>အေ၀းဳကည့္မႀန္ေဴပာ္ငး – ေနဴပည္ေတာ္ကို ငုံဳကည့္ဴခင္း

>အေ၀းဳကည့္မႀန္ေဴပာ္ငး – ေနဴပည္ေတာ္ကို ငုံဳကည့္ဴခင္း

> မုိးမခေတာထဲက သတင္းအပုိင္းအစမ်ား – ေနျပည္ေတာ္ကုိငုံ႔ၾကည့္ျခင္း အေ၀းၾကည့္မွန္ေျပာင္းမတ္ ၂၃၊ ၂၀၀၈ ေနျပည္ေတာ္ေလဆိပ္က ေအလာၿမိဳ႔သစ္(လယ္ေ၀းၿမိဳ႔နယ္) ေအလာဘူတာ႐ုံေဘးမွာ ရိွပါတယ္။ ေနျပည္ေတာ္ကုိ စိတ္၀င္စားမယ္ဆုိရင္ the map of Naypyitaw (ေနျပည္ေတာ္ၿမိဳ႔ေတာ္ေျမပုံ) စာအုပ္ကုိလည္း စိတ္၀င္စားမွာပါ။ ၿပီးခ့ဲတ့ဲႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလမွာ ထုတ္ေ၀ခ့ဲတာပါ။ ေျမပုံစာမ်က္ႏွာေပါင္း ၅၄ မ်က္ႏွာနဲ႔ ေၾကာ္ျငာေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။ ေနျပည္ေတာ္ၿမိဳ႔မ နဲ႔ ပ်ဥ္းမနား၊ လယ္ေ၀း၊ တပ္ကုန္း ၿမိဳ႔နယ္ေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။ ေျမပုံထဲမွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း ဆုိတာကုိ မေတြ႔ရပါဘူး။ ႏုိ႔ေပမဲ့ ေအာင္ဆန္းကုိ ကုိယ္စားျပဳတ့ဲ ဗုိလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ဗုိလ္ေတဇလမ္း ဆုိတာေတြကုိေတာ့ ေတြ႔ရပါတယ္။ ၀န္ႀကီးဌာနတည္ေနရာေတြလည္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနကုိေတာ့ မေတြ႔ရပါ။ နယက/အစုိးရ/လႊတ္ေတာ္ ဆုိတ့ဲအေဆာက္အဦးကုိေတာ့ ေခ်ာင္းမႀကီးဆည္နားမွာ...

Read more »

>Voting Season in Burma – Cartoon OWay

>Voting Season in Burma – Cartoon OWay

> No tags for this post.

Read more »

>ရန္လိုကၾဵဲ – မဲေပးေရး မေပးေရး

>ရန္လိုကၾဵဲ – မဲေပးေရး မေပးေရး

> မဲ႐ုံသြားေရး မသြားေရး ရန္လုိကြ်ဲ မတ္ ၂၂၊ ၂၀၀၈ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႔၏ တေပါင္းေႏြက ပူျပင္းလွပါဘိေတာင္း။ ျမန္မာျပည္သားမ်ား မုန္းတီးသည့္ ျမန္မာသံ႐ုံးႀကီးက Sathorn Nua လမ္းေပၚတြင္ အခန္႔သား။ ေ႐ႊတုိင္းေၾကာက္သည့္ သံ႐ုံးႀကီးကုိ မေရာက္ခ်င္လည္း ေရာက္ခ့ဲရျပန္ၿပီ။ သံ႐ုံးအေဆာက္အဦးထဲတြင္မူ ေအးျမေနသည္။ ေလာကဓာတ္ပညာရပ္ေၾကာင့္ သုိ႔ကလုိ ေအးျမေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ၿပီးခ့ဲသည့္လက ဆူကြန္ဗစ္လမ္းမႀကီးတစ္ေနရာတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ဆန္းႏွင့္ေတြ႔စဥ္ စကား၀ွက္တစ္ခုေတာ့ ရခ့ဲဖူးသည္။ ဤျမန္မာသံ႐ုံးေရာက္လွ်င္ သူေပးသည့္ စကား၀ွက္ကုိသာ ေျပာလုိက္၊ အားလုံးအဆင္ေျပမည္၊ လုိခ်င္တာရမည္ ဟူ၏။ သူ႔စကား၀ွက္က ဂါထာႏွင့္ပင္ တူေသးေတာ့။ စကား၀ွက္ဆုိသည္မွာ ေရွးေခတ္စုံေထာက္၀တၳဳ၊ သူလွ်ဳိ၀တၳဳမ်ားထဲတြင္သာ သုံးသည္ဟု မွတ္သားခ့ဲဖူးသည္။ ယခုေတာ့ ျမန္မာသံ႐ုံးတြင္လည္း စကား၀ွက္သုံးသည္ဟူ၏။ အ့ံအားသင့္စရာ။ မည္သို႔ပင္ဆုိေစ ျမန္မာျပည္သားမ်ားကုိ ပါးပါးလွီးဖုိ႔မူ၀ါဒ...

Read more »

>မာမာေအး- (ဂီတစာဆို ကိုေလးညၾန္ႚ)

>မာမာေအး- (ဂီတစာဆို ကိုေလးညၾန္ႚ)

> ဴပန္ကာသာ ေရႀႛေနာက္ေတၾး – ၁၄(ဂီတစာဆို ကိုေလးညၾန္ႚ)မာမာေအးမတ္ ၂၁၊ ၂၀၀၈ မိုးမခ ပရိသတ္တိုႛ ေနေကာင္းဳကရဲႛမဟုတ္လား။ ဒီေခၝင္းစဥ္ေလးေအာက္မႀာ မေရးဴဖစ္တာဳကာခဲ့႓ပီ ပရိသတ္တိုႛရဲႛ။ မကဵန္းမာလိုက္လိုႛ နားထားတာရယ္၊ သံဃာ့သပိတ္ေမႀာက္ကံကိစၤ စိတ္ေလး ဘ၀င္မေအးတာေတၾရယ္ ေပၝင္း႓ပီး အေထာင္းခံေနရသလိုပဲမိုႛ အလကားေနရင္း မဵက္ရည္က စိုႛခဵင္၊ သားငတ္မိခင္ ေဴဖမရၿင္ေဆၾးေစဖိုႛ အေရးေတာ္႒ကံႂေနသခိုက္ တ႓ဖိႂက္႓ဖိႂက္ေဳကၾတဲ့ ဂီတရၾက္ေတၾ စဵာန္ေလ ေလ႖ာသက္ ႎႁတ္ဆက္ခဲ့ဳက႓ပီ လိုႛဳကားရမႀ ႎိုးထတေရး ဴပန္ကာသာ ေရႀႛေနာက္ေတၾးဴဖစ္လာေတာ့တယ္။ ဂီတဳကယ္ပၾင့္အ႒ကီးစားေတၾ သီတင္းမက႗တ္မီ က႗တ္လၾတ္သၾားတာ ထင္ပၝရဲႛလိုႛလည္း ေတၾး မိေနတယ္။ မေတၾးဘဲ ဘယ္ေနႎိုင္ပၝ့မလဲရႀင္၊ ကဵမတိုႛေလာကမႀာ မသိမရႀိ က၀ိတဆူ ဂီတပၝရဂူ ဂီတလုင္ ေမာင္ကိုကို ေဳကၾလၾင့္ရႀာ႓ပီတဲ့။ သည္ကိစၤမႀန္မမႀန္ အိမ္ကိုဴပန္ဖုန္းဆက္ေမးေတာ့ ထပ္႓ပီး...

Read more »

>၀င္းဴမင့္ – အစပ္

>၀င္းဴမင့္ – အစပ္

> ၀င္းဴမင့္ – အစပ္မတ္ ၂၁၊ ၂၀၀၈(စတိုင္သစ္၊ေမ ၂၀၀၅) No tags for this post.

Read more »

>ဆန္ဖရန္ဴမိႂႚေတာ္အုပ္ခဵႂပ္ေရးအဖၾဲႚက တရုတ္အုိလံပစ္မီးရႀႃးတိုင္ကို ခ႗င္းခဵက္မရႀိ ဳကိႂဆိုမည္

>ဆန္ဖရန္ဴမိႂႚေတာ္အုပ္ခဵႂပ္ေရးအဖၾဲႚက တရုတ္အုိလံပစ္မီးရႀႃးတိုင္ကို ခ႗င္းခဵက္မရႀိ ဳကိႂဆိုမည္

> ဆန္ဖရန္ဴမိႂႚေတာ္အုပ္ခဵႂပ္ေရးအဖၾဲႚက တရုတ္အုိလံပစ္မီးရႀႃးတိုင္ကို ခ႗င္းခဵက္မရႀိ ဳကိႂဆိုမည္ဴမန္မာမဵားကလည္း ေရၿ၀ၝေရာင္တံတားဳကီးကို ဴဖတ္ဴပီး ခဵီတက္ကန္ႛကၾက္မည္မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂မတ္ ၂၁၊ ၂၀၀၈ ယမန္ေနႚက ဆန္ဖရန္ဴမိႂႚေတာ္ခမ္းမတၾင္ တရုတ္မီးရႀႃးတိုင္ကို လက္ခံေရးႎႀင့္ပတ္သက္ဴပီး ဴပည္သူသေဘာထား ဳကားနာသည့္ အစီအစဥ္ဴပႂလုပ္ခဲ့သည္။ လူႚအခၾင့္အေရးကာကၾယ္ေစာင့္ေရႀာက္သူမဵား အဖၾဲႚအစည္းမဵားက တိဗက္ဴပည္တၾင္ တရုတ္အစိုးရက အဳကမ္းဖက္ႎႀိမ္ႎႀင္းေနဴခင္းေဳကာင့္ တရုတ္အုိလံပစ္မီးရႀႃးတိုင္ကို လက္ခံရာတၾင္ ဆန္ဖရန္ဴမိႂႚေတာ္က လိႁက္လႀဲစၾာ ဳကိႂဆိုဴခင္းမဴပႂဘဲ၊ လူုႚအခၾင့္အေရးကိစၤမဵားေဳကာင့္ ၀မ္းနည္းစၾာဴဖင့္ ခ႗င္းခဵက္ဴဖင့္ လက္ခံရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ သိုႚေသာ္ တခဲနက္ေသာ အရပ္သားႎႀင့္ လူမႁအဖၾဲႚအစည္းမဵား၏ ေတာင္းဆိုမႁကို ဴမိႂႚေတာ္၀န္ႎႀင့္ အုပ္ခဵႂပ္ေရးအဖၾဲႚက ပယ္ခဵဴပီး ခ႗င္းခဵက္မရႀိ ဳကိႂဆိုမည္ဴဖစ္ေဳကာင္း ဆုံးဴဖတ္ခဵက္ ခဵခဲ့သည္ ဆိုပၝသည္။ ဆန္ဖရန္ဴမိႂႚေတာ္ခမ္းမေရႀႚတၾင္ တိဗက္လူုႚအခၾင့္အေရးအဖၾဲႚမဵားႎႀင့္ ပရိသတ္က ေနႚစဥ္ရက္ဆက္ သပိတ္စခန္းမဵားဖၾင့္ဴပီး ကန္ႚကၾက္ဆႎၬဴပလဵက္ရႀိသည္။ လူထုသေဘာထားနာဳကားမည့္...

Read more »

>ဴမန္မာဟစ္ေဟာ့ ပၾဲေတာ္ မတ္ ၂ က ကဵင္းပခဲ့

>ဴမန္မာဟစ္ေဟာ့ ပၾဲေတာ္ မတ္ ၂ က ကဵင္းပခဲ့

> ဴမန္မာဟစ္ေဟာ့ ပၾဲေတာ္ မတ္ ၂ က ကဵင္းပခဲ့လူငယ္တိုႚရဲႚ ဆန္းသစ္ေသာ တင္ဆက္မႁမဵားဓာတ္ပုံသတင္းမတ္ ၂၁၊ ၂၀၀၈ ေအဖက္ပီ ဓာတ္ပုံကို ယူပၝတယ္၊ ရန္ကုန္ဴမိႂႚမႀာ မတ္ ၂ ရက္က ဴမန္မာလူငယ္ေတၾရဲႚ ဟစ္ေဟာ့ေတးပၾဲေတာ္ကို ကဵင္းပခဲ့ရာမႀာ လူငယ္ေတၾ သီဆိုကဴပတင္ဆက္ဳကတာကို ေတၾႚရပၝတယ္။ စစ္အစုိးရက စာေပစိစစ္ေရးအဖၾဲႚနဲႚ မည္သိုႚပင္ တားဆီးေနကာမူ အေနာက္က ဴပန္ႚလာတဲ့ ေခတ္ေပၞ ေခတ္ေရစီးကေတာ့ လူငယ္ေတၾဳကားထဲမႀာ အဆီးအတားမဲ့ စီးေနတာပၝပဲ။ တဆက္တည္း Generation Wave က အယင္အပတ္မႀာ အင္တာနက္ေပၞတင္ေပးလိုက္တဲ့ သီခဵင္းေလးလဲ တင္ဆက္လိုက္ပၝရေစ။ ဒီမႀာ နားေထာင္ပၝ – ကမာၲမေဳကဘူး ပၝတဲ့။ No tags for this post.

Read more »

>အင္တာနက္ေပၞက ႎိုင္ငံေရးသမားမဵားသိုႚ

>အင္တာနက္ေပၞက ႎိုင္ငံေရးသမားမဵားသိုႚ

> No tags for this post.

Read more »

>သူေတာင္းစား ဆႎၬခံယူပၾဲနဲႚ ေနဴပည္ေတာ္က ေဴခေလးေခဵာင္းညီလာခံ

>သူေတာင္းစား ဆႎၬခံယူပၾဲနဲႚ ေနဴပည္ေတာ္က ေဴခေလးေခဵာင္းညီလာခံ

> သူေတာင္းစား ဆႎၬခံယူပၾဲနဲႚ ေနဴပည္ေတာ္က ေဴခေလးေခဵာင္းညီလာခံဴပည္တၾင္းက စာဖတ္သူတဦး (ရန္ကုန္)မတ္ ၂၀၊ ၂၀၀၈ မီးလာတုန္း အဴမန္ေရးလိုက္တယ္ဗဵႂိႚ။ ဖရီးဒန္းကလည္း ရပ္လိုက္ ေႎႀးလိုက္နဲႚဗဵာ။ ခင္ဗဵားတိုႚေတာ့မသိဘူး၊ ရန္ကုန္မႀာေတာ့ ကဵေနာ္တိုႚမႀာ ကိုယ္ပစၤည္းနဲႚကိုယ္ အကုသိုလ္ဴဖစ္ေနရတဲ့ ဘ၀ဗဵ။ အင္တာနက္ကေဖးမႀာ ခင္ဗဵားတိုႚ အတိုက္အခံ၀က္ဆိုက္ေတၾ လာဳကည့္ရတာကလည္း ေမာ္ေတာ္ကားမဵားလို ေနာက္ဳကည့္မႀန္တပ္ထားရတယ္။ ေနာက္က လာဴပသနာရႀာမႀာစိုးလိုႚ။ ပိုက္ဆံ ေပးဴပီး ဳကည့္တာပဲ – “ခိုးဳကည့္ …” တဲ့၊ ရင္းႎႀီးတဲ့ ဆိုင္ရႀင္ကေဴပာတယ္။ ပရင့္ေအာက္ေလး ထုတ္ခဵင္ရင္လည္း ခိုးဴပီး ပရင့္ထုတ္တဲ့၊ လူသိပ္ရႁပ္ရင္ေတာ့ ထုတ္မေပးႎိုင္ဘူးတဲ့။ အဲ – မီးပဵက္ဴပီဆိုရင္ေတာ့ ေပးထားတဲ့ ပိုက္ဆံက အေ႔ကးပဲ။ ေနာက္မႀ လာသုံးတဲ့။ ပညာရႀာတာေကာ သတင္းဗဟုသုတ ရႀာတာမႀာ...

Read more »

>တင္မိုး – ေသမင္းထံပၝး ငၝမသၾားမီ

>တင္မိုး – ေသမင္းထံပၝး ငၝမသၾားမီ

> ေသမင္းထံပါး ငါမသြားမီတင္မိုး မတ္ ၂၀၊ ၂၀၀၈ အလုပ္ခြင္မွာအထုပ္ျပင္ရင္း ေစာင့္ဦးမည္။ ၾကီးၾကီးငယ္ငယ္၊ မေရြးခ်ယ္ဘူးဘယ္ေန႔ဘယ္ရက္၊ သူမတြက္ဘူးခ်ိန္းခ်က္မလုပ္၊ ရုတ္တရက္ျဖစ္ေစခ်ိန္းကာခ်က္ကာ၊ ၾကာမွျဖစ္ေစပုံေသမရွိ၊ လာတတ္၏။ အေခၚလာလွ်င္ငါ့မွာ ျငင္းပယ္ခြင့္မရွိရွင္ျခင္းမၿမဲ၊ ေသျခင္းၿမဲေသာသည္၀ဲၾသဃ၊ ရုန္းမရေခ်။ အခ်ိန္က်လွ်င္ေလာဘ ေဒါသ၊ ေမာလထုပ္မ်ားပါးထက္ပါးေအာင္တရားမ်က္ပြင့္၊ ျမတ္အက်င့္ကိုလြယ္လင့္တကူ၊ ငါယူႏိုင္ေအာင္ၾကံေဆာင္ၾကိဳးစားရဦးမည္။ ေသမင္းအေဖာ္၊ သူမေခၚမီေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနရင္း၊ ငါ့ယာခင္းတြင္သီးကင္းေ၀ေအာင္ ပ်ိဳးဦးမည္။ မေဟသီ အမွတ္ ၁၆၂ဇြန္လ၊ ၁၉၉၈ No tags for this post.

Read more »

>တရုတ္အိုလံပစ္ေဳကာင့္ မီးတုတ္ေတၾ၀ိုင္းေနတဲ့ ဴမိႂႚဆန္ဖရန္

>တရုတ္အိုလံပစ္ေဳကာင့္ မီးတုတ္ေတၾ၀ိုင္းေနတဲ့ ဴမိႂႚဆန္ဖရန္

> တရုတ္အိုလံပစ္ေဳကာင့္ မီးတုတ္ေတၾ၀ိုင္းေနတဲ့ ဴမိႂႚဆန္ဖရန္ဴမန္မာ စာဖတ္သူတဦး (ေခတၨ ဘာကေလဴမိႂႚ၊ ေဘးဧရိယာ)မတ္ ၂၀၊ ၂၀၀၈ မိုးမခ ခင္ဗဵား ကဵေနာ္ ေမာင္တုတ္ဳကီး (ဘာကေလ) စာေရးလိုက္ပၝတယ္။ အရင္ကေတာ့ ေမာင္တုတ္ဳကီး (ငပုေတာ) ပၝပဲ။ အခုေတာ့ အေမရိကန္က ဴမိႂႚဘာကေလမႀာ ေရာက္ေနပၝဴပီ။ မတ္လ ၂၀ ရက္ေနႚမႀာ ဆန္ဖရန္စစၤကို ဴမိႂႚေတာ္ လူဳကီးမင္းမဵားက အိုလံပစ္မီးရႀႃးတိုင္ကိစၤ ဴပည္သူေတၾ အဆိုဴပႂတာကို ေဆၾးေႎၾးဳကပၝမယ္။ အခု တိဗက္မႀာ ဴဖစ္ပၾားေနတဲ့ လက္ငင္း အေရးအခင္းေဳကာင့္ေကာ တရုတ္ဴပည္ရဲႚ လူႚအခၾင့္အေရး ခဵႂိးေဖာက္မႁ အစဥ္အလာေဳကာင့္ေကာ ယခု ေရာက္ရႀိလာမယ့္ တရုတ္အိုလံပစ္မီးရႀႃးတိုင္ကို ဆန္ဖရန္ဴမိႂႚသားေတၾက ၀ိုင္း ကန္ႚကၾက္ဳကတဲ့ အဆိုဴပႂလၿာပၝ။ တရုတ္အစိုးရကလည္း အေမရိကန္ေဴမမႀာ၊ အထူးသဴဖင့္ အာရႀသားေတၾ...

Read more »

>ကာတၾန္းေမာင္ရစ္ – အေဴခခံဥပေဒထဲမႀာ မီး မလာပၝ

>ကာတၾန္းေမာင္ရစ္ – အေဴခခံဥပေဒထဲမႀာ မီး မလာပၝ

> ကာတၾန္းေမာင္ရစ္ – အေဴခခံဥပေဒထဲမႀာ မီး မလာပၝ မတ္ ၂၀၊ ၂၀၀၈ No tags for this post.

Read more »

>၀င္းေပၞေမာင္ – သစၤာ သည္သာ ခံကတုတ္

>၀င္းေပၞေမာင္ – သစၤာ သည္သာ ခံကတုတ္

> ထမ္းပိုးလည္း မဟုတ္, လွည္းတုတ္လည္း မဟုတ္, သစၥာသည္သာ ခံကတုတ္၀င္းေပၚေမာင္မတ္ ၁၉၊ ၂၀၀၈ ဒီမိုကေရစီ လိုလားသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားတို႔အဖို႔ ယခုၾကံဳေတြ႕ေနရသည့္ အေျခအေနတြင္ အေကာင္းဆုံး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမွာ မိမိယုံၾကည္ခ်က္ေပၚတြင္ ခိုင္ခိုင္မာမာ ရပ္တည္ေနျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ အျမင္္မ်ား ေမလတြင္ နအဖ စစ္အစိုးရက ျပဳလုပ္မည့္ အေျခခံဥပေဒ အတည္ျပဳေရး ဆႏၵခံယူပြဲ၌ ျမန္မာလူထုက `သပိတ္ေမွာက္သင့္သလား´ `ကန္႔ကြက္မဲထည့္သင့္သလား´ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ၾကားေနရပါသည္။ နအဖ၏ လမ္းျပေျမပုံအတိုင္း တဖက္သတ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကို လက္မခံသည့္အေနျဖင့္ ဆႏၵခံယူပြဲကို သပိတ္ေမွာက္သင့္သည္ဟု ေျပာဆိုေနသူမ်ား ရွိၾကသလို၊ မိမိ၏ဆႏၵကို တရား၀င္ ထုတ္ေဖာ္သည့္အေနျဖင့္ ကန္႔ကြက္မဲထည့္သင့္သည္ဟု ေျပာဆိုသူမ်ားလည္း ရွိေနၾကပါသည္။ စစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို မလိုလားသူ, ဒီမိုကေရစီ စစ္စစ္ကိုသာ လိုလားသူမ်ားအဖို႔...

Read more »

>ဂၾတ္ဖရိုင္းေဒးနဲႚ ဗုဒၭအဘိ္ဓမၳာ

>ဂၾတ္ဖရိုင္းေဒးနဲႚ ဗုဒၭအဘိ္ဓမၳာ

> မိုးမခရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား အထူးအစီအစဥ္ဂၾတ္ဖရိုင္းေဒးနဲႚ ဗုဒၭအဘိ္ဓမၳာမတ္ ၁၉၊ ၂၀၀၈ ၁ – ၂၀၀၈ မဂႆလာရႀိေသာ ေသာဳကာေနႚ ေဟာေဴပာခဵက္ – သင္းအုပ္ဆရာရႀိန္းခင္၊ ဆစ္ဒနီဴမန္မာခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္၂ – ဗုဒၭအဘိဓမၳာ – မတ္လ ၁၅၊ ၂၀၀၈၊ ပီနန္ဆရာေတာ္ ဦးပညာ၀ံသ၊ သာသနဥေသ႖ာင္အဖၾဲႛခဵႂပ္ ဥကၠဌဆရာေတာ္ စီစဥ္သူ – ဦးပန္တဵာ No tags for this post.

Read more »

>အလုပ္လက္မဲ့မဵား ပေပဵာက္ေရး – တိုႚအေရး

>အလုပ္လက္မဲ့မဵား ပေပဵာက္ေရး – တိုႚအေရး

> အလုပ္လက္မဲ့မဵား ပေပဵာက္ေရး – တိုႚအေရး No tags for this post.

Read more »

>အမဵႂိးသားဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္ လူထုလႁပ္ရႀားမႁ ေကာ္မတီဖၾဲႚစည္းေဳကာင္း ေဳကညာခဵက္ထၾက္၊ အတည္ဴပႂခဵက္ မရေသး

>အမဵႂိးသားဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္ လူထုလႁပ္ရႀားမႁ ေကာ္မတီဖၾဲႚစည္းေဳကာင္း ေဳကညာခဵက္ထၾက္၊ အတည္ဴပႂခဵက္ မရေသး

> အမဵႂိးသားဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္ လူထုလႁပ္ရႀားမႁ ေကာ္မတီဖၾဲႚစည္းေဳကာင္း ေဳကညာခဵက္ထၾက္၊ အတည္ဴပႂခဵက္ မရေသးမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃မတ္ ၁၈၊ ၂၀၀၈ မတ္ ၁၈ ေနႚစၾဲဴဖင့္ ထုတ္ဴပန္ေသာ အဆိုပၝေဳကညာခဵက္တၾင္ ၁၉၉၀ ေရၾးေကာက္ပၾဲ အႎိုင္ရပၝတီ အဲန္အယ္ဒီက လူထုလႁပ္ရႀားမႁ ေကာ္မတီကို ဖၾဲႚစည္းေဳကာင္း၊ ဴပည္သူလူထု ဆႎၬႎႀင့္ ႎိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းမဵား၏ ဴမန္မာအေရး ဳကိႂးပမး္မႁ ဆႎၬသေဘာထားမဵားကို စစ္အစိုးရသည္ လုံး၀ဆန္ႚကဵင္ကာ စစ္အာဏာ သက္ဆိုးရႀည္ေရးကို ဦးတည္ေနဴပီ ဴဖစ္ေဳကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီ ေပၞထၾန္းေရးႎႀင့္ ၉၀ ေရၾးေကာက္ပဲၾအေဴခခံေသာ ၃ ပၾင့္ဆုိင္ ေတၾႚဆုံေဆၾးေႎၾးေရးကို ဦးတည္ရန္ လူထုတိုက္ပၾဲမဵား ေဖာ္ေဆာင္မည္ ဴဖစ္ေဳကာင္း ထုတ္ဴပန္ထားသည္ကို ေတၾႚရသည္။ ဴပည္ပရႀိ အီးေမးမဵားႎႀင့္ ဘေလာဂ္မဵားသိုႚ ေပးပိုႚသည္ စာဴဖစ္သဴဖင့္...

Read more »

>အိုဆာကာ ေရာက္ ဴမန္မာမဵားက ဴမန္မာဴပည္လူႚအခၾင့္အေရးေနႚ အထ္ိမ္းအမႀတ္ ခဵီတက္

> အိုဆာကာ ေရာက္ ဴမန္မာမဵားက ဴမန္မာဴပည္လူႚအခၾင့္အေရးေနႚ အထ္ိမ္းအမႀတ္ ခဵီတက္ဓာတ္ပုံ သတင္းမတ္ ၁၈၊ ၂၀၀၈ မတ္လ ၁၆၊ ၂၀၀၈၊ ဂဵပန္ႎိုင္ငံ၊ အိုဆာကာေရာက္ ဴမန္မာမိသားစုမဵားႎႀင့္ ဂဵပန္လူမဵႂိးတိုႚက ဴမန္မာဴပည္ လူႚအခၾင့္အေရးေနႚ အႎႀစ္ ၂၀ ေဴမာက္ေနႚအဴဖစ္ အထိမ္းအမႀတ္ ခဵီတက္ဳကသည့္ ဓာတ္ပုံ မႀတ္တမ္း ဴဖစ္ပၝသည္။ No tags for this post.

Read more »

>အိႎၬိယေရာက္ ဴမန္မာဒီမိုကေရစီေရး အင္အားစုေတၾက သံခဵပ္ေခၾ ဴဖန္ႚခဵိ

>အိႎၬိယေရာက္ ဴမန္မာဒီမိုကေရစီေရး အင္အားစုေတၾက သံခဵပ္ေခၾ ဴဖန္ႚခဵိ

> အိႎၬိယေရာက္ ဴမန္မာဒီမိုကေရစီေရး အင္အားစုေတၾက သံခဵပ္ေခၾ ဴဖန္ႚခဵိ မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃မတ္ ၁၈၊ ၂၀၀၈ ထက္ဴမက္နဲႚ ေကဵာက္မဲေကဵာ္ဳကီးအဖၾဲႚရဲႚ ႎႀစ္စဥ္မပဵက္ ထၾက္ေနဳက သံခဵပ္ေခၾ ထၾက္ပၝဴပီ။ ဘုန္းဘုန္းခဵမႀ လုံးလုံးရမယ္လိုႚ ေခၝင္းစဥ္က ဆိုပၝတယ္။ ယခင္ႎႀစ္က သံခဵပ္ေခၝင္းစဥ္ကေတာ့ စိတ္ကူးမဴပင္ ထိပ္ဖူး၀င္လိမ့္လိုႚ ဆိုခဲ့ပၝတယ္။ ယခု ၁၁ႎႀစ္ေဴမာက္ ေဴခလႀမ္းကေတာ့ သံဃာေတာ္မဵား ဦးေဆာင္တဲ့ ၂၀၀၇ စက္တင္ဘာ ေရၿ၀ၝေရာင္ေတာ္လႀန္ေရးကို ဂုဏ္ဴပႂတဲ့သေဘာ၊ ဆက္လက္ အားေပးေထာက္ခံေနတဲ့သေဘာလိုႚ ယူဆႎိုင္ပၝတယ္။ ဴမန္မာ အိုင္အက္စ္ပီ ၀က္ဆိုက္မႀာ သၾားေရာက္နားဆင္ႎိုင္ပၝဴပီ။ ဴပည္တၾင္းကို အဓိကထားဴပီး အခမဲ့ ဴဖန္ႚခဵိတယ္လိုႚ ဆိုပၝတယ္။ http://myanmarisp.com/thangyat2008 . No tags for this post.

Read more »

>ူစုိင္းထီးဆိုင္သိုႚ အမႀတ္တရ ပန္းခဵီ

>ူစုိင္းထီးဆိုင္သိုႚ အမႀတ္တရ ပန္းခဵီ

> စုိင္းထီးဆိုင္သိုႚ အမႀတ္တရ ပန္းခဵီ No tags for this post.

Read more »

>အင္းစိန္ေထာငိမႀ ေဴမာက္ကိုးရီးယား ဗုံးသမား ေဆးရုံေရာက္

> အင္းစိန္ေထာင္မွေျမာက္ကုိရီးယားဗုံးသမား ေဆး႐ုံေရာက္ေအပီသတင္းဌာနမတ္ ၁၈၊ ၂၀၀၈ နာမည္ေက်ာ္အင္းစိန္ေထာင္တြင္ ၂၅ ႏွစ္ၾကာ အက်ဥ္းက်ခံေနရေသာ ေျမာက္ကုိရီးယား ကြန္မန္ဒုိတစ္ဦးအား ျပီးခ့ဲသည့္အပတ္မွစတင္၍ ေဆးကုသေပးေနရေၾကာင္း ေဆး႐ုံ၀န္ထမ္းတစ္ဦးကေျပာျပသည္။ အဆုိပါေျမာက္ကုိရီးယားမွာ ကင္မင္ခ်ဴးျဖစ္ျပီး ၁၉၈၃ခုႏွစ္ ေတာင္ကုိရီးယားသမတခ်န္ဒူး၀မ္၏ ျမန္မာျပည္ခရီးစဥ္အတြင္း ေသြးေခ်ာင္းစီး ဗုံးခဲြတုိက္ခုိက္မႈကုိ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ခ့ဲသူတစ္ဦးျဖစ္သည္။ သမတခ်န္ဒူး၀မ္ ထိခုိက္မႈမရိွေသာ္လည္း ေတာင္ကုိရီးယား၀န္ၾကီးေလးဦးအပါအ၀င္ စုစုေပါင္း ၂၁ ဦး ေသဆုံးခ့ဲသည္။ ျပီးခ့ဲသည့္အပတ္က အသည္းေရာဂါျပင္းထန္စြာခံစားေနရသူ ကင္မင္ခ်ဴး(အသက္၅၃)ႏွစ္ကုိ လုံၿခဳံေရးထူထပ္စြာျဖင့္ ရန္ကုန္ေဆး႐ုံႀကီးသုိ႔ေခၚေဆာင္သြားေၾကာင္း ေဆး႐ုံ၀န္ထမ္းတစ္ဦးကဆုိသည္။ ဗုံးခဲြတုိက္ခုိက္သူ စုစုေပါင္း ၃ ဦးရိွရာ ၁ ဦးမွာ အင္းစိန္ေထာင္တြင္ ႀကိဳးေပးသတ္ျဖတ္ခံခ့ဲရၿပီး အျခား၁ဦးမွာ ဖမ္းဆီးခံရစဥ္ ဗုံးခဲြျပီးသတ္ေသသြားသည္။ ျမန္မာႏွင့္ေျမာက္ကုိရီးယားႏွစ္ႏုိင္ငံသည္ ဗုံးခဲြတိုက္ခုိက္သည့္အခ်ိန္မွစ၍ သံတမန္အဆက္အသြယ္ျပတ္ေတာက္သြားသည္။ မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္း ႏွစ္ႏုိင္ငံဆက္ဆံေရး ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာျပီး ေျမာက္ကုိရီးယားသည္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကုိ...

Read more »

>စုနဲႚ ခေမာက္နဲႚ ေမမႀာ ကန္ႚကၾက္ပၾဲ ပိုစတာ

>စုနဲႚ ခေမာက္နဲႚ ေမမႀာ ကန္ႚကၾက္ပၾဲ ပိုစတာ

> စုနဲႚ ခေမာက္နဲႚ ေမမႀာ ကန္ႚကၾက္ပၾဲ ပိုစတာ No tags for this post.

Read more »

>မိုးမခ ၀င္း – မုတ္ဆိတ္ေမၾး အေရးေတာ္ပုံ ဴပဇာတ္ – ဇာတ္သိမ္း

>မိုးမခ ၀င္း – မုတ္ဆိတ္ေမၾး အေရးေတာ္ပုံ ဴပဇာတ္ – ဇာတ္သိမ္း

> The Ballad Of Hairy Joe – by Sol Panitzမုတ္ဆိတ္ေမြး အေရးေတာ္ပုံ ျပဇာတ္ – ဇာတ္သိမ္းပိုင္းမုိးမခ ၀င္း (ဘာသာျပန္သည္) ဇာတ္ေဆာင္မ်ား ဂ်ိဴ(ေခၚ)ဂ်ိဴးဇက္ပါလ္းမား ဖစ္ခ်္ဘတ္ျမိဳ႕သား အဓိကဇတ္ေကာင္ရက္ဘက္ကာ ဂ်ိဴ၏ ဇနီးစေလတာ ဖစ္ခ်္ျမိဳ႕မွ စတိုးဆုိင္ပုိင္ရွင္ဒါဗီပရီရာ(ေဒးဗစ္) အသက္ ၁၁-၁၃ႏွစ္ အရြယ္ ဆမ္ပရီရာ၏သားဆမ္ပရီရာ ဖစ္ခ်္ဘတ္ျမိဳ႕သားတစ္ဦးဘရားသားထရပ္စ္ ဖစ္ခ်္ျမိဳ႕မွဘုန္းေတာ္ၾကီး ျမိဳ႔ေနလူုအမ်ားစု၏ အလိုကို ဆန္႔က်င္ျပီး၊ အမ်ားႏွင့္မတူ တမူထူးျပီး မုတ္ဆိတ္ေမြးထားမ္ိသည့္အတြက္ ဂ်ဳိးပါမား တေယာက္ကို လူအမ်ားက ၀ိုင္း၀န္း အႏိုင္က်င့္ၾကသည့္ အခန္းျဖစ္သည္။ ထုိအခါတြင္ ဂ်ဴိတို႔ ေမာင္ႏွံတို႔ ဖိႏွိပ္မႈမ်ဳိးစုံကို ၾကံ့ၾကံ့ခံ ရင္ဆိုင္ၾကရေတာ့သည္။ အခန္း ၅ သီခ်င္းဆုိသူ။ ။ဂ်ဴိပါးလ္မားအတြက္ ျမိဳ႕တံခါးေတြပိတ္ကုန္ျပီ မင္းက...

Read more »

>အယ္လ္ေအေရာက္ ဴမန္မာမဵားက လူႚအခၾင့္အေရး ႎႀစ္ ၂၀ ကဵင္းပ

>အယ္လ္ေအေရာက္ ဴမန္မာမဵားက လူႚအခၾင့္အေရး ႎႀစ္ ၂၀ ကဵင္းပ

> အယ္လ္ေအေရာက္ ျမန္မာမ်ားက ဖုန္းေမာ္က်ဆုံးျခင္းႏွင့္ တံတားနီေန႔ – အႏွစ္ ၂၀ အထိမ္းအမွတ္ က်င္းပမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂မတ္ ၁၇၊ ၂၀၀၈ ယမန္ေန႔က အေမရိကန္၊ ကယ္လီဖိုးနီးယား၊ အယ္လ္ေအ အရပ္ရွိ ျမန္မာမ်ား စုေ၀းၾကလ်က္ ဓမၼေဇာတိ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းတြင္ မတ္ ၁၃ စက္မႈတကၠသိုလ္အေရးအခင္းတြင္ က်ဆုးံေသာ ေက်ာင္းသား ကိုဖုန္းေမာ္၊ ကိုစိုးႏိုင္ႏွင့္တကြ မတ္လ ၁၆ ရက္ေန႔ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ တံတားနီအေရးအခင္းတြင္ က်ဆုံးၾကရေသာ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ရည္စူးျပီး ေကာင္းမႈကုသိုလ္ျပဳပြဲႏွင့္ အမွတ္တရအခမ္းအနား ျပဳလုပ္ၾကေၾကာင္း သိရသည္။ အယ္လ္ေအ ေအာ္ဂႏိုက္ဇာအဖြဲ႔က ျမန္မာလူငယ္မ်ားက စီစဥ္ၾကေၾကာင္း၊ ၈၈ ေက်ာင္းသား ကိုေက်ာ္ေဌးဦးက ကိုယ္တိုင္ၾကဳံေတြ႔ျဖတ္သန္းခဲ့ရသည္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ပရိသတ္အား ျပန္လည္...

Read more »

>မိုးမခ ရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီ – 16th Mar 2008

>မိုးမခ ရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီ – 16th Mar 2008

> မိုးမခ ရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီမတ္လ ၁၆၊ ၂၀၀၈ ေတာင္ပံမဵားကို ဴဖတ္သန္းဴခင္းသတင္းတိုထၾာ၊ သီခဵင္းပေဒသာေဳကးမုံဦးေသာင္း ကဵန္းမာပၝေစ ေတးေဆာင္းပၝးလူထုစိန္၀င္း ေဳကၾးေဳကာ္သံ (ဧရာ၀တီ)ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲႚ ဘုန္းတန္ခိုးနဲႚ ရိုက္ခတ္မႁ (မိုးသီးဇၾန္)ေရႀးက လူလိမ္မဵား – ဓာတ္ဆီ ဓာတ္ဆံ ဴပက္လုံးစိုင္းထီးဆိုင္ အမႀတ္တရ အစီအစဥ္ စီစဥ္သူ – ဦးပန္တဵာ၊ ႎႀင္းဴမတ္ဴမတ္ခိုင္ No tags for this post.

Read more »

>ဴပည္ပအားကိုး ပုဆိန္ရိုး အဆိုးဴမင္၀ၝဒီမဵားအား ဆန္ႚကဵင္ေခဵမႁန္းဳက

>ဴပည္ပအားကိုး ပုဆိန္ရိုး အဆိုးဴမင္၀ၝဒီမဵားအား ဆန္ႚကဵင္ေခဵမႁန္းဳက

> ဴပည္ပအားကိုး ပုဆိန္ရိုး အဆိုးဴမင္၀ၝဒီမဵားအား ဆန္ႚကဵင္ေခဵမႁန္းဳက No tags for this post.

Read more »

>ေမာင္စၾမ္းရည္ – ေလးစားစံထားတဲ့ ေလထီးဦးအုန္းေမာင္

>ေမာင္စၾမ္းရည္ – ေလးစားစံထားတဲ့ ေလထီးဦးအုန္းေမာင္

> ေလးစားစံထားတဲ့ ေလထီး ဦးအုန္းေမာင္ေမာင္စြမ္းရည္မတ္ ၁၆၊ ၂၀၀၈ ေလထီးဦးအုန္းေမာင္ဟာ က်ေနာ္တို႔ေလးစားစံထားသူတဦးျဖစ္ပါတယ္။ ဦးအုန္းေမာင္ဟာ ရာသက္ပန္ ႏိုင္ငံေရးသမားတဦးျဖစ္ၿပီး သူ႔ယံုၾကည္ခ်က္ေတြအတိုင္း တသက္သံုး မေတြမေ၀ မယိမ္းမယိုင္ဘဲ ေနထိုင္က်င့္ ၾကံသြားပါတယ္။ က်န္းမာေရးနဲ႔ညီေအာင္ေနထုိင္စားေသာက္ေလ့ရွိၿပီး၊ ကိုယ့္က်င့္သိကၡာအရာမွာလဲ အစြန္း အထင္းမရွိေအာင္ ေနထိုင္သြားေလ့ရွိသူတဦးျဖစ္ပါတယ္။ ဦးအုန္းေမာင္အေၾကာင္းကို ဟုိတစ ဒီတစ ဖတ္ဖူးတာကေတာ့ ငယ္စဥ္ကတည္းကပါပဲ။ ဦးသိန္းေဖျမင့္ ရဲ႕ “စစ္အတြင္းခရီးသည္” နဲ႔ “မဟာမိတ္နဲ႔ ဗမာ့တမန္” စာအုပ္မ်ား၊ သခင္ျမသန္းနဲ႔ ေမာင္ခ်စ္ရည္(ဦးေစာလြင္) တို႔ေရးၾကတဲ့ ကိုကုိးကၽြန္းအက်ဥ္းစခန္းအေၾကာင္းစာအုပ္မ်ားမွာ ဖတ္ခဲ့ရဖူးတာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာင္အခါ က်ေနာ္ ရန္ကုန္ေရာက္လာေတာ့ မိုးဂ်ာနယ္မွာ ဦးအုန္းေမာင္ကိုယ္တိုင္ေရးတဲ့ စာေတြကိုဖတ္ရၿပီး ျပည္ပေရာက္ေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ေဇာရဲ႕ ကိုယ္တိုင္ေရး အတၴဳပၸတိေတြမွာလည္း ဖတ္ရပါတယ္။ ဒီစာအုပ္စာတမ္းေတြအျပင္ ကာနယ္ခ်စ္ေကာင္းေရးတဲ့ ႏွစ္ ၂၀...

Read more »

>သတင္းဂဵာနယ္အသစ္ ထၾက္ေပၞ

>သတင္းဂဵာနယ္အသစ္ ထၾက္ေပၞ

> သတင္းဂ်ာနယ္အသစ္ထြက္ေပၚ၊ အင္တာနက္တြင္လည္းဖတ္ရွဳႏုိင္မုိးမခအေထာက္ေတာ္ ၀၀၃မတ္ ၁၆၊ ၂၀၀၈ Biweekly Eleven သတင္းဂ်ာနယ္ အမည္ရိွ ဂ်ာနယ္အသစ္တစ္ေစာင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထြက္ေပၚလာသည္။ နာမည္ေက်ာ္ Weekly Eleven သတင္းဂ်ာနယ္ကုိ စီစဥ္ထုတ္ေ၀သည့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႔အေျခစိုက္ Eleven Media Group (EMG) က ထုတ္ေ၀လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။ မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔စဲြျဖင့္ စတင္ထုတ္ေ၀ခ့ဲေသာ Biweekly Eleven အတဲြ ၁၊ အမွတ္ ၁ ကုိ EMG အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္လည္း ဖတ္ရွဳႏုိင္သည္။ စာမ်က္ႏွာေပါင္း ၃၉မ်က္ႏွာ ပါရိွသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ အရိွန္ရေနျပီျဖစ္ေသာ Weekly Eleven တြင္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး စာမ်က္ႏွာမ်ား ပါ၀င္ျပီး တနလၤာေန႔တုိင္းထုတ္ေ၀မည္၊ ယခုမွ...

Read more »

>တုံးေကဵာ္ ဘ ဴဖစ္ပၝေစေသာ္၀္

>တုံးေကဵာ္ ဘ ဴဖစ္ပၝေစေသာ္၀္

> တံုးေက်ာ္ ဘ ျဖစ္ပါေစေသာ္၀္မာမာေအးမတ္ ၁၆၊ ၂၀၀၈ မတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔ကေပါ့၊ က်မအိပ္တဲ့ေဘးမွာ လက္ကိုင္ဖုန္းကေလးႏိုးတာနဲ႔ အလင္းေရာင္ေပၚစ မနက္ ၇ နာရီမခြဲခင္မွာ ႏိုးလာပါတယ္။ ဖုန္းထဲမွာေပၚေနတဲ့ နာမည္က “ဦးေသာင္း”တဲ့။ ဒါကိုျမင္တာနဲ႔ က်မ ႏွလံုးက တဒုန္းဒုန္းျမန္လာၿပီး ေခါင္းတက္ေခါက္သလို အီလယ္လယ္ မူးေနာက္ေနာက္ ေၾကာက္သြားပါတယ္။ “ဦးေသာင္း”ဆိုတာ “ေအာင္ဗလ”ဆိုတဲ့ စာေရးဆရာ၊ ေၾကမံုသတင္းစာေထာင္ခဲ့လို႔ “ေၾကးမံုဦးေသာင္း” ျဖစ္လာတဲ့ သတင္းစာဆရာႀကီးပါ။ “၁၉၂၆” တေထာင့္ကိုးရာႏွစ္ဆယ့္ေျခာက္မွာ ေမြးဖြားခဲ့တာဆိုေတာ့ အသက္ ၈၂ ႏွစ္ရွိၿပီေလ။ ဒီလို မနက္ေစာေစာစီးစီး ဦးေလးေသာင္းတို႔ဆီက တခါမွ ဖုန္းမဆက္ဘူးေလေတာ့ ဟာ … ဘာမ်ားျဖစ္ ပါလိမ့္။ တခုခုပဲဆိုၿပီး ေၾကာက္သြားမိတာ က်မ မလြန္ဘူးထင္ပါတယ္ရွင္၊ အသက္ကလည္း...

Read more »

>သာသနေမာဠိ အဖၾဲႚခဵႂပ္က တိဗက္ရဟန္းေတာ္မဵားႎႀင့္ ဴပည္သူမဵားႎႀင့္အတူ ရပ္တည္ေဳကာင္း ထုတ္ဴပန္

>သာသနေမာဠိ အဖၾဲႚခဵႂပ္က တိဗက္ရဟန္းေတာ္မဵားႎႀင့္ ဴပည္သူမဵားႎႀင့္အတူ ရပ္တည္ေဳကာင္း ထုတ္ဴပန္

> သာသနေမာဠိ အဖၾဲႚခဵႂပ္က တိဗက္ရဟန္းေတာ္မဵားႎႀင့္ ဴပည္သူမဵားႎႀင့္အတူ ရပ္တည္ေဳကာင္း ထုတ္ဴပန္မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂မတ္ ၁၆၊ ၂၀၀၈ တိဗက္ဴပည္တၾင္ ဴဖစ္ပၾားေနသည့္ အစိုးရအာဏာပိုင္မဵားက ဴငိမ္းခဵမ္းစၾာ ဆႎၬဴပသူ တိဗက္ဘုန္းေတာ္ဳကီးမဵားႎႀင့္ ဴပည္သူလူထုကို လက္နက္ဴဖင့္ ႎႀိမ္ႎႀင္းေနဴခင္းမဵားကို စိတ္ထိခုိက္ရပၝေဳကာင္း၊ အာဏာပိုင္မဵားက တိဗက္ဴပည္သူတုိႚ၏ စစ္မႀန္ေသာ လိုအင္ဆႎၬကို နားေထာင္ေစလိုေဳကာင္း သာသနေမာဠိအဖၾဲႚခဵႂပ္ ပဓာနာေစရ ဆရာေတာ္ဳကီး ဦးေကာ၀ိဒ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ လက္မႀတ္ေရးထိုးဴပီး သေဘာထား ထုတ္ဴပန္လိုက္သည္။ ဆရာေတာ္ဳကီးႎႀင့္တကၾ သာသနေမာဠိအဖၾဲႚခဵႂပ္ ဴမန္မာရဟန္းေတာ္မဵားက တရုတ္ဴပည္၏ အိုလံပစ္ မီးရႀႃးတိုင္ ဆန္ဖရန္စစၤကိုသိုႚ လာေရာက္ဴခင္းကိုလည္း ကန္ႚကၾက္ထားခဲ့ဴပီး ဴဖစ္သည္။ စစ္အစိုးရ မဟာမိတ္ တရုတ္ႎိုင္ငံကိုယ္တိုင္၏ လူႚအခၾင့္အေရးခဵႂိးေဖာက္မႁမဵားေဳကာင့္၎၊ တရုတ္အစိုးရက ဴမန္မာစစ္အစိုးရကို အကာအကၾယ္ေပးေနဴခင္းေဳကာင့္ ဴမန္မာဴပည္သူတိုႚ လိုလားေသာ လၾတ္လပ္ေရးႎႀင့္...

Read more »

>ကဗဵာဆရာမဵားနဲႚ ႎိုင္ငံတကာ ကဗဵာေနႚ

>ကဗဵာဆရာမဵားနဲႚ ႎိုင္ငံတကာ ကဗဵာေနႚ

> ကမာၻ႔ကဗ်ာေန႔ ျမန္မာနယ္စပ္ေရာက္ ကဗ်ာဆရာမ်ား က်င္းပဓာတ္ပုံသတင္းမတ္ ၁၆၊ ၂၀၀၈ မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္မည့္ ကမၻာ့ကဗ်ာေန႔အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားတြင္ ကဗ်ာရြတ္ဆုိေနေသာ ကဗ်ာဆရာဇြန္မိႈင္း။ ထုိအခမ္းအနားကုိ ထုိင္းျမန္မာနယ္စပ္ မဲေဆာက္ျမိဳ႔တြင္ ယမန္ေန႔ညကျပဳလုပ္ခ့ဲရာ ျပည္ပေရာက္ကဗ်ာဆရာတခ်ဳိ႔ႏွင့္ စိတ္၀င္စားသူတခ်ဳိ႔ တက္ေရာက္ခ့ဲသည္။ (ဓာတ္ပုံ-မုိးမခ) No tags for this post.

Read more »

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ၾကပါေစ …

MoeMaKa Monthly July 2017 ထြက္ၿပီ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

မိုုးမခကိုု အိမ္အေရာက္ ပိုု႔ေပးမည္

Help MoeMaKa

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

မိုးမခမဂၢဇင္း ဇြန္လထုတ္ အသစ္ ဝန္ဇင္းမွာ ဝယ္ယူႏိုင္ပါၿပီ

By

မိုးမခမဂၢဇင္း ဇြန္လထုတ္ အသစ္ ဝန္ဇင္းမွာ ဝယ္ယူႏိုင္ပါၿပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇြန္ ၉၊ ၂၀၁၇...

Read more »

မိုးမခ မဂၢဇင္း ေမလထုတ္ အသစ္ ဝန္ဇင္းတြင္ ရၿပီ

By

    မိုးမခ မဂၢဇင္း ေမလထုတ္ အသစ္ ဝန္ဇင္းတြင္ ရၿပီ (မိုုးမခ) ေမ...

Read more »

စိုးလြင္ (၂၁၁) (ဝမ္ခ) ရဲ့ “ဝမ္ခ (ေဟာင္း) တိုက္ပြဲ ႏွင့္ ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္း ဘဝလမ္းမ်ား” စာအုပ္

By

  စိုးလြင္ (၂၁၁) (ဝမ္ခ) ရဲ့ “ဝမ္ခ (ေဟာင္း) တိုက္ပြဲ ႏွင့္...

Read more »

မိုးမခ ဧၿပီ ရန္ကုန္ဆိုင္ေတြ ျဖန္႔ခ်ိၿပီးပါၿပီ

By

 မိုးမခ ဧၿပီ ရန္ကုန္ဆိုင္ေတြ ျဖန္႔ခ်ိၿပီးပါၿပီ (မုိးမခ) ဧၿပီ ၂၊ ၂၀၁၇ ကမၻာဟာအၾကမ္းပညာနဲ႔...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

Maung Swan Yi Myanmar Now ကခ်င္ ကမ္လူေဝး ကာတြန္း Joker ကာတြန္း OKKW ကာတြန္း ကုိေခတ္ ကာတြန္း ဇာနည္ေဇာ္၀င္း ကာတြန္း ညီပုေခ် ကာတြန္း ညီေထြး ကာတြန္း မုိးသြင္ ကာတြန္း သြန္းခ ကာတြန္း ေဆြသား ကာတြန္း ေရႊဗုိလ္ ကာတြန္း ေရႊလူ ခက္ဦး စုိးေနလင္း ဆန္ဖရန္ ဇင္လင္း ဇာနီၾကီး ထက္ေခါင္လင္း (Myanmar Now) ထင္ေအာင္ ဒီလူည နရီမင္း မင္းကုိႏုိင္ မာမာေအး မိုးသြင္ ရခိုုင္ လင္းခါး လင္းသက္ၿငိမ္ သြန္းခ အင္တာဗ်ဴး အရွင္စႏၵိမာ (မြန္စိန္ေတာရ) အိခ်ယ္ရီေအာင္ (Myanmar Now) ဦးကိုနီ ေက်ာ္ေမာင္ (တုိင္းတာေရး) ေဆာင္းျဖဴ ေန၀န္းနီ (မႏၱေလး) ေမာင္စုိးခ်ိန္ ေမာင္ဥကၠလာ ေမာင္ေမာင္လတ္ (ေရႊအင္းေလးစာေပ) ေသာင္းေျပာင္းေထြလာ ျပည္တြင္းစစ္ ၂၁ ရာစု ပင္လံု ၿဖိဳးသီဟခ်ဳိ (Myanmar Now)
က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္