မာမာေအး

မာမာေအး – ေျပာျပစရာေတြလဲ တပုံႀကီးရွိေသတယ္ – အမွတ္ (၅၄၁)

July 20, 2014
မာမာေအး – ေျပာျပစရာေတြလဲ တပုံႀကီးရွိေသတယ္ – အမွတ္ (၅၄၁)

မာမာေအး – ေျပာျပစရာေတြလဲ တပုံႀကီးရွိေသတယ္ – အမွတ္ (၅၄၁) ဇူလုိင္ ၂၀၊ ၂၀၁၄     ● မာေအးဆုိနည္း ကႀကီးခေကြး (၆) ေသာတရွင္မ်ား က်န္းမာေတာ္မူၾကပါေစရွင္၊ မာေအးခ်စ္တဲ့ေသာတရွင္ေတြ...

Read more »

မာမာေအး – ေျပာျပစရာေတြလဲ တပုံႀကီးရွိေသးတယ္ – အမွတ္ (၅၃၉)

July 4, 2014
မာမာေအး – ေျပာျပစရာေတြလဲ တပုံႀကီးရွိေသးတယ္ – အမွတ္ (၅၃၉)

ေျပာျပစရာေတြလဲ တပုံႀကီးရွိေသးတယ္ – အမွတ္ (၅၃၉) မာေအးဆုိနည္း ကႀကီး ခေကြး…၄ မာမာေအး ဇူလုိင္ ၄၊ ၂၀၁၄       ေသာတရွင္မ်ား က်န္းမာေတာ္မူၾကပါေစရွင္ မာေအးခ်စ္တဲ့ ေသာတရွင္ေတြ...

Read more »

မာမာေအး – ေျပာျပစရာေတြလဲ တပုံႀကီးရွိေသးတယ္ – အမွတ္(၅၃၆)

June 25, 2014
မာမာေအး – ေျပာျပစရာေတြလဲ တပုံႀကီးရွိေသးတယ္ – အမွတ္(၅၃၆)

ေျပာျပစရာေတြလဲ တပုံႀကီးရွိေသးတယ္ – အမွတ္(၅၃၆) မာမာေအး ဇြန္ ၂၅၊ ၂၀၁၄     ● မာေအးဆုိနည္း ကႀကီး ခေကြး (၁) ေသာတရွင္မ်ား က်န္းမာေတာ္မူၾကပါစရွင္ မာေအးခ်စ္တဲ့ေသာတရွင္ေတြ ဂီတဝါသနာရွင္ေတြအားလုံး...

Read more »

မာမာေအး – ေျပာျပစရာေတြလဲ တပုံႀကီးရွိေသးတယ္ – အမွတ္ (၅၃၄)

May 24, 2014
မာမာေအး – ေျပာျပစရာေတြလဲ တပုံႀကီးရွိေသးတယ္ – အမွတ္ (၅၃၄)

ေျပာျပစရာေတြလဲ တပုံႀကီးရွိေသးတယ္ – အမွတ္ (၅၃၄) မာမာေအး ေမ ၂၄၊ ၂၀၁၄     ေသာတရွင္မ်ား က်န္းမာေတာ္မူၾကပါစရွင္ …. မာေအးခ်စ္တဲ့ေသာတရွင္ေတြ ဂီတဝါသနာရွင္ေတြအားလုံး မာေအးအသံေလးၾကားရတဲ့အခါမွာ ကုိယ္ေရာ စိတ္ပါ...

Read more »

မာမာေအး – ေျပာျပစရာေတြလဲ တပုံႀကီးရွိေသးတယ္ – အမွတ္ (၅၂၆)

May 19, 2014
မာမာေအး – ေျပာျပစရာေတြလဲ တပုံႀကီးရွိေသးတယ္ – အမွတ္ (၅၂၆)

ေျပာျပစရာေတြလဲ တပုံႀကီးရွိေသးတယ္ – အမွတ္ (၅၂၆)  ဗုဒၶပူဇနိယပဲြေတာ္မွာ မာမာေအး ေမ ၁၉၊ ၂၀၁၄   ေသာတရွင္မ်ား က်န္းမာေတာ္မူၾကပါစရွင္ မာေအးခ်စ္တဲ့ေသာတရွင္ေတြ ဂီတဝါသနာရွင္ေတြအားလုံး မာေအးရဲ႕အသံေလးၾကားရတဲ့အခါမွာ ကုိယ္ေရာစိတ္ပါခ်မ္းသာၾကပါေစလုိ႔ ဆုမြန္ေကါင္းေတာင္းလုိက္ပါတယ္။ ေသာတရွင္တုိ႔ေရ၊...

Read more »

မာမာေအး – ေျပာျပစရာေတြလဲ တပုံႀကီးရွိေသးတယ္ – အမွတ္ (၅၂၅)

May 17, 2014
မာမာေအး – ေျပာျပစရာေတြလဲ တပုံႀကီးရွိေသးတယ္ – အမွတ္ (၅၂၅)

ေျပာျပစရာေတြလဲ တပုံႀကီးရွိေသးတယ္ – အမွတ္ (၅၂၅)  ေဗာဓိတေထာင္ပဲြသုိ႔ မာမာေအး ေမ ၁၇၊ ၂၀၁၄     ေသာတရွင္မ်ား က်န္းမာေတာ္မူၾကပါစရွင္ … မာေအးခ်စ္တဲ့ေသာတရွင္ေတြ ဂီတဝါသနာရွင္ေတြအားလုံး မာေအးရဲ႕အသံေလးၾကားရတဲ့အခါမွာ ကုိယ္ေရာ...

Read more »

မာမာေအး – ေျပာျပစရာေတြလဲ တပုံႀကီးရွိေသးတယ္ – အမွတ္ (၅၂၄) ခင္ယုေမ

May 16, 2014
မာမာေအး – ေျပာျပစရာေတြလဲ တပုံႀကီးရွိေသးတယ္ – အမွတ္ (၅၂၄)  ခင္ယုေမ

ေျပာျပစရာေတြလဲ တပုံႀကီးရွိေသးတယ္ – အမွတ္ (၅၂၄)  ခင္ယုေမ မာမာေအး ေမ ၁၆၊ ၂၀၁၄   ေသာတရွင္မ်ား က်န္းမာေတာ္မူၾကပါစရွင္ … မာေအးခ်စ္တဲ့ေသာတရွင္ေတြ ဂီတဝါသနာရွင္ေတြအားလုံး မာေအးရဲ႕အသံေလးၾကားရတဲ့အခါမွ ကုိယ္ေရာစိတ္ပါ ခ်မ္းသာၾကပါေစလုိ႔...

Read more »

ႏွစ္လည္မွတ္တမ္း

January 21, 2014
ႏွစ္လည္မွတ္တမ္း

မာမာေအး ဇန္န၀ါရီ ၂၁၊ ၂၀၁၄   ကိုႀကီးမိုး ေရ ဒီမိုကေရစီ မုန္ရီ၇ီမွာ ေတးသီႏွမ သတိရတယ္။   ဘယ္၀ယ္ဘယ္ျပည္ ဘယ္ႏွစ္လည္လဲ မွန္းရည္မတတ္ ကိုႀကီးနတ္သာ ျဖစ္ေနပါေနာ္။   အာဏာေမ်ာ္ကိုး...

Read more »

ေဒၚမာမာေအး ဖိုု႔၀ိန္းေနအိမ္တြင္ လြတ္လပ္ေရးေန႔အထိမ္းအမွတ္ သင္ကန္းလွဴ၊ အမွ်ေ၀မည္

January 4, 2014
ေဒၚမာမာေအး ဖိုု႔၀ိန္းေနအိမ္တြင္ လြတ္လပ္ေရးေန႔အထိမ္းအမွတ္ သင္ကန္းလွဴ၊ အမွ်ေ၀မည္

ေဒၚမာမာေအး ဖိုု႔၀ိန္းေနအိမ္တြင္ လြတ္လပ္ေရးေန႔အထိမ္းအမွတ္ သင္ကန္းလွဴ၊ အမွ်ေ၀မည္ မိုုးမခအေထာက္ေတာ္ ၀၀၂၊ ဇန္န၀ါရီ ၃၊ ၂၀၁၄ လာမည္ နက္ျဖန္၊ ဇန္န၀ါရီ ၄၊ ျမန္မာျပည္၏ ၆၆ ႏွစ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ ႏွစ္လည္တြင္...

Read more »

“ေျပာျပစရာေတြလဲတပုံႀကီးရွိေသးတယ္” အမွတ္ [၄၉၁] – မန္းကအျပန္

January 1, 2014
“ေျပာျပစရာေတြလဲတပုံႀကီးရွိေသးတယ္” အမွတ္ [၄၉၁]  – မန္းကအျပန္

မာမာေအး ဇန္န၀ါရီ ၁၊ ၂၀၁၄ ေသာတရွင္မ်ား က်န္းမာေတာ္မူၾကပါစရွင္ ၊ မာေအးခ်စ္တဲ့ေသာတရွင္ေတြ ဂီတ၀ါသနာရွင္ေတြအားလုံး မာေအးရဲ႕အသံေလးၾကားရတဲ့ အခါမွာ ကိုယ္ေရာစိတ္ပါ ခ်မ္းသါၾကပါေစလုိ႔ ဆုမြန္ေကါင္းေတာင္းလုိက္ပါတယ္၊ ေသာတရွင္တုိ႔ေရ၊ မာေအးတုိ႔ရဲ႕အမိေရႊေျမကို ျပန္လည္ေနခဲ့တာ တစ္လေက်ာ္ေက်ာ္ရွိပါၿပီ၊ မေရာက္တာၾကာတဲ့...

Read more »

“ေျပာျပစရာေတြလဲတပုံႀကီးရွိေသးတယ္” အမွတ္ (၄၉၂) – အာဇာနည္

December 31, 2013
“ေျပာျပစရာေတြလဲတပုံႀကီးရွိေသးတယ္” အမွတ္ (၄၉၂) – အာဇာနည္

မာမာေအး ဒီဇင္ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၃ ေသာတရွင္မ်ားက်န္းမာေတာ္ၾကပါစရွင္ မာေအးခ်စ္တဲ့ ေသာတရွင္ေတြ ဂီတ၀ါသနာရွင္ေတြအားလုံး မာေအးရဲ႕အသံေလးၾကားရတဲ့အခါမွာ ကုိယ္ေရာစိတ္ပါခ်မ္းသါၾကပါေစလုိ႔ ဆုမြန္ေကါင္းေတါင္းလုိက္ပါတယ္၊ ေသာတရွင္တုိ႔ေရ၊ ေမြးရပ္ေျမမွာ ေနခုိအပမ္းေျဖ ေျခရွည္ေနတဲ့ မာေအးတေယာက္၊ ဇူလႈိင္ခရီးေပါက္လာေနၿပီေပါ့ရွင္၊ ၀ါဆုိမုိးကေလးနဲ႔ ႏွစ္တစ္ဆယ္မကေ၀းခဲ့ရာက...

Read more »

“ေျပာျပစရာေတြလဲတပုံႀကီးရွိေသးတယ္” အမွတ္ [၄၉၀] – စာေပဆုပဲြ

December 29, 2013
“ေျပာျပစရာေတြလဲတပုံႀကီးရွိေသးတယ္”  အမွတ္ [၄၉၀] – စာေပဆုပဲြ

မာမာေအး ဒီဇင္ဘာ ၂၉၊ ၂၀၁၃ ေသာတရွင္မ်ား က်န္းမာေတာ္မူၾကပါရွင္၊ မာေအးခ်စ္တဲ့ေသာတရွင္ေတြ ဂီတ၀ါသနာရွင္ေတြအားလုံး မာေအးရဲ႕အသံေလးၾကားရတဲ့အခါမွာ ကုိယ္ေရာစိတ္ပါ ခ်မ္းသာၾကပါေစလုိ႔ ဆုမြန္ေကါင္းေတါင္းလုိက္ပါတယ္၊ ေသာတရွင္တုိ႔ေရ၊ ဒီကေန႔ မာေအးမၾကံဳဖူးေသးတဲ့ စာသဘင္အခန္းအနားတခုအေၾကာင္း ေျပာျပခ်င္ပါတယ္ရွင္၊ အဲဒါေၾကာင့္ “ေရးေတာ့အမွန္...

Read more »

Mar Mar Aye – BBC 505

October 19, 2013
Mar Mar Aye – BBC 505

ေျပာစရာေတြလဲ တပုုံႀကီးရွိေသးတယ္ – အမွတ္ ၅၀၅ မာမာေအး ေအာက္တုုိဘာ ၁၉ ၊ ၂၀၁၃ေသာတရွင္မ်ား က်န္းမာေတာ္မူၾကပါစရွင္ … မာေအးခ်စ္တဲ့ ေသာတရွင္ေတြ၊ ဂီတ၀ါသနာရွင္ေတြအားလုုံး မာေအးရဲ႕အသံေလးၾကားရတဲ့အခါ ကုုိယ္ေရာစိတ္ပါ ခ်မ္းသာၾကပါေစလုုိ႔ ဆုုမြန္ေကာင္းေတာင္းလုုိက္ပါတယ္။...

Read more »

Mar Mar Aye 488

July 4, 2013
Mar Mar Aye 488

“ေျပာျပစရာေတြလဲ တပံုႀကီးရိွေသးတယ္” အမွတ္ (၄၈၈) စာအုပ္ နဲ႔ CDမာမာေအးဇူလုိင္ ၄၊ ၂၀၁၃  ဇန္နဝါရီလက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ေတြ႔ရတ့ဲ အဆုိေတာ္ႀကီး ေဒၚမာမာေအး ေသာတရွင္မ်ား က်န္းမာေတာ္မူၾကပါစရွင္ … မာေအးခ်စ္တဲ့ေသာတရွင္ေတြ ဂီတ၀ါသနာရွင္ေတြအားလံုး မာေအးရဲ႕အသံေလး...

Read more »

Mar Mar Aye Songs in USA now go to Amazon MP3 Download Store

May 31, 2013
Mar Mar Aye Songs in USA now go to Amazon MP3 Download Store

ေဒၚမာမာေအး၏ သီခ်င္းစီဒီ မိုးမခ Amazon MP3 တြင္ အြန္လိုင္းမွ ရယူႏိုင္ျပီ မိုးမခ၊ ေမ ၃၁၊ ၂၀၁၃ ျမန္မာျပည္၏ ဂီတပညာရွင္၊ အဆိုေတာ္ၾကီး ေဒၚမာမာေအး အေမရိကန္ျပည္တြင္ ေနထိုင္စဥ္ ျမန္မာျပည္အေရးအတြက္...

Read more »

Mar Mar Aye going back to Burma for her 2nd music tour

May 14, 2013
Mar Mar Aye going back to Burma for her 2nd music tour

ေဒၚမာမာေအး ျမန္မာျပည္သိုု႔ ဒုုတိယဂီတခရီးစဥ္ ျပန္မည္ မိုုးမခအေထာက္ေတာ္ ၀၀၂၊ ေမ ၁၄၊ ၂၀၁၃ ေမလ ၁၃ ရက္ ညသန္းေကာင္ယံအခ်ိန္မွာ ဂီတအႏုုပညာရွင္ မာမာေအး အေမရိကန္ျပည္မွ ျမန္မာျပည္သိုု႔ ဒုုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ ဂီတခရီးစဥ္အျဖစ္...

Read more »

ႏွစ္သစ္ဆုုေတာင္း – Mar Mar Aye

April 17, 2013
ႏွစ္သစ္ဆုုေတာင္း – Mar Mar Aye

ႏွစ္သစ္ဆုုေတာင္း မာမာေအး၊ ဧျပီ ၁၇၊ ၂၀၁၃ တႏွစ္ကူးျပီေလ ပုုရစ္ဖူး တေ၀ေ၀နဲ႔ ပိေတာက္ေလ လႈိင္လႈိင္ေႏွာပါတဲ့ ခ်စ္ေသာ ေျမ။            ေရႊျမန္မာ သာေစေရာရယ္နဲ႔            ႏွိမ္ေခၽြကာ ေမတၱာပိုု႔ိလိုုက္ရဲ့           ...

Read more »

Mar Mar Aye – New Year Poem

April 17, 2013
Mar Mar Aye – New Year Poem

ႏွစ္သစ္ဆုုေတာင္း မာမာေအး၊ ဧျပီ ၁၇၊ ၂၀၁၃ တႏွစ္ကူးျပီေလ ပုုရစ္ဖူး တေ၀ေ၀နဲ႔ ပိေတာက္ေလ လႈိင္လႈိင္ေႏွာပါတဲ့ ခ်စ္ေသာ ေျမ။ ေရႊျမန္မာ သာေစေရာရယ္နဲ႔ ႏွိမ္ေခၽြကာ ေမတၱာပိုု႔ိလိုုက္ရဲ့ အဖြဲ႔ဖြဲ႔အစည္းစည္း တစုုတည္းညီညာ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ...

Read more »

“ေျပာျပစရာေတြလဲ တပံုႀကီးရိွေသးတယ္” အမွတ္ (၄၆၄)

April 16, 2013
“ေျပာျပစရာေတြလဲ တပံုႀကီးရိွေသးတယ္” အမွတ္ (၄၆၄)

လြတ္လပ္ေရးေတးသံ နဲ႔ ျမသက္မူ မာမာေအး ဧျပီ ၁၆၊  ၂၀၁၃ (ျပီးခ့ဲသည့္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ အမွတ္တရ ဘီဘီစီ အသံလႊင့္ဌာန http://www.bbc.co.uk/burmese/ ၏  အသံလႊင့္ ေဆာင္းပါးကုိ ကူးယူ ေဖာ္ျပသည္) ေသာတရွင္မ်ား...

Read more »

Mar Mar Aye – 464

April 16, 2013
Mar Mar Aye – 464

  “ေျပာျပစရာေတြလဲ တပံုႀကီးရိွေသးတယ္” အမွတ္ (၄၆၄)လြတ္လပ္ေရးေတးသံ နဲ႔ ျမသက္မူမာမာေအးဧျပီ ၁၆၊  ၂၀၁၃(ျပီးခ့ဲသည့္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ အမွတ္တရ ဘီဘီစီ အသံလႊင့္ဌာန http://www.bbc.co.uk/burmese/ ၏  အသံလႊင့္ ေဆာင္းပါးကုိ ကူးယူ ေဖာ္ျပသည္)ေသာတရွင္မ်ား...

Read more »

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)