အေမရိက

ကာတြန္းေစာငိုု – ပညာတတ္ၾကီးျဖစ္မွ …

December 30, 2012
ကာတြန္းေစာငိုု – ပညာတတ္ၾကီးျဖစ္မွ …

ကာတြန္းေစာငိုု – ပညာတတ္ၾကီးျဖစ္မွ … ဒီဇင္ဘာ ၃၀၊ ၂၀၁၂ No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

2 0 1 2 ႏွ စ္ ခ် ဳ ပ္ – 2 0 1 3 ေ ဟ ာ ကိ န္ း (Aung Way)

December 30, 2012
2 0 1 2 ႏွ စ္ ခ် ဳ ပ္ – 2 0 1 3 ေ ဟ ာ ကိ န္ း (Aung Way)

2 0 1 2 ႏွ စ္ ခ် ဳ ပ္ – 2 0 1 3 ေ ဟ ာ ကိ န္...

Read more »

ကာတြန္း ေစာငိုု – ကိုုယ္ထူကိုုယ္ထျပည္သူရွိေနဘီ၊ အစုုိးရ ဘာလိုုေသးလဲ

December 29, 2012
ကာတြန္း ေစာငိုု – ကိုုယ္ထူကိုုယ္ထျပည္သူရွိေနဘီ၊ အစုုိးရ ဘာလိုုေသးလဲ

ကာတြန္း ေစာငိုု – ကိုုယ္ထူကိုုယ္ထျပည္သူရွိေနဘီ၊ အစုုိးရ ဘာလိုုေသးလဲ ဒီဇင္ဘာ ၂၉ ၊ ၂၀၁၂ No tags for this post. Related posts No related...

Read more »

ကာတြန္းေမာင္ရစ္ – ဆူပါစတားတဦး၏ ၂၀၁၃ ေျခလွမ္းမ်ား

December 28, 2012
ကာတြန္းေမာင္ရစ္ – ဆူပါစတားတဦး၏ ၂၀၁၃ ေျခလွမ္းမ်ား

ကာတြန္းေမာင္ရစ္ – ဆူပါစတားတဦး၏ ၂၀၁၃ ေျခလွမ္းမ်ား ဒီဇင္ဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၂ No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

ကာတြန္းေစာငိုု – ျမန္မာျပည္ႏွစ္သစ္ကိုု ၾကိဳတဲ့ လဒၾကီး ၆ ေကာင္

December 25, 2012
ကာတြန္းေစာငိုု – ျမန္မာျပည္ႏွစ္သစ္ကိုု ၾကိဳတဲ့ လဒၾကီး ၆ ေကာင္

  ကာတြန္းေစာငိုု – ျမန္မာျပည္ႏွစ္သစ္ကိုု ၾကိဳတဲ့ လဒၾကီး ၆ ေကာင္ ဒီဇင္ဘာ ၂၅၊ ၂၀၁၂ No tags for this post. Related posts No...

Read more »

ဂလိုဘယ္ စည္း (Kan Tun Thit)

December 25, 2012
ဂလိုဘယ္ စည္း  (Kan Tun Thit)

ဂလိုဘယ္ စည္း ကံထြန္းသစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၅၊ ၂၀၁၂ (လြန္ခဲ့သည့္ ၉  ႏွစ္က စာမူ ျပန္လည္ဆန္းသစ္ျခင္း) ကားေပၚသို႔တက္လိုက္လွ်င္ပင္ စပယ္ယာက “ေရွ႕ကိုႂကြ” ဆို၍ ယာဥ္ေမာင္းေနာက္ေရာက္သည့္တိုင္ တိုးသြားလိုက္သည္။ ကားက လူေခ်ာင္သည္၊...

Read more »

ကာတြန္းေမာင္ရစ္ – ဒိုု႔ဗိုုလ္ခ်ဳပ္က မွာခဲ့တယ္

December 25, 2012
ကာတြန္းေမာင္ရစ္ – ဒိုု႔ဗိုုလ္ခ်ဳပ္က မွာခဲ့တယ္

   ကာတြန္းေမာင္ရစ္ – ဒိုု႔ဗိုုလ္ခ်ဳပ္က မွာခဲ့တယ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၅၊ ၂၀၁၂ No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

ကာတြန္းေစာငိုု – အစုုိးရက ေနာက္မဆုုတ္ဘူး၊ ခ်ိန္ခြင္ေပၚ တက္သြားတာ

December 24, 2012
ကာတြန္းေစာငိုု – အစုုိးရက ေနာက္မဆုုတ္ဘူး၊ ခ်ိန္ခြင္ေပၚ တက္သြားတာ

ကာတြန္းေစာငိုု – အစုုိးရက ေနာက္မဆုုတ္ဘူး၊ ခ်ိန္ခြင္ေပၚ တက္သြားတာ ဒီဇင္ဘာ ၂၄၊ ၂၀၁၂ No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

ကာတြန္းေစာငိုု – ဥပေဒနဲ႔အညီ ေဆာင္ရြက္ရတာမိုု႔ မမႈေရးခ် မမႈ …

December 23, 2012
ကာတြန္းေစာငိုု – ဥပေဒနဲ႔အညီ ေဆာင္ရြက္ရတာမိုု႔ မမႈေရးခ် မမႈ …

ကာတြန္းေစာငိုု – ဥပေဒနဲ႔အညီ ေဆာင္ရြက္ရတာမိုု႔ မမႈေရးခ် မမႈ … ဒီဇင္ဘာ ၂၃၊ ၂၀၁၂ No tags for this post. Related posts No related...

Read more »

ကာတြန္း ေစာငို – Welcome to the Golden Land …

December 22, 2012
ကာတြန္း ေစာငို – Welcome to the Golden Land …

ကာတြန္း ေစာငို – Welcome to the Golden Land … ဒီဇင္ဘာ ၂၂၊ ၂၀၁၂ No tags for this post. Related posts...

Read more »

ကာတြန္းေစာငိုု – နားမလည္ဘဲနဲ႔ မခ်ဳပ္နဲ႔ …

December 20, 2012
ကာတြန္းေစာငိုု – နားမလည္ဘဲနဲ႔ မခ်ဳပ္နဲ႔ …

ကာတြန္းေစာငိုု – နားမလည္ဘဲနဲ႔ မခ်ဳပ္နဲ႔ … ဒီဇင္ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၂ No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

ကာတြန္း ေစာငို – သမၼတၾကီးအတြက္ ေက်ာက္စက္ေရ …

December 19, 2012
ကာတြန္း ေစာငို – သမၼတၾကီးအတြက္ ေက်ာက္စက္ေရ …

ကာတြန္း ေစာငို – သမၼတၾကီးအတြက္ ေက်ာက္စက္ေရ … ဒီဇင္ဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၂ No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

ကာတြန္းေစာငိုု – ေရႊ၀ါေရာင္ကိုု ေက်ာ္၍ လက္ပံေတာင္းေတာင္ကိုု ျဖတ္မည္

December 17, 2012
ကာတြန္းေစာငိုု – ေရႊ၀ါေရာင္ကိုု ေက်ာ္၍ လက္ပံေတာင္းေတာင္ကိုု ျဖတ္မည္

ကာတြန္းေစာငိုု – ေရႊ၀ါေရာင္ကိုု ေက်ာ္၍ လက္ပံေတာင္းေတာင္ကိုု ျဖတ္မည္ ဒီဇင္ဘာ ၁၇၊ ၂၀၁၂ No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

ကမာၻ႕ေရ၊ ရာသီဥတုႏွင့္ ျမန္မာျပည္

December 16, 2012
ကမာၻ႕ေရ၊ ရာသီဥတုႏွင့္ ျမန္မာျပည္

ကမာၻ႕ေရ၊ ရာသီဥတုႏွင့္ ျမန္မာျပည္    ေမာင္ေက်းေရ (ေခတၱ ကယ္လီဖိုးနီယား) မိုးမခေလာကဓာတ္ခန္း၊ စာတမ္း၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၆၊ ၂၀၁၂  ● ေသာက္သံုးေရႏွင့္ ကမၻာေျမ ေရအရင္းအျမစ္ဆုိသည္မွာ လူႏွင့္ပတ္၀န္က်င္အတြက္ (ေသာက္သံုးေရစိုက္ပ်ိဳးေရ၊ စက္႐ုံအလုပ္႐ုံသံုးေရ၊...

Read more »

လက္ပံေတာင္းသပိတ္အလြန္ (ဦး)သိန္းစိန္ေျပာတဲ့ ျမန္မာေႏြဦးကာလမ်ား (Maung Yit)

December 16, 2012
လက္ပံေတာင္းသပိတ္အလြန္ (ဦး)သိန္းစိန္ေျပာတဲ့ ျမန္မာေႏြဦးကာလမ်ား  (Maung Yit)

အယ္ဒီတာ့လက္ေရး (၁၇) လက္ပံေတာင္းသပိတ္အလြန္ (ဦး)သိန္းစိန္ေျပာတဲ့ ျမန္မာေႏြဦးကာလမ်ား ေမာင္ရစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၆၊ ၂၀၁၂ လက္ပံေတာင္းေတာင္ အၾကမ္းဖက္မႈကိုု လက္ရွိအစုုိးရက အၾကိမ္ၾကိမ္ ေတာင္းပန္မႈေတြ ျပဳလိုုက္တယ္။ သံဃာေတာ္ေတြဖက္ကလည္း လက္ခံေတာ္မူတယ္ ဆိုုတယ္။ သည္ေတာ့...

Read more »

ကာတြန္း ေစာငို – ၀င္မစြက္နဲ႔

December 15, 2012
ကာတြန္း ေစာငို – ၀င္မစြက္နဲ႔

ကာတြန္း ေစာငို – ၀င္မစြက္နဲ႔ ဒီဇင္ဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၂ No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

ကာတြန္းေစာငိုု – တရုုတ္ေဆး မတိုုးဖူးတဲ့လား

December 14, 2012
ကာတြန္းေစာငိုု – တရုုတ္ေဆး မတိုုးဖူးတဲ့လား

ကာတြန္းေစာငိုု – တရုုတ္ေဆး မတိုုးဖူးတဲ့လား ဒီဇင္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၂ No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

တေယာထုိးေနတဲ့ နီရုိးေတြဖတ္ဖုိ ့ကဗ်ာ (Zay Hmine)

December 14, 2012
တေယာထုိးေနတဲ့ နီရုိးေတြဖတ္ဖုိ ့ကဗ်ာ (Zay Hmine)

        တေယာထုိးေနတဲ့ နီရုိးေတြဖတ္ဖုိ ့ကဗ်ာ         ေဇမႈိင္း၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၂           ကမၻာေက်ာ္ တေယာသမားၾကီးလုိ           အိပဲ့အိပဲ့ ႏုႏြဲ ့ေနၾကလုိ ့။...

Read more »

ကာတြန္းေစာငိုု – မီးေတာ့ မီးပဲ …

December 13, 2012
ကာတြန္းေစာငိုု – မီးေတာ့ မီးပဲ …

ကာတြန္းေစာငိုု – မီးေတာ့ မီးပဲ … ဒီဇင္ဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၂ No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

မုဒိတာေရႊေက်ာင္း ျမန္မာစာၾကည္တိုက္ဖြင့္ပြဲ ေဟာေျပာခ်က္မ်ား

December 13, 2012
မုဒိတာေရႊေက်ာင္း ျမန္မာစာၾကည္တိုက္ဖြင့္ပြဲ ေဟာေျပာခ်က္မ်ား

မုဒိတာေရႊေက်ာင္း ျမန္မာစာၾကည္တိုက္ဖြင့္ပြဲ ေဟာေျပာခ်က္မ်ား အရွင္ဉာဏိကာဘိ၀ံသ၊ အရွင္ ကံထြန္းသစ္၊ ဆရာ ေမာင္စြမ္းရည္၊ ဆရာ ေနဘုန္းလတ္ SFBC Organizers & Friends ရုပ္သံ၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၂ No...

Read more »

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)