မွတ္စုုမွတ္တမ္း

မာင္ေမာင္စိုုး – ေတာင္ျပာတန္း၏ အျခားတဖက္မ်က္ႏွာ – အပိုုင္း ၅

June 4, 2016
မာင္ေမာင္စိုုး – ေတာင္ျပာတန္း၏ အျခားတဖက္မ်က္ႏွာ – အပိုုင္း ၅

ေမာင္ေမာင္စိုုး – ေတာင္ျပာတန္း၏ အျခားတဖက္မ်က္ႏွာ – အပိုုင္း ၅ (မိုုးမခ) ဇြန္ ၄၊ ၂၀၁၆ ( ရွမ္းတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ား ) MTA အစႏွင့္ အဆံုး ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ အဓိက ရွမ္းတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အေနႏွင့္ ရွိေနေသာ SSPP/SSA အျပင္ အျခားရွမ္းလက္နက္ကိုင္မ်ားရွိေနေသးသည္။ ထိုအထဲမွ တဖြဲ႔မွာ MTA ေခၚ Mong Tai Army ဟုေခၚသည့္ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ ျဖစ္သည္။ ထိုအဖြဲ႔သည္ အားေကာင္းစဥ္ကာလက အင္အား ၂၀၀၀၀ ခန္႔ ရွိနိုင္သည္ဟု ခန္႔မွန္းၾကသည္။ သုိ႔ ေသာ္ MTA အဖြဲ႔သည္ ရွမ္းျပည္နိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ဦးတည္ေဆာင္ရြက္သည္ထက္ မူးယစ္ေဆးဝါး ( ဘိန္း ) ေမွာင္ခိုလုပ္ငန္းကို အဓိထားလုပ္ကိုင္သည့္အဖြဲ႔ဟူ၍ ျပည္တြင္းကေရာ...

Read more »

ခြန္းမတ္ရ္ကိုဘန္ – ၁၉၄၇-ခုႏွစ္ ပင္လံုညီလာခံ မွ ၂၁-ရာစုပင္လံုညီလာခံဆီသုိ႔ (အပုုိင္း ၂)

June 4, 2016
ခြန္းမတ္ရ္ကိုဘန္ –  ၁၉၄၇-ခုႏွစ္ ပင္လံုညီလာခံ မွ ၂၁-ရာစုပင္လံုညီလာခံဆီသုိ႔ (အပုုိင္း ၂)

ခြန္းမတ္ရ္ကိုဘန္ –  ၁၉၄၇-ခုႏွစ္ ပင္လံုညီလာခံ မွ ၂၁-ရာစုပင္လံုညီလာခံဆီသုိ႔ (အပုုိင္း ၂) (မိုုးမခ) ဇြန္ ၄၊ ၂၀၁၆ အပိုင္း (၂ ) အမ်ဳိးသားမ်ားတန္းတူရည္တူ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားတို႔သည္ လြတ္လပ္ေရးရရွိၿပီးပါက အမ်ဳိးသားမ်ားတန္းတူ ရည္တူ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရွိေသာဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ရန္ လိုအပ္သည့္အေျခခံမူမ်ား၊ အေျခခံ ေက်ာရိုးမ်ားကို ခ်မွတ္ထားခဲ့သည္။ (က) ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒေရးဆြဲရန္ ဖဆပလအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က အေျခခံမူႏွင့္ ေက်ာရိုးမ်ားခ်မွတ္ျခင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဦးေဆာင္ၿပီး တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္တက္ေရာက္သည့္ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ ေတာ္ကဲ့သို႔ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဂ်ဴဗလီခန္းမႀကီး၌ ၁၉၄၇-ခုႏွစ္၊ ေမလ (၂၃-၂၄) ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပေသာ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ ဖဆပလပဏာမညီလာခံသဘင္တြင္ အဆို(၁၄) ခုတင္သြင္းသည့္အေပၚ ဖဆပလ၏ပဏာမညီလာခံက သေဘာတူလက္ခံ ခ်မွတ္ထားခဲ့သည္။ အခန္း (၁) ႏိုင္ငံဖဲြ႔စည္းပံု (၁)...

Read more »

ခြန္းမတ္ရ္ကိုဘန္ – ၁၉၄၇-ခုႏွစ္ ပင္လံုညီလာခံ မွ ၂၁-ရာစုပင္လံုညီလာခံဆီသုိ႔ (အပိုုင္း ၁)

June 3, 2016
ခြန္းမတ္ရ္ကိုဘန္ – ၁၉၄၇-ခုႏွစ္ ပင္လံုညီလာခံ မွ ၂၁-ရာစုပင္လံုညီလာခံဆီသုိ႔ (အပိုုင္း ၁)

  ခြန္းမတ္ရ္ကိုဘန္ – ၁၉၄၇-ခုႏွစ္ ပင္လံုညီလာခံ မွ ၂၁-ရာစုပင္လံုညီလာခံဆီသုိ႔ (အပိုုင္း ၁) (မိုုးမခ မွတ္စုုမွတ္တမ္း) ဇြန္ ၃၊ ၂၀၁၆ (စာေရးသူ ျပဳစုုထားေသာ စာတမ္းကိုု ျပန္လည္တင္ဆက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္)လြတ္လပ္ေရးဖခင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏သမီး ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၂၁-ရာစုပင္လံုညီလာခံက်င္းပေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ထုတ္ေဖာ္ၫႊန္ၾကားလာသည့္အေပၚ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားက ႀကိဳဆို ၾက မည္ ျဖစ္သည္။ ၂၁-ရာစုပင္လံုညီလာခံဟူ၍ခံယူထားသည့္အတိုင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားခ်ဳပ္ဆို ထားေသာပင္လံုစာခ်ဳပ္ႏွင့္၊ ခ်မွတ္ထားသည့္ပဋိညာဥ္အေျခခံမူမ်ား၊ ကတိကဝတ္မ်ားကိုအေျခခံထားၿပီး ညီလာခံႀကီးကို က်င္းပသြားလိမ့္မည္ဟု တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားတို႔က ေမွ်ာ္လင့္ယံုၾကည္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားတို႔သည္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုၿပီး ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ အင္အားျဖင့္ လြတ္လပ္ေရးရရွိလာသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း(၇၀)နီးပါးရွိၿပီး ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ေသာအစိုးရ အဆက္ဆက္သည္ တိုင္းျပည္၏ အသက္ေသြးေၾကာတမွ်...

Read more »

လွေက်ာ္ေဇာ – ေဖေဖရဲ႕ႏိုင္ငံျခားခရီးမ်ား

June 2, 2016
လွေက်ာ္ေဇာ – ေဖေဖရဲ႕ႏိုင္ငံျခားခရီးမ်ား

လွေက်ာ္ေဇာ – ေဖေဖရဲ႕ႏိုင္ငံျခားခရီးမ်ား  (မိုုးမခ) ဇြန္ ၂၊ ၂၀၁၆ ၁၉၄၉-၅၀-၅၁ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ဗမာျပည္ႀကီးအား ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့တဲ့ ျပည္တြင္း ဆူပူမႈမ်ားကို အထူးသျဖင့္ ေကအင္ဒီအိုတို႔ရဲ႕ ေတာ္လွန္ပုန္ကန္မႈမ်ားကို ေဖေဖဦးစီးၿပီး အေတာ္ၿငိမ္သက္ေအာင္ ေျဖရွင္းလိုက္ႏိုင္တဲ့အတြက္ အဲဒီကာလက ေဖေဖဟာ တိုင္းျပည္မွာ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားလာ ပါေတာ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ပဲ အာဏာရ ဖဆပလအစိုးရထဲက ေခါင္းေဆာင္ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားက ေဖေဖကို သူတို႔ၾသဇာေအာက္ ေရာက္ေအာင္ ႀကိဳးစားလာၾကပါတယ္။ ပထမဆံုးႀကိဳးစားလာသူကေတာ့ အဲဒီကာလ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏုပါ။ ဦးႏုဟာ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ဘ၀က တိုးတက္သူတဦးပါ။ လက္၀ဲစာေပေတြ ဘာေတြေတာင္ ဘာသာျပန္ ထုတ္ေ၀တာေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူ႔ေရွ႕မွာ ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕သမားက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို ရက္ရက္စက္စက္ သတ္ျပထားလို႔ေရာ၊ သူကုိယ္တိုင္ရဲ႕အေျခခံရပ္တည္မႈ မခိုင္မာတာေၾကာင့္ေရာ၊ အဂၤလိပ္က သူ႔ကို ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးထိုးအပ္တဲ့အခါ၊...

Read more »

ၾကယ္နီတပြင့္ (ခ) ကဗ်ာဆရာမ မစိမ္းပင္ေႂကြလြင့္သြားျခင္းအေပၚ ၀မ္းနည္းမႈမွတ္တမ္း

May 23, 2016
ၾကယ္နီတပြင့္ (ခ) ကဗ်ာဆရာမ မစိမ္းပင္ေႂကြလြင့္သြားျခင္းအေပၚ ၀မ္းနည္းမႈမွတ္တမ္း

  ၾကယ္နီတပြင့္ (ခ) ကဗ်ာဆရာမ မစိမ္းပင္ေႂကြလြင့္သြားျခင္းအေပၚ ၀မ္းနည္းမႈမွတ္တမ္း (ခင္လြန္း၊ မိုုးမခ) ေမ ၂၃၊ ၂၀၁၆ ျမန္မာစာေပေလာက ကဗ်ာေလာကတြင္ ေအာင္ျမင္ထင္ရွားၿပီး လွပထက္ျမက္သည့္ အေတြး၊ ဖန္တီးမႈမ်ားျဖင့္ ကဗ်ာမ်ားေရးဖြဲ႔တတ္သူ၊ စစ္အာဏာရွင္ဆန္႔က်င္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီေရးတို႔အတြက္ စာေပအႏုပညာ ကဗ်ာလက္နက္ကို ယုံယုံၾကည္ၾကည္ခိိုင္ခိုင္မာမာကိုင္စြဲ၍ တိုက္ပဲြ၀င္ခဲ့သူ၊ ထိုသို႔ တိုက္ပြဲ၀င္မႈမ်ားအတြက္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ားက အာဏာရွင္တုိ႔၏ နရသိန္စံအိမ္အက်ဥ္းေထာင္တြင္ ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္က်ခံခဲ့ရကာ အျပင္းအထန္ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံခဲ့ရသူ ကဗ်ာဆရာမ -မစိမ္းပင္သည္ ေမလ ၂၂ ရက္ ၂၀၁၆ က မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ ကြယ္လြန္သြားေၾကာင္းသိရသည့္အတြက္ ျမန္မာစာေပနဲ႔ကဗ်ာ ေလာကတြင္ ၾကယ္နီတပြင့္ ေႂကြလြင့္သြားသလုိ ၀မ္းနည္းပူေဆြးႏွေျမာမိပါေၾကာင္း ။။ အေ၀းေရာက္ ျမန္မာကဗ်ာဘက္ေတာ္သား ခင္လြန္း (ဆရာမ မစိမ္းပင္၏ကဗ်ာတပုဒ္ကိုု မူရင္းသတ္ပုံအတိုင္း ေဖာ္ျပပါသည္။) “သံတုိင္ၾကားမွ...

Read more »

ဒဂုန္တာရာရဲ႕ ေမ ၀ထၳဳထဲက အေရာင္မ်ား

May 6, 2016
ဒဂုန္တာရာရဲ႕ ေမ ၀ထၳဳထဲက အေရာင္မ်ား

ဒဂုန္တာရာရဲ႕ ေမ ၀ထၳဳထဲက အေရာင္မ်ား (စာတမ္းျပဳစုသူ သားႀကီးေမာင္ေဇယ်) မိုးမခ၊ ေမ ၆၊ ၂၀၁၆ ရသ ဖန္တည္းသူေတြဟာ သူတို႕ ခံစားခ်က္ေတြကို နမိတ္ပံုေတြ၊ သေကၤတ ေတြ ၊ နဲ႕ ေဖၚျပေလ့ရွိပါတယ္။ တနည္းေျပာရင္ ခံစားမႈေတြ ၊ အေရာင္ေတြ၊ ပံုသ႑န္ေတြ အျဖစ္အပ်က္ေတြ ကို ေ၀ါဟာရ အကၡရာေတြ အျဖစ္ဖန္တည္းၿပီး ေရးသားေဖၚျပေလ႔ရွိပါတယ္။ ဆရာဒဂုန္တာရာရဲ႕ အေရာင္ကေန တဆင့္ ေဖၚျပတဲ႔ အဖြဲ႕ အႏြဲ႕ေတြနဲ႕ ခံစားခ်က္ေတြကို ေလ႔လာၿပီး ျပန္ေျပာတဲ႕အခါ က်ေနာ့္အေနနဲ႕ တိတိက်က် ျပန္မေျပာႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။ မထိတထိ၊ မပီမျပင္၊ ၀ိုးတိုး၀ါးတား၊ မျပတ္မသား ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ ဆရာစာေတြကိုဖတ္ရင္း အကၡရာေတြနဲ႕ ေဖၚျပလို႕ မစြမ္းႏိုင္တဲ့ ခံစားမႈေတြ က်ေနာ္ရရွိခဲ့ပါတယ္။...

Read more »

အုန္းႏိုင္ – တိမ္ျမဳပ္ေပ်ာက္ကြယ္ေနေသာ..ျမန္မာ႔ေက်းလက္ရိုးရာ က်ည္းသားရိုက္ကစားနည္း

May 3, 2016
အုန္းႏိုင္ – တိမ္ျမဳပ္ေပ်ာက္ကြယ္ေနေသာ..ျမန္မာ႔ေက်းလက္ရိုးရာ က်ည္းသားရိုက္ကစားနည္း

အုန္းႏိုင္ – တိမ္ျမဳပ္ေပ်ာက္ကြယ္ေနေသာ..ျမန္မာ႔ေက်းလက္ရိုးရာ က်ည္းသားရိုက္ကစားနည္း (မိုးမခ) ေမ ၃၊ ၂၀၁၆ (သရုပ္ေဖာ္ – နီဇူလိုင္) ျမန္မာအဘိဓာန္တြင္ က်ည္းသား/ က်ီးသွား/န- တစ္ေတာင္႔ထြာခန္႔ တုတ္ေခ်ာင္းငယ္ျဖင္႔ ရိုက္ႏွက္ကစားရ ေသာ အဖ်ားႏွစ္ဖက္တြင္ တေစာင္းေစြျဖတ္ထားသည္႔ တစ္ထြာခန္႔ တုတ္ေခ်ာင္းငယ္.. ဟု ဖြင္႔ဆိုထားပါ တယ္..။ ျမန္မာ႔ေက်းလက္ကစားနည္တနည္း ျဖစ္ျပီး က်ေနာ္တို႔ငယ္ရြယ္စဥ္ လယ္ကြင္းေတြထဲမွာ ကစားစဥ္ ကေတာ႔ “က်ည္းလစ္ဆန္ေတာက္”ကစားတယ္လို႔ ေခၚၾကတယ္..။ အဲဒီ က်ည္းလစ္ဆန္ေတာက္ ကစားတာကို အႏၱရာယ္မကင္းလို႔ လူၾကီးေတြက တားျမစ္ ပိတ္ပင္ေလ႔ရွိပါတယ္..။ ဒါေၾကာင္႔ လြတ္လပ္မွဳရွိတဲ႔ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းသားေတြနဲ ႔ႏြားေက်ာင္းသားေတြ ရဲ ႔ ကစားနည္းျဖစ္ပါတယ္..။ ကစားပစၥည္းကေတာ႔ အထက္က အဘိဓာန္မွာ ေဖာ္ျပသလို တစ္ေတာင္႔ထြာခန္႔ ၀ါးရင္းတုတ္တစ္ ေခ်ာင္းက...

Read more »

ဒဂုန္တာရာ ၾကာပန္းေရစင္ ၀ထၳဳ ထဲက အေရာင္မ်ား

April 29, 2016
ဒဂုန္တာရာ ၾကာပန္းေရစင္ ၀ထၳဳ ထဲက အေရာင္မ်ား

Illustration – Than Htay Maung   ဒဂုန္တာရာ ၾကာပန္းေရစင္ ၀ထၳဳ ထဲက အေရာင္မ်ား စာတမ္းျပဳစုသူ- သားႀကီးေမာင္ေဇယ် (မိုးမခ) ဧျပီ ၂၉၊ ၂၀၁၆ အႏုပညာရသ ဖန္တည္းသူေတြက စာဖတ္သူကို ခံစားမႈ ေ၀ငွတဲ့ အခါ အျမင္၊ အၾကား၊ အနံ၊ အေတြ႕အထိ၊ အရသာေတြ တကယ္ခံစား ရ သလို ျဖစ္လာေအာင္ ေရးဖြဲ႕ေလ့ရွိပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အျမင္ကိုခံစားေစရာမွာ အေရာင္ေတြကို တကယ္ျမင္လာေေအာင္ ေရးဖြဲ႕ေလ႕ရွိပါတယ္။ အဲဒီလို အေရာင္ေတြနဲ႕ အျမင္အာရံုရေအာင္ ေရးဖြဲ႕ သူေတြထဲမွာ ဆရာဒဂုန္တာရာ က ထူးထူးျခားျခား ထိထိမိမိ ေရးသားႏုိင္တယ္လို႕ အမ်ားက အသိအမွတ္ျပဳၾကပါတယ္။ ဆရာဒဂုန္တာရာရဲ႕ ေရြအိုေရာင္၊ ေ၀ါ့ဒစေန အျပာ၊...

Read more »

ထြန္း၀င္းၿငိမ္း – မဟာမွိဳင္းနဲ႔ ေက်ာင္းသားသပိတ္

April 25, 2016
ထြန္း၀င္းၿငိမ္း – မဟာမွိဳင္းနဲ႔ ေက်ာင္းသားသပိတ္

ထြန္း၀င္းၿငိမ္း – မဟာမွိဳင္းနဲ႔ ေက်ာင္းသားသပိတ္ (မိုုးမခ) ဧျပီ ၂၅၊ ၂၀၁၆ မွိဳင္းဂုဏ္ရည္ က်ေနာ္တို႔ ဒီေန႔အခ်ိန္အထိ ဆရာၾကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မွိဳင္းအေၾကာင္းကုိ တခုတ္တရ ေျပာဆိုေနရတာေတြက ဆရာၾကီးရဲ႕ တသက္တာ ေဆာင္ရြက္မူေတြဟာ ေနာင္မ်ိဳးဆက္အသီးသီးအတြက္ စံျပအတုယူဖြယ္ပုဂိၢဳလ္ ျဖစ္ေနလို႔ပါပဲ။ ဆရာၾကီးဟာ နယ္ခ်ဲ႕ ဆန္႔က်င္ေရးေခတ္ရဲ႕ ေတာ္လွန္ေရးစာဆိုၾကီး ျဖစ္ေနတာလဲ တေၾကာင္းပါ။ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ အမ်ိဳးသားေရးကိုင္စြဲျပီး ျပည္သူနဲ႔ လက္တြဲရင္း နယ္ခ်ဲ႕ကို တေလွ်ာက္လံုး တိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့တာေတြဟာ ဆရာႀကီးကို ေအာက့္ေမ့တသ တေလးတစား အသိအမွတ္ျပဳစရာေတြ ျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ပါ။ အဲ့ဒီိလိုပုံရိပ္ေတြထဲမွာ ဆင္းရဲတြင္းနက္လွတဲ့ အမ်ိဳးသား လယ္သမား၊ အလုပ္သမားေတြရဲ႕ဘ၀ သာယာ၀ေျပာေအာင္ တိုးတက္တဲ့လူငယ္လူရြယ္ ေက်ာင္းသားေတြနဲ႕ အိုၾကီးအိုမ သူ႔ဘ၀နဲ႔ ဖက္တြဲရုန္းကန္ခဲ့တာေတြကလည္း အထင္ကရ သမုိင္းပုံရိပ္ေတြပါပဲ။ ဆရာၾကီးက အရွင္နွစ္ပါး ပါေတာ္မူတာကို...

Read more »

နိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာၾကားသည္႕ ႏွစ္သစ္ကူးမိန္႔ခြန္း

April 18, 2016
နိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာၾကားသည္႕ ႏွစ္သစ္ကူးမိန္႔ခြန္း

 နိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာၾကားသည္႕ ႏွစ္သစ္ကူးမိန္႔ခြန္း  (ႏိုုင္ငံေတာ္အတိုုင္ပင္ခံ၏ တရား၀င္ေဖ့စ္ဘြတ္) မိုုးမခ၊ ဧျပီ ၁၈၊ ၂၀၁၆ (၁၈-၄-၂ဝ၁၆) ဒီႏွစ္သစ္ကူးအခါသမယမွာ ကြၽန္မတို႔ ျပည္သူျပည္သားမ်ားအားလုံး၊ ကမၻာသူ ကမၻာသားမ်ားအားလုံးက်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ။ ေဘးဘယာေဝးကြာၾကပါေစ။ ႏွလုံးစိတ္ဝမ္းေအးခ်မ္းၾကပါေစလို႔ ဆုေတာင္းေမတၱာပို႔လိုက္ပါတယ္။ ကြၽန္မတို႔ဒီလိုမဂၤလာရွိတဲ့အခ်ိန္အခါမွာ ျပည္သူလူထုကို ႏႈတ္ခြန္းဆက္ခြင့္ ရတဲ့အတြက္လည္း အင္မတန္မွ ဝမ္းသာပါတယ္။ ကြၽန္မတို႔အခု အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အစိုးရသစ္ကေနၿပီးေတာ့ ႏွစ္သစ္ကူးအခ်ိန္ကာလမွာ တာဝန္ယူရတာလည္း အတိတ္နိမိတ္ေကာင္းတယ္လို႔ ကြၽန္မယူဆပါတယ္။ အသစ္ကိုေျပာင္းတဲ့အခ်ိန္မွာ ေကာင္းမြန္တဲ့သစ္ဆန္းမႈေတြကို ကြၽန္မတို႔ တည္ေဆာက္တဲ့အခ်ိန္ကာလမို႔လို႔ အတိတ္နိမိတ္ေကာင္းတယ္လို႔ ဆိုလိုတာပါ။ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အစိုးရဆိုတဲ့ အသုံးအႏႈန္းကိုလည္း ကြၽန္မ အဓိပၸာယ္နည္းနည္းေလးရွင္းျပခ်င္ပါတယ္။ ဒီဟာဟာ အမ်ဳိးသားဒီမို ကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီကေနၿပီးေတာ့ စိုးမိုးတယ္၊ အာဏာယူတယ္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ ပိုင္ခြင့္ကိုရ ယူတယ္ဆိုတဲ့အဓိပၸာယ္နဲ႔ ေျပာတာမဟုတ္ပါဘူး။ ကြၽန္မေျပာခ်င္ တဲ့...

Read more »

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ၾကပါေစ …


MoeMaKa Monthly December 2016 ထြက္ျပန္ဘီ တဲ့..

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

မိုုးမခကိုု အိမ္အေရာက္ ပိုု႔ေပးမည္

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

မိုးမခမဂၢဇင္းကို ျမန္မာျပည္အႏွံ႔ အိမ္အေရာက္ ပို႔ေဆာင္ေပးေနပါတယ္

By

မိုးမခမဂၢဇင္းကို ျမန္မာျပည္အႏွံ႔  အိမ္အေရာက္ ပို႔ေဆာင္ေပးေနပါတယ္ (မုိးမခ) ဇန္နဝါရီ ၆၊ ၂၀၁၇ ၂၀၁၆...

Read more »

မိုးမခ ႏိုဝင္ဘာကို အိမ္အေရာက္ မွာယူပါ

By

” ကဗ်ာဖတ္ခ်င္ရင္ မုိးမခမွာဖတ္ပါ စာဖတ္ခ်င္ရင္ မုိးမခမွာဖတ္ပါ တေရြ႕ေရြ႕နဲ႔ ေရွ႕တန္းေရာက္လာတဲ့ မဂၢဇင္း .....

Read more »

မိုးမခမဂၢဇင္း ေအာက္တိုဘာကို အိမ္အေရာက္ မွာယူပါ

By

 မိုးမခမဂၢဇင္း ေအာက္တိုဘာကို အိမ္အေရာက္ မွာယူပါ  (မုိးမခ) ေအာက္တုိဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၆ “အ...

Read more »

စက္တင္ဘာ လမကုုန္ခင္မွာ မိုးမခမဂၢဇင္း (စက္တင္ဘာ) မွာယူႏိုင္ပါၿပီ

By

  စက္တင္ဘာ လမကုုန္ခင္မွာ မိုးမခမဂၢဇင္း (စက္တင္ဘာ) မွာယူႏိုင္ပါၿပီ (မိုုးမခ) စက္တင္ဘာ ၂၅၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

Maung Swan Yi Myanmar Now ကခ်င္ ကာတြန္း Joker ကာတြန္း ကုိေခတ္ ကာတြန္း ဇာနည္ေဇာ္၀င္း ကာတြန္း ညီပုေခ် ကာတြန္း ညီေထြး ကာတြန္း မုိးသြင္ ကာတြန္း သြန္းခ ကာတြန္း ေဆြသား ကာတြန္း ေရႊလူ ခက္ဦး စုိးေနလင္း ဆန္ဖရန္ ဇင္လင္း ဇာနီၾကီး ထက္ေခါင္လင္း (Myanmar Now) ထင္ေအာင္ ဒီလူည နရီမင္း မင္းကုိႏုိင္ မင္းေကာင္းခ်စ္ မာမာေအး မိုးသြင္ လင္းခါး လင္းသက္ၿငိမ္ သင္းလဲ့၀င္း (Myanmar Now) သြန္းခ အင္တာဗ်ဴး အရွင္ကုသလသာမိ (အတည္မဲ့) အရွင္စႏၵိမာ (မြန္စိန္ေတာရ) အိခ်ယ္ရီေအာင္ (Myanmar Now) ေက်ာက္ေက်ာက္ ေက်ာ္ေမာင္ (တုိင္းတာေရး) ေဆာင္းျဖဴ ေန၀န္းနီ (မႏၱေလး) ေမာင္စုိးခ်ိန္ ေမာင္ဥကၠလာ ေမာင္ေမာင္လတ္ (ေရႊအင္းေလးစာေပ) ေလာကပါလ ေသာင္းေျပာင္းေထြလာ ျပည္တြင္းစစ္ ၂၁ ရာစု ပင္လံု ၿဖိဳးသီဟခ်ဳိ (Myanmar Now)
က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္