သတင္းေဆာင္းပါး

လူကုန္ကူးျခင္း၊ လူပြဲစားႏွင့္ ျမန္မာလူငယ္မ်ား

January 15, 2014
လူကုန္ကူးျခင္း၊ လူပြဲစားႏွင့္ ျမန္မာလူငယ္မ်ား

ဝတ္မႈန္ (ဝန္ထမ္းေဟာင္းတစ္ဦး) ဇန္န၀ါရီ ၁၅၊ ၂၀၁၄ ကြ်ႏု္ပ္ စင္ကာပူတြင္ေနထိုင္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ လူကုန္ကူးျခင္း(၂)မ်ိဳးကို အနည္းက်ဥ္းေရးရန္ မိမိႏွင့္နီးစပ္ေသာ ျပည္ပလူကုန္ကူးျခင္းအေၾကာင္း ဦးစြာေရးပါမည္။ အားလံုး သိျပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း ျမင့္ျမတ္ေသာစိတ္၊ စာရိတၱ ေကာင္းသူမ်ား လူပြဲစား တိုက္ဖ်က္ေရးတြင္ ျငိမ္မေနရန္၊ တိုက္တြန္း လိုေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ လူသား အရင္းအျမစ္သည္ အဘိုးတန္ဆံုး ႏိုင္ငံ သယံဇာတ ျဖစ္သည္။    ေအာက္ပါ (၃)မ်ိဳးကို ေတြ႕ရသည္။ ၁။ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားသို႕ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေရာင္းျခင္း/ေရာင္းခံျခင္း) ၂။ ေအးဂ်င့္ခ အဆမတန္ျဖင့္ တရားမဝင္အလုပ္ေပးျခင္း ၃။ ေအးဂ်င့္ခ အဆမတန္ျဖင့္ တရားဝင္အလုပ္ေပးျခင္း   ၁။ အမ်ိဳးသမီးလူကုန္ကူးျခင္း ပထမ အမ်ိဳးသမီးမ်ား...

Read more »

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို အနီးၾကည့္ အေ၀းၾကည့္ (၄၉ )

January 13, 2014
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို အနီးၾကည့္ အေ၀းၾကည့္ (၄၉ )

(ျပည္သူ႕ေခတ္ဂ်ာနယ္၊ အတြဲ ၄၊ အမွတ္ ၁၇၉၊ ဇန္နဝါရီလ ၉ ရက္၊ ၂၀၁၄၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၈)  ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို အနီးၾကည့္ အေ၀းၾကည့္ (၄၉ )  ေအာင္ဒင္၊ ဇန္န၀ါရီ ၁၃၊ ၂၀၁၃ အပိုင္း (၄၉) လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္  #လႊတ္ေတာ္ထက္ အာဏာၾကီးတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆိုတာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ အျမင့္ဆုံး ဥပေဒျပဳအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သလို  ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕၊ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္တို႕နဲ႕ တန္းတူ အျမင့္ဆုံးအာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုလည္းျဖစ္ပါတယ္၊ ဒါေပမည့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒရဲ့ အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္  ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ထက္ အာဏာပိုျမင့္သလို ျဖစ္ေနျပန္ပါတယ္၊ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအရ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဟာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရဲ့ သေဘာတူညီမႈနဲ႕ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက...

Read more »

ဆင္းရဲမြဲေတမႈပေပ်ာက္နည္း သိပါတယ္ … လက္ေတြ႕လုပ္ဖို႔ ခက္ေနပါသလား ….

January 11, 2014
ဆင္းရဲမြဲေတမႈပေပ်ာက္နည္း သိပါတယ္ … လက္ေတြ႕လုပ္ဖို႔ ခက္ေနပါသလား ….

ေဇာ္ေအာင္ (မုုံရြာ) ဇန္န၀ါရီ ၁၁၊ ၂၀၁၄ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ဆင္းရဲမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္း ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဒုတိယ သမၼတ ေဒါက္တာ စိုင္းေမာက္ခမ္း တက္ေရာက္ အမွာစကား ေျပာသည့္ 8-Jan-2014 တြင္၊ ဝန္ၾကီးဌာန သတ္သတ္မွတ္မွတ္မရွိ၍ ေဖၚေဆာင္မႈ ခက္ခဲေနဟု ဆိုသည္။ ယခု ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဟု သတ္မွတ္လိုက္ေသာေၾကာင့္ ပိုမိုေအာင္ျမင္လာမည္ ဟုဆိုသည္။  ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ႏႈန္းကို (I.H.L.C.A) ႏွင့္ UNDP, UNICEF ၊ အမ်ဳိးသား စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္မႈ ဝန္ႀကီး ဌာနတုိ႔မွ ၂၀၁၀အထိ စစ္တမ္းရွိေၾကာင္း။ လမ္း၊ လွ်ပ္စစ္မီး...

Read more »

အေသးစားႏွင့္အလတ္စား စီးပြားေရးကို ျမႇင့္တင္ေတာ့မည္ဟု သမၼတဦးသိန္းစိန္ေျပာၿပီ

January 10, 2014
အေသးစားႏွင့္အလတ္စား စီးပြားေရးကို ျမႇင့္တင္ေတာ့မည္ဟု သမၼတဦးသိန္းစိန္ေျပာၿပီ

၀တ္မႈန္ (၀န္ထမ္းေဟာင္းတစ္ဦး) ဇန္န၀ါရီ ၁၀၊ ၂၀၁၄ ဒီဇင္ဘာ၂၀၁၃ သမၼတဦးသိန္းစိန္က ေနာက္၂ႏွစ္ကို SME အေသးစား၊ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ေတာ့မည္ ဟုေျပာပါသည္။ ဘယ္ႏိုင္ငံကိုပဲၾကည့္ပါ၊ အေသးစားႏွင့္အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ဂ်ီဒီပီ၏ ၅၀% မွ ၈၅% ပါဝင္ေနသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္လည္း ထိုနည္း၄င္းျဖစ္ေသာ္လည္း ၂၀၁၁ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရ တက္လာျပီးသည့္ေနာက္ပိုင္းတြင္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ား ခဝါက်၊ ပ်က္စီးသြားသည္ကို ဝမ္းနည္းဖြယ္ေတြ႔ရသည္။ အဂၤလိပ္လို SME Small & Medium Enterprise ဟုေခၚျပီး၊ အာစီယံအဖြဲ႕အစည္းၾကီးက ပံုမွန္အစည္းအေဝးမ်ားက်င္းပေပးျပီး အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ား၏ စီးပြားေရးကို အျပန္အလွန္ ကူညီရင္း၊ တိုးတက္ေအာင္လုပ္ေနၾကသည္။ အလြန္အားရဖြယ္ျဖစ္သည္။    SME ဆိုသည္မွာ ဥေရာပ အီးယူမွ စတင္သံုးစြဲျပီး World...

Read more »

အြန္လိုင္းစာအုပ္အျမည္းမ်ားျဖင့္ ျမန္မာ့စာအုပ္ေလာကကို ေလ့လာျခင္း

January 9, 2014
အြန္လိုင္းစာအုပ္အျမည္းမ်ားျဖင့္ ျမန္မာ့စာအုပ္ေလာကကို ေလ့လာျခင္း

ေဇာ္ေအာင္ (မုုံရြာ) ဇန္န၀ါရီ ၉ ၊ ၂၀၁၄ ဟိုး.. လြန္ခဲ့ေသာ ၂ႏွစ္ေက်ာ္က ျပည္ပတြင္သာ ေစ်းၾကီးစြာျဖင့္ မနဲရွာဝယ္ေနရေသာ အထက္ပါစာအုပ္(၃)အုပ္ (ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းမွလြတ္ကင္းေရး-ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ စာစီလို႕လြမ္းေတာ္မူ-ဆရာတင္မိုး၊ စေနတာေတသား-ဦးႏု) ကို အခုအခါ ရန္ကုန္ျမိဳမွာ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝျပီး၊ ဆိုင္တိုင္းမွာ ဝယ္ႏိုင္သည္။ ပွ်မ္းမွ်တစ္အုပ္ က်ပ္၂၀၀၀ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ထိုစာအုပ္မ်ားက က်ပ္၆၀၀၀ အထက္ျဖစ္ေနေသာေသာ္လည္း ျပည္ပထုတ္စာအုပ္ထက္ တဝက္မက ေစ်းသက္သာပါသည္။ ထိုမွ်ျမန္ဆန္စြာ စာေပလြတ္လပ္ခြင့္ရမည္ မေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ပါ။ ကြ်ႏ္ုပ္အထူးေမွ်ာ္လင့္ေနေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ ပညာေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ေခတ္မီအတတ္ပညာဆိုင္ရာ အဂၤလိပ္၊ ျမန္မာစာအုပ္မ်ား ျမန္မာျပည္တြင္ေစ်းႏႈန္းသင့္တင့္စြာျဖင့္ ထုတ္လုပ္ေနျပီျဖစ္သည္။   ၂၀၁၃ ျမန္မာ့စာေပႏွင့္မီဒီယာ တိုးတက္မႈၾကီးျဖစ္သည္။   ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရသစ္မွ၊ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္မ်ားႏွင့္ စာေပစီစစ္ေရးဖ်က္သိမ္းသည္။ ထို႕ေနာက္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝသူမ်ားးက...

Read more »

အေတာင္ႏုုတ္ အေမႊးႏုုတ္ျပီး ေဆးဆိုးပန္းရိုက္လုပ္မယ္ဆိုရင္ျဖင့္

January 8, 2014
အေတာင္ႏုုတ္ အေမႊးႏုုတ္ျပီး ေဆးဆိုးပန္းရိုက္လုပ္မယ္ဆိုရင္ျဖင့္

ခုုိင္ေအာင္ေက်ာ္ (နယူးေယာက္) ဇန္န၀ါရီ ၈၊ ၂၀၁၄    ျမန္မာနိဳင္ငံမွာ လြပ္လြပ္စြာ ေဟာေျပာခြင့္ေတြ ဆႏၵထုတ္ေဖၚခြင့္ေတြ ရရွိေနၾကတာကို ျမင္ေတြ ့ေနၾကရတယ္ ။ ၂၀၁၄-ခုနွစ္ရဲ ့ ပထမေလးလပတ္ရဲ ့ ဇႏၷ၀ါရီ-ရက္သတၱပါတ္အတြင္းမွာေတာ့ ေဗြေဆာ္ဦး ဆႏၵထုတ္ေဖၚျပေနၾကတာကို ျမင္ေတြ ့ရတယ္ ။ အဲဒီလို လြပ္လြပ္စြာ ဆႏၵထုတ္ေဖၚခြင့္ကို ဒီမိုကေရစီနိဳင္ငံတိုင္းမွာ ျပဳလုပ္ခြင့္ေပးၾကတယ္ ။ ဆႏၵထုတ္ေဖၚျခင္းမွာ အခုလို ျငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵထုတ္ေဖၚနည္းနဲ ့ အၾကမ္းဖက္ ဆႏၵျပျခင္းဆိုတဲ ့ ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စားရွိတယ္ ။    ျငိမ္းခ်မ္းစြာ လြပ္လြပ္စြာ ဆႏၵထုတ္ေဖၚဖို ့အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ျမိဳ ့နယ္ရဲ ဆီမွာ ခြင့္ျပဳမိန္ ့ေတြ ေတာင္းခံရတယ္ ။ ခြင့္ျပဳမိန္ ့ကို...

Read more »

အစိုးရက အရင္းႏွီးမရွိေသးသူ လူငယ္မ်ား၏ SME စီးပြားေရးမတည္ေငြေပးျခင္း

January 7, 2014
အစိုးရက အရင္းႏွီးမရွိေသးသူ လူငယ္မ်ား၏ SME စီးပြားေရးမတည္ေငြေပးျခင္း

၀တ္မႈန္ (စင္ကာပူ) ဇန္န၀ါရီ ၇၊ ၂၀၁၄   ♦ ျမန္မာ PR,Citizen မ်ားႏွင့္တြဲျပီး စင္ကာပူအစိုးရထံမွ ေထာက္ပံေငြရယူျခင္း ♦ စီးပြားေရးႏိုင္ငံ စင္ကာပူမွလူငယ္ ၂၆ႏွစ္ေအာက္မ်ားအား ျမွင့္တင္ေပးေသာ SME စီးပြားေရးမိုဒယ္မ်ား စင္ကာပူကိုေရာက္ေနတဲ့ ျမန္မာမ်ားစြာ PR, Citizen အဆင့္ကိုေရာက္ေနျပီး၊ မနက္အေစာၾကီးအလုပ္သြား၊ ညမိုးခ်ဳပ္မွျပန္ေရာက္၊ အင္တာနက္၊ေဖ့စဘုတ္၊တီဗြီေတြမွာပဲ အခ်ိန္ျဖဳန္းရင္း ကြ်န္ေတာ္တို႔လည္း အႏွစ္၂၀ေလာက္ ေငြဝယ္ကြ်န္အျဖစ္ကို ေရာက္သြားခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္း လူငယ္မ်ားအဖို႔ အခြင့္လမ္းရွိေနပါျပီ။ ျမန္မာႏိုင္ငံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမွာ ျမန္မာျပအစိုးရလည္း မၾကာေသာအခ်ိန္အတြင္ စင္ကာပူ၊မေလးရွား၊ထိုင္းႏိုင္ငံမ်ားလို႔ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္း SME Small & Median Enterprise မ်ားအတြက္ ေငြေၾကးပံ့ပိုးမႈမ်ား စတင္ေတာ့မယ္ျဖစ္ပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ စင္ကာပူ အစိုးရအင္တာနက္ဝက္ဆိုက္က ေထာက္ပံ့ေၾကး၄မ်ိဳးကို ေလ့လာၾကည့္ပါမယ္။ စင္ကာပူ PR, Citizen...

Read more »

အေနာက္ဘက္ျခမ္းက ေတာင္ပံခတ္လိုုက္တဲ့ မိုုးေလ၀သ ဂယက္

January 6, 2014
အေနာက္ဘက္ျခမ္းက ေတာင္ပံခတ္လိုုက္တဲ့ မိုုးေလ၀သ ဂယက္

အေနာက္ဘက္ျခမ္းက ေတာင္ပံခတ္လိုုက္တဲ့ မိုုးေလ၀သ ဂယက္ ေမာင္ထြန္းလြင္ (မိုုးေလ၀သ)၊ (ဦးထြန္းလြင္၏ ေဖ့စ္ဘြတ္က ယူပါတယ္) ဇန္န၀ါရီ ၆၊ ၂၀၁၄ ေလာေလာဆယ္မွာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ အေရွ႕ဖက္ေဒသေတြ(Maines State, New York State)ေတြ မွာ ႏွင္းေတြအႀကီးအက်ယ္က်ေနလိုက္တာ ၁ပ-၂ပ ေလာက္ ထူတယ္။ ဥေရာပအေနာက္ပို္င္း အဂၤလန္မွာ ေဆာင္းတြင္းမုန္တို္င္းေတြက်ေနတယ္။ အဂၤလန္မွာေတာ့ Westerly Type Weather လို႕ ေခၚေလ့ရွိႀကပါတယ္။   ခက္တာက ဒါေတြက ဘာေျပာခ်င္ေနတာလည္း။ မိုးေလ၀သပညာရပ္မွာ Teleconnection ဆိုတဲ့ တာေ၀းဆက္ႏြယ္မႈနည္းပညာရပ္တစ္ခုရွိတယ္။ ကမၻာႀကီးေပၚရွိ တစ္ေနရာက excitement လႈံ႕ေဆာ္မႈတစ္ခုလုပ္လိုက္ရင္ သူနဲ႕ ဆက္ႏြယ္ေနတဲ့ ေနရာေတြ (တစ္ခုထက္လည္းပိုႏိႈင္ပါတယ္)က တံု႕ျပန္မႈ (Response) ေပးတတ္ႀကတယ္တဲ့။ အဲ….ေပးတဲ့ေနရာမွာ အခ်ိန္ခြာျပီး (လနဲ႕ခ်ီေနာက္က်ျပီးမွ)ေပးတတ္ႀကလို႕ ေနရာေဒသ...

Read more »

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို အနီးၾကည့္ အေ၀းၾကည့္ (၄၈)

January 5, 2014
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို အနီးၾကည့္ အေ၀းၾကည့္ (၄၈)

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို အနီးၾကည့္ အေ၀းၾကည့္ (၄၈)  ေအာင္ဒင္၊ ဇန္န၀ါရီ ၅၊ ၂၀၁၃  အပိုင္း (၄၈) လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ပညာေရးအဆင့္အတန္း ျမင့္မားေရး (ျပည္သူ႕ေခတ္ဂ်ာနယ္၊ အတြဲ ၄၊ အမွတ္ ၁၇၈၊ ဇန္နဝါရီလ ၂ ရက္၊ ၂၀၁၄၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၈) ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာနိမ့္က်ေနတဲ့ ပညာေရးအဆင့္အတန္းကို ျပန္လည္ျမႇင့္တင္ႏိုင္ဖို႕ အစိုးရနဲ႕ ပညာေရးကြၽမ္းက်င္သူမ်ား၊ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းလႈပ္ရွားေနၾကတာ ၾကားသိရပါတယ္၊ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အာဏာရွင္စနစ္ကို အေထာက္အကူျပဳေရး ပံုသြင္းဖန္ဆင္းခဲ့တဲ့၊ ေက်ာင္းသားမ်ားရဲ့ လြတ္လပ္စြာရွာေဖြစူးစမ္းေလ့လာသင္ယူခြင့္ေတြကို ကန္႕သတ္ထားတဲ့ ဆရာဗဟိုျပဳ ပညာေရးစနစ္ကို ႏိုင္ငံတကာနဲ႕ ရင္ေဘာင္တန္းႏိုင္ေအာင္ ျပင္ဆင္ဖို႕ဆိုရင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကိဳးစားရဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္၊ ဒါေပမည့္လည္း ျပင္ဆင္ဖို႕လိုအပ္ေၾကာင္း သေဘာေပါက္နားလည္တာ၊ ျပင္ဆင္ဖို႕အစပ်ိဳးေဆာင္ရြက္တာကို...

Read more »

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို အနီးၾကည့္ အေ၀းၾကည့္ (၄၇)

January 2, 2014
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို အနီးၾကည့္ အေ၀းၾကည့္ (၄၇)

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို အနီးၾကည့္ အေ၀းၾကည့္ (၄၇)  ေအာင္ဒင္၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၊ ၂၀၁၃  အပိုင္း (၄၇) မညီမမွ်လႊတ္ေတာ္ (ျပည္သူ႕ေခတ္ဂ်ာနယ္၊ အတြဲ ၄၊ အမွတ္ ၁၇၇၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၆ ရက္၊ ၂၀၁၃၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၈)  သိပ္မၾကာေသးခင္က ျမန္မာႏိုင္ငံက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႏွစ္ေယာက္နဲ႕ စကားေျပာျဖစ္ပါတယ္၊ တစ္ဦးက ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ျပီး ေနာက္တစ္ဦးက အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ပါ၊ ႏိုင္ငံတကာမွာ သုံးႏႈံးေခၚေဝၚသလိုဆိုရင္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဆိုတာ ေအာက္လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဆိုတာ အထက္လႊတ္ေတာ္လို႕ ေျပာရမွာပါ၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္က အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မိတ္ေဆြကို “စ” ပါတယ္၊ “ခင္ဗ်ားကိုယ္ ခင္ဗ်ား အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ဆိုျပီး ဘဝင္ျမင့္မေနနဲ႕၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ မဲခြဲရင္ က်ဳပ္တို႕ ေအာက္လႊတ္ေတာ္က အျမဲႏိုင္ျပီး...

Read more »

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ ျမန္မာေန႔ရက္မ်ားႏွင့္ ပန္းမ်ား စာအုပ္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ ျမန္မာေန႔ရက္မ်ားႏွင့္ ပန္းမ်ား စာအုပ္ ထြက္ျပီ (မိုးမခ) မတ္ ၂၄၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ေဇာ္ေအာင္(မုံရြာ) ၏ ျပည္ျမန္မာ မီးထိန္ထိန္သာဖို႔အေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား (ထြက္ျပီ)

By

ေဇာ္ေအာင္(မုံရြာ) ၏ ျပည္ျမန္မာ မီးထိန္ထိန္သာဖို႔အေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား (ထြက္ျပီ) မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈၊...

Read more »

 ဦးခင္ေမာင္လတ္(MA) နဲ႔ ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္ – အဂၤလိပ္စာတတ္လိုုေသာ္ စာအုုပ္ ထြက္ျပီ

By

ဦးခင္ေမာင္လတ္(MA) နဲ႔ ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္ – အဂၤလိပ္စာတတ္လိုုေသာ္ စာအုုပ္ ထြက္ျပီ (မိုုးမခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၅၊...

Read more »

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း (သခၤ်ာ) – သခၤ်ာအေတြးအေခၚသမိုင္း ၊ ဂိမ္းသီအိုရီႏွင့္ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးမ်ား 

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း (သခၤ်ာ) – သခၤ်ာအေတြးအေခၚသမိုင္း ၊ ဂိမ္းသီအိုရီႏွင့္ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးမ်ား  မိုးမခစာေပက ထြက္ပါျပီ။...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္