ေစာငို

ကာတြန္း ေစာငို – ငါတို႔ဆီက ပလိပ္ေရာဂါ

August 21, 2015
ကာတြန္း ေစာငို – ငါတို႔ဆီက ပလိပ္ေရာဂါ

ကာတြန္း ေစာငို – ငါတို႔ဆီက ပလိပ္ေရာဂါ (မိုးမခ) ၾသဂုတ္ ၂၁၊ ၂၀၁၅ No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

ကာတြန္းေစာငိုု – ၾကိဳးနက္ၾကီးနဲ႔ ဆြဲခ်

August 19, 2015
ကာတြန္းေစာငိုု – ၾကိဳးနက္ၾကီးနဲ႔ ဆြဲခ်

  ကာတြန္းေစာငိုု – ၾကိဳးနက္ၾကီးနဲ႔ ဆြဲခ် (မိုုးမခ) ၾသဂုုတ္ ၁၉ ၊ ၂၀၁၅ No tags for this post. Related posts No related...

Read more »

ကာတြန္း ေစာငိုု – Free! Free! Free ၾကံ့ဖြတ္ (၀ဋ္လည္မယ့္ ဥပေဒ)

August 18, 2015
ကာတြန္း ေစာငိုု – Free! Free! Free ၾကံ့ဖြတ္ (၀ဋ္လည္မယ့္ ဥပေဒ)

  ကာတြန္း ေစာငိုု – Free! Free! Free ၾကံ့ဖြတ္ (၀ဋ္လည္မယ့္ ဥပေဒ) (မိုုးမခ) ၾသဂုုတ္ ၁၈၊ ၂၀၁၅ No tags for this post. Related...

Read more »

ကာတြန္း ေစာငိုု – ဖိတ္ခ်င္းဖိတ္ ကိုုယ့္အိတ္ထဲဖိတ္

August 17, 2015
ကာတြန္း ေစာငိုု – ဖိတ္ခ်င္းဖိတ္ ကိုုယ့္အိတ္ထဲဖိတ္

  ကာတြန္း ေစာငိုု – ဖိတ္ခ်င္းဖိတ္ ကိုုယ့္အိတ္ထဲဖိတ္ (မိုုးမခ) ၾသဂုုတ္ ၁၇၊ ၂၀၁၅ No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

ကာတြန္း ေစာငိုု – ပါတီေထာင္တမ္း အစုုိးရလုုပ္တမ္း လႊတ္ေတာ္ဖြဲ႔တမ္း ကစားမယ္

August 15, 2015
ကာတြန္း ေစာငိုု – ပါတီေထာင္တမ္း အစုုိးရလုုပ္တမ္း လႊတ္ေတာ္ဖြဲ႔တမ္း ကစားမယ္

  ကာတြန္း ေစာငိုု – ပါတီေထာင္တမ္း အစုုိးရလုုပ္တမ္း လႊတ္ေတာ္ဖြဲ႔တမ္း ကစားမယ္ (မဆုုိင္သူ ေဘးဖယ္) (မိုုးမခ) ၾသဂုုတ္ ၁၅၊ ၂၀၁၅ No tags for this post. Related posts...

Read more »

ကာတြန္း ေစာငိုု – ေရေဘးထက္ ခြက္ေစာင္းခုုတ္အေရး ဒိုု႔အေရး

August 14, 2015
ကာတြန္း ေစာငိုု – ေရေဘးထက္ ခြက္ေစာင္းခုုတ္အေရး ဒိုု႔အေရး

  ကာတြန္း ေစာငိုု – ေရေဘးထက္ ခြက္ေစာင္းခုုတ္အေရး ဒိုု႔အေရး (မိုုးမခ) ၾသဂုုတ္ ၁၄၊ ၂၀၁၅ No tags for this post. Related posts No related...

Read more »

ကာတြန္း ေစာငို – ေရစုံေမ်ာ လႊတ္ေတာ္

August 12, 2015
ကာတြန္း ေစာငို – ေရစုံေမ်ာ လႊတ္ေတာ္

ကာတြန္း ေစာငို – ေရစုံေမ်ာ လႊတ္ေတာ္ (မိုးမခ) ၾသဂုတ္ ၁၂၊ ၂၀၁၅ No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

ကာတြန္း ေစာငို – ၾကာေတာ့သည္လည္း ေမာင့္စကား

August 11, 2015
ကာတြန္း ေစာငို – ၾကာေတာ့သည္လည္း ေမာင့္စကား

ကာတြန္း ေစာငို – ၾကာေတာ့သည္လည္း ေမာင့္စကား (မိုးမခ) ၾသဂုတ္ ၁၁၊ ၂၀၁၅   No tags for this post. Related posts No related...

Read more »

ကာတြန္း ေစာငိုု – မိုုးတား ဥပေဒ

August 10, 2015
ကာတြန္း ေစာငိုု – မိုုးတား ဥပေဒ

  ကာတြန္း ေစာငိုု – မိုုးတား ဥပေဒ (မိုုးမခ) ၾသဂုုတ္ ၁၀၊ ၂၀၁၅ No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

ကာတြန္း ေစာငိုု – တိုုင္းျပည္ကိုု ပစ္

August 9, 2015
ကာတြန္း ေစာငိုု – တိုုင္းျပည္ကိုု ပစ္

  ကာတြန္း ေစာငိုု – တိုုင္းျပည္ကိုု ပစ္ (မိုုးမခ) ၾသဂုုတ္ ၉ ၊ ၂၀၁၅ No tags for this post. Related posts No related...

Read more »

ကာတြန္း ေစာငို – သစ္တေတာခုတ္ အခ်ဳပ္ ၈ ရက္ ဆိုပါလားေဟ့

August 5, 2015
ကာတြန္း ေစာငို – သစ္တေတာခုတ္ အခ်ဳပ္ ၈ ရက္ ဆိုပါလားေဟ့

ကာတြန္း ေစာငို – သစ္တေတာခုတ္ အခ်ဳပ္ ၈ ရက္ ဆိုပါလားေဟ့ (မိုးမခ) ၾသဂုတ္ ၅၊ ၂၀၁၅   No tags for this post. Related...

Read more »

ကာတြန္း ေစာငို – (တရုတ္) ျပည္သူလူထုၾကီးကသာ လက္ခံမယ္ ဆိုရင္ … ဆက္လုပ္မွာပါ

August 4, 2015
ကာတြန္း ေစာငို – (တရုတ္) ျပည္သူလူထုၾကီးကသာ လက္ခံမယ္ ဆိုရင္ … ဆက္လုပ္မွာပါ

ကာတြန္း ေစာငို – (တရုတ္) ျပည္သူလူထုၾကီးကသာ လက္ခံမယ္ ဆိုရင္ … ဆက္လုပ္မွာပါ (မိုးမခ) ၾသဂုတ္ ၄၊ ၂၀၁၅ No tags for this post. Related...

Read more »

ကာတြန္း ေစာငိုု – ကာကြယ္ေရးအျမင္ အျပည့္ရွိတဲ့ ၾကံ့ဖြတ္အစုုိးရ … တဲ့ ေဟ့ …

August 3, 2015
ကာတြန္း ေစာငိုု – ကာကြယ္ေရးအျမင္ အျပည့္ရွိတဲ့ ၾကံ့ဖြတ္အစုုိးရ … တဲ့ ေဟ့ …

  ကာတြန္း ေစာငိုု – ကာကြယ္ေရးအျမင္ အျပည့္ရွိတဲ့ ၾကံ့ဖြတ္အစုုိးရ … တဲ့ ေဟ့ … (မိုုးမခ) ၾသဂုုတ္ ၃၊ ၂၀၁၅ No tags for this post. Related...

Read more »

ကာတြန္း ေစာငိုု – ေရွးသေရာခါ ျပည္ျမန္မာ၀ယ္ …

August 2, 2015
ကာတြန္း ေစာငိုု – ေရွးသေရာခါ ျပည္ျမန္မာ၀ယ္ …

  ကာတြန္း ေစာငိုု – ေရွးသေရာခါ ျပည္ျမန္မာ၀ယ္ … (မိုုးမခ) ၾသဂုုတ္ ၂၊ ၂၀၁၅   No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

ကာတြန္း ေစာငိုု – လူတစုုဥပေဒမွ လူထုုဥပေဒ ဆီသိုု႔

July 28, 2015
ကာတြန္း ေစာငိုု – လူတစုုဥပေဒမွ လူထုုဥပေဒ ဆီသိုု႔

  ကာတြန္း ေစာငိုု – လူတစုုဥပေဒမွ လူထုုဥပေဒ ဆီသိုု႔ (မိုုးမခ) ဇူလိုုင္ ၂၈၊ ၂၀၁၅ No tags for this post. Related posts No related...

Read more »

ကာတြန္း ေစာငိုု – မွား မဲ ေနာက္ဆုုံး

July 27, 2015
ကာတြန္း ေစာငိုု – မွား မဲ ေနာက္ဆုုံး

  ကာတြန္း ေစာငိုု – မွား မဲ ေနာက္ဆုုံး (မိုုးမခ) ဇူလိုုင္ ၂၇၊ ၂၀၁၅ No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

ကာတြန္း ေစာငိုု – ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္ ေကာ္မရွင္

July 26, 2015
ကာတြန္း ေစာငိုု – ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္ ေကာ္မရွင္

  ကာတြန္း ေစာငိုု – ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္ ေကာ္မရွင္ (မိုုးမခ) ဇူလိုုင္ ၂၆၊ ၂၀၁၅ No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

ကာတြန္း ေစာငိုု – ေခ်ာ့ကလက္ေလးေတြ တန္းစီ …

July 26, 2015
ကာတြန္း ေစာငိုု – ေခ်ာ့ကလက္ေလးေတြ တန္းစီ …

  ကာတြန္း ေစာငိုု – ေခ်ာ့ကလက္ေလးေတြ တန္းစီ … (မိုုးမခ) ဇူလိုုင္ ၂၆၊ ၂၀၁၅ (ေပ်ာက္ေနတဲ့ ကာတြန္းေစာငိုု ျပန္လာျပီ၊ ၂၀၁၅ ႏွစ္ကုုန္ အမီ) No tags for this post. Related...

Read more »

ေစာေ၀ – အေဖတူသားမ်ား

May 27, 2015
ေစာေ၀ – အေဖတူသားမ်ား

ေစာေ၀ – အေဖတူသားမ်ား (မုိးမခ) ေမ ၂၇၊ ၂၀၁၅ အႏွစ္သာရေတြေျပာၿပီး အကာေတြပဲ လုပ္ခဲ့တယ္။ အမ်ားအတြက္ ေႂကြးေၾကာ္ၿပီး ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားပဲ လုပ္ခဲ့တယ္။ ဂလိုဘယ္ (လ္) လိုက္ေဇးရွင္းေျပာၿပီး တမိန္႔တအာဏာပဲ သံုးခဲ့တယ္။...

Read more »

ကာတြန္း ေစာငို – ၂၀၁၅ကို အၾကိဳ ေစာငို၏ ကာတြန္းေဟာင္းမ်ား (၇)

April 24, 2015
ကာတြန္း ေစာငို – ၂၀၁၅ကို အၾကိဳ  ေစာငို၏ ကာတြန္းေဟာင္းမ်ား (၇)

(၂၀၁၁၊ ဇူလိုင္ ၂၊ မိုးမခ) ဆႏၵေတြ မေစာၾကပါနဲ႔ ကာတြန္း ေစာငို – ၂၀၁၅ကို အၾကိဳ  ေစာငို၏ ကာတြန္းေဟာင္းမ်ား (၇)  (မိုုးမခ) ဧျပီ ၂၄ ၊ ၂၀၁၅...

Read more »

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ

By

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၈ မိုးမခစာေပက ထုတ္ေ၀ျပီး...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ေအာက္တိုဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ေခတ္သစ္အတြက္ပညာေရး ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ေခတ္သစ္အတြက္ပညာေရး ထြက္ျပီ (မိုးမခ) ေအာက္တိုဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၈ မိုးမခစာေပက...

Read more »

မုိးမခမဂၢဇင္း စက္တင္ဘာ ၂၀၁၈ နဲ႔ ကာတြန္းေရစီးေၾကာင္း

By

  မုိးမခမဂၢဇင္း စက္တင္ဘာ ၂၀၁၈ နဲ႔ ကာတြန္းေရစီးေၾကာင္း ထြက္ေတာ့မယ္ (မုိးမခ) စက္တင္ဘာ...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments