> ကရင္သတင္းစဥ္ – ေကာက္ႎုတ္ခဵက္မဵားေကာသဘေလးေကာလိပ္ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာလူငယ္မဵားကုိ ဦးစားေပးမည္တတိယနိုင္ငံအစီအစဥ္ေဳကာင့္ ပညာေရး၀န္ထမ္းသစ္မဵား ထပ္မံေမၾးထုတ္ေနရကရင္သတင္းစဥ္ (KIC)ဧဴပီ ၁၈၊ ၂၀၀၈ ေကာသဘေလး ေကာလိပ္စစ္ဘက္ဆုိင္ရာလူငယ္မဵားကုိ ဦးစားေပးမည္ ကရင္သတင္းစဥ္ (KIC) ေကာ္သဘေလး ေကာလိပ္ေကဵာင္းဆင္းသည့္ မဵႂိးဆက္သစ္လူငယ္ေမာင္မယ္မဵား ကရင္ကာကၾယ္ေရး တပ္မေတာ္(ေကအဲန္ဒီအုိ)က ဴကီးမႀႃးဖၾင့္လႀစ္သည့္ ေကာ္သဘေလး ဂဵႃနီယာေကာလိပ္တၾင္ ပညာသင္ယူလိုသူမဵား လာမည့္ပညာသင္နႀစ္တၾင္ ကရင္ေတာ္လႀန္ေရးကို အားဴဖည့္ေစရန္အတၾက္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာလူငယ္မဵားကို ဦးစားေပး ေရၾးခဵယ္သၾားမည္ဟု မတ္လ(၃၀)ရက္ေနႚ ေကာ္သဘေလးေကာလိပ္ ေကဵာင္းဆင္းပၾဲနႀင့္ ေအာင္လက္မႀတ္ေပးပၾဲ အခမ္းအနားတၾင္ ေကဵာင္းတာ၀န္ခံက ေဴပာဆိုသည္။ ေကာ္သဘေလး ေကာလိပ္ကို(၁၀)တန္းေအာင္ဴမင္ဴပီး ကရင့္ေတာ္လႀန္ေရးကုိ စိတ္၀င္စားသည့္ လူငယ္တုိင္း တက္ေရာက္သင္ဳကားနုိင္ဴပီး အေဴခခံစစ္ေရးသင္တန္းအပၝအ၀င္ ေဆးပညာ၊ အဂႆလိပ္၊ ကၾန္ဴပႃတာ၊ ထုိင္းဘာသာ၊ ရုံးလုပ္ငန္း၊ အေဴခခံစီမံခန့္ခၾဲမႁ ဘာသာရပ္မဵားကုိ (၂)နႀစ္ဳကာ သင္ဳကားပုိ့ခဵေပးလ႖က္ရႀိဴပီး...

Read more »

>ေမာင္စၾမ္းရည္ – ဦး၀င္းတင္ အမႀတ္ရသမ႖

>ေမာင္စၾမ္းရည္ – ဦး၀င္းတင္ အမႀတ္ရသမ႖

> ဦး၀င္းတင္ အမွတ္ရသမွ်ေမာင္စြမ္းရည္ဧျပီ ၁၈၊ ၂၀၀၈ ဦး၀င္းတင္ကို က်ေနာ္ စတင္သိကြၽမ္းခဲ့ရတာကေတာ့ ေၾကးမံုသတင္းစာ အယ္ဒီတာတေယာက္အေနနဲ႔ပါ။ ေၾကးမံုသတင္းစာကို ေအာင္ ဗလေခၚ ဦးေသာင္းက စတင္တည္ေထာင္လိုက္ၿပီး ဇ၀န၊ စိန္ခင္ေမာင္ရီ၊ ဦး၀င္းတင္တို႔ ၀ိုင္း၀န္းအားထုတ္မႈေၾကာင့္ တဟုန္ထိုး ထင္ေပၚ ေက်ာ္ၾကား လူႀကိဳက္မ်ားလာခဲ့ပါတယ္။ ေနရာၿမဲၿမဲ ဇြဲေကာင္းေကာင္းနဲ႔ အားထုတ္သူကေတာ့ ဦး၀င္းတင္ပါ။ ဦး၀င္းတင္ဟာ ဘဲြ႕မရ ခင္ကတည္းက စာေပဗိမာန္မွာ လုပ္ေန ရာက နယ္သာလန္ႏိုင္ငံ၊ အမ္စကာဒမ္ျမိဳ႕မွာ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀မႈပညာကို လက္ေတြ႔ ဆည္းပူးလုပ္ကိုင္ဖို႔ တာ၀န္ေပးခံရပါတယ္။ အဲဒီက ျပန္ လာေတာ့ လခေကာင္းတဲ့ စာေပဗိမာန္အလုပ္ကို စြန္႔လႊတ္ထားခဲ့ၿပီး မေသခ်ာမေရရာတဲ့ စာနယ္ဇင္းေလာကထဲကို ေျခစံုပစ္ၿပီး ၀င္လာ ခဲ့တာပါ။ တကယ္ေတာ့ ဦး၀င္းတင္က ဘဲြ႕ရၿပီးက တည္းက...

Read more »

>Cartoon – Mr September – Live and let the junta die

>Cartoon – Mr September – Live and let the junta die

> Cartoon – Mr September – Live and let the junta dieApril 18th 2008 No tags for this post.

Read more »

>သာဂီ – ရန္ကုန္အိပ္မက္နဲႚ စကားေဴပာဴခင္း

>သာဂီ – ရန္ကုန္အိပ္မက္နဲႚ စကားေဴပာဴခင္း

> ရန္ကုန္က အိပ္မက္မ်ားနဲ႔ စကားေျပာျခင္းသာဂိ္ဧျပီ ၁၈၊ ၂၀၀၈ သာဂိ – ဟယ္လို၊ ဟယ္လို၊ အသံဘယ္ေလာက္ၾကားသလဲဗ်။ ရန္ကုန္အိပ္မက္ – ၾကားရတယ္။ အသံတယ္ၾကည္ပါကလား။ သၾကၤန္တြင္းမွာ ေရေတြ၊မီးေတြ၊ ဖုန္းေတြ အကုန္လာတယ္ဗ်ာ။ ၀မ္းသာစရာပဲဗ်ဴိ႕။ စစ္တပ္ အေျခခံဥပေဒထဲမွာ သၾကၤန္တြင္းမွာသာ ေရ၊ မီး၊ ဖုန္း၊ အင္တာနက္မ်ား မပ်က္ေစရ လို႔မ်ား ေရးထားသလား မွတ္ရ။ ဂိ – ဒါဆိုရင္ ျမန္မာျပည္မွာ တႏွစ္ပတ္လုံး သၾကၤန္က်ေနရန္လို႔ တင္ျပရင္ ဘယ့္ႏွယ့္ေနမလဲဗ်။ အိပ္မက္ – တိုင္းျပည္ၾကီး ဖက္ဆစ္စနစ္က လြတ္ေအာင္ ရုန္းရမယ့္အေရး သၾကၤန္ေတြ၊ ေရ မီး အစုံ ရမွာေတြနဲ႔ မလဲႏိုင္ေပါင္ဗ်ာ။ အခု မီးလာတုန္းေလး ကန္႔ကြက္မဲေပးဖို႔...

Read more »

>မာမာေအး – ၁၃၇၀ သဳကႆန္ ကဗဵာ

>မာမာေအး – ၁၃၇၀ သဳကႆန္ ကဗဵာ

> ၁၃၇၀ သၾကၤန္ ကဗ်ာမာမာေအးဧျပီ ၁၇၊ ၂၀၀၈ သၾကၤန္ေရေအးမ်က္ရည္ေပးေတာ့ထြက္ေျပးသြားတယ္သိၾကားမင္း … (၁၉၇၅ သၾကၤန္မွာ ေရးခဲ့တဲ့ကဗ်ာပါ။ ဒီႏွစ္သၾကၤန္အတြက္ အမွတ္တရ ျပန္ရြတ္ေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္) No tags for this post.

Read more »

>လူထုေဒၞအမာ ၉၃ ႎႀစ္ – အမႀတ္တရစကား

>လူထုေဒၞအမာ ၉၃ ႎႀစ္ – အမႀတ္တရစကား

> လူထုေဒၞအမာ ၉၃ ႎႀစ္ – အမႀတ္တရစကားမိုးမခရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား အထူးအစီအစဥ္(ေမာင္စၾမ္းရည္ နဲႚ ဦးပန္တဵာ)ဧဴပီ ၁၇၊ ၂၀၀၈ (အသံနားဆင္ရန္ ရုပ္ပုံကို ႎႀိပ္ပၝ) No tags for this post.

Read more »

>ေမာင္စၾမ္းရည္ – မုံရၾာတင္ေရၿ

>ေမာင္စၾမ္းရည္ – မုံရၾာတင္ေရၿ

> ဒို႔ သူငယ္ခ်င္း၊ ဒို႔ ေခါင္းေဆာင္ မုံရြာတင္ေရႊေမာင္စြမ္းရည္ဧျပီ ၁၇၊ ၂၀၀၈ မံုရြာတင္ေရႊဆိုတာ အမ်ားေပးတဲ့ကေလာင္နာမည္ပါ။ က်ေနာ္တုိ႔က အမည္ရင္းအတိုင္း ‘ကိုတင္ေရႊ‘လို႔ဘဲေခၚပါတယ္။ သူကလဲက်ေနာ့္ကို နာမည္ရင္းအတိုင္း ‘ကို၀င္းေဖ‘လို႔ပဲ ေခၚပါတယ္။ သူကမံုရြာကဆိုေပမယ့္ က်ေနာ္မန္းတကၠသိုလ္ကိုေရာက္တဲ့ႏွစ္မွာ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္က ေျပာင္းလာတာပါ။ က်ေနာ္က ျမင္းျခံက ဆယ္တန္းေအာင္လာခဲ့တာပါ။ သူဘယ္ဘာသာ ယူလို႔ ဘယ္အတန္းေတြတက္ေနမွန္း ခုစာေရးမယ္လို႔စဥ္းစားေတာ့မွ တေယာက္နဲ႔ တေယာက္ ေက်ာင္းစာကိစၥေတြ ဘာမွမေျပာခဲ့ဖူးတာက ိုျပန္ၿပီးစဥ္းစားမိပါတယ္။ ေက်ာင္းသားက ေက်ာင္းစာမေျပာရင္ ဘာေျပာၾကသလဲဆုိေတာ့ ေက်ာင္းသားဘ၀နဲ႔ ပညာေရးဘ၀နိမ့္က်ေနပံု၊ နယ္ေတြမွာမိဘေတြက ျပည္တြင္းစစ္ဒဏ္ေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္ေနၾကပံုေတြကိုပဲ ေဆြးေႏြးမိၾကပါတယ္။ စစ္တပ္မွာ တပ္ရင္းတခုရဲ႕စားရိတ္က မေကြးေကာလိပ္လို ေကာလိပ္ေက်ာင္းတေက်ာင္းရဲ႕ စားရိတ္ထက္ ကုန္က်ေနပါတယ္။ ပညာေရးစရိတ္ထက္ စစ္ေရးစရိတ္ကႀကီးေလးေနပါတယ္။ ျပည္တြင္းစစ္ဒဏ္ေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ရတာေတြပါ။ မံုရြာသားတေယာက္ကိုေတြ႔ရင္ အျခားတေယာက္ဟာ...

Read more »

>ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေဟာင္း ေဒၞခင္မာေအး ရက္လည္ဆၾမ္းသၾတ္

> ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေဟာင္း ေဒၞခင္မာေအး ရက္လည္ဆၾမ္းသၾတ္မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ဧဴပီ ၁၇၊ ၂၀၀၈ ၁၉၆၀ ေကဵာင္းသားအေရးအခင္းကတည္းက ဴမန္မာ့အေရးေဆာင္ရၾက္သူ ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေဟာင္း ေဒၞခင္မာေအး၊ ၆၈ ႎႀစ္ ဧဴပီ ၁၁ မႀာ ကၾယ္လၾန္ခဲ့ဴပီး ဧဴပီ ၁၅ ေနႚက ကဵန္ရစ္သူ မိသားစုေနအိမ္မႀာ ရက္လည္ဆၾမ္းသၾတ္တရားနာခဲ့ဳကပၝတယ္။ ခဵစ္ခင္ရင္းႎႀီးသူ စာေပနဲႚ ႎိုင္ငံေရးအသိုင္းအ၀ိုင္းက စုံလင္စၾာလာေရာက္ခဲ့ဳကဴပီး အကဵဥ္းကဵေနတဲ့ မင္းကိုႎိုင္ရဲႚ မိခင္လည္း လာေရာက္ခဲ့တာေတၾႛရပၝတယ္။ No tags for this post.

Read more »

>စကႆာပူေရာက္ ဴမန္မာေတၾရဲႚ လၾတ္လပ္မႁေရခဵိန္

>စကႆာပူေရာက္ ဴမန္မာေတၾရဲႚ လၾတ္လပ္မႁေရခဵိန္

> စကၤာပူေရာက္ ျမန္မာေတြရဲ႔ လြတ္လပ္မႈ ေရခ်ိန္(ျမန္မာ့အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားကို စကၤာပူအစိုးရက ဗီဇာတိုးမေပးဘဲ ၾကန္႔ၾကာထား)မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃၊ ေမာင္ေမာင္စလုံးဧျပီ ၁၆၊ ၂၀၀၈ ဧျပီလဆန္းမွာ သီးေလးသီးအဖြဲ႔ လာေရာက္လည္ပတ္မယ့္္ ဧည့္သည္ဗီဇာကို အဖြဲ႔သားအားလုံးအား ထုတ္ေပးရန္ စကၤာပူအစိုးရက ျငင္းဆန္ခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ကြယ္က ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ သီးေလးသီးနဲ႔ ေဆးေရာင္စုံအျငိမ့္ ဒုတိယအၾကိမ္ လူစုံတက္စုံ ပြဲကမယ့္ အစီအစဥ္ကို ေႏွာက္ယွက္လိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ စက္တင္ဘာ သံဃာအေရးအခင္းေနာက္ပိုင္း ျမန္မာအေရး တက္ၾကြလာတဲ့ စကၤာပူေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြကို စကၤာပူအစိုးရက အခ်ဳိသပ္ထား၊ ႏွစ္သိမ့္ထားေနရာက ယခုအခ်ိန္၊ ျမန္မာစစ္အစုိးရ ဆႏၵခံယူပြဲကာလ အေရးၾကီးလာခ်ိန္မွာ ျပန္ျပီး သံပတ္တင္းလာတဲ့ သေဘာပဲလို႔ အမည္မေဖာ္လိုတဲ့ ျမန္မာအလုပ္သမားတဦးက ထုတ္ေျပာလာပါတယ္။ ယခင္ရက္သတၱပတ္က အၾကီးတန္း၀န္ၾကီး ဂိုခ်ဳပ္္ေတာင္က အေမရိကန္သမၼတ...

Read more »

>ဴပည္ပေရာက္ ဴမန္မာတခႂိႚ သံရုံးမႀာ ကန္ႚကၾက္မဲထည့္

>ဴပည္ပေရာက္ ဴမန္မာတခႂိႚ သံရုံးမႀာ ကန္ႚကၾက္မဲထည့္

> ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာတခ်ဳိ႔ သံရုံးမွာ ကန္႔ကြက္မဲ ထည့္ မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ဧျပီ ၁၆၊ ၂၀၀၈ အေမရိကန္၊ ကေနဒါ၊ ၾသစေၾတးလ်၊ ထုိင္းႏွင့္ စကၤာပူႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေရႊ႔ေျပာင္းျမန္မာ အမ်ားအျပားရွိသည့္တိုင္ ဆႏၵမဲေပးသည့္ အစီအစဥ္ ယခုအခ်ိန္အထိ အတိအက် ထုတ္ေဖာ္မေျပာေသးေသာ္လည္း အေနာက္ႏိုင္ငံအခ်ဳိ႔တြင္ ျမန္မာသံရုံးမ်ားက ၾကိဳတင္မဲေပးခြင့္ကို စီစဥ္ေပးေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း ၾကားသိရသည္။ အထူးသျဖင့္ အစိုးရက ေစလႊတ္သည့္ ျမန္မာမ်ား၊ တရား၀င္ျမန္မာပတ္စ္ပို႔ကိုင္ေဆာင္သူ ျမန္မာမ်ား အနည္းငယ္သာရွိသည့္ ေဒသမ်ားက ျမန္မာသံရုံးမ်ားတြင္ ၎ျမန္မာမိသားစုမ်ားကို သံရုံးသို႔ ဖိတ္ေခၚျပီး ၾကိဳတင္ဆႏၵမဲထည့္ရန္ စီစဥ္ေပးခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ စစ္အစိုးရ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ မူၾကမ္းကို ရွင္းလင္းေျပာျပျခင္း၊ ၾကိဳတင္မဲေပးသည္တို႔ကို ျမန္မာျပည္သို႔ ေပးပို႔ျပီး ေမလ ၁၀ ရက္တြင္ အမ်ားဆႏၵမဲမ်ားႏွင့္အတူ...

Read more »

>စစ္အစုိးရႎႀင့္မပူးေပၝင္းရန္ မဵႂိးဆက္သစ္လူငယ္ တုိက္တၾန္း

>စစ္အစုိးရႎႀင့္မပူးေပၝင္းရန္ မဵႂိးဆက္သစ္လူငယ္ တုိက္တၾန္း

> အႎုပညာရႀင္မဵား စစ္အစုိးရႎႀင့္မပူးေပၝင္းရန္ မဵႂိးဆက္သစ္လူငယ္ တုိက္တၾန္းဘီဘီစီ ဧ႓ပီ ၁၆၊ ၂၀၀၈ အက္ဆစ္ ေတးဂီတအဖဲၾႚမႀ ဟစ္ပ္ေဟာ့ပ္ အဆုိေတာ္ ေဇယဵာေသာ္ဟာ ႓ပီးခ့ဲတ့ဲ ေဖေဖာ္၀ၝရီလတုန္းက အဖမ္းခံရ႓ပီးေတာ့ အင္းစိန္ေထာင္မႀာ ခဵႂပ္ေႎႀာင္ခံေနရတ့ဲအေဳကာင္း သူငယ္ခဵင္းဴဖစ္တ့ဲ မဵႂိးဆက္သစ္လူငယ္မဵားအစည္းအရုံး Generatin Wave ေခၝင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ဴဖစ္တ့ဲ ကုိမုိးေသၾးက ေဴပာဴပပၝတယ္။အဖမ္းခံရတ့ဲအေဳကာင္းက ႓ပီးခ့ဲတ့ဲ ေရၿ၀ၝေရာင္ေတာ္လႀန္ေရးအတၾင္း လႁပ္ရႀားမႁနဲႚ ေနာက္ပုိင္းမႀာ ဖဲၾႚစည္းလုိက္တ့ဲ မဵႂိးဆက္သစ္လူငယ္မဵားအစည္းအရုံးမႀာ ပၝ၀င္လႁပ္ရႀားခ့ဲလုိႚ အဴခားအဖဲၾႚ၀င္ ဆယ္ဦးခန္ႚနဲႚအတူ အဖမ္းခံရတာလုိႚ သိရပၝတယ္။ အဆုိေတာ္ ေဇယဵာေသာ္ ကုိမုိးေသၾးက အခုလုိ ေဴပာဴပပၝတယ္။ “ေဇယဵာေသာ္ကုိ တရားရုံးမႀာ ရုံးထုတ္စစ္ေဆးတယ္လုိႚ သိရပၝတယ္။ သူတုိႚကုိ မတရားအသင္းဖဲၾႚစည္းမႁနဲႚ တရားစဲၾထားတယ္လုိႚ ဳကားရပၝတယ္။ ေရႀႚေနကုိေတာ့ သူတုိႚမိသားစုကပဲ ငႀားပၝတယ္။ ကဵေနာ္တုိႚက မတရားအသင္း...

Read more »

>ခင္မာေအး – ႎႀစ္ ၅၀ ဴပည့္ ေ၀ဒနာ

>ခင္မာေအး – ႎႀစ္ ၅၀ ဴပည့္ ေ၀ဒနာ

> ႏွစ္ ၅၀ ျပည့္ ေ၀ဒနာေဒၚခင္မာေအး (၁၉၄၀ – ၂၀၀၈)ဧျပီ ၁၆၊ ၂၀၀၈ ေမာင္ေရ …လူ႕ဘ၀မွာ အေနၾကာႏွစ္ ၅၀ မ်ားေတာင္ ျပည့္ခဲ့ေပါ့ခက္ထန္ၾကမ္းတဲ့ ႏွစ္မ်ားမွာခါးသက္တဲ့ ေ၀ဒနာဟာေမ့မွာ စြဲကပ္လို႕ ေနခဲ့ျပီ၊ ထမင္းစားလည္း ခါးေရေသာက္လည္း ခါး၀ါးသမွ် ခါးစားသမွ် ခါးနဲ႕ျမင္ျမင္သမွ် ခါး လို႕ခ်ည္းေနတယ္။ စိတ္ေတြလည္း ခါးရက္ေတြလည္း ခါးလေတြလည္း ခါးႏွစ္ေတြလည္း ခါးနဲ႕ … အခါးေရာဂါ ေ၀ဒနာကုသေရးမွာေဆးခါးၾကီးကိုေသာက္ေပ်ာက္ပါ့မလား ေမာင္ တခါ တေခါက္ေတာ့“ခ်ိဳ” တဲ့ ရက္ကေလး ေရာက္ခ်င္ေပါ့။ ။ ၃၁-၇-၉၀(ႏွစ္-၅၀-ျပည့္ ေမြးေန႕သို႔) No tags for this post.

Read more »

>ေမာင္ရစ္ – မိုးမခ ၅ ႎႀစ္ ေကာင္းမႁ

>ေမာင္ရစ္ – မိုးမခ ၅ ႎႀစ္ ေကာင္းမႁ

> မိုးမခ ၅ ႏွစ္ ေကာင္းမႈ ေမာင္ရစ္ဧျပီ ၁၅၊ ၂၀၀၈ နိဒါန္း အို … ဘယ့္ႏွယ့္ နာေရးေတြနဲ႔ ေမာင္ရစ္ တေယာက္ဖိစီးျပီး “သြားရွာျပန္ျပီေပါ့ … မိုးမခ” လို႔ ထင္ၾကမယ္ထင္ရဲ႔။ ျမန္မာေတြကလည္း ဆရာတင္မိုးေျပာသလို ေမြးကတည္းက အကြဲကေလးနဲ႔၊ “ငါတို႔ ေလ်ာက္ေသာလမ္းမွာ ကြဲၾကမယ္ မတားနဲ႔ …” ဆိုေတာ့ – “အင္း … မိုးမခလည္း သြားရွာျပန္ေပါ့” လို႔ ထုံးစံအတိုင္း ကၽြတ္ထုိးသံေလး မေစာလိုက္ပါနဲ႔ဗ်ာ။ မိုးမခ ဆိုတဲ့ အိမ္တြင္းပုန္း အင္တာနက္နံရံကပ္ မ႑ိဳင္ေလး ဖြတ္ခ်က္ ဖြတ္ခ်က္နဲ႔ ခရီးသြားေနတာ အခုဆို ၅ ႏွစ္ျပည့္လို႔ ေခါင္းစဥ္တပ္ေပးလိုက္တာပါ။ ဟာ … ဒီေကာင္၅ႏွစ္ျပည့္တဲ့ေန႔က...

Read more »

>သဳကႆန္တၾင္ ေမာင္ရစ္ ေဳကာင္ေရခဵႂိးဴခင္း

>သဳကႆန္တၾင္ ေမာင္ရစ္ ေဳကာင္ေရခဵႂိးဴခင္း

> ကာတြန္း ေမာင္ရစ္ – သၾကၤန္တြင္ ေမာင္ရစ္ ေၾကာင္ေရခ်ဳိးျခင္းဧျပီ ၁၅၊ ၂၀၀၈(၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ားက ကာတြန္းအေဟာင္း၊ ဘယ္မွာမွ မပါေသးေတာ့ အသစ္ေပါ့၊ အဟိ) No tags for this post.

Read more »

>ရုိးရာသ႒ကႆန္ႎႀင့္ ရုိးရာမုန္ႚ

>ရုိးရာသ႒ကႆန္ႎႀင့္ ရုိးရာမုန္ႚ

> ရုိးရာသ႒ကႆန္ႎႀင့္ ရုိးရာမုန္ႚ ဓာတ္ပုံသတင္းဧ႓ပီ ၁၅၊ ၂၀၀၈ ႎႀစ္သစ္ကူးသ႒ကႆန္ကာလတၾင္ မုန္ႚလုံးေရေပၞ လုံးေနေသာ ထုိင္းႎုိင္ငံ မဲေဆာက္႓မိႂႚေရာက္ ဴမန္မာဴပည္သားအခဵႂိႚ။ (ဓာတ္ပုံ-မုိးမခ) No tags for this post.

Read more »

>လၾတ္ေဴမာက္ေနသူ ယာဥ္ေမာင္း ကုိယ္တုိင္အဖမ္းခံ

>လၾတ္ေဴမာက္ေနသူ ယာဥ္ေမာင္း ကုိယ္တုိင္အဖမ္းခံ

> လူ၅၀ေကဵာ္ေသဆုံးမႁတၾင္ လၾတ္ေဴမာက္ေနသူ ယာဥ္ေမာင္း ကုိယ္တုိင္အဖမ္းခံဓာတ္ပုံသတင္းဧ႓ပီ ၁၅၊ ၂၀၀၈ မဳကာေသးမီက ထုိင္းႎုိင္ငံေရာက္ ဴမန္မာဴပည္သား ၅၀ ေကဵာ္ေသဆုံးခ့ဲေသာ အမႁတၾင္ ထၾက္ေဴပးလၾတ္ေဴမာက္သၾားေသာ ထရပ္ကားေမာင္းသူက ထုိင္းရဲတပ္ဖဲၾႚသုိႚ သၾားေရာက္အဖမ္းခံခ့ဲသည္။ ကားေမာင္းသူ Suchon Boonplong က ဴမန္မာအလုပ္သမားမဵားကုိ ထုိင္းႎုိင္ငံ ရေနာင္း႓မိႂႚမႀ ဖူးခက္႓မိႂႚသုိႚ ပုိႚေဆာင္ေပးခ့ဲေဳကာင္း၊ အခေဳကးေငၾအဴဖစ္ သတ္မႀတ္ထားေသာ ဘတ္ ၇၄၀၀၀ (ေဒၞလာ ၂၅၀၀ ) ထဲမႀ ထက္၀က္ကုိ ရရိႀ႓ပီးဴဖစ္ေဳကာင္းရဲစခန္းတၾင္ ထၾက္ဆုိခ့ဲသည္။ လမ္းတၾင္ ေလေအးေပးစက္ ခဵႂိႚယၾင္းသဴဖင့္ အလုံပိတ္ အေအးခန္းထဲတၾင္ လုိက္ပၝသၾားေသာ ဴမန္မာအလုပ္သမား ၅၀ ေကဵာ္ေသဆုံးခ့ဲရသည္။ ဴပစ္မႁထင္ရႀားပၝက အဆုိပၝယာဥ္ေမာင္းသည္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႎႀစ္အထိ ကဵခံရႎုိင္သည္။ အသက္ေဘးမႀ လၾတ္ေဴမာက္႓ပီးေနာက္...

Read more »

>ေထာက္ခံမဲအတၾက္ မဲဆၾယ္ေနတဲ့ စစ္အစိုးရမီဒီယာမဵား

>ေထာက္ခံမဲအတၾက္ မဲဆၾယ္ေနတဲ့ စစ္အစိုးရမီဒီယာမဵား

> ေထာက္ခံမဲအတၾက္ မဲဆၾယ္ေနတဲ့ စစ္အစိုးရမီဒီယာမဵားဓာတ္ပုံသတင္းဧဴပီ ၁၄၊ ၂၀၀၈ ကန္ႚကၾက္မဲထည့္ဳကဖိုႚ အတိုက္အခံက ေဳကညာခဵက္ေတၾ ထၾက္လာဴပီး စစ္အစိုးရကဖက္လည္း ေထာက္ခံမဲအတၾက္ အရႀိန္ဴမႀင့္စည္းရုံးေနပၝတယ္။ ရုပ္ဴမင္သံဳကားေပၞက စာေတၾကို ဳကည့္ပၝ။ ရပ္ကၾက္ထဲမႀာကေတာ့ ေထာက္ခံမဲထည့္မႀ မီးမႀန္မႀန္လာမည္လိုႚ စည္းရုံးေနပၝသတဲ့။ (မိုးမခ-ရန္ကုန္) No tags for this post.

Read more »

>တရုတ္အိုလံပစ္ေအာင္ပၾဲသည္ အာဏာရႀင္တိုႚ ေအာင္ပၾဲ

>တရုတ္အိုလံပစ္ေအာင္ပၾဲသည္ အာဏာရႀင္တိုႚ ေအာင္ပၾဲ

> တရုတ္အုိလံပစ္ေအာင္ပြဲသည္ အာဏာရွင္တုိ္႕ေအာင္ပဲြမိုးမခ ၀င္းဧျပီ ၁၄၊ ၂၀၀၈ အာဏာရွင္ေတြဟာ သူတို႕အုပ္ခ်ဴပ္ခ်င္သလုိအုပ္ခ်ဴပ္ရုံမက သတ္ျဖတ္ခ်င္သလုိ သတ္ျဖတ၊္ ဖမ္းဆီးမူေတြကုိလည္း ဥပေဒမဲ့လုပ္ေနတာနဲ႕ အားမရေသးဘူး၊ သူတုိ႕က်င္းပတဲ့ ပဲြလမ္းသဘင္ေတြကိုလည္း ျပည္သူလူထုကုိ အားေပးခုိင္းေနပါတယ္။ ကမာၻမွာ အာဏာရွင္စနစ္က်ဆုံးမွာလား၊ အာဏာရွင္ေတြ ေအာင္ပဲြခံမွာလား ဆိုတာကုိ အခုၾကည့္ေနၾကရျပီ။ တရုတ္အုိလံပစ္သာ ေအာင္ျမင္သြားရင္ အာဏာရွင္ေတြဟာ ကမာၻမွာေအာင္ျမင္ျပီဆုိတဲ့ အခ်က္ကို လက္မခံခ်င္ေပမယ့္လည္း လက္ခံၾကရေတာ့မယ္။ လက္နက္မကိုင္တဲ့ လက္နက္မဲ့ ဒီမုိကေရစီကုိလုိလားသူေတြရဲ႕ လမ္းစဟာ ဒီလိုနဲ႔ ေပ်ာက္ဆုံးသြားၾကရမွာလား။ ျမန္မာျပည္မွာ ရဟန္းသံယာေတာ္ေတြကုိ တခါမွမက်ဴးလြန္ခဲ့ဘူးတဲ့ ေသြးေျမက်ေအာင္ ေစာ္ကားမူကုိျပဳလုပ္ခဲ့တာ တရုတ္ေၾကာင့္ပါပဲ။ သူတုိ႕လက္နဲ႕လာျပီး သတ္ဘိသကဲ့သုိ႕ ျမန္မာရဟန္းေတာ္ေတြကို ေစာ္ကားမႈျပဳလုပ္ရဲေအာင္ လုပ္ခဲ့တာ တရုတ္ပါပဲ။ ျမန္မာစစ္အစုိးရကုိ ဒီလုိအမႈမ်ိဳးကုိ က်ဴးလြန္ရဲေအာင္ ေသြးထုိးေပးခဲ့၊ အားေပးခဲ့၊ လူသတ္မူ...

Read more »

>၀င္းေပၞေမာင္ – ဒိုင္နဲႚ ထိုးသား

>၀င္းေပၞေမာင္ – ဒိုင္နဲႚ ထိုးသား

> အရင္ ဒိုင္, အခု ထိုးသား၀င္းေပၚေမာင္ဧျပီ ၁၄၊ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အတည္ျပဳေရး ျပည္လုံးကၽြတ္ ဆႏၵခံယူပြဲသည္ အႏွစ္သာရအားျဖင့္ စစ္အစိုးရ ျဖဳတ္ခ်ေရး ျပည္လုံးကၽြတ္ ဆႏၵေပးပြဲ အျဖစ္သို႔ တေရြ႕ေရြ႕ အသြင္ေျပာင္းလာေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ၾကည့္လွ်င္ စစ္တပ္မွ လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္ လုပ္ေဆာင္သည့္ ကိစၥရပ္တိုင္း၌ ျပင္ပအသြင္သဏၭာန္ႏွင့္ အတြင္းအႏွစ္သာရတို႔ အျမဲတေစ ကြဲျပားေနေလ့ ရွိသည္ကို ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။ အေရးပါသည့္ ကိစၥရပ္မ်ား ျဖစ္သည့္ ၁၉၅၈, ၁၉၆၂, ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းမႈမ်ား၊ ၁၉၆၀, ၁၉၉၀ ပါတီစုံ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ၁၉၇၃ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ဆႏၵခံယူပြဲတို႔တြင္ အသြင္ ႏွင့္ အႏွစ္ ကြဲျပားေနသည္ကို အထင္အရွား ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါသည္။...

Read more »

>မိုးမခရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီ – ဧဴပီ ၁၃ ၊ ၂၀၀၈

>မိုးမခရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီ – ဧဴပီ ၁၃ ၊ ၂၀၀၈

> မိုးမခရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီဧဴပီ ၁၃ ၊ ၂၀၀၈က၀ိအဆူဆူ ပၝေတာ္မူဴပီ – လူထုေဒၞအမာ၊ ေဳကးမုံဦးေသာင္း ကၾယ္လၾန္ဴခင္းသတင္းတိုထၾာ၊ သီခဵင္းပေဒသာဆႎၬခံယူပၾဲ သတင္းစုစည္းတင္ဴပခဵက္နဲႚ ကန္ႚကၾက္မဲေတးမဵားတိုင္းဴပည္ခဵစ္တဲ့ ဗိုလ္ခဵႂပ္ဳကီးမဵား – လူထုဦးလႀ၊ ေနလင္း (ေခတ္ဴပိႂင္)ထိုင္းႎိုင္ငံက အလုပ္အတၾက္ ဴမန္မာ ၅၀ ေကဵာ္ အသက္ဆုံးဳကရလူထုေဒၞအမာရဲႚ ေလဘာတီမဴမရင္ နဲႚ မူရင္းေတးတၾဲဖက္တင္ဴပခဵက္လူထုေဒၞအမာရဲႚ အထုပၯတိၨအကဵဥ္းနဲႚ ဖိုးသံ(လူထု) အလၾမ္းစကားစီစဥ္သူ – ဦးပန္တဵာ၊ နန္းေဖာေဆး၊ ခင္သက္ပန္ No tags for this post.

Read more »

>New year message from Burmese Junta to its neighbors – Vote "YES" or else !!!

>New year message from Burmese Junta to its neighbors – Vote "YES" or else !!!

> New year message from Burmese Junta to its neighbors – Vote “YES” or else !!!April 14, 2008 No tags for this post.

Read more »

>Zarganar – Y2K Thagyan – My Name is Thagyan Songs

>Zarganar – Y2K Thagyan – My Name is Thagyan Songs

> ျပန္လည္ဆန္းသစ္လိုက္ခ်င္တဲ့ဇာဂနာနဲ႔ ျမပုဏၰမာအဖြဲ႔သားမ်ားရဲ႔ ၂၀၀၀ သၾကၤန္သီခ်င္းမ်ားမိုးမခဧျပီ ၁၄၊ ၂၀၀၈ သကၠရာဇ္ ၂၀၀၀ ျပည့္တုန္းက ဇာဂနာတို႔အဖြဲ႔ တင္ဆက္ဖို႔ၾကိဳးစားခဲ့တဲ့ ၂၀၀၀ သၾကၤန္သီခ်င္းမ်ား အစီအစဥ္ကို လူထုေရွ႔စင္ျမင့္ေပၚ တက္ခြင့္မရတဲ့ ဇာဂနာ့ ကိုယ္စား မိုးမခက တင္ဆက္လိုက္ခ်င္ပါတယ္။ နားဆင္ၾကည့္ၾကပါအုံး။ ၁ – က်ေနာ္နံမည္ သၾကၤန္ အပိုင္း (၁) ၂ – က်ေနာ္နံမည္ သၾကၤန္ အပိုင္း (၂) ၂၀၀၆ မွာ ဇာဂနာကို စစ္အစိုးရသၾကၤန္ကို ေ၀ဖန္တယ္ဆိုျပီး အႏုပညာ ေဖ်ာ္ေျဖခြင့္ေတြအားလုံး ပိတ္ပစ္ခဲ့တယ္။ ၂၀၀၇ မွာ ဇာဂနာဟာ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားေတြ၊ ေရႊ၀ါေရာင္သံဃာေတာ္ေတြကို ကူညီ ေထာက္ခံျပီး ေရွ႔တန္းက ရပ္တည္ခဲ့၊ ျပီးေတာ့ လူထုကိုယ္စား...

Read more »

>The Passing of Daw Khin Mar Aye, 68 in Rangoon, Burma (11st April, 2008)

> ေဒၚခင္မာေအး၊ ၆၈ ႏွစ္ စ်ာပနဓာတ္ပုံသတင္းဧျပီ ၁၄၊ ၂၀၀၈ No tags for this post.

Read more »

>ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဆု ဇာဂနာရရိႀ

>ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဆု ဇာဂနာရရိႀ

> ဴမန္မာဴပည္သားမဵားေပးသည့္ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဆု ဇာဂနာရရိႀဓာတ္ပုံသတင္းဧ႓ပီ ၁၄၊ ၂၀၀၈ လန္ဒန္႓မိႂႚ သာသနရံသီ ၀ိဟာရဘုန္းေတာ္႒ကီးေကဵာင္း၊ လန္ဒန္႓မိႂႚဴမန္မာအသုိင္းအ၀ုိင္း၊ The Nox ေတးဂီတအဖဲၾႚတုိႚက စၾယ္စုံရ အႎုပညာရႀင္ ဇာဂနာအား လၾတ္လပ္သည့္အနုပညာရႀင္ဆုကို ခဵီးဴမႀင့္လုိက္သည္။ ဧ႓ပီ ၁၂ ရက္ေနႚက လန္ဒန္႓မိႂႚေရာက္ ဴမန္မာဴပည္သားမဵား စုေပၝင္း႓ပီး သံခဵပ္၊ အဴငိမ့္၊ စင္တင္ေတးဂီတ၊ ဴပဇာတ္တုိႚပၝ၀င္သည့္ရိုးရာအတာသ႒ကႆန္ပၾဲကို ကဵင္းပစဥ္က ထုိသုိႚ ဆုခဵီးဴမႀင့္ေဳကာင္း ေဳကညာခ့ဲဴခင္းဴဖစ္သည္။ ဇာဂနာ၏ဓာတ္ပုံမႀာ ၈-၈-၂၀၀၆ ေနႚက ရန္ကုန္႓မိႂႚတၾင္ ရုိက္ကူးထားဴခင္းဴဖစ္သည္။ (ဓာတ္ပုံ-မုိးမခ) No tags for this post.

Read more »

>အကဲခတ္မဵား၏ ေတၾေ၀ယိမ္းယိုင္မႁ

> ေလ့လာက႗မ္းကဵင္သူ အကဲခတ္မဵား၏ ေတၾေ၀ယိမ္းယိုင္မႁတူေမာင္ညိႂဧဴပီ ၁၄၊ ၂၀၀၈ လာမည့္ ေမလ ၁၀ ရက္ေနႚတၾင္ ဴပည္လုံးက႗တ္ဆႎၬခံယူပၾဲ ကဵင္းပေပးမည္ဟု (နအဖ) စစ္အစိုးရ၏ ဴပည္လုံးက႗တ္ဆႎၬခံယူပၾဲ ကဵင္းပေရးေကာ္မရႀင္က ဧဴပီလ ၉ ရက္ေနႚက ေဳကညာခဲ့ဴပီ။ (နအဖ) စစ္အစိုးရ (၁၄) နႀစ္နီးပၝးဳကာေအာင္ အခဵိန္ယူ၍ တစ္ဖက္သတ္ စိတ္႒ကႂိက္ခဵမႀတ္ ေရးဆၾဲထားသည့္ ဖၾဲ့စည္းပံု အေဴခခံဥပေဒ မူဳကမ္း( ၂၀၀၈) ၏ ကံဳကမၳာကို က႗န္ေတာ္တုိ့ဴပည္သူမဵားက အဆံုးအဴဖတ္ေပးဳကရေတာ့မည္။ ေတၾေ၀ ေငးငိုင္ေန၍ မဴဖစ္။မဲရံုသၾား၍ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ ကန္ႚကၾက္မဲေပးမည္လား။သုိ့တည္းမဟုတ္ (နအဖ) စစ္အစိုးရစိတ္႒ကႂိက္ ေထာက္ခံမဲေပးမည္လား။အမဵႂိးသားဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္က “မပဵက္မကၾက္ မဲရံုသၾားဴပီး၊ ကန့္ကၾက္မဲကို ဳကက္ေဴခခတ္၍ ရဲရဲရင့္ရင့္ေပးဳကရန္” ဴပည္သူမဵားကုိပန္ဳကားထားသည္။ မဲရံုသၾား၍ေထာက္ခံမဲေပးေရးကို (နအဖ)စစ္အစိုးရက လႁံႚေဆာ္ေနသည္။ နုိင္ငံပိုင္မီဒီယာအားလံုးကုိသံုးဴပီး...

Read more »

>ေဒၞခင္မာေအး(၆၈ ႎႀစ္)၏ ကိုယ္ေရးအကဵဥ္း

>ေဒၞခင္မာေအး(၆၈ ႎႀစ္)၏ ကိုယ္ေရးအကဵဥ္း

> ကၾယ္လၾန္သူ ေဒၞခင္မာေအး(၆၈ ႎႀစ္)၏ ကိုယ္ေရးအကဵဥ္း ၀ၝရင့္ႎုိင္ငံေရးသမားမဵား စီစဥ္ကဵင္းပသည့္ ၂၀၀၃ ခုႎႀစ္ အမဵႂိးသားေအာင္ပဲၾေနႚ အခမ္းအနားတၾင္ ေတၾႚရေသာ ေဒၞခင္မာေအး။ ေရႀႚဆုံးတန္းမႀ ေဒၞခင္မာေအး၊ သခင္အုန္းဴမင့္၊ သခင္သိမ္းေမာင္၊ ေဒၞဴမင့္ဴမင့္ခင္၊ သခင္စုိးဴမင့္။ ေဒၞခင္မာေအးသည္ ၁၉၄၀ ဴပည့္နႀစ္တၾင္ ဖၾားဴမင္ခဲ့သည္။ သခင္ဗေသာင္း (ေတာင္ငူခရုိင္ ဒို့ဗမာအစည္းအရံုး)၏ သမီးဴဖစ္သည္။ ေဒၞခင္မာေအးသည္ တကၠသိုလ္ေကဵာင္းသူ ဘ၀ကတည္းက နိုင္ငံေရးလႁပ္ရႀားမႁမဵားတၾင္ တက္ဳကၾစၾာ ပၝ၀င္ေဆာင္ရၾက္ခဲ့ဴပီး ၁၉၆၇ မႀ ၁၉၇၁ ခုနႀစ္အထိ (ဗိုလ္ခဵႂပ္ေန၀င္း လက္ထက္) စစ္အစိုးရ၏ ေရဳကည္အိုင္ စစ္ေဳကာေရးစခန္းတၾင္ ၃ နႀစ္ေကဵာ္ ဖမ္းဆီး နႀိပ္စက္ဴခင္း ခံခဲ့ရပၝသည္။ ထိုသို့နႀိပ္စက္ဴခင္းခံခဲ့ရေသာ္လည္း ေနာက္တၾန့္မသၾားဘဲ ၁၉၈၈ ခုနႀစ္ ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံု ဴဖစ္ပၾားေသာအခၝတၾင္...

Read more »

>စကားလက္ဆုံ – ေအသိန္း၊ ေအာင္ေ၀း နဲႚ ကမ္းဳကည့္ငႀက္

>စကားလက္ဆုံ – ေအသိန္း၊ ေအာင္ေ၀း နဲႚ ကမ္းဳကည့္ငႀက္

> မိုးမခနဲ႔ စကားလက္ဆုံေအသိန္း၊ ကဗ်ာဆရာ ေအာင္ေ၀း နဲ႔ ကမ္းၾကည့္ ငွက္လြတ္ေျမာက္ေရးခရီးသည္တို႔ မိုင္ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ ခရီးေပါက္ခဲ့ျပီမိုးမခဧျပီ ၁၂၊ ၂၀၀၈ ျပည္တြင္း ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာအမ်ားစုက ၁၃၇၀ ျပည့္ ျမန္မာႏွစ္သစ္ကူး စတင္ဆင္ႏႊဲၾကခ်ိန္မွာ ျမန္မာျပည္လြတ္ေျမာက္ေရး မိုင္ ၃၀၀၀ လမ္းေလွ်ာက္တဲ့ ျမန္မာခရီးသည္ ႏွစ္ဦးကေတာ့ အေမရိကန္ျပည္၊ ၀ိုင္ယိုမင္းျပည္နယ္က ျမိဳ႔ကေလးတြင္ မိုင္ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ ခ်ီတက္ႏိုင္ခဲ့သည့္ အထိမ္းအမွတ္ကို တိတ္တိတ္ဆိတ္ဆိတ္ ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကရပါတယ္။ ရာသီဥတုက ၾကမ္းတမ္းျပီး ဆီးႏွင္းမ်ားၾကား္ ေျခလ်င္ခ်ီတက္ၾကရတဲ့ ကိုေအသိန္းႏွင့္ ကိုေဇာ္မင္းေထြးတို႔မွာ ရာသီဥတုဒဏ္၊ ခရီးပမ္းသည့္ဒဏ္ကို ခါးစည္းခံေနရပါတယ္။ မိုင္ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ ခရီးေပါက္လာရခ်ိန္္ ကိုေအသိန္းမွာ အေအးမိျပီး ေဆးရုံသို႔တက္ ကုသခဲ့ရပါေသးတယ္။...

Read more »

>ဒီကုိဳကည့္

>ဒီကုိဳကည့္

> ဒီကုိဳကည့္ဓာတ္ပုံသတင္းဧ႓ပီလ ၁၃၊ ၂၀၀၈ ဧ႓ပီ ၁၁ ရက္ေနႚက ဴမန္မာ့ရုိးရာ သ႒ကႆန္ပဲၾေတာ္တၾင္ ေပဵာ္ဴမႃးေနေသာ ရန္ကုန္သားလူငယ္တစ္ဦး။ ဆံပင္ကုိ ေဆးေရာင္စုံဆုိးထား႓ပီး ထူးဴခားသည့္ပုံစံဴပႂဴပင္ထားသည့္ အဆုိပၝလူငယ္က လႀဵာေအာက္တၾင္လည္း သံကၾင္းအပုိင္းအစ (piercing) တပ္ဆင္ထားသည္။(ဓာတ္ပုံ-ေအအက္ဖ္ပီ ခင္ေမာင္၀င္း) အေနာက္တုိင္း စင္တင္ေတးဂီတေဖဵာ္ေဴဖပဲၾတင္ဆက္သူအခဵႂိႚကဲ့သုိႚ အစၾမ္းကုန္ဴပင္ဆင္ထားေသာ လူငယ္တစ္စု ရန္ကုန္သ႒ကႆန္တၾင္ ေရပက္ခံထၾက္ေနစဥ္။ (ဓာတ္ပုံ-ေအအက္ဖ္ပီ ခင္ေမာင္၀င္း) No tags for this post.

Read more »

>ထုိင္းႎုိင္ငံတၾင္ ဖမ္းဆီးခံထားရေသာ ဴမန္မာအလုပ္သမားမဵား

>ထုိင္းႎုိင္ငံတၾင္ ဖမ္းဆီးခံထားရေသာ ဴမန္မာအလုပ္သမားမဵား

> ထုိင္းႎုိင္ငံတၾင္ ဖမ္းဆီးခံထားရေသာ ဴမန္မာအလုပ္သမားမဵားဓာတ္ပုံသတင္းဧ႓ပီလ ၁၃၊ ၂၀၀၈ ဧ႓ပီ ၁၁ ရက္ေနႚက ထုိင္းႎုိင္ငံ၊ ရေနာင္း႓မိႂႚ တရားရုံးတစ္ခုသုိႚ ေရာက္ရိႀလာေသာ ဴမန္မာဴပည္သား အလုပ္သမားမဵား။ အဆုိပၝအလုပ္သမားမဵားသည္ ေလေအးစက္ပဵက္သဴဖင့္ လူ ၅၄ ဦး ေသဆုံးခ့ဲေသာ အေအးခန္းကၾန္တိန္နာတင္ ထရပ္ကားအတၾင္း လုိက္ပၝခ့ဲသူမဵားဴဖစ္သည္။ ထုိင္းအာဏာပုိင္တုိႚက အသက္ရႀင္ကဵန္ရစ္သူမဵားကုိ လုိအပ္သည့္ကုသမႁမဵားေပး႓ပီး၊ ရုံးတင္တရားစဲၾကာ ဴမန္မာဴပည္ဘက္သုိႚ ဴပန္လည္ပိုႚေဆာင္ရန္ စီစဥ္ခ့ဲသည္။(ဓာတ္ပုံ-ရုိက္တာသတင္းဌာန) ရေနာင္း႓မိႂႚတၾင္ ေဆး၀ၝးကုသမႁခံယူေနေသာ ကုိကုိလႀ (Ko Ko Lah) (အသက္ ၃၂ ႎႀစ္)သည္လည္း အေအးခန္းကၾန္တိန္နာတၾင္ လုိက္ပၝခ့ဲသူတစ္ဦးဴဖစ္သည္။(ဓာတ္ပုံ-ေအပီသတင္းဌာန) ရေနာင္း႓မိႂႚ ရဲစခန္းအခဵႂပ္ခန္းတၾင္ ထိန္းသိမ္းခံထားရေသာ ဴမန္မာဴပည္သားအလုပ္သမားတဦးကုိ ထုိင္းရဲတပ္သားတစ္ဦးက ယာယီအမႀတ္အသား ေရးဴခစ္ေနပုံ။ (ဓာတ္ပုံ-ရုိက္တာသတင္းဌာန) No tags for this...

Read more »

>ေရၿ၀ၝေရာင္သံဃာေတာ္မဵားႎႀင့္ အေမရိကန္အမတ္မဵားေတၾႚဆုံ

> ေရၿ၀ၝေရာင္သံဃာေတာ္မဵားႎႀင့္ အေမရိကန္အမတ္မဵားေတၾႚဆုံ ဓာတ္ပုုံသတင္း ဧဴပီ ၁၂၊ ၂၀၀၈ ၂၀၀၈၊ ဧဴပီ ၁၀ ရက္ေနႛက၊ ဆီနိတ္တာ မစ္ခဵ္ မေကၠာနာ ႎႀင့္ ေရၿ၀ၝေရာင္သံဃာ ၂ ပၝးတိုႚတိုႚ ၀ၝရႀင္ေတာ္လၿတ္ေတာ္ရုံးခမ္းတၾင္ ေတၾႛဆုံဳကသည္။ ထိုေနာက္တၾင္ ဆီနိတ္တာ ရစ္ခဵတ္ ဒၝဘင္၊ (လက္ေထာက္ ဆီနိတ္လူမဵားစုေခၝင္းေဆာင္) ႎႀင့္ ေတၾႚဳကခဲ့ဳကသည္။ ၂၀၀၈၊ ဧဴပီ ၁၁ ရက္ေနႚက၊ ခရစ္တိုဖာဟီးလ္၊ ေဒးဗစ္ ကရိမၳာ၊ (ဒုတိယ ႎိုင္ငံေတာ္အတၾင္း၀န္မဵား)၊ စေကာ့ မားစီအဲလ္ (အာဆီယံ ႎိုင္ငံမဵားဆိုင္ရာ သံအမတ္)တိုႚႎႀင့္ ေရၿ၀ၝေရာင္သံဃာေတာ္ ၂ ပၝးႎႀင့္ ေတၾႚဆုံခဲ့သည္။ အေမရိကန္ ဴမန္မာ့အေရးလႁပ္ရႀားမႁ အဖၾဲႚက ကိုေအာင္ဒင္ အစီအစဥ္မဵားအတၾက္ ၀ိုင္း၀န္း ေဆာင္ရၾက္ေပးခဲ့သည္။ No...

Read more »

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ၾကပါေစ …

မိုုးမခကိုု အိမ္အေရာက္ ပိုု႔ေပးမည္

Help MoeMaKa

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

မိုးမခမဂၢဇင္း ဇြန္လထုတ္ အသစ္ ဝန္ဇင္းမွာ ဝယ္ယူႏိုင္ပါၿပီ

By

မိုးမခမဂၢဇင္း ဇြန္လထုတ္ အသစ္ ဝန္ဇင္းမွာ ဝယ္ယူႏိုင္ပါၿပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇြန္ ၉၊ ၂၀၁၇...

Read more »

မိုးမခ မဂၢဇင္း ေမလထုတ္ အသစ္ ဝန္ဇင္းတြင္ ရၿပီ

By

    မိုးမခ မဂၢဇင္း ေမလထုတ္ အသစ္ ဝန္ဇင္းတြင္ ရၿပီ (မိုုးမခ) ေမ...

Read more »

စိုးလြင္ (၂၁၁) (ဝမ္ခ) ရဲ့ “ဝမ္ခ (ေဟာင္း) တိုက္ပြဲ ႏွင့္ ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္း ဘဝလမ္းမ်ား” စာအုပ္

By

  စိုးလြင္ (၂၁၁) (ဝမ္ခ) ရဲ့ “ဝမ္ခ (ေဟာင္း) တိုက္ပြဲ ႏွင့္...

Read more »

မိုးမခ ဧၿပီ ရန္ကုန္ဆိုင္ေတြ ျဖန္႔ခ်ိၿပီးပါၿပီ

By

 မိုးမခ ဧၿပီ ရန္ကုန္ဆိုင္ေတြ ျဖန္႔ခ်ိၿပီးပါၿပီ (မုိးမခ) ဧၿပီ ၂၊ ၂၀၁၇ ကမၻာဟာအၾကမ္းပညာနဲ႔...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

Maung Swan Yi Myanmar Now ကခ်င္ ကမ္လူေဝး ကာတြန္း Joker ကာတြန္း ကုိေခတ္ ကာတြန္း ဇာနည္ေဇာ္၀င္း ကာတြန္း ညီပုေခ် ကာတြန္း ညီေထြး ကာတြန္း မုိးသြင္ ကာတြန္း သြန္းခ ကာတြန္း ေဆြသား ကာတြန္း ေရႊဗုိလ္ ကာတြန္း ေရႊလူ ခက္ဦး ခ်မ္းျမ စုိးေနလင္း ဆန္ဖရန္ ဇင္လင္း ဇာနီၾကီး ထက္ေခါင္လင္း (Myanmar Now) ထင္ေအာင္ ဒီလူည နရီမင္း မင္းကုိႏုိင္ မာမာေအး မိုးသြင္ ရခိုုင္ လင္းခါး လင္းသက္ၿငိမ္ သြန္းခ အင္တာဗ်ဴး အရွင္စႏၵိမာ (မြန္စိန္ေတာရ) အိခ်ယ္ရီေအာင္ (Myanmar Now) ဦးကိုနီ ေက်ာ္ေမာင္ (တုိင္းတာေရး) ေဆာင္းျဖဴ ေန၀န္းနီ (မႏၱေလး) ေမာင္စုိးခ်ိန္ ေမာင္ဥကၠလာ ေမာင္ေမာင္လတ္ (ေရႊအင္းေလးစာေပ) ေသာင္းေျပာင္းေထြလာ ျပည္တြင္းစစ္ ၂၁ ရာစု ပင္လံု ၿဖိဳးသီဟခ်ဳိ (Myanmar Now)
က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္