ေစာငို

ကာတြန္း ေစာငို – ငါတို႔ဆီက ပလိပ္ေရာဂါ

August 21, 2015
ကာတြန္း ေစာငို – ငါတို႔ဆီက ပလိပ္ေရာဂါ

ကာတြန္း ေစာငို – ငါတို႔ဆီက ပလိပ္ေရာဂါ (မိုးမခ) ၾသဂုတ္ ၂၁၊ ၂၀၁၅ No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

ကာတြန္းေစာငိုု – ၾကိဳးနက္ၾကီးနဲ႔ ဆြဲခ်

August 19, 2015
ကာတြန္းေစာငိုု – ၾကိဳးနက္ၾကီးနဲ႔ ဆြဲခ်

  ကာတြန္းေစာငိုု – ၾကိဳးနက္ၾကီးနဲ႔ ဆြဲခ် (မိုုးမခ) ၾသဂုုတ္ ၁၉ ၊ ၂၀၁၅ No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

ကာတြန္း ေစာငိုု – Free! Free! Free ၾကံ့ဖြတ္ (၀ဋ္လည္မယ့္ ဥပေဒ)

August 18, 2015
ကာတြန္း ေစာငိုု – Free! Free! Free ၾကံ့ဖြတ္ (၀ဋ္လည္မယ့္ ဥပေဒ)

  ကာတြန္း ေစာငိုု – Free! Free! Free ၾကံ့ဖြတ္ (၀ဋ္လည္မယ့္ ဥပေဒ) (မိုုးမခ) ၾသဂုုတ္ ၁၈၊ ၂၀၁၅ No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

ကာတြန္း ေစာငိုု – ဖိတ္ခ်င္းဖိတ္ ကိုုယ့္အိတ္ထဲဖိတ္

August 17, 2015
ကာတြန္း ေစာငိုု – ဖိတ္ခ်င္းဖိတ္ ကိုုယ့္အိတ္ထဲဖိတ္

  ကာတြန္း ေစာငိုု – ဖိတ္ခ်င္းဖိတ္ ကိုုယ့္အိတ္ထဲဖိတ္ (မိုုးမခ) ၾသဂုုတ္ ၁၇၊ ၂၀၁၅ No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

ကာတြန္း ေစာငိုု – ပါတီေထာင္တမ္း အစုုိးရလုုပ္တမ္း လႊတ္ေတာ္ဖြဲ႔တမ္း ကစားမယ္

August 15, 2015
ကာတြန္း ေစာငိုု – ပါတီေထာင္တမ္း အစုုိးရလုုပ္တမ္း လႊတ္ေတာ္ဖြဲ႔တမ္း ကစားမယ္

  ကာတြန္း ေစာငိုု – ပါတီေထာင္တမ္း အစုုိးရလုုပ္တမ္း လႊတ္ေတာ္ဖြဲ႔တမ္း ကစားမယ္ (မဆုုိင္သူ ေဘးဖယ္) (မိုုးမခ) ၾသဂုုတ္ ၁၅၊ ၂၀၁၅ No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

ကာတြန္း ေစာငိုု – ေရေဘးထက္ ခြက္ေစာင္းခုုတ္အေရး ဒိုု႔အေရး

August 14, 2015
ကာတြန္း ေစာငိုု – ေရေဘးထက္ ခြက္ေစာင္းခုုတ္အေရး ဒိုု႔အေရး

  ကာတြန္း ေစာငိုု – ေရေဘးထက္ ခြက္ေစာင္းခုုတ္အေရး ဒိုု႔အေရး (မိုုးမခ) ၾသဂုုတ္ ၁၄၊ ၂၀၁၅ No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

ကာတြန္း ေစာငို – ေရစုံေမ်ာ လႊတ္ေတာ္

August 12, 2015
ကာတြန္း ေစာငို – ေရစုံေမ်ာ လႊတ္ေတာ္

ကာတြန္း ေစာငို – ေရစုံေမ်ာ လႊတ္ေတာ္ (မိုးမခ) ၾသဂုတ္ ၁၂၊ ၂၀၁၅ No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

ကာတြန္း ေစာငို – ၾကာေတာ့သည္လည္း ေမာင့္စကား

August 11, 2015
ကာတြန္း ေစာငို – ၾကာေတာ့သည္လည္း ေမာင့္စကား

ကာတြန္း ေစာငို – ၾကာေတာ့သည္လည္း ေမာင့္စကား (မိုးမခ) ၾသဂုတ္ ၁၁၊ ၂၀၁၅   No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

ကာတြန္း ေစာငိုု – မိုုးတား ဥပေဒ

August 10, 2015
ကာတြန္း ေစာငိုု – မိုုးတား ဥပေဒ

  ကာတြန္း ေစာငိုု – မိုုးတား ဥပေဒ (မိုုးမခ) ၾသဂုုတ္ ၁၀၊ ၂၀၁၅ No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

ကာတြန္း ေစာငိုု – တိုုင္းျပည္ကိုု ပစ္

August 9, 2015
ကာတြန္း ေစာငိုု – တိုုင္းျပည္ကိုု ပစ္

  ကာတြန္း ေစာငိုု – တိုုင္းျပည္ကိုု ပစ္ (မိုုးမခ) ၾသဂုုတ္ ၉ ၊ ၂၀၁၅ No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

ကာတြန္း ေစာငို – သစ္တေတာခုတ္ အခ်ဳပ္ ၈ ရက္ ဆိုပါလားေဟ့

August 5, 2015
ကာတြန္း ေစာငို – သစ္တေတာခုတ္ အခ်ဳပ္ ၈ ရက္ ဆိုပါလားေဟ့

ကာတြန္း ေစာငို – သစ္တေတာခုတ္ အခ်ဳပ္ ၈ ရက္ ဆိုပါလားေဟ့ (မိုးမခ) ၾသဂုတ္ ၅၊ ၂၀၁၅   No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

ကာတြန္း ေစာငို – (တရုတ္) ျပည္သူလူထုၾကီးကသာ လက္ခံမယ္ ဆိုရင္ … ဆက္လုပ္မွာပါ

August 4, 2015
ကာတြန္း ေစာငို – (တရုတ္) ျပည္သူလူထုၾကီးကသာ လက္ခံမယ္ ဆိုရင္ … ဆက္လုပ္မွာပါ

ကာတြန္း ေစာငို – (တရုတ္) ျပည္သူလူထုၾကီးကသာ လက္ခံမယ္ ဆိုရင္ … ဆက္လုပ္မွာပါ (မိုးမခ) ၾသဂုတ္ ၄၊ ၂၀၁၅ No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

ကာတြန္း ေစာငိုု – ကာကြယ္ေရးအျမင္ အျပည့္ရွိတဲ့ ၾကံ့ဖြတ္အစုုိးရ … တဲ့ ေဟ့ …

August 3, 2015
ကာတြန္း ေစာငိုု – ကာကြယ္ေရးအျမင္ အျပည့္ရွိတဲ့ ၾကံ့ဖြတ္အစုုိးရ … တဲ့ ေဟ့ …

  ကာတြန္း ေစာငိုု – ကာကြယ္ေရးအျမင္ အျပည့္ရွိတဲ့ ၾကံ့ဖြတ္အစုုိးရ … တဲ့ ေဟ့ … (မိုုးမခ) ၾသဂုုတ္ ၃၊ ၂၀၁၅ No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

ကာတြန္း ေစာငိုု – ေရွးသေရာခါ ျပည္ျမန္မာ၀ယ္ …

August 2, 2015
ကာတြန္း ေစာငိုု – ေရွးသေရာခါ ျပည္ျမန္မာ၀ယ္ …

  ကာတြန္း ေစာငိုု – ေရွးသေရာခါ ျပည္ျမန္မာ၀ယ္ … (မိုုးမခ) ၾသဂုုတ္ ၂၊ ၂၀၁၅   No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

ကာတြန္း ေစာငိုု – လူတစုုဥပေဒမွ လူထုုဥပေဒ ဆီသိုု႔

July 28, 2015
ကာတြန္း ေစာငိုု – လူတစုုဥပေဒမွ လူထုုဥပေဒ ဆီသိုု႔

  ကာတြန္း ေစာငိုု – လူတစုုဥပေဒမွ လူထုုဥပေဒ ဆီသိုု႔ (မိုုးမခ) ဇူလိုုင္ ၂၈၊ ၂၀၁၅ No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

ကာတြန္း ေစာငိုု – မွား မဲ ေနာက္ဆုုံး

July 27, 2015
ကာတြန္း ေစာငိုု – မွား မဲ ေနာက္ဆုုံး

  ကာတြန္း ေစာငိုု – မွား မဲ ေနာက္ဆုုံး (မိုုးမခ) ဇူလိုုင္ ၂၇၊ ၂၀၁၅ No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

ကာတြန္း ေစာငိုု – ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္ ေကာ္မရွင္

July 26, 2015
ကာတြန္း ေစာငိုု – ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္ ေကာ္မရွင္

  ကာတြန္း ေစာငိုု – ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္ ေကာ္မရွင္ (မိုုးမခ) ဇူလိုုင္ ၂၆၊ ၂၀၁၅ No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

ကာတြန္း ေစာငိုု – ေခ်ာ့ကလက္ေလးေတြ တန္းစီ …

July 26, 2015
ကာတြန္း ေစာငိုု – ေခ်ာ့ကလက္ေလးေတြ တန္းစီ …

  ကာတြန္း ေစာငိုု – ေခ်ာ့ကလက္ေလးေတြ တန္းစီ … (မိုုးမခ) ဇူလိုုင္ ၂၆၊ ၂၀၁၅ (ေပ်ာက္ေနတဲ့ ကာတြန္းေစာငိုု ျပန္လာျပီ၊ ၂၀၁၅ ႏွစ္ကုုန္ အမီ) No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

ေစာေ၀ – အေဖတူသားမ်ား

May 27, 2015
ေစာေ၀ – အေဖတူသားမ်ား

ေစာေ၀ – အေဖတူသားမ်ား (မုိးမခ) ေမ ၂၇၊ ၂၀၁၅ အႏွစ္သာရေတြေျပာၿပီး အကာေတြပဲ လုပ္ခဲ့တယ္။ အမ်ားအတြက္ ေႂကြးေၾကာ္ၿပီး ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားပဲ လုပ္ခဲ့တယ္။ ဂလိုဘယ္ (လ္) လိုက္ေဇးရွင္းေျပာၿပီး တမိန္႔တအာဏာပဲ သံုးခဲ့တယ္။ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမရိွဘူးေျပာၿပီး နိုင္ငံေရးပါတီဖြဲ႕ၿပီး အနိုင္ယူအုပ္ခ်ဳပ္တယ္။ ဖက္ဆစ္နဲ႔ ကြန္ျမဴနစ္ကို မုန္းတယ္ေျပာၿပီး ေျမာက္ကိုရီးယားလို ဆက္ဆံက်င့္သံုးခဲ့တယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရရးကို လိုလားတယ္ဆိုၿပီး လက္နက္က်ည္ဆံေတြနဲ႔ပဲ အေျဖရွာတယ္။ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ဆိုၿပီး ခိုး၊ ဆိုး၊ ဓါးျပ၊ ဘိန္း၊ မုဒိမ္းေတြပဲ လႊတ္ေပးတယ္။ ႀကိဳဆိုပါတယ္ ႀကိဳဆိုပါတယ္ဆိုၿပီး ေဒၚစုၾကည္လို႔ပဲ သံုးစြဲေနတယ္။ ဒီမိုကေရစီဆိုၿပီး ကမာၻႀကီးကို မ်က္လွည့္ျပဖို႔ ႀကိဳးစားတယ္။ No tags for this post. Related posts No...

Read more »

ကာတြန္း ေစာငို – ၂၀၁၅ကို အၾကိဳ ေစာငို၏ ကာတြန္းေဟာင္းမ်ား (၇)

April 24, 2015
ကာတြန္း ေစာငို – ၂၀၁၅ကို အၾကိဳ  ေစာငို၏ ကာတြန္းေဟာင္းမ်ား (၇)

(၂၀၁၁၊ ဇူလိုင္ ၂၊ မိုးမခ) ဆႏၵေတြ မေစာၾကပါနဲ႔ ကာတြန္း ေစာငို – ၂၀၁၅ကို အၾကိဳ  ေစာငို၏ ကာတြန္းေဟာင္းမ်ား (၇)  (မိုုးမခ) ဧျပီ ၂၄ ၊ ၂၀၁၅ No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

Twitter: moemaka


ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

မိုးမခ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၈၊ တြဲ ၅ မွတ္ ၄ ထြက္ျပီ

By

မိုးမခ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၈၊ တြဲ ၅ မွတ္ ၄ ထြက္ျပီ (မိုးမခ)...

Read more »

မုိးမခ ဇူလိုုင္ ၂၀၁၈ – အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၃ တကယ္ထြက္ျပီ

By

မုိးမခ ဇူလိုုင္ ၂၀၁၈ – အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၃ တကယ္ထြက္ျပီ...

Read more »

Junior Win ၏ My Life will go on (အဂၤလိပ္ဘာသာ၊ ရုပ္စုံ) စာအုပ္ ထြက္ပါျပီ

By

  Junior Win ၏ My Life will go on...

Read more »

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ဂိမ္းသီအိုရီ – ၂ ထြက္ျပီ

By

  ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ဂိမ္းသီအိုရီ – ၂ ထြက္ျပီ (မိုးမခ) ဇူလိုင္...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္