ျမန္မာျပည္တြင္း

ဟိတ္! ကိုယ့္တာဝန္ . . . ကိုယ္ယူ

April 7, 2013
ဟိတ္! ကိုယ့္တာဝန္ . . . ကိုယ္ယူ

ေက်ာ္သူ (နာေရးကူညီမႈအသင္း – ရန္ကုုန္) ဧၿပီ ၇၊ ၂၀၁၃ “စည္းကမ္း” ဟူသည္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၊ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု၏ စံျပဳစရာ မွတ္ ေက်ာက္တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတစ္ခု၏ လူ႔ေနမႈအဆင့္အတန္း၊ ယဥ္ေက်းမႈအဆင့္အတန္းႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈ တို႔ကို သိလိုပါလွ်င္ ထိုႏိုင္ငံ၏ သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားကို တိုင္းသူျပည္သားမ်ား မည္သို႔မည္မွ် လိုက္နာက်င့္သံုးၾကသည္ကို ၾကည့္႐ံုျဖင့္ ေယဘူယ်အားျဖင့္ သိ႐ိွႏိုင္ၾကေပသည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ႏိုင္ငံ၊ လူမ်ိဳး၊ အသင္းအဖြဲ႔မ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္ အေရးႀကီးဆံုးေသာအရာမ်ားထဲတြင္ စည္း ကမ္းသည္လည္း အဓိကအခန္းက႑မွ ပါဝင္လွ်က္႐ိွသည္ကို မိဘျပည္သူမ်ားအားလံုး လက္ခံၾကလိမ့္မည္ ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ကၽြန္ေတာ္တို႔ နာေရးကူညီမႈအ သင္း(ရန္ကုန္)သည္လည္း အမ်ားျပည္သူ အား ကူညီေနေသာ၊ တိုင္းျပည္၏ တာဝန္တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအား မွ်ေဝထမ္းပိုးေနေသာ...

Read more »

Than Win Hlaing – Articles

April 7, 2013
Than Win Hlaing – Articles

သမုိင္းတေကြ႕မွ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား သန္း၀င္းလႈိင္ ဧၿပီ ၇၊ ၂၀၁၃ ● ဂ်ပန္ဘုန္းေတာ္ႀကီး နာဂါအီစံ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ဟူသည္ နယ္ခ်ဲ႕ၿဗိတိသွ်တို႔၏ သူ႔ကၽြန္ဘ၀ေအာက္တြင္ ျပားျပားေမွာက္၀ပ္စင္းေနေသာ ျမန္မာတမ်ိဳးသားလံုး လြတ္လပ္ေရးအတြက္ အသက္ေသြးျဖင့္ ရင္း၍ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကေသာ မ်ိဳးခ်စ္ျမန္မာလူငယ္တစ္စုျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းဦးေဆာင္ေသာ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္၀င္မ်ား ဂ်ပန္တို႔ထံတြင္ စစ္ပညာသင္ၾကားေရးႏွင့္ လက္နက္အင္အား ရယူႏိုင္ရန္ အဓိကေနရာမွ စီမံခဲ့ံသူမွာ ဂ်ပန္ဘုန္းေတာ္ႀကီး နာဂါအီစံျဖစ္သည္။ နာဂါအီစံသည္ ဂ်ပန္ဗုဒၶဘာသာ ဒိုခ်ိရင္းဂိုဏ္း၀င္ျဖစ္သည္။ နာဂါအီစံသည္ အဂၤလိပ္လက္ထက္ကပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ေရာက္႐ွိေနသူျဖစ္သည္။ ထိုစဥ္က ေ႐ႊတိဂံုေစတီေတာ္ေပၚတြင္္ေၾကးစည္ကေလးတီးတီးၿပီး ၀တ္ျပဳေနသူျဖစ္ေၾကာင္း ဆရာပါရဂူက ေျပာျပဖူးသည္။ သူႏွင့္အေတာ္ ပင္ ရင္းႏွီးသည္ဟု ဆိုသည္။ အဂၤလိပ္လက္ထက္တြင္ ဂ်ပန္အစိုးရသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဓာတ္ပံုဆရာအျဖစ္ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ကုန္သည္အျဖစ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ သတင္းေထာက္အျဖစ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္တစ္ဦး...

Read more »

Kyaw Thu – FFSS Yangon Activity,

April 7, 2013
Kyaw Thu – FFSS Yangon Activity,

ဟိတ္! ကိုယ့္တာဝန္ . . . ကိုယ္ယူ ေက်ာ္သူ (နာေရးကူညီမႈအသင္း – ရန္ကုုန္) ဧၿပီ ၇၊ ၂၀၁၃ “စည္းကမ္း” ဟူသည္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၊ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု၏ စံျပဳစရာ မွတ္ ေက်ာက္တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတစ္ခု၏ လူ႔ေနမႈအဆင့္အတန္း၊ ယဥ္ေက်းမႈအဆင့္အတန္းႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈ တို႔ကို သိလိုပါလွ်င္ ထိုႏိုင္ငံ၏ သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားကို တိုင္းသူျပည္သားမ်ား မည္သို႔မည္မွ် လိုက္နာက်င့္သံုးၾကသည္ကို ၾကည့္႐ံုျဖင့္ ေယဘူယ်အားျဖင့္ သိ႐ိွႏိုင္ၾကေပသည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ႏိုင္ငံ၊ လူမ်ိဳး၊ အသင္းအဖြဲ႔မ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္ အေရးႀကီးဆံုးေသာအရာမ်ားထဲတြင္ စည္း ကမ္းသည္လည္း အဓိကအခန္းက႑မွ ပါဝင္လွ်က္႐ိွသည္ကို မိဘျပည္သူမ်ားအားလံုး လက္ခံၾကလိမ့္မည္ ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ကၽြန္ေတာ္တို႔ နာေရးကူညီမႈအ သင္း(ရန္ကုန္)သည္လည္း...

Read more »

လဲေနသူ ထူေပးပါ … ထူေပးသူကို အားေပးပါ

April 6, 2013
လဲေနသူ ထူေပးပါ … ထူေပးသူကို အားေပးပါ

ေက်ာ္သူ (နာေရးကူညီမႈအသင္း – ရန္ကုုန္) ဧၿပီ ၆၊ ၂၀၁၃ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ငယ္စဥ္အခါက မူလတန္းဖတ္စာတြင္ “အားငယ္သူ အားေပးပါ၊ လဲေနသူ ထူေပးပါ” ဟူေသာ စာသားေလးအား မိဘျပည္သူမ်ား မွတ္မိၾကဦးမည္ထင္ပါသည္။ ထိုစာသားေလးအား ငယ္စဥ္ အခါက ေက်ာင္းဖတ္စာတစ္ခုအေနျဖင့္သာ အမွတ္တမဲ့ က်က္မွတ္ခဲ့ဖူးေပမဲ့ ယခုကဲ့သို႔ ပရဟိတလုပ္ငန္း မ်ား၊ လူမႈအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားအား လုပ္ကိုင္ေပးဆပ္ေနေသာအခါတြင္ ယင္းစာသားကေလးသည္ “ပရ ဟိတ” စိတ္ဓါတ္မ်ားေမြးဖြားေစရန္ တိုက္တြန္းထားေသာ စာသားေလးျဖစ္သည္ကို ကၽြန္ေတာ္သေဘာ ေပါက္မိသည္။ ယခုအခါ ၄င္း “အားငယ္သူ အားေပးပါ၊ လဲေနသူ ထူေပးပါ” ဟူေသာ စာသားေလး၏ ေနာက္တြင္ “ထူေပးသူ အားေပးပါ” ဟူေသာ စာသားေလးတစ္ခုသည္ လူမႈအက်ိဳးျပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ၾကား ဆင့္ပြား၍...

Read more »

Kyaw Thu – FFSS Yangon Activity,

April 6, 2013
Kyaw Thu – FFSS Yangon Activity,

လဲေနသူ ထူေပးပါ … ထူေပးသူကို အားေပးပါ ေက်ာ္သူ (နာေရးကူညီမႈအသင္း – ရန္ကုုန္) ဧၿပီ ၆၊ ၂၀၁၃ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ငယ္စဥ္အခါက မူလတန္းဖတ္စာတြင္ “အားငယ္သူ အားေပးပါ၊ လဲေနသူ ထူေပးပါ” ဟူေသာ စာသားေလးအား မိဘျပည္သူမ်ား မွတ္မိၾကဦးမည္ထင္ပါသည္။ ထိုစာသားေလးအား ငယ္စဥ္ အခါက ေက်ာင္းဖတ္စာတစ္ခုအေနျဖင့္သာ အမွတ္တမဲ့ က်က္မွတ္ခဲ့ဖူးေပမဲ့ ယခုကဲ့သို႔ ပရဟိတလုပ္ငန္း မ်ား၊ လူမႈအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားအား လုပ္ကိုင္ေပးဆပ္ေနေသာအခါတြင္ ယင္းစာသားကေလးသည္ “ပရ ဟိတ” စိတ္ဓါတ္မ်ားေမြးဖြားေစရန္ တိုက္တြန္းထားေသာ စာသားေလးျဖစ္သည္ကို ကၽြန္ေတာ္သေဘာ ေပါက္မိသည္။ ယခုအခါ ၄င္း “အားငယ္သူ အားေပးပါ၊ လဲေနသူ ထူေပးပါ” ဟူေသာ စာသားေလး၏ ေနာက္တြင္ “ထူေပးသူ အားေပးပါ” ဟူေသာ...

Read more »

အေျပာင္းအလဲ

April 5, 2013
အေျပာင္းအလဲ

ကာတြန္း – လုုိင္လုုဏ္ ဧၿပီ ၅၊ ၂၀၁၃ No tags for this post.

Read more »

အစိမ္းေရာင္စစ္ဆင္ေရး

April 5, 2013
အစိမ္းေရာင္စစ္ဆင္ေရး

ေက်ာ္သူ (နာေရးကူညီမႈအသင္း – ရန္ကုုန္) ဧၿပီ ၅၊ ၂၀၁၃ “တေပါင္းတန္ခူး မိုးသားၾကဴး၊ ကဆုန္နယုန္ ေဆြ႔ေဆြ႔ခုန္” စသည့္ဆိုရိုးစကားအတိုင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြက္ အပူျပင္းဆံုးကာလသို႔ ေရာက္ရွိလာၿပီျဖစ္သည္။ ပူျပင္းလွေသာ ေနမင္းႀကီး၏ အပူဒါဏ္အျပင္ ယခုႏွစ္တြင္ UV (ခ) ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္သည္လည္း ျမန္မာျပည္အတြင္းတြင္  ပမာဏမ်ားျပားစြာ အလြန္ အမင္း က်ေရာက္ေနခဲ့ေလၿပီျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္အရပ္ေဒသ အသီသီးတို႔တြင္လည္း ရန္သူမ်ိဳးငါးပါး ဒါဏ္အား အလူးအလဲ ခံစားေနရၿပီျဖစ္သည္။ မတ္လဆန္းပိုင္းတြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)၏ ဥကၠဌႏွင့္ အသင္းသူ/သား မ်ားသည္ မႏၱေလး၊ ျပင္ဦးလြင္၊ ေက်ာက္မဲ၊ သီေပါ၊ လားရႈိး၊ မူဆယ္ၿမိဳ႕မ်ားသို႔ သြားေရာက္၍ လူမႈေရး ေဟာေျပာပြဲမ်ား၊ နယ္အသီးသီးရွိ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုပြဲမ်ားျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ျဗဟၼစိုရ္ ေျခလွမ္းမ်ားျဖင့္ ခရီးသြားခဲ့ၾကရာတြင္...

Read more »

Kyaw Thu – FFSS Yangon Activity,

April 5, 2013
Kyaw Thu – FFSS Yangon Activity,

အစိမ္းေရာင္စစ္ဆင္ေရး ေက်ာ္သူ (နာေရးကူညီမႈအသင္း – ရန္ကုုန္) ဧၿပီ ၅၊ ၂၀၁၃   “တေပါင္းတန္ခူး မိုးသားၾကဴး၊ ကဆုန္နယုန္ ေဆြ႔ေဆြ႔ခုန္” စသည့္ဆိုရိုးစကားအတိုင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြက္ အပူျပင္းဆံုးကာလသို႔ ေရာက္ရွိလာၿပီျဖစ္သည္။ ပူျပင္းလွေသာ ေနမင္းႀကီး၏ အပူဒါဏ္အျပင္ ယခုႏွစ္တြင္ UV (ခ) ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္သည္လည္း ျမန္မာျပည္အတြင္းတြင္  ပမာဏမ်ားျပားစြာ အလြန္ အမင္း က်ေရာက္ေနခဲ့ေလၿပီျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္အရပ္ေဒသ အသီသီးတို႔တြင္လည္း ရန္သူမ်ိဳးငါးပါး ဒါဏ္အား အလူးအလဲ ခံစားေနရၿပီျဖစ္သည္။ မတ္လဆန္းပိုင္းတြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)၏ ဥကၠဌႏွင့္ အသင္းသူ/သား မ်ားသည္ မႏၱေလး၊ ျပင္ဦးလြင္၊ ေက်ာက္မဲ၊ သီေပါ၊ လားရႈိး၊ မူဆယ္ၿမိဳ႕မ်ားသို႔ သြားေရာက္၍ လူမႈေရး ေဟာေျပာပြဲမ်ား၊ နယ္အသီးသီးရွိ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုပြဲမ်ားျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ျဗဟၼစိုရ္...

Read more »

ေဝဟင္ထဲက ကုသိုလ္

April 4, 2013
ေဝဟင္ထဲက ကုသိုလ္

ေက်ာ္သူ (နာေရးကူညီမႈအသင္း – ရန္ကုုန္) ဧၿပီ ၄၊ ၂၀၁၃ ၂.၄.၂ဝ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ Air KBZ Ltd. ေလယာဥ္စတင္ပ်ံသန္းျခင္း (၂) ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ အျဖစ္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)႐ွိ သုခကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္းသို႔ လူနာတင္ယာဥ္ ေပးအပ္လွဴဒါန္းပြဲ အခမ္းအနား က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)႐ွိ သုခကုသုိလ္ျဖစ္ေဆးခန္းမွ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္း မ်ား ပိုမိုထိေရာက္စြာ ကူညီႏိုင္ရန္အတြက္ Air KBZ ေလေၾကာင္းလိုင္းမိသားစုႏွင့္ ခရီးသြားျပည္သူမ်ား တို႔၏ ေလယာဥ္လက္မွတ္တစ္ေစာင္လွ်င္ (၇ဝဝ) က်ပ္ႏႈန္းအား လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ရန္ပံုေငြစု ေဆာင္းထား႐ွိၿပီး Air KBZ Ltd. ေလေၾကာင္းလိုင္းခရီးစဥ္ပ်ံသန္းျခင္း (၂) ႏွစ္ ျပည့္အထိမ္းအမွတ္၌ လူနာ တင္ယာဥ္တစ္စီးအား ဝယ္ယူႏိုင္ခဲ့ၿပီး သုခကုသုိလ္ျဖစ္ေဆးခန္းသို႔ လွဴဒါန္းေပးအပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းအခမ္းအနားတြင္ Air...

Read more »

Kyaw Thu – FFSS Yangon Activity,

April 4, 2013
Kyaw Thu – FFSS Yangon Activity,

ေဝဟင္ထဲက ကုသိုလ္ ေက်ာ္သူ (နာေရးကူညီမႈအသင္း – ရန္ကုုန္) ဧၿပီ ၄၊ ၂၀၁၃ ၂.၄.၂ဝ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ Air KBZ Ltd. ေလယာဥ္စတင္ပ်ံသန္းျခင္း (၂) ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ အျဖစ္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)႐ွိ သုခကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္းသို႔ လူနာတင္ယာဥ္ ေပးအပ္လွဴဒါန္းပြဲ အခမ္းအနား က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)႐ွိ သုခကုသုိလ္ျဖစ္ေဆးခန္းမွ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္း မ်ား ပိုမိုထိေရာက္စြာ ကူညီႏိုင္ရန္အတြက္ Air KBZ ေလေၾကာင္းလိုင္းမိသားစုႏွင့္ ခရီးသြားျပည္သူမ်ား တို႔၏ ေလယာဥ္လက္မွတ္တစ္ေစာင္လွ်င္ (၇ဝဝ) က်ပ္ႏႈန္းအား လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ရန္ပံုေငြစု ေဆာင္းထား႐ွိၿပီး Air KBZ Ltd. ေလေၾကာင္းလိုင္းခရီးစဥ္ပ်ံသန္းျခင္း (၂) ႏွစ္ ျပည့္အထိမ္းအမွတ္၌ လူနာ တင္ယာဥ္တစ္စီးအား ဝယ္ယူႏိုင္ခဲ့ၿပီး သုခကုသုိလ္ျဖစ္ေဆးခန္းသို႔ လွဴဒါန္းေပးအပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။...

Read more »

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ၾကပါေစ …

မုိးမခ လစဥ္ထုတ္မဂၢဇင္း စက္တင္ဘာ ၂၀၁၇ ထြက္ၿပီ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

မိုုးမခကိုု အိမ္အေရာက္ ပိုု႔ေပးမည္

Help MoeMaKa

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

မိုးမခမဂၢဇင္း ေနာက္ဆံုးထုတ္ကို WE မွာ ဝယ္ပါ

By

မိုးမခမဂၢဇင္း ေနာက္ဆံုးထုတ္ကို WE မွာ ဝယ္ပါ (မုိးမခ) စက္တင္ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၇...

Read more »

မိုးမခထုတ္ ေမာင္စြမ္းရည္စာအုပ္ WE မွာ ဝယ္ပါ

By

မိုးမခထုတ္ ေမာင္စြမ္းရည္စာအုပ္ WE မွာ ဝယ္ပါ (မုိးမခ) စက္တင္ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၇...

Read more »

မုိးမခ ၾသဂတ္စ္ ထြက္ၿပီ

By

မုိးမခ ၾသဂတ္စ္ ထြက္ၿပီ ၾသဂတ္စ္ ၁၅၊ ၂၀၁၇ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ကေလာင္ရွင္ေတြရဲ႕...

Read more »

မုိးမခ ဇူလုိင္ ထြက္ပါၿပီ …

By

မုိးမခ ဇူလုိင္ ထြက္ပါၿပီ … (မုိးမခ) ဇူလုိင္ ၁၈၊ ၂၀၁၇ မုိးမခ...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္