ေအာင္ဒင္

ေအာင္ဒင္ – ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကို အေ၀းၾကည့္ အနီးၾကည့္ စာအုပ္ထြက္ျပီ

November 1, 2013
ေအာင္ဒင္ – ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကို အေ၀းၾကည့္ အနီးၾကည့္ စာအုပ္ထြက္ျပီ

ေအာင္ဒင္ –  ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကို အေ၀းၾကည့္ အနီးၾကည့္ စာအုပ္ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ႏို၀င္ဘာ ၂၊ ၂၀၁၃ ရန္ကုန္ျမိဳ့မွာ ျပည္သူ႔ေခတ္ထုတ္ေ၀တဲ့ ျပည္သူ႔ေခတ္ အပတ္စဥ္ ဂ်ာနယ္မွာ အခန္းဆက္ေဆာင္းပါးေတြအျဖစ္ ေဖာ္ျပခဲ့ျပီး၊ မိုးမခကလည္း...

Read more »

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို အနီးၾကည့္ အေ၀းၾကည့္ (၄၀)

October 27, 2013
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို အနီးၾကည့္ အေ၀းၾကည့္ (၄၀)

(ျပည္သူ႕ေခတ္ဂ်ာနယ္၊ အတြဲ ၄၊ အမွတ္ ၁၆၈၊ ေအာက္တိုဘာလ ၂၄ ရက္၊ ၂၀၁၃၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၈) ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို အနီးၾကည့္ အေ၀းၾကည့္ (၄၀) ေအာင္ဒင္၊ ေအာက္တိုုဘာ ၂၇၊...

Read more »

ျငိမ္းခ်မ္းေရး…. ဟိုး… အေဝးမွာ (၄) – Aung Din

October 26, 2013
ျငိမ္းခ်မ္းေရး…. ဟိုး… အေဝးမွာ (၄) – Aung Din

ျငိမ္းခ်မ္းေရး…. ဟိုး… အေဝးမွာ (၄) ေအာင္ဒင္၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၃ (ကုမုျဒာသတင္းဂ်ာနယ္၊ အတြဲ ၃၊ အမွတ္ ၂၉၊ ေအာက္တိုဘာလ ၂၂ ရက္၊ ၂၀၁၃) ================== ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးၾကရင္ေကာ အေျဖရွိပါ့မလား...

Read more »

ျငိမ္းခ်မ္းေရး…. ဟိုး… အေဝးမွာ (၁+ ၂ + ၃) (Aung Din)

October 22, 2013
ျငိမ္းခ်မ္းေရး…. ဟိုး… အေဝးမွာ (၁+ ၂ + ၃) (Aung Din)

ျငိမ္းခ်မ္းေရး…. ဟိုး… အေဝးမွာ ( ၁ + ၂ + ၃) ေအာင္ဒင္ ၊ ေအာက္တုိဘာ ၂၃၊ ၂၀၁၃ (ကုမုျဒာသတင္းဂ်ာနယ္၊ အတြဲ ၃၊ အမွတ္ ၂၈၊...

Read more »

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို အနီးၾကည့္ အေ၀းၾကည့္ ၃၉

October 22, 2013
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို အနီးၾကည့္ အေ၀းၾကည့္ ၃၉

(ျပည္သူ႕ေခတ္ဂ်ာနယ္၊ အတြဲ ၄၊ အမွတ္ ၁၆၇၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၇ ရက္၊ ၂၀၁၃၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၈၊ ၃၂)ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို အနီးၾကည့္ အေ၀းၾကည့္ ၃၉  ေအာင္ဒင္၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၂၊...

Read more »

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို အနီးၾကည့္ အေ၀းၾကည့္ (၃၈)

October 14, 2013
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို အနီးၾကည့္ အေ၀းၾကည့္ (၃၈)

(ျပည္သူ႕ေခတ္ဂ်ာနယ္၊ အတြဲ ၄၊ အမွတ္ ၁၆၆၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၀ ရက္၊ ၂၀၁၃၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၈) ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို အနီးၾကည့္ အေ၀းၾကည့္ (၃၈) ေအာင္ဒင္၊ ေအာက္တိုဘာ...

Read more »

Interview with Aung Din, Burmese Hluttaw Inside Out … Perspectives

October 12, 2013
Interview with Aung Din, Burmese Hluttaw Inside Out … Perspectives

လႊတ္ေတာ္တြင္း လႊတ္ေတာ္ျပင္ပ လႈပ္ရွားမႈမ်ား အနီးၾကည့္ အေ၀းၾကည့္ ေအာင္ဒင္နဲ႔ ေမးခြန္းမ်ား၊ မိုုးမခ၊ ေအာက္တိုုဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၃ အေမရိကန္ျပည္ေရာက္ ျမန္မာ့အေရးလႈပ္ရွားသူ၊ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားတဦးျဖစ္တဲ့ ကိုုေအာင္ဒင္နဲ႔ မိုုးမခ ေတြ႔ဆုုံေမးျမန္းထားသမွ်ကိုု...

Read more »

Aung Din – Regime’s Parliament (37)

October 7, 2013
Aung Din – Regime’s Parliament (37)

(ျပည္သူ႕ေခတ္ဂ်ာနယ္၊ အတြဲ ၄၊ အမွတ္ ၁၆၅၊ ေအာက္တိုဘာလ ၃ ရက္၊ ၂၀၁၃၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၈) ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို အနီးၾကည့္ အေ၀းၾကည့္ (၃၇) ေအာင္ဒင္၊ ေအာက္တိုဘာ...

Read more »

Aung Din – Regime’s Parliament (36)

September 29, 2013
Aung Din – Regime’s Parliament (36)

(ျပည္သူ႕ေခတ္ဂ်ာနယ္၊ အတြဲ ၄၊ အမွတ္ ၁၆၄၊ စက္တင္ဘာလ ၂၆ ရက္၊ ၂၀၁၃၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၈) ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို အနီးၾကည့္ အေ၀းၾကည့္ (၃၆) ေအာင္ဒင္။ စက္တင္ဘာ...

Read more »

Aung Din – Save Irrawaddy 4

September 29, 2013
Aung Din – Save Irrawaddy 4

ဧရာဝတီရဲ့ အနာဂတ္ (၄) ေအာင္ဒင္၊ စက္တင္ဘာ ၂၉ ၊ ၂၀၁၃  (ကုမုျဒာသတင္းဂ်ာနယ္၊ အတြဲ ၃၊ အမွတ္ ၂၅၊ စက္တင္ဘာလ ၂၄ ရက္၊ ၂၀၁၃) ကြယ္လြန္သြားေသာ ျမစ္ၾကီးမ်ား ျမစ္ၾကီး...

Read more »

Aung Din – Irrawaddy Future (2)

September 17, 2013
Aung Din – Irrawaddy Future (2)

ဧရာဝတီရဲ့ အနာဂတ္ (၂) ေအာင္ဒင္(ကုမုျဒာသတင္းဂ်ာနယ္၊ အတြဲ ၃၊ အမွတ္ ၂၃၊ စက္တင္ဘာလ ၁၀ ရက္၊ ၂၀၁၃) ႏွစ္ႏိုင္ငံစာခ်ဳပ္မ်ားကို ေလးစားလိုက္နာျခင္း က်ေနာ္ကေတာ့ ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်ဳပ္ဆိုထားတဲ့ စာခ်ဳပ္မ်ားကို  ေလးစားလိုက္နာရမယ္ဆိုတာ အျပည့္အဝမွန္တယ္မထင္ပါ၊...

Read more »

Aung Din – The Future of Irrawaddy (1)

September 8, 2013
Aung Din – The Future of Irrawaddy (1)

(ကုမုျဒာသတင္းဂ်ာနယ္၊ စက္တင္ဘာလ ၃ ရက္၊ ၂၀၁၃၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၇) ဧရာဝတီရဲ့ အနာဂတ္ (၁) ေအာင္ဒင္  စက္တင္ဘာ ၈၊ ၂၀၁၃ မျငိမ္းခ်မ္းေသးတဲ့ ျမစ္ဧရာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ ေျမာက္ဖက္ဖ်ား၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ကဧရာဝတီျမစ္ၾကီးရဲ့ မူလအစမွာ ျမစ္ဆုံဆည္ၾကီး...

Read more »

Aung Din – Regime Parliament in Perspective (34)

August 27, 2013
Aung Din – Regime Parliament in Perspective (34)

(ျပည္သူ႕ေခတ္ဂ်ာနယ္၊ အတြဲ ၃၊ အမွတ္ ၁၅၉၊ ဩဂုတ္လ ၂၂ ရက္၊ ၂၀၁၃၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၈/၃၂)  ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို အနီးၾကည့္ အေ၀းၾကည့္ (၃၄) ေအာင္ဒင္ အပိုင္း...

Read more »

Aung Din – Burmese Regime Hluttaw (33)

August 22, 2013
Aung Din – Burmese Regime Hluttaw (33)

(ျပည္သူ႕ေခတ္ဂ်ာနယ္၊ အတြဲ ၃၊ အမွတ္ ၁၅၈၊ ဩဂုတ္လ ၁၅ ရက္၊ ၂၀၁၃၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၈/၃၂) ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို အနီးၾကည့္ အေ၀းၾကည့္ ( ၃၃) ေအာင္ဒင္၊...

Read more »

Aung Din – Regime Parliament (32)

August 19, 2013
Aung Din – Regime Parliament (32)

(ျပည္သူ႕ေခတ္ဂ်ာနယ္၊ အတြဲ ၃၊ အမွတ္ ၁၅၇၊ ဩဂုတ္လ ၈ ရက္၊ ၂၀၁၃၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၈/၃၂) ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို အနီးၾကည့္ အေ၀းၾကည့္ (32) ေအာင္ဒင္၊ ၾသဂုတ္...

Read more »

Aung Din – Maung Maung Gyi

August 5, 2013
Aung Din – Maung Maung Gyi

ေမာင္ေမာင္ၾကီး သို႕မဟုတ္ အေႂကြေစာတဲ့ သူငယ္ခ်င္းတစ္ဦး ေအာင္ဒင္၊ ၾသဂုတ္ ၅၊ ၂၀၁၃ (ဒီဓာတ္ပံုကို http://www.mgntoday.com/ ကယူပါတယ္၊ ခြင့္ျပဳခ်က္မေတာင္းႏိုင္ခဲ့ပါ၊ ေမာင္ေမာင္ၾကီးငယ္စဥ္ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ထဲရွိစဥ္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ားကပံု ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္၊) ေမာင္ေမာင္ၾကီး ကြယ္လြန္ျခင္း...

Read more »

Aung Din – Peace in Rangoon

July 31, 2013
Aung Din – Peace in Rangoon

(ကိုသန္းေ႒းေမာင္ရဲ့ ပန္းခ်ီကား၊ ခြင့္မေတာင္းပဲ ယူသုံးလိုက္ပါတယ္၊) ရန္ကုန္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေအာင္ဒင္၊ ၾသဂုတ္ ၁၊ ၂၀၁၃ (၂၀၁၃ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လ ၈ရက္ေန႕တြင္ က်ေရာက္သည့္ ရွစ္ေလးလုံး ျပည္သူ႕အေရးေတာ္ပံုၾကီး ၂၅ႏွစ္ျပည့္သို႕ ဦးညြတ္ဂုဏ္ျပဳျခင္း၊) ရန္ကုန္မွာ...

Read more »

Aung Din – 30

July 29, 2013
Aung Din – 30

(ျပည္သူ႕ေခတ္ဂ်ာနယ္၊ အတြဲ ၃၊ အမွတ္ ၁၅၅၊ ဇူလိုင္လ ၂၅ ရက္၊ ၂၀၁၃၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၈/၃၂) ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို အနီးၾကည့္ အေ၀းၾကည့္ (30) ေအာင္ဒင္၊ ဇူလိုုင္...

Read more »

Aung Din – Regime Parliament (29)

July 22, 2013
Aung Din – Regime Parliament (29)

(ျပည္သူ႕ေခတ္ဂ်ာနယ္၊ အတြဲ ၃၊ အမွတ္ ၁၅၄၊ ဇူလိုင္လ ၁၈ ရက္၊ ၂၀၁၃၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၈/၃၂) ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို အနီးၾကည့္ အေ၀းၾကည့္ (29) ေအာင္ဒင္၊ ဇူလိုင္ ၂၃၊...

Read more »

Aung Din – Parliament (28)

July 15, 2013
Aung Din – Parliament (28)

(ျပည္သူ႕ေခတ္ဂ်ာနယ္၊ အတြဲ ၃၊ အမွတ္ ၁၅၃၊ ဇူလိုင္လ ၁၁ ရက္၊ ၂၀၁၃၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၈/၃၂) ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို အနီးၾကည့္ အေ၀းၾကည့္ (၂၈) ေအာင္ဒင္ အပိုင္း...

Read more »

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)