ေသာင္းေျပာင္းေထြလာ

ကာတြန္း ေစာငို – ၈၈ အႏွစ္ ၃၀ – ပိုစတာမ်ား (၄)

August 11, 2018
ကာတြန္း ေစာငို – ၈၈ အႏွစ္ ၃၀ – ပိုစတာမ်ား (၄)

 ကာတြန္း ေစာငို – ၈၈ အႏွစ္ ၃၀ – ပိုစတာမ်ား (၄)  (မိုးမခ) ၾသဂုတ္ ၁၁၊ ၂၀၁၈ No tags for this post. Related...

Read more »

ကာတြန္း ေစာငို – ၈၈ အႏွစ္ ၃၀ – ပိုစတာမ်ား (၃)

August 10, 2018
ကာတြန္း ေစာငို – ၈၈ အႏွစ္ ၃၀ – ပိုစတာမ်ား (၃)

ကာတြန္း ေစာငို – ၈၈ အႏွစ္ ၃၀ – ပိုစတာမ်ား (၃) (မိုးမခ) ၾသဂုတ္ ၁၀၊ ၂၀၁၈ No tags for this post. Related...

Read more »

ေမာင္ဥကၠလာ – ဖိတ္စာရလား – မဆိုင္သူ မကပ္နဲ႔

August 10, 2018
ေမာင္ဥကၠလာ – ဖိတ္စာရလား – မဆိုင္သူ မကပ္နဲ႔

ေမာင္ဥကၠလာ – ဖိတ္စာရလား – မဆိုင္သူ မကပ္နဲ႔ (မိုးမခ) ၾသဂုတ္ ၁၀၊ ၂၀၁၈ စာမေရးတာၾကာၿပီ … ဘာျဖစ္လို႔လဲဆုိေတာ့ ဓါတ္ဆီေစ်းႀကီးလို႔၊ ေဒၚလာေစ်းတက္လို႔မဟုတ္ အခ်ိန္မရိွလို႔ မေရးတာ၊ အထူးအားျဖင့္ “လူသတ္သမားေတြ...

Read more »

ကာတြန္း သာလွ(နတၱလင္း) – ေအာက္ေျခမွာ ေနရာတာမို႔

August 10, 2018
ကာတြန္း သာလွ(နတၱလင္း) –  ေအာက္ေျခမွာ ေနရာတာမို႔

 ကာတြန္း သာလွ(နတၱလင္း) –  ေအာက္ေျခမွာ ေနရာတာမို႔ (မိုးမခ) ၾသဂုတ္ ၁၀၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတြန္း သာလွ (နတၱလင္း) Related posts ကာတြန္း သာလွ(နတၱလင္း) – ေမြးေန႔ဆိုလို႔...

Read more »

ကာတြန္း ေစာငို – ၈၈ အႏွစ္ ၃၀ – ပိုစတာမ်ား (၂)

August 9, 2018
ကာတြန္း ေစာငို – ၈၈ အႏွစ္ ၃၀ – ပိုစတာမ်ား (၂)

ကာတြန္း ေစာငို – ၈၈ အႏွစ္ ၃၀ – ပိုစတာမ်ား (၂) (မိုးမခ) ၾသဂုတ္ ၉၊ ၂၀၁၈ No tags for this post. Related...

Read more »

ကာတြန္း လုိင္းလုဏ္ရဲ႕ ၈၈ ေႏွာင္းပုိင္း …

August 8, 2018
ကာတြန္း လုိင္းလုဏ္ရဲ႕ ၈၈ ေႏွာင္းပုိင္း …

ကာတြန္း လုိင္းလုဏ္ရဲ႕ ၈၈ ေႏွာင္းပုိင္း … (မုိးမခ) ၾသဂတ္စ္ ၈၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတြန္း လုိင္းလုဏ္ Related posts ကာတြန္း လုိင္းလုဏ္ရဲ႕ လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ (0) ကာတြန္း...

Read more »

ကာတြန္း ATH ရဲ႕ တံခါးေလးဖြင့္ပါဦး …

August 8, 2018
ကာတြန္း ATH ရဲ႕ တံခါးေလးဖြင့္ပါဦး …

ကာတြန္း ATH ရဲ႕ တံခါးေလးဖြင့္ပါဦး … (မုိးမခ) ၾသဂတ္စ္ ၈၊ ၂၀၁၈ No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

ကာတြန္း ေစာငို – ၈၈ အႏွစ္ ၃၀ – ပိုစတာမ်ား (၁)

August 8, 2018
ကာတြန္း ေစာငို – ၈၈ အႏွစ္ ၃၀ – ပိုစတာမ်ား (၁)

ကာတြန္း ေစာငို – ၈၈ အႏွစ္ ၃၀ – ပိုစတာမ်ား (၁) (မိုးမခ) ၾသဂုတ္ ၈၊ ၂၀၁၈ No tags for this post. Related...

Read more »

ကာတြန္း မုိးသြင္ရဲ႕ မေရာက္ေသးပါ …

August 7, 2018
ကာတြန္း မုိးသြင္ရဲ႕ မေရာက္ေသးပါ …

ကာတြန္း မုိးသြင္ရဲ႕ မေရာက္ေသးပါ …  (မုိးမခ) ၾသဂတ္စ္ ၇၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတြန္း မုိးသြင္ Related posts ႏွစ္ေဟာင္းက အမႈိက္ေတြဆိုလို႔ (0) ကာတြန္း မုုိးသြင္ –...

Read more »

ကာတြန္း ေမာင္ရစ္ – အႏွစ္ ၃၀

August 7, 2018
ကာတြန္း ေမာင္ရစ္ – အႏွစ္ ၃၀

ကာတြန္း ေမာင္ရစ္ – အႏွစ္ ၃၀ (မိုးမခ) ၾသဂုတ္ ၇၊ ၂၀၁၈ No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

ကာတြန္း အဲမုခ ရဲ႕ အရွင္ႀကီးတုိ႔ေၾကာင့္ …

August 6, 2018
ကာတြန္း အဲမုခ ရဲ႕ အရွင္ႀကီးတုိ႔ေၾကာင့္ …

 ကာတြန္း အဲမုခ ရဲ႕ အရွင္ႀကီးတုိ႔ေၾကာင့္ … (မုိးမခ) ၾသဂတ္စ္ ၆၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတြန္း အဲမုခ Related posts No related posts.

Read more »

ကာတြန္း စုိးႀကီး (ေပါင္းတည္) ရဲ႕ တရားေစာင့္သူႀကီး

August 6, 2018
ကာတြန္း စုိးႀကီး (ေပါင္းတည္) ရဲ႕ တရားေစာင့္သူႀကီး

ကာတြန္း စုိးႀကီး (ေပါင္းတည္) ရဲ႕ တရားေစာင့္သူႀကီး (မုိးမခ) ၾသဂတ္စ္ ၆၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတြန္း စုိးႀကီး (ေပါင္းတည္) Related posts ကာတြန္း စုိးႀကီး (ေပါင္းတည္) ရဲ႕...

Read more »

ကာတြန္း ကုိေတရဲ႕ ေက်းဇူးတင္ၾကသူေတြ …

August 5, 2018
ကာတြန္း ကုိေတရဲ႕ ေက်းဇူးတင္ၾကသူေတြ …

ကာတြန္း ကုိေတရဲ႕ ေက်းဇူးတင္ၾကသူေတြ … (မုိးမခ) ၾသဂတ္စ္ ၅၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတြန္း ကုိေတ Related posts ကာတြန္း ကုိေတရဲ႕အေတြး (0) ကာတြန္း ကုိေတရဲ႕ ျပည္သူႏွင့္...

Read more »

ကာတြန္း ေမာင္ရစ္ – ေရႊမိနဲ႔ အဂၤလိပ္စာ – daydreaming

August 4, 2018
ကာတြန္း ေမာင္ရစ္ – ေရႊမိနဲ႔ အဂၤလိပ္စာ – daydreaming

ကာတြန္း ေမာင္ရစ္ – ေရႊမိနဲ႔ အဂၤလိပ္စာ – daydreaming (Academic Weekly Journal, Yangon) မိုးမခ၊ ၾသဂုတ္ ၄၊ ၂၀၁၈ Tags: ေရႊမိ Related posts...

Read more »

ကာတြန္း ဇာနည္ေဇာ္ဝင္းရဲ႕ အဖ်ား႐ွဴးေနေလေသာ ႏုိင္ငံ

August 3, 2018
ကာတြန္း ဇာနည္ေဇာ္ဝင္းရဲ႕ အဖ်ား႐ွဴးေနေလေသာ ႏုိင္ငံ

ကာတြန္း ဇာနည္ေဇာ္ဝင္းရဲ႕ အဖ်ား႐ွဴးေနေလေသာ ႏုိင္ငံ (မုိးမခ) ၾသဂတ္စ္ ၃၊ ၂၀၁၈ No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

ကာတြန္း ေရႊဗိုလ္ – ေရတိမ္

August 3, 2018
ကာတြန္း ေရႊဗိုလ္ – ေရတိမ္

 ကာတြန္း ေရႊဗိုလ္ – ေရတိမ္ (မိုးမခ) ၾသဂုတ္ ၃၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတြန္း ေရႊဗုိလ္ Related posts ကာတြန္း ေရႊဗုိလ္ရဲ႕ေပါက္ေဖာ္တုိ႔ရဲ႕ ေတာင္းဆုိသံ (0) ကာတြန္း ေရႊဗုိလ္ရဲ႕...

Read more »

မ်ိဳးေတဇာေမာင္ – ကဗ်ာကို ဘာသာျပန္ျခင္း

August 3, 2018
မ်ိဳးေတဇာေမာင္  – ကဗ်ာကို ဘာသာျပန္ျခင္း

  မ်ိဳးေတဇာေမာင္  – ကဗ်ာကို ဘာသာျပန္ျခင္း (မိုးမခ) ၾသဂုတ္ ၃၊ ၂၀၁၈ နိဒါန္းစကား ဒီေန႔ က်ေနာ္ စာတမ္းတစ္ေစာင္ ဖတ္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အကဲဒမစ္ က်က် ေျပာႏိုင္ဖို႔လည္း သိပ္မတတ္စြမ္းပါဘူး။အလြန္နည္းပါးလွတဲ့...

Read more »

ကာတြန္း ATH ရဲ႕ မုိးပ်ံခ်ဳိင့္ခြက္ေတြလည္း ျမင္ရေတာ့မယ္ …

August 2, 2018
ကာတြန္း ATH ရဲ႕ မုိးပ်ံခ်ဳိင့္ခြက္ေတြလည္း ျမင္ရေတာ့မယ္ …

ကာတြန္း ATH ရဲ႕ မုိးပ်ံခ်ဳိင့္ခြက္ေတြလည္း ျမင္ရေတာ့မယ္ … (မုိးမခ) ၾသဂတ္စ္ ၂၊ ၂၀၁၈ No tags for this post. Related posts No related...

Read more »

ကာတြန္း ATH ရဲ႕ ဝန္ထမ္းျပကၡဒိန္

August 1, 2018
ကာတြန္း ATH ရဲ႕ ဝန္ထမ္းျပကၡဒိန္

ကာတြန္း ATH ရဲ႕ ဝန္ထမ္းျပကၡဒိန္ (မုိးမခ) ၾသဂတ္စ္ ၁၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတြန္း - ATH Related posts ကာတြန္း ATH ရဲ႕ လမ္းေၾကာင္း (0)...

Read more »

ကာတြန္း စုိးႀကီး (ေပါင္းတည္) ရဲ႕ ဘုတ္ေဘး ဒုကၡသည္ေတြ

August 1, 2018
ကာတြန္း စုိးႀကီး (ေပါင္းတည္) ရဲ႕ ဘုတ္ေဘး ဒုကၡသည္ေတြ

ကာတြန္း စုိးႀကီး (ေပါင္းတည္) ရဲ႕ ဘုတ္ေဘး ဒုကၡသည္ေတြ (မုိးမခ) ၾသဂတ္စ္ ၁၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတြန္း စုိးႀကီး (ေပါင္းတည္) Related posts ကာတြန္း စုိးႀကီး (ေပါင္းတည္)...

Read more »

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ေအာက္တိုဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ေခတ္သစ္အတြက္ပညာေရး ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ေခတ္သစ္အတြက္ပညာေရး ထြက္ျပီ (မိုးမခ) ေအာက္တိုဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၈ မိုးမခစာေပက...

Read more »

မုိးမခမဂၢဇင္း စက္တင္ဘာ ၂၀၁၈ နဲ႔ ကာတြန္းေရစီးေၾကာင္း

By

  မုိးမခမဂၢဇင္း စက္တင္ဘာ ၂၀၁၈ နဲ႔ ကာတြန္းေရစီးေၾကာင္း ထြက္ေတာ့မယ္ (မုိးမခ) စက္တင္ဘာ...

Read more »

ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္၏ သတင္းစာေလာက ထြက္ပါျပီ

By

ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္၏ သတင္းစာေလာက ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ၾသဂုတ္ ၂၄၊ ၂၀၁၈ စာေရးဆရာမၾကီး ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments