ျမန္မာျပည္တြင္း

နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) ၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ား

September 2, 2012
နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) ၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ား

နာေရးကူညီမႈအသင္း စက္တင္ဘာ ၂၊ ၂၀၁၂ ● NED အတြက္ ဦးေက်ာ္သူ၏ ျပည္ပခရီး National Endowment for Democracy (NED) ေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ကမာၻတစ္ဝန္း႐ွိ ဒီမိုကေရ စီအေရးႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အေျခစိုက္အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုျဖစ္သည္။ National Endowment for Democracy (NED) ေဖာင္ေဒး႐ွင္းမွ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီအေရးႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႔ အစည္းမ်ား ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လႈပ္႐ွားေဆာင္ရြက္ေနသူ (၅) ဦးအား ေရြးခ်ယ္ခဲ့ရာတြင္ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္သူ ပါဝင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၂၉.၈.၂ဝ၁၂ ရက္ေန႔ ည (၇း၄၅)...

Read more »

လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ခြင့္မူကို မည္သူေတြက ျပ႒ာန္းေပးသနည္း (Ashin Dhammapiya)

August 31, 2012
လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ခြင့္မူကို မည္သူေတြက ျပ႒ာန္းေပးသနည္း (Ashin Dhammapiya)

လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ခြင့္မူကို မည္သူေတြက ျပ႒ာန္းေပးသနည္း ေဒါက္တာဓမၼပိယ(ITBMU) ျမန္မာျပည္သူ၊ ျပည္သား အမ်ားစုဟာ လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးတို႔၏အဓိပၸါယ္မ်ားကို ေရာေရာ ေထြးေထြး သိေနၾကဆဲပါ။ လြတ္လပ္ေရးရရင္ လြတ္လပ္ၿပီလို႔ အထင္ရွိေနသူေတြရွိေနသလို၊ ဒီမိုကေရစီရရင္ ထင္ရာလုပ္လို႔ရၿပီလို႔ ေျပာသူမ်ားလည္းရွိေနဆဲပါ။ ̏လြတ္လပ္ျခင္း˝ ရဲ့အဓိပၸါယ္ႏွင့္ ̏လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ခြင့္̋ ဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္တို႔ကိုလည္း မသိသူေတြက မ်ားလြန္းေနေသးတယ္လို႔ ထင္ျမင္ယူဆမိျခင္းပါ။ ျမန္မာျပည္မွာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ခိုင္ခိုင္မာမာ က်င့္သုံးႏွုိင္ျခင္း မရွိေသးေတာ့ ရဟန္းရွင္လူ အေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ̏လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ခြင့္̋ဆုိတဲ့ စကားရဲ့အဓိပၸါယ္ကို အသိခက္ေနၾကျခင္းပါ။ အဓိပၸါယ္မ်ား ရွင္းလင္းသြားေစခ်င္ရင္   လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ခြင့္ကို မည္သူေတြက ျပ႒ာန္းပးထားသနည္း ဆိုတဲ့ အေမးကို ေရွးဦးစြာ စဥ္းစားၾကည့္ႏုိင္ ဖို႔ပါ။ ̏လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ခြင့္̋ ဆိုတဲ့စကားဟာ လြယ္မေယာင္ေယာင္နဲ႔...

Read more »

သမိုင္းတေကြ႕မွ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ဝင္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေက်ာ္ေဇာ

August 30, 2012
သမိုင္းတေကြ႕မွ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ဝင္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေက်ာ္ေဇာ

သန္းဝင္းလိႈင္ ၾသဂုတ္ ၃၀၊ ၂၀၁၂ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ဝင္မ်ားအနက္ ယေန႔တိုင္သက္ရွိထင္ရွားရွိေနေသာ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ဝင္ (၂) ဦးမွာ ဗိုလ္မွဴးရဲထြဋ္ႏွင့္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ေက်ာ္ေဇာတို႔ျဖစ္သည္။ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေက်ာ္ေဇာ၏အမည္ရင္းမွာ ကိုေရႊျဖစ္သည္။ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ဝင္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ကိုထြန္းရွိန္ (ဗိုလ္ရန္ႏိုင္)၊ ကိုလွေမာင္ (ဗိုလ္ေဇ ယ်)၊ ကိုလွ(ဗိုလ္မင္းေရာင္) တို႔ကဲ့သို႔ ကိုေရႊသည္ ေက်ာင္းသားအဖြဲ႕မွျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားအဖြဲ႕ဆိုေသာ္လည္း စင္စစ္ ယင္းတို႔သည္ ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္း၏ တို႔ဗမာအစည္းအ႐ံုးၾသဇာခံမ်ားသာ ျဖစ္ၾကသည္။ ကိုေရႊသည္ ဂ်ပန္စစ္ပညာသင္တန္းတက္စဥ္က ဂ်ပန္ အမည္မွာ “တာနီဂုခ်ိရွင္အိခ်ီ” (Taniguchi Shinichi) ျဖစ္သည္။ ထိုင္းႏုိင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ ဗိုလ္အမည္ခံယူရာတြင္ ဗိုလ္ေက်ာ္ေဇာျဖစ္ လာသည္။ ဗိုလ္ေက်ာ္ေဇာကို သာယာဝတီခရိုင္ သံုးဆယ္ၿမိဳ႕ဆိုင္းစုရြာတြင္ ၁၉၁၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၃ ရက္ (ေက်ာ္ၿငိမ္း၏ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ စာအုပ္စာ...

Read more »

နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) Website ဖြင့္ၿပီ

August 29, 2012
နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) Website ဖြင့္ၿပီ

ေက်ာ္သူ (နာေရးကူညီမႈအသင္း – ရန္ကုန္) ၾသဂုတ္ ၂၉၊ ၂၀၁၂ Website သည္ တစ္ကမာၻလံုးကို ျဖန္႔ခ်ိေပးေနတဲ့ ကြန္ရက္ (World Wide Web) တစ္ခုျဖစ္သည္။ ကမာၻ႕ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႀကီး (United Nations) မွ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၉) ရက္ေန႔တြင္ အင္တာနက္ လြတ္လပ္ခြင့္ဆိုင္ရာ ဂ်ီနီဗာေၾကညာစာတမ္း (Geneva Declaration on Internet Freedom) ကို ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ ထိုေၾကညာစာတမ္းတြင္ အင္တာနက္ (Internet) သည္ အေတြးအေခၚမ်ား ဖလွယ္ရာႏွင့္ ကူးလူး ဆက္သြယ္ရာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေနရာေလးတစ္ခု (auniversal space) ျဖစ္သည္။ အင္တာနက္သည္ လူမ်ဳိး၊ ဘာသာ၊ ပထဝီအေန အ ထားႏွင့္ စီးပြားေရးအေျခအေနမ်ားကို...

Read more »

သမိုင္းတေကြ႕မွ ဝံသာႏုေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဦးထြန္းရွိန္

August 28, 2012
သမိုင္းတေကြ႕မွ ဝံသာႏုေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဦးထြန္းရွိန္

သန္းဝင္းလိႈင္ ၾသဂုတ္ ၂၈၊ ၂၀၁၂ ၁၉၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ပထမအႀကိမ္ အဂၤလန္သြား ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ (ေဖ၊ ပု၊ ရွိန္)အဖြဲ႕ဝင္ ဦးထြန္းရွိန္သည္ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈသမိုင္း၌ ထင္ရွားခဲ့ေသာ ဝံသာႏုေခါင္ေဆာင္ႀကီးျဖစ္သည္။ “ေဖ” ႏွင့္ “ပု”မွာ ဦးဘေဖႏွင့္ ဦးပုတို႔ျဖစ္ၿပီး “ရွိန္” ကား ဦးထြန္းရွိန္ပင္ ျဖစ္သည္။ ဦးထြန္းရွိန္ကို ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၅၂ ခုႏွစ္ ျပာသိုလဆန္း (၄) ရက္ေန႔တြင္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕၌ အဖဦးေမာင္ ႀကီး၊ အမိေဒၚခင္တို႔မွ ဖြားျမင္ခဲ့သည္။ ဦးထြန္းရွိန္၏ အဘိုး (ဖခင္၏အေဖ)မွာ ေရွးျမန္မာမင္းလက္ထက္က “ေနမ်ဳိးသီရိေဇယ်ေနာ္ရထာ”ဘြဲ႕ရ ၿမိဳ႕စားႀကီး ဦးရႊဲဆိုသူျဖစ္သည္။ ဦးထြန္းရွိန္သည္ ေမြးခ်င္း (၇) ေယာက္အနက္ စတုတၳေျမာက္သား ျဖစ္သည္။ ငယ္မည္မွာ ေမာင္တာရဲျဖစ္သည္။ ေမာင္ထြန္းရွိန္ငယ္စဥ္က မိဘမ်ားသည္...

Read more »

ဘာသာေပါင္းစုံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုေတာင္းပြဲက်င္းပ (Chan Mya)

August 27, 2012
ဘာသာေပါင္းစုံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုေတာင္းပြဲက်င္းပ  (Chan Mya)

ခ်မ္းျမ၊ ၾသဂုုတ္ ၂၇၊ ၂၀၁၂ ဘာသာေပါင္းစုံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆုေတာင္းပြဲကို ယေန႔(၂၅-၈-၂၀၁၂)ရက္ေန႔ မနက္(၁၀)နာရီတြင္ မႏၲေလးၿမဳိ႕၊ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမဳိ႕နယ္၊ ဒကၡိဏာရာမဘုရားၾကီးတိုက္၊ အလယ္တိုက္ၾကီးတြင္ က်င္းပေၾကာင္း သိရပါတယ္။ အဆိုပါ အခမ္းအနားကို မႏၲေလးၿမဳိ႕၊ အစၥလာမ္ဘာသာေရးအဖြဲ႕ ဒုကၡသည္မ်ား ကူညီပံ့ပိုးေရး ေကာ္မတီက ၾကိဳးပမ္းက်င္းပျခင္း ျဖစ္ၿပီး၊ ဝါကၽြတ္အီး(ဒ္)ပြဲေတာ္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ က်င္းပေနက် ပုံစံမ်ဳိးထက္ ျပည့္စုံေကာင္းမြန္ေသာ အထူးအစီစဥ္ တစ္ရပ္အျဖစ္ မႏၲေလးၿမဳိ႕၊ ေလးျပင္ေလးရပ္ရွိ မဟာေထရ္ဆရာေတာ္ၾကီး အပါး(၃၀)ေက်ာ္တို႔အား ဝါဆိုသကၤန္းႏွင့္ ဆြမ္းကပ္လွဴဒါန္းသည့္ ဆြမ္းကပ္ပြဲကိုပါ ပူးတြဲက်င္းပျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တစ္ဆက္တည္းမွာပဲ ဗုဒၶဘာသာ၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၊ ဟိႏၵဴဘာသာ၊ အစၥလာမ္ဘာသာတို႔မွ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းျခင္း အစီစဥ္ကိုပါ ျဖည့္စြက္က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ မူလက မႏၲေလးၿမဳိ႕၊ ၆၄-လမ္းႏွင့္...

Read more »

နာေရးကူညီမႈအသင္း ကူညီလႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

August 27, 2012
နာေရးကူညီမႈအသင္း ကူညီလႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

နာေရးကူညီမႈအသင္း – ရန္ကုန္ ၾသဂုတ္ ၂၇၊ ၂၀၁၂ ● ျမန္ျမန္ေပးျမန္ျမန္ဆပ္ နာေရးကူညီမွဳအသင္း (ရန္ကုန္) ၏ (၄) ႀကိမ္ေျမာက္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ဒုကၡသည္ႀကံဳေတြ႔ေနရေသာအခက္အခဲမ်ားကို ကူညီေဖးမမႈေျခလွမ္း အျဖစ္ ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္သူႏွင့္အဖြဲ႔သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕သို႔ ၂၄.၈.၂ဝ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ သြားေရာက္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ နာေရးကူညီမႈ အသင္း (ရန္ကုန္) ၏ ေ႐ွ႕ေျပးအဖြဲ႔သည္ ၂၂.၈.၂ဝ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕သို႔ေရာက္ရွိၿပီး ဒုကၡသည္မ်ားအား ကူညီေဖးမရန္အတြက္ စားနပ္ရိကၡာမ်ား၊ အဝတ္အထည္မ်ားႏွင့္ လူသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ႀကိဳတင္စီစဥ္ၿပီးျဖစ္ေနေလသည္။ ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္သူႏွင့္အဖြဲ႔သည္ ၂၂. ၈.၂ဝ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ႀကိဳတင္ေရာက္႐ွိေနေသာ္ ေ႐ွ႕ေျပးအဖြဲ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ဒုကၡသည္ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ားသို႔ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် သြားေရာက္ကာ ကူညီေဖးမၾကမည္ ျဖစ္သည္။ ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္သူသည္ ၂၉.၈.၂ဝ၁၂...

Read more »

ေမ့မထားသင့္တဲ့ ဘဝေတြ

August 25, 2012
ေမ့မထားသင့္တဲ့ ဘဝေတြ

နာေရးကူညီမႈအသင္း – ရန္ကုန္ ၾသဂုတ္ ၂၅၊ ၂၀၁၂ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပည္ေထာင္စုႀကီးထဲက ကခ်င္တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ေဒသမွာ တေက်ာ့ျပန္ ျပည္တြင္းစစ္မီးေတာက္ေလာင္ေနခဲ့တာ (၁) ႏွစ္ ေက်ာ္ခဲ့ပါၿပီ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ စစ္ေဘးနဲ႔ေဝးေနတဲ့ေဒသေတြ၊ ၿမိဳ႕ေပၚကျပည္သူေတြ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း ေပ်ာ္ေပ်ာ္႐ႊင္႐ႊင္ ေနၾကရေပမယ့္ စစ္ေဘးဒုကၡၾကံဳ ေနၾကရတဲ့ ကခ်င္ေဒသကျပည္သူေတြခမ်ာမွာေတာ့ က်ီးလန္႔စာ စားဘဝနဲ႔ ယမ္းေငြ႔ေတြအူ က်ည္ဆံေတြပလူပ်ံေနတဲ့ၾကားက အေမတကြဲ သားတကြဲ မိသားစုေတြဖ႐ိုဖရဲနဲ႔ ေသြးေတြ၊ မ်က္ရည္ေတြ အလူးလူးနဲ႔ ေျခဦးတည့္ရာ ေျပးေရွာင္ပုန္းေနၾကရရွာပါတယ္။     သူတို႔ဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕တိုင္းရင္းသား ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမေတြပါ ျပည္ေထာင္စုဆိုတာ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ခႏၶာကိုယ္ႀကီးနဲ႔တူပါတယ္။ ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕ လက္ဖ်ား ေျခဖ်ားေလးေတြ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရင္ ခႏၶာကိုယ္ႀကီးရဲ႕ အသည္းႏွလံုးကပါ နာက်ဥ္ခံစားရမွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္ႀကီးရဲ႕ လက္ဖ်ားေျခဖ်ားေလးေတြနဲ႔တူတဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပည္ေထာင္စုႀကီးရဲ႕...

Read more »

ဆိတ္ေခါင္းကိုခ်ိတ္၍ ေခြးသားေရာင္းမည့္ ပံုႏွိပ္မီဒီယာဥပေဒ ႏွင့္ အျမဳေတစာနယ္ဇင္းေကာင္စီ (Than Win Hlaing)

August 24, 2012
ဆိတ္ေခါင္းကိုခ်ိတ္၍ ေခြးသားေရာင္းမည့္ ပံုႏွိပ္မီဒီယာဥပေဒ ႏွင့္ အျမဳေတစာနယ္ဇင္းေကာင္စီ  (Than Win Hlaing)

ဆိတ္ေခါင္းကိုခ်ိတ္၍ ေခြးသားေရာင္းမည့္ ပံုႏွိပ္မီဒီယာဥပေဒ ႏွင့္ အျမဳေတစာနယ္ဇင္းေကာင္စီ သန္းဝင္းလိႈင္၊ ၾသဂုုတ္ ၂၄၊ ၂၀၁၂ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ေပၚေပါက္လာေသာ အရပ္သားအေရျခံဳ အစိုးရသစ္မွ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၂ ဇြန္လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၊ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသ ႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ရွိ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ားအား ႏိုင္ငံေတာ္အေျချပ မိန္႔ခြန္းတစ္ရပ္အပါအဝင္ အမွာစကား ႏွင့္ မိန္႔ခြန္း (၁၇)ႀကိမ္ခန္႔ ေျပာၾကားရာ၌ မ႑ိဳင္ႀကီးသံုးရပ္အေနျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ ဥပေဒျပဳ၊ စီမံခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ စီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္း ရွိမရွိ၊ အဂတိတရားလိုက္စားမႈ ရွိမရွိ၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ ရွိမရွိ ႏိုင္ငံေတာ္ ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအက်ဳိးအလို႔ငွာ ေစာင့္ၾကည့္တည့္မတ္ေပးရမည့္ စတုတၳမ႑ိဳင္က ဥပေဒႏွင့္အညီ လြတ္လပ္ စြာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္မွသာ...

Read more »

“ကေလးလုပ္သား မတင္နီလာေအးအမႈ ယခုလ(၂၉)ရက္ေန႔ ရုံးျပန္ခ်ိန္း”

August 23, 2012
“ကေလးလုပ္သား မတင္နီလာေအးအမႈ ယခုလ(၂၉)ရက္ေန႔ ရုံးျပန္ခ်ိန္း”

ခ်မ္းျမ၊ ၾသဂုုတ္ ၂၃၊ ၂၀၁၂             ကေလးလုပ္သား မတင္နီလာေအးအမႈကို ယေန႔-၂၂-၈-၂၀၁၂-ရက္ေန႔ မနက္(၁၀)နာရီမွာ မဟာေအာင္ေျမၿမဳိ႕နယ္၊ ခုံအမွတ္(တြဲ-၂)အထူးအာဏာတရားရုံးမွာ ဆက္လက္စစ္ေဆးပါတယ္။ အမႈကို စိတ္ဝင္စားသူမ်ားလို႔ မဟာေအာင္ေျမတရားရုံးမွာ အထူးစည္ကားလို႔ေနပါတယ္။ ၈၈-ေက်ာင္းသားအဖြဲ႕မွ ကိုေက်ာ္ေဇယ်ႏွင့္ အဖြဲ႕၊ စာနယ္ဇင္းမ်ားအဖြဲ႔ႏွင့္ ဓမၼဘက္ေတာ္သားရဟန္းရွင္လူ ပရိသတ္မ်ား တက္ေရာက္ၾကပါတယ္။             ကန္႔သတ္ေနရာမွလြဲ၍ အျခားေနရာမ်ားတြင္ ေဒၚနီနီတို႔ လင္မယားကို စိတ္ဝင္စားသူ ကင္မရာသမားမ်ားက အသင့္ေစာင့္ၿပီး ဓာတ္ပုံရိုက္ယူၾကေသာ္လည္း ေဒၚနီနီတို႔၏ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပည့္စုံေကာင္းမြန္မႈေၾကာင့္ ဘယ္သူမွ မရုိက္ယူႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။             ေဒၚနီနီဟာ ကိုယ္ပိုင္ကားႏွင့္ မလာဘဲ အငွားကားႏွင့္လာကာ ကိုယ္ေရာင္ေဖ်ာက္လိုက္ပါတယ္။ ႏွာေခါင္းစည္းတပ္၊ မ်က္မွန္တပ္၊ ဦးထုပ္ၾကီး ေဆာင္းထားၿပီး ေရွ႕ေနာက္-ဝဲယာမွာ သက္ေတာ္ေစာင့္ေတြ ဝန္းရံၿပီးမွ...

Read more »

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ၾကပါေစ …


MoeMaKa Monthly MARCH 2017 ထြက္ျပန္ဘီ တဲ့..

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

မိုုးမခကိုု အိမ္အေရာက္ ပိုု႔ေပးမည္

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

မိုုးမခ မတ္၊ ၂၀၁၇ ထြက္ပါျပီ

By

  မိုုးမခ မတ္၊ ၂၀၁၇ ထြက္ပါျပီ (မတ္ ၉ ၊ ၂၀၁၇)...

Read more »

မိုးမခ ေဖေဖာ္ဝါရီကို အိမ္အေရာက္ မွာယူႏိုင္ပါၿပီ

By

မိုးမခ ေဖေဖာ္ဝါရီကို အိမ္အေရာက္ မွာယူႏိုင္ပါၿပီ (မုိးမခ) ဇန္နဝါရီ ၄၊ ၂၀၁၇ တရားမွ်တဖို႔ အတြက္...

Read more »

မိုးမခမဂၢဇင္းကို ျမန္မာျပည္အႏွံ႔ အိမ္အေရာက္ ပို႔ေဆာင္ေပးေနပါတယ္

By

မိုးမခမဂၢဇင္းကို ျမန္မာျပည္အႏွံ႔  အိမ္အေရာက္ ပို႔ေဆာင္ေပးေနပါတယ္ (မုိးမခ) ဇန္နဝါရီ ၆၊ ၂၀၁၇ ၂၀၁၆...

Read more »

မိုးမခ ႏိုဝင္ဘာကို အိမ္အေရာက္ မွာယူပါ

By

” ကဗ်ာဖတ္ခ်င္ရင္ မုိးမခမွာဖတ္ပါ စာဖတ္ခ်င္ရင္ မုိးမခမွာဖတ္ပါ တေရြ႕ေရြ႕နဲ႔ ေရွ႕တန္းေရာက္လာတဲ့ မဂၢဇင္း .....

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

Maung Swan Yi Myanmar Now ကခ်င္ ကာတြန္း Joker ကာတြန္း ကုိေခတ္ ကာတြန္း ဇာနည္ေဇာ္၀င္း ကာတြန္း ညီပုေခ် ကာတြန္း ညီေထြး ကာတြန္း မုိးသြင္ ကာတြန္း သြန္းခ ကာတြန္း ေဆြသား ကာတြန္း ေရႊဗုိလ္ ကာတြန္း ေရႊလူ ခက္ဦး ခ်မ္းျမ စုိးေနလင္း ဆန္ဖရန္ ဇင္လင္း ဇာနီၾကီး ထက္ေခါင္လင္း (Myanmar Now) ထင္ေအာင္ ဒီလူည နရီမင္း မင္းကုိႏုိင္ မာမာေအး မိုးသြင္ ရခိုုင္ လင္းခါး လင္းသက္ၿငိမ္ သင္းလဲ့၀င္း (Myanmar Now) သြန္းခ အင္တာဗ်ဴး အရွင္စႏၵိမာ (မြန္စိန္ေတာရ) အိခ်ယ္ရီေအာင္ (Myanmar Now) ဦးကိုနီ ေက်ာ္ေမာင္ (တုိင္းတာေရး) ေဆာင္းျဖဴ ေန၀န္းနီ (မႏၱေလး) ေမာင္စုိးခ်ိန္ ေမာင္ဥကၠလာ ေမာင္ေမာင္လတ္ (ေရႊအင္းေလးစာေပ) ေသာင္းေျပာင္းေထြလာ ျပည္တြင္းစစ္ ၂၁ ရာစု ပင္လံု ၿဖိဳးသီဟခ်ဳိ (Myanmar Now)
က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္