ေသာင္းေျပာင္းေထြလာ

ကာတြန္း OKKW – Freedom from Medals

September 28, 2018
ကာတြန္း OKKW – Freedom from Medals

ကာတြန္း OKKW – Freedom from Medals  (မိုးမခ) စက္တင္ဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၈ Tags: Cartoon OKKW Related posts ကာတြန္း OKKW ● အုိဘယ့္...

Read more »

သာထက္ေအာင္ – ဒီလိုနဲ႔ မိုးၾကီးခ်ဴပ္ေတာ့မယ္

September 28, 2018
သာထက္ေအာင္ – ဒီလိုနဲ႔ မိုးၾကီးခ်ဴပ္ေတာ့မယ္

သာထက္ေအာင္ – ဒီလိုနဲ႔ မိုးၾကီးခ်ဴပ္ေတာ့မယ္  (မိုးမခ) စက္တင္ဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၈ “ျပႆနာေပါင္း ေသာင္းေျခာက္ေထာင္နဲ့ ခ်ာလပတ္ရမ္းေနတဲ့ ေျခတေပါင္က်ိုးအစိုးရ ….” ဆိုျပီး မိုးမခက ေဆာင္းပါးတပုဒ္ထဲမွာ က်ြန္ေတာ္ေရး ခဲ့ဖူးပါတယ္။ အဲဒါေလးကို...

Read more »

ကာတြန္း ကုိေတရဲ႕ စားစရာမဟုတ္ဘူးေနာ္ …

September 27, 2018
ကာတြန္း ကုိေတရဲ႕ စားစရာမဟုတ္ဘူးေနာ္ …

ကာတြန္း ကုိေတရဲ႕ စားစရာမဟုတ္ဘူးေနာ္ … (မုိးမခ) စက္တင္ဘာ ၂၇၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတြန္း ကုိေတ Related posts ကာတြန္း ကုိေတရဲ႕အေတြး (0) ကာတြန္း ကုိေတရဲ႕ ျပည္သူႏွင့္...

Read more »

ကာတြန္း ကုိေခတ္ရဲ႕ အားမငယ္ၾကနဲ႔ …

September 26, 2018
ကာတြန္း ကုိေခတ္ရဲ႕ အားမငယ္ၾကနဲ႔ …

ကာတြန္း ကုိေခတ္ရဲ႕ အားမငယ္ၾကနဲ႔ … (မုိးမခ) စက္တင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတြန္း ကုိေခတ္ Related posts ကာတြန္းကိုေခတ္ – ဆြဲအား (0) ကာတြန္း ကုိေခတ္ရဲ႕...

Read more »

ကာတြန္း KZZH ရဲ႕ အက်ဳိးဆက္ေတြ

September 25, 2018
ကာတြန္း KZZH ရဲ႕ အက်ဳိးဆက္ေတြ

ကာတြန္း KZZH ရဲ႕ အက်ဳိးဆက္ေတြ (မုိးမခ) စက္တင္ဘာ ၂၅၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတြန္း - KZZH Related posts ကာတြန္း KZZH- အသံက မတိတ္ႏိုင္ေသး (0)...

Read more »

ကာတြန္း ရာဇာသာစည္ရဲ႕ ေအးေဆးပါ …

September 24, 2018
ကာတြန္း ရာဇာသာစည္ရဲ႕ ေအးေဆးပါ …

ကာတြန္း ရာဇာသာစည္ရဲ႕ ေအးေဆးပါ … (မုိးမခ) စက္တင္ဘာ ၂၄၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတြန္း ရာဇာသာစည္ Related posts ကာတြန္း ရာဇာသာစည္ရဲ႕ ႀကိဳက္တာေရြးေစ … (0) ကာတြန္း...

Read more »

ကာတြန္း ေရႊဗိုလ္ – ထင္ရင္ လြဲခဲတယ္

September 24, 2018
ကာတြန္း ေရႊဗိုလ္ – ထင္ရင္ လြဲခဲတယ္

ထင္ရင္ လြဲခဲတယ္ ကာတြန္း- ေရႊဗိုလ္ (မိုးမခ) စက္တင္ဘာ ၂၄၊ ၂၀၁၈ No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

ကာတြန္း စည္သူေက်ာ္ရဲ႕ ဒီတခုပဲ မတက္ပါ …

September 23, 2018
ကာတြန္း စည္သူေက်ာ္ရဲ႕ ဒီတခုပဲ မတက္ပါ …

ကာတြန္း စည္သူေက်ာ္ရဲ႕ ဒီတခုပဲ မတက္ပါ … (မုိးမခ) စက္တင္ဘာ ၂၃၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတြန္း စည္သူေက်ာ္ Related posts ကာတြန္း စည္သူေက်ာ္ရဲ႕ ယုံၿပီလား … (0)...

Read more »

ကာတြန္း ATH – ရဲမွရဲတဲ့ …

September 22, 2018
ကာတြန္း ATH – ရဲမွရဲတဲ့ …

  ကာတြန္း ATH – ရဲမွရဲတဲ့ … (မိုးမခ) စက္တင္ဘာ ၂၃၊ ၂၀၁၈ No tags for this post. Related posts No related...

Read more »

ကာတြန္း ရာဇာသာစည္ရဲ႕ ဒီထဲကုိ ၾကည့္ၾကပါဦး …

September 18, 2018
ကာတြန္း ရာဇာသာစည္ရဲ႕ ဒီထဲကုိ ၾကည့္ၾကပါဦး …

ကာတြန္း ရာဇာသာစည္ရဲ႕ ဒီထဲကုိ ၾကည့္ၾကပါဦး … (မုိးမခ) စက္တင္ဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတြန္း ရာဇာသာစည္ Related posts ကာတြန္း ရာဇာသာစည္ရဲ႕ ႀကိဳက္တာေရြးေစ … (0)...

Read more »

ကာတြန္း သာလွ (နတၱလင္း) ရဲ႕ မဲဆြယ္ကာလ

September 18, 2018
ကာတြန္း သာလွ (နတၱလင္း) ရဲ႕ မဲဆြယ္ကာလ

ကာတြန္း သာလွ (နတၱလင္း) ရဲ႕ မဲဆြယ္ကာလ (မုိးမခ) စက္တင္ဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတြန္း သာလွ (နတၱလင္း) Related posts ကာတြန္း သာလွ(နတၱလင္း) – ေမြးေန႔ဆိုလို႔...

Read more »

ကာတြန္း လူကုိေနာ္ရဲ႕ ျပည္သူ႔အသံ

September 17, 2018
ကာတြန္း လူကုိေနာ္ရဲ႕ ျပည္သူ႔အသံ

ကာတြန္း လူကုိေနာ္ရဲ႕ ျပည္သူ႔အသံ (မုိးမခ) စက္တင္ဘာ ၁၇၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတြန္း လူကုိေနာ္ Related posts ကာတြန္း လူကုိေနာ္ရဲ႕ ခုလည္း သူတလူ ငါတမင္းပါပဲ … (0)

Read more »

ကာတြန္း လုိင္းလုဏ္ရဲ႕ ငရဲႀကီးေနမယ္

September 16, 2018
ကာတြန္း လုိင္းလုဏ္ရဲ႕ ငရဲႀကီးေနမယ္

ကာတြန္း လုိင္းလုဏ္ရဲ႕ ငရဲႀကီးေနမယ္ (မုိးမခ) စက္တင္ဘာ ၁၆၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတြန္း လုိင္းလုဏ္ Related posts ကာတြန္း လုိင္းလုဏ္ရဲ႕ လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ (0) ကာတြန္း လုိင္းလုဏ္ရဲ႕ ၈၈...

Read more »

ကာတြန္း ေနညိဳေအး (ဥသွ်စ္ပင္) – စားသြားပါဦးလား

September 15, 2018
ကာတြန္း ေနညိဳေအး (ဥသွ်စ္ပင္) – စားသြားပါဦးလား

ကာတြန္း ေနညိဳေအး (ဥသွ်စ္ပင္) – စားသြားပါဦးလား (မိုးမခ) စက္တင္ဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတြန္း ေနညိဳေအး (ဥသွ်စ္ပင္) Related posts ကာတြန္း ေနညိဳေအး(ဥသွ်စ္ပင္) – မင္းသမီးၾကိဳက္လို႔သာ ၾကည့္ေနတာ (0)...

Read more »

ကာတြန္း ကဝိရဲ႕ သုိင္းသင္ထားပါ

September 12, 2018
ကာတြန္း ကဝိရဲ႕ သုိင္းသင္ထားပါ

ကာတြန္း ကဝိရဲ႕ သုိင္းသင္ထားပါ (မုိးမခ) စက္တင္ဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတြန္း ကဝိ Related posts ကာတြန္း ကဝိရဲ႕ ငါဟာ ရြက္လြင့္ … (0) ကာတြန္း...

Read more »

ကာတြန္း ကုိေတရဲ႕ စာၾကည့္တုိက္ကုိ သြားၾကမယ္

September 10, 2018
ကာတြန္း ကုိေတရဲ႕ စာၾကည့္တုိက္ကုိ သြားၾကမယ္

ကာတြန္း ကုိေတရဲ႕ စာၾကည့္တုိက္ကုိ သြားၾကမယ္ (မုိးမခ) စက္တင္ဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတြန္း ကုိေတ Related posts ကာတြန္း ကုိေတရဲ႕အေတြး (0) ကာတြန္း ကုိေတရဲ႕ ျပည္သူႏွင့္...

Read more »

ကာတြန္း ကုိေခတ္ရဲ႕ လာဘ္ဒုကၡ

September 9, 2018
ကာတြန္း ကုိေခတ္ရဲ႕ လာဘ္ဒုကၡ

ကာတြန္း ကုိေခတ္ရဲ႕ လာဘ္ဒုကၡ (မုိးမခ) စက္တင္ဘာ ၉၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတြန္း ကုိေခတ္ Related posts ကာတြန္းကိုေခတ္ – ဆြဲအား (0) ကာတြန္း ကုိေခတ္ရဲ႕ ေျပာင္းလည္း...

Read more »

ကာတြန္း ေနညိဳေအး (ဥသွ်စ္ပင္) ရဲ႕ ႐ုိးသားၾကစတမ္း

September 9, 2018
ကာတြန္း ေနညိဳေအး (ဥသွ်စ္ပင္) ရဲ႕ ႐ုိးသားၾကစတမ္း

ကာတြန္း ေနညိဳေအး (ဥသွ်စ္ပင္) ရဲ႕ ႐ုိးသားၾကစတမ္း  (မိုးမခ) စက္တင္ဘာ ၉၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတြန္း ေနညိဳေအး (ဥသွ်စ္ပင္) Related posts ကာတြန္း ေနညိဳေအး(ဥသွ်စ္ပင္) – မင္းသမီးၾကိဳက္လို႔သာ ၾကည့္ေနတာ...

Read more »

ကာတြန္း ေဆြသားရဲ႕ ျပည္သူ႔ ေဆာင္ပုဒ္

September 8, 2018
ကာတြန္း ေဆြသားရဲ႕ ျပည္သူ႔ ေဆာင္ပုဒ္

ကာတြန္း ေဆြသားရဲ႕ ျပည္သူ႔ ေဆာင္ပုဒ္ (မုိးမခ) စက္တင္ဘာ ၈၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတြန္း ေဆြသား Related posts ကာတြန္းေဆြသား ● အစည္းအေ၀း စေနၿပီ (0) ကာတြန္း...

Read more »

ကာတြန္း ကုိေတရဲ႕ ျပည္သူႏွင့္ အတူ

September 8, 2018
ကာတြန္း ကုိေတရဲ႕ ျပည္သူႏွင့္ အတူ

ကာတြန္း ကုိေတရဲ႕ ျပည္သူႏွင့္ အတူ (မုိးမခ) စက္တင္ဘာ ၈၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတြန္း ကုိေတ Related posts ကာတြန္း ကုိေတရဲ႕အေတြး (0) ကာတြန္း ကုိေတရဲ႕ ေနရာယူတတ္သူ...

Read more »

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ

By

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၈ မိုးမခစာေပက ထုတ္ေ၀ျပီး...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ေအာက္တိုဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၈...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)