကားေသာ တရားေတာ္

> ဆရာေတာ္ ေဒၝက္တာဦးေကာ၀ိဒ ေဟာဳကားေသာ တရားေတာ္ႎို၀င္ဘာ ၁၅၊ ၂၀၀၇ နားဆင္ရန္ ရုပ္ပုံကို ႎႀိပ္ပၝ။ နစ္ေနမန္း ဘေလာက္ကို ေကဵးဇူးတင္ပၝတယ္။ No tags for this post. Related...

Read more »

>သီတဂူဆရာေတာ္ဳကီးကုိ တရားေဟာခၾင့္မဴပႂေတာ့ ဟုသတင္းထၾက္

November 15, 2007
>သီတဂူဆရာေတာ္ဳကီးကုိ တရားေဟာခၾင့္မဴပႂေတာ့ ဟုသတင္းထၾက္

> သီတဂူဆရာေတာ္ၾကီးကုိတရားေဟာခၾြင့္မျပဳေတာ့ ဟုသတင္းထၾက္မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ႏို၀င္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၀၇ သီတဂူဆရာေတာ္ၾကီးကုိတရားေဟာခၾြင့္မျပဳေတာ့ဘူးလုႚိ႔သတင္းရသည္။ ဆရာေတာ္ၾကီးသည္ ေအာက္တုိဘာ ၁၃ ရက္က ျမင္းျခံတၾြင္ ”လူမုိက္တုိ႔ႚသၾြားရာလမ္း”ကုိ၄င္း၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၁၊ စစ္ကုိင္းတၾြင္ ”ေနနည္း၃ပါး” ကုိ၄င္း၊...

Read more »

>ကေနဒၝႎိုင္ငံက ဴမန္မာစစ္အစိုးရကို အေရးယူပိတ္ဆိုႚမႁ တိုးဴမႀင့္

November 15, 2007

> ကေနဒၝႎိုင္ငံက ဴမန္မာစစ္အစိုးရကို အေရးယူပိတ္ဆိုႚမႁ တိုးဴမႀင့္မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ႎို၀င္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၀၇ ကမၲာတၾင္ အဴပင္းထန္ဆုံးဟု ဆိုရမည့္ အေရးယူပိတ္ဆိုႚမႁကို ခဵမႀတ္လုိက္ဴခင္း ဴဖစ္သည္ဟု ႎိုင္ငံဴခားေရး၀န္ဳကီး က ထုတ္ေဖာ္ ေဴပာဆိုလိုက္သည္။...

Read more »

>ဆားေတာင္ဆရာေတာ္ ဦးပညာဏိက ပဵံလၾန္ေတာ္မူ

November 14, 2007
>ဆားေတာင္ဆရာေတာ္ ဦးပညာဏိက ပဵံလၾန္ေတာ္မူ

> ဆားေတာင္ဆရာေတာ္ ဦးပညာဏိက ပဵံလၾန္ေတာ္မူႎို၀င္ဘာ ၁၃၊ ၂၀၀၇ ဘဒၵ ႏၱ ပညာဏိက(ဆားေတာင္ဆရာေတာ္)၊ သက္ေတာ္ (၈၃) ႏွစ္၊သိကၡာေတာ္ (၆၄) ၀ါ သည္ ၁၃၆၉ ခုႏွစ္ တန္ေဆာင္မုန္းလဆန္း ၄...

Read more »

>ကုလလုံဴခႂံေရးေကာင္စီအစည္းအေ၀းတၾင္ တက္ေရာက္နားေထာင္သည့္ ဴမန္မာမဵား အာေမဋိတ္သံ ကဵယ္

November 14, 2007
>ကုလလုံဴခႂံေရးေကာင္စီအစည္းအေ၀းတၾင္ တက္ေရာက္နားေထာင္သည့္ ဴမန္မာမဵား အာေမဋိတ္သံ ကဵယ္

> ကုလလုံဴခႂံေရးေကာင္စီအစည္းအေ၀းတၾင္တက္ေရာက္နားေထာင္သည့္ ဴမန္မာမဵား အာေမဋိတ္သံ ကဵယ္မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ႎို၀င္ဘာ ၁၃၊ ၂၀၀၇ ယေနႚ နယူးေယာက္ ကုလရုံးခဵႂပ္တၾင္ ကဵင္းပသည့္ ကုလလုံဴခႃံေရးေကာင္စီတၾင္ အထူးကိုယ္စားလႀယ္ ဂန္ဘာရီ၏ အေတၾႚအဳကႂံရႀင္းလင္းပၾဲသိုႚ ဴမန္မာ ၁၅၀...

Read more »

>သီတဂူဆရာေတာ္ ဦးဉာဏိသရ ေဟာေတာ္မႁသည့္ လူမိုက္ တရားေတာ္

November 14, 2007
>သီတဂူဆရာေတာ္ ဦးဉာဏိသရ ေဟာေတာ္မႁသည့္ လူမိုက္ တရားေတာ္

> သီတဂူဆရာေတာ္ ဦးဉာဏိသရ ေဟာေတာ္မႁသည့္လူမိုက္ တရားေတာ္ႎို၀င္ဘာ ၁၃၊ ၂၀၀၇– နားဆင္ရန္ ရုပ္ပုံကို ႎႀိပ္ပၝ – (မ႖ေ၀ေပးသည့္ နစ္ေနမန္း ဘေလာက္ကို ေကဵးဇူးတင္ပၝသည္) No tags for this...

Read more »

>စစ္ဖိနပ္ေအာက္က ဴမန္မာဴပည္သားေတၾ ဆင္းရဲတာလား၊ မၾဲ ေနတာလား

November 14, 2007
>စစ္ဖိနပ္ေအာက္က ဴမန္မာဴပည္သားေတၾ ဆင္းရဲတာလား၊ မၾဲ ေနတာလား

> စစ္ဖိနပ္ေအာက္က ဴမန္မာဴပည္သားေတၾသူမဵားႎိုင္ငံႎႀင့္ ယႀဥ္လ႖င္ဆင္းရဲတာလား၊ မၾဲ ေနတာလားဦးအင္ဂဵင္နီယာႎို၀င္ဘာ ၁၃၊ ၂၀၀၇ ဴမန္မာႎုိင္ငံ ႎႀင့္ အဴခားႎုိင္ငံတုိႛတၾင္ အနည္းဆုံး လုပ္ခရသူတစ္ဦးခဵင္းစီ၏ တစ္ေနႛတာ၀င္ေငၾႎႀင့္ စား၀တ္ေနေရး ကုန္ကဵစာရိတ္ ႎႁိင္းယႀဥ္ေဖာ္ဴပခဵက္ ဴမန္မာႎုိင္ငံဌာေနကိုယ္စားလႀယ္ ယူအန္ဒီိပိီအ႒ကီးအကဲ...

Read more »

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)