မာမာေအး

“ေျပာျပစရာေတြလဲ တပံုႀကီးရိွေသးတယ္” အမွတ္ (၄၄၅) – Mar Mar Aye

November 11, 2012
“ေျပာျပစရာေတြလဲ တပံုႀကီးရိွေသးတယ္” အမွတ္ (၄၄၅) – Mar Mar Aye

ဦးရွံစား မာမာေအး ႏုိ၀င္ဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၂ (ဓာတ္ပုံ – Morning Post ဂ်ာနယ္) ေသာတရွင္မ်ား က်န္းမာေတာ္မူၾကပါစရွင္ … မာေအးခ်စ္တဲ့ေသာတရွင္ေတြ ဂီတ၀ါသနာရွင္ေတြအားလံုး မာေအးရဲ႕အသံေလး ၾကားရတဲ့အခါမွာ ကိုယ္ေရာစိတ္ပါ ခ်မ္းသာၾကပါေစလို႔...

Read more »

သက္တံေပၚက မာမာေအးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း – mar mar aye interview

November 3, 2012
သက္တံေပၚက မာမာေအးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း      – mar mar aye interview

သက္တံေပၚက မာမာေအးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း       ၀င္းၿငိမ္း/ေရႊအျမဳေတ မဂၢဇင္း ႏုိ၀င္ဘာ ၃၊ ၂၀၁၂      ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ မတိုင္ခင္ တုန္းက ကၽြန္ေတာ္တို႔ မဂၢဇင္း၊ ဂ်ာနယ္ စာမ်က္ႏွာမ်ား...

Read more »

“ေျပာျပစရာေတြလဲ တပံုႀကီးရိွေသးတယ္” Mar Mar Aye – 444

November 3, 2012
“ေျပာျပစရာေတြလဲ တပံုႀကီးရိွေသးတယ္”  Mar Mar Aye – 444

မာမာေအး ႏုိ၀င္ဘာ ၃၊ ၂၀၁၂m   ေသာတရွင္မ်ား က်န္းမာေတာ္မူၾကပါစရွင္ … မာေအးခ်စ္တဲ့ေသာတရွင္ေတြ ဂီတ၀ါသနာရွင္ေတြအားလံုး No tags for this post. Related posts No related...

Read more »

“ေျပာျပစရာေတြလဲ တပံုႀကီးရိွေသးတယ္” အမွတ္ (၄၄၃) – Mar Mar Aye

October 28, 2012
“ေျပာျပစရာေတြလဲ တပံုႀကီးရိွေသးတယ္” အမွတ္ (၄၄၃) – Mar Mar Aye

မာမာေအး ေအာက္တုိဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၂     ေသာတရွင္မ်ား က်န္းမာေတာ္မူၾကပါစရွင္ … မာေအးခ်စ္တဲ့ေသာတရွင္ေတြ ဂီတ၀ါသနာရွင္ေတြအားလံုး မာေအးရဲ႕အသံေလး ၾကားရတဲ့အခါမွာ ကိုယ္ေရာစိတ္ပါ No tags for this post....

Read more »

“ေျပာျပစရာေတြလဲ တပံုႀကီးရိွေသးတယ္” အမွတ္ (၄၄၂) – Mar Mar Aye

October 20, 2012
“ေျပာျပစရာေတြလဲ တပံုႀကီးရိွေသးတယ္” အမွတ္ (၄၄၂) – Mar Mar Aye

မာမာေအး ေအာက္တုိဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၂   ေသာတရွင္မ်ား က်န္းမာေတာ္မူၾကပါစရွင္ … မာေအးခ်စ္တဲ့ေသာတရွင္ေတြ ဂီတ၀ါသနာရွင္ေတြအားလံုး မာေအးရဲ႕အသံေလး ၾကားရတဲ့အခါမွာ ကိုယ္ေရာစိတ္ပါ No tags for this post. Related posts...

Read more »

“ေျပာျပစရာေတြလဲ တပံုႀကီးရိွေသးတယ္” အမွတ္ (၄၄၁) – mar mar aye

October 14, 2012
“ေျပာျပစရာေတြလဲ တပံုႀကီးရိွေသးတယ္” အမွတ္ (၄၄၁) – mar mar aye

မာမာေအး ေအာက္တုိဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၂   ေသာတရွင္မ်ား က်န္းမာေတာ္မူၾကပါစရွင္ … ဗုိလ္ကေလးတင့္ေအာင္ (ဓာတ္ပုံ -ေရႊအျမဳေတ မဂၢဇင္း) မာေအးခ်စ္တဲ့ေသာတရွင္ေတြ ဂီတ၀ါသနာရွင္ေတြအားလံုး မာေအးရဲ႕အသံေလး ၾကားရတဲ့အခါမွာ ကိုယ္ေရာစိတ္ပါ ခ်မ္းသာၾကပါေစ No...

Read more »

“ေျပာျပစရာေတြလဲ တပံုႀကီးရိွေသးတယ္” အမွတ္ (၄၄၀)

October 7, 2012
“ေျပာျပစရာေတြလဲ တပံုႀကီးရိွေသးတယ္” အမွတ္ (၄၄၀)

(ဗုိလ္ကေလးတင့္ေအာင္) မာမာေအး။ ေအာက္တုိဘာ ၆၊ ၂၀၁၂ (ဓာတ္ပုံမ်ား  -ေရႊအျမဳေတ မဂၢဇင္း)  ေသာတရွင္မ်ား က်န္းမာေတာ္မူၾကပါစရွင္ … မာေအးခ်စ္တဲ့ေသာတရွင္ေတြ ဂီတ၀ါသနာရွင္ေတြအားလံုး မာေအးရဲ႕အသံေလး ၾကားရတဲ့အခါမွာ ကိုယ္ေရာစိတ္ပါ ခ်မ္းသာၾကပါေစလို႔ ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းလိုက္ပါတယ္။...

Read more »

“ေျပာျပစရာေတြလဲ တပံုႀကီးရိွေသးတယ္” အမွတ္ (၄၃၉) – Mar Mar Aye

September 30, 2012
“ေျပာျပစရာေတြလဲ တပံုႀကီးရိွေသးတယ္” အမွတ္ (၄၃၉) – Mar Mar Aye

မာမာေအး စက္တင္ဘာ ၂၉၊ ၂၀၁၂ ေသာတရွင္မ်ား က်န္းမာေတာ္မူၾကပါစရွင္ … မာေအးခ်စ္တဲ့ေသာတရွင္ေတြ ဂီတ၀ါသနာရွင္ေတြအားလံုး မာေအးရဲ႕အသံေလး ၾကားရတဲ့အခါမွာ ကိုယ္ေရာစိတ္ပါ ခ်မ္းသာၾကပါေစလို႔ ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းလိုက္ပါတယ္။ ေသာတရွင္တုိ႔ေရ … ျပီးခ့ဲတ့ဲ ၾကာသပေတးေန႔က...

Read more »

“ေျပာျပစရာေတြလဲ တပံုႀကီးရိွေသးတယ္” အမွတ္ (၄၄၉) – Mar Mar Aye

September 22, 2012
“ေျပာျပစရာေတြလဲ တပံုႀကီးရိွေသးတယ္” အမွတ္ (၄၄၉) – Mar Mar Aye

– ပိေတာက္လမ္း ဆုိရေအာင္ – ၃ မာမာေအး စက္တင္ဘာ ၂၂၊ ၂၀၁၂ No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

“ေျပာျပစရာေတြလဲ တပံုႀကီးရိွေသးတယ္” အမွတ္ (၄၄၈) – Mar Mar Aye

September 14, 2012
“ေျပာျပစရာေတြလဲ တပံုႀကီးရိွေသးတယ္” အမွတ္ (၄၄၈) – Mar Mar Aye

ပိေတာက္လမ္း ဆုိရေအာင္ – ၂ မာမာေအး စက္တင္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၂   (အသံဖုိင္) ေသာတရွင္မ်ား က်န္းမာေတာ္မူၾကပါစရွင္ … မာေအးခ်စ္တဲ့ေသာတရွင္ေတြ ဂီတ၀ါသနာရွင္ေတြအားလံုး မာေအးရဲ႕အသံေလး ၾကားရတဲ့အခါမွာ No tags...

Read more »

“ေျပာျပစရာေတြလဲ တပံုႀကီးရိွေသးတယ္” အမွတ္ (၄၄၇) – Mar Mar Aye

September 6, 2012
“ေျပာျပစရာေတြလဲ တပံုႀကီးရိွေသးတယ္” အမွတ္ (၄၄၇) – Mar Mar Aye

ပိေတာက္လမ္း ဆုိရေအာင္ မာမာေအး စက္တင္ဘာ ၆၊ ၂၀၁၂ ေသာတရွင္မ်ား က်န္းမာေတာ္မူၾကပါစရွင္ … မာေအးခ်စ္တဲ့ေသာတရွင္ေတြ ဂီတ၀ါသနာရွင္ေတြအားလံုး Tags: ျပည္တြင္းစစ္ Related posts ႐ႈပ္ေထြးနက္နဲေသာ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာမ်ားဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း (3)...

Read more »

Mar Mar Aye – 438

September 2, 2012
Mar Mar Aye –  438

“ေျပာျပစရာေတြလဲ တပံုႀကီးရိွေသးတယ္” အမွတ္ (၄၃၈) မာမာေအး စက္တင္ဘာ ၁၊ ၂၀၁၂   မၾကာေသးခင္က လန္ဒန္မွာ ေတြ႔ရတ့ဲ ေဒၚမာမာေအး နဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (ဓာတ္ပုံ – Getty Images)...

Read more »

“ေျပာျပစရာေတြလဲ တပံုႀကီးရိွေသးတယ္” အမွတ္ (၄၃၆) – Mar Mar Aye

August 25, 2012
“ေျပာျပစရာေတြလဲ တပံုႀကီးရိွေသးတယ္” အမွတ္ (၄၃၆) – Mar Mar Aye

မာမာေအး ၾသဂုတ္ ၂၅၊ ၂၀၁၂   “——သူတုိ႔ေပးတ့ဲအနုပညာေၾကး က်ပ္ ၅၀ိ/-ဟာ မာေအး ဓါတ္ျပားေရာင္းေစ်းကုိ တစ္ဆယ္က်ပ္နဲ႔ဘဲ ထားဦး၊ ဓါတ္ျပား (၅)ခ်ပ္ ေရာင္းျပီးတာနဲ႔တင္ ေက်ပါျပီ။ အနည္းဆုံး ဓါတ္ျပားခ်ပ္ေပါင္း (၅၀၀)...

Read more »

“ေျပာျပစရာေတြလဲ တပံုႀကီးရိွေသးတယ္” အမွတ္ (၄၃၅) – Mar Mar Aye

August 19, 2012
“ေျပာျပစရာေတြလဲ တပံုႀကီးရိွေသးတယ္” အမွတ္ (၄၃၅) – Mar Mar Aye

မာမာေအး ၾသဂုတ္ ၁၉၊ ၂၀၁၂ ေသာတရွင္မ်ား က်န္းမာေတာ္မူၾကပါစရွင္ … မာေအးခ်စ္တဲ့ေသာတရွင္ေတြ ဂီတ၀ါသနာရွင္ေတြအားလံုး မာေအးရဲ႕အသံေလး ၾကားရတဲ့အခါမွာ No tags for this post. Related posts No...

Read more »

“ေျပာျပစရာေတြလဲ တပံုႀကီးရိွေသးတယ္” အမွတ္ (၄၃၄) – Mar Mar Aye

August 13, 2012
“ေျပာျပစရာေတြလဲ တပံုႀကီးရိွေသးတယ္” အမွတ္ (၄၃၄) – Mar Mar Aye

မာမာေအး ၾသဂုတ္ ၁၁၊ ၂၀၁၂   “ျပန္လည္ဆုံေတြ႔ႀကရာ၀ယ္၊ အမွန္တကယ္ ဘုံဓေလ့ဘ၀မွာကြယ္၊ သံသရာတေကြ႔ ေတြ႔ၾကျပန္ရာ၀ယ္” No tags for this post. Related posts No related...

Read more »

“ေျပာျပစရာေတြလဲ တပံုႀကီးရိွေသးတယ္” အမွတ္ (၄၃၃) – Mar Mar Aye

August 5, 2012
“ေျပာျပစရာေတြလဲ တပံုႀကီးရိွေသးတယ္” အမွတ္ (၄၃၃) – Mar Mar Aye

မာမာေအး ၾသဂုတ္ ၅၊ ၂၀၁၂ “… ေခတ္အဆက္ဆက္မွာ ဂီတသမားေတြဖက္က မေျပာတတ္ မဆုိတတ္လုိ႔ ဗဟုသုတရိွဖုိ႔ စာမဖတ္လုိ႔ ခံရတ့ဲဖက္မွာ ေနရာ အရမ်ားေနေၾကာင္း သိေနတယ္။ ကုိယ္တုိင္လဲဘဲ ငယ္တုန္းက ငယ္ေသးလုိ႔ ႀကီးလာေတာ့လဲ...

Read more »

“ေျပာျပစရာေတြလဲ တပံုႀကီးရိွေသးတယ္” အမွတ္ (၄၃၂) – Mar Mar Aye

July 29, 2012
“ေျပာျပစရာေတြလဲ တပံုႀကီးရိွေသးတယ္” အမွတ္ (၄၃၂) – Mar Mar Aye

မာမာေအး ဇူလုိင္ ၂၉၊ ၂၀၁၂   “…ဟုိက အဆုိေတာ္ေတြ ဓါတ္ျပားတခ်ပ္ေလာက္ ေအာင္ျမင္တာနဲ႔ ထုိင္စားေရာ့ ဆုိတာမ်ဳိးေပါ့။ ဒီအသိ ရလာေတာ့ သူတုိ႔ဘာေၾကာင့္ ဒီလုိေနသြားနိုင္တာလဲ – စပ္စုတယ္ေလ။ ဒီေတာ့ ရာခုိင္ႏႈန္းအသီးသီးနဲ႔...

Read more »

ဒီဇိုုင္း ဂရပ္ဖစ္ကိုုမ်ဳိး – ဟက္ပီးဘတ္ေဒး မာမာေအး

July 25, 2012
ဒီဇိုုင္း ဂရပ္ဖစ္ကိုုမ်ဳိး – ဟက္ပီးဘတ္ေဒး မာမာေအး

ဇူလိုုင္ ၂၅၊ ၂၀၁၂ No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

Mar Mar Aye – ဂီတပညာရွင္ ေတးသံရွင္ ေဒၚမာမာေအး ၇၀ျပည့္ ေမြးေန႔

July 25, 2012
Mar Mar Aye – ဂီတပညာရွင္ ေတးသံရွင္ ေဒၚမာမာေအး ၇၀ျပည့္ ေမြးေန႔

ဂီတပညာရွင္ ေတးသံရွင္ ေဒၚမာမာေအး ၇၀ျပည့္ ေမြးေန႔ မိုုးမခ၊ ဇူလိုုင္ ၂၅၊ ၂၀၁၂ ျမန္မာျပည္၏ ဂႏၳ၀င္ဂီတပညာရွင္၊ ေတးသံရွင္၊ ေဒၚမာမာေအး ၇၀ ျပည့္ ေမြးေန႔ အမွတ္တရအျဖစ္ ခ်စ္ခင္သူ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္...

Read more »

“ေျပာျပစရာေတြလဲ တပံုႀကီးရိွေသးတယ္” အမွတ္ (၄၃၁) – Mar Mar Aye

July 22, 2012
“ေျပာျပစရာေတြလဲ တပံုႀကီးရိွေသးတယ္” အမွတ္ (၄၃၁) – Mar Mar Aye

မာမာေအး ဇူလုိင္ ၂၂၊ ၂၀၁၂ သဇင္ ေသာတရွင္မ်ား က်န္းမာေတာ္မူၾကပါစရွင္ … No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)