Tu Maung Nyo

တူေမာင္ညိဳ – ေခတ္သံုးေခတ္အက်ဥ္းသားနဲ႔က်ေနာ္

October 5, 2014
တူေမာင္ညိဳ – ေခတ္သံုးေခတ္အက်ဥ္းသားနဲ႔က်ေနာ္

တူေမာင္ညိဳ – ေခတ္သံုးေခတ္အက်ဥ္းသားနဲ႔က်ေနာ္ (မုိးမခ) ေအာက္တုိဘာ ၅၊ ၂၀၁၄ ေထာင္စာအုပ္ေတြဖတ္ဖူးပါတယ္။ အဲဒီအထဲကမွ (ဦး) ေအာင္သူ (မန္းတကၠသိုလ္) ရဲ႕ “ေခတ္သံုးေခတ္ အက်ဥ္းသား” ဆုိတဲ့စာအုပ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး က်ေနာ့္ အျမင္ေျပာပါရေစ။ “ကန္႔ဘလူလယ္သမားေတြလြတ္ေျမာက္ေရး၊ ထားဝယ္လယ္သမားေတြလြတ္ေျမာက္ေရး၊ ျဖဴႏွင္းေထြးလြတ္ေျမာက္ေရး” ေႂကြးေၾကာ္သံ ေတြ ဘဝဂ္ထိေအာင္ညံေနခ်ိန္မွာ ဒီစာအုပ္ကို က်ေနာ္ဖတ္ရတာပါ။ ရွင္းလင္းေပၚလြင္ေအာင္ေျပာရရင္ ဒီစာအုပ္က ေထာင္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး “ေထာင္သံေဝဂ/ ေထာင္တရား” ရသြားပံုကို ေရးထား တာေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ေထာင္ထဲမွာရရွိသြားတဲ့ “ျမတ္ဘုရားရဲ႕အၿမိဳက္တရား” မ်ိဳးလည္းမဟုတ္ဘူး။ေထာင္ထဲမွာတခ်ဳိ႕ေတြရသြားတတ္ တဲ့ “ႏုိင္ငံေရး သံေဝဂ” လည္းမဟုတ္ဘူး။ ေထာင္ဆုိတဲ့ ဖိႏွိပ္ညွင္းပမ္းေရးယႏၱားကို ဘယ္လို ရင္ဆုိ္င္ျဖတ္သန္းရသလဲ၊ အုပ္စုိးသူအာဏာပုိင္ေတြက ဘယ္လို ယုတ္မာ ေကာက္က်စ္ ရက္စက္သလဲဆုိတာကို ၁၉၅၃ ကေန ၂၀၀၅...

Read more »

ကာခ်ဳပ္ စိတ္ႀကိဳက္ “ဗိုလ္ထီး၊ ဗုိလ္မေတြ” နဲ႔ ကလဖန္ထိုးႏုိင္သည့္ လႊတ္ေတာ္

January 18, 2014
ကာခ်ဳပ္ စိတ္ႀကိဳက္ “ဗိုလ္ထီး၊ ဗုိလ္မေတြ” နဲ႔ ကလဖန္ထိုးႏုိင္သည့္ လႊတ္ေတာ္

တူေမာင္ညဳိ ဇန္နဝါရီလ ၁၈၊ ၂၀၁၄ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၇ ရက္၊  ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ (၅/၂၀၁၄ )ျဖင့္ တုိင္းေဒသ ႀကီး (၅) ခုႏွင့္ ျပည္နယ္ (၆) ခု တြင္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္ စစ္သားအမတ္ ၂၄ ဦး အစားထိုးခဲ့သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ထဲတြင္ ဒုတိယအႀကိမ္အစားထိုးျခင္းျဖစ္သည္။    ထိုသုိ႔အစားထိုးခဲ့သည္ စစ္သားအမတ္ ၂၄ ဦး တြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္၌  ‘ဗိုလ္မ’ တစ္ဦး ပါဝင္လာသည္။   အင္န္ – ၅၆၄ ဗိုလ္မွဴး ေဒၚႏွင္းယုေက်ာ္   ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၉ ရက္၊ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ေၾကညာခ်က္အမွတ္ (၁/၂၀၁၄)...

Read more »

တူေမာင္ညဳိ – စိန္ေခၚသံမ်ားသည္ ျပည္သူ႔စြမ္းအားျဖစ္လာႏုုိင္ပါေစ

December 20, 2013
တူေမာင္ညဳိ – စိန္ေခၚသံမ်ားသည္ ျပည္သူ႔စြမ္းအားျဖစ္လာႏုုိင္ပါေစ

စိန္ေခၚသံမ်ားသည္ ျပည္သူ႔စြမ္းအားျဖစ္လာႏုိင္ပါေစ တူေမာင္ညိဳ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၃ အေဖ်ာက္ႏွင့္သာယာဝတီ မွ စိန္ေခၚသံမ်ားကို ၾကားရသည့္အခါ ၾကက္သီးမ်ားထမိသည္။ “ႏွစ္ေဟာင္း ၂၀၁၃” ကို စိန္ေခၚသံ ႏွင့္ ႏႈတ္ဆက္ၿပီး “ႏွစ္သစ္၂၀၁၄”ကို စိန္ေခၚသံျဖင့္ဖြင့္လွစ္ေပေတာ့မည္ဟုလည္း အေတြးပြားမိၿပီး၊ လက္သီးမ်ားပင္ က်စ္က်စ္ပါေအာင္ ဆုပ္မိသြားပါသည္။  သမၼတ၊လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္တုိ႔ႏွင့္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေတြ႔ဆံုၾကေရး ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ကို တစ္ဖက္က ျငင္းပယ္လုိက္ ၿပီးေနာက္ ယခုကဲ့သုိ႔ စိန္ေခၚသံမ်ား ပီပီျပင္ျပင္ေပၚထြက္လာျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ အေဖ်ာက္ႏွင့္သာယာဝတီ မွ ရဲရင့္ေသာ စိန္ေခၚသံ မ်ားကို ၾကားၿပီးေနာက္ နာက်င္မႈ၊ စုိးရိမ္မႈတုိ႔ႏွင့္ယွဥ္လ်က္ က်ေနာ္စိတ္သႏၱာန္ဝယ္ “၁၉၉၀ ျပည့္ေရြးေကာက္ပြဲ၊ ဂႏၵီခန္းမ၊ စီအာပီပီ၊ ေရႊဂံုတုိင္ေၾကညာခ်က္၊ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးေနာက္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ႏွင့္ေလးစားလုိက္နာ က်မ္းက်ိန္သည့္ကိစၥမ်ား” အစီအရီေပၚထြက္လာပါသည္။ အေဖ်ာက္ႏွင့္သာယာဝတီမွ ရဲရင့္ေသာစိန္ေခၚသံမ်ားသည္ ထုိကိစၥမ်ားကဲ့သုိ႔...

Read more »

ကာလံု၊ ကာခ်ဳပ္ နဲ႔ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ (Tu Maung Nyo)

December 17, 2013
ကာလံု၊ ကာခ်ဳပ္ နဲ႔ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ (Tu Maung Nyo)

ကာလံု၊ ကာခ်ဳပ္ နဲ႔ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ တူေမာင္ညိဳ ။ ဒီဇင္ဘာ ၁၇၊ ၂၀၁၃             ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္သည္ ဗိုလ္သန္းေရႊေနရာခ်ထားေပးခဲ့သူမ်ားအနက္ တစ္ဦးအပါအဝင္ျဖစ္သည္။ သူ႔ကို ဗိုလ္သန္းေရႊက ကာခ်ဳပ္ အျဖစ္ေနရာခ်ထားေပးခဲ့သည္။ ဗိုလ္ေနဝင္းႏွင့္ ဗိုလ္သန္းေရႊ ကြာျခားသည္မွာ ဗိုလ္ေနဝင္း သည္ ကာခ်ဳပ္ေနရာမွထြက္ၿပီး သူ႔စိတ္ႀကိဳက္ သမၼတ၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ကာခ်ဳပ္ေတြခန္႔ႏုိင္/ ျဖဳတ္ႏုိင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ ဗိုလ္သန္းေရႊမွာမူ ကာခ်ဳပ္ ေနရာကို ကန္႔လန္႔ကာေနာက္ဝင္သြားသည္အထိ ယူသြားခဲ့သူျဖစ္သည္။ ယခုအခ်ိန္ထိဗိုလ္သန္းေရႊ ကာခ်ဳပ္မွအနားယူသြားၿပီဆိုသည့္ တရားဝင္ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္တာမရွိေသးပါ။             ဗိုလ္သန္းေရႊသည္ ဗိုလ္ေနဝင္းကဲ့သုိ႔ သူ႔စိတ္ႀကိဳက္ သမၼတ၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ကာခ်ဳပ္ေတြမ်ားမ်ားစားစား မခန္႔ႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ (ညွိကြပ္) ညွိႏႈိင္းကြပ္ကဲေရးမွဴး (ၾကည္း/ေရ/ေလ)၊ (ကစထ)မွဴး၊ တုိင္းမွဴး စသည့္ရာထူး၊ ေနရာေတြတိုးခ်ဲ႕ၿပီး သူ႔လက္ေအာက္...

Read more »

ေနာက္ဆက္တြဲ ဇယားေတြပဲ ျပင္၊ အေျခခံမူေတြ မထိနဲ႔ မျပင္နဲ႔ (Tu Maung Nyo)

December 15, 2013
ေနာက္ဆက္တြဲ ဇယားေတြပဲ ျပင္၊ အေျခခံမူေတြ မထိနဲ႔ မျပင္နဲ႔ (Tu Maung Nyo)

ေနာက္ဆက္တြဲ ဇယားေတြပဲ ျပင္၊ အေျခခံမူေတြ မထိနဲ႔ မျပင္နဲ႔ တူေမာင္ညိဳ။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ရက္  “ေနာက္ဆက္တြဲဇယားေတြပဲျပင္၊ အေျခခံမူေတြ မထိနဲ႔မျပင္နဲ႔”လို႔ (ဗိုလ္) ဦးသိန္းစိန္ႀကံ့ဖြံ႔အစုိးရကေျဗာင္ေျပာလာၿပီ။  ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔၊ အစုိးရပုိင္သတင္းစာမ်ား (ျမန္မာ့အလင္း/ေၾကးမံု)၌  “အမ်ိဳးသားညီလာခံ တက္ေရာက္ေလ့လာခဲ့သူ တစ္ဦး” အမည္ျဖင့္ “ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စဥ္းစားစရာအခ်က္မ်ား” ဆုိသည့္ေဆာင္းပါး ပါရွိလာသည္။ အစိုးရပုိင္ သတင္းစာေဆာင္းပါး၏ အာေဘာ္ဆိုသည္မွာ မည့္သည့္နာမည္တပ္ၿပီး၊ မည္သူပဲ ေရးသားသည္ျဖစ္ေစ အစုိးရ၏ သေဘာထားထင္ဟပ္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ အစုိးရ၏အာေဘာ္ပင္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ “ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေလ့လာသံုးသပ္ေရး ပူးေပါင္း ေကာ္မတီ”အတြက္ လက္ေတြ႔လုပ္ငန္း ၫြန္ၾကားခ်က္လည္းျဖစ္ပံုရသည္။   ထုိေဆာင္းပါးသည္ “ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေလ့လာသံုးသပ္ေရးေကာ္မတီ” ၏ ဒီဇင္ဘာ ၈ ရက္သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ (၃/၂၀၁၃) ႏွင့္ေရွ႕ဆင့္ေနာက္ဆင့္ေပၚထြက္လာခဲ့ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။...

Read more »

အမ်ိဳးသားအားမာန္ေပ်ာက္ဆံုးေနေသာ ဆီးဂိမ္း

December 12, 2013
အမ်ိဳးသားအားမာန္ေပ်ာက္ဆံုးေနေသာ ဆီးဂိမ္း

အမ်ိဳးသားအားမာန္ေပ်ာက္ဆံုးေနေသာ ဆီးဂိမ္း တူေမာင္ညိဳ  (၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ) “နယ္ပယ္ေပါင္းစံုမွာ ႏိုင္ငံေပါင္းစံုကိုမွီခိုေနရတယ္” ဆုိတဲ့အခ်က္ကုိ (၂၇) ႀကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕ေတာင္အာရွအားကစားၿပိဳင္ပြဲ (ဆီးဂိမ္း) ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားမွာ ျမင္လုိက္ၾကရမွာပါ။ အမ်ိဳးသားအားမာန္ေပ်ာက္ဆံုးေနတာကိုလည္းေတြ႔ျမင္ၾကရမွာပါ။  အမ်ိဳးသားအားမာန္ဆိုသည္မွာ အမ်ိဳးသား ေသြးစည္းညီၫြတ္မႈ ရွိမွသာလွ်င္ ေဖာ္ထုတ္ျပသႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ အမ်ိဳးသားေသြး စည္းညီၫြတ္မႈရရွိရန္ တန္းတူေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးမ်ား ျပည့္ျပည့္ဝဝရွိဖုိ႔ အထူးလိုအပ္ပါတယ္။ တန္းတူမႈမရွိေသာ၊ ျပည့္ဝေသာ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးမ်ားမရွိသမွ် အမ်ိဳးသားအားမာန္ေပ်ာက္ဆံုးေနပါလိမ့္မယ္။ နယ္ပယ္ေပါင္းစံုတြင္ ႏိုင္ငံေပါင္းစံုကို မွီခုိၿမဲမွီခိုေနရပါ လိမ့္မယ္။ သုိ႔ပါ၍   အမွီခိုမကင္းေသာ၊ အမ်ိဳးသားေသြးစည္းညီၫြတ္မႈ ၿပိဳကြဲေနေသာ၊ တန္းတူေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီ ျပည့္ျပည့္ဝဝမရွိေသာ တုိင္းျပည္တစ္ခုသည္ အမ်ိဳးသားအားမာန္ ထာဝစဥ္ေပ်ာက္ဆံုးေနမည္သာျဖစ္ပါတယ္။             “မွီခုိ” ေနရတယ္ဆုိတာ ကိုယ္ပုိင္အင္အားစြမ္းပကားမရွိတာ၊ မလြတ္လပ္တာကို ေဖာ္ျပတာပဲျဖစ္ပါတယ္။  အမ်ိဳးသားတစ္ရပ္၊...

Read more »

ကမၻာ့အရွည္လ်ားဆံုး လက္နက္ခ် အညံ့ခံေရးစာခ်ဳပ္

November 10, 2013
ကမၻာ့အရွည္လ်ားဆံုး လက္နက္ခ် အညံ့ခံေရးစာခ်ဳပ္

ကမၻာ့အရွည္လ်ားဆံုး လက္နက္ခ် အညံ့ခံေရးစာခ်ဳပ္ တူေမာင္ညိဳ (၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၁၀ ရက္) “ျမစ္ႀကီးနားစကားေျပာပြဲ” ၌ အစုိးရဘက္မွ လက္နက္ကိုင္ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံ ေပးအပ္ခဲ့သည့္ “အခန္း ၁၄ ခန္း၊ အခ်က္ ၂၅ ခ်က္” ပါဝင္သည့္ “စာခ်ဳပ္” ဆုိသည္ကို မိတ္ေဆြတစ္ဦးက အင္တာနက္မွတစ္ဆင့္ပုိ႔လာသျဖင့္ ဖတ္ရပါသည္။ “စာခ်ဳပ္”၏ အမည္ အျပည့္အစံုမွာ “ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္လက္နက္ကိုင္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား အၾကား တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတုိင္းအတာျဖင့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈမ်ား ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္” ဟူ၍ျဖစ္ပါသည္။ “စာခ်ဳပ္” ၌ နိဒါန္း၊ အခန္း (၁) မွ (၁၄) ထိ ပါဝင္ၿပီး၊ အခ်က္ေပါင္း ၂၅ ခ်က္ပါရွိပါသည္။ သက္ဆုိင္ရာအခ်က္မ်ားေအာက္တြင္ အခ်က္အလက္ခြဲငယ္မ်ားကို ျမန္မာအကၡရာစဥ္လ်က္ ေဖာ္ျပထားပါေသးသည္။...

Read more »

လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲ ဆႏၵရွိပါ၏ တကယ့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ ေဝးကြာလြန္းလွေပစြ (Tu Maung Nyo)

November 6, 2013
လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲ ဆႏၵရွိပါ၏ တကယ့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ ေဝးကြာလြန္းလွေပစြ (Tu Maung Nyo)

လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲ ဆႏၵရွိပါ၏ တကယ့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ ေဝးကြာလြန္းလွေပစြ တူေမာင္ညိဳ (၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၆ ရက္) “ျမစ္ႀကီးနားစကားေျပာပြဲ” နဲ႔သက္ဆုိင္တဲ့ ျဖစ္စဥ္ေတြ၊ ႏွစ္ဖက္ေျပာစကားေတြ၊ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္ဆုိတာေတြ၊ သတင္းထုတ္ ျပန္ခ်က္ေတြ ဖတ္ရေတာ့ “ေျမေခြးနဲ႔ငွက္က်ား အျပန္အလွန္ဖိတ္ၾကားၿပီး ေကၽြးေမြးဧည့္ခံတဲ့ပံုျပင္” ကို သြား၍ သတိရမိပါသည္။           “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံသမုိင္းမွာ တစ္ခါမွမရခဲ့ဘူးတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေနမင္းႀကီး ထြန္းလင္းလာမယ္လုိ႔ ယံုၾကည္ပါတယ္” လို႔ ဘယ္ လိုပဲ၊ ဟိတ္ေတြ၊ ဟန္ေတြထုတ္ၿပီး ေလလံုးထြားခဲ့ၾကေသာ္လည္း ႏွစ္ဖက္မည္မည္ရရ သေဘာတူညီခ်က္မရရွိဘဲ၊  “ျမစ္ႀကီးနားစကား ေျပာပြဲ” သည္ တစ္ခန္းရပ္သြားခဲ့ျပန္ၿပီ။ တကယ္ေတာ့ “ျမစ္ႀကီးနားစကားေျပာပြဲ”ဆုိသည္မွာ အစုိးရလုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ “တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတုိင္းအတာအပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္(မူၾကမ္း)” ႏွင့္  လက္နက္ကုိင္တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ “လုိင္ဇာဘံုသေဘာတူညီခ်က္” အျပန္ အလွန္ ဖလွယ္ၾကျခင္းမွ်သာျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖင့္“တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတုိင္းအတာအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး”သည္“ေအာက္တုိဘာ”မွ...

Read more »

Tu Maung Nyo – Facing the Tatmadaw Leaving People Behind

October 31, 2013
Tu Maung Nyo – Facing the Tatmadaw Leaving People Behind

အုပ္စုိးသူ၏ အက်ိဳးစီးပြားကို  မ်က္ႏွာမူလုိ အုပ္စုိးခံျပည္သူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ေက်ာခုိင္းရမည္သာ တူေမာင္ညိဳ (၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာ ၃၁ ရက္) “ေက်ာ္ဝင္း” က သူ၏တုန္႔ျပန္ခ်က္ကို ဤသုိ႔ အဆံုးသတ္ထားေလ၏။ “အေရွ႕ကို မ်က္ႏွာမူလိုလွ်င္ အေနာက္ကို ေက်ာခိုင္းရ မည္သာျဖစ္ပါသည္” တဲ့။ သဘာဝက်ေပ၏၊ ေက်ာ္ဝင္းသည္ အမွန္ကိုေျပာ၏။ ရိုးသားေပ၏။ ေကာင္းေလစြ။ အုပ္စုိးသူ၏ အက်ိဳးစီးပြားကို  မ်က္ႏွာမူလုိလွ်င္ အုပ္စုိးခံျပည္သူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ေက်ာခုိင္းရမည္သာျဖစ္ေပသည္။ “ေက်ာ္ဝင္း၏ အေရႊ႕” ဆုိသည္မွာ ဤအခ်က္ပင္ျဖစ္ေပ၏။ ေက်ာ္ဝင္းသည္ သူ၏“အျမင္အေရြ႕”ကို “မဟာဗ်ဴဟာပုစၦာ ၅ ရပ္”ႏွင့္အညီ တိတိက်က်ေဖာ္ျပခဲ့ေပ၏။ ဤသုိ႔ေဖာ္ျပလုိက္ ေသာအခါ သူ၏အတၱေနာမတိမ်ားမွာပိုေပၚလြင္ထင္ရွားသြား၏။ “မဟာဗ်ဴဟာပုစၦာ ၅ ရပ္” ဆိုသည္မွာ သူ၏ ေရွ႕ေဆာင္ႏြားလားႀကီး မ်ားျဖစ္ေပေသာ...

Read more »

စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ ဒီမိုကေရစီပျခဳပ္ထဲမွ ေႄမြဆုိးတစ္ေကာင္ (Tu Maung Nyo)

October 28, 2013
စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ ဒီမိုကေရစီပျခဳပ္ထဲမွ ေႄမြဆုိးတစ္ေကာင္ (Tu Maung Nyo)

စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ ဒီမိုကေရစီပျခဳပ္ထဲမွ ေႄမြဆုိးတစ္ေကာင္ တူေမာင္ညိဳ (၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာ ၂၈ ရက္ ) “စစ္သားအမတ္” ၂၅%သည္ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည္၊ အေလ်ာ့မေပးႏုိင္ေၾကာင္း စစ္တပ္ပုိင္သတင္းစာတြင္ ထုတ္ေဖာ္လာၿပီ။ သမၼတ၏ ဥပေဒအႀကံေပးအဖြဲ႔ဝင္ဆုိသူ ဦးေသာင္းၫြန္႔ သည္  “အထက္ၫြန္ၾကားခ်က္အရ” ဦးေသာင္းၫြန္႔ ဟူေသာ အမည္ ၏ ေနာက္တြင္ (အမ်ိဳးသားညီလာခံ) ဟူေသာ အၿမွီးတန္းလန္းတတ္လ်က္ ေနာက္တစ္ခ်ီပြဲထြက္လာျပန္သည္။           “ဦးေသာင္းၫြန္႔”သည္ “ဥပေဒစကားဝုိင္း”ကို အစုိးရပုိင္ေရဒီယုိ၊ ရုပ္သံမ်ားမွ  ေအာက္တုိဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔စတင္ ထုတ္လႊင့္ ခဲ့ၿပီး၊ ေအာက္တုိဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔မွစ၍ အစုိးရပုိင္သတင္းစာမ်ား (ေၾကးမံု၊ျမန္မာ့အလင္း) တြင္ အပိုင္းခြဲ၍  ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က “ဥပေဒ စကားဝုိင္း” ကို စစ္တပ္ပိုင္ ျမဝတီသတင္းစာတြင္ေဖာ္ျပျခင္းမျပဳခဲ့။...

Read more »

ေနာက္ကြယ္မွာ စုိးရိမ္ေနတဲ့ “လူႀကီး” ရွိေနတယ္ (Tu Maung Nyo)

October 26, 2013
ေနာက္ကြယ္မွာ စုိးရိမ္ေနတဲ့ “လူႀကီး” ရွိေနတယ္ (Tu Maung Nyo)

ေနာက္ကြယ္မွာ စုိးရိမ္ေနတဲ့ “လူႀကီး” ရွိေနတယ္ တူေမာင္ညိဳ (၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၆ ရက္)             ဗိုလ္ေရႊမန္း ပါးစပ္မွ  ဗုိလ္သန္းေရႊ၏ “စုိးရိမ္မႈ” ကို ထုတ္ေျပာလာသည္။             ဗိုလ္သန္းေရႊ၏ “စုိးရိမ္မႈ” ထဲတြင္  “ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” ကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး အေျခခံဥပေဒသစ္တစ္ရပ္ ထပ္မံေရးဆြဲမည့္ ကိစၥ။ “စ – လယ္ – ဆံုး” ျပင္မည့္ကိစၥ။ “ျပင္သင့္တာ အားလံုးျပင္မည္”ဆုိသည့္ကိစၥ။ “အဖံုးကစ ျပင္ရမည္” ဆုိသည့္ကိစၥမ်ားပါဝင္သည္။ ထိုကိစၥမ်ားသည္ ဗိုလ္သန္းေရႊစုိးရိမ္ရမည့္ ကိစၥမ်ားျဖစ္သည္။ စစ္အုပ္စုအဆက္ဆက္၏ အတိတ္ – ပစၥဳပၸန္ – အနာဂတ္ အက်ိဳး စီးပြားမ်ားႏွင့္ တုိက္ရုိက္သက္ဆုိင္ေနသည့္ကိစၥျဖစ္သည္။             ထုိ႔အျပင္...

Read more »

Tu Maung Nyo – White Flagged Talking Points

October 21, 2013
Tu Maung Nyo – White Flagged Talking Points

ဇာတိျပတဲ့ “စကားဝုိင္း” တူေမာင္ညိဳ (၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာ ၂၀ )  သမၼတ(ဗိုလ္)ဦးသိန္းစိန္ႀကံ့ဖြံ႔အစုိးရက “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” ျပင္ဆင္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး “ဘယ္အတုိင္းအတာနဲ႔ ဘယ္လုိ အခ်က္အလက္ေတြကို ဘယ္လိုနည္းနဲ႔သာျပင္ဆင္ၾကရမယ္” ဆုိတဲ့ လမ္းၫြန္ခ်က္ေတြကို ေအာက္ပါအတုိင္း သတ္မွတ္ၫြန္ၾကားေပး လုိက္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ၁။ အသစ္ေရးဆြဲျခင္း မျပဳရ၊ ၂။ “ျပင္ဆင္” ရာတြင္လည္း လႊတ္ေတာ္တြင္း၌သာ “၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒ” ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီျပဳျပဳရမည္၊  ၃။ စစ္တပ္ ၂၅% ပါဝင္ေနမႈကို လက္ရွိအခ်ိန္တြင္  လံုးဝထိပါးျခင္းမျပဳရ၊ ေဖၚျပပါသေဘာထားအာေဘာ္မ်ားကို “၂၀၀၈ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဥပေဒစကားဝုိင္း” လုိ႔ နာမည္ခံၿပီး ေရဒီယို၊ ရုပ္သံ၊သတင္းစာ၊ ဝဘ္ဆုိဒ္နဲ႔ဆိုရွယ္မီဒီယာေတြထဲအထိ အက်ယ္အျပန္႔ ထုတ္လႊင့္ ျဖန္႔ခ်ိေဖာ္ျပခဲ့ၾကတယ္။ ဒီအာေဘာ္ဟာ “ကာ/လံု၊ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ၊ ႀကံ့ဖြံ႔အစုိးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊...

Read more »

Tu Maung Nyo – တူတာတြဲ လုပ္ၿပီး မတူတာ ‘ခြဲ’ လုပ္ေနၾကတ့ဲ လႊတ္ေတာ္၊ ႀကံ့ဖြံ႔အစိုးရနဲ႔ စစ္တပ္

October 15, 2013
Tu Maung Nyo – တူတာတြဲ လုပ္ၿပီး မတူတာ ‘ခြဲ’ လုပ္ေနၾကတ့ဲ လႊတ္ေတာ္၊ ႀကံ့ဖြံ႔အစိုးရနဲ႔ စစ္တပ္

တူတာတြဲ လုပ္ၿပီး မတူတာ ‘ခြဲ’ လုပ္ေနၾကတ့ဲ လႊတ္ေတာ္၊ ႀကံ့ဖြံ႔အစိုးရနဲ႔ စစ္တပ္ တူေမာင္ညိဳ  (၁၅ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၃ ) ဘာသာေရး ခုတံုးလုပ္ လူသတ္၊ မီးရိႈ႕အၾကမ္းဖက္မႈေတြေနာက္ကို  ဗံုးကြဲမႈေတြ က အမီလိုက္ေပါက္ေပၚလာၿပီ။  “တူတာတြဲလုပ္ၿပီး မတူတာ ခြဲလုပ္ေနၾကတယ္” လို႔ ျမင္ပါတယ္။ ယခင္က ဗံုးကြဲမႈျဖစ္ၿပီဆိုလွ်င္ ဟုတ္ေသာ္ရွိ/ မဟုတ္ေသာ္ရွိ ဘယ္အဖြဲ႔အစည္းလက္ခ်က္ဆုိၿပီး (နဝတ-နအဖ) စစ္အစုိးရက သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲေတြလုပ္ေတာ့တာပါပဲ။ ဗိုလ္ေက်ာ္ဆန္း၊ ဗိုလ္ခင္ရီတို႔ဆိုတာ အဲဒီတုန္းက သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲေတြရဲ႕ အဓိက ဇာတ္လုိက္ေရွာ္ေတြေပါ့၊ အခု အဲဒီေျပာခြင့္ရလိုင္စင္ကို ဗုိလ္ရဲထြဋ္ ထံလႊဲေပးထားတယ္။ သူတုိ႔က ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေတြျဖစ္ေနၾကၿပီ ေလ။  ယခင္(နဝတ-နအဖ) စစ္အစိုးရရဲ႕ “အစြပ္စြဲခံေဖာက္သည္” လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ လက္ရွိ (ဗုိလ္) ဦးသိန္းစိန္ ႀကံ့ဖြံ႔...

Read more »

Tu Maung Nyo – Blocking People Refredum on 2008 Constitution

October 4, 2013
Tu Maung Nyo – Blocking People Refredum on 2008 Constitution

ျပည္သူ႔ဆႏၵရယူေရးကို ဟန္႔တားပိတ္ပင္လုိက္ျခင္း (သို႔မဟုတ္)  ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ (၁/၂၀၁၃) တူေမာင္ညိဳ  (၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၄ ရက္) ေအာက္တိုဘာလ ၃ ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ (ဗိုလ္) ဦးေရႊမန္း၏ “ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေလ့လာသံုးသပ္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီ” မွ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ (၁/၂၀၁၃ ) ထုတ္ျပန္လာသည္။ တကယ္ေတာ့ “သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္” အသြင္ေဆာင္ထားသည့္ တားျမစ္ခ်က္ တစ္ခုသာျဖစ္သည္။  အႏွစ္သာရမွာ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျပင္ေရးဆင္ေရး (သုိ႔မဟုတ္) အသစ္ေရးဆြဲေရးအတြက္ ျပည္သူ႔ဆႏၵရယူေရး” ဟူသည့္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီ၏ စည္းရံုးလႈပ္ရွားမႈကို ႀကံရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ဟန္႔တား၊ ပိတ္ပင္၊ ကန္႔သတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္ကို ဥပေဒကၽြမ္းဝင္သူအမ်ားစုပါဝင္ေနေသာ ဒီခ်ဳပ္ “ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးေကာ္မတီ” သည္ ေကာင္းစြာ သေဘာေပါက္ပါလိမ့္မည္။            အဓိကအားျဖင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးၿပီးထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ “ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံ...

Read more »

Tu Maung Nyo – Agreement or Ransom

October 1, 2013
Tu Maung Nyo – Agreement or Ransom

ညိွႏိႈင္းသေဘာတူညီခ်က္ေလာ – ခံဝန္ခ်က္ေလာ တူေမာင္ညိဳ  (၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာ ၁ ရက္)             (နဝတ-နအဖ) စစ္အစုိးရသည္ ဗလီမ်ား၊ ခရစ္ယာန္ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းမ်ား၊ လက္ဝါးကားတုိင္မ်ား၊ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ဂူ သင္းခ်ိဳင္းမ်ားကို ေတာင္ေပၚေျမျပန္႔မက်န္ဖ်က္ဆီးခဲ့ဖူးသည္။ မီးရိႈ႕ခဲ့ဖူးသည္။ (နဝတ-နအဖ)စစ္အစုိးရ၏ အေမြခံ(ဗိုလ္)ဦးသိန္းစိန္ ႀကံ့ဖြံ႔ အစုိးရတုိ႔သည္လည္းဘမ်ိဳးဘုိးတူပင္ျဖစ္သည္။  (နဝတ-နအဖ) စစ္အစုိးရႏွင့္ အေမြခံ(ဗိုလ္) ဦးသိန္းစိန္ႀကံ့ဖြံ႔အစုိးရတုိ႔၏ ဘုိးေအႀကီး ဗိုလ္ေနဝင္းသည္ သမုိင္းအေမြအႏွစ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢအေဆာက္အအံုႀကီးကို မုိင္းခြဲ၍ ၿဖိဳခ်ခဲ့သည့္ သမုိင္းတရားခံ နံပတ္ဝမ္းျဖစ္သည္။ သမုိင္းအေမြအႏွစ္မ်ားကို ဖ်က္ဆီးၿဖိဳခ်ျခင္း၊ သယံဇာတမ်ားကို တူးေဖာ္ေရာင္းစားျခင္း၊  ျပည္သူလူထုကို အၾကမ္းဖက္ဖိႏွိပ္ သတ္ျဖတ္ျခင္းႏွင့္ျပည္ပႏုိင္ငံႀကီးမ်ားကို ေတာင္းပန္၊ခယ၊မွီခိုရာတြင္လည္း သူတို႔အားလံုးသည္ သူမတူေအာင္ ဘက္ညီၿပီး ထူးခၽြန္လွသူ မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ လက္ပံေတာင္းေဒသတြင္ ဖ်က္သိမ္းပစ္ျခင္းခံရေတာ့မည့္ ေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္ နဖူးေတြ႔ဒူးေတြ႔ ရင္ဆုိင္...

Read more »

Tu Maung Nyo – Amend or Anew, the confused choice at NLD

September 30, 2013
Tu Maung Nyo – Amend or Anew, the confused choice at NLD

“ ျပင္ နဲ႔ သစ္ ”  ၾကားက “ေတြေဝဒီခ်ဳပ္” တူေမာင္ညိဳ (၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ ၃၀ ) လူထု၏ သေဘာထားဆႏၵ၊ လက္ေတြ႔လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို စူးစမ္းေလ့လာၿပီး၊ လူထုလိုအပ္ခ်က္နဲ႔အညီ လူထုကိုေရွ႕ေဆာင္ တိုက္ပြဲဝင္ျခင္းသည္ ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ရပ္ သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္တုိ႔ မလြဲမေသြလုပ္ေဆာင္ၾကရမည့္ တာဝန္ပင္ျဖစ္သည္။             “ျပင္ဖို႔နဲ႔ အသစ္ေရးဆြဲဖို႔မွာ ကြၽန္မက ဘက္မလိုက္ဘူး။ NLD လည္း ဘက္မလိုက္ဘူး” ဆုိသည္မွာ တာဝန္မဲ့ ေျပာဆိုမႈပင္ ျဖစ္ သည္။ ျပည္သူမ်ား၊ မဟာမိတ္မ်ားကို ဓါးစားခံလုပ္ခုိင္းျခင္း တမ်ိဳးပင္ျဖစ္သည္။ ျပည္သူမ်ားကို ေထြျပား၊ ေဝဝါးေအာင္လုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။             “ျပင္” နဲ႔ “သစ္” ၾကား ေတြေဝေနမႈက ထုိပါတီ၊ ထိုေခါင္းေဆာင္မႈ၏ ျပႆနာျဖစ္သည္။...

Read more »

Tu Maung Nyo – The Give Up Policy of Kyaw Win

September 18, 2013
Tu Maung Nyo – The Give Up Policy of Kyaw Win

ေက်ာ္ဝင္း၏ အညံ့ခံေရး တူေမာင္ညိဳ (၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ ၁၈) ဒီမုိကေရစီ အႏွစ္သာရထည့္သြင္းေပးႏုိင္ျခင္းမရွိေသာ “ျပဳျပင္ေရး”သည္ “အတုအေယာင္ျပဳျပင္ေရး”သာျဖစ္မည္။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို “အေရာင္တင္အလွျခယ္ေပးျခင္း” မွ်သာျဖစ္လိမ့္မည္။ ယေန႔ေမာင္ကိုနီတို႔ ေဟာေျပာေတာင္းဆိုေနၾကသည့္ “ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျပဳျပင္ေရး” ဆုိသည္မွာ အေျခခံဥပေဒသစ္ ျပန္လည္ေရးဆြဲေရးျဖစ္သည္ဟု နားလည္သည္။ “၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒ”ႏွင့္ပတ္သက္၍ ပိုလန္၊ဟန္ေဂရီႏွင့္ခ်က္ႏုိင္ငံတုိ႔တြင္ ဒီခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေျပာဆိုေနသည္မ်ားမွာ  တက္ႂကြ ဖြယ္၊ အားရဖြယ္ေကာင္းေလစြ။  သုိ႔အတြက္ ေမာင္ကိုနီတို႔ ျပင္ဆင္ေရးသည္ အဖ်ားရွဴးမသြားဖုိ႔လိုသည္။ “က်မ္းက်ိန္ေရး” ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဒီခ်ဳပ္ အတြင္း ေရးမွဴး ဦးဉာဏ္ဝင္းႀကံဳခဲ့ရသည့္ သင္ခန္းစာကို ေမာင္ကိုနီတို႔ အေလးအနက္ သတိျပဳဖုိ႔လိုသည္။ တကယ္ေတာ့ ေမာင္ကိုနီတို႔ ျပင္ဆင္ေရးအဖ်ားရွဴး/မရွဴး ဆိုသည့္ကိစၥကလည္း ဒီခ်ဳပ္ဥကၠ႒၏ အဆံုးအျဖတ္အေပၚမူတည္ ေနသည္ဆုိေသာ အခ်က္ကိုလည္း က်ေနာ္သေဘာေပါက္ပါသည္။...

Read more »

Tu Maung Nyo – Honoring Naw Ohn Hla

August 31, 2013
Tu Maung Nyo – Honoring Naw Ohn Hla

သတၱိခဲအမ်ိဳးသမီးႀကီး ေနာ္အုန္းလွ တူေမာင္ညိဳ (၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္)             ေနာ္အုန္းလွသည္ ကင္မရာမီးေရာင္တုိ႔ ၿပိဳးျပက္ေသာ စင္ျမင့္ေပၚက “ဒီမုိကေရစီကိုယ္ဟန္ျပမယ္” မဟုတ္။             ေနာ္အုန္းလွသည္ လက္ပံေတာင္းတုိက္ပြဲခြင္မွ တုိက္ပြဲဝင္ သတၱိခဲအမ်ိဳးသမီးႀကီးတစ္ဦးျဖစ္သည္။ မတရားမႈ၊ မမွ်တမႈမ်ားရွိရာ သုိ႔  ကုိယ္တုိင္ကိုယ္က်သြားေရာက္ကာ ပါဝင္တုိက္ပြဲဝင္သူလည္းျဖစ္သည္။ တမင္ေမ့ေလ်ာ့စြန္႔ပယ္ထားခဲ့ၾကေသာ “ မတရားတဲ့ အမိန္႔ အာဏာဟူသမွ် တာဝန္အရ ဖီဆန္ၾက”ဆုိသည့္ ေႂကြးေၾကာ္သံကိုကုိင္စြဲကာ အေျပာသက္သက္မဟုတ္၊ကိုယ္တုိင္လက္ေတြ႔တုိက္ပြဲျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသူလည္း ျဖစ္သည္။             ေနာ္အုန္းလွသည္ လက္ပံေတာင္းေဒသခံမဟုတ္။ သုိ႔ေသာ္လည္း လက္ပံေတာင္းေဒသခံမ်ား လက္ေတြ႔ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ မတရားမႈ၊ ႏုိင္လိုမင္းထက္ျပဳမူမႈမ်ားကို  လက္ပံေတာင္းေဒသခံမ်ားႏွင့္အတူ အေရးႀကီးလွ်င္၊ ေသြးနီးၿပီး၊ ေသြးစည္းသည္ဆုိေသာ မူျဖင့္ တစ္စိတ္တည္း တစ္ဝမ္းထဲရပ္တည္တုိက္ပြဲဝင္ခဲ့သည္။ သုိ႔ျဖင့္ “ေဒသခံမဟုတ္လွ်င္ ဝင္မေျပာနဲ႔”...

Read more »

Tu Maung Nyo – Thein Sein’s Hidden Fist

August 29, 2013
Tu Maung Nyo – Thein Sein’s Hidden Fist

 ဗိုလ္သိန္းစိန္၏ လက္သီးပုန္း သုိ႔မဟုတ္ “ဥပေဒပညာရွင္တစ္ဦး” တူေမာင္ညိဳ  (၂၉ ၾသဂုတ္ ၂၀၁၃)           စစ္တပ္ပုိင္ “ျမဝတီသတင္းစာ” (၂၉ ၾသဂုတ္) မွာ “ဥပေဒပညာရွင္တစ္ဦး” အမည္နဲ႔ “ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို လိုသလိုသံုး ဖို႔ ထင္သလိုအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုၾကမည္လား” ဆုိတဲ့ေဆာင္းပါး  ပါရွိလာပါတယ္။           ေဆာင္းပါးရဲ႕ ပင္မရည္ရြယ္ခ်က္က ၾသဂုတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔က အစုိးရပုိင္သတင္းစာေတြမွာ ေဖၚျပခဲ့တဲ့ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ ေတာ္၊ “ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္း ေကာ္မတီ ၏ ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္ႏွင့္သံုးသပ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ”  ကို လက္တုန႔္ျပန္တာျဖစ္ပါတယ္။           ဗုိလ္ေရႊမန္းလႊတ္ေတာ္ဂုိဏ္းကို ပီပီျပင္ျပင္ အေရလွန္ၿပီး ပညာေပးထားတဲ့ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ လို႔ေျပာ ရရင္လည္းရတယ္။ “၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒ”ကို နားမလည္ဘဲ၊ စိတ္ႀကိဳက္ထင္သလိုမသံုးနဲ႔လုိ႔ (နသယ္ကုိျဖတ္ရုိက္ၿပီး) ဟန႔္လိုက္တာျဖစ္တယ္လုိ႔ ေျပာရင္...

Read more »

Tu Maung Nyo – How we can change constitution ?

August 28, 2013
Tu Maung Nyo – How we can change constitution ?

“ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး”  ရြာလည္ေပေတာ့မည္ တူေမာင္ညိဳ (၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္ ၂၇ ) ပါလီမန္ဒီမုိကေရစီစနစ္၌ ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ရပ္သည္(အာဏာရပါတီျဖစ္ေစ/အတုိက္အခံပါတီျဖစ္ေစ)ပါလီမန္တြင္း/ပါလီမန္ပ၊ လႊတ္ေတာ္တြင္း/ လြတ္ေတာ္ပတုိက္ပြဲ စစ္မ်က္ႏွာ ႏွစ္ရပ္စလံုး ဖြင့္၍တုိက္ပြဲဝင္ရမည္သာျဖစ္သည္။ ပါလီမန္ဒီမုိကေရစီစည္းဝုိင္းထဲက ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ရပ္သည္ ႀကိဳးဝုိင္းထဲက လက္ေဝွ႔သမားတစ္ဦးကဲ့သုိ႔ပင္ သူ၏က်င္လည္ စြာ၊ လ်င္ျမန္စြာလႈပ္ရွားႏုိင္သည့္ အဆုတ္အတက္ေျခလွမ္းမ်ားႏွင့္အညီ ဘယ္/ညာလက္သီးႏွစ္လုံးျဖင့္ တစ္ဖက္ယွဥ္ၿပိဳင္သူကို ထိထိမိမိ ထိုးႏွက္ရလိမ့္မည္။           အာဏာရပါတီ၏ မူဝါဒ၊ေပၚလစီမ်ား၊ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို အတုိက္အခံပါတီတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ျပည္သူလူထု၏ လက္ေတြ႔ႏွင့္ေရရွည္အက်ိဳးစီးပြားဘက္မွရပ္တည္ကာ ျပတ္ျပတ္သားသား ဆန္းစစ္၊ေထာက္ျပ၊ေဝဖန္၊ဖြင့္ခ်ရလိမ့္မည္။ “၂၀၀၈အေျခခံ ဥပေဒ” စည္းဝုိင္းထဲတြင္ မွတ္ပံုတင္ပါတီတစ္ရပ္အတြက္ ထိုကဲ့သုိ႔ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ဒီမုိကေရစီအခြင့္အေရးမ်ားအျပည့္အဝရွိပါ၏ေလာ။ ထုိ႔အျပင္ တစ္ဖက္မွလည္း အာဏာရပါတီ၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအနက္မွ ျပည္သူ႔အက်ိဳးလက္ေတြ႔ျဖစ္ထြန္းမႈရွိေသာ တစ္ခုျခင္း ကိစၥမ်ား၌ အတူယွဥ္တြဲေဆာင္ရြက္ၾကရတာမ်ိဳးလည္းရွိေပလိမ့္မည္။           လက္ေတြ႔၌...

Read more »

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

Twitter: moemaka


ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

မိုးမခ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၈၊ တြဲ ၅ မွတ္ ၄ ထြက္ျပီ

By

မိုးမခ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၈၊ တြဲ ၅ မွတ္ ၄ ထြက္ျပီ (မိုးမခ)...

Read more »

မုိးမခ ဇူလိုုင္ ၂၀၁၈ – အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၃ တကယ္ထြက္ျပီ

By

မုိးမခ ဇူလိုုင္ ၂၀၁၈ – အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၃ တကယ္ထြက္ျပီ...

Read more »

Junior Win ၏ My Life will go on (အဂၤလိပ္ဘာသာ၊ ရုပ္စုံ) စာအုပ္ ထြက္ပါျပီ

By

  Junior Win ၏ My Life will go on...

Read more »

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ဂိမ္းသီအိုရီ – ၂ ထြက္ျပီ

By

  ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ဂိမ္းသီအိုရီ – ၂ ထြက္ျပီ (မိုးမခ) ဇူလိုင္...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္