မိုးမခလူၾကီးမ်ား

၂၁ ရာစုု ပင္လံုုညီလာခံ ႏွင့္ ဘႀကီးမိုုး

September 8, 2016
၂၁ ရာစုု ပင္လံုုညီလာခံ ႏွင့္ ဘႀကီးမိုုး

၂၁ ရာစုု ပင္လံုုညီလာခံ ႏွင့္ ဘႀကီးမိုုး  (ကုမုျဒာဂ်ာနယ္၊ ၾသဂုတ္ ၂၄ ထုတ္) မိုးမခ၊ စက္တင္ဘာ ၈၊ ၂၀၁၆ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံကို သည္လကုန္မွ စတင္က်င္းပေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္စား လွယ္ေပါင္း ၇၀ဝ ရွိမယ္လို႔က်င္းပေရးေကာ္မတီက ေၾကညာထားပါတယ္။ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံကိုေထာက္ခံႀကိဳဆိုတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ေထာက္ခံပြဲေတြ ရွိသလိုမပါရေသးတဲ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီတခ်ိဳ႕၊ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းတခ်ိဳ႕တို႔က ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံဟာအားလံုးပါဝင္တဲ့ ညီလာခံႀကီးမျဖစ္ႏိုင္ဘူးလို႔ ေအာက္ကလိအာ ေျပာသံေတြလည္း ထြက္ေပၚေနပါတယ္။ အားလံုးဆိုတာ ဘယ္အားလံုးဆိုလိုတာပါလဲ။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲလူဦးေရသန္း ၄၀၊ သန္း ၅၀ ရွိေနတယ္ဆိုရင္ သန္း ၄၀၊ သန္း ၅၀ ပါမွအားလံုးလို႔ ဆိုရမွာလား။ ဒါေတာင္ ထိုင္းေရာက္ေနတဲ့ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား သံုးေလးသန္း၊ မေလးရွား၊ ေတာင္ကိုရီးယား၊...

Read more »

အစိုးရသစ္ႏွင့္ ျပႆနာေပါင္းေသာင္း ေျခာက္ေထာင္ႏွင့္ ေမာင္မိုးသူ

September 7, 2016
အစိုးရသစ္ႏွင့္ ျပႆနာေပါင္းေသာင္း ေျခာက္ေထာင္ႏွင့္ ေမာင္မိုးသူ

အစိုးရသစ္ႏွင့္ ျပႆနာေပါင္းေသာင္း ေျခာက္ေထာင္ႏွင့္ ေမာင္မိုးသူ  (ကုမုျဒာဂ်ာနယ္၊ ၾသဂုတ္ ၂၀ထုတ္) မိုးမခ၊ စက္တင္ဘာ ၇၊ ၂၀၁၆ ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမွာ ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီဆိုတဲ့ အမ်ိဳးသားဒီမို ကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကအမ်ားေျပာၾကသလို “ေတာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳ” အႏိုင္ရရွိလိုက္ပါတယ္။ ဟုတ္ကဲ့၊ လႊတ္ေတာ္သံုးရပ္စလံုးမွာ အျပတ္အသတ္အႏိုင္ရရွိတာျဖစ္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီက ႀကံ့ခိုင္ေရး အစိုးရအေနနဲ႔ သူတို႔ဘက္က တပ္မေတာ္ရဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီးမို႔ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ၂၆ ရာခိုင္ႏႈန္းအႏိုင္ရရင္ ၅၁ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိလာမွာမို႔ အႏိုင္ရမယ္၊ အစိုးရဖြဲ႕ႏိုင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကပံုရပါတယ္။ တကယ့္တကယ္ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္လိုက္ေတာ့ ခြက္ခြက္လန္ေအာင္ အ႐ံႈးနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရပါတယ္။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကႏိုင္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ အမ်ိဳးမ်ိဳးဖိႏွိပ္ခဲ့တဲ့ ကိုယ္က်ိဳးရွာအစိုးရကို မေက်နပ္ေတာ့လို႔ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုသဟာမွာလည္း စစ္အစိုး...

Read more »

ျမန္မာျပည္ကပိုုင္တဲ့ ဧရာ၀တီ နဲ႔ ဘၾကီးမိုး

September 2, 2016
ျမန္မာျပည္ကပိုုင္တဲ့ ဧရာ၀တီ နဲ႔ ဘၾကီးမိုး

ျမန္မာျပည္ကပိုုင္တဲ့ ဧရာ၀တီ နဲ႔ ဘၾကီးမိုး (ကုမုျဒာ ဂ်ာနယ္၊ ၾသဂုတ္ ၁၂၊ ၂၀၁၆) မိုးမခ၊ စက္တင္ဘာ ၂၊ ၂၀၁၆ ဩဂုတ္လ ၁၂ရက္ေန႔ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုး အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၅၈/၂၀၁၆ အရ ဧရာဝတီျမစ္ဆံု၊ ျမစ္ညာ၊ ျမစ္ဝွမ္း ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား ေလ့လာစိစစ္ေရးေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါတယ္။ ေကာ္မရွင္မွဥကၠ႒အျဖစ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠ႒ျဖစ္တဲ့ ဦးတီခြန္ျမတ္ကေဆာင္ရြက္ၿပီး ဒုဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြ၊ အတြင္းေရးမွဴးေဒါက္တာဝင္း သိမ္း၊ တြဲဖက္က ေဒၚမိမိခိုင္ကေဆာင္ရြက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး မ်ား၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္မွ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးနဲ႔ ပညာရွင္မ်ားပါဝင္ပါတယ္။ ေကာ္မရွင္ရဲ႕ တာဝန္မ်ားကို တိတိက်က်ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ (က) စီမံကိန္းမ်ားဟာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံတကာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၊ ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ားနဲ႔ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္နည္းပညာမ်ားကို အသံုးျပဳ ၿပီး...

Read more »

မႏၱေလး မႏၱေလး ကၽြန္ေတ္ာတုုိ႔ ေရႊ မႏၱေလး ႏွင့္ ေမာင္မုုိးသူ

August 31, 2016
မႏၱေလး မႏၱေလး ကၽြန္ေတ္ာတုုိ႔ ေရႊ မႏၱေလး ႏွင့္ ေမာင္မုုိးသူ

မႏၱေလး မႏၱေလး ကၽြန္ေတ္ာတုုိ႔ ေရႊ မႏၱေလး ႏွင့္ ေမာင္မုုိးသူ (ကုမုျဒာဂ်ာနယ္၊ ၾသဂုတ္ ၁၂၊ ၂၀၁၆) မိုးမခ၊ ၾသဂုတ္ ၃၁၊ ၂၀၁၆ သည္ေခါင္းစဥ္ရဲ႕ စာသားအျပည့္အစံု က “မႏၱေလး၊ က်ဳပ္တို႔ ေရႊမႏ ၱေလး ခ်မ္း ေအး ပူအိုက္ ေအာက္သူေတြ လိုက္ခဲ့ရ မယ္ေမာင္တင္မဆို” ဆိုတဲ့ နန္းေတာ္ေရွ႕ ဆရာတင္ရဲ႕ “ေရႊမိုးညိဳ” သီခ်င္းပါ။ ခုတစ္ေလာ ရန္ကုန္မွာ မိုးေတြက မျပတ္ရြာေတာ့ “ေရႊ မိုးညိဳ˘သီခ်င္းလည္း သတိရ မႏၱေလးလည္း လြမ္းေပါ့ခင္ဗ်။ မႏၱေလးဆိုတာ ေမာင္မိုးသူ ေမြးတဲ့ၿမိဳ႕၊ ငယ္စဥ္ကေနခဲ့တဲ့ စိန္ေတာင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းနဲ႔ စိန္ပီတာ အဂၤလိပ္ဘုန္း ေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားရွိတဲ့အရပ္၊ ေမာင္မိုး သူ တက္ခဲ့တဲ့ မႏၱေလးတကၠသိုလ္ရွိတဲ့...

Read more »

အေကာင္းၿပိဳင္ၾကဖိုု႔လိုုၿပီ နဲ႔ ဘၾကီးမိုး

August 30, 2016
အေကာင္းၿပိဳင္ၾကဖိုု႔လိုုၿပီ နဲ႔ ဘၾကီးမိုး

အေကာင္းၿပိဳင္ၾကဖိုု႔လိုုၿပီ နဲ႔ ဘၾကီးမိုး (ကုမုျဒာဂ်ာနယ္၊ ၾသဂုတ္ ၁၀) မိုးမခ၊ ၾသဂုတ္ ၃၀၊ ၂၀၁၆ ဩဂုတ္လ ၅ ရက္ေန႔က အမ်ိဳးသားသဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီ အစည္းအေဝးမွာ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စိန္ဝင္းက တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ အမိန္႔ေစာင့္ေနစရာ မလိုဘဲနဲ႔ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ က်ေရာက္တယ္လို႔သိတာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္အဲသည္တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕ေတြကို သြားေရာက္ အကူအညီေပးဖို႔ အမိန္႔ေပးထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ တပ္မေတာ္ရဲ႕သေဘာ၊ စစ္တပ္ရဲ႕သေဘာသဘာဝအရအမိန္႔ရမွလုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသဟာကို ယခုလိုတပ္မေတာ္အႀကီး အကဲတစ္ေယာက္က ျပည္သူျပည္သားေတြရဲ႕ အခက္အခဲေဘးအႏၱရာယ္ႀကံဳလာရင္ အမိန္႔ေစာင့္ စရာမလိုဘဲ ကူညီလုပ္ေဆာင္ေပး ရမယ္လို႔ ေျပာၾကားလိုက္ျခင္းဟာ ျပည္သူကိုမ်က္ႏွာမူတာပဲ၊ ျပည္သူရဲ႕ေကာင္းက်ိဳးကို လိုလားလုပ္ေဆာင္တာပဲဆိုၿပီး ဘႀကီးမိုးဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ဂုဏ္ယူေနမိပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္ တည္းမွာပဲလြန္ခဲ့တဲ့ ၂၇ ႏွစ္ေလာက္က ဘႀကီးမိုးေျပာခဲ့ဖူးတဲ့ မိန္႔ခြန္း စကားတစ္ခုကို...

Read more »

ရွစ္ေလးလံုးႏွင့္ ေမာင္မုုိးသူ

August 27, 2016
ရွစ္ေလးလံုးႏွင့္ ေမာင္မုုိးသူ

ရွစ္ေလးလံုးႏွင့္ ေမာင္မုုိးသူ  (ကုမုျဒာဂ်ာနယ္၊ ၾသဂုတ္ ၅၊ ၂၀၁၆) မိုးမခ၊ ၾသဂုတ္ ၂၇၊ ၂၀၁၆ ဩဂုတ္လေရာက္တိုင္း ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံုႀကီးကို သတိရတယ္။ ရွစ္ ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံုႀကီးဟာ အလြန္ ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္ၿပီး လွည္းေနေလွ ေအာင္း ျမင္းေဇာင္းမွမက်န္ တစ္တိုင္း တစ္ျပည္လံုး လမ္းေပၚထြက္ၿပီး စစ္အစိုးရကို တြန္းလွန္ခဲ့တဲ့ အေရးေတာ္ပံုႀကီး ျဖစ္တယ္။ ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုႀကီးဟာ ခိုင္ၿမဲလွၿပီဆိုတဲ့ စစ္အစိုးရ၊ဖဆပလအစိုးရကို ျပဳတ္က်ၿပိဳလဲေစခဲ့တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အလြန္ထင္ရွားတဲ့ သမိုင္းဝင္ျဖစ္ရပ္ႀကီး ျဖစ္တယ္။ သည္ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုႀကီးကို လူငယ္ေက်ာင္းသားထုေတြကို လံႈ ႔ေဆာ္တိုက္ပြဲေခၚသံေပးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၈၈ ခု ၈ လပိုင္းျဖစ္တဲ့ ဩဂုတ္လရဲ႕ ၈ ရက္ေန႔မွာ လမ္းမေတြေပၚထြက္ၿပီး ဆႏၵ ျပၾကမယ္လို႔ ေက်ာင္းသားေတြက ဘီဘီစီအသံလႊင့္ဌာနကတစ္ဆင့္လံႈ...

Read more »

အထက္ဗမာႏုုိင္ငံစာေရးဆရာအသင္း ႏွင့္ ဘႀကီးမိုုး

August 26, 2016
အထက္ဗမာႏုုိင္ငံစာေရးဆရာအသင္း ႏွင့္ ဘႀကီးမိုုး

၂၀၁၅ ႏို၀င္ဘာတုန္းက ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္၊ ေမာင္မိုးသူ၊ ခင္ေဆြဦး၊ ေမာင္စြမ္းရည္၊ ဂုဏ္ထူးသိန္းႏိုင္၊ ၀င္းေဖ အထက္ဗမာႏုုိင္ငံစာေရးဆရာအသင္း ႏွင့္ ဘႀကီးမိုုး  (ကုမုျဒာဂ်ာနယ္၊ ရန္ကုန္ထုတ္) မိုးမခ၊ ၾသဂုတ္ ၂၆၊ ၂၀၁၆ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၃၀ ရက္ေန႔ မႏၱေလး ေရႊျပည္သာဟိုတယ္ခန္းမမွာျပဳလုပ္တဲ့ အထက္ဗမာႏိုင္ငံ စာေရးဆရာအသင္းကႀကီးမွဴးက်င္းပတဲ့ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ အသင္း သားႀကီးမ်ားအားဂါရဝျပဳဩဝါဒခံယူပြဲသို႔ ဂုဏ္ထူးေဆာင္အသင္းသားႀကီးအျဖစ္ၾကြေရာက္ ခ်ီးျမႇင့္ေပးပါရန္ေလးစားစြာ ဖိတ္ၾကားအပ္ပါတယ္ဆိုတဲ့ဖိတ္စာေလးေစာင္ရတယ္ ခင္ဗ်။ ဖိတ္စာေလးေစာင္က ဘႀကီးမိုး၊ ေမာင္သာႏိုး၊ ေမာင္စြမ္းရည္နဲ႔ ဝင္းေဖ (ဒါ႐ိုက္တာ)တို႔ အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဟုတ္ေပသားပဲ၊ ဘႀကီးမိုးလည္း ဂုဏ္ထူးေဆာင္အသင္းသားျဖစ္ေနေပါ႔။ အထက္ဗမာ ႏိုင္ငံစာေရးဆရာအသင္းႀကီး အေၾကာင္းကိုုဘႀကီးမိုးတစ္ေယာက္ တသသလြမ္းဆြတ္ေန ရပါတယ္။ မႏၱေလးကို ဘႀကီးမိုးမသြားႏိုင္တာကေသခ်ာပါတယ္။ ဘႀကီးမိုးမႏၱေလးကိုေနာက္ ဆံုးအေခါက္ေရာက္ခဲ့တုန္းက မႏၱေလးတကၠသိုလ္ရဲ႕...

Read more »

ေမာင္စြမ္းရည္ ● ဂ်ပန္စကားသင္ ေက်ာင္းသား ေမာင္ဘဂ်မ္း

August 26, 2016
ေမာင္စြမ္းရည္ ● ဂ်ပန္စကားသင္ ေက်ာင္းသား ေမာင္ဘဂ်မ္း

Saya Swan & Tin Moe with Pwintphyu Nandar (@ 2006) ေမာင္စြမ္းရည္ ● ဂ်ပန္စကားသင္ ေက်ာင္းသား ေမာင္ဘဂ်မ္း (မိုးမခ) ၾသဂုတ္ ၂၆၊ ၂၀၁၆ ဂ်ပန္ေခတ္မွာ ကိုဘဂ်မ္းက အသက္၁၃-၄ႏွစ္အရြယ္ရွိပါၿပီ။ “ဂ်ပန္ေခတ္အေၾကာင္း အမွတ္တရေျပာစမ္း” လို႔ အျပန္အလွန္ ေမးၾက ေျဖၾကဖူးပါတယ္။ သူေျပာတာက ဂ်ပန္ေခတ္မွာ က်ေနာ္မွတ္မိတာကေတာ့ဗ်ာ၊ ျမင္းၿခံကေန စစ္ေဘးေရွာင္လာတဲ့ မိသားစု၀င္ထဲက ေကာင္မေလးတေယာက္နဲ႔ ရင္းႏွီးခင္မင္ဖူးတယ္ဗ်၊ အသားညိဳညိဳ၊ နာမည္ေတာင္ က်ေနာ္ မွတ္မိေသးတယ္၊ —– တဲ့၊ နာမည္ေျပာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမင္းၿခံက ဂါးဗားမင္းေက်ာင္းမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ထက္ တတန္းႀကီးတဲ့ ေက်ာင္းသူတဦး ျဖစ္ေနပါတယ္။ “ခင္ဗ်ားက အဲဒီေက်ာင္းသူ၊ ၿမိဳ႕ႀကီးသူလိုဟာမ်ဳိးကို စာေပးရဲလို႔လား၊...

Read more »

ျမန္မာျပည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ ေမာင္မုုိးသူ

August 25, 2016
ျမန္မာျပည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ ေမာင္မုုိးသူ

ျမန္မာျပည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ ေမာင္မုုိးသူ (ကုုမုုျဒာဂ်ာနယ္၊ ဇူလိုုင္ ၂၄၊ ၂၀၁၆) မိုုးမခ၊ ၾသဂုုတ္ ၂၅၊ ၂၀၁၆ ေမာင္မိုးသူတို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံကေတာ့ မူးယစ္ေဆးဝါးမွာ နံပါတ္ဝမ္း တစ္ဂဏန္းဆိုသလိုပါပဲ အျမင့္ဆံုးအေျခအေနမွာ ရွိေနပါတယ္။ ရွက္ရမလား၊ ဂုဏ္ယူရမလား မေျပာတတ္ပါဘူး။ အဲ နံပါတ္ဝမ္း တစ္ဂဏန္းေတာ့ မဟုတ္ဘူးခင္ဗ်။ အတိအက်ေရးရရင္ေတာ့ နံပါတ္တူး ႏွစ္ဂဏန္းလို႔ေရးရမယ္ ထင္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္တဲ့ေနရာမွာ ျမန္မာျပည္ဟာ ပထမ နံပါတ္တစ္ေနရာ မရဘူးခင္ဗ်။ အာ ဖဂန္နစၥတန္ရဲ႕ေနာက္ နံပါတ္ႏွစ္မွာပဲ ခ်ိတ္ တာကိုး။ တစ္ေလာက မူးယစ္ေဆးျပားေတြ အႀကီးအက်ယ္ ဖမ္းဆီးမိတုန္းကလည္း ကမၻာ့စံခ်ိန္မွာ ဒုတိယအမ်ားဆံုးဆိုလားပဲ။ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ နံပါတ္ဝမ္း တစ္ဂဏန္းရခ်င္ျဖစ္ခ်င္တဲ့ ေမာင္မိုးသူအတြက္ ကသိကေအာက္ေတာ့ ျဖစ္ရတာေပါ့ခင္ဗ်။ ကမၻာမွာ...

Read more »

မယ္ေခြရဲ႕ေဆးတံတိုု ႏွင့္ ဘႀကီးမိုုး

August 24, 2016
မယ္ေခြရဲ႕ေဆးတံတိုု ႏွင့္ ဘႀကီးမိုုး

  မယ္ေခြရဲ႕ေဆးတံတိုု ႏွင့္ ဘႀကီးမိုုး   (ကုမုျဒာဂ်ာနယ္၊ ရန္ကုန္ထုတ္) မိုးမခ၊ ၾသဂုတ္ ၂၄၊ ၂၀၁၆ ဘႀကီးမိုးတစ္ေယာက္ အသက္ႀကီးမွ သူငယ္ျပန္ေနသလားမသိပါ။ ငယ္ငယ္တုန္းကအလြတ္ရဖူးတဲ့ ကဗ်ာႏွစ္ပုဒ္ကို သတိရေနမိပါတယ္။ ကဗ်ာဆရာကမယ္ေခြပါ။ ကိုးတန္းလား၊ ၁၀ တန္းလားတုန္းက သင္ခဲ့ရတဲ့ကဗ်ာႏွစ္ပုဒ္ပါ။ ေတာသူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ခံစားမႈကဗ်ာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ခ်စ္စရာေကာင္းသလို ဒႆန အေတ∑းလည္း ပါပါတယ္။ မဝယ္ဘူ း မယ္ခူးတဲ့ ဖက္စို ဖက္စိမ္းရက္ကို ေဈးကဝယ္ထားတာမဟုတ္ပါဘူး။ ကိုယ္တိုင္ခူးထားတဲ့ဖက္စိမ္းရြက္ကေလးပါ။ အဲသည္ဖက္ရက္ကေလးကိုေျခာက္ေအာင္မီးလည္းမကူခ်င္ဘူးတဲ့။ေနပူလည္း မလွန္းရက္ဘူးတဲ့။ ¯ထားရတယ္ အိပ္ရာေအာက္မွာ ဖုန္ေသာက္ဖို႔ ကို့… ကိုယ္ေငြ႕ကေလးနဲ႔ ေသြ႕ေျခာက္ၿပီး တဲ့ ဖက္ကေလးနဲ႔မွ လိပ္ၿပီးေပးတဲ့ေဆးလိပ္ကေလးက ဖုန္းေမာင္ေသာက္ဖို႔ပါတဲ့။ အဲဒါ ေဆးလိပ္ကဗ်ာပါ။ ေနာက္တစ္ပုဒ္ကေတာ့ေဆးတံတို ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါလည္း အမ်ိဳးသမီးကေလးရဲ႕ ရွက္ေသြးျဖာေနတဲ့...

Read more »

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ၾကပါေစ …


MoeMaKa Monthly December 2016 ထြက္ျပန္ဘီ တဲ့..

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

မိုုးမခကိုု အိမ္အေရာက္ ပိုု႔ေပးမည္

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

မိုးမခမဂၢဇင္းကို ျမန္မာျပည္အႏွံ႔ အိမ္အေရာက္ ပို႔ေဆာင္ေပးေနပါတယ္

By

မိုးမခမဂၢဇင္းကို ျမန္မာျပည္အႏွံ႔  အိမ္အေရာက္ ပို႔ေဆာင္ေပးေနပါတယ္ (မုိးမခ) ဇန္နဝါရီ ၆၊ ၂၀၁၇ ၂၀၁၆...

Read more »

မိုးမခ ႏိုဝင္ဘာကို အိမ္အေရာက္ မွာယူပါ

By

” ကဗ်ာဖတ္ခ်င္ရင္ မုိးမခမွာဖတ္ပါ စာဖတ္ခ်င္ရင္ မုိးမခမွာဖတ္ပါ တေရြ႕ေရြ႕နဲ႔ ေရွ႕တန္းေရာက္လာတဲ့ မဂၢဇင္း .....

Read more »

မိုးမခမဂၢဇင္း ေအာက္တိုဘာကို အိမ္အေရာက္ မွာယူပါ

By

 မိုးမခမဂၢဇင္း ေအာက္တိုဘာကို အိမ္အေရာက္ မွာယူပါ  (မုိးမခ) ေအာက္တုိဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၆ “အ...

Read more »

စက္တင္ဘာ လမကုုန္ခင္မွာ မိုးမခမဂၢဇင္း (စက္တင္ဘာ) မွာယူႏိုင္ပါၿပီ

By

  စက္တင္ဘာ လမကုုန္ခင္မွာ မိုးမခမဂၢဇင္း (စက္တင္ဘာ) မွာယူႏိုင္ပါၿပီ (မိုုးမခ) စက္တင္ဘာ ၂၅၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

Maung Swan Yi Myanmar Now ကခ်င္ ကာတြန္း Joker ကာတြန္း ကုိေခတ္ ကာတြန္း ဇာနည္ေဇာ္၀င္း ကာတြန္း ညီပုေခ် ကာတြန္း ညီေထြး ကာတြန္း မုိးသြင္ ကာတြန္း သြန္းခ ကာတြန္း ေဆြသား ကာတြန္း ေရႊလူ ခက္ဦး စုိးေနလင္း ဆန္ဖရန္ ဇင္လင္း ဇာနီၾကီး ထက္ေခါင္လင္း (Myanmar Now) ထင္ေအာင္ ဒီလူည နရီမင္း မင္းကုိႏုိင္ မင္းေကာင္းခ်စ္ မာမာေအး မိုးသြင္ လင္းခါး လင္းသက္ၿငိမ္ သင္းလဲ့၀င္း (Myanmar Now) သြန္းခ အင္တာဗ်ဴး အရွင္ကုသလသာမိ (အတည္မဲ့) အရွင္စႏၵိမာ (မြန္စိန္ေတာရ) အိခ်ယ္ရီေအာင္ (Myanmar Now) ေက်ာက္ေက်ာက္ ေက်ာ္ေမာင္ (တုိင္းတာေရး) ေဆာင္းျဖဴ ေန၀န္းနီ (မႏၱေလး) ေမာင္စုိးခ်ိန္ ေမာင္ဥကၠလာ ေမာင္ေမာင္လတ္ (ေရႊအင္းေလးစာေပ) ေလာကပါလ ေသာင္းေျပာင္းေထြလာ ျပည္တြင္းစစ္ ၂၁ ရာစု ပင္လံု ၿဖိဳးသီဟခ်ဳိ (Myanmar Now)
က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္