>ခင္မာေအး – ႎႀစ္ ၅၀ ဴပည့္ ေ၀ဒနာ

>ခင္မာေအး – ႎႀစ္ ၅၀ ဴပည့္ ေ၀ဒနာ

> ႏွစ္ ၅၀ ျပည့္ ေ၀ဒနာေဒၚခင္မာေအး (၁၉၄၀ – ၂၀၀၈)ဧျပီ ၁၆၊ ၂၀၀၈ ေမာင္ေရ …လူ႕ဘ၀မွာ အေနၾကာႏွစ္ ၅၀ မ်ားေတာင္ ျပည့္ခဲ့ေပါ့ခက္ထန္ၾကမ္းတဲ့ ႏွစ္မ်ားမွာခါးသက္တဲ့ ေ၀ဒနာဟာေမ့မွာ စြဲကပ္လို႕ ေနခဲ့ျပီ၊ ထမင္းစားလည္း ခါးေရေသာက္လည္း ခါး၀ါးသမွ် ခါးစားသမွ် ခါးနဲ႕ျမင္ျမင္သမွ် ခါး လို႕ခ်ည္းေနတယ္။ စိတ္ေတြလည္း ခါးရက္ေတြလည္း ခါးလေတြလည္း ခါးႏွစ္ေတြလည္း ခါးနဲ႕ … အခါးေရာဂါ ေ၀ဒနာကုသေရးမွာေဆးခါးၾကီးကိုေသာက္ေပ်ာက္ပါ့မလား ေမာင္ တခါ တေခါက္ေတာ့“ခ်ိဳ” တဲ့ ရက္ကေလး ေရာက္ခ်င္ေပါ့။ ။ ၃၁-၇-၉၀(ႏွစ္-၅၀-ျပည့္ ေမြးေန႕သို႔) No tags for this post.

Read more »

>ေမာင္ရစ္ – မိုးမခ ၅ ႎႀစ္ ေကာင္းမႁ

>ေမာင္ရစ္ – မိုးမခ ၅ ႎႀစ္ ေကာင္းမႁ

> မိုးမခ ၅ ႏွစ္ ေကာင္းမႈ ေမာင္ရစ္ဧျပီ ၁၅၊ ၂၀၀၈ နိဒါန္း အို … ဘယ့္ႏွယ့္ နာေရးေတြနဲ႔ ေမာင္ရစ္ တေယာက္ဖိစီးျပီး “သြားရွာျပန္ျပီေပါ့ … မိုးမခ” လို႔ ထင္ၾကမယ္ထင္ရဲ႔။ ျမန္မာေတြကလည္း ဆရာတင္မိုးေျပာသလို ေမြးကတည္းက အကြဲကေလးနဲ႔၊ “ငါတို႔ ေလ်ာက္ေသာလမ္းမွာ ကြဲၾကမယ္ မတားနဲ႔ …” ဆိုေတာ့ – “အင္း … မိုးမခလည္း သြားရွာျပန္ေပါ့” လို႔ ထုံးစံအတိုင္း ကၽြတ္ထုိးသံေလး မေစာလိုက္ပါနဲ႔ဗ်ာ။ မိုးမခ ဆိုတဲ့ အိမ္တြင္းပုန္း အင္တာနက္နံရံကပ္ မ႑ိဳင္ေလး ဖြတ္ခ်က္ ဖြတ္ခ်က္နဲ႔ ခရီးသြားေနတာ အခုဆို ၅ ႏွစ္ျပည့္လို႔ ေခါင္းစဥ္တပ္ေပးလိုက္တာပါ။ ဟာ … ဒီေကာင္၅ႏွစ္ျပည့္တဲ့ေန႔က...

Read more »

>သဳကႆန္တၾင္ ေမာင္ရစ္ ေဳကာင္ေရခဵႂိးဴခင္း

>သဳကႆန္တၾင္ ေမာင္ရစ္ ေဳကာင္ေရခဵႂိးဴခင္း

> ကာတြန္း ေမာင္ရစ္ – သၾကၤန္တြင္ ေမာင္ရစ္ ေၾကာင္ေရခ်ဳိးျခင္းဧျပီ ၁၅၊ ၂၀၀၈(၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ားက ကာတြန္းအေဟာင္း၊ ဘယ္မွာမွ မပါေသးေတာ့ အသစ္ေပါ့၊ အဟိ) No tags for this post.

Read more »

>ရုိးရာသ႒ကႆန္ႎႀင့္ ရုိးရာမုန္ႚ

>ရုိးရာသ႒ကႆန္ႎႀင့္ ရုိးရာမုန္ႚ

> ရုိးရာသ႒ကႆန္ႎႀင့္ ရုိးရာမုန္ႚ ဓာတ္ပုံသတင္းဧ႓ပီ ၁၅၊ ၂၀၀၈ ႎႀစ္သစ္ကူးသ႒ကႆန္ကာလတၾင္ မုန္ႚလုံးေရေပၞ လုံးေနေသာ ထုိင္းႎုိင္ငံ မဲေဆာက္႓မိႂႚေရာက္ ဴမန္မာဴပည္သားအခဵႂိႚ။ (ဓာတ္ပုံ-မုိးမခ) No tags for this post.

Read more »

>လၾတ္ေဴမာက္ေနသူ ယာဥ္ေမာင္း ကုိယ္တုိင္အဖမ္းခံ

>လၾတ္ေဴမာက္ေနသူ ယာဥ္ေမာင္း ကုိယ္တုိင္အဖမ္းခံ

> လူ၅၀ေကဵာ္ေသဆုံးမႁတၾင္ လၾတ္ေဴမာက္ေနသူ ယာဥ္ေမာင္း ကုိယ္တုိင္အဖမ္းခံဓာတ္ပုံသတင္းဧ႓ပီ ၁၅၊ ၂၀၀၈ မဳကာေသးမီက ထုိင္းႎုိင္ငံေရာက္ ဴမန္မာဴပည္သား ၅၀ ေကဵာ္ေသဆုံးခ့ဲေသာ အမႁတၾင္ ထၾက္ေဴပးလၾတ္ေဴမာက္သၾားေသာ ထရပ္ကားေမာင္းသူက ထုိင္းရဲတပ္ဖဲၾႚသုိႚ သၾားေရာက္အဖမ္းခံခ့ဲသည္။ ကားေမာင္းသူ Suchon Boonplong က ဴမန္မာအလုပ္သမားမဵားကုိ ထုိင္းႎုိင္ငံ ရေနာင္း႓မိႂႚမႀ ဖူးခက္႓မိႂႚသုိႚ ပုိႚေဆာင္ေပးခ့ဲေဳကာင္း၊ အခေဳကးေငၾအဴဖစ္ သတ္မႀတ္ထားေသာ ဘတ္ ၇၄၀၀၀ (ေဒၞလာ ၂၅၀၀ ) ထဲမႀ ထက္၀က္ကုိ ရရိႀ႓ပီးဴဖစ္ေဳကာင္းရဲစခန္းတၾင္ ထၾက္ဆုိခ့ဲသည္။ လမ္းတၾင္ ေလေအးေပးစက္ ခဵႂိႚယၾင္းသဴဖင့္ အလုံပိတ္ အေအးခန္းထဲတၾင္ လုိက္ပၝသၾားေသာ ဴမန္မာအလုပ္သမား ၅၀ ေကဵာ္ေသဆုံးခ့ဲရသည္။ ဴပစ္မႁထင္ရႀားပၝက အဆုိပၝယာဥ္ေမာင္းသည္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႎႀစ္အထိ ကဵခံရႎုိင္သည္။ အသက္ေဘးမႀ လၾတ္ေဴမာက္႓ပီးေနာက္...

Read more »

>ေထာက္ခံမဲအတၾက္ မဲဆၾယ္ေနတဲ့ စစ္အစိုးရမီဒီယာမဵား

>ေထာက္ခံမဲအတၾက္ မဲဆၾယ္ေနတဲ့ စစ္အစိုးရမီဒီယာမဵား

> ေထာက္ခံမဲအတၾက္ မဲဆၾယ္ေနတဲ့ စစ္အစိုးရမီဒီယာမဵားဓာတ္ပုံသတင္းဧဴပီ ၁၄၊ ၂၀၀၈ ကန္ႚကၾက္မဲထည့္ဳကဖိုႚ အတိုက္အခံက ေဳကညာခဵက္ေတၾ ထၾက္လာဴပီး စစ္အစိုးရကဖက္လည္း ေထာက္ခံမဲအတၾက္ အရႀိန္ဴမႀင့္စည္းရုံးေနပၝတယ္။ ရုပ္ဴမင္သံဳကားေပၞက စာေတၾကို ဳကည့္ပၝ။ ရပ္ကၾက္ထဲမႀာကေတာ့ ေထာက္ခံမဲထည့္မႀ မီးမႀန္မႀန္လာမည္လိုႚ စည္းရုံးေနပၝသတဲ့။ (မိုးမခ-ရန္ကုန္) No tags for this post.

Read more »

>တရုတ္အိုလံပစ္ေအာင္ပၾဲသည္ အာဏာရႀင္တိုႚ ေအာင္ပၾဲ

>တရုတ္အိုလံပစ္ေအာင္ပၾဲသည္ အာဏာရႀင္တိုႚ ေအာင္ပၾဲ

> တရုတ္အုိလံပစ္ေအာင္ပြဲသည္ အာဏာရွင္တုိ္႕ေအာင္ပဲြမိုးမခ ၀င္းဧျပီ ၁၄၊ ၂၀၀၈ အာဏာရွင္ေတြဟာ သူတို႕အုပ္ခ်ဴပ္ခ်င္သလုိအုပ္ခ်ဴပ္ရုံမက သတ္ျဖတ္ခ်င္သလုိ သတ္ျဖတ၊္ ဖမ္းဆီးမူေတြကုိလည္း ဥပေဒမဲ့လုပ္ေနတာနဲ႕ အားမရေသးဘူး၊ သူတုိ႕က်င္းပတဲ့ ပဲြလမ္းသဘင္ေတြကိုလည္း ျပည္သူလူထုကုိ အားေပးခုိင္းေနပါတယ္။ ကမာၻမွာ အာဏာရွင္စနစ္က်ဆုံးမွာလား၊ အာဏာရွင္ေတြ ေအာင္ပဲြခံမွာလား ဆိုတာကုိ အခုၾကည့္ေနၾကရျပီ။ တရုတ္အုိလံပစ္သာ ေအာင္ျမင္သြားရင္ အာဏာရွင္ေတြဟာ ကမာၻမွာေအာင္ျမင္ျပီဆုိတဲ့ အခ်က္ကို လက္မခံခ်င္ေပမယ့္လည္း လက္ခံၾကရေတာ့မယ္။ လက္နက္မကိုင္တဲ့ လက္နက္မဲ့ ဒီမုိကေရစီကုိလုိလားသူေတြရဲ႕ လမ္းစဟာ ဒီလိုနဲ႔ ေပ်ာက္ဆုံးသြားၾကရမွာလား။ ျမန္မာျပည္မွာ ရဟန္းသံယာေတာ္ေတြကုိ တခါမွမက်ဴးလြန္ခဲ့ဘူးတဲ့ ေသြးေျမက်ေအာင္ ေစာ္ကားမူကုိျပဳလုပ္ခဲ့တာ တရုတ္ေၾကာင့္ပါပဲ။ သူတုိ႕လက္နဲ႕လာျပီး သတ္ဘိသကဲ့သုိ႕ ျမန္မာရဟန္းေတာ္ေတြကို ေစာ္ကားမႈျပဳလုပ္ရဲေအာင္ လုပ္ခဲ့တာ တရုတ္ပါပဲ။ ျမန္မာစစ္အစုိးရကုိ ဒီလုိအမႈမ်ိဳးကုိ က်ဴးလြန္ရဲေအာင္ ေသြးထုိးေပးခဲ့၊ အားေပးခဲ့၊ လူသတ္မူ...

Read more »

>၀င္းေပၞေမာင္ – ဒိုင္နဲႚ ထိုးသား

>၀င္းေပၞေမာင္ – ဒိုင္နဲႚ ထိုးသား

> အရင္ ဒိုင္, အခု ထိုးသား၀င္းေပၚေမာင္ဧျပီ ၁၄၊ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အတည္ျပဳေရး ျပည္လုံးကၽြတ္ ဆႏၵခံယူပြဲသည္ အႏွစ္သာရအားျဖင့္ စစ္အစိုးရ ျဖဳတ္ခ်ေရး ျပည္လုံးကၽြတ္ ဆႏၵေပးပြဲ အျဖစ္သို႔ တေရြ႕ေရြ႕ အသြင္ေျပာင္းလာေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ၾကည့္လွ်င္ စစ္တပ္မွ လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္ လုပ္ေဆာင္သည့္ ကိစၥရပ္တိုင္း၌ ျပင္ပအသြင္သဏၭာန္ႏွင့္ အတြင္းအႏွစ္သာရတို႔ အျမဲတေစ ကြဲျပားေနေလ့ ရွိသည္ကို ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။ အေရးပါသည့္ ကိစၥရပ္မ်ား ျဖစ္သည့္ ၁၉၅၈, ၁၉၆၂, ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းမႈမ်ား၊ ၁၉၆၀, ၁၉၉၀ ပါတီစုံ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ၁၉၇၃ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ဆႏၵခံယူပြဲတို႔တြင္ အသြင္ ႏွင့္ အႏွစ္ ကြဲျပားေနသည္ကို အထင္အရွား ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါသည္။...

Read more »

>မိုးမခရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီ – ဧဴပီ ၁၃ ၊ ၂၀၀၈

>မိုးမခရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီ – ဧဴပီ ၁၃ ၊ ၂၀၀၈

> မိုးမခရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီဧဴပီ ၁၃ ၊ ၂၀၀၈က၀ိအဆူဆူ ပၝေတာ္မူဴပီ – လူထုေဒၞအမာ၊ ေဳကးမုံဦးေသာင္း ကၾယ္လၾန္ဴခင္းသတင္းတိုထၾာ၊ သီခဵင္းပေဒသာဆႎၬခံယူပၾဲ သတင္းစုစည္းတင္ဴပခဵက္နဲႚ ကန္ႚကၾက္မဲေတးမဵားတိုင္းဴပည္ခဵစ္တဲ့ ဗိုလ္ခဵႂပ္ဳကီးမဵား – လူထုဦးလႀ၊ ေနလင္း (ေခတ္ဴပိႂင္)ထိုင္းႎိုင္ငံက အလုပ္အတၾက္ ဴမန္မာ ၅၀ ေကဵာ္ အသက္ဆုံးဳကရလူထုေဒၞအမာရဲႚ ေလဘာတီမဴမရင္ နဲႚ မူရင္းေတးတၾဲဖက္တင္ဴပခဵက္လူထုေဒၞအမာရဲႚ အထုပၯတိၨအကဵဥ္းနဲႚ ဖိုးသံ(လူထု) အလၾမ္းစကားစီစဥ္သူ – ဦးပန္တဵာ၊ နန္းေဖာေဆး၊ ခင္သက္ပန္ No tags for this post.

Read more »

>New year message from Burmese Junta to its neighbors – Vote "YES" or else !!!

>New year message from Burmese Junta to its neighbors – Vote "YES" or else !!!

> New year message from Burmese Junta to its neighbors – Vote “YES” or else !!!April 14, 2008 No tags for this post.

Read more »

>Zarganar – Y2K Thagyan – My Name is Thagyan Songs

>Zarganar – Y2K Thagyan – My Name is Thagyan Songs

> ျပန္လည္ဆန္းသစ္လိုက္ခ်င္တဲ့ဇာဂနာနဲ႔ ျမပုဏၰမာအဖြဲ႔သားမ်ားရဲ႔ ၂၀၀၀ သၾကၤန္သီခ်င္းမ်ားမိုးမခဧျပီ ၁၄၊ ၂၀၀၈ သကၠရာဇ္ ၂၀၀၀ ျပည့္တုန္းက ဇာဂနာတို႔အဖြဲ႔ တင္ဆက္ဖို႔ၾကိဳးစားခဲ့တဲ့ ၂၀၀၀ သၾကၤန္သီခ်င္းမ်ား အစီအစဥ္ကို လူထုေရွ႔စင္ျမင့္ေပၚ တက္ခြင့္မရတဲ့ ဇာဂနာ့ ကိုယ္စား မိုးမခက တင္ဆက္လိုက္ခ်င္ပါတယ္။ နားဆင္ၾကည့္ၾကပါအုံး။ ၁ – က်ေနာ္နံမည္ သၾကၤန္ အပိုင္း (၁) ၂ – က်ေနာ္နံမည္ သၾကၤန္ အပိုင္း (၂) ၂၀၀၆ မွာ ဇာဂနာကို စစ္အစိုးရသၾကၤန္ကို ေ၀ဖန္တယ္ဆိုျပီး အႏုပညာ ေဖ်ာ္ေျဖခြင့္ေတြအားလုံး ပိတ္ပစ္ခဲ့တယ္။ ၂၀၀၇ မွာ ဇာဂနာဟာ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားေတြ၊ ေရႊ၀ါေရာင္သံဃာေတာ္ေတြကို ကူညီ ေထာက္ခံျပီး ေရွ႔တန္းက ရပ္တည္ခဲ့၊ ျပီးေတာ့ လူထုကိုယ္စား...

Read more »

>The Passing of Daw Khin Mar Aye, 68 in Rangoon, Burma (11st April, 2008)

> ေဒၚခင္မာေအး၊ ၆၈ ႏွစ္ စ်ာပနဓာတ္ပုံသတင္းဧျပီ ၁၄၊ ၂၀၀၈ No tags for this post.

Read more »

>ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဆု ဇာဂနာရရိႀ

>ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဆု ဇာဂနာရရိႀ

> ဴမန္မာဴပည္သားမဵားေပးသည့္ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဆု ဇာဂနာရရိႀဓာတ္ပုံသတင္းဧ႓ပီ ၁၄၊ ၂၀၀၈ လန္ဒန္႓မိႂႚ သာသနရံသီ ၀ိဟာရဘုန္းေတာ္႒ကီးေကဵာင္း၊ လန္ဒန္႓မိႂႚဴမန္မာအသုိင္းအ၀ုိင္း၊ The Nox ေတးဂီတအဖဲၾႚတုိႚက စၾယ္စုံရ အႎုပညာရႀင္ ဇာဂနာအား လၾတ္လပ္သည့္အနုပညာရႀင္ဆုကို ခဵီးဴမႀင့္လုိက္သည္။ ဧ႓ပီ ၁၂ ရက္ေနႚက လန္ဒန္႓မိႂႚေရာက္ ဴမန္မာဴပည္သားမဵား စုေပၝင္း႓ပီး သံခဵပ္၊ အဴငိမ့္၊ စင္တင္ေတးဂီတ၊ ဴပဇာတ္တုိႚပၝ၀င္သည့္ရိုးရာအတာသ႒ကႆန္ပၾဲကို ကဵင္းပစဥ္က ထုိသုိႚ ဆုခဵီးဴမႀင့္ေဳကာင္း ေဳကညာခ့ဲဴခင္းဴဖစ္သည္။ ဇာဂနာ၏ဓာတ္ပုံမႀာ ၈-၈-၂၀၀၆ ေနႚက ရန္ကုန္႓မိႂႚတၾင္ ရုိက္ကူးထားဴခင္းဴဖစ္သည္။ (ဓာတ္ပုံ-မုိးမခ) No tags for this post.

Read more »

>အကဲခတ္မဵား၏ ေတၾေ၀ယိမ္းယိုင္မႁ

> ေလ့လာက႗မ္းကဵင္သူ အကဲခတ္မဵား၏ ေတၾေ၀ယိမ္းယိုင္မႁတူေမာင္ညိႂဧဴပီ ၁၄၊ ၂၀၀၈ လာမည့္ ေမလ ၁၀ ရက္ေနႚတၾင္ ဴပည္လုံးက႗တ္ဆႎၬခံယူပၾဲ ကဵင္းပေပးမည္ဟု (နအဖ) စစ္အစိုးရ၏ ဴပည္လုံးက႗တ္ဆႎၬခံယူပၾဲ ကဵင္းပေရးေကာ္မရႀင္က ဧဴပီလ ၉ ရက္ေနႚက ေဳကညာခဲ့ဴပီ။ (နအဖ) စစ္အစိုးရ (၁၄) နႀစ္နီးပၝးဳကာေအာင္ အခဵိန္ယူ၍ တစ္ဖက္သတ္ စိတ္႒ကႂိက္ခဵမႀတ္ ေရးဆၾဲထားသည့္ ဖၾဲ့စည္းပံု အေဴခခံဥပေဒ မူဳကမ္း( ၂၀၀၈) ၏ ကံဳကမၳာကို က႗န္ေတာ္တုိ့ဴပည္သူမဵားက အဆံုးအဴဖတ္ေပးဳကရေတာ့မည္။ ေတၾေ၀ ေငးငိုင္ေန၍ မဴဖစ္။မဲရံုသၾား၍ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ ကန္ႚကၾက္မဲေပးမည္လား။သုိ့တည္းမဟုတ္ (နအဖ) စစ္အစိုးရစိတ္႒ကႂိက္ ေထာက္ခံမဲေပးမည္လား။အမဵႂိးသားဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္က “မပဵက္မကၾက္ မဲရံုသၾားဴပီး၊ ကန့္ကၾက္မဲကို ဳကက္ေဴခခတ္၍ ရဲရဲရင့္ရင့္ေပးဳကရန္” ဴပည္သူမဵားကုိပန္ဳကားထားသည္။ မဲရံုသၾား၍ေထာက္ခံမဲေပးေရးကို (နအဖ)စစ္အစိုးရက လႁံႚေဆာ္ေနသည္။ နုိင္ငံပိုင္မီဒီယာအားလံုးကုိသံုးဴပီး...

Read more »

>ေဒၞခင္မာေအး(၆၈ ႎႀစ္)၏ ကိုယ္ေရးအကဵဥ္း

>ေဒၞခင္မာေအး(၆၈ ႎႀစ္)၏ ကိုယ္ေရးအကဵဥ္း

> ကၾယ္လၾန္သူ ေဒၞခင္မာေအး(၆၈ ႎႀစ္)၏ ကိုယ္ေရးအကဵဥ္း ၀ၝရင့္ႎုိင္ငံေရးသမားမဵား စီစဥ္ကဵင္းပသည့္ ၂၀၀၃ ခုႎႀစ္ အမဵႂိးသားေအာင္ပဲၾေနႚ အခမ္းအနားတၾင္ ေတၾႚရေသာ ေဒၞခင္မာေအး။ ေရႀႚဆုံးတန္းမႀ ေဒၞခင္မာေအး၊ သခင္အုန္းဴမင့္၊ သခင္သိမ္းေမာင္၊ ေဒၞဴမင့္ဴမင့္ခင္၊ သခင္စုိးဴမင့္။ ေဒၞခင္မာေအးသည္ ၁၉၄၀ ဴပည့္နႀစ္တၾင္ ဖၾားဴမင္ခဲ့သည္။ သခင္ဗေသာင္း (ေတာင္ငူခရုိင္ ဒို့ဗမာအစည္းအရံုး)၏ သမီးဴဖစ္သည္။ ေဒၞခင္မာေအးသည္ တကၠသိုလ္ေကဵာင္းသူ ဘ၀ကတည္းက နိုင္ငံေရးလႁပ္ရႀားမႁမဵားတၾင္ တက္ဳကၾစၾာ ပၝ၀င္ေဆာင္ရၾက္ခဲ့ဴပီး ၁၉၆၇ မႀ ၁၉၇၁ ခုနႀစ္အထိ (ဗိုလ္ခဵႂပ္ေန၀င္း လက္ထက္) စစ္အစိုးရ၏ ေရဳကည္အိုင္ စစ္ေဳကာေရးစခန္းတၾင္ ၃ နႀစ္ေကဵာ္ ဖမ္းဆီး နႀိပ္စက္ဴခင္း ခံခဲ့ရပၝသည္။ ထိုသို့နႀိပ္စက္ဴခင္းခံခဲ့ရေသာ္လည္း ေနာက္တၾန့္မသၾားဘဲ ၁၉၈၈ ခုနႀစ္ ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံု ဴဖစ္ပၾားေသာအခၝတၾင္...

Read more »

>စကားလက္ဆုံ – ေအသိန္း၊ ေအာင္ေ၀း နဲႚ ကမ္းဳကည့္ငႀက္

>စကားလက္ဆုံ – ေအသိန္း၊ ေအာင္ေ၀း နဲႚ ကမ္းဳကည့္ငႀက္

> မိုးမခနဲ႔ စကားလက္ဆုံေအသိန္း၊ ကဗ်ာဆရာ ေအာင္ေ၀း နဲ႔ ကမ္းၾကည့္ ငွက္လြတ္ေျမာက္ေရးခရီးသည္တို႔ မိုင္ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ ခရီးေပါက္ခဲ့ျပီမိုးမခဧျပီ ၁၂၊ ၂၀၀၈ ျပည္တြင္း ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာအမ်ားစုက ၁၃၇၀ ျပည့္ ျမန္မာႏွစ္သစ္ကူး စတင္ဆင္ႏႊဲၾကခ်ိန္မွာ ျမန္မာျပည္လြတ္ေျမာက္ေရး မိုင္ ၃၀၀၀ လမ္းေလွ်ာက္တဲ့ ျမန္မာခရီးသည္ ႏွစ္ဦးကေတာ့ အေမရိကန္ျပည္၊ ၀ိုင္ယိုမင္းျပည္နယ္က ျမိဳ႔ကေလးတြင္ မိုင္ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ ခ်ီတက္ႏိုင္ခဲ့သည့္ အထိမ္းအမွတ္ကို တိတ္တိတ္ဆိတ္ဆိတ္ ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကရပါတယ္။ ရာသီဥတုက ၾကမ္းတမ္းျပီး ဆီးႏွင္းမ်ားၾကား္ ေျခလ်င္ခ်ီတက္ၾကရတဲ့ ကိုေအသိန္းႏွင့္ ကိုေဇာ္မင္းေထြးတို႔မွာ ရာသီဥတုဒဏ္၊ ခရီးပမ္းသည့္ဒဏ္ကို ခါးစည္းခံေနရပါတယ္။ မိုင္ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ ခရီးေပါက္လာရခ်ိန္္ ကိုေအသိန္းမွာ အေအးမိျပီး ေဆးရုံသို႔တက္ ကုသခဲ့ရပါေသးတယ္။...

Read more »

>ဒီကုိဳကည့္

>ဒီကုိဳကည့္

> ဒီကုိဳကည့္ဓာတ္ပုံသတင္းဧ႓ပီလ ၁၃၊ ၂၀၀၈ ဧ႓ပီ ၁၁ ရက္ေနႚက ဴမန္မာ့ရုိးရာ သ႒ကႆန္ပဲၾေတာ္တၾင္ ေပဵာ္ဴမႃးေနေသာ ရန္ကုန္သားလူငယ္တစ္ဦး။ ဆံပင္ကုိ ေဆးေရာင္စုံဆုိးထား႓ပီး ထူးဴခားသည့္ပုံစံဴပႂဴပင္ထားသည့္ အဆုိပၝလူငယ္က လႀဵာေအာက္တၾင္လည္း သံကၾင္းအပုိင္းအစ (piercing) တပ္ဆင္ထားသည္။(ဓာတ္ပုံ-ေအအက္ဖ္ပီ ခင္ေမာင္၀င္း) အေနာက္တုိင္း စင္တင္ေတးဂီတေဖဵာ္ေဴဖပဲၾတင္ဆက္သူအခဵႂိႚကဲ့သုိႚ အစၾမ္းကုန္ဴပင္ဆင္ထားေသာ လူငယ္တစ္စု ရန္ကုန္သ႒ကႆန္တၾင္ ေရပက္ခံထၾက္ေနစဥ္။ (ဓာတ္ပုံ-ေအအက္ဖ္ပီ ခင္ေမာင္၀င္း) No tags for this post.

Read more »

>ထုိင္းႎုိင္ငံတၾင္ ဖမ္းဆီးခံထားရေသာ ဴမန္မာအလုပ္သမားမဵား

>ထုိင္းႎုိင္ငံတၾင္ ဖမ္းဆီးခံထားရေသာ ဴမန္မာအလုပ္သမားမဵား

> ထုိင္းႎုိင္ငံတၾင္ ဖမ္းဆီးခံထားရေသာ ဴမန္မာအလုပ္သမားမဵားဓာတ္ပုံသတင္းဧ႓ပီလ ၁၃၊ ၂၀၀၈ ဧ႓ပီ ၁၁ ရက္ေနႚက ထုိင္းႎုိင္ငံ၊ ရေနာင္း႓မိႂႚ တရားရုံးတစ္ခုသုိႚ ေရာက္ရိႀလာေသာ ဴမန္မာဴပည္သား အလုပ္သမားမဵား။ အဆုိပၝအလုပ္သမားမဵားသည္ ေလေအးစက္ပဵက္သဴဖင့္ လူ ၅၄ ဦး ေသဆုံးခ့ဲေသာ အေအးခန္းကၾန္တိန္နာတင္ ထရပ္ကားအတၾင္း လုိက္ပၝခ့ဲသူမဵားဴဖစ္သည္။ ထုိင္းအာဏာပုိင္တုိႚက အသက္ရႀင္ကဵန္ရစ္သူမဵားကုိ လုိအပ္သည့္ကုသမႁမဵားေပး႓ပီး၊ ရုံးတင္တရားစဲၾကာ ဴမန္မာဴပည္ဘက္သုိႚ ဴပန္လည္ပိုႚေဆာင္ရန္ စီစဥ္ခ့ဲသည္။(ဓာတ္ပုံ-ရုိက္တာသတင္းဌာန) ရေနာင္း႓မိႂႚတၾင္ ေဆး၀ၝးကုသမႁခံယူေနေသာ ကုိကုိလႀ (Ko Ko Lah) (အသက္ ၃၂ ႎႀစ္)သည္လည္း အေအးခန္းကၾန္တိန္နာတၾင္ လုိက္ပၝခ့ဲသူတစ္ဦးဴဖစ္သည္။(ဓာတ္ပုံ-ေအပီသတင္းဌာန) ရေနာင္း႓မိႂႚ ရဲစခန္းအခဵႂပ္ခန္းတၾင္ ထိန္းသိမ္းခံထားရေသာ ဴမန္မာဴပည္သားအလုပ္သမားတဦးကုိ ထုိင္းရဲတပ္သားတစ္ဦးက ယာယီအမႀတ္အသား ေရးဴခစ္ေနပုံ။ (ဓာတ္ပုံ-ရုိက္တာသတင္းဌာန) No tags for this...

Read more »

>ေရၿ၀ၝေရာင္သံဃာေတာ္မဵားႎႀင့္ အေမရိကန္အမတ္မဵားေတၾႚဆုံ

> ေရၿ၀ၝေရာင္သံဃာေတာ္မဵားႎႀင့္ အေမရိကန္အမတ္မဵားေတၾႚဆုံ ဓာတ္ပုုံသတင္း ဧဴပီ ၁၂၊ ၂၀၀၈ ၂၀၀၈၊ ဧဴပီ ၁၀ ရက္ေနႛက၊ ဆီနိတ္တာ မစ္ခဵ္ မေကၠာနာ ႎႀင့္ ေရၿ၀ၝေရာင္သံဃာ ၂ ပၝးတိုႚတိုႚ ၀ၝရႀင္ေတာ္လၿတ္ေတာ္ရုံးခမ္းတၾင္ ေတၾႛဆုံဳကသည္။ ထိုေနာက္တၾင္ ဆီနိတ္တာ ရစ္ခဵတ္ ဒၝဘင္၊ (လက္ေထာက္ ဆီနိတ္လူမဵားစုေခၝင္းေဆာင္) ႎႀင့္ ေတၾႚဳကခဲ့ဳကသည္။ ၂၀၀၈၊ ဧဴပီ ၁၁ ရက္ေနႚက၊ ခရစ္တိုဖာဟီးလ္၊ ေဒးဗစ္ ကရိမၳာ၊ (ဒုတိယ ႎိုင္ငံေတာ္အတၾင္း၀န္မဵား)၊ စေကာ့ မားစီအဲလ္ (အာဆီယံ ႎိုင္ငံမဵားဆိုင္ရာ သံအမတ္)တိုႚႎႀင့္ ေရၿ၀ၝေရာင္သံဃာေတာ္ ၂ ပၝးႎႀင့္ ေတၾႚဆုံခဲ့သည္။ အေမရိကန္ ဴမန္မာ့အေရးလႁပ္ရႀားမႁ အဖၾဲႚက ကိုေအာင္ဒင္ အစီအစဥ္မဵားအတၾက္ ၀ိုင္း၀န္း ေဆာင္ရၾက္ေပးခဲ့သည္။ No...

Read more »

>ေဒၞခင္မာေအး ကၾယ္လၾန္

>ေဒၞခင္မာေအး ကၾယ္လၾန္

> ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေဟာင္း ေဒၞခင္မာေအး ကၾယ္လၾန္မုိးမခအေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ဧ႓ပီ ၁၂၊ ၂၀၀၈ (ဓာတ္ပုံ-မုိးမခ) ဴမန္မာ့ႎုိင္ငံေရးလႁပ္ရႀားမႁတၾင္ ထင္ရႀားသူတစ္ဦးဴဖစ္ေသာ ေဒၞခင္မာေအးသည္ ယမန္ေနႚညက ရန္ကုန္႓မိႂႚတၾင္ ကၾယ္လၾန္သၾားသည္။ ေဒၞခင္မာေအးသည္ ကၾယ္လၾန္ခဵိန္တၾင္ အသက္ ၆၈ ႎႀစ္ခန္ႚရိႀ႓ပီဴဖစ္သည္။ ေဒၞခင္မာေအးသည္ ထင္ရႀားသည့္ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္ေဟာင္းဦးလႀေရၿ၏ ဇနီးဴဖစ္သည္။ ေဒၞခင္မာေအးကၾယ္လၾန္ခဵိန္တၾင္ ခင္ပၾန္းသည္ ဦးလႀေရၿ၊ သားသမီးမဵားဴဖစ္ေသာ ကုိဆက္ေအာင္ႎိုင္၊ ကုိဆက္ေအာင္ခုိင္၊ မေနဴခည္ တုိ့ ကဵန္ရစ္ခ့ဲသည္။ ေဒၞခင္မာေအးအပၝအ၀င္ ၄င္း၏မိသားစု၀င္မဵားသည္ ဴမန္မာ့ႎုိင္ငံေရးလႁပ္ရႀားမႁတၾင္ တစုိက္မတ္မတ္ ပၝ၀င္ခ့ဲဳကသည္။ အ႒ကိမ္႒ကိမ္ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းခံခ့ဲရ႓ပီး ႎႀစ္ေပၝင္းမဵားစၾာ အကဵဥ္းခဵခံခ့ဲရသူမဵားဴဖစ္သည္။ No tags for this post.

Read more »

>အေတၾးအဴမင္ အမႀတ္ (၁၉၂) – ေသမႀာ ေဳကာက္ေသာစိတ္

> ေသမႀာ ေဳကာက္ေသာစိတ္အေတၾးအဴမင္ အမႀတ္ (၁၉၂)ဧဴပီ ၁၂၊ ၂၀၀၈ လူသည္ ေသမႀာ ေဳကာက္သည္။ ေသမႀာ ေဳကာက္ဴခင္းသည္ လူပီသဴခင္း ဴဖစ္၏။ ဗုဒၭဘာသာ ကဵမ္းဂန္မဵား အလိုအရ ဆုိလ႖င္ ေလာက၌ ေသမႀာ မေဳကာက္သူ ေလးဦးသာ ရႀိသည္။ ဘုရား၊ ပေစၤကဗုဒၭာ၊ ရဟႎၩာႎႀင့္ ဆင္ဴမင္း ႎၾားလား ဥႍဘ အာဇာနည္တုိႚ ဴဖစ္ေလသည္။ ေသမႀာ ေဳကာက္ေသာ လူႚ သဘာဝႎႀင့္ စပ္လဵဥ္း၍ နပိုလီယံ၏ စစ္သူ႒ကီး ဒဗိုး ေဴပာခဲ့ေသာ စကားကို ေႎႀာင္းလူတုိႚ ကိုးကားေလ့ ရႀိသည္။ တခၝေသာ္ စစ္သည္သစ္ တဦးသည္ စစ္ေဴမဴပင္တၾင္ သူရဲေဘာ ေဳကာင္ေနခဲ့၍ တပ္မႀႃး တဦးက အသက္ ေသရမႀာ...

Read more »

>လူထုေဒၞအမာအား ဂၝရ၀ဴပႂအစီအစဥ္မဵား ထုိင္းႎုိင္ငံတၾင္ဴပႂလုပ္

>လူထုေဒၞအမာအား ဂၝရ၀ဴပႂအစီအစဥ္မဵား ထုိင္းႎုိင္ငံတၾင္ဴပႂလုပ္

> လူထုေဒၞအမာအား ဂၝရ၀ဴပႂအစီအစဥ္မဵား ထုိင္းႎုိင္ငံတၾင္ဴပႂလုပ္ဓာတ္ပုံသတင္း ဧ႓ပီ ၁၂၊ ၂၀၀၈ မဳကာေသးမီက ကၾယ္လၾန္သၾားခ့ဲေသာ စာေရးဆရာမ႒ကီး လူထုေဒၞအမာ (အသက္ ၉၃ ႎႀစ္)အား ရည္စူး၍ ထုိင္းႎုိင္ငံ၊ မဲေဆာက္႓မိႂႚ စာေပခဵစ္သူမဵား စုေ၀းတတ္ေသာ ေဒၝင္းရင္ဴပင္တၾင္ ယေနႚနံနက္ပုိင္းက သံဃာေတာ္မဵားအား ဆၾမ္းကပ္၊ တရားနာခ့ဲဳကသည္။ ညေန ၇း၀၀ နာရီတၾင္လည္း လူထုေဒၞအမာကုိ ေလးစားခဵစ္ခင္သူမဵားစုေပၝင္း၍ ေအာက္ေမ့ဂၝရ၀ဴပႂ အစီအစဥ္ကုိ ကဵင္းပမည္ဟု သိရသည္။ (ဓာတ္ပုံ-မုိးမခ) No tags for this post.

Read more »

>စစ္အစိုးရက အမႀားဴပင္ဆင္ဴပီး ဴဖစ္ေဳကာင္း

>စစ္အစိုးရက အမႀားဴပင္ဆင္ဴပီး ဴဖစ္ေဳကာင္း

> စစ္အစိုးရက အမႀားဴပင္ဆင္ဴပီး ဴဖစ္ေဳကာင္းဓာတ္ပုံသတင္းဧဴပီ ၁၁၊ ၂၀၀၈ အေဴခခံဥပေဒကို ဴပင္ဆင္ခၾင့္ကို ခဲယဥ္းေအာင္ ထည့္သၾင္းထားသည့္ စာပိုဒ္သည္ အမဵႂိးသားညီလာခံမူႎႀင့္ ကၾဲလၾဲေနေဳကာင္း သတင္းဌာနမဵားက ေထာက္ဴပဴပီးေနာက္ စစ္အစိုးရက အမႀားဴပင္ဆင္ေဳကာင္း ေဳကညာလိုက္သည္။ ထို အမႀားဴပင္ဆင္ထားသည့္ ဴဖည့္စၾက္ခဵက္ကို သည္လိုေဖာ္ဴပထားပၝသည္။ No tags for this post.

Read more »

>The condolence flowers at Ludu Daw Ah Mar funeral – April 10, 2008

>The condolence flowers at Ludu Daw Ah Mar funeral – April 10, 2008

> From Ludu Daw Ah M… No tags for this post.

Read more »

>တရုပ္အစုိးရကုိ ႎုိင္ငံတကာမႀာ ကန္ႚကၾက္ဆႎၬဴပ

>တရုပ္အစုိးရကုိ ႎုိင္ငံတကာမႀာ ကန္ႚကၾက္ဆႎၬဴပ

> တရုပ္အစုိးရကုိ ႎုိင္ငံတကာမႀာ ကန္ႚကၾက္ဆႎၬဴပဓာတ္ပုံသတင္းဧ႓ပီ ၁၁၊ ၂၀၀၈ ဧ႓ပီ ၉ ရက္ေနႚက တရုပ္အစုိးရအား ဆန္ႚကဵင္ကန္ႚကၾက္ေနေသာ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စု၊ ဆန္ဖရန္စစၤကုိ႓မိႂႚ၊ ဂုိးဒင္းဂိတ္တံတားေပၞမႀ တိဘက္ ႎႀင့္ ဴမန္မာ့အေရး လႁပ္ရႀားသူမဵား။ အုိလံပစ္ပဲၾေတာ္အား အိမ္ရႀင္အဴဖစ္ လက္ခံကဵင္းပေတာ့မည့္ တရုပ္ႎုိင္ငံသည္ တိဘက္ေဒသတၾင္ ဖိႎႀိပ္ရမ္းကားမႁမဵားဴပႂလုပ္ေနသည့္အဴပင္၊ ဴမန္မာ ႎႀင့္ ဆူဒန္တုိႚရိႀ အစုိးရဆုိးမဵားကုိ အားေပးကူညီေနသည့္အတၾက္ ထုိသုိႚ ဆန္ႚကဵင္ကန္ႚကၾက္ေနဳကဴခင္းဴဖစ္သည္။(Photos: AP) Tags: ဆန္ဖရန္

Read more »

>လူထုေဒၞအမာစဵာပနသုိႚေပးပုိႚသည့္ အင္းစိန္ေထာင္မႀသ၀ဏ္လၿာ

>လူထုေဒၞအမာစဵာပနသုိႚေပးပုိႚသည့္ အင္းစိန္ေထာင္မႀသ၀ဏ္လၿာ

> လူထုေဒၞအမာစဵာပနသုိႚေပးပုိႚသည့္ အင္းစိန္ေထာင္မႀသ၀ဏ္လၿာဓာတ္ပုံသတင္းဧ႓ပီ ၁၁၊ ၂၀၀၈၂၀၀၅ ခုႎႀစ္က စာေရးဆရာမ႒ကီး လူထုေဒၞအမာအား သၾားေရာက္ဂၝရ၀ဴပႂသည့္ ၈၈မဵႂိးဆက္ေကဵာင္းသားမဵားႎႀင့္ေတၾႚရစဥ္။ကုိကုိ႒ကီး၊ ကုိဴမေအး စသည့္ ထင္ရႀားသည့္ႎုိင္ငံေရးေခၝင္းေဆာင္မဵားက မဳကာေသးမီက ကၾယ္လၾန္ခ့ဲေသာ လူထုေဒၞအမာစဵာပနသုိႚ အမႀာစကား ေပးပုိႚခ့ဲသည္။ မုိးမခက ရရိႀသည့္ အဆုိပၝ အမႀာစကားတၾင္ “လူထုေဒၞအမာဟာ ဴမန္မာအမဵႂိးသမီးမဵားအတၾက္ သေကႆတတစ္ခုဴဖစ္လုိႚ ေဒၞအမာ ဆုံးရႀႂံးသၾားမႁဟာ ၈၈မဵႂိးဆက္ေကဵာင္းသားမဵားဴဖစ္တ့ဲ ေထာင္တၾင္း/ေထာင္ပရိႀသူမဵားအားလုံးက မိသားစုႎႀင့္အတူ ထပ္တူထပ္မႀဵ ၀မ္းနည္းေဳကာင္း ေထာင္မႀတဆင့္ စကားပၝးလုိက္ေဳကာင္း” စသဴဖင့္ ေဖာ္ဴပထားသည္။ (ဓာတ္ပုံ-၈၈မဵႂိးဆက္ေကဵာင္းသားမဵား) No tags for this post.

Read more »

>အေဴခခံဥပေဒသုံးသပ္ခဵက္ဆုိင္ရာ စာရၾက္စာတမ္းမဵား ပဵံႚႎႀံႚေန

>အေဴခခံဥပေဒသုံးသပ္ခဵက္ဆုိင္ရာ စာရၾက္စာတမ္းမဵား ပဵံႚႎႀံႚေန

> အေဴခခံဥပေဒသုံးသပ္ခဵက္ဆုိင္ရာ စာရၾက္စာတမ္းမဵား ပဵံႚႎႀံႚေနဓာတ္ပုံသတင္းဧဴပီ ၁၁၊ ၂၀၀၈ဴမန္မာႎုိင္ငံအတၾင္း လႀဵႂိႚ၀ႀက္ဴဖန္ႚေ၀ေနဳကေသာ စာအုပ္ငယ္မဵား။ ပုံတၾင္ ေတၾႚရေသာ စာအုပ္ငယ္ ၂အုပ္တၾင္ စာမဵက္ႎႀာ ၃၃ မဵက္ႎႀာစီပၝရိႀ႓ပီး၊ စစ္အစုိးရ စိတ္တုိင္းကဵ ေရးဆဲၾထားသည့္ ဖၾဲႚစည္းအုပ္ခဵႂပ္ပံု အေဴခခံဥပေဒအေဳကာင္း ေ၀ဖန္သုံးသပ္ထားသည့္ ဴပတ္ဴပတ္သားသား ဆန္ႚကဵင္ဳကပၝစုိႚ အမည္ရိႀ စာတမ္းတစ္ေစာင္ကုိ ထည့္သၾင္းပုံႎႀိပ္ထားသည္။ မဵက္ႎႀာဖုံးတၾင္ သာသနာဖဵက္အာဏာရႀင္အစုိးရကုိ ဆန္ႚကဵင္ဳက၊ လူသတ္သမားအာဏာရႀင္အစုိးရကုိ ဆန္ႚကဵင္ဳက၊ ေကဵာင္းသားလူငယ္မဵား ဒီမုိကရက္တစ္အစည္းအရုံး(ဴမန္မာႎုိင္ငံ) စသဴဖင့္ ေဖာ္ဴပထားသည္။ (ဓာတ္ပုံ-မုိးမခ) No tags for this post.

Read more »

>မဲေပးဳကပၝဗဵႂိႚ တ့ဲ

>မဲေပးဳကပၝဗဵႂိႚ တ့ဲ

> မဲေပးဳကပၝဗဵႂိႚ တ့ဲ ဓာတ္ပုံသတင္း ဧဴပီ ၁၁၊ ၂၀၀၈ ေမလ ၁၀ရက္ေနႛ၌ ကဵင္းပမည္ဟု ဆုိေသာ ဖၾဲႚစည္းအုပ္ခဵႂပ္ပံု အေဴခခံဥပေဒဆုိင္ရာ လူထုဆႎၬခံယူပၾဲအတၾက္ ယမန္ေနႚက ရန္ကုန္႓မႂိႚတၾင္ သ႟ုပ္ဴပ ေလ့ကဵင့္ေနစဥ္။ (Photo: AFP) No tags for this post.

Read more »

>ဆရာဳကီး ေဳကးမုံဦးေသာင္း (ေအာင္ဗလ) စဵာပနအခမ္းအနား ဴမင္ကၾင္း

> ဆရာဳကီး ေဳကးမုံဦးေသာင္း (ေအာင္ဗလ) စဵာပနအခမ္းအနား ဴမင္ကၾင္း သတင္းဓာတ္ပုံ ဧဴပီ ၁၁၊ ၂၀၀၈ (ဓာတ္ပုံ ေကဵာ္သက္၊ မိုးမခ) No tags for this post.

Read more »

>The Voice of Monks from Saffron Revolution, September 2007

>The Voice of Monks from Saffron Revolution, September 2007

> ေရႊ၀ါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရးက သံဃာေတာ္ေတြရဲ႔ အသံ(ဦးေဃာသိတ နဲ႔ ဦးပညာသီရိ)ံမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၁ဧျပီ ၁၀၊ ၂၀၀၈ ၂၀၀၇ စက္တင္ဘာမွာ သံဃာေတာ္ေတြ စတင္ခဲ့တဲ့ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးေနာက္ပိုင္း တိဗက္ဘုန္းေတာ္ၾကီးေတြရဲ႔ လႈပ္ရွားမႈက ထပ္ခ်ပ္မကြာ လိုက္ပါလို႔လာပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာက ျပည္သူလူထုၾကီးတရပ္လုံးက လက္နက္မဲ့တဲ့ ရဟန္းသံဃာေတြဟာ စစ္အစိုးရေတြ အာဏာရွင္ေတြရဲ႔ နင္းေခ်မႈေအာက္ကေန ဘယ္လို ၾကံ့ၾကံ့ခံရပ္တည္ျပီး သူတို႔ရဲ႔ သာသနာကို ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ၾကသလဲ၊ စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံခဲ့ၾကသလဲဆိုတာကို ပကတိ သိျမင္လိုၾကတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ခရစ္ယာန္ေတြမွာ ေယရႈနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ေျပာစရာ၊ သူတို႔ သူေတာ္စင္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ေျပာစရာ မွတ္တမ္းေတြ၊ ပြဲလမ္းေတြ၊ ေအာက္ေမ့ဆုေတာင္းစရာေတြ အမ်ားၾကီး ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း မိတ္ေဆြတဦးက ေျပာျပပါတယ္။ ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာအသီးသီးမွာ ဟိုးတုန္းက...

Read more »

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ရခိုင္ျပည္ေျမာက္ပိုင္းအေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

  ရခိုင္ျပည္ေျမာက္ပိုင္းအေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၇ ယခုစာအုပ္မွာ...

Read more »

မိုးမခမဂၢဇင္း ေနာက္ဆံုးထုတ္ကို WE မွာ ဝယ္ပါ

By

မိုးမခမဂၢဇင္း ေနာက္ဆံုးထုတ္ကို WE မွာ ဝယ္ပါ (မုိးမခ) စက္တင္ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၇...

Read more »

မိုးမခထုတ္ ေမာင္စြမ္းရည္စာအုပ္ WE မွာ ဝယ္ပါ

By

မိုးမခထုတ္ ေမာင္စြမ္းရည္စာအုပ္ WE မွာ ဝယ္ပါ (မုိးမခ) စက္တင္ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၇...

Read more »

မုိးမခ ၾသဂတ္စ္ ထြက္ၿပီ

By

မုိးမခ ၾသဂတ္စ္ ထြက္ၿပီ ၾသဂတ္စ္ ၁၅၊ ၂၀၁၇ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ကေလာင္ရွင္ေတြရဲ႕...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္