ေသာင္းေျပာင္းေထြလာ

ကာတြန္း ATH ရဲ႕ အကယ္ဒမီသံသရာ

March 24, 2019
ကာတြန္း ATH ရဲ႕ အကယ္ဒမီသံသရာ

ကာတြန္း ATH ရဲ႕ အကယ္ဒမီသံသရာ (မုိးမခ) မတ္လ ၂၄၊ ၂၀၁၉ No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

ကာတြန္း ကုိေခတ္ရဲ႕ အားလုံးေကာင္းၾကသူေတြ …

March 24, 2019
ကာတြန္း ကုိေခတ္ရဲ႕ အားလုံးေကာင္းၾကသူေတြ …

ကာတြန္း ကုိေခတ္ရဲ႕ အားလုံးေကာင္းၾကသူေတြ … (မုိးမခ) မတ္လ ၂၄၊ ၂၀၁၉ Tags: ကာတြန္း ကုိေခတ္ Related posts ကာတြန္းကိုေခတ္ – ဆြဲအား (0) ကာတြန္း ကုိေခတ္ရဲ႕...

Read more »

ကာတြန္း လုိင္းလုဏ္ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ထုိအရပ္ …

March 20, 2019
ကာတြန္း လုိင္းလုဏ္ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ထုိအရပ္ …

ကာတြန္း လုိင္းလုဏ္ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ထုိအရပ္ … (မုိးမခ) မတ္လ ၂၀၊ ၂၀၁၉ No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

ကာတြန္း ေဆြသားရဲ႕ မုိးခါးေရပါ ဘုရား

March 19, 2019
ကာတြန္း ေဆြသားရဲ႕ မုိးခါးေရပါ ဘုရား

ကာတြန္း ေဆြသားရဲ႕ မုိးခါးေရပါ ဘုရား (မုိးမခ) မတ္လ ၁၉၊ ၂၀၁၉ Tags: ကာတြန္း ေဆြသား Related posts ကာတြန္းေဆြသား ● အစည္းအေ၀း စေနၿပီ (0) ကာတြန္း...

Read more »

ကာတြန္း ေမာင္ရစ္ – ေရႊမိနဲ႔ အဂၤလိပ္စာ – Sitting on the fence

March 16, 2019
ကာတြန္း ေမာင္ရစ္ – ေရႊမိနဲ႔ အဂၤလိပ္စာ – Sitting on the fence

  ကာတြန္း ေမာင္ရစ္ – ေရႊမိနဲ႔ အဂၤလိပ္စာ – Sitting on the fence (Academic Weekly Journal, Yangon) မိုးမခ၊ မတ္ ၁၆၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ကာတြန္း Kzzh ရဲ႕ ရာသီနာ

March 12, 2019
ကာတြန္း Kzzh ရဲ႕ ရာသီနာ

ကာတြန္း Kzzh ရဲ႕ ရာသီနာ (မုိးမခ) မတ္လ ၁၂၊ ၂၀၁၉ Tags: ကာတြန္း - KZZH Related posts ကာတြန္း KZZH- အသံက မတိတ္ႏိုင္ေသး (0)...

Read more »

ကာတြန္း ATH ရဲ႕ Accept Cleanup Challange !

March 11, 2019
ကာတြန္း ATH ရဲ႕ Accept Cleanup Challange !

ကာတြန္း ATH ရဲ႕ Accept Cleanup Challange ! (မုိးမခ) မတ္လ ၁၁၊ ၂၀၁၉ No tags for this post. Related posts No...

Read more »

ကာတြန္း ေရႊဗုိလ္ရဲ႕ ဝ တုိ႔လည္း ေလ်ာ့ခဲ့ပါတယ္

March 11, 2019
ကာတြန္း ေရႊဗုိလ္ရဲ႕ ဝ တုိ႔လည္း ေလ်ာ့ခဲ့ပါတယ္

ကာတြန္း ေရႊဗုိလ္ရဲ႕ ဝ တုိ႔လည္း ေလ်ာ့ခဲ့ပါတယ္ (မုိးမခ) မတ္လ ၁၁၊ ၂၀၁၉ Tags: ကာတြန္း ေရႊဗုိလ္ Related posts ကာတြန္း ေရႊဗုိလ္ရဲ႕ေပါက္ေဖာ္တုိ႔ရဲ႕ ေတာင္းဆုိသံ (0) ကာတြန္း...

Read more »

ကာတြန္း ကုိေခတ္ရဲ႕ သူခုိးဖမ္းအစုိးရ

March 10, 2019
ကာတြန္း ကုိေခတ္ရဲ႕ သူခုိးဖမ္းအစုိးရ

 ကာတြန္း ကုိေခတ္ရဲ႕ သူခုိးဖမ္းအစုိးရ (မုိးမခ) မတ္လ ၁၀၊ ၂၀၁၉ Tags: ကာတြန္း ကုိေခတ္ Related posts ကာတြန္းကိုေခတ္ – ဆြဲအား (0) ကာတြန္း ကုိေခတ္ရဲ႕ ေျပာင္းလည္း...

Read more »

ကာတြန္းေမာင္ရစ္ – ေရႊမိနဲ႔ အဂၤလိပ္စာ – Collecting Dust

March 7, 2019
ကာတြန္းေမာင္ရစ္ – ေရႊမိနဲ႔ အဂၤလိပ္စာ – Collecting Dust

ကာတြန္းေမာင္ရစ္ – ေရႊမိနဲ႔ အဂၤလိပ္စာ – Collecting Dust (Academic Weekly Journal, Yangon) မိုးမခ၊ မတ္ ၇၊ ၂၀၁၉ No tags for this...

Read more »

ကာတြန္းဘီ႐ုမာရဲ႕ လမ္းပြင့္သြားမွာ ေၾကာက္လုိ႔႔ပါ …

March 6, 2019
ကာတြန္းဘီ႐ုမာရဲ႕ လမ္းပြင့္သြားမွာ ေၾကာက္လုိ႔႔ပါ …

ကာတြန္းဘီ႐ုမာရဲ႕ လမ္းပြင့္သြားမွာ ေၾကာက္လုိ႔႔ပါ … (မုိးမခ) မတ္လ ၆၊ ၂၀၁၉ No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

ကာတြန္း ရာဇာသာစည္ရဲ႕ မုိးလင္းေတာ့မယ္ေဟ့ … မုိးလင္းေတာ့မယ္ …

March 4, 2019
ကာတြန္း ရာဇာသာစည္ရဲ႕ မုိးလင္းေတာ့မယ္ေဟ့ … မုိးလင္းေတာ့မယ္ …

ကာတြန္း ရာဇာသာစည္ရဲ႕ မုိးလင္းေတာ့မယ္ေဟ့ … မုိးလင္းေတာ့မယ္ … (မုိးမခ) မတ္လ ၄၊ ၂၀၁၉ Tags: ကာတြန္း ရာဇာသာစည္ Related posts ကာတြန္း ရာဇာသာစည္ရဲ႕ ႀကိဳက္တာေရြးေစ …...

Read more »

ကာတြန္း ATH ရဲ႕ ရန္ကုန္ … ႏုိ႔ …

February 27, 2019
ကာတြန္း ATH ရဲ႕ ရန္ကုန္ … ႏုိ႔ …

ကာတြန္း ATH ရဲ႕ ရန္ကုန္ … ႏုိ႔ … (မုိးမခ) ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၇၊ ၂၀၁၉ No tags for this post. Related posts No...

Read more »

ေမာင္စြမ္းရည္ – ၾကက္သြန္ခင္းရဲ့အလယ္ စာအုပ္ေ၀ဖန္ခ်က္

February 26, 2019
ေမာင္စြမ္းရည္ – ၾကက္သြန္ခင္းရဲ့အလယ္ စာအုပ္ေ၀ဖန္ခ်က္

ေမာင္စြမ္းရည္ – ၾကက္သြန္ခင္းရဲ့အလယ္ စာအုပ္ေ၀ဖန္ခ်က္ (မိုးမခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၆၊ ၂၀၁၉ ေခါင္းစဥ္ – ၾကက္သြန္ခင္းရဲ့အလယ္ (ကိုယ္ေတြ႔၀တၳဳေဆာင္းပါးမ်ား) ေရးသူ – ေမေမျမင့္ ေမေမျမင့္ဆိုတဲ့ ကေလာင္ရွင္ဟာ ပညာေရး၀ိဇၨာ၊ မဟာ၀ိဇၨာဘြဲ႔ရ...

Read more »

ကာတြန္း ဘီ႐ုမာရဲ႕ လမ္းမပိတ္ခ်င္သူမ်ား ..

February 25, 2019
ကာတြန္း ဘီ႐ုမာရဲ႕ လမ္းမပိတ္ခ်င္သူမ်ား ..

ကာတြန္း ဘီ႐ုမာရဲ႕ လမ္းမပိတ္ခ်င္သူမ်ား .. (မုိးမခ) ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၅၊ ၂၀၁၉ No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

ကာတြန္း Kzzh ရဲ႕ မအားၾကသူမ်ား …

February 24, 2019
ကာတြန္း Kzzh ရဲ႕ မအားၾကသူမ်ား …

ကာတြန္း Kzzh ရဲ႕ မအားၾကသူမ်ား … (မုိးမခ) ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၄၊ ၂၀၁၉ Tags: ကာတြန္း - KZZH Related posts ကာတြန္း KZZH- အသံက မတိတ္ႏိုင္ေသး...

Read more »

ေမာင္သာႏိုး – သတိျပဳသင့္သည့္ ျမန္မာစာလံုးေပါင္းမ်ား

February 20, 2019
ေမာင္သာႏိုး – သတိျပဳသင့္သည့္ ျမန္မာစာလံုးေပါင္းမ်ား

photo – dated 23rd Oct 2004, Maung Thar Noe, Tin Moe and Maung Swan Yi @ USA ေမာင္သာႏိုး –...

Read more »

ေမာင္စြမ္းရည္ – စာေပေ၀ဖန္ေရး

February 19, 2019
ေမာင္စြမ္းရည္ – စာေပေ၀ဖန္ေရး

ေမာင္စြမ္းရည္ – စာေပေ၀ဖန္ေရး (မိုးမခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉၊ ၂၀၁၉ က်ေနာ္ အခုအခါမွာ ေျပးရင္းလႊားရင္း အေမရိကားမွာပဲ ေသာ`င္တင္ေနပါတယ္။။ ၁၄-၅ ႏွစ္ ၾကာခဲ့ပါျပီ။ ၂၀၁၅-၁၆ တို႔မွာ ဗမာျပည္ကို ခနျပန္တယ္။...

Read more »

ကာတြန္း လုိင္းလုဏ္ရဲ႕ အမိန္႔

February 17, 2019
ကာတြန္း လုိင္းလုဏ္ရဲ႕ အမိန္႔

ကာတြန္း လုိင္းလုဏ္ရဲ႕ အမိန္႔ (မုိးမခ) ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇၊ ၂၀၁၉ No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

ကာတြန္း ေမာင္ရစ္ – တမတ္သား

February 16, 2019
ကာတြန္း ေမာင္ရစ္ – တမတ္သား

  ကာတြန္း ေမာင္ရစ္ – တမတ္သား (မိုးမခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၆၊ ၂၀၁၉  No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)