ေသာင္းေျပာင္းေထြလာ

လြတ္လြတ္လပ္လပ္

February 10, 2013
လြတ္လြတ္လပ္လပ္

ကာတြန္း – ေက်ာ္သူရိန္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၀၊ ၂၀၁၃   ကာတြန္း ေက်ာ္သူရိန္ေဖ့ဘုတ္ခ္မွ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။ No tags for this post.

Read more »

ကာတြန္းေစာငိုု – အပါယ္ဘုုံမွာ အတူတူဆုုံၾကမယ္

February 10, 2013
ကာတြန္းေစာငိုု – အပါယ္ဘုုံမွာ အတူတူဆုုံၾကမယ္

ကာတြန္းေစာငိုု – အပါယ္ဘုုံမွာ အတူတူဆုုံၾကမယ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၀၊ ၂၀၁၃ No tags for this post.

Read more »

ဥပေဒ၏အထက္တြင္ လူ႔ဂုုဏ္ရည္ရွိသည္ – Maung Luu Yay

February 10, 2013
ဥပေဒ၏အထက္တြင္ လူ႔ဂုုဏ္ရည္ရွိသည္ – Maung Luu Yay

ဥပေဒ၏အထက္တြင္ လူ႔ဂုုဏ္ရည္ရွိသည္ ေမာင္လူေရး၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၀၊ ၂၀၁၃ ယေန႔တုိင္းျပည္တြင္ ကားႏွင့္ဆုိင္ကယ္တုိက္၍ ေသဆံုးရသည့္အေရအတြက္မွာ ျပည္တြင္းစစ္တြင္ ေသေနသည္ထက္ မေလ်ာ့ေပ။ တုိင္းသူျပည္သားမ်ား၏အသက္ရွင္မႈကို ကာကြယ္ေပးရန္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏တာဝန္ပင္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရ၏တာဝန္ဆုိသည္မွာ မွ်တသည့္ဥပေဒ၊ သင့္ေလွ်ာ္သည့္ဥပေဒျပဌာန္း၍ ယင္းဥပေဒကို ေသခ်ာလိုက္နာက်င့္သံုးမႈကို ဆိုေပသည္။ ဥပေဒတခု အရင္းျပဳ၍ ခုဆယ္ရာေထာင္ေသာင္းမွသည္ သိန္းေပါင္း သိန္းသန္းကုေဋျဖစ္ဖုိ႔လုပ္သည္ကို မဆိုလိုေပ။ ထုိ႔ျပင္တဝ တုိင္းသူျပည္သားမ်ား လူလိုေနႏုိင္ေအာင္ လူႏွင့္တူေအာင္ လူ႔ဂုုဏ္ရွိေအာင္ ေနႏုိင္ေရးအတြက္ ျဖည့္ဆည္းေပးရမည့္တာဝန္လည္း ရွိေပသည္။ လူ႔ႏွင့္တူေအာင္ဆိုသည္မွာ အနိမ့္ဆံုးအားျဖင့္ အသက္ရွင္ဖို႔အတြက္ စားနပ္ရိကၡာလံုေလာက္ရမည္။ တနပ္ေလ်ာ့စားခုိင္းေသာ ဝန္ႀကီးကား ကိုယ့္ရာထူးကို ျပာလူးျခင္းဟု ဆိုရေခ်ေတာ့မည္။ ကိုယ့္တုိင္းသူျပည္သားမ်ား လူရာဝင္ေအာင္ ထမ္းေဆာင္ရမည့္ကိုယ့္တာဝန္ကို ေမ့ေနဟန္တူေပသည္။ အမိုက္ရုိင္း အထြားက်ဳိင္းဆံုးမွာ လယ္သမားေရးရာတာဝန္ယူၿပီး လယ္သမားမ်ားကို အငတ္ခံခုိင္းသည့္ အခ်က္ဆုိးႀကီးပင္။...

Read more »

ကာတြန္း ကူမိုုးၾကိဳး – ကမာၻတြင္မယ့္ ဗမာ့အေရး ဟာသမ်ား (၃)

February 10, 2013
ကာတြန္း ကူမိုုးၾကိဳး – ကမာၻတြင္မယ့္ ဗမာ့အေရး ဟာသမ်ား (၃)

ကာတြန္း ကူမိုုးၾကိဳး – ကမာၻတြင္မယ့္ ဗမာ့အေရး ဟာသမ်ား (၃) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၀၊ ၂၀၁၃ No tags for this post.

Read more »

ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလ်ာ့ခ်ေရး

February 9, 2013
ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလ်ာ့ခ်ေရး

ကာတြန္း – ဆလုိင္းစြမ္းပီ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၉၊ ၂၀၁၃ No tags for this post.

Read more »

ကာတြန္းကူမိုးၾကိဳး – နင္ေျပာခ်င္တာေျပာ၊ ငါလုပ္ခ်င္တာလုပ္

February 9, 2013
ကာတြန္းကူမိုးၾကိဳး – နင္ေျပာခ်င္တာေျပာ၊ ငါလုပ္ခ်င္တာလုပ္

ကာတြန္းကူမိုးၾကိဳး – နင္ေျပာခ်င္တာေျပာ၊ ငါလုပ္ခ်င္တာလုပ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၉၊ ၂၀၁၃ No tags for this post.

Read more »

ကာတြန္း ေစာငိုု – ငရဲကလူ ျပာပူမေၾကာက္၊ လယ္သမားလည္း မေၾကာက္

February 8, 2013
ကာတြန္း ေစာငိုု – ငရဲကလူ ျပာပူမေၾကာက္၊ လယ္သမားလည္း မေၾကာက္

ကာတြန္း ေစာငိုု – ငရဲကလူ ျပာပူမေၾကာက္၊ လယ္သမားလည္း မေၾကာက္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၈၊ ၂၀၁၃ No tags for this post.

Read more »

စာ း ခ် င္ တ ာ

February 7, 2013
စာ း ခ် င္ တ ာ

ကာတြန္း – ATH ေဖေဖာ္၀ါရီ ၇၊ ၂၀၁၃ No tags for this post.

Read more »

ကာတြန္းေစာငိုု – မေက်နပ္ရင္ စစ္လိုု႔ရတယ္

February 7, 2013
ကာတြန္းေစာငိုု – မေက်နပ္ရင္ စစ္လိုု႔ရတယ္

ကာတြန္းေစာငိုု – မေက်နပ္ရင္ စစ္လိုု႔ရတယ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၇၊ ၂၀၁၃ No tags for this post.

Read more »

ေျမေအာက္ေရ၊ေရအရည္အေသြး (ဓါတ္ဂုဏ္သတၱိမ်ား) ႏွင့္ က်န္းမာေရး၊

February 7, 2013
ေျမေအာက္ေရ၊ေရအရည္အေသြး (ဓါတ္ဂုဏ္သတၱိမ်ား) ႏွင့္ က်န္းမာေရး၊

ေျမေအာက္ေရ၊ေရအရည္အေသြး (ဓါတ္ဂုဏ္သတၱိမ်ား) ႏွင့္ က်န္းမာေရး၊   ေမာင္ေက်းေရ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၇၊  ၂၀၁၃   ● စကားဦး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လြတ္လပ္ေရးမရမွီေခတ္ကာလကစ၍ ေျမေအာက္ေရကို သံုးစြဲလာခဲ့သည္မွာ ယေန႔ထိျဖစ္ပါသည္။ ေနာင္ကာလမ်ား တြင္လည္း ဆက္လက္သံုးစြဲေနရဦးမည္ျဖစ္ရာ ထိုသံုးစြဲသူမ်ားအတြက္ အျခားတိုးတက္ေနေသာႏုိင္ငံမ်ား၊ တိုးတက္ျပီးေသာႏုိင္ငံမ်ားမွာက့ဲသို႔ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ ေျမေအာက္ေရသံုးစြဲေ နေသာျပည္္သူျပည္သားမ်ား ပညာဗဟုသုတရေစရန္ႏွင့္ ကိုယ္တိုင္သိရိွ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လာႏုိင္ရန္ ရည္သန္လ်က္၊ စာေရးသူတတ္ သိနားလည္ထားသည္မ်ားကိုအေျခခံ၍ဤေဆာင္းပါးကိုေရးသားပါသည္။ အဆိုပါတုိးတက္ေနေသာ၊ တိုး တက္ျပီးေသာႏုိင္ငံမ်ားတြင္ စက္ေရတြင္းတူးကန္ ဒါရုိက္တာမ်ား၊ စက္ေရတြင္းတူးေဖၚလိုသူမ်ား၊ တူးေဖၚထားျပီးသူမ်ား ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ သိသင့္သိိထိုက္ေသာ ေျမေအာက္ေရႏွင့္စက္ေရတြင္းမ်ားဆိုင္ရာ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ား၊ ေရတြင္ေပ်ာ္၀င္ေနေသာ ဓါတုေဗဒဓါတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဂုဏ္သတၱိမ်ားႏွင္ ့ျပည္သူ႔က်မၼာေရး (Chemical properties and Public health) တို႔ကို သတင္းစာ၊ စာေစာင္၊...

Read more »

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ရဲေဘာ္ ေမာင္တူးရဲ့ သက္ရွိပန္းခ်ီ

By

  ရဲေဘာ္ ေမာင္တူးရဲ့ သက္ရွိပန္းခ်ီ  (မိုးမခစာအုပ္စင္) ေမ ၃၊ ၂၀၁၈ ေခါင္းစဥ္...

Read more »

မိုုးမခမဂၢဇင္း ေမ ၂၀၁၈၊ အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၁ ထြက္ျပီ

By

  မိုုးမခမဂၢဇင္း ေမ ၂၀၁၈၊ အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၁ ထြက္ျပီ...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ ျမန္မာေန႔ရက္မ်ားႏွင့္ ပန္းမ်ား စာအုပ္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ ျမန္မာေန႔ရက္မ်ားႏွင့္ ပန္းမ်ား စာအုပ္ ထြက္ျပီ (မိုးမခ) မတ္ ၂၄၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ေဇာ္ေအာင္(မုံရြာ) ၏ ျပည္ျမန္မာ မီးထိန္ထိန္သာဖို႔အေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား (ထြက္ျပီ)

By

ေဇာ္ေအာင္(မုံရြာ) ၏ ျပည္ျမန္မာ မီးထိန္ထိန္သာဖို႔အေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား (ထြက္ျပီ) မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္