ေဒါက္တာဓမၼပီယ

ေဒါက္တာဓမၼပိယ – ႏုိင္ငံေတာ္မွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ က်င့္သုံးျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ေလ့လာသုံးသပ္ျခင္း

December 16, 2014
ေဒါက္တာဓမၼပိယ – ႏုိင္ငံေတာ္မွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ က်င့္သုံးျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ေလ့လာသုံးသပ္ျခင္း

   ေဒါက္တာဓမၼပိယ – ႏုိင္ငံေတာ္မွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ က်င့္သုံးျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ေလ့လာသုံးသပ္ျခင္း    (မိုုးမခ) ဒီဇင္ဘာ ၁၆၊ ၂၀၁၄   လူမ်ဳိးမရွိလွ်င္ (ထိုလူမ်ဳိး၏) တိုင္းျပည္မရွိ။ ဘာသာ သာသနာမရွိလွ်င္ (ထိုဘာသာ သာသနာ ၏) ယဥ္ေက်းမႈမရွိ။ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားမရွိလွ်င္ လူဦးေရတိုးပြားႏႈန္းမရွိ။ ႏိုင္ငံသားအခြင့္ေရး ႏွင့္ လူအခြင့္ေရးမ်ားမရွိလွ်င္ ဒီမိုကေရစီမရွိ၊ တစ္လင္ တစ္မယားစနစ္မရွိလွ်င္ (မိသားစု၌) ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ မရွိ။ ထိုအခါ ထိုတုိင္းျပည္သည္ အၿမဲတမ္းဆူပူေနမွာျဖစ္တယ္။    ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ မၾကာခဏဆိုသလို ျဖစ္ပြားေနတဲ့ ပဋိပကၡေတြထဲတြင္ တိုိင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ဳိး၊ ဘာသာႏွင့္ သာသနာ၊ အမ်ဳိးသားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး၊ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္ေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ သူႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခံျပည္သူ၊...

Read more »

ေဒါက္တာဓမၼပိယ (ITBMU) – က်ားေသကို အသက္သြင္းေနတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံပညာေရးစနစ္

December 11, 2014
ေဒါက္တာဓမၼပိယ (ITBMU) – က်ားေသကို အသက္သြင္းေနတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံပညာေရးစနစ္

ေဒါက္တာဓမၼပိယ (ITBMU) – က်ားေသကို အသက္သြင္းေနတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံပညာေရးစနစ္ (မိုုးမခ) ဒီဇင္ဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၄   လူမ်ဳိးႀကီးပြားေစခ်င္ရင္ ပညာေရးကိုျမွင့္တင္ရမယ္ … ။ တိုင္းျပည္ကို တိုးတက္ေစခ်င္ရင္ ပညာေရးကိုျမွင့္တင္ရမယ္ … ။ ကမၻာကို ရင္ေဘာင္တန္းေစခ်င္ရင္ ပညာေရးကိုျမွင့္တင္ရမယ္ … ။ အထက္ေဖၚျပပါ သီအိုရီမ်ားကို လူတိုင္းနီးနီး ၾကားဖူးၾကမွာပါ။ သို႔ေသာ္ ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ ပညာေရး စနစ္ကို ဆန္စစ္ေလ့လာၾကည့္ရင္ စိတ္ေအးႏိုင္စရာ အေၾကာင္းမရွိေသးပါ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ႏုိင္ငံ တကာႏွင့္ ရင္ေဘာင္တန္းႏိုင္ေအာင္ အဆင့္မီတဲ့ ပညာေရးေပၚလစီမ်ားကို ႏုိင္ငံေတာ္မွ ျပဌာန္းသတ္မွတ္ ေပးရာတြင္ ေခတ္ႏွင့္ေလွ်ာ္ညီေသာ ပညာေရးစနစ္မ်ား ရွင္သန္ႏိုင္ေရးအတြက္ အေလးထား ေဆာင္ရြက္ေပးရ မည့္အစား၊ ရွင္သန္မႈမရွိႏုိင္ေတာ့ေသာ ပညာေရးသင္ရုိးညႊန္းတန္းေဟာင္းမ်ားကို...

Read more »

ေဒါက္တာဓမၼပိယ (ITBMU) – တစ္ခ်ိန္က ေရာဟိနီ ယခု ဧရာ၀တီ

December 5, 2014
ေဒါက္တာဓမၼပိယ (ITBMU) – တစ္ခ်ိန္က ေရာဟိနီ ယခု ဧရာ၀တီ

ေဒါက္တာဓမၼပိယ (ITBMU) – တစ္ခ်ိန္က ေရာဟိနီ ယခု ဧရာ၀တီ (မိုးမခ) ဒီဇင္ဘာ ၅၊ ၂၀၁၄ တသြင္သြင္ စီးဆင္းေနတဲ့ ေရာဟိနီ … ။ တသြင္သြင္ စီးဆင္းေနတဲ့ ဧရာ၀တီ … ။ သမိုင္းမွာ အေရးပါလွတဲ့  ျမစ္ႀကီးေတြျဖစ္ေနလို႔ ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်င္တယ္။ ေရာဟိနီျမစ္က နီေပါ ႏိုင္ငံမွာ တည္ရွိေနၿပီး၊ ဧရာ၀တီျမစ္က ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ တည္ရွိေနတယ္။ ေရာဟီနီျမစ္ကမ္းေပၚမွာ ရပ္ၿပီး တစ္ဖက္ကမ္းဆီကို လွမ္းေမွ်ာ္ၾကည့္ရင္ ၾကည္ႏူးဖြယ္ေကာင္းလွတဲ့ ျဖဴေဖြးေနတဲ့ ဟိမ၀ႏၱာေတာင္တန္းႀကီးကို ေတြ႔ျမင္ႏိုင္သလို၊ ဧရာ၀တီျမစ္ကမ္းေပၚမွာ ရပ္ၿပီး တစ္ဖက္ကမ္းဆီကို လွမ္းေမွ်ာ္ၾကည့္လိုက္မယ္ဆိုရင္လည္း လြမ္းေမာဖြယ္ ေကာင္းလွတဲ့ မႈိင္းညဳိ႔ေနတဲ့ ရွမ္းေတာင္တန္းႀကီးကို ေတြ႔ျမင္ႏိုင္တယ္။ ျမစ္ႏွစ္စင္းရဲ့ တည္ေနရာေတြဟာ ေ၀းကြာလြန္းေနတာေၾကာင့္ အတူပူးေပါင္းၿပီး မစီးဆင္းႏိုင္ၾကေသာ္လည္း...

Read more »

ေဒါက္တာဓမၼပိယ (ITBMU) – အေကာင္းႀကီးမဟုတ္ေပမဲ့ အဆိုးႀကီးမဟုတ္ေသးပါ

November 11, 2014

ေဒါက္တာဓမၼပိယ (ITBMU)  – အေကာင္းႀကီးမဟုတ္ေပမဲ့ အဆိုးႀကီးမဟုတ္ေသးပါ (မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၄ ေအာက္တိုဘာလ (၃၁) ေန႔က ထြက္ေပၚလာတဲ့ သတင္းေၾကာင့္ ျမန္မာအေရးကို စိတ္၀င္စားသူ တို႔အၾကား ရုတ္ရုတ္သဲသဲ ျဖစ္ခဲ့တယ္။ ထိုသတင္းက “ႀကီး ၄ႀကီး” သုိ႔မဟုတ္ “ႀကီး ၉ ႀကီး” သို႔မဟုတ္ “ထိပ္သီး ၁၄ ဦး” ေနျပည္ေတာ္မွာ ေတြ႔ဆုံခဲ့တယ္ဆိုတဲ့သတင္း။ ထိုသတင္းေၾကာင့္ ၀မ္းသာသူေတြရွိသလို ၀မ္းမသာႏုိင္သူေတြလည္း ရွိေနခဲ့တယ္။ ̏ျဖစ္ခ်င္တာ၊ ျဖစ္သင့္တာ၊ ျဖစ္ႏုိင္တာ̋ ဆိုတဲ့ သီအိုရီသုံးခုကို ျပည္သူ ေတြ ခြဲျခားနားလည္စြာ လက္မခံႏုိင္သေရြ႔ တိုင္းေရး၊ ျပည္ေရးအတြက္ ၀မ္းနည္းစရာေတြဆိုတာ ဆက္လက္ တည္ရွိေနမွာျဖစ္တယ္။ ေလာကသေဘာအရ အရာခပ္သိမ္း လူတိုင္းအျမင္တူဖို႔ဆိုတာ ျဖစ္မွမျဖစ္ႏုိင္တာ။...

Read more »

ေဒါက္တာဓမၼပိယ (ITBMU) – ျမန္မာ့သမိုင္း စာမ်က္ႏွာအခ်ဳိ႔္ကို ဗိုင္းရပ္စ္ပုိး အကိုက္ခံရျခင္း

November 5, 2014

ေဒါက္တာဓမၼပိယ (ITBMU) – ျမန္မာ့သမိုင္း စာမ်က္ႏွာအခ်ဳိ႔္ကို ဗိုင္းရပ္စ္ပုိး အကိုက္ခံရျခင္း (မိုုးမခ) ႏိုု၀င္ဘာ ၅၊ ၂၀၁၄ တန္ဖိုးရွိတဲ့ သမိုင္းစာအုပ္တစ္အုပ္မွာ စာမ်က္ႏွာအခ်ဳိ႔ကို ခ်ကိုက္ခံရတဲ့အခါ ထိုေပ်ာက္ဆုံးသြားတဲ့ စာမ်က္ႏွာမွာပါသြားတဲ့ သမိုင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေႏွာင္းေခတ္စာဖတ္သူမ်ားက မည္သုိ႔အစားထိုး၍ ဖတ္ၾကမည္နည္း။ ခ်န္လွန္၍ ဖတ္ၾကမည္ေလာ။ သို႔မဟုတ္ ထည့္သြင္း၍ ဖတ္ၾကမည္ေလာ။ အကယ္မ်ား ထည့္သြင္း၍ ဖတ္ၾကမည္ဆိုလွ်င္ ဘယ္အေၾကာင္းအရာ (သို႔မဟုတ္) ဘယ္လိုထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္း၍ ဖတ္ၾကမည္နည္း။  စဥ္းစားမိတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ့ သမုိင္းေခတ္တစ္ေခတ္လို႔ သတ္မွတ္ေခၚဆိုလို႔ ရႏုိင္တဲ့ ၂၀၁၀-ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၅-ခုႏွစ္သည္ ဒီမိုကေရစီေခတ္ေျပာင္းကာလလို႔ သတ္မွတ္ေျပာဆိုႏိုင္တဲ့ ေခတ္တစ္ေခတ္ျဖစ္တယ္။ ေဗဒင္ေဟာ ေဟာရရင္ ထိုေခတ္မ်ားအတြင္းမွာ တိုင္းျပည္ႀကီးသည္ အေကာင္းဖက္ကို ဦးတည္ေနမယ္။ ျပည္သူေတြ ဆူညံမယ္။ ဆႏၵ ေတြကို...

Read more »

ေဒါက္တာဓမၼပိယ (ITBMU) – ႏုိင္ငံႀကီးသားမပီသႏိုင္ေသးတဲ့ ႏိုင္ငံႀကီးသားမ်ား

October 28, 2014
ေဒါက္တာဓမၼပိယ (ITBMU)  – ႏုိင္ငံႀကီးသားမပီသႏိုင္ေသးတဲ့ ႏိုင္ငံႀကီးသားမ်ား

ေဒါက္တာဓမၼပိယ (ITBMU)  – ႏုိင္ငံႀကီးသားမပီသႏိုင္ေသးတဲ့ ႏိုင္ငံႀကီးသားမ်ား (မိုးမခ) ေအာက္တိုဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၄ လြန္ခဲ့တဲ့ တစ္ပတ္ခန္႔က တီဗြီခ်န္နယ္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ MRTV ခ်န္နယ္မွာ စာတမ္းတိုေလးတစ္ခုကို ဖတ္လိုက္ရတယ္။ ̏ႏိုင္ငံႀကီးသားပီပီ ေဘာလုံးပြဲကို လာေရာက္အားေပးၾကေသာ ပရိသတ္မ်ားသည္ ယဥ္ယဥ္ ေက်းေက်းျဖင့္ လာေရာက္အားေပးၾကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္̋ ဆိုတဲ့ စာတမ္းတိုေလးပါ။ ဒီစာတမ္း ေလးကတိုေပမဲ့ စဥ္းစားစရာအခ်က္ေတြ မ်ားစြာပါ၀င္ေနတယ္။ ̏ႏိုင္ငံႀကီးသားပီပီ̋ ဆိုတဲ့စကားလုံးေလးကို စာေရးသူ စိတ္၀င္စားမိတယ္။ ႏိုင္ငံႀကီးသားဆိုသူမ်ားသည္ ယဥ္ေက်းၾကသလား။ ယဥ္ေက်းမႈဆိုတာ ႏုိင္ငံႏွင့္ဆိုင္သလား။ သို႔မဟုတ္ လူမ်ဳိးနွင့္ဆိုင္သလား၊ ဒါမွမဟုတ္ရင္ လူႏွင့္ဆိုင္သလား၊ မူႏွင့္ဆိုင္သလား စဥ္းစားစရာေတြက မ်ားမွမ်ား။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့သမိုင္းကို ျပန္လည္သုံးသပ္ၾကည့္တဲ့အခါ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ သမိုင္းခိုင္လုံတဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္လို႔ ကမၻာက အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံလာခဲ့တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ၀မ္းသာမိတယ္။...

Read more »

ေဒါက္တာဓမၼပိယ (ITBMU) – ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ဆင္းရဲသားျပႆနာ

October 15, 2014
ေဒါက္တာဓမၼပိယ (ITBMU) – ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ဆင္းရဲသားျပႆနာ

Photo – Irrawaddy Online ေဒါက္တာဓမၼပိယ (ITBMU) – ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ဆင္းရဲသားျပႆနာ (မိုးမခ) ေအာက္တ္ိုဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၄ ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ေအာ္သံေတြ ဆူညံေန၏။ “ဆင္းရဲသား ပေပ်ာက္ေရး၊ အလုပ္လက္မဲ့ဦးေရ ေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ ပညာေရး ျမွင့္တင္ေပးေရး↔ စသည္ျဖင့္ ဒီအသံေတြက ေနရာတိုင္းမွာလိုလို ၾကားေနရ၏။ ဒါေတြ ဒီလိုျဖစ္ေနရတာဟာ အစိုးရေပၚလစီ ညံ့ဖ်င္းလို႔၊ ၀န္းထမ္းေတြ လာဘ္စားလို႔၊ ခရုိနီေတြ စီးပြားေရး အျမတ္ ထုတ္ေနလို႔ စသည္ျဖင့္ တိုင္းျပည္ဆင္းရဲျခင္းကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ေ၀ဖန္သံေတြကလည္း မစဲႏိုင္ေအာင္ရွိေန၏။ ျပည္သူေတြရဲ့ ေအာ္သံမ်ားသည္ မွန္သင့္သေလာက္ မွန္ေနေသာ္လည္း ေၾကာင္းက်ဳိးယုတၱိ ခိုင္လုံ ေသာ အေနအထားမ်ဳိးေတာ့မဟုတ္ပါ။ ဆင္းရဲသား ပေပ်ာက္ႏိုင္ေရး၊ အလုပ္လက္မဲ့ဦးေရ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေရး...

Read more »

ေဒါက္တာဓမၼပိယ (ITBMU) – သေဘာထားကြဲလြဲခြင့္မူကို မည္သုိ႔ေလ့လာသုံးသပ္မည္နည္း

September 17, 2014
ေဒါက္တာဓမၼပိယ (ITBMU) – သေဘာထားကြဲလြဲခြင့္မူကို မည္သုိ႔ေလ့လာသုံးသပ္မည္နည္း

ေဒါက္တာဓမၼပိယ (ITBMU) – သေဘာထားကြဲလြဲခြင့္မူကို မည္သုိ႔ေလ့လာသုံးသပ္မည္နည္း စက္တင္ဘာ ၁၇၊ ၂၀၁၄ ဘာသာေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး … ။ ဤအေရးႏွစ္ေရးသည္ အတိမ္းအေစာင္းမခံေသာ အရာမ်ားျဖစ္ၾက၏။ ဒီႏွစ္ခုထဲက တစ္ခုခုကို တစ္စုံတစ္ေယာက္ေသာသူက အမွားတစ္စုံတစ္ရာကို ျပဳခဲ့မိလွ်င္ အျပင္ခက္၊ အျပဳ ခက္၊ အျဖဳတ္ခက္၊ အႏႈတ္ခက္တဲ့ အေနအထားမ်ဳိးမွာ ရွိေနတာေၾကာင့္ ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းဖို႔ ခက္ခဲတဲ့အေန အထားမ်ဳိးမွာ ရွိေနျခင္းျဖစ္၏။ ဒီေတာ့ ဒီလိုအခက္ခဲမ်ဳိးကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္တဲ့ နည္းမ်ဳိးေတြ ရွာေဖြေပးႏိုင္ဖို႔ လုိအပ္လာ တယ္။ သို႔ေသာ္ ဘာသာေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာမ်ဳိးဆိုတာ ရႈပ္ေထြးလွတဲ့ အစ္ရႈးေတြ (မ်ားေသာအားျဖင့္) ရွိေနတတ္တာမို႔ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ ဒီျပႆနာမ်ဳိးကို ေ၀းေ၀းကေရွာင္ဖို႔ ဆန္ဟုိေဆး စတိတ္ ယူနီဗာစီတီ (SJSU) မွာ...

Read more »

ေဒါက္တာဓမၼပိယ (ITBMU) – ဒီစနစ္ေၾကာင့္ အမွန္တရားမ်ား ဆိတ္သုဥ္းရေတာ့မည္ေလာ

September 10, 2014
ေဒါက္တာဓမၼပိယ (ITBMU) –  ဒီစနစ္ေၾကာင့္ အမွန္တရားမ်ား ဆိတ္သုဥ္းရေတာ့မည္ေလာ

ေဒါက္တာဓမၼပိယ (ITBMU) –  ဒီစနစ္ေၾကာင့္ အမွန္တရားမ်ား ဆိတ္သုဥ္းရေတာ့မည္ေလာ (မိုးမခ) စက္တင္ဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၄ စနစ္တစ္ခုကို က်င့္သုံးရာ၌ ဘယ္စနစ္မ်ဳိးကိုမွ အေကာင္းခ်ည္းဟု ေျပာဆို၍မရႏုိင္သလို၊ ဘယ္စနစ္ မ်ုိဳးကိုမွ အဆိုးခ်ည္းဟု ေျပာဆို၍မရႏုိင္ပါ။ ေကာင္းျခင္းႏွင့္ ဆိုးျခင္းဆိုသည္မွာ ဒြန္တဲြေနေသာအရာမ်ားသာ ျဖစ္တယ္။ ဥပမာ၊ သစၥာစကားႏွင့္ မုသားစကား … ။ ဒီဆန္႔ဘက္စကားႏွစ္ခုမွာ သစၥာစကားမွာ အားသာခ်က္မ်ားရွိႏိုင္သလို၊ မုသားစကားမွာလည္း အားသာခ်က္မ်ားရွိႏိုင္တယ္။ ဒီေနရာမွာ အားသာခ်က္ဆိုတာ ေကာင္ျခင္းတစ္ခုကိုသာ ရည္ညႊန္းေျပာလိုတာ မဟုတ္ဘဲ၊ လုပ္ရဲျခင္း၊ ျပဳရဲျခင္းစေသာ အခ်က္မ်ားလည္း ပါ၀င္ေနျခင္းပါ။ ျမတ္ဗုဒၶ၏အဆုံးအမ၌ “မုသားစကား ေျပာရဲတဲ့သူဟာ မလုပ္ရဲတဲ့ အကုသုိလ္ ဒုစရုိက္မႈမ်ဳိးဆိုတာ မရွိဘူး” လို႔ အတိအလင္းေဟာျပထားျခင္းပါ။ ဒီေဟာၾကားခ်က္ကို ဆန္းစစ္ၾကည့္လွ်င္ မုသားစကား...

Read more »

ေဒါက္တာဓမၼပိယ (ITBMU) – ကုန္ဆုံးခဲ့ၿပီးေသာ ေန႔ရက္မ်ားကုို ျပန္လည္အမွတ္ရေနမိျခင္း

August 23, 2014
ေဒါက္တာဓမၼပိယ (ITBMU) – ကုန္ဆုံးခဲ့ၿပီးေသာ ေန႔ရက္မ်ားကုို ျပန္လည္အမွတ္ရေနမိျခင္း

  ေဒါက္တာဓမၼပိယ (ITBMU) – ကုန္ဆုံးခဲ့ၿပီးေသာ ေန႔ရက္မ်ားကုို ျပန္လည္အမွတ္ရေနမိျခင္း ၾသဂုတ္ ၂၃၊ ၂၀၁၄ ျမန္မာျပည္မွာ ေန႔ရက္မ်ားစြာကို ကုန္လြန္ေစခဲ့ၿပီးေနာက္ … ။ ၾသဂုတ္လ (၁ဂ) (ဂ-၁ဂ-၂၀၁၄)ေန႔က အေမရိကန္ႏိုင္ငံသို႔ အေၾကာင္းကိစၥတစ္ခုႏွင့္ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာခဲ့တယ္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွာ တစ္လေနၿပီး ျမန္မာျပည္ကို ျပန္ဖို႔ ခရီးစဥ္ဆြဲထားတယ္။ ဒီခရီးစဥ္ေၾကာင့္ နီးျခင္း၊ ေ၀းျခင္းဆိုတဲ့ အေၾကာင္းတစ္ခု ေသခ်ာ ေပါက္ေပၚလာႏိုင္ျခင္းပါ။ ေ၀းေ၀းေနျခင္း၊ နီးနီးေနျခင္္းဆိုတဲ့ ဘ၀ခရီးမွာ – နီးနီးေနျခင္းေၾကာင့္ ေကာင္းတာေတြ ရွိႏိုင္သလို၊ ေ၀းေ၀းေနျခင္းေၾကာင့္လည္း ေကာင္းတာေတြက ရွိေနျပန္တယ္။ လူခ်င္းေ၀းေနေပမဲ့ စိတ္ခ်င္းမေ၀းဘူးဆိုရင္ နီးေနသလိုပါပဲလို႔ ေျပာလာသူေတြလဲ ရွိေနျခင္းပါ။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေ၀းျခင္းနီးျခင္းဆိုတာကို ဘ၀တစ္ခုရဲ့ ျဖစ္စဥ္လို႔ ႏွလုံးသြင္းႏိုင္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ … ။...

Read more »

ေဒါက္တာဓမၼပိယ (ITBMU) – ေ၀၀ါးေနေသာ ေတြးစိတ္မ်ားျဖင့္ ရႈျမင္သုံးသပ္လွ်င္

August 5, 2014
ေဒါက္တာဓမၼပိယ (ITBMU) – ေ၀၀ါးေနေသာ ေတြးစိတ္မ်ားျဖင့္ ရႈျမင္သုံးသပ္လွ်င္

ေဒါက္တာဓမၼပိယ (ITBMU) – ေ၀၀ါးေနေသာ ေတြးစိတ္မ်ားျဖင့္ ရႈျမင္သုံးသပ္လွ်င္ ၾသဂုတ္ ၅၊ ၂၀၁၄ အရင္အပတ္က သမဂၢဂ်ာနယ္္မွာ အေတြးအျမင္ႏွင့္ ပတ္သက္တဲ့ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ေရးျဖစ္ခ့ဲ့တယ္။  ̏အျမင္မတူတဲ့အေတြးမ်ားႏွင့္ တိုင္းျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို မည္သို႔တည္ေဆာက္ၾကမည္နည္း̋  ဆိုတဲ့ ေဆာင္းပါးပါ။  လူတစ္ေယာက္မွာ စိတ္ေကာင္းေတြေမြးျမဴႏိုင္ဖို႔၊ စိတ္ေကာင္းေတြရွိလာႏုိင္ဖို႔ ဘယ္လိုေတြးမလဲဆိုတဲ့ သေဘာ တရားကို ဗုဒၶစ္စ္ ဆိုက္ကိုလိုဂ်ီရႈေဒါင့္ကေန ေရးသားတင္ျပခဲ့ျခင္းပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးကို ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့အသြင္နဲ႔ ရွိေနတာကို ျမင္လိုသူတို႔အတြက္ မိမိတို႔ရဲ့ ကိုယ္ပုိင္ အေတြးအျမင္မ်ားကို ကိုယ္တိုင္ဆန္းစစ္ႏိုင္ေအာင္ ဗုဒၶစ္စ္ ဆိုက္ကိုလိုဂ်ီရႈေဒါင့္မွေန၍ သုံးသပ္တင္ျပထား ျခင္းျဖစ္တယ္။ အမ်ားသိၿပီးျဖစ္တဲ့အတိုင္း ဗုဒၶစ္စ္ ဆိုက္ကိုလိုဂ်ီပညာရပ္ဆိုတာ စိတ္ကို အထူးျပဳေလ့လာတဲ့ ပညာရပ္ ျဖစ္လို႔ အသိခက္တယ္။ သိမ့္ေမြ႔နက္နဲတယ္။ ဗုဒၶစ္စ္ ဆိုက္ကိုလိုဂ်ီပညာရပ္မွာ စိတ္ရဲ့သေဘာသဘာ၀ကို သိႏိုင္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ...

Read more »

ေဒါက္တာဓမၼပိယ(ITBMU) – အျမင္မတူတဲ့အေတြးမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို မည္သို႔ တည္ေဆာက္ၾကမည္နည္း

July 28, 2014
ေဒါက္တာဓမၼပိယ(ITBMU) – အျမင္မတူတဲ့အေတြးမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို မည္သို႔ တည္ေဆာက္ၾကမည္နည္း

ေဒါက္တာဓမၼပိယ(ITBMU) – အျမင္မတူတဲ့အေတြးမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို မည္သို႔ တည္ေဆာက္ၾကမည္နည္း မိုုးမခေဆာင္းပါး၊ ဇူလုုိင္ ၂၈၊ ၂၀၁၄ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးကို ေမတၱာရိပ္ေအာက္မွာ အစဥ္ထာ၀ရ ၿငိမ္းခ်မ္းေစခ်င္လြန္း၍  ဟိုေတြးဒီေတြး ေတြးမိရာကအစ ေတြးစိတ္မ်ားကို ျပန္လည္သုံးသပ္မိတယ္။ လူေတြ ဘာ့ေၾကာင့္ေတြးၾကသနည္း။ လူ႔ဘဝနဲ႔အေတြး။ လူ႔ဘဝကိုရလာသူတုိင္း အေတြးဆုိတာရွိစျမဲပါ။ အေတြးကိုအေျခခံျပီး အထက္ တန္းစား ဘဝမ်ားသုိ႔ ေရာက္ရွိသြားသူမ်ားရွိသလုိ၊ အေတြးကုိအေျခခံျပီး ေအာက္တန္းစားဘဝမ်ားသုိ႔ ေရာက္ သြားသူေတြကလဲဒုနဲ႔ေဒး။ လူ႔ဘဝမွာအေရးပါလွတဲ့ အေတြးဆုိတဲ့အေရးကိစၥမွာ မွန္ကန္တဲ့အေတြး၊ မွားယြင္းတဲ့ အေတြး၊ ဒီအေတြးႏွစ္မ်ဳိးကုိ ဘယ္သင္းကအရင္စလုိ႔ ဘယ္သင္းကိုေနာက္ခ်ျပီး ေတြးသင့္တယ္ဆိုတာ ေတြးၾကည္႔ႏိုင္ၾကဖုိ႔ပါ။ ဒီအေတြးႏွစ္မ်ဳိးကုိ မစဥ္းစားမီ စဥ္းစားစရာတစ္ခု ျဖစ္လာတာက အေတြးဆုိတာဘာလဲ။ အေတြးကို ဗုဒၶအဘိဓမၼာ (ဗုဒၶစ္(စ္)ဆုိက္ကိုလုိဂ်ီ) မွာ “ဝိတကၠ” လုိ႔ အသုံးရွိျပီး၊...

Read more »

ေဒါက္တာဓမၼပိယ (ITBMU) – မည္္သူကို ရည္ညႊန္း၍ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေျပာခဲ့သနည္း

July 21, 2014
ေဒါက္တာဓမၼပိယ (ITBMU) – မည္္သူကို ရည္ညႊန္း၍ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေျပာခဲ့သနည္း

ေဒါက္တာဓမၼပိယ (ITBMU) – မည္္သူကို ရည္ညႊန္း၍ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေျပာခဲ့သနည္း ဇူလိုုင္ ၂၀၊ ၂၀၁၄ လြန္ခဲ့တဲ့ (၁၉-၇-၁၉၄၇) ခုႏွစ္က ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္တကြ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား ဇူလိုင္လ (၁၉) ရက္ေန႔မွာ လုပ္ႀကံခံခဲ့ၾကရတယ္။ ဒီေန႔ကို ျမန္မာႏိုင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား အပါအ၀င္ ျမန္မာတစ္မ်ဳိးသားလုံးက ရုံးပိတ္ရက္အျဖစ္သတ္မွတ္ေပးၿပီး  (၁၉) ဇူလိုင္ မေမ့ႏုိင္̋ ရယ္လို႔ သမိုင္းေမာ္ကြန္း ထိုးခဲ့ၾကတယ္။ အာဇာနည္ေန႔မတိုင္မီ ရက္မ်ားဆီက အာဇာနည္ေန႔ႀကီး နီးလာၿပီဆိုတဲ့အသိႏွင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ဆက္ စပ္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို ပိုမိုသိရွိႏိုင္ရန္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္အေၾကာင္းေရးထားတဲ့ စာရြက္္စာတမ္းမ်ား၊ စာအုပ္ စာေပမ်ားကို လွမ္ေလွာၾကည့္မိတယ္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ̏မေမ့ႏုိင္ေသာမိန္႔ခြန္းမ်ား̋ ႏွင့္ ̏ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း အဆိုအမိန္႔ ၁၀၀ ပုံရိပ္ ၁၀၀ႏွင့္ ယေန႔လူငယ္မ်ားအတြက္...

Read more »

ေဒါက္တာဓမၼပိယ (ITBMU) – မဟာသႏၱိသုခေက်ာင္း ပဋိပကၡရဲ့ ေနာက္ကြယ္မွာ ဘာေတြျဖစ္လာႏုိင္သနည္း

June 21, 2014
ေဒါက္တာဓမၼပိယ (ITBMU) – မဟာသႏၱိသုခေက်ာင္း ပဋိပကၡရဲ့ ေနာက္ကြယ္မွာ ဘာေတြျဖစ္လာႏုိင္သနည္း

မဟာသႏၱိသုခေက်ာင္း ပဋိပကၡရဲ့ ေနာက္ကြယ္မွာ  ဘာေတြျဖစ္လာႏုိင္သနည္း ေဒါက္တာဓမၼပိယ (ITBMU)၊ ဇြန္ ၂၁၊ ၂၀၁၄ ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ေဖ့စ္ဘုတ္စာမ်က္ႏွာေတြေပၚမွာ၊ သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္စာမ်က္ႏွာေတြေပၚမွာ ေမွ်ာ္လင့္မထားတဲ့ သတင္းေတြ တက္လာတယ္။ “မၿငိမ္းခ်မ္းေသာ မဟာသႏၱိသုခေက်ာင္းေတာ္ႀကီး↔၊ “ဖမ္းဆီးခံ မဟာသႏၱိသုခ ဆရာေတာ္မ်ား လူ၀တ္လဲၿပီး အင္းစိန္ေထာင္ပုိ႔၊ “သံဃာေတာ္ငါးပါးအား လူ၀တ္လဲ ရုံးထုတ္မည့္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရုံးထုတ္ခ်ိန္ မတိုင္မီ တုံ႔ျပန္သြားမည္↔၊ “မဟာသႏၱိသုခေက်ာင္းေတာ္အေရး သမၼတထံ အကူအညီေတာင္း↔ဆိုတဲ့ ဒီသတင္းေတြက တိုင္းျပည္တြင္းမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေနလိုတဲ့ ရဟန္းရွင္လူ တို႔ရဲ့ စိတ္ႏွလုံးကို မ်ားစြာတုန္လႈပ္သြားေစခဲ့တယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသူ၊ ႏုိင္ငံသားမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္နွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေရာင္ျခည္ဟာ ေပ်ာက္ ဆုံးေတာ့မွာလားလို႔ သံသယစိတ္ေတြႏွင့္ ေတြးေတာပူပန္သူေတြလည္း မ်ားစြာရွိလာတယ္။ ဘာေၾကာင့္နည္း။ ဘယ္သူေတြေၾကာင့္နည္း။ အေျဖရွာဖို႔ လိုအပ္လာျခင္းပါ။...

Read more »

ေဒါက္တာဓမၼပိယ (ITBMU) – စိန္ေခၚၾကမွာလား ေဆြးေႏြးၾကမွာလား

June 17, 2014
ေဒါက္တာဓမၼပိယ (ITBMU) – စိန္ေခၚၾကမွာလား ေဆြးေႏြးၾကမွာလား

စိန္ေခၚၾကမွာလား ေဆြးေႏြးၾကမွာလား ေဒါက္တာဓမၼပိယ (ITBMU)၊ ဇြန္ ၁၇၊ ၂၀၁၄ ျပႆနာတစ္ခု၏ အေျဖကို ရွာေဖြရာမွာ ̏အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးျခင္းသည္ အေကာင္းဆုံး နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္တယ္̋ လို႔ ကမၻာ့ပညာရွင္အမ်ားစုက လက္ခံယုံၾကည္ထားၾကတယ္။ ဒီစကားရဲ့အဓိပၸါယ္ကို ပညာေရးစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမွာ ပါ၀င္ဦးေဆာင္ေနတဲ့ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေလးေလး နက္နက္ စဥ္းစားႏိုင္ၾကဖို႔ပါ။ ကမၻာေပၚမွာျဖစ္ေနတဲ့ ျပႆနာေပါင္းစုံကို ေျဖရွင္းရမွာ အၾကမ္းဖက္တဲ့နည္း၊ အတိုက္အခံျပဳတဲ့နည္း၊ စစ္ခင္းတဲ့နည္းစတဲ့ ႀကီးက်ယ္တဲ့ မဟာဗ်ဴဟာေတြကို သုံးၿပီး ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းတတ္ၾကတယ္။ သို႔ေသာ္ ထိုေျဖရွင္းနည္းမ်ားသည္ ျပႆနာကို မၿငိမ္းေအးေစပဲ ျပႆနာမ်ားကို ပိုမိုရႈပ္ေထြးေစတဲ့ နည္းလမ္းေတြ ျဖစ္ေနတာကို ေတြ႔ရတယ္။ ေနာက္ဆုံး ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားဟာ ႀကီးက်ယ္တဲ့ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ ႀကီးက်ယ္တဲ့ မဟာဗ်ဴဟာနည္းကို အသုံးမျပဳေတာ့ပဲ...

Read more »

ေဒါက္တာဓမၼပိယ – ပညာေရးမူ၀ါဒမ်ား ေခတ္စနစ္ႏွင့္အညီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ေရးအတြက္ ပညာေရး၀န္ႀကီးသို႔ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ

June 10, 2014
ေဒါက္တာဓမၼပိယ – ပညာေရးမူ၀ါဒမ်ား ေခတ္စနစ္ႏွင့္အညီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ေရးအတြက္ ပညာေရး၀န္ႀကီးသို႔ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ

ပညာေရးမူ၀ါဒမ်ား ေခတ္စနစ္ႏွင့္အညီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ေရးအတြက္ ပညာေရး၀န္ႀကီးသို႔ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ ေဒါက္တာဓမၼပိယ (ITBMU) ၊ ဇြန္ ၉၊ ၂၀၁၄ (Photo – ၂၀၁၄၊ ဇြန္လဆန္း၊ ၁၀တန္း ေအာင္စာရင္းထြက္သည့္ေန႔ ျမင္ကြင္း၊ မိုးမခ) တိုင္းျပည္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုအၾကား ခရီးအကြာအေ၀းက နီးနီးေလး … ။ ဆိုလိုတာက ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ျပည္သူ ျပည္သားမ်ားျဖစ္ၾကတယ္။ ျပည္သူ ျပည္သားမ်ားသည္လည္း ေခါင္ေဆာင္ ျဖစ္မည့္သူမ်ားျဖစ္္ၾကတယ္။ ျပည္သူက ေခါင္းေဆာင္၊ ေခါင္းေဆာင္က ျပည္သူ ျဖစ္လာႏိုင္တဲ့ ဒီလိုေခတ္ အခါမ်ဳိးမွာ … ။ ျပည္သူ ျပည္သားမ်ားႏွင့္ တိုင္းျပည္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို တစ္သားထဲ ထားရွိတဲ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ေအာက္မွာ ျပည္သူမ်ားရဲ့ အခက္အခဲကို အစိုးရက နားမေထာင္လွ်င္ တိုင္းျပည္နစ္နာမယ္။...

Read more »

ေဒါက္တာဓမၼပိယ (ITBMU) – ျမတ္ဗုဒၶႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအျမင္

June 6, 2014
ေဒါက္တာဓမၼပိယ (ITBMU) –  ျမတ္ဗုဒၶႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအျမင္

ျမတ္ဗုဒၶႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအျမင္ ေဒါက္တာဓမၼပိယ (ITBMU)၊ ဇြန္ ၆၊ ၂၀၁၄ ျမတ္စြာဘုရားကို ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ၾကတဲ့အခါ အျမင္အမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိႏိုင္သလို၊ အသြင္အမ်ိဳးမ်ဳိးလည္း ရွိႏုိင္ျခင္းပါ။ ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္သူတို႔ရဲ့ ၪာဏ္အဆင့္အတန္း၊ တရားအဆင့္အတန္းႏွင့္ ကာလ ေဒသတုိ႔ကို မွီၿပီး ထိုေဒသ၏ ပတ္၀န္းက်င္ အေနအထားအရ ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္တတ္ၾကျခင္းပါ။ ဘုရားရွင္လက္ထက္က ဗိမၺိသာရမင္းႀကီးတို႔လို တရားကိုမွီၿပီး ဘုရားရွင္ကို ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ေနသူမ်ား ရွိေနသလို၊ ပေသနဒီ ေကာသလမင္းႀကီးတို႔လို  ကာလ ေဒသကိုမွီၿပီး ဘုရားရွင္ကို ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္သူမ်ားလည္း ရွိေနျခင္းပါ။ မဟာနာမ္မင္းႀကီးလို မင္းမ်ဳိးၾကေတာ့ ဘုရားရွင္အေပၚမွာ မိမိ၏ ယုံၾကည္ကိုးကြယ္မႈကို အမ်ားသိ ေအာင္ ထုတ္ေဖၚေလွ်ာက္ထားလွ်က္ ဘုရားရွင္ကို ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ခဲ့တဲ့ ရွင္ဘုရင္မ်ဳိးပါ။ မဟာနာမ္ မင္းႀကီးက ဘုရားရွင္ကို လူသိရွင္ၾကား ေလွ်ာက္ထားခဲ့ဖူးတဲ့စကားက – “ဘုန္းေတာ္ႀကီးမားေတာ္မူေသာ...

Read more »

ေဒါက္တာဓမၼပိယ (ITBMU) – ျမန္မာ့႐ိုးရာ အတာသႀကၤန္ႏွင့္ သ႐ုပ္ပ်က္ယဥ္ေက်းမႈ

April 6, 2014
ေဒါက္တာဓမၼပိယ (ITBMU) – ျမန္မာ့႐ိုးရာ အတာသႀကၤန္ႏွင့္ သ႐ုပ္ပ်က္ယဥ္ေက်းမႈ

ျမန္မာ့႐ိုးရာ အတာသႀကၤန္ႏွင့္ သ႐ုပ္ပ်က္ယဥ္ေက်းမႈ ေဒါက္တာဓမၼပိယ (ITBMU) ဧၿပီ ၆၊ ၂၀၁၄ သႀကၤန္ပြဲေတာ္ရက္နီးလာၿပီဆိုေတာ့ သႀကၤန္သီခ်င္းသံေတြ မၾကာခဏဆိုသလို ၾကားလာရၿပီ။ ျမဴးႂကြတဲ့ ေတးသံေတြ၊ သင္းပ်ံ႕တဲ့ ပန္းပိ ေတာက္ေတြ၊ ေအးျမတဲ့ သႀကၤန္ေရေတြေၾကာင့္ သႀကၤန္၏ပုံရိပ္သည္ ျမန္မာတို႔၏ႏွလုံးသား၌ ေနရာယူထားႏိုင္၏။ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈပြဲေတာ္ေတြထဲတြင္ သႀကၤန္ရုိးရာပြဲသည္ အစည္ကားဆုံးပြဲေတာ္တစ္ခုျဖစ္သလို အထင္ရွားဆုံးပြဲေတာ္တစ္ခုလည္း ျဖစ္ေနျခင္းပါ။ ငယ္စဥ္ ဘ၀က လူတိုင္းနီးပါး သႀကၤန္ေရပက္ကစားဖူးခဲ့တာေၾကာင့္ သႀကၤန္ေရာက္လာလွ်င္ ငယ္ဘ၀ေလးမ်ားကို သတိတရရွိေနၾကရင္း ပိ ေတာက္ေတြ ဖူးမဲ့ရက္ကို ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသူေတြကလည္း ဒုႏွင့္ေဒးပါ။ သင္းပ်ံ႕တဲ့ပိေတာက္ေတြ မၾကာခင္မွာပဲ အလည္ေရာက္လာၾက ေတာ့မယ္ … ။ သႀကၤန္ပြဲႏွင့္အတာေရ၊ သႀကၤန္ေရႏွင့္ ပိေတာက္ဖူး၊ ျမဴးႂကြတဲ့ေတးသံသာ၊ ပ်ဳငွာယဥ္က်းတဲ့ သူတို႔ရဲ့ကဟန္ေတြ အတာသႀကၤန္မွာ ဆုံ ဆည္းၾကျပန္ေတာ့မယ္။...

Read more »

အာဆီယံ ႏွစ္ႏွစ္ႏိုင္ငံအေရးမို႔ အာဆီယံဥကၠ႒ႀကီး ပါ၀င္ကူညီေပးေစခ်င္္္

February 16, 2014
အာဆီယံ ႏွစ္ႏွစ္ႏိုင္ငံအေရးမို႔ အာဆီယံဥကၠ႒ႀကီး ပါ၀င္ကူညီေပးေစခ်င္္္

အာဆီယံ ႏွစ္ႏွစ္ႏိုင္ငံအေရးမို႔ အာဆီယံဥကၠ႒ႀကီး ပါ၀င္ကူညီေပးေစခ်င္္္ ေဒါက္တာဓမၼပိယ (ITBMU)  ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၆၊ ၂၀၁၄             ရႈပ္ေထြးလွတဲ့ လူ႔ေဘာင္လူ႔ေလာက။ ဒီရႈပ္ေထြးလွတဲ့ လူ႔ေဘာင္လူ႔ေလာကႀကီးထဲမွာ ေလာက လူသားမ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ ရဟန္းေတာ္မ်ားဟာ ေလာကသားတို႔ရဲ႕ ျပႆနာအဖုံဖုံၾကား၀ယ္ မပါ၀င္သင့္ဘဲပါ၀င္ ေနၾကရျခင္း၊ ပါ၀င္သင့္လို႔ ပါ၀င္ေနၾကရျခင္းဆိုတဲ့ ဒီ“ျခင္း↔ႏွစ္ျခင္းၾကားမွာ အေနခက္၊ အေျဖခက္ဘ၀မ်ဳိးႏွင့္ ေနၾကရတယ္ဆိုတာကို ၾကားသိရေတာ့ ရဟန္းေတာ္မ်ားအား စာနာမိပါရဲ့။ ဒီအေၾကာင္းေတြကို သဲသဲကြဲကြဲ မသိၾကေလေတာ့ လူေတြက ရဟန္းေတာ္မ်ားအေပၚမွာ မလိုတစ္မ်ဳိး၊ လိုတစ္မ်ဳိး အျဖစ္မ်ဳိးေတြနဲ႔ ျမင္ေနၾက တယ္ဆိုတာကိုလဲ ၾကားမိပါရဲ့။ ဒါေပမဲ့ အမ်ဳိးသားေရးႏွင့္ သာသနာေတာ္အေရးေပမို႔ ရဟန္းေတာ္မ်ားဟာ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအထိေတာ့ ပါ၀င္ေနၾကရဦးမွာပါ။                ဘုရားေလာင္းေတာ္ႀကီးမ်ားရဲ့ က်င့္စဥ္ကို စံထားေျပာရလွ်င္ …...

Read more »

၀ႈိက္ကတ္အေရးေတာ္ပုံကို မည္သုိ႔ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းမည္နည္း (Ashin Dhammapiya)

February 8, 2014
၀ႈိက္ကတ္အေရးေတာ္ပုံကို မည္သုိ႔ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းမည္နည္း  (Ashin Dhammapiya)

 ၀ႈိက္ကတ္အေရးေတာ္ပုံကို မည္သုိ႔ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းမည္နည္း ေဒါက္တာဓမၼပိယ (ITBMU)           ̏အေရးေတာ္ပုံ̋ ဆိုတဲ့အသံကို ၾကားရလွ်င္္ ရင္မ်ားပင္ တုန္မိပါ၏။ ၀ႈိက္ကတ္အေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရး ေရာေထြးေနဆဲရွိ၏။ ယခုအခ်ိန္မွာ ျပည္သူေတြရဲ့ဆႏၵကို ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုျခင္းသည္ တုိင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ဳိးအတြက္ အေရးႀကီးလွ၏္။ အေရးႀကီးတဲ့သမိုင္းကို သမိုင္းဆရာတို႔က ̏အေရးေတာ္ပုံ̋ ဆိုတဲ့ စကားအသုံးအႏႈံးႏွင့္ သုံးႏႈန္းေဖၚျပၾကတာကိုေတြ႔ရတယ္။ ျမန္မာ့သမိုင္း၌ ထင္ရွားလွေသာ အေရးေတာ္ပုံ မ်ားမွာ – ၁၃၀၀ ျပည့္အေရးေတာ္ပုံ၊ ေက်ာင္းသားသပိတ္အေရးေတာ္ပုံ၊ ေရႊ၀ါေရာင္အေရးေတာ္ပုံ စသည္တို႔ ျဖစ္တယ္။ ̏အေရးေတာ္ပုံ ေအာင္ရမည္̋ဆိုတဲ့ ျပည္သူတို႔၏အသံမ်ားသည္ တိုင္းေရးျပည္ေရးႏွင့္ စပ္လွ်ႈဥ္းေန၍ ျမန္မာ့သမိုင္းစာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚ၌ ယေန႔အခ်ိန္အထိ ပဲ့တင္ညံေနဆဲျဖစ္၏။             ေဖေဖာ္၀ါရီ ၃၊ ၂၀၁၄ ေန႔က စစ္ေတြၿမဳိ႔ေပၚမွာ ျဖစ္ပြားသြားခဲ့တဲ့ ျပည္သူသုံးေထာင္ေက်ာင္ပါ၀င္တဲ့ ဆႏၵထုတ္...

Read more »

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

Twitter: moemaka


ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

မိုးမခ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၈၊ တြဲ ၅ မွတ္ ၄ ထြက္ျပီ

By

မိုးမခ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၈၊ တြဲ ၅ မွတ္ ၄ ထြက္ျပီ (မိုးမခ)...

Read more »

မုိးမခ ဇူလိုုင္ ၂၀၁၈ – အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၃ တကယ္ထြက္ျပီ

By

မုိးမခ ဇူလိုုင္ ၂၀၁၈ – အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၃ တကယ္ထြက္ျပီ...

Read more »

Junior Win ၏ My Life will go on (အဂၤလိပ္ဘာသာ၊ ရုပ္စုံ) စာအုပ္ ထြက္ပါျပီ

By

  Junior Win ၏ My Life will go on...

Read more »

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ဂိမ္းသီအိုရီ – ၂ ထြက္ျပီ

By

  ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ဂိမ္းသီအိုရီ – ၂ ထြက္ျပီ (မိုးမခ) ဇူလိုင္...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္