ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း (သခ်ာၤ)

သခ်ာၤတြက္နည္းႏွင့္ အေျဖမ်ားေပါင္းခ်ဴပ္- ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း (သခ်ာၤ)

November 5, 2016
သခ်ာၤတြက္နည္းႏွင့္ အေျဖမ်ားေပါင္းခ်ဴပ္- ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း (သခ်ာၤ)

သခ်ာၤတြက္နည္းႏွင့္ အေျဖမ်ားေပါင္းခ်ဴပ္- ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း (သခ်ာၤ) (မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၅၊ ၂၀၁၆ ပထမအၾကိမ္ ၂၀၁၆ ေအာက္တုုိဘာလ ထုုတ္ေ၀သူ – ဦးလွတုုိး ရန္ေအာင္စာေပ ။တုုိက္၁၇ အမွတ္ ၂၃ ေရႊအုုန္းပင္အိမ္ရာ။အေနာက္ရန္ကင္း။ ျဖန္ခ်ိေရး – ရန္ေအာင္စာေပ အ ထ က (၁) ရန္ကင္းေက်ာင္းေရွ႕ ဆုုိင္အမွတ္ (H)၊ ၁၂လုုံးတန္းမွတ္တုုိင္အနီး။ ရန္ကင္းျမိဳ႕နယ္ ဖုုန္း- ၀၉ ၅၁၇၉ ၃၉ ၈၊ ၀၉ ၇၃၂၄၃၈၅၁။ အုုပ္ေရ – ၁၀၀၀ တန္ဖိုုး – ၃၀၀၀က်ပ္ မ်က္နွာဖုုံးဒီဇုုိင္း – ထက္အာကာေက်ာ္ စာမ်က္နွာ – ၃၂၈ အပုုိင္းအားျဖင့္ မာတိကာ ၃ပုုိင္း၊ တြက္နည္းနွင့္အေျဖ...

Read more »

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) – သခ်ာၤဉာဏ္စမ္း တြက္နည္းႏွင့္အေျဖ

September 20, 2016
ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) – သခ်ာၤဉာဏ္စမ္း တြက္နည္းႏွင့္အေျဖ

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) – သခ်ာၤဉာဏ္စမ္း တြက္နည္းႏွင့္အေျဖ (မိုးမခ စာအုပ္စင္) စက္တင္ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၆ ပထမအၾကိမ္ ၂၀၁၆ စက္တင္ဘာ ထုုတ္ေ၀သူ ဦးလွတုုိး။ ရန္ေအာင္စာေပ တုုိက္၁၇ အမွတ္ ၂၃ ေရႊအုုန္းပင္အိမ္ရာ။ အေနာက္ရန္ကင္း။ ရန္ေအာင္စာေပ အေရာင္းဆိုင္။ အ ထ က (၁) ရန္ကင္းေက်ာင္းေရွ႕ ဆုုိင္အမွတ္ (H)၊ ၁၂လုုံးတန္းမွတ္တုုိ္င္အနီး။ ရန္ကင္းျမိဳ႕နယ္ ဖုုန္း- ၀၉ ၅၁၇၉ ၃၉ ၈၊ ၀၉ ၇၃၂၄၃၈၅၁။ မ်က္ႏွာဖုုံးဒီဇုုိင္း – ေနလင္းထြန္း စာမ်က္နွာ ၉၆ တန္ဖုုိး – ၁၅၀၀က်ပ္ အုုပ္ေရ – ၁၀၀၀ ေမးခြန္းမ်ား အားျဖင့္ အပုုဒ္ ၇၀ ပါရွိသည္။...

Read more »

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း (သခ်ာၤ) – ၁၀တန္းသခ်ာၤ သင္ရုုိးကုုန္အေျဖစုုံ

September 17, 2016
ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း (သခ်ာၤ) – ၁၀တန္းသခ်ာၤ သင္ရုုိးကုုန္အေျဖစုုံ

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း (သခ်ာၤ) – ၁၀တန္းသခ်ာၤ သင္ရုုိးကုုန္အေျဖစုုံ  (မိုးမခစာအုပ္စင္) စက္တင္ဘာ ၁၇၊ ၂၀၁၆ ပထမအၾကိမ္၊ ၂၀၁၆ ၾသဂုုတ္လ ထုုတ္ေ၀သူ – ေဒၚ၀ုုိင္းသဇင္ ေအာင္ပုုိင္မင္းစာေပ ၂၂၂ စက္ရုုံလမ္း၊ ေဒါပုုံျမိဳ႕နယ္။ ဖုုန္း – ၀၉ ၇၃၂၀၅၃၉ ၇၊ ၀၉ ၄၂၁၀၅၉ ၉ ၃၁၊ ၀၉ ၂၆၀၅၄၉ ၀၈၅။ အုုပ္ေရ – ၅၀၀ တန္ဖုုိး – ၂၀၀၀က်ပ္ စာမ်က္ႏွာ – ၁၉၀ ၁၀တန္းသင္ရုုိးတြင္ ပါရွိေသာ အခန္း ၁၂ ခန္း သခ်ာၤဘာသာကုုိ ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း (သခ်ာၤ) က တခန္းခ်င္းစီကုုိ အေသးစိတ္ရွင္းလင္းခ်က္မ်ား၊ အဓိပၺါယ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ ေ၀ါဟာရမ်ား၊ ဥပမာမ်ား၊...

Read more »

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) – ဖြ႔ံျဖဳိးဆဲႏုုိ္င္ငံမ်ား၏ သိပၺံနွင့္ သခ်ၤာပညာေရးဆုုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပဲြအေတြ႕အၾကဳံမ်ား

August 16, 2016
ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) – ဖြ႔ံျဖဳိးဆဲႏုုိ္င္ငံမ်ား၏ သိပၺံနွင့္ သခ်ၤာပညာေရးဆုုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပဲြအေတြ႕အၾကဳံမ်ား

 ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) – ဖြ႔ံျဖဳိးဆဲႏုုိ္င္ငံမ်ား၏ သိပၺံနွင့္ သခ်ၤာပညာေရးဆုုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပဲြအေတြ႕အၾကဳံမ်ား ရန္ေအာင္စာေပ အ ထ က (၁) ရန္ကင္းေက်ာင္းေရွ႕ ဆုုိင္အမွတ္ (H)၊ ၁၂လုုံးတန္းမွတ္တုုိ္င္အနီ။ ရန္ကင္းျမိဳ႕နယ္။ ဖုုန္း- ၀၉ ၅၁၇၉ ၃၉ ၈၊ ၀၉ ၇၃၂၄၃၈၅၁။ ပထမအၾကိမ္ ၂၀၁၆၊ ၾသဂုုတ္လ အုုပ္ေရ – ၁၀၀၀ တန္ဖုုိး – ၁၀၀၀ က်ပ္ စာမ်က္နွာ – ၅၇ ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၄ ရက္မွ ၆ ရက္တုုိင္ ရန္ကုုန္တကၠသိုုလ္ ၀ိဇၹာခန္းမတြင္ နံနက္ ၇နာရီမွ ညေန ၅နာရီထိ က်င္းပခဲ့သည့္ ဖြ႔ံျဖဳိးဆဲႏုုိ္င္ငံမ်ား၏ သိပၺံနွင့္ သခ်ၤာပညာေရးဆုုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပဲြ...

Read more »

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း (သခ်ာၤ) – ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ရွာပုံေတာ္

April 12, 2016
ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း  (သခ်ာၤ)  –  ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ရွာပုံေတာ္

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း  (သခ်ာၤ)  –  ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ရွာပုံေတာ္ (မိုးမခ) ဧျပီ ၁၂၊ ၂၀၁၆ ေမေမ ေဒၚခင္မ်ိဳးခ်စ္သည္ သူ၏ကိုယ္ေရးအထုပၸတၱိ QUEST FOR PEACE (ျငိမ္းခ်မ္းေရးရွာပံုေတာ္ ) ကို The Working Peoples’ Daily သတင္းစာတြင္ ၁၉၆၄ က ေရးခဲ့စဥ္အခါက စြန္းလြန္းတရား အားထုတ္ျခင္းေၾကာင့္ သူ၏ဘ၀ေျပာင္းသြားပုံကို စာတမ္းတစ္ခု ေရ းသားျပဳ စုရန္သာ ရည္ရြယ္ခဲ့ပါ သည္။ သို႔ရာတြင္ စြန္းလြန္းတရား အားမထုတ္မီက ဗုဒၶဘာသာအေပၚ ယံုၾကည္မႈပ်က္ျပားခဲ့ပံု အေၾကာင္းမ်ား ကို ေျပာရန္လိုပါသည္။ ထိုအခါ ၄င္းမတိုင္မိီက အဖိုးနွင့္အတူ ေနခဲ့ေသာ မိရုိးဖလာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ကေလးဘ၀ကိုလည္း ေဖၚျပရန္ လိုအပ္လာ ျပန္ပါသည္။...

Read more »

ပညာေရးနဲ႔ အတန္းပညာ စာအုပ္မ်ား အညႊန္း

March 18, 2016
ပညာေရးနဲ႔ အတန္းပညာ စာအုပ္မ်ား အညႊန္း

အေထြေထြရီေလတီဗီတီ ရာျပည့္အထိမ္းအမွတ္စာေစာင္ ေရးသားသူမ်ား – ေဒါက္တာတင္ေအာင္၊ ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ၤာ)၊ ေဒါက္တာမ်ဴိးတင့္(ရုပေဗဒပါေမာကၡ အျငိမ္းစား)၊ ဘုိးလွဴိင္ ဂ်ဴပီတာစာေပ။ အမွတ္A တုိက္ 30A ေအာင္ေဇယ်(၁)လမ္း၊ ရန္ကုန္သစ္ရပ္ကြက္၊သကၤန္းကၽြန္းျမိဳ႕နယ္ ဖုန္း – 09 972432839၊ ၀၉၂၅၄ ၁၈၃၃၂၁။ ပထမအၾကိမ္ ။ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၅။ မ်က္နွာဖုံး၊အတြင္း ပန္းခ်ီ -ေဒါက္တာတင္ေအာင္ မ်က္နွာဖုံးဒီဇိုင္း – ေအးျဖဴေအာင္ ထုတ္ေ၀သူ – ဦးေအာင္ေက်ာ္မ်ဴိး အုပ္ေရ – ၁၀၀၀ တန္ဖုိး – ၁၅၀၀က်ပ္ စာမ်က္ႏွာ – ၁၂၇ အခန္း ၈ ခန္းပါ၀င္ထားျပီး သခ်ာၤဆရာ၊ ရူပေဗဒဆရာမ်ားက ၂၀၁၅- ၂၀၁၆ မွာနွစ္တစ္ရာျပည့္ ရီေလတီဗီတီ သီအုိရီအမွတ္တရေဆာင္းပါးမ်ား ပါ၀င္သည္။...

Read more »

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း (သခ်ၤာ) – ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ရွစ္ႀကိမ္ေျမာက္ သိပံၸႏွင့္သခ်ၤာ ပညာေရး ဆုိင္ရာေဆြးေႏြးပဲြ အေတြ႔အႀကံဳမ်ား – အပုိင္း ၂

January 7, 2016
ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း (သခ်ၤာ) – ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ရွစ္ႀကိမ္ေျမာက္ သိပံၸႏွင့္သခ်ၤာ ပညာေရး ဆုိင္ရာေဆြးေႏြးပဲြ အေတြ႔အႀကံဳမ်ား – အပုိင္း ၂

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း (သခ်ၤာ) – ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ရွစ္ႀကိမ္ေျမာက္ သိပံၸႏွင့္သခ်ၤာ ပညာေရး ဆုိင္ရာေဆြးေႏြးပဲြ အေတြ႔အႀကံဳမ်ား – အပုိင္း ၂ (မိုးမခ) ဇန္န၀ါရီ ၇၊ ၂၀၁၆ သခ်ၤာပညာေရးဆုိင္ရာပထမဦးဆုံးေဆြးေႏြးပဲြကုိ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္ကျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး သခ်ၤာပညာေရးဆုိင္ရာ သီအုိရီသေဘာတရားတစ္ခု လိုအပ္ေၾကာင္းကုိ ေဖၚထုတ္ျပသခဲ့သည္။ သုိ႔ရာတြင္ သခ်ၤာပညာေရးကုိ ေလ့လာရာတြင္ သခ်ၤာဘာသာတစ္မ်ိဳးတည္းကုိေလ့လာျခင္းျဖင့္ မလုံေလာက္ေတာ့ဘဲ၊ သခ်ၤာႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ အျခားဘာသာမ်ားကုိလည္း ေလ့လာရန္ လုိအပ္ပါသည္ဟူ၍ တင္ျပခဲ့သည္။ ေမးခြန္းမ်ားေမးခ်ိန္နွင့္ ေဆြးေႏြးခ်ိန္တြင္ ကြ်န္ေတာ္က သခ်ၤာသင္ရုိးမ်ားတြင္ သခ်ၤာသမုိင္း (History of Mathematics) သည္ အေရးႀကီးေသာအခန္းက႑တြင္ ပါဝင္သင့္ေၾကာင္းကုိ တင္ျပခဲ့သည္။ သုိ႔ရာတြင္ သခ်ၤာသမုိင္းဘာသာကုိလည္း ဦးစားေပးသင့္ေၾကာင္းကုိ တင္ျပခဲ့ပါသည္။ လက္ေတြ႔နယ္ပယ္မ်ားတြင္ သခ်ၤာအျပင္ အျခားေသာ ဘာသာရပ္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ...

Read more »

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း (သခ်ၤာ) – ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ရွစ္ႀကိမ္ေျမာက္ သိပံၸႏွင့္ သခ်ၤာပညာေရးဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပဲြ အေတြ႔အႀကံဳမ်ား – အပိုင္း ၁

January 3, 2016
ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း (သခ်ၤာ) – ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ရွစ္ႀကိမ္ေျမာက္ သိပံၸႏွင့္ သခ်ၤာပညာေရးဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပဲြ အေတြ႔အႀကံဳမ်ား – အပိုင္း ၁

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း (သခ်ၤာ) – ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ရွစ္ႀကိမ္ေျမာက္ သိပံၸႏွင့္ သခ်ၤာပညာေရးဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပဲြ အေတြ႔အႀကံဳမ်ား – အပိုင္း ၁ (မိုုးမခ) ဇန္န၀ါရီ ၃၊ ၂၀၁၆ (ဓာတ္ပုုံ –  ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ၀ိဇၹာခန္းမ) ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ား၏ ရွစ္ႀကိမ္ေျမာက္သိပံႏွင့္ သခ်ၤာပညာေရးဆုိင္ရာေဆြးေႏြးပဲြကုိ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္၊ ဝိဇၨာ ခမ္းမတြင္၊ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၄ရက္မွ ၆ ရက္အထိ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ထုိေဆြးေႏြးပဲြကုိ ေန႔စဥ္ နံနက္ ၇ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီအထိ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ၾကားထဲတြင္ လဘက္ရည္ေသာက္ခ်ိန္၊ ထမင္းစားခ်ိန္တုိ႕ရွိပါသည္။           ထုိေဆြးေႏြးပဲြတြင္ သခ်ၤာစာတမ္းမ်ားကုိ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေရးသားထားၿပီး၊ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေဆြးေႏြးတင္သြင္းပါသည္။ တက္ေရာက္သူမ်ားက ေမြးခြန္းမ်ားကုိလည္း အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေမးရပါသည္။ စာတမ္းမ်ားကုိ တင္သြင္းသူမ်ားမွာ ကေမာၻဒီယား၊...

Read more »

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း( သခၤ်ာ ) – ေပ်ာ္ေတာ္ဆက္၏ ျမစ္ဖ်ားခံရာမ်ား

September 1, 2015
ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း( သခၤ်ာ )     – ေပ်ာ္ေတာ္ဆက္၏ ျမစ္ဖ်ားခံရာမ်ား

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း( သခၤ်ာ )     – ေပ်ာ္ေတာ္ဆက္၏ ျမစ္ဖ်ားခံရာမ်ား (ကာတြန္း ႏွစ္ ၁၀၀ ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ စာမူ) ဇူလိုင္ ၂၉၊ ၂၀၁၅ ဂ်ဴနီယာ၀င္းသည္ သူ၏ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေရး သားခဲ့ေသာ ကင္ဒယ္   ebook  ေဆာင္းပါး ျဖစ္ သည္႕   The Rise and Fall of  Pyaw Daw Zet   ကိုု  သူ ကိုုယ္ တိုုင္– ေပ်ာ္ေတာ္ဆက္က်ဆံုုးခန္း —  ဟူ၍  ဘာသာ ျပန္ ျပီး မိုုးမခ မဂၢဇင္း၊ ဂ်ဴလိုုင္ ၂၀၁၁  တြင္ ထည္႕ ခဲ့ သည္။ ဘာသာျပန္ရာတြင္  The Rise ...

Read more »

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ၤာ) – အာဏာ၊ အင္အား၊ လုပ္ပုိင္ခြင့္ဟူေသာ သေဘာတရားမ်ား

April 10, 2015
ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ၤာ) – အာဏာ၊ အင္အား၊ လုပ္ပုိင္ခြင့္ဟူေသာ သေဘာတရားမ်ား

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ၤာ) – အာဏာ၊ အင္အား၊ လုပ္ပုိင္ခြင့္ဟူေသာ သေဘာတရားမ်ား (မိုးမခ) ဧျပီ ၁၀၊ ၂၀၁၅ ႏုိင္ငံေရးေ၀ါဟာရ အျဖစ္အဓိပပၸါယ္သတ္မွတ္မည္ဆုိလွ်င္ အာဏာ (Power), အင္အား (force) ႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ (Authority) တုိ႕ကို ေအာက္ပါအတုိင္းသတ္မွတ္ႏုိင္သည္။ Power (အာဏာ) လူတစ္ဦး သုိ႕မဟုတ္ အုပ္စုတစ္ခုကို သူတို႕ဆႏၵအရ မလုပ္ေသာအလုပ္ကို လုပ္ရန္တြန္းအားေပးေသာ အင္အားျဖစ္သည္။ Force (အင္အား) လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ႐ုပ္အားျဖင့္ အႏၱရယ္ျပဳ ျခင္းအားျဖင့္ ၎တုိ႕အစြမ္းကို ယုတ္ေလ်ာ့ေစေသာအရာ။ Authority (လုပ္ပုိင္ခြင့္) အာဏာႏွင့္အင္အားကို တရား၀င္အသံုးျပဳႏုိင္ေသာ အခြင့္အေရး။ ဤအဓိပပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရး႐ႈေထာင့္မွေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။ Power ႏွင့္ Force တုိ႕ကို ႐ႈပသိပံပၸ႐ႈေထာင့္မွလည္း အဓိပပၸါယ္သတ္မွတ္ႏုိင္ေသးသည္။ ဤေဆာင္းပါးတြင္ သိပံပၸ႐ႈေထာင့္ကို မေျပာေတာ့ဘဲ...

Read more »

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ၾကပါေစ …

မိုုးမခကိုု အိမ္အေရာက္ ပိုု႔ေပးမည္

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

မိုးမခ ဧၿပီ ရန္ကုန္ဆိုင္ေတြ ျဖန္႔ခ်ိၿပီးပါၿပီ

By

 မိုးမခ ဧၿပီ ရန္ကုန္ဆိုင္ေတြ ျဖန္႔ခ်ိၿပီးပါၿပီ (မုိးမခ) ဧၿပီ ၂၊ ၂၀၁၇ ကမၻာဟာအၾကမ္းပညာနဲ႔...

Read more »

မိုုးမခ မတ္၊ ၂၀၁၇ ထြက္ပါျပီ

By

  မိုုးမခ မတ္၊ ၂၀၁၇ ထြက္ပါျပီ (မတ္ ၉ ၊ ၂၀၁၇)...

Read more »

မိုးမခ ေဖေဖာ္ဝါရီကို အိမ္အေရာက္ မွာယူႏိုင္ပါၿပီ

By

မိုးမခ ေဖေဖာ္ဝါရီကို အိမ္အေရာက္ မွာယူႏိုင္ပါၿပီ (မုိးမခ) ဇန္နဝါရီ ၄၊ ၂၀၁၇ တရားမွ်တဖို႔ အတြက္...

Read more »

မိုးမခမဂၢဇင္းကို ျမန္မာျပည္အႏွံ႔ အိမ္အေရာက္ ပို႔ေဆာင္ေပးေနပါတယ္

By

မိုးမခမဂၢဇင္းကို ျမန္မာျပည္အႏွံ႔  အိမ္အေရာက္ ပို႔ေဆာင္ေပးေနပါတယ္ (မုိးမခ) ဇန္နဝါရီ ၆၊ ၂၀၁၇ ၂၀၁၆...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

Maung Swan Yi Myanmar Now ကခ်င္ ကမ္လူေဝး ကာတြန္း Joker ကာတြန္း ကုိေခတ္ ကာတြန္း ဇာနည္ေဇာ္၀င္း ကာတြန္း ညီပုေခ် ကာတြန္း ညီေထြး ကာတြန္း မုိးသြင္ ကာတြန္း သြန္းခ ကာတြန္း ေဆြသား ကာတြန္း ေရႊဗုိလ္ ကာတြန္း ေရႊလူ ခက္ဦး ခ်မ္းျမ စုိးေနလင္း ဆန္ဖရန္ ဇင္လင္း ဇာနီၾကီး ထက္ေခါင္လင္း (Myanmar Now) ထင္ေအာင္ ဒီလူည နရီမင္း မင္းကုိႏုိင္ မာမာေအး မိုးသြင္ ရခိုုင္ လင္းခါး လင္းသက္ၿငိမ္ သြန္းခ အင္တာဗ်ဴး အရွင္စႏၵိမာ (မြန္စိန္ေတာရ) အိခ်ယ္ရီေအာင္ (Myanmar Now) ဦးကိုနီ ေက်ာ္ေမာင္ (တုိင္းတာေရး) ေဆာင္းျဖဴ ေန၀န္းနီ (မႏၱေလး) ေမာင္စုိးခ်ိန္ ေမာင္ဥကၠလာ ေမာင္ေမာင္လတ္ (ေရႊအင္းေလးစာေပ) ေသာင္းေျပာင္းေထြလာ ျပည္တြင္းစစ္ ၂၁ ရာစု ပင္လံု ၿဖိဳးသီဟခ်ဳိ (Myanmar Now)
က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္