သူတိုု႔အာေဘာ္

ကာခ်ဳပ္ စိတ္ႀကိဳက္ “ဗိုလ္ထီး၊ ဗုိလ္မေတြ” နဲ႔ ကလဖန္ထိုးႏုိင္သည့္ လႊတ္ေတာ္

January 18, 2014
ကာခ်ဳပ္ စိတ္ႀကိဳက္ “ဗိုလ္ထီး၊ ဗုိလ္မေတြ” နဲ႔ ကလဖန္ထိုးႏုိင္သည့္ လႊတ္ေတာ္

တူေမာင္ညဳိ ဇန္နဝါရီလ ၁၈၊ ၂၀၁၄ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၇ ရက္၊  ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ (၅/၂၀၁၄ )ျဖင့္ တုိင္းေဒသ ႀကီး (၅) ခုႏွင့္ ျပည္နယ္ (၆) ခု တြင္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္ စစ္သားအမတ္ ၂၄ ဦး အစားထိုးခဲ့သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ထဲတြင္ ဒုတိယအႀကိမ္အစားထိုးျခင္းျဖစ္သည္။    ထိုသုိ႔အစားထိုးခဲ့သည္ စစ္သားအမတ္ ၂၄ ဦး တြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္၌  ‘ဗိုလ္မ’ တစ္ဦး ပါဝင္လာသည္။   အင္န္ – ၅၆၄ ဗိုလ္မွဴး ေဒၚႏွင္းယုေက်ာ္   ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၉ ရက္၊ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ေၾကညာခ်က္အမွတ္ (၁/၂၀၁၄)...

Read more »

ျပတ္သားသည့္ေျပာဆုိမႈကို တိက်ခုိင္မာၿပီး က်ယ္ျပန္႔သည့္ စည္းရံုးလႈပ္ရွားမႈျဖင့္ေပါင္းစပ္

January 17, 2014
ျပတ္သားသည့္ေျပာဆုိမႈကို တိက်ခုိင္မာၿပီး က်ယ္ျပန္႔သည့္ စည္းရံုးလႈပ္ရွားမႈျဖင့္ေပါင္းစပ္

  ျပတ္သားသည့္ေျပာဆုိမႈကို တိက်ခုိင္မာၿပီး က်ယ္ျပန္႔သည့္ စည္းရံုးလႈပ္ရွားမႈျဖင့္ေပါင္းစပ္ တူေမာင္ညိဳ  (၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၇ ရက္)  “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ”ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ စစ္တပ္ပါမွျဖစ္မယ္၊ စစ္တပ္ပါဖုိ႔လုိတယ္ စသျဖင့္ ေျပာဆုိစည္းရံုးသံေတြ ညံေန ခ်ိန္၌ True News ဂ်ာနယ္ အတြဲ ၆၊ အမွတ္ ၁၃ တြင္  ကာခ်ဳပ္ ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္ မိန္႔ခြန္းဆုိသည္ကို  ေဖာ္ျပလာသည္။ မိန္႔ခြန္းပါ သေဘာထားမွာ ကာခ်ဳပ္ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္သည္ ကန္႔လန္႔ကာေနာက္ကြယ္က “ကာခ်ဳပ္ဗိုလ္သန္းေရႊ” ၏ ေက်းဇူး သစၥာကိုထာဝစဥ္ေစာင့္သိရုိေသပါမည္ ဟု အာမဘေႏၱခံလုိက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဒီခ်ဳပ္ပါတီဥကၠ႒၏ “ေမတၱာရပ္ခ်က္”ကို ရင့္ရင့္ႀကီး စိမ္းကား လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဗိုလ္သန္းေရႊကလည္း စိမ္းကားခဲ့ဖူးသလို၊ ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္ကလည္း ကာခ်ဳပ္ေဟာင္း၏ ဖဝါးေျခရာထပ္ျပလိုက္ ျခင္းပင္။ ထိုမိန္႔ခြန္းဆိုသည္ကို ကာခ်ဳပ္ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္က...

Read more »

သတိၱနဲ႔ ဒီမိုကေရစီဒ႑ာရီအလြမ္း

January 10, 2014
သတိၱနဲ႔ ဒီမိုကေရစီဒ႑ာရီအလြမ္း

တူေမာင္ညိဳ ဇန္နဝါရီလ ၁၀၊ ၂၀၁၄ “သတၱိစကား”ေတြေျပာသံၾကားလာရပါတယ္။   ေနရာ ၂ ခုကေန၊ လူပုဂၢိဳလ္ ၂ ဦးက ကိုယ္စီရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ေျပာေနတဲ့ သတိၱစကားေတြလည္းျဖစ္ပါတယ္။   ခ်င္းျပည္နယ္၊ ဟားခါးၿမိဳ႕ကေနေျပာတဲ့  “သတိၱစကား” အေၾကာင္းအရင္ေျပာပ့ါမယ္။ ေျပာတဲ့သူက ဒီခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ျဖစ္ပါ တယ္။ “တပ္မေတာ္”ကို ဦးတည္ၿပီးေျပာတဲ့ စကားျဖစ္ပါတယ္။ “တပ္မေတာ္” ဆုိေတာ့ ကာခ်ဳပ္ ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္ ကို ရည္ရြယ္ၿပီး ေျပာတာပါ။ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပပါ့မယ္။   “တပ္မေတာ္ အေနနဲ႔ သတၱိရွိရွိ (၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ) ျပင္ဆင္ေပးရမယ္၊  တပ္မေတာ္လုပ္ၿပီး သတၱိမရွိရင္ ဘယ္လို လုပ္ မလဲ၊ သတိၱဆိုတာက တိုက္ရဲခိုက္ရဲမွ သတၱိေခၚတာမဟုတ္ဘူး၊ လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္တာကို မွန္မွန္ကန္ကန္ လုပ္ရဲမွသတၱိေခၚတယ္ ၊...

Read more »

စနစ္တက်ဆုတ္ခြာသြားေသာ တပ္မေတာ္ၾကီး၊ ေရေလးတစက္ေလာက္ ခ်န္ခဲ့ပါ (Maung Yit)

January 10, 2014
စနစ္တက်ဆုတ္ခြာသြားေသာ တပ္မေတာ္ၾကီး၊ ေရေလးတစက္ေလာက္ ခ်န္ခဲ့ပါ (Maung Yit)

အယ္ဒီတာ့လက္ေရး – ၃၁ စနစ္တက်ဆုတ္ခြာသြားေသာ တပ္မေတာ္ၾကီး၊ ေရေလးတစက္ေလာက္ ခ်န္ခဲ့ပါ ေမာင္ရစ္၊ ဇန္န၀ါရီ ၁၀၊ ၂၀၁၄ ၂၀၁၀ မွာ တပ္မေတာ္ၾကီးက ႏိုင္ငံေရးမ်က္ႏွာစာကေန ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို အကာအကြယ္ယူျပီး စနစ္တက်ဆုတ္ခြာသြားပါတယ္။ သူတို႔ဆုတ္ခြာသြားလို႔ လစ္လပ္သြားတဲ့ေနရာေတြမွာ ၾကံ့ဖြံ႔ပါတီ၊ အေရခြံလဲထားတဲ့ အစုိးရနဲ႔ သူတို႔အလုိက် ခရိုနီနဲ႔ အေပါင္းအပါေတြ ထားရစ္ခဲ့တယ္။ ဒီတေခါက္ အလွည့္အေျပာင္းမွာ သူတို႔ေတြက အရင္တုန္းက န၀တ၊ နအဖ နဲ႔ ေထာက္လွမ္းေရး လဲြေျပာင္း/ ဖ်က္သိမ္းလုပ္ၾကတုန္းကလို တဗိုလ္က် တဗိုလ္တက္ ဒိုင္း၀န္ထက္ကဲတဲ့ ေမာင္ပုလဲေတြ မဟုတ္ၾကေတာ့ဘဲ၊ အကန္႔အသတ္မဲ့ အာဏာပါ၀ါ အလြဲသုံးစားခြင့္ေတြကို စည္းကမ္းျပည့္၀ေသာ ပြင့္လင္းျမင္သာေဘာင္ထဲမွာပဲ လုပ္စားၾကဖို႔ အမွာစကားထားခဲ့တယ္ ထင္ပါရဲ့ … အရင္တုန္းကလို အေပၚဆုံးကေန...

Read more »

နား၀ယ္ခါးခါး ေကာလဟဠလား (U Win Tin)

January 8, 2014
နား၀ယ္ခါးခါး ေကာလဟဠလား (U Win Tin)

နား၀ယ္ခါးခါး ေကာလဟဠလား  ဟံသာ၀တီ ဦး၀င္းတင္၊ (ဒီလႈိင္းဂ်ာနယ္) ဇန္န၀ါရီ ၉ ၊ ၂၀၁၄ (ဒီေနရာက ယူပါတယ္) က်ဳပ္ခမ်ာလည္းဗ်ာ။ အိုနာက်ဳိးကန္းဘဝ၊ မွန္းသိရမ္းသိ၊ တိုင္းေရးျပည္ရာ ကမာၻၾကည့္ မၾကည့္ႏိုင္၊ ဗမာၾကည့္ မၾကည့္ႏုိင္။ ဇရာၾကည့္၊ မရဏၾကည့္သာ ၾကည့္ႏိုင္ေတာ့သဗ်ာ။ ဒါေၾကာင့္ပဲ ထင္ပါရဲ႕။ ေသခါနီးၾကီး မ်က္စိလည္ရုံမက ေခါင္းပါလည္ေရာ့ လဟယ္လို႕မ်ား အၾကံဆိုးၾကေလေရာ့လားမသိေပါင္ဗ်ာ။ ယုတ္တမ္းရမ္းတုတ္ လံၾကဳတ္သတင္းေတြခ်ည္း က်ဳပ္ဆီ ေရာက္လာေနၾကပါေရာ့လား။ သတင္းေတြကလည္း ေပါက္ကရပါဗ်ာ။ ဒီခ်ဳပ္ကတဲ့။ ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲၾကီးကိုတဲ့၊ ဝင္ကိုဝင္မွာတဲ့။ ေနဦးဗ်။ သတင္းက ဆိုေလကဲေလ၊ မန္းေလျပဲေလဗ်။ ႏွစ္ႏွစ္ၾကီးမ်ား ေတာင္ေဝးေသးတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲၾကီးကို ဒီခ်ဳပ္က ဝင္ကိုဝင္မွာတဲ့။ စကားၾကီးက ယံုေကာင္းႏိုင္ေသးရဲ႕လား။ ဒါေပမဲ့တဲ့။ ဒီခ်ဳပ္ေရြးေကာက္ပြဲဝင္မယ္ဆိုတာ တကယ္တဲ့။ မယံုခါမွေနေရာ။...

Read more »

“ႏုိင္ငံေရးစစ္ပုလိပ္”၊ “ႏုိင္ငံေရးကင္ေပတုိင္” ေကာ္မရွင္ထဲသုိ႔ စစ္ဗုိလ္ ၆၁ ဦး အင္အားျဖည့္တင္းလုိက္ၿပီ

January 5, 2014
“ႏုိင္ငံေရးစစ္ပုလိပ္”၊ “ႏုိင္ငံေရးကင္ေပတုိင္” ေကာ္မရွင္ထဲသုိ႔ စစ္ဗုိလ္ ၆၁ ဦး  အင္အားျဖည့္တင္းလုိက္ၿပီ

တူေမာင္ညိဳ ဇန္နဝါရီ  ၅၊ ၂၀၁၄ “ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္”(တင္ေအးေကာ္မရွင္)ဆုိသည္မွာ စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာဒီမိုကေရစီေခတ္၌ “ႏုိင္ငံေရး စစ္ပုလိပ္” အခန္း၊  “ႏိုင္ငံေရးကင္ေပတုိင္” အခန္းမွ အသံုးေတာ္ခံေနသည့္ ေဒါက္တုိင္တစ္ခုသာျဖစ္သည္။    ထို “ႏုိင္ငံေရးစစ္ပုလိပ္”၊ “ႏုိင္ငံေရးကင္ေပတုိင္” သည္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ကံၾကမၼာအေပၚ စီရင္ပုိင္ခြင့္ အာဏာအျပည့္အဝရရွိထားေသာ ဖိႏွိပ္ေရးအၾကပ္ကိုင္ေရး ယႏၱာယားတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။   “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” ပုဒ္မ၊ ၄၀၂ ျဖင့္လည္း ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္းဆုိင္ရာလုပ္ငန္းအားလံုးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ သက္ ဆုိင္သည့္ လုပ္ငန္းအဝဝအား ဖိႏွပ္ကြပ္ညွပ္ႏုိင္ရန္ အာဏာကုန္ေပးအပ္ထား၏။ “ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ အၿပီးအျပတ္အတည္ျဖစ္ေစရမည္” ဟု ဆုိ၏။   ထို႔ျပင္ “ေကာ္မရွင္”သည္  အခါအားေလ်ာ္စြာ သူ၏ခ်ဳပ္ခ်ယ္ဖိႏွိပ္ေရးတင္းပုတ္ျဖင့္ “မွတ္ပံုတင္ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား” အေပၚ ၿခိမ္း ေခ်ာက္လ်က္ရွိသည္။“ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္သည္”၊...

Read more »

သမၼတႀကီး၏ ႏွစ္သစ္ကူး ၿခိမ္းေခ်ာက္စကား

January 2, 2014
သမၼတႀကီး၏ ႏွစ္သစ္ကူး ၿခိမ္းေခ်ာက္စကား

   သမၼတႀကီး၏ ႏွစ္သစ္ကူး ၿခိမ္းေခ်ာက္စကား တူေမာင္ညိဳ (၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီ ၂ ရက္) သမၼတမိန္႔ခြန္းဆုိတာေတြကလည္း ေၾကာင္ေခ်းကဲ့သုိ႔ပင္။ ေပ်ာ့ေပ်ာ့ႏွင့္ နံလြန္းေပ၏။    ယခုႏွစ္သစ္၊ ဇန္နဝါရီ(၂)ရက္၊ သမၼတ(ဗိုလ္)ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ မိန္႔ခြန္းက ႏွစ္သစ္ဝင္ – ဝင္ခ်င္း ေဆာက္နဲ႔ထြင္းဆုိသလုိ ေခ်ာ့ သလိုလိုနဲ႔ ၿခိမ္းေခ်ာက္ေနပါေပါ့လား။ သမၼတ(ဗိုလ္)ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ မိန္႔ခြန္းတစ္ခုလံုး ၏ အႏွစ္ခ်ဳပ္ဆုိလိုခ်က္မွာ – “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ”ကို အေျခအေန၊ အခ်ိန္အခါ အလုိက္သာျပင္ဆင္ေရးသားရမယ္။  “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” ထဲက ဘယ္အခန္း၊ ဘယ္ပုဒ္မ၊ ပုဒ္မခြဲ၊ ဇယား စတာေတြကို ဘယ္အခ်က္အလက္ေတြက ဘယ္ အေျခအေန၊ ဘယ္အခ်ိန္အခါေရာက္မွ ျပင္ဆင္ရမယ္၊ ဦးစားေပးျပင္ဆင္ရမယ့္ (က)စာရင္း နဲ႔ ဦးစားေပး (ခ)...

Read more »

ဥ ျပႆနာ

December 31, 2013
ဥ ျပႆနာ

   ဥ ျပႆနာ ၿငိမ္းခ်မ္းေအး။ (မိုးမခ)။ ဇန္န၀ါရီ ၁၊ ၂၀၁၄ လူဆဲခံခ်င္တဲ့ အခါ ေတာ္စတြိဳင္း အင္နာ ကရနီနား က “Sentimental Rubbish” ပါ လို႔ ဆိုေလ့ရွိတယ္။  ငယ္ငယ္ကေတာ့ ဘာရယ္မဟုတ္ ကိုယ္ႀကိဳက္တဲ့ မင္းမဲ့ဝါဒီ ဖီးလစ္ (ေဖာလက္ ရဲ႕ လွ်ိဳ႕ဝွက္သည္းဖို ဒိုင္းေညွာင့္ ဝတၳဳ “စိန္႔ပီတာစဘတ္မွလူ” ထဲက ဇာတ္ေကာင္) က ေျပာလို႔ လိုက္ေျပာတယ္။  အေတြးအေခၚ အိုင္ဒီေယာ္ေလာ္ဂ်ီ မ်ိဳးစံု ဝင္လာခ်ိန္ ဝါဝါျမင္တိုင္း ေရႊမဟုတ္တဲ့ အေၾကာင္း ကို ကစ္တီ ရဲ႕ လင္ေရြးပံု ဖတ္မွ သိမယ့္ အရြယ္မဟုတ္ခ်ိန္မွာလည္း ဒီသေဘာပဲ ဆက္ေျပာေနျဖစ္တယ္။  ေတာ္စတြိဳင္းရဲ႕ ႀကီးျမတ္တဲ့ စာေပဂုဏ္ေက်းဇူးေတြ၊...

Read more »

ပုဒ္မ ၅၉(စ) အပါအဝင္ မျပင္ဆင္လိုေသာ ပုဒ္မ ၇ ခု ကိစၥ

December 29, 2013
ပုဒ္မ ၅၉(စ) အပါအဝင္ မျပင္ဆင္လိုေသာ ပုဒ္မ ၇ ခု ကိစၥ

တူေမာင္ညိဳ ဒီဇင္ဘာလ ၂၉၊ ၂၀၁၃ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မ်ားျဖစ္သည့္ ဗုိလ္ေရႊမန္းႏွင့္ ဗိုလ္ခင္ေအာင္ျမင့္တုိ႔သည္ ဒီခ်ဳပ္ဥကၠ႒၏ “စိန္ေခၚသံ” မ်ားကို ကိုယ္တုိင္ မတုန္႔ ျပန္ဘဲ  (ဗိုလ္) ေအာင္သိန္းလင္းကို တာဝန္ေပးၿပီး ေျပာခုိင္းလိုက္တာျဖစ္မည္ ယူဆသည္။   မဇၩိမဂ်ာနယ္၌ (ဗိုလ္)ေအာင္သိန္းလင္း ပါးစပ္မွတဆင့္ “ပုဒ္မ ၅၉(စ) အပါအဝင္ မျပင္ဆင္လိုေသာပုဒ္မ ၇ ခု” ရွိေၾကာင္း  ေလသံပစ္လာသည္။ “မျပင္ဆင္လိုေသာပုဒ္မ ၇ ခု”ဆုိသည္ကလည္း “၂၀၀၈အေျခခံ” ၏ အခ်က္အခ်ာပုဒ္မေတြျဖစ္ေနသည္။   (ဗိုလ္) ေအာင္သိန္းလင္းသည္ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ၏ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအနက္တစ္ဦးျဖစ္သည္။ ႀကံ့ဖြံပါတီအမတ္လည္း ျဖစ္သည္။ ႀကံ့ဖြံပါတီအမတ္၊ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္ (ဗိုလ္)ေအာင္သိန္းလင္း၏ သေဘာထားသည္ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ၏သေဘာ ထားပင္ျဖစ္ မည္။ ထုိ႔အျပင္ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ၏ မျပင္လိုေသာေလသံသည္ “ေနာက္ဆက္တြဲ...

Read more »

က်ိဳးႏြံနာခံေရးလား/ အာခံ ဆန္႔က်င္ ပယ္ဖ်က္ေရးလား (Tu Maung Nyo)

December 26, 2013
က်ိဳးႏြံနာခံေရးလား/ အာခံ ဆန္႔က်င္ ပယ္ဖ်က္ေရးလား (Tu Maung Nyo)

   က်ိဳးႏြံနာခံေရးလား/ အာခံ ဆန္႔က်င္ ပယ္ဖ်က္ေရးလား တူေမာင္ညိဳ (၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၆ ရက္)  ေဒၚျမင္ျမင့္ေအး၊ ေဒၚခင္မိမိခုိင္၊ ဦးသန္႔ဇင္ထက္တို႔ကို တရားမစြဲဆုိထုိက္မွန္းသိပါလ်က္နဲ႔ အညွိဳးအေတးျဖင့္ ဖမ္းဆီးထားၿပီး ေနာက္ယခုအခါ ပဲခူးတိုင္းတရားလႊတ္ေတာ္က တရားေသ လႊတ္ေပးလိုက္ရၿပီျဖစ္သည္။  အေရးမသာ၍သာ အံႀကိတ္ၿပီးလႊတ္ေပးလုိက္ရျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။ သူတုိ႔ဂြင္ထဲဝင္လာသည့္အခါ သင္းတုိ႔သည္ အညွိဳးအေတး ျဖင့္ေထာင္းပါလိမ့္ဦးမည္။              သို႔ပါ၍ ၆ လခန္႔မွ် မတရားသျဖင့္ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ထားမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ရဲ၊ တရားသူႀကီး၊ ဆြဲခ် အဆင့္ဆင့္ေသာ တာဝန္ရွိသူ မ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ စစ္ေဆးအေရးယူရန္လိုအပ္သည္။ ထို႔အျပင္ ယခုကဲ့သို႔ ၆ လခန္႔မွ် မတရားသျဖင့္ ဖမ္းဆီး ေထာင္ခ်ခံခဲ့ရ သည့္ ေဒၚျမင့္ျမင့္ေအး၊ ေဒၚခင္မိမိခိုင္၊ ဦးသန္႔ဇင္ထက္တုိ႔ကို အဆင့္ဆင့္ေသာတာဝန္ရွိသူမ်ားက မွားယြင္းေၾကာင္းေတာင္းပန္ရမည္။...

Read more »

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ရဲေဘာ္ ေမာင္တူးရဲ့ သက္ရွိပန္းခ်ီ

By

  ရဲေဘာ္ ေမာင္တူးရဲ့ သက္ရွိပန္းခ်ီ  (မိုးမခစာအုပ္စင္) ေမ ၃၊ ၂၀၁၈ ေခါင္းစဥ္...

Read more »

မိုုးမခမဂၢဇင္း ေမ ၂၀၁၈၊ အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၁ ထြက္ျပီ

By

  မိုုးမခမဂၢဇင္း ေမ ၂၀၁၈၊ အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၁ ထြက္ျပီ...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ ျမန္မာေန႔ရက္မ်ားႏွင့္ ပန္းမ်ား စာအုပ္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ ျမန္မာေန႔ရက္မ်ားႏွင့္ ပန္းမ်ား စာအုပ္ ထြက္ျပီ (မိုးမခ) မတ္ ၂၄၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ေဇာ္ေအာင္(မုံရြာ) ၏ ျပည္ျမန္မာ မီးထိန္ထိန္သာဖို႔အေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား (ထြက္ျပီ)

By

ေဇာ္ေအာင္(မုံရြာ) ၏ ျပည္ျမန္မာ မီးထိန္ထိန္သာဖို႔အေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား (ထြက္ျပီ) မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္