ျမန္မာျပည္တြင္း

သႀကၤန္အက်ေန႔ “ေပးဆပ္သူမ်ား” သံခ်ပ္လႈပ္႐ွားမႈ

April 15, 2013
သႀကၤန္အက်ေန႔ “ေပးဆပ္သူမ်ား” သံခ်ပ္လႈပ္႐ွားမႈ

ေက်ာ္သူ (နာေရးကူညီမႈအသင္း – ရန္ကုန္) ဧၿပီ ၁၅၊ ၂၀၁၃ သႀကၤန္အႀကိဳေန႔တြင္ ဖိတ္ၾကားထား႐ွိသည့္ “သုဝဏၰ (၂၅) ရပ္ကြက္၊ သက္ႀကီးပူေဇာ္ပြဲႏွင့္ မဟာ သႀကၤန္ဆုေပးမ႑ပ္” သို႔၄င္း၊ “ေက်ာက္ေျမာင္းေစ်းမိသားစု” သို႔၄င္း၊ ဇဝန၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္သို႔၄င္း၊ ေလးေထာင့္ကန္လမ္းႏွင့္ ဘုရားလမ္းေထာင့္သို႔၄င္း၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာနမွ ႀကီးမွဴးၿပီး ရခိုင္႐ိုးရာသႀကၤန္ပြဲေတာ္ ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ (ရန္ကုန္)မွ စီစဥ္က်င္းပသည့္ “(၁ဝ) ႀကိမ္ေျမာက္ ရခိုင္႐ိုးရာသႀကၤန္ပြဲေတာ္” သို႔၄င္း၊ ဝ႐ုဏာလမ္း၊ (၁၃) ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕ နယ္သို႔၄င္း၊ သီရိေဇယ်ာလမ္း၊ (၇) ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္သို႔၄င္း၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ ခ်ဳပ္၊ (၅) ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္သို႔၄င္း အစ႐ွိသည့္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္ အသီးသီးမ်ားသို႔ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)၏ “ေပးဆပ္သူမ်ား”...

Read more »

သႀကၤန္အႀကိဳေန႔ “ေပးဆပ္သူမ်ား” သံခ်ပ္လႈပ္႐ွားမႈ

April 15, 2013
သႀကၤန္အႀကိဳေန႔ “ေပးဆပ္သူမ်ား” သံခ်ပ္လႈပ္႐ွားမႈ

ေက်ာ္သူ (နာေရးကူညီမႈအသင္း – ရန္ကုန္) ဧၿပီ ၁၅၊ ၂၀၁၃ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)မွ ၁၃၇၄/၅ ခုႏွစ္ (၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္) ျမန္မာ့႐ိုးရာမဟာသႀကၤန္ အခ်ိန္မွ စတင္ဖြဲ႔စည္း ေမြးဖြားခဲ့သည့္ သုခမ်ိဳးဆက္သစ္ ကုသုိလ္ေတာ္အႏုပညာအဖြဲ႔၏ “ေပးဆပ္သူမ်ား” ျပည္သူ႔ အက်ိဳးျပဳ လူမႈေရးသံခ်ပ္အဖြဲ႔သည္ ၁၃.၄.၂ဝ၁၃ ရက္ေန႔ (သႀကၤန္အႀကိဳေန႔) နံနက္ (၇း၃ဝ) နာရီတြင္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) ႐ံုးခ်ဳပ္မွစတင္ထြက္ခြာခဲ့ၿပီး ဦးစြာပထမ ေ႐ႊတိဂံုေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးအား သံခ်ပ္ယာဥ္ႀကီးႏွင့္အတူ ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္သူ၊ အသင္းသား/သူမ်ားတို႔မွ ဦးတိုက္ဖူးေမွ်ာ္ခဲ့ၾကသည္။       ဆက္လက္၍ သႀကၤန္အႀကိဳေန႔တြင္ ဖိတ္ၾကားထားသည့္ ေအာက္ပါၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္၊ မ႑ပ္မ်ား သို႔ နံနက္ (၈း၃ဝ) နာရီမွစတင္၍ ည (၇း၃ဝ) နာရီအထိ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)...

Read more »

Than Win Hlaing – Articles

April 15, 2013
Than Win Hlaing – Articles

႐ႈမ၀ဦးေက်ာ္ (သို႔မဟုတ္) ႐ႈမ၀ ဥယ်ာဥ္မွဴးသန္း၀င္းလႈိင္ဧၿပီ ၁၅၊ ၂၀၁၃ စစ္ၿပီးေခတ္ေနာက္ပိုင္းထုတ္ေ၀ခဲ့ေသာ မဂၢဇင္းဂ်ာနယ္မ်ား၌ ၄၅ ႏွစ္တုိင္ သက္ဆိုး႐ွည္ခဲ့သည့္ ဖိုးသက္႐ွည္မဂၢဇင္းတစ္ေစာင္မွာ ႐ႈမ၀႐ုပ္စံုမဂၢဇင္း ျဖစ္သည္။ ယခုအခါ တခ်ိန္က ထုတ္ေ၀ခဲ့ေသာ ႐ႈမ၀မဂၢဇင္းပါ ၀တၳဳတိုမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ားကို စုစည္း၍ ေပါင္းခ်ဳပ္စာအုပ္မ်ား အျဖစ္ စာေပတုိက္အသီးသီးျပန္လည္ထုတ္ေ၀လာသည္ကို ေတြ႕ရေလသည္။ ႐ႈမ၀မဂၢဇင္းသည္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လထုတ္အမွတ္ (၁) မွ ေနာက္ဆံုး ရပ္ဆိုင္းသြားသည့္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လအထိ ႏွစ္ေပါင္း ၄၅ ႏွစ္ အတြင္း အမွတ္ ၅၄၀ တိုင္ ထုတ္ေ၀ကာ စာေပသမုိင္းမွတ္တိုင္တစ္ခုကို ေအာင္ျမင္စြာ စိုက္ထူႏိုင္ခဲ့ေလသည္။ ႐ႈမ၀႐ုပ္စံုမဂၢဇင္း၏ ဥယ်ာဥ္မွဴးႀကီးကား ႐ႈမ၀ဦးေက်ာ္ပင္ ျဖစ္သည္။ ႐ႈမ၀ဦးေက်ာ္အား ခရစ္ ၁၉၁၀...

Read more »

Kyaw Thu – FFSS Yangon Activity,

April 15, 2013
Kyaw Thu – FFSS Yangon Activity,

သႀကၤန္အက်ေန႔ “ေပးဆပ္သူမ်ား” သံခ်ပ္လႈပ္႐ွားမႈေက်ာ္သူ (နာေရးကူညီမႈအသင္း – ရန္ကုန္)ဧၿပီ ၁၅၊ ၂၀၁၃ သႀကၤန္အႀကိဳေန႔တြင္ ဖိတ္ၾကားထား႐ွိသည့္ “သုဝဏၰ (၂၅) ရပ္ကြက္၊ သက္ႀကီးပူေဇာ္ပြဲႏွင့္ မဟာ သႀကၤန္ဆုေပးမ႑ပ္” သို႔၄င္း၊ “ေက်ာက္ေျမာင္းေစ်းမိသားစု” သို႔၄င္း၊ ဇဝန၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္သို႔၄င္း၊ ေလးေထာင့္ကန္လမ္းႏွင့္ ဘုရားလမ္းေထာင့္သို႔၄င္း၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာနမွ ႀကီးမွဴးၿပီး ရခိုင္႐ိုးရာသႀကၤန္ပြဲေတာ္ ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ (ရန္ကုန္)မွ စီစဥ္က်င္းပသည့္ “(၁ဝ) ႀကိမ္ေျမာက္ ရခိုင္႐ိုးရာသႀကၤန္ပြဲေတာ္” သို႔၄င္း၊ ဝ႐ုဏာလမ္း၊ (၁၃) ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕ နယ္သို႔၄င္း၊ သီရိေဇယ်ာလမ္း၊ (၇) ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္သို႔၄င္း၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ ခ်ဳပ္၊ (၅) ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္သို႔၄င္း အစ႐ွိသည့္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္ အသီးသီးမ်ားသို႔ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)၏...

Read more »

Aung Maw – Cartoon

April 15, 2013
Aung Maw – Cartoon

မူေျပာင္းေပမယ့္ လူေဟာင္းေတြခ်ည္းပါပဲကြယ္ ကာတြန္း – ေအာင္ေမာ္ ဧၿပီ ၁၅၊ ၂၀၁၃ ကာတြန္းေအာင္ေမာ္ ေဖ့ဘုတ္ခ္မွ ျပန္လည္ကူးယူပါသည္။ No tags for this post.

Read more »

Kyaw Thu – FFSS Yangon Activity,

April 15, 2013
Kyaw Thu – FFSS Yangon Activity,

သႀကၤန္အႀကိဳေန႔ “ေပးဆပ္သူမ်ား” သံခ်ပ္လႈပ္႐ွားမႈေက်ာ္သူ (နာေရးကူညီမႈအသင္း – ရန္ကုန္)ဧၿပီ ၁၅၊ ၂၀၁၃ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)မွ ၁၃၇၄/၅ ခုႏွစ္ (၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္) ျမန္မာ့႐ိုးရာမဟာသႀကၤန္ အခ်ိန္မွ စတင္ဖြဲ႔စည္း ေမြးဖြားခဲ့သည့္ သုခမ်ိဳးဆက္သစ္ ကုသုိလ္ေတာ္အႏုပညာအဖြဲ႔၏ “ေပးဆပ္သူမ်ား” ျပည္သူ႔ အက်ိဳးျပဳ လူမႈေရးသံခ်ပ္အဖြဲ႔သည္ ၁၃.၄.၂ဝ၁၃ ရက္ေန႔ (သႀကၤန္အႀကိဳေန႔) နံနက္ (၇း၃ဝ) နာရီတြင္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) ႐ံုးခ်ဳပ္မွစတင္ထြက္ခြာခဲ့ၿပီး ဦးစြာပထမ ေ႐ႊတိဂံုေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးအား သံခ်ပ္ယာဥ္ႀကီးႏွင့္အတူ ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္သူ၊ အသင္းသား/သူမ်ားတို႔မွ ဦးတိုက္ဖူးေမွ်ာ္ခဲ့ၾကသည္။       ဆက္လက္၍ သႀကၤန္အႀကိဳေန႔တြင္ ဖိတ္ၾကားထားသည့္ ေအာက္ပါၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္၊ မ႑ပ္မ်ား သို႔ နံနက္ (၈း၃ဝ) နာရီမွစတင္၍ ည (၇း၃ဝ) နာရီအထိ...

Read more »

တာထြက္ – ၃၅ ဂါရဝ – ၅၄

April 15, 2013
တာထြက္ – ၃၅ ဂါရဝ – ၅၄

တာထြက္ – ၃၅ ဂါရဝ – ၅၄ ေက်ာ္သူ (နာေရးကူညီမႈအသင္း – ရန္ကုန္) ဧၿပီ ၁၄၊ ၂၀၁၃ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) သုခမ်ိဳးဆက္သစ္ ကုသိုလ္ေတာ္အႏုပညာအဖြဲ႔ “ေပးဆပ္သူမ်ား” မဟာသႀကၤန္သံခ်ပ္အဖြဲ႔သည္ ၂ဝ၁၃  ခုႏွစ္တြင္ ပထမဆံုးဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး မဟာသႀကၤန္ အခါသမယတြင္ မိဘ ျပည္သူတို႔၏ ေရွ႕ေမွာက္သို႔ အေရာက္လာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ “ေပးဆပ္သူမ်ား” သံခ်ပ္အဖြဲ႔၏ အႏု ပညာတင္ဆက္မႈ ရသမ်ားကို ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ အတာသႀကၤန္ကာလအတြင္း ဖိတ္ၾကားထားေသာ မ႑ပ္မ်ား၊ ရပ္ကြက္မ်ားတြင္  မိဘျပည္သူမ်ားအား ေဖ်ာ္ေျဖေပးဆပ္ေနမည္ျဖစ္သည္။ ၁၁.၄.၂ဝ၁၃ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ (၃းဝဝ) နာရီအခ်ိန္တြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ “ေပးဆပ္သူမ်ား” သံခ်ပ္ အဖြဲ႔သည္ Asian Frame Media Group...

Read more »

သမုိင္းတေကြ႕မွ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား (ျမန္မာစာေပသုေတသီ ေဒၚႏွင္းဆီ)

April 15, 2013
သမုိင္းတေကြ႕မွ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား (ျမန္မာစာေပသုေတသီ ေဒၚႏွင္းဆီ)

သမုိင္းတေကြ႕မွ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား သန္း၀င္းလႈိင္ ဧၿပီ ၁၃၊ ၂၀၁၃ ျမန္မာစာေပသုေတသီ ေဒၚႏွင္းဆီ ● ျမန္မာစာေပသုေတသီ ေဒါက္တာ အင္နီမာရီအက္႐ွဲလ္ (မႏွင္းဆီ) ျမန္မာႏုိင္ငံလြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ျမန္မာစာေပအတြက္ ဂုဏ္ယူဖြယ္ရာအခ်က္တစ္ခုမွာ ျမန္မာစာေပကို တျပည္ရပ္ျခားမွ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား အျမတ္တႏိုးေလ့လာဆည္းပူးလာသည့္အခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံျခားသား ဘာသာေဗဒပညာ႐ွင္မ်ားသည္ မိမိတို႔ႏုိင္ငံ႐ွိ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ျမန္မာစာေပဌာနမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ကာ ျမန္မာစာေပကို ေလ့လာဆည္းပူးလာၾကသည္သာမက ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ပင္ တကူးတက လာေရာက္လ်က္ ျမန္မာစာေပကို ႏုိင္ငံျခားဘာသာ သင္ တကၠသိုလ္၌လည္းေကာင္း၊ စာေပပညာ႐ွင္မ်ားထံ၌လည္းေကာင္း ေလ့လာဆည္းပူးၾကေလသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ လာေရာက္၍ ျမန္မာစာေပေလ့လာဆည္းပူးၾကေသာ ပညာ႐ွင္မ်ားမွာ ဂ်ပန္အမ်ိဳးသမီးယာမာဒါ (ျမန္မာအမည္ယဥ္ယဥ္ျမ)၊ ဂ်ပန္အမ်ိဳးသား ယို႐ွိအုိနီ႐ွိ(ေမာင္ေန၀င္း)၊ ခ်က္ကိုစလိုဗက္ကီးယားအမ်ိဳးသား ဂ်င္ဘက္ကာ (ခင္ေမာင္ေအး)၊ ခ်က္ကိုစလိုဗက္ကီးယားအမ်ိဳးသမီး ဒီဂက္ဂမာႏိုဗာခ်္ကိုဗာ (Degamar Novakova) (ျမန္မာအမည္...

Read more »

သြားလမ္းသာ၍ လာလမ္းေျဖာင့္ပါေစ

April 15, 2013
သြားလမ္းသာ၍ လာလမ္းေျဖာင့္ပါေစ

သြားလမ္းသာ၍ လာလမ္းေျဖာင့္ပါေစ ေက်ာ္သူ (နာေရးကူညီမႈအသင္း – ရန္ကုန္) ဧၿပီ ၁၂၊ ၂၀၁၃    ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသား မိဘျပည္သူအေပါင္းတို႔ ခရီးသြားၾကသည့္အခါ ကားလမ္းေဘး၊ ရထားလမ္းေဘး စသည့္ေနရာတို႔တြင္ လမ္းေဘးအလွဴခံမ႑ပ္ငယ္ေလးမ်ားကို မိဘျပည္သူမ်ား ေတြ႔ျမင္ဖူး ၾကမည္ထင္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ငယ္စဥ္အခါက ထိုအလွဴခံမ႑ပ္႐ိွ ေငြဖလားေလးထဲသို႔ ေငြအေၾကြေစ့ ကေလးမ်ား ရထားေပၚ၊ ကားေပၚမွေန၍ လွဴဒါန္းခဲ့ၾကသလို ယခုအခါတြင္ ေခတ္အလိုက္ အေၾကြေစ့အစား ေငြစကၠဴမ်ားက ေနရာယူေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ အလွဴေငြထည့္ဝင္ လွဴဒါန္းၾကသည့္အခါတြင္ အလွဴခံပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ အသံခ်ဲ႕စက္ျဖင့္ “က်န္းမာ ခ်မ္းသာၾကပါေစ … စီးပြားလာဘ္လာဘမ်ား တိုးတက္ၾကပါေစ … လမ္းခရီး တစ္ေလွ်ာက္ သြားလမ္းသာလို႔၊ လာလမ္းေျဖာင့္ၾကပါေစ … ”ဟူ၍ ဆုေတာင္းေပးေလ့႐ိွသည္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔...

Read more »

ငရဲေခြးၾကီး လြတ္ေနသည္

April 15, 2013
ငရဲေခြးၾကီး လြတ္ေနသည္

ငရဲေခြးၾကီး လြတ္ေနသည္ ေဂ်ာ္ဒီး ဧၿပီ ၁၁၊ ၂၀၁၃ သၾကၤန္နားနီး လာေပမယ္႔  ေဂ်ာ္ဒီးတို ႔ ကေလး တသိုက္မွာမေပ်ာ္နိုင္..။သူမ်ား ေပ်ာ္လို ႔ မေပ်ာ္နိုင္  ရည္းစားေပ်ာက္လို႔မွိဳင္…..လို ႔ေတာင္   မေအာ္နိုင္..။အေၾကာင္းမူကား မိုးမခရြာ အေရးမေအးေသာေၾကာင္႔ပင္တည္း…။တိုင္းကား ျပည္ရြာ မသာယာေတာ႔  …  တရြာလံုး  ၾကိ မ္ မီးအံုးေနၾကရ သည္..ကိုး.။ လူၾကီးေတြ   မ်က္ႏွာ  မသာယာေတာ ႔ကေလးေတြခမ်ာလည္း   ဟိုေခ်ာင္တိုးရမလို..။ဒီေခ်ာင္ တိုးရမလို..။ ေနာက္ဆံုး ေတာ႔    အိမ္မွာ    ေနစရာမရွိသည္႔ အတူတူ  လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ  ျဖစ္ေသာရြာထိပ္ေညာင္ပင္ၾကီး ေအာက္ ဆီသို႔သာ.စုရံုး ေရာက္ရွိလာၾကသည္.။  ဒါေတာင္  လူၾကီးေတြကလွမ္းဟန္႔လိုက္ေသးသည္..။ “ဟဲ ႔ ကေလးေတြ..ေတြ ႔ကရာေတြ  ေလွ်ာက္သြားမေနၾကနဲ႔..။ရြာထဲမွာပဲေန..။ေခတ္ၾကီးကေျပာင္းမယ္မက်န္ေသးဘူး..။ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ခ်င္သူေတြက   ကေျပာင္းကျပန္ေျဗာင္းဆန္ေနတယ္ ေဟ႔..” ဒီလို...

Read more »

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဇာ္ေအာင္(မုံရြာ) ၏ ျပည္ျမန္မာ မီးထိန္ထိန္သာဖို႔အေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား (ထြက္ျပီ)

By

ေဇာ္ေအာင္(မုံရြာ) ၏ ျပည္ျမန္မာ မီးထိန္ထိန္သာဖို႔အေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား (ထြက္ျပီ) မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈၊...

Read more »

 ဦးခင္ေမာင္လတ္(MA) နဲ႔ ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္ – အဂၤလိပ္စာတတ္လိုုေသာ္ စာအုုပ္ ထြက္ျပီ

By

ဦးခင္ေမာင္လတ္(MA) နဲ႔ ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္ – အဂၤလိပ္စာတတ္လိုုေသာ္ စာအုုပ္ ထြက္ျပီ (မိုုးမခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၅၊...

Read more »

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း (သခၤ်ာ) – သခၤ်ာအေတြးအေခၚသမိုင္း ၊ ဂိမ္းသီအိုရီႏွင့္ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးမ်ား 

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း (သခၤ်ာ) – သခၤ်ာအေတြးအေခၚသမိုင္း ၊ ဂိမ္းသီအိုရီႏွင့္ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးမ်ား  မိုးမခစာေပက ထြက္ပါျပီ။...

Read more »

ရခိုင္ျပည္ေျမာက္ပိုင္းအေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

  ရခိုင္ျပည္ေျမာက္ပိုင္းအေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၇ ယခုစာအုပ္မွာ...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္