ေအာင္ဒင္

ေအာင္ဒင္ – အပိုင္း (၆၉) လႊတ္ေတာ္၊ အစိုးရႏွင့္ က်ဴးေက်ာ္အာဏာသက္ေရာက္မႈ

July 17, 2014
ေအာင္ဒင္ – အပိုင္း (၆၉) လႊတ္ေတာ္၊ အစိုးရႏွင့္ က်ဴးေက်ာ္အာဏာသက္ေရာက္မႈ

(ျပည္သူ႕ေခတ္ဂ်ာနယ္၊ အတြဲ ၄၊ အမွတ္ ၂၀၄၊ ဇူလိုင္လ ၁၀ ရက္ေန႕၊ ၂၀၁၄၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၈/၂၈)   ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို အနီးၾကည့္ အေ၀းၾကည့္ (၆၉)  ...

Read more »

ေအာင္ဒင္ – ဒီမိုကေရစီစနစ္ ဘယ္လိုမွားယြင္းေနသလဲ !!!! (၅)

July 13, 2014
ေအာင္ဒင္ – ဒီမိုကေရစီစနစ္ ဘယ္လိုမွားယြင္းေနသလဲ !!!! (၅)

(ေခတ္ရနံ႕မဂၢဇင္း၊ အတြဲ ၁၊ အမွတ္ ၃၊ ဇူလိုင္လ၊ ၂၀၁၄) ဒီမိုကေရစီစနစ္ ဘယ္လိုမွားယြင္းေနသလဲ !!!! (၅) The Economist (March 1, 2014) (ဘာသာျပန္သူ၊ ေအာင္ဒင္) အပိုင္း...

Read more »

ေအာင္ဒင္ – အပိုင္း (၆၈) လႊတ္ေတာ္၊ အစိုးရႏွင့္ ရန္ကုန္ျပည္သူ႕ေဆး႐ံုၾကီး

July 8, 2014
ေအာင္ဒင္ – အပိုင္း (၆၈) လႊတ္ေတာ္၊ အစိုးရႏွင့္ ရန္ကုန္ျပည္သူ႕ေဆး႐ံုၾကီး

(ျပည္သူ႕ေခတ္ဂ်ာနယ္၊ အတြဲ ၄၊ အမွာ ၂၀၃၊ ဇူလိုင္လ ၃ ရက္ေန႕၊ ၂၀၁၄၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၈/၂၂) ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို အနီးၾကည့္ အေ၀းၾကည့္ (၆၈)   ေအာင္ဒင္၊...

Read more »

ေအာင္ဒင္ – အမုန္းတရားမ်ားႏွင့္ တိုင္းျပည္

July 7, 2014
ေအာင္ဒင္ – အမုန္းတရားမ်ားႏွင့္ တိုင္းျပည္

အမုန္းတရားမ်ားႏွင့္ တိုင္းျပည္ ေအာင္ဒင္၊ ဇူလိုုင္ ၇၊ ၂၀၁၄ (၁) တစ္ခ်ိန္ကေတာ့ ဒီေျမမွာ ပန္းေတြေဝခဲ့တာေပါ့…။ အျပာေဖြးေဖြး ျငိမ္းခ်မ္းေရးပန္းေတြ၊ ေရႊေရာင္ရဲရင့္ ေႏြကို ငံ့လင့္တဲ့ ပန္းေတြ၊ နီနီရဲရဲ ညီညြတ္လက္တြဲပန္းေတြ…။ အခုေတာ့...

Read more »

ေအာင္ဒင္ – ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကို အနီးၾကည့္ အေ၀းၾကည့္

July 2, 2014
ေအာင္ဒင္ – ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကို အနီးၾကည့္ အေ၀းၾကည့္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကို အနီးၾကည့္ အေ၀းၾကည့္ ေအာင္ဒင္ ဇူလုိင္ ၂၊ ၂၀၁၄     (ျပည္သူ႔ေခတ္ဂ်ာနယ္၊ အတြဲ ၄၊ အမွတ္ ၂၀၂၊ ဇြန္ ၂၆၊ ၂၀၁၄၊ စာမ်က္ႏွာ...

Read more »

ေအာင္ဒင္ – ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို မွန္ကန္ေစျခင္း

June 15, 2014
ေအာင္ဒင္ – ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို မွန္ကန္ေစျခင္း

  (ေခတ္ရနံ႕မဂၢဇင္း၊ အတြဲ ၁၊ အမွတ္ ၂၊ ဇြန္လ၊ ၂၀၁၄)   ဒီမိုကေရစီစနစ္ ဘယ္လိုမွားယြင္းေနသလဲ !!!!   The Economist (March 1, 2014) (ဘာသာျပန္သူ၊...

Read more »

ေအာင္ဒင္ – အပိုင္း (၃) ဒီမိုကေရစီ ပန္းနာရင္ၾကပ္ျဖစ္ျခင္း

June 14, 2014
ေအာင္ဒင္ – အပိုင္း (၃) ဒီမိုကေရစီ ပန္းနာရင္ၾကပ္ျဖစ္ျခင္း

(ေခတ္ရနံ႕မဂၢဇင္း၊ အတြဲ ၁၊ အမွတ္ ၂၊ ဇြန္လ၊ ၂၀၁၄)   ဒီမိုကေရစီစနစ္ ဘယ္လိုမွားယြင္းေနသလဲ !!!! The Economist (March 1, 2014) (ဘာသာျပန္သူ၊ ေအာင္ဒင္) အပိုင္း...

Read more »

ေအာင္ဒင္ – လႊတ္ေတာ္၊ အစိုးရႏွင့္ မေတာ္မတရား ႂကြယ္ဝၾကသူမ်ား

June 12, 2014
ေအာင္ဒင္ – လႊတ္ေတာ္၊ အစိုးရႏွင့္ မေတာ္မတရား ႂကြယ္ဝၾကသူမ်ား

(ျပည္သူ႕ေခတ္ဂ်ာနယ္၊ အတြဲ ၄၊ အမွတ္ ၁၉၉၊ ဇြန္လ ၅၊ ၂၀၁၄၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၈/၂၂) ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို အနီးၾကည့္ အေ၀းၾကည့္ (၆၆) ေအာင္ဒင္၊ ဇြန္ ၁၂၊...

Read more »

ေအာင္ဒင္ – ေႏြတစ္ညမွ အစျပဳ၍

June 5, 2014
ေအာင္ဒင္ –  ေႏြတစ္ညမွ အစျပဳ၍

 ေႏြတစ္ညမွ အစျပဳ၍ ေအာင္ဒင္၊ ဇြန္ ၅၊ ၂၀၁၄ အသက္ကလည္း ၅၀ ျပည့္ခဲ့ျပီး အလုပ္လည္းမရွိတာမို႕ ျပည္တြင္းက ဂ်ာနယ္၊ မဂၢဇင္းအခ်ိဳ႕မွာ ေဆာင္းပါးေလးေတြ ေရးေနရင္း ကိုယ္တိုင္ရဲ့  ဘဝအထုပၸတိၱကို အပိုင္း (၃)...

Read more »

ေအာင္ဒင္ – လႊတ္ေတာ္၊ အစိုးရႏွင့္ မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒမ်ား (ဂ)

May 30, 2014
ေအာင္ဒင္ – လႊတ္ေတာ္၊ အစိုးရႏွင့္ မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒမ်ား (ဂ)

(ျပည္သူ႕ေခတ္ဂ်ာနယ္၊ အတြဲ ၄၊ အမွတ္ ၁၉၈၊ ေမလ ၂၉ ရက္၊ ၂၀၁၄၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၈-၂၂)   ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို အနီးၾကည့္ အေ၀းၾကည့္ (၆၅)  ...

Read more »

ေအာင္ဒင္ – အပိုင္း (၆၄) လႊတ္ေတာ္၊ အစိုးရႏွင့္ မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒမ်ား (ခ)

May 28, 2014
ေအာင္ဒင္ – အပိုင္း (၆၄) လႊတ္ေတာ္၊ အစိုးရႏွင့္ မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒမ်ား (ခ)

(ျပည္သူ႕ေခတ္ဂ်ာနယ္၊ အတြဲ ၄၊ အမွတ္ ၁၉၇၊ ေမလ ၂၂ ရက္၊ ၂၀၁၄၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၈)   ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို အနီးၾကည့္ အေ၀းၾကည့္ (၆၄)  ...

Read more »

ေအာင္ဒင္ – ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို အနီးၾကည့္ အေ၀းၾကည့္ (၆၂)

May 20, 2014
ေအာင္ဒင္ – ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို အနီးၾကည့္ အေ၀းၾကည့္ (၆၂)

(ျပည္သူ႕ေခတ္ဂ်ာနယ္၊ အတြဲ ၄၊ အမွတ္ ၁၉၅၊ ေမလ ၈ ရက္၊ ၂၀၁၄၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၈)       ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို အနီးၾကည့္ အေ၀းၾကည့္...

Read more »

ေအာင္ဒင္ – ဒီမိုကေရစီစနစ္ ဘယ္လိုမွားယြင္းေနသလဲ !!!!

May 15, 2014
ေအာင္ဒင္ – ဒီမိုကေရစီစနစ္ ဘယ္လိုမွားယြင္းေနသလဲ !!!!

(ေခတ္ရနံ႕မဂၢဇင္း၊ အတြဲ ၁၊ အမွတ္ ၁၊ ေမလ ၂၀၁၄) ဒီမိုကေရစီစနစ္ ဘယ္လိုမွားယြင္းေနသလဲ !!!! The Economist (March 1, 2014) (ဘာသာျပန္သူ၊ ေအာင္ဒင္)၊ ေမ ၁၅၊...

Read more »

ေအာင္ဒင္ – ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ေကာင္းႏိုးရာရာ (အပိုင္း ၆) ႏွင့္ (အပိုင္း ၇)

May 13, 2014
ေအာင္ဒင္ – ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ေကာင္းႏိုးရာရာ (အပိုင္း ၆) ႏွင့္ (အပိုင္း ၇)

    (တူေမာ႐ိုးသတင္းဂ်ာနယ္၊ အတြဲ ၁၊ အမွတ္ ၈၊ ဧျပီလ ၂၂ ရက္၊ ၂၀၁၄) (တူေမာ႐ိုးသတင္းဂ်ာနယ္၊ အတြဲ ၁၊ အမွတ္ ၉၊ ဧျပီလ ၂၉ ရက္၊...

Read more »

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို အနီးၾကည့္ အေ၀းၾကည့္ (၆၁)

April 15, 2014
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို အနီးၾကည့္ အေ၀းၾကည့္ (၆၁)

(ျပည္သူ႕ေခတ္ဂ်ာနယ္၊ အတြဲ ၄၊ အမွတ္ ၁၉၂၊ ဧျပီလ ၁၀ ရက္၊ ၂၀၁၄၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၈) ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို အနီးၾကည့္ အေ၀းၾကည့္ (၆၁) ေအာင္ဒင္၊ ဧျပီ...

Read more »

Aung Din – ကာကြယ္ေရးအသုံးစားရိတ္ဆိုင္ရာ မူဝါဒ

April 12, 2014
Aung Din – ကာကြယ္ေရးအသုံးစားရိတ္ဆိုင္ရာ မူဝါဒ

  (တူေမာ႐ိုးသတင္းဂ်ာနယ္၊ အတြဲ ၁၊ အမွတ္ ၇၊ ဧျပီလ ၈ ရက္၊ ၂၀၁၄၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၂)   ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ေကာင္းႏိုးရာရာ (အပိုင္း ၅) ကာကြယ္ေရးအသုံးစားရိတ္ဆိုင္ရာ မူဝါဒ...

Read more »

Aung Din – ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို အနီးၾကည့္ အေ၀းၾကည့္ (၆၀)

April 9, 2014
Aung Din – ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို အနီးၾကည့္ အေ၀းၾကည့္ (၆၀)

(ျပည္သူ႕ေခတ္ဂ်ာနယ္၊ အတြဲ ၄၊ အမွတ္ ၁၉၁၊ ဧျပီလ ၃ ရက္၊ ၂၀၁၄၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၈)     ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို အနီးၾကည့္ အေ၀းၾကည့္ (၆၀)...

Read more »

Aung Din – ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ေကာင္းႏိုးရာရာ (အပိုင္း ၄)

April 4, 2014
Aung Din – ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ေကာင္းႏိုးရာရာ (အပိုင္း ၄)

(တူေမာ႐ိုးသတင္းဂ်ာနယ္၊ အတြဲ ၁၊ အမွတ္ ၆၊ ဧျပီ ၁၊ ၂၀၁၄)       ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ေကာင္းႏိုးရာရာ (အပိုင္း ၄) အစိုးရ၏ အခန္းကဏၰဆိုင္ရာ မူဝါဒ  ...

Read more »

Aung Din – ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို အနီးၾကည့္ အေ၀းၾကည့္ ၅၉

April 2, 2014
Aung Din – ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို အနီးၾကည့္ အေ၀းၾကည့္ ၅၉

(ျပည္သူ႕ေခတ္ဂ်ာနယ္၊ အတြဲ ၄၊ အမွတ္ ၁၉၀၊ မတ္လ ၂၇ ရက္၊ ၂၀၁၄၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၈) ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို အနီးၾကည့္ အေ၀းၾကည့္ ၅၉ ေအာင္ဒင္၊ ဧျပီ...

Read more »

Aung Din – ဝင္ေငြခြန္ေကာက္ခံျခင္းမူဝါဒ (Income Tax Policy)

March 30, 2014
Aung Din – ဝင္ေငြခြန္ေကာက္ခံျခင္းမူဝါဒ (Income Tax Policy)

(တူေမာ႐ိုးသတင္းဂ်ာနယ္၊ အတြဲ ၁၊ အမွတ္ ၅၊ မတ္လ ၂၅၊ ၂၀၁၄၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၂) ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ေကာင္းႏိုးရာရာ (အပိုင္း ၃) ဝင္ေငြခြန္ေကာက္ခံျခင္းမူဝါဒ (Income Tax Policy)  ေအာင္ဒင္၊...

Read more »

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)