Tu Maung Nyo

တူေမာင္ညိဳ – ေခတ္သံုးေခတ္အက်ဥ္းသားနဲ႔က်ေနာ္

October 5, 2014
တူေမာင္ညိဳ – ေခတ္သံုးေခတ္အက်ဥ္းသားနဲ႔က်ေနာ္

တူေမာင္ညိဳ – ေခတ္သံုးေခတ္အက်ဥ္းသားနဲ႔က်ေနာ္ (မုိးမခ) ေအာက္တုိဘာ ၅၊ ၂၀၁၄ ေထာင္စာအုပ္ေတြဖတ္ဖူးပါတယ္။ အဲဒီအထဲကမွ (ဦး) ေအာင္သူ (မန္းတကၠသိုလ္) ရဲ႕ “ေခတ္သံုးေခတ္ အက်ဥ္းသား” ဆုိတဲ့စာအုပ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး က်ေနာ့္ အျမင္ေျပာပါရေစ။ “ကန္႔ဘလူလယ္သမားေတြလြတ္ေျမာက္ေရး၊ ထားဝယ္လယ္သမားေတြလြတ္ေျမာက္ေရး၊ ျဖဴႏွင္းေထြးလြတ္ေျမာက္ေရး” ေႂကြးေၾကာ္သံ ေတြ ဘဝဂ္ထိေအာင္ညံေနခ်ိန္မွာ ဒီစာအုပ္ကို က်ေနာ္ဖတ္ရတာပါ။ ရွင္းလင္းေပၚလြင္ေအာင္ေျပာရရင္ ဒီစာအုပ္က ေထာင္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး “ေထာင္သံေဝဂ/ ေထာင္တရား” ရသြားပံုကို ေရးထား တာေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ေထာင္ထဲမွာရရွိသြားတဲ့ “ျမတ္ဘုရားရဲ႕အၿမိဳက္တရား” မ်ိဳးလည္းမဟုတ္ဘူး။ေထာင္ထဲမွာတခ်ဳိ႕ေတြရသြားတတ္ တဲ့ “ႏုိင္ငံေရး သံေဝဂ” လည္းမဟုတ္ဘူး။ ေထာင္ဆုိတဲ့ ဖိႏွိပ္ညွင္းပမ္းေရးယႏၱားကို ဘယ္လို ရင္ဆုိ္င္ျဖတ္သန္းရသလဲ၊ အုပ္စုိးသူအာဏာပုိင္ေတြက ဘယ္လို ယုတ္မာ ေကာက္က်စ္ ရက္စက္သလဲဆုိတာကို ၁၉၅၃ ကေန ၂၀၀၅...

Read more »

ကာခ်ဳပ္ စိတ္ႀကိဳက္ “ဗိုလ္ထီး၊ ဗုိလ္မေတြ” နဲ႔ ကလဖန္ထိုးႏုိင္သည့္ လႊတ္ေတာ္

January 18, 2014
ကာခ်ဳပ္ စိတ္ႀကိဳက္ “ဗိုလ္ထီး၊ ဗုိလ္မေတြ” နဲ႔ ကလဖန္ထိုးႏုိင္သည့္ လႊတ္ေတာ္

တူေမာင္ညဳိ ဇန္နဝါရီလ ၁၈၊ ၂၀၁၄ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၇ ရက္၊  ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ (၅/၂၀၁၄ )ျဖင့္ တုိင္းေဒသ ႀကီး (၅) ခုႏွင့္ ျပည္နယ္ (၆) ခု တြင္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္ စစ္သားအမတ္ ၂၄ ဦး အစားထိုးခဲ့သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ထဲတြင္ ဒုတိယအႀကိမ္အစားထိုးျခင္းျဖစ္သည္။    ထိုသုိ႔အစားထိုးခဲ့သည္ စစ္သားအမတ္ ၂၄ ဦး တြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္၌  ‘ဗိုလ္မ’ တစ္ဦး ပါဝင္လာသည္။   အင္န္ – ၅၆၄ ဗိုလ္မွဴး ေဒၚႏွင္းယုေက်ာ္   ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၉ ရက္၊ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ေၾကညာခ်က္အမွတ္ (၁/၂၀၁၄)...

Read more »

တူေမာင္ညဳိ – စိန္ေခၚသံမ်ားသည္ ျပည္သူ႔စြမ္းအားျဖစ္လာႏုုိင္ပါေစ

December 20, 2013
တူေမာင္ညဳိ – စိန္ေခၚသံမ်ားသည္ ျပည္သူ႔စြမ္းအားျဖစ္လာႏုုိင္ပါေစ

စိန္ေခၚသံမ်ားသည္ ျပည္သူ႔စြမ္းအားျဖစ္လာႏုိင္ပါေစ တူေမာင္ညိဳ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၃ အေဖ်ာက္ႏွင့္သာယာဝတီ မွ စိန္ေခၚသံမ်ားကို ၾကားရသည့္အခါ ၾကက္သီးမ်ားထမိသည္။ “ႏွစ္ေဟာင္း ၂၀၁၃” ကို စိန္ေခၚသံ ႏွင့္ ႏႈတ္ဆက္ၿပီး “ႏွစ္သစ္၂၀၁၄”ကို စိန္ေခၚသံျဖင့္ဖြင့္လွစ္ေပေတာ့မည္ဟုလည္း အေတြးပြားမိၿပီး၊ လက္သီးမ်ားပင္ က်စ္က်စ္ပါေအာင္ ဆုပ္မိသြားပါသည္။  သမၼတ၊လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္တုိ႔ႏွင့္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေတြ႔ဆံုၾကေရး ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ကို တစ္ဖက္က ျငင္းပယ္လုိက္ ၿပီးေနာက္ ယခုကဲ့သုိ႔ စိန္ေခၚသံမ်ား ပီပီျပင္ျပင္ေပၚထြက္လာျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ အေဖ်ာက္ႏွင့္သာယာဝတီ မွ ရဲရင့္ေသာ စိန္ေခၚသံ မ်ားကို ၾကားၿပီးေနာက္ နာက်င္မႈ၊ စုိးရိမ္မႈတုိ႔ႏွင့္ယွဥ္လ်က္ က်ေနာ္စိတ္သႏၱာန္ဝယ္ “၁၉၉၀ ျပည့္ေရြးေကာက္ပြဲ၊ ဂႏၵီခန္းမ၊ စီအာပီပီ၊ ေရႊဂံုတုိင္ေၾကညာခ်က္၊ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးေနာက္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ႏွင့္ေလးစားလုိက္နာ က်မ္းက်ိန္သည့္ကိစၥမ်ား” အစီအရီေပၚထြက္လာပါသည္။ အေဖ်ာက္ႏွင့္သာယာဝတီမွ ရဲရင့္ေသာစိန္ေခၚသံမ်ားသည္ ထုိကိစၥမ်ားကဲ့သုိ႔...

Read more »

ကာလံု၊ ကာခ်ဳပ္ နဲ႔ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ (Tu Maung Nyo)

December 17, 2013
ကာလံု၊ ကာခ်ဳပ္ နဲ႔ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ (Tu Maung Nyo)

ကာလံု၊ ကာခ်ဳပ္ နဲ႔ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ တူေမာင္ညိဳ ။ ဒီဇင္ဘာ ၁၇၊ ၂၀၁၃             ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္သည္ ဗိုလ္သန္းေရႊေနရာခ်ထားေပးခဲ့သူမ်ားအနက္ တစ္ဦးအပါအဝင္ျဖစ္သည္။ သူ႔ကို ဗိုလ္သန္းေရႊက ကာခ်ဳပ္ အျဖစ္ေနရာခ်ထားေပးခဲ့သည္။ ဗိုလ္ေနဝင္းႏွင့္ ဗိုလ္သန္းေရႊ ကြာျခားသည္မွာ ဗိုလ္ေနဝင္း သည္ ကာခ်ဳပ္ေနရာမွထြက္ၿပီး သူ႔စိတ္ႀကိဳက္ သမၼတ၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ကာခ်ဳပ္ေတြခန္႔ႏုိင္/ ျဖဳတ္ႏုိင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ ဗိုလ္သန္းေရႊမွာမူ ကာခ်ဳပ္ ေနရာကို ကန္႔လန္႔ကာေနာက္ဝင္သြားသည္အထိ ယူသြားခဲ့သူျဖစ္သည္။ ယခုအခ်ိန္ထိဗိုလ္သန္းေရႊ ကာခ်ဳပ္မွအနားယူသြားၿပီဆိုသည့္ တရားဝင္ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္တာမရွိေသးပါ။             ဗိုလ္သန္းေရႊသည္ ဗိုလ္ေနဝင္းကဲ့သုိ႔ သူ႔စိတ္ႀကိဳက္ သမၼတ၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ကာခ်ဳပ္ေတြမ်ားမ်ားစားစား မခန္႔ႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ (ညွိကြပ္) ညွိႏႈိင္းကြပ္ကဲေရးမွဴး (ၾကည္း/ေရ/ေလ)၊ (ကစထ)မွဴး၊ တုိင္းမွဴး စသည့္ရာထူး၊ ေနရာေတြတိုးခ်ဲ႕ၿပီး သူ႔လက္ေအာက္...

Read more »

ေနာက္ဆက္တြဲ ဇယားေတြပဲ ျပင္၊ အေျခခံမူေတြ မထိနဲ႔ မျပင္နဲ႔ (Tu Maung Nyo)

December 15, 2013
ေနာက္ဆက္တြဲ ဇယားေတြပဲ ျပင္၊ အေျခခံမူေတြ မထိနဲ႔ မျပင္နဲ႔ (Tu Maung Nyo)

ေနာက္ဆက္တြဲ ဇယားေတြပဲ ျပင္၊ အေျခခံမူေတြ မထိနဲ႔ မျပင္နဲ႔ တူေမာင္ညိဳ။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ရက္  “ေနာက္ဆက္တြဲဇယားေတြပဲျပင္၊ အေျခခံမူေတြ မထိနဲ႔မျပင္နဲ႔”လို႔ (ဗိုလ္) ဦးသိန္းစိန္ႀကံ့ဖြံ႔အစုိးရကေျဗာင္ေျပာလာၿပီ။  ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔၊ အစုိးရပုိင္သတင္းစာမ်ား (ျမန္မာ့အလင္း/ေၾကးမံု)၌  “အမ်ိဳးသားညီလာခံ တက္ေရာက္ေလ့လာခဲ့သူ တစ္ဦး” အမည္ျဖင့္ “ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စဥ္းစားစရာအခ်က္မ်ား” ဆုိသည့္ေဆာင္းပါး ပါရွိလာသည္။ အစိုးရပုိင္ သတင္းစာေဆာင္းပါး၏ အာေဘာ္ဆိုသည္မွာ မည့္သည့္နာမည္တပ္ၿပီး၊ မည္သူပဲ ေရးသားသည္ျဖစ္ေစ အစုိးရ၏ သေဘာထားထင္ဟပ္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ အစုိးရ၏အာေဘာ္ပင္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ “ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေလ့လာသံုးသပ္ေရး ပူးေပါင္း ေကာ္မတီ”အတြက္ လက္ေတြ႔လုပ္ငန္း ၫြန္ၾကားခ်က္လည္းျဖစ္ပံုရသည္။   ထုိေဆာင္းပါးသည္ “ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေလ့လာသံုးသပ္ေရးေကာ္မတီ” ၏ ဒီဇင္ဘာ ၈ ရက္သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ (၃/၂၀၁၃) ႏွင့္ေရွ႕ဆင့္ေနာက္ဆင့္ေပၚထြက္လာခဲ့ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။...

Read more »

အမ်ိဳးသားအားမာန္ေပ်ာက္ဆံုးေနေသာ ဆီးဂိမ္း

December 12, 2013
အမ်ိဳးသားအားမာန္ေပ်ာက္ဆံုးေနေသာ ဆီးဂိမ္း

အမ်ိဳးသားအားမာန္ေပ်ာက္ဆံုးေနေသာ ဆီးဂိမ္း တူေမာင္ညိဳ  (၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ) “နယ္ပယ္ေပါင္းစံုမွာ ႏိုင္ငံေပါင္းစံုကိုမွီခိုေနရတယ္” ဆုိတဲ့အခ်က္ကုိ (၂၇) ႀကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕ေတာင္အာရွအားကစားၿပိဳင္ပြဲ (ဆီးဂိမ္း) ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားမွာ ျမင္လုိက္ၾကရမွာပါ။ အမ်ိဳးသားအားမာန္ေပ်ာက္ဆံုးေနတာကိုလည္းေတြ႔ျမင္ၾကရမွာပါ။  အမ်ိဳးသားအားမာန္ဆိုသည္မွာ အမ်ိဳးသား ေသြးစည္းညီၫြတ္မႈ ရွိမွသာလွ်င္ ေဖာ္ထုတ္ျပသႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ အမ်ိဳးသားေသြး စည္းညီၫြတ္မႈရရွိရန္ တန္းတူေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးမ်ား ျပည့္ျပည့္ဝဝရွိဖုိ႔ အထူးလိုအပ္ပါတယ္။ တန္းတူမႈမရွိေသာ၊ ျပည့္ဝေသာ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးမ်ားမရွိသမွ် အမ်ိဳးသားအားမာန္ေပ်ာက္ဆံုးေနပါလိမ့္မယ္။ နယ္ပယ္ေပါင္းစံုတြင္ ႏိုင္ငံေပါင္းစံုကို မွီခုိၿမဲမွီခိုေနရပါ လိမ့္မယ္။ သုိ႔ပါ၍   အမွီခိုမကင္းေသာ၊ အမ်ိဳးသားေသြးစည္းညီၫြတ္မႈ ၿပိဳကြဲေနေသာ၊ တန္းတူေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီ ျပည့္ျပည့္ဝဝမရွိေသာ တုိင္းျပည္တစ္ခုသည္ အမ်ိဳးသားအားမာန္ ထာဝစဥ္ေပ်ာက္ဆံုးေနမည္သာျဖစ္ပါတယ္။             “မွီခုိ” ေနရတယ္ဆုိတာ ကိုယ္ပုိင္အင္အားစြမ္းပကားမရွိတာ၊ မလြတ္လပ္တာကို ေဖာ္ျပတာပဲျဖစ္ပါတယ္။  အမ်ိဳးသားတစ္ရပ္၊...

Read more »

ကမၻာ့အရွည္လ်ားဆံုး လက္နက္ခ် အညံ့ခံေရးစာခ်ဳပ္

November 10, 2013
ကမၻာ့အရွည္လ်ားဆံုး လက္နက္ခ် အညံ့ခံေရးစာခ်ဳပ္

ကမၻာ့အရွည္လ်ားဆံုး လက္နက္ခ် အညံ့ခံေရးစာခ်ဳပ္ တူေမာင္ညိဳ (၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၁၀ ရက္) “ျမစ္ႀကီးနားစကားေျပာပြဲ” ၌ အစုိးရဘက္မွ လက္နက္ကိုင္ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံ ေပးအပ္ခဲ့သည့္ “အခန္း ၁၄ ခန္း၊ အခ်က္ ၂၅ ခ်က္” ပါဝင္သည့္ “စာခ်ဳပ္” ဆုိသည္ကို မိတ္ေဆြတစ္ဦးက အင္တာနက္မွတစ္ဆင့္ပုိ႔လာသျဖင့္ ဖတ္ရပါသည္။ “စာခ်ဳပ္”၏ အမည္ အျပည့္အစံုမွာ “ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္လက္နက္ကိုင္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား အၾကား တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတုိင္းအတာျဖင့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈမ်ား ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္” ဟူ၍ျဖစ္ပါသည္။ “စာခ်ဳပ္” ၌ နိဒါန္း၊ အခန္း (၁) မွ (၁၄) ထိ ပါဝင္ၿပီး၊ အခ်က္ေပါင္း ၂၅ ခ်က္ပါရွိပါသည္။ သက္ဆုိင္ရာအခ်က္မ်ားေအာက္တြင္ အခ်က္အလက္ခြဲငယ္မ်ားကို ျမန္မာအကၡရာစဥ္လ်က္ ေဖာ္ျပထားပါေသးသည္။...

Read more »

လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲ ဆႏၵရွိပါ၏ တကယ့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ ေဝးကြာလြန္းလွေပစြ (Tu Maung Nyo)

November 6, 2013
လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲ ဆႏၵရွိပါ၏ တကယ့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ ေဝးကြာလြန္းလွေပစြ (Tu Maung Nyo)

လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲ ဆႏၵရွိပါ၏ တကယ့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ ေဝးကြာလြန္းလွေပစြ တူေမာင္ညိဳ (၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၆ ရက္) “ျမစ္ႀကီးနားစကားေျပာပြဲ” နဲ႔သက္ဆုိင္တဲ့ ျဖစ္စဥ္ေတြ၊ ႏွစ္ဖက္ေျပာစကားေတြ၊ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္ဆုိတာေတြ၊ သတင္းထုတ္ ျပန္ခ်က္ေတြ ဖတ္ရေတာ့ “ေျမေခြးနဲ႔ငွက္က်ား အျပန္အလွန္ဖိတ္ၾကားၿပီး ေကၽြးေမြးဧည့္ခံတဲ့ပံုျပင္” ကို သြား၍ သတိရမိပါသည္။           “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံသမုိင္းမွာ တစ္ခါမွမရခဲ့ဘူးတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေနမင္းႀကီး ထြန္းလင္းလာမယ္လုိ႔ ယံုၾကည္ပါတယ္” လို႔ ဘယ္ လိုပဲ၊ ဟိတ္ေတြ၊ ဟန္ေတြထုတ္ၿပီး ေလလံုးထြားခဲ့ၾကေသာ္လည္း ႏွစ္ဖက္မည္မည္ရရ သေဘာတူညီခ်က္မရရွိဘဲ၊  “ျမစ္ႀကီးနားစကား ေျပာပြဲ” သည္ တစ္ခန္းရပ္သြားခဲ့ျပန္ၿပီ။ တကယ္ေတာ့ “ျမစ္ႀကီးနားစကားေျပာပြဲ”ဆုိသည္မွာ အစုိးရလုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ “တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတုိင္းအတာအပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္(မူၾကမ္း)” ႏွင့္  လက္နက္ကုိင္တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ “လုိင္ဇာဘံုသေဘာတူညီခ်က္” အျပန္ အလွန္ ဖလွယ္ၾကျခင္းမွ်သာျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖင့္“တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတုိင္းအတာအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး”သည္“ေအာက္တုိဘာ”မွ...

Read more »

Tu Maung Nyo – Facing the Tatmadaw Leaving People Behind

October 31, 2013
Tu Maung Nyo – Facing the Tatmadaw Leaving People Behind

အုပ္စုိးသူ၏ အက်ိဳးစီးပြားကို  မ်က္ႏွာမူလုိ အုပ္စုိးခံျပည္သူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ေက်ာခုိင္းရမည္သာ တူေမာင္ညိဳ (၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာ ၃၁ ရက္) “ေက်ာ္ဝင္း” က သူ၏တုန္႔ျပန္ခ်က္ကို ဤသုိ႔ အဆံုးသတ္ထားေလ၏။ “အေရွ႕ကို မ်က္ႏွာမူလိုလွ်င္ အေနာက္ကို ေက်ာခိုင္းရ မည္သာျဖစ္ပါသည္” တဲ့။ သဘာဝက်ေပ၏၊ ေက်ာ္ဝင္းသည္ အမွန္ကိုေျပာ၏။ ရိုးသားေပ၏။ ေကာင္းေလစြ။ အုပ္စုိးသူ၏ အက်ိဳးစီးပြားကို  မ်က္ႏွာမူလုိလွ်င္ အုပ္စုိးခံျပည္သူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ေက်ာခုိင္းရမည္သာျဖစ္ေပသည္။ “ေက်ာ္ဝင္း၏ အေရႊ႕” ဆုိသည္မွာ ဤအခ်က္ပင္ျဖစ္ေပ၏။ ေက်ာ္ဝင္းသည္ သူ၏“အျမင္အေရြ႕”ကို “မဟာဗ်ဴဟာပုစၦာ ၅ ရပ္”ႏွင့္အညီ တိတိက်က်ေဖာ္ျပခဲ့ေပ၏။ ဤသုိ႔ေဖာ္ျပလုိက္ ေသာအခါ သူ၏အတၱေနာမတိမ်ားမွာပိုေပၚလြင္ထင္ရွားသြား၏။ “မဟာဗ်ဴဟာပုစၦာ ၅ ရပ္” ဆိုသည္မွာ သူ၏ ေရွ႕ေဆာင္ႏြားလားႀကီး မ်ားျဖစ္ေပေသာ...

Read more »

စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ ဒီမိုကေရစီပျခဳပ္ထဲမွ ေႄမြဆုိးတစ္ေကာင္ (Tu Maung Nyo)

October 28, 2013
စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ ဒီမိုကေရစီပျခဳပ္ထဲမွ ေႄမြဆုိးတစ္ေကာင္ (Tu Maung Nyo)

စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ ဒီမိုကေရစီပျခဳပ္ထဲမွ ေႄမြဆုိးတစ္ေကာင္ တူေမာင္ညိဳ (၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာ ၂၈ ရက္ ) “စစ္သားအမတ္” ၂၅%သည္ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည္၊ အေလ်ာ့မေပးႏုိင္ေၾကာင္း စစ္တပ္ပုိင္သတင္းစာတြင္ ထုတ္ေဖာ္လာၿပီ။ သမၼတ၏ ဥပေဒအႀကံေပးအဖြဲ႔ဝင္ဆုိသူ ဦးေသာင္းၫြန္႔ သည္  “အထက္ၫြန္ၾကားခ်က္အရ” ဦးေသာင္းၫြန္႔ ဟူေသာ အမည္ ၏ ေနာက္တြင္ (အမ်ိဳးသားညီလာခံ) ဟူေသာ အၿမွီးတန္းလန္းတတ္လ်က္ ေနာက္တစ္ခ်ီပြဲထြက္လာျပန္သည္။           “ဦးေသာင္းၫြန္႔”သည္ “ဥပေဒစကားဝုိင္း”ကို အစုိးရပုိင္ေရဒီယုိ၊ ရုပ္သံမ်ားမွ  ေအာက္တုိဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔စတင္ ထုတ္လႊင့္ ခဲ့ၿပီး၊ ေအာက္တုိဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔မွစ၍ အစုိးရပုိင္သတင္းစာမ်ား (ေၾကးမံု၊ျမန္မာ့အလင္း) တြင္ အပိုင္းခြဲ၍  ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က “ဥပေဒ စကားဝုိင္း” ကို စစ္တပ္ပိုင္ ျမဝတီသတင္းစာတြင္ေဖာ္ျပျခင္းမျပဳခဲ့။...

Read more »

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

မိုးမခရဲ့ ေလာကဓာတ္ခန္း – Gmail နဲ႔ Google Application အသုံးခ် လမ္းညႊန္စာအုပ္ ထြက္ျပီ

By

မိုးမခရဲ့ ေလာကဓာတ္ခန္း – Gmail နဲ႔ Google Application အသုံးခ် လမ္းညႊန္စာအုပ္...

Read more »

မုိးမခလစဥ္မဂၢဇင္း ဇြန္ ၂၀၁၈ ၊ တြဲ ၅၊ မွတ္ ၂၊ အခ်ိန္မီ ထြက္ပါျပီ

By

  မုိးမခလစဥ္မဂၢဇင္း ဇြန္ ၂၀၁၈ ၊ တြဲ ၅၊ မွတ္ ၂၊...

Read more »

ရဲေဘာ္ ေမာင္တူးရဲ့ သက္ရွိပန္းခ်ီ

By

  ရဲေဘာ္ ေမာင္တူးရဲ့ သက္ရွိပန္းခ်ီ  (မိုးမခစာအုပ္စင္) ေမ ၃၊ ၂၀၁၈ ေခါင္းစဥ္...

Read more »

မိုုးမခမဂၢဇင္း ေမ ၂၀၁၈၊ အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၁ ထြက္ျပီ

By

  မိုုးမခမဂၢဇင္း ေမ ၂၀၁၈၊ အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၁ ထြက္ျပီ...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္