ျမန္မာျပည္တြင္း

ကာတြန္း ေအာင္ေမာ္ ● အျမင္မက်ဥ္းၾကပါနဲ႔

January 5, 2017
ကာတြန္း ေအာင္ေမာ္ ● အျမင္မက်ဥ္းၾကပါနဲ႔

 ကာတြန္း ေအာင္ေမာ္ ● အျမင္မက်ဥ္းၾကပါနဲ႔ (မုိးမခ) ဇန္နဝါရီ ၅၊ ၂၀၁၇

Read more »

ကာတြန္း ေဂ်ာ္ဒီး ● ၂၀၁၇ အမိျမန္မာရဲ႕ လြတ္လပ္မႈ

January 5, 2017
ကာတြန္း ေဂ်ာ္ဒီး ● ၂၀၁၇ အမိျမန္မာရဲ႕ လြတ္လပ္မႈ

  ကာတြန္း ေဂ်ာ္ဒီး ● ၂၀၁၇ အမိျမန္မာရဲ႕ လြတ္လပ္မႈ (မုိးမခ) ဇန္နဝါရီ ၅၊ ၂၀၁၆

Read more »

ေမာင္ေမာင္စုိး ● အလြတ္သေဘာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း

January 4, 2017
ေမာင္ေမာင္စုိး ● အလြတ္သေဘာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း

ေမာင္ေမာင္စုိး ● အလြတ္သေဘာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း (မုိးမခ) ဇန္နဝါရီ ၄၊ ၂၀၁၇ ● ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား လက္ရွိ ျမန္မာျပည္ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ တရားဝင္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပေနၿပီး တရားဝင္ေဆြးေႏြးပြဲမွ ရရွိေသာသေဘာတူခ်က္မ်ားႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို တဆင့္ၿပီးတဆင့္တက္ေနၾကျခင္းျဖစ္ေပသည္။ လက္ရွိျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ပါဝင္ေသာ ေတြ႕ဆံုေဆြး ေႏြးပြဲမွာ ရည္ရြယ္ခ်က္ ၂ မ်ဳိး ပုံစံႏွစ္မ်ဳိးရွိသည္ဟုဆိုရပါမည္။ တမ်ဳိးမွာ NCA လက္မွတ္ထိုးၿပီးေသာအဖြဲ႕ ၈ ဖြဲ႕ႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္းျဖစ္ၿပီး ဒုတိယတမ်ဳိးမွာ NCA လက္မွတ္မထိုးေသးေသာ အဖြဲ႕မ်ားအား NCA လက္မွတ္ထိုးေရးဦးတည္ခ်က္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္းျဖစ္သည္။ NCA လက္မွတ္ထိုးၿပီးေသာ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ျပဳ လုပ္ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအား NCA စာခ်ဳပ္တြင္ပါဝင္ေသာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားဟုဆိုၾကသည့္ JICM ( Joint Implentation Coordination Meeting) တနိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ...

Read more »

ကာတြန္း လုိင္လုဏ္ ● ၆၉ = ၆၉

January 4, 2017
ကာတြန္း လုိင္လုဏ္ ● ၆၉ = ၆၉

ကာတြန္း လုိင္လုဏ္ ● ၆၉ = ၆၉ (မုိးမခ) ဇန္နဝါရီ ၄၊ ၂၀၁၆

Read more »

ကာတြန္း ဇာနည္ေဇာ္ဝင္း ● ဖလွယ္ရေအာင္

January 3, 2017
ကာတြန္း ဇာနည္ေဇာ္ဝင္း ● ဖလွယ္ရေအာင္

ကာတြန္း ဇာနည္ေဇာ္ဝင္း ● ဖလွယ္ရေအာင္ (မုိးမခ) ဇန္နဝါရီ ၃၊ ၂၀၁၆

Read more »

ေမာင္ေမာင္စုိး ● ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအေရး ျငိမ္းခ်မ္းေရး – အပိုင္း (၃)

January 1, 2017
ေမာင္ေမာင္စုိး ● ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအေရး ျငိမ္းခ်မ္းေရး – အပိုင္း (၃)

ေမာင္ေမာင္စုိး ● ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအေရး ျငိမ္းခ်မ္းေရး – အပိုင္း (၃) (မုိးမခ) ဇန္နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၆ ● အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရး၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရး NLD အစိုးရသစ္၏ေႂကြးေၾကာ္သံျဖစ္သည္။ NLD အစိုးရသစ္အေနႏွင့္ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရး ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ့ဲသည္။ NLD အစိုးရ၏ ႏိုင္ငံေရးဦးတည္ခ်က္အားလူထုအားလုံးက ေထာက္ခံခ့ဲသည္။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားစြာျဖင့္ ႀကိဳဆိုခ့ဲၾကသည္။ တကယ္တမ္းဆိုရလ်င္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးဆိုသည္မွာ မဟာမိတ္တပ္ေပါင္းစုလုပ္ငန္းစဥ္ထက္ ပို၍ ခက္ခဲပါ သည္။ မဟာမိတ္တပ္ေပါင္းစုဆိုသည္မွာ တည္ရွိေနသည့္ နိုင္ငံေရးအေျခအေနတြင္ မိမိႏွင့္ေယဘုယ် ႏိုင္ငံေရးဦးတည္ခ်က္တူသူမ်ားႏွင့္ မဟာမိတ္ဖြဲ႕ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရးဆိုသည္က မတူကြဲျပား ေသာ နိုင္ငံေရးအျမင္ရွိသူ အုပ္စုမ်ားအား စုစည္းျပီး ဘုံသေဘာတူညီခ်က္တရပ္ ရရွိေအာင္ၾကိဳးပမ္းေရး ထိုမွတဆင့္ သင့္ ျမတ္...

Read more »

ကာတြန္း ATH ● ငါတုိ႔ အေပၚေရာက္ေနၿပီဟ ..

January 1, 2017
ကာတြန္း ATH ● ငါတုိ႔ အေပၚေရာက္ေနၿပီဟ ..

ကာတြန္း ATH ● ငါတုိ႔ အေပၚေရာက္ေနၿပီဟ .. (မုိးမခ) ဇန္နဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၇

Read more »

ေမာင္ေမာင္စုိး ● ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအေရး ျငိမ္းခ်မ္းေရး – အပိုင္း (၂)

December 31, 2016
ေမာင္ေမာင္စုိး ● ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအေရး ျငိမ္းခ်မ္းေရး – အပိုင္း (၂)

ေမာင္ေမာင္စုိး ● ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအေရး ျငိမ္းခ်မ္းေရး – အပိုင္း (၂) (မုိးမခ) ဒီဇင္ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၆ ● တပ္ေပါင္းစုသေဘာထား ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ရြးေကာက္ပြဲကာလအထိ NLD ၏ရပ္တည္လုပ္ေဆာင္ခ်က္တြင္ မိမိပါတီႏွင့္ လူထုေထာက္ခံမႈကိုသာ အေလး ထားခ့ဲ့သည္။ မဟာမိတ္ တပ္ေပါင္းစုမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အေလးမထားခ့ဲဟုဆိုနိုင္ပါသည္။ နိုင္ငံေရးပါတီတရပ္အေနႏွင့္ မိမိပါတီအင္အား လူထုအင္အားကို အေလးထားရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း က်န္ေသာဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစုမ်ားကို မဟာ မိတ္ဖြဲ႕၍ အင္အားပိုမိုေတာင့္တင္းေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ား၌ အမ်ဳိးသားတန္း တူေရး ေရွ႕တန္းေရာက္ေနျပီးႏွစ္ကာလရွည္ၾကာ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡအဆင့္ထိ ျဖစ္ပြားေနေသာ တိုင္းျပည္တခုတြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ မဟာမိတ္ဖြဲ႕ေရး တပ္ေပါင္းစုဖြဲ႕ေရးသည္မျဖစ္မေနထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္လိုအပ္ေပမည္။ သုိ႔ေသာ္ NLD ပါတီသည္ တပ္ေပါင္းစုအားထက္ မိမိပါတီအင္အားႏွင့္ လူထုေထာက္ခံမႈကိုသာ အေလးထားခ့ဲသည္ကို ေတြ႕ရသည္။...

Read more »

ကာတြန္း ATH ● ဒါတုိ႔ျပည္… ဒါတုိ႔ေျမ… တုိ႔ပုိင္တဲ့ေျမ …

December 29, 2016
ကာတြန္း ATH ● ဒါတုိ႔ျပည္… ဒါတုိ႔ေျမ… တုိ႔ပုိင္တဲ့ေျမ …

ကာတြန္း ATH ● ဒါတုိ႔ျပည္… ဒါတုိ႔ေျမ… တုိ႔ပုိင္တဲ့ေျမ … (မုိးမခ) ဒီဇင္ဘာ ၂၉၊ ၂၀၁၆

Read more »

ေမာင္ေမာင္စုိး ● ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား အေရး ျငိမ္းခ်မ္းေရး – အပိုင္း (၁)

December 29, 2016
ေမာင္ေမာင္စုိး ● ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား အေရး ျငိမ္းခ်မ္းေရး – အပိုင္း (၁)

ေမာင္ေမာင္စုိး ● ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအေရး ျငိမ္းခ်မ္းေရး – အပိုင္း (၁) (မုိးမခ) ဒီဇင္ဘာ ၂၉၊ ၂၀၁၆ ● ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လက္ရွိျမန္မာျပည္နိုင္ငံေရးတြင္ မည္သူတဦးတေယာက္က ႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ မႀကိဳက္ျဖစ္ေစ ဖယ္ထား၍မရသည္မွာ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျဖစ္သည္။ သူမ၏အရည္အခ်င္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ သူမ၏ေခါင္းေဆာင္နိုင္စြမ္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ သူမ၏စည္း႐ံုးနိုင္စြမ္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ သူမအား လူထုကေထာက္ခံမႈ ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ သူမအား နိုင္ငံတကာ၏ အသိမွတ္ျပဳေထာက္ခံမႈ မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေစ သူမအားဝိုင္းရံထားသည့္ လူထုအားေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ ျမန္မာျပည္နိုင္ငံေရးတြင္ သူမသည္ ေရွ႕တန္းေရာက္ သည့္ အခန္းက ပါဝင္လ်က္ရွိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း ျမန္မာစစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ပင္လ်င္ တခ်ိန္လုံး အမ်ဳိးမ်ဳိးဖိႏွိပ္ထားေသာသူမအား ၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒအခင္းအက်င္း ျပင္ဆင္ျပီးေနာက္ပိိုင္း ျမန္မာနိုင္ငံေရးတြင္ အသိအမွတ္ျပဳ လက္ကမ္းႀကိဳခ့ဲရသည္။ ျမန္မာစစ္ဖက္ ေခါင္းမ်ားသည္ ထုံးစံအတိုင္းအေစာပိုင္းတြင္...

Read more »

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ၾကပါေစ …


MoeMaKa Monthly December 2016 ထြက္ျပန္ဘီ တဲ့..

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

မိုုးမခကိုု အိမ္အေရာက္ ပိုု႔ေပးမည္

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

မိုးမခမဂၢဇင္းကို ျမန္မာျပည္အႏွံ႔ အိမ္အေရာက္ ပို႔ေဆာင္ေပးေနပါတယ္

By

မိုးမခမဂၢဇင္းကို ျမန္မာျပည္အႏွံ႔  အိမ္အေရာက္ ပို႔ေဆာင္ေပးေနပါတယ္ (မုိးမခ) ဇန္နဝါရီ ၆၊ ၂၀၁၇ ၂၀၁၆...

Read more »

မိုးမခ ႏိုဝင္ဘာကို အိမ္အေရာက္ မွာယူပါ

By

” ကဗ်ာဖတ္ခ်င္ရင္ မုိးမခမွာဖတ္ပါ စာဖတ္ခ်င္ရင္ မုိးမခမွာဖတ္ပါ တေရြ႕ေရြ႕နဲ႔ ေရွ႕တန္းေရာက္လာတဲ့ မဂၢဇင္း .....

Read more »

မိုးမခမဂၢဇင္း ေအာက္တိုဘာကို အိမ္အေရာက္ မွာယူပါ

By

 မိုးမခမဂၢဇင္း ေအာက္တိုဘာကို အိမ္အေရာက္ မွာယူပါ  (မုိးမခ) ေအာက္တုိဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၆ “အ...

Read more »

စက္တင္ဘာ လမကုုန္ခင္မွာ မိုးမခမဂၢဇင္း (စက္တင္ဘာ) မွာယူႏိုင္ပါၿပီ

By

  စက္တင္ဘာ လမကုုန္ခင္မွာ မိုးမခမဂၢဇင္း (စက္တင္ဘာ) မွာယူႏိုင္ပါၿပီ (မိုုးမခ) စက္တင္ဘာ ၂၅၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

Maung Swan Yi Myanmar Now ကခ်င္ ကာတြန္း Joker ကာတြန္း ကုိေခတ္ ကာတြန္း ဇာနည္ေဇာ္၀င္း ကာတြန္း ညီပုေခ် ကာတြန္း ညီေထြး ကာတြန္း မုိးသြင္ ကာတြန္း သြန္းခ ကာတြန္း ေဆြသား ကာတြန္း ေရႊလူ ခက္ဦး စုိးေနလင္း ဆန္ဖရန္ ဇင္လင္း ဇာနီၾကီး ထက္ေခါင္လင္း (Myanmar Now) ထင္ေအာင္ ဒီလူည နရီမင္း မင္းကုိႏုိင္ မင္းေကာင္းခ်စ္ မာမာေအး မိုးသြင္ လင္းခါး လင္းသက္ၿငိမ္ သင္းလဲ့၀င္း (Myanmar Now) သြန္းခ အင္တာဗ်ဴး အရွင္ကုသလသာမိ (အတည္မဲ့) အရွင္စႏၵိမာ (မြန္စိန္ေတာရ) အိခ်ယ္ရီေအာင္ (Myanmar Now) ေက်ာက္ေက်ာက္ ေက်ာ္ေမာင္ (တုိင္းတာေရး) ေဆာင္းျဖဴ ေန၀န္းနီ (မႏၱေလး) ေမာင္စုိးခ်ိန္ ေမာင္ဥကၠလာ ေမာင္ေမာင္လတ္ (ေရႊအင္းေလးစာေပ) ေလာကပါလ ေသာင္းေျပာင္းေထြလာ ျပည္တြင္းစစ္ ၂၁ ရာစု ပင္လံု ၿဖိဳးသီဟခ်ဳိ (Myanmar Now)
က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္