>ခၾန္ပန္းစိန္ – ဴမန္မာ့ ထုံးစံသစ္မဵား

>ခၾန္ပန္းစိန္ – ဴမန္မာ့ ထုံးစံသစ္မဵား

> ဴမန္မာ့ ထုံးစံသစ္မဵား ခၾန္ပန္းစိန္ဇန္န၀ၝရီ ၃၀၊ ၂၀၀၈ (၁) ဒီလိုေနရာေလးမႀာ ေနရတာ သိပ္သက္သာတာပဲ။ ဘာလုိႚဆို ဒီမႀာက ဘယ္ေလာက္ပဲ ကိုယ္က အကူအညီေပးခဲ့ဖူး ခဲ့ဖူး၊ ဘယ္ေနရာမႀာပဲ ဴပန္ေတၾႚေတၾႚ၊ ႎႀႂတ္ဆက္တာ ဴပံႂးဴပတာမဵိႂး ဒီအရပ္မႀာမရႀိဳကဘူးေလ။ ဒၝေဳကာင့္ သိပ္သက္သာတယ္လိုႚေဴပာတာ၊ ေစဵးပဲသၾားသၾား လဘက္ရည္ဆိုပဲထိုင္ထိုင္ ဴပံႂးဴပႎႀုတ္ဆက္တ့ဲဲ ဓေလ့မရႀိႚဳကဘူး။ တခုေတာ့ရႀိတယ္။ ေကာင္းဘၾိႂင္ကားေတၾထဲကလို တေယာက္ကို တေယာက္ေတၾႚဳကရင္ ခၝးက ေသနတ္နဲႚ ထုတ္ပစ္ဳကေတာ့မယ့္ အိုက္တင္နဲႚ၊ ၀င္ထိုးေတာ့မယ့္ပံုနဲႚ တေယာက္ကို တေယာက္ဳကည့္ဳကတယ္။ ကိုယ္က တက္ကဆက္တိုႚ မက္ဆီကိုတိုႚ ေရာက္ေနသလား ေအာက္ေမ့ရတယ္။ ဒၝကလည္းတခုခုအေဳကာင္းေတာ့ရႀိမႀာေပၝ့ေလ၊ ထားလိုက္ပၝေတာ့၊ ဘယ္ေနရာ သၾားသၾား ဘယ္သူႚကိုမႀ သၾား ဴပံႂးဴပစရာ မလိုေတာ့ ေအးတာပဲ။ ကိုယ့္ကိုလည္း ဘယ္သူကမႀ...

Read more »

>ထိန္လင္း – မရႀိမဴဖစ္ ရမ္ဘို

>ထိန္လင္း – မရႀိမဴဖစ္ ရမ္ဘို

> မရႀိမဴဖစ္ ရမ္ဘိုထိန္လင္းဇန္န၀ၝရီ ၃၀၊ ၂၀၀၈ ဇန္န၀ၝရီ ၂၅ ရက္ေနႛက စလိုႛ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုမႀာ ရံုတင္ေနတဲ့ “ရမ္ဘို“ ရုပ္ရႀင္ကား ဳကည့္႓ပီးဳက႓ပီလား။ မဳကည့္ရေသးလိုႛ ကိုယ္တိုင္ သၾားမဳကည့္ဴဖစ္ေသးရင္ေတာင္ နီးစပ္ရာလူေတၾကို သၾားဳကည့္ဖိုႛ တိုက္တၾန္းေစခဵင္ပၝတယ္။ ဇာတ္ကားက ဴမန္မာဴပည္ရဲႚ မေကာင္းတဲ့အေဴခအေနေတၾကို ေကာင္းေကာင္း႒ကီး ရိုက္ဴပထားတာမိုႛ ေကာင္းတဲ့အရသာေရာ မေကာင္းတဲ့အရသာပၝ တခၝတည္း ခံစားသၾားရမယ္လိုႛ ဆိုရပၝလိမ့္မယ္။ ဘယ္သူကမႀ လာဘ္မထိုးရဘဲ ဴမန္မာဴပည္အေဳကာင္း ကမၲာကသိေအာင္ ရုပ္ရႀင္ရိုက္ခဲ့တဲ့သူေတၾကို ကဵေနာ္ကလည္း အခမဲ့ ေဳကာ္ဴငာေပးတဲ့သေဘာေပၝ့။ ဒီဇာတ္ကားကို ဴမန္မာသရုပ္ေဆာင္ေတၾနဲႛ ဴမန္မာဴပည္နယ္စပ္မႀာ ရုိက္လိမ့္မယ္လိုႛ သတင္းစကားေတၾ ႒ကိႂတင္ထၾက္ခဲ့ေပမယ့္ ဴမန္မာဴပည္နဲႛပတ္သက္လိုႛ တစၾန္းတစ ပဲ ပၝလိမ့္မယ္၊ အမဵား႒ကီး ေဇာင္းေပး႓ပီး ရိုက္လိမ့္မယ္လိုႛ မထင္ခဲ့မိပၝဘူး။ တကယ္ေတာ့ အဲဒၝရဲႚ...

Read more »

>ေအာင္ခဵႂိဴမ – စက္တင္ဘာ ၀ိဥာဥ္ေတၾ

>ေအာင္ခဵႂိဴမ – စက္တင္ဘာ ၀ိဥာဥ္ေတၾ

> No tags for this post.

Read more »

>ေသၾးစၾန္းလက္ေတၾကို ဘယ္သူေတၾ ႎႁတ္ဆက္ေလမလဲ

>ေသၾးစၾန္းလက္ေတၾကို ဘယ္သူေတၾ ႎႁတ္ဆက္ေလမလဲ

> ေသၾးစၾန္းလက္ေတၾကို ဘယ္သူေတၾ ႎႁတ္ဆက္ေလမလဲဂဵာနယ္လစ္ကိုကိုဇန္န၀ၝရီ ၂၉၊ ၂၀၀၈ ၂၀၀၆ ခုႎႀစ္အတၾက္ ဴမန္မာ့ရုပ္ရႀင္ထူးခ႗န္ဆုေတၾကို ေဖေဖာ္၀ၝရီလဆန္းပိုင္းမႀာ ေနဴပည္ေတာ္မႀာ ေပးေတာ့ မယ္တဲ့ခင္ဗဵ။ စက္တင္ဘာ လူသတ္စစ္အစိုးရက ေပးအပ္ခဵီးဴမႀင့္မယ့္ အကယ္ဒမီဆုေပးပၾဲ႒ကီးေပၝ့ခင္ဗဵာ။ ဴပည္တၾင္း ထုတ္ ဂဵာနယ္တေစာင္မႀာ ဖတ္ရတာကို ေဴပာဴပတာပၝ။ “ကၾန္ဖမ္း”ဴဖစ္မဴဖစ္ကေတာ့ ဂဵာနယ္လစ္ကိုကိုလည္း အာမမခံ ႎိုင္ဘူးခင္ဗဵ။ နအဖလက္ထက္မႀာက ဒီကေနႛ မနက္ဴဖန္ ေသခဵာတာရယ္လိုႛ ဘာဆိုဘာမႀ မရႀိေလေတာ့ တပ္အပ္မ ေဴပာႎိုင္တာကို အဴပစ္လိုႛ မဆိုပၝနဲႛေပၝ့ေနာ္။ ဟုတ္တယ္ ဟုတ္။ အရင့္အရင္ ႎႀစ္ကာလေတၾတုန္းကေတာ့ အကယ္ဒမီဆုေပးပၾဲ နီးလာရင္ ပရိသတ္ေတၾ လႁပ္လႁပ္ရႀားရႀား မုန္ႛ ဖုတ္စား (အဲေလ … ေယာင္လိုႛ) စိတ္၀င္တစား ရႀိတတ္ဳကေပမယ့္ ဒီကႎႀစ္မႀာေတာ့ ဴပည္သူေတၾခမဵာ စိတ္၀င္စား...

Read more »

>ရမ္ဘိုနဲႚ ရုပ္ရႀင္ရုံထဲက ခဵစ္ေသာ ဗမာဴပည္

>ရမ္ဘိုနဲႚ ရုပ္ရႀင္ရုံထဲက ခဵစ္ေသာ ဗမာဴပည္

> ရမ္ဘိုနဲႚ ရုပ္ရႀင္ရုံထဲက ခဵစ္ေသာ ဗမာဴပည္ မီးလ႖ံေဴမေခၾး ဇန္န၀ၝရီ ၂၉၊ ၂၀၀၈ မစံတိုႚေရ ငၝတို ရမ္ဘုိ ဒီေနႚ သၾားဳကည့္ဳကတယ္။ ေသာဳကာေနႚက ရုံတင္တာပၝ။ ဗမာဴပည္ထဲကို ခရစ္ယန္အဲန္ဂဵီအို အဖၾဲႚ၀င္ေတၾကို ၀င္ကယ္တဲ့ ဇာတ္လမ္းပၝ။ ဗမာသရုပ္ေဆာင္ေတၾ ပၝတယ္။ ဒီကားဴပီးမႀ စက္တင္ဘာ အေရးအခင္း ဴဖစ္ေပမယ့္ ပထမဆုံး ကား မစမီ လက္ရႀိႎိုင္ငံေရးအခင္းအကဵင္းေနာက္ခံ စက္တင္ဘာအေရးအခင္းက ပုံေတၾဴပတယ္။ ဘုန္းဘုန္းတိုႚ ဆႎၬဴပေနတာေတၾ။ စီအဲန္အဲန္ကဴပတဲ့ စစ္သားေတၾ ေကဵာင္းသားကို ႎႀိပ္စက္တာေတၾ အကုန္ ဴပတယ္။ မိတ္ေဆၾတေယာက္ကဆိုရင္ ရုံေရႀႚမႀာ လက္မႀတ္၀ယ္ဴပီးကို လာသမ႖ ဗမာေတၾအကုန္ သူ၀ယ္ဴပတယ္။ ရုံထဲမႀာ ဗမာေတၾ အဴပည့္ပဲ တဲ့။ စစ္သားတေယာက္ကို သတ္လိုက္ရင္၊ လူေတၾက...

Read more »

>ေမာင္စစ္မင္း (ဴမန္မာႎိုင္ငံ ေတးေရးဆရာမဵား) – ငၝသည္ ေတာ္လႀန္ေရး

>ေမာင္စစ္မင္း (ဴမန္မာႎိုင္ငံ ေတးေရးဆရာမဵား) – ငၝသည္ ေတာ္လႀန္ေရး

> ငၝသည္ ေတာ္လႀန္ေရးေမာင္စစ္မင္း (ဴမန္မာႎိုင္ငံ ေတးေရးဆရာမဵား)ဇန္န၀ၝရီ ၂၈၊ ၂၀၀၈ ငၝတိုႚသည္ ငၝတိုႚ၏ ႎႀလုံးသားမဵားအား ေမးဳကည့္၏ငၝတိုႚႎႀလုံးသားမဵားက ေဴဖ၏ ငၝသည္ ေတာ္လႀန္ေရး ငၝတိုႚသည္ ငၝတိုႚ၏ အေသၾးအသားမဵားအား ေမးဳကည့္၏ငၝတိုႚ၏ အေသၾးအသားမဵားက ေဴဖ၏ ငၝသည္ ေတာ္လႀန္ေရး ငၝတိုႚသည္ ငၝတိုႚခႎၨာအား ေမးဳကည့္၏ငၝတိုႚ၏ ခႎၨာက ေဴဖ၏ ငၝသည္ ေတာ္လႀန္ေရး No tags for this post.

Read more »

>ကဗဵာဆရာေစာေ၀ အင္းစိန္ေထာင္သုိႛေဴပာင္းေရၿႛခဵႂပ္ေႎႀာင္ခံရ၊ စာေပအသိုင္းအ၀ိုင္းက တခုခု တုံႛဴပန္သင့္သည္ဟု ေဴပာဆိုမႁမဵားရႀိ

> ကဗဵာဆရာေစာေ၀ အင္းစိန္ေထာင္သုိႛေဴပာင္းေရၿႛခဵႂပ္ေႎႀာင္ခံရ၊ စာေပအသိုင္းအ၀ိုင္းက တခုခု တုံႛဴပန္သင့္သည္ဟု ေဴပာဆိုမႁမဵားရႀိမုိးမခအေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ဇန္န၀ၝရီ ၂၈၊ ၂၀၀၈ ဴပည္ထဲေရး၀န္႒ကီးရုံးတၾင္ ေခၞယူစစ္ေဆးဴခင္းခံေနရသူ ကဗဵာဆရာကုိေစာေ၀သည္ ဴပီးခ့ဲသည့္ ေသာဳကာေနႛတၾင္ အင္းစိန္အကဵဥ္းေထာင္သုိႛ ေဴပာင္းေရၿႛခဵႂပ္ေႎႀာင္ခံရသည္ဟု အကဵဥ္းဦးစီးဌာနမႀ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးက ေဴပာဴပသည္။ ကုိေစာေ၀အား ရာဇ၀တ္သားမဵားႎႀင့္မဟုတ္ဘဲ၊ ႎုိင္ငံေရး အကဵဥ္းသားမဵားရိႀသည့္ အေဆာင္ဘက္တၾင္ ထိန္းသိမ္းထားဴခင္းဴဖစ္သည္ဟု အဆုိပၝ အမည္မေဖာ္လုိသူ ၀န္ထမ္းက ဆက္လက္ေဴပာဳကားသည္။ အာဏာပုိင္တုိႛက ကုိေစာေ၀အား ဴပီးခ့ဲသည့္ အဂႆၝေနႛ (ဇန္န္၀ၝရီ ၂၂ရက္ေနႛ)တၾင္ ေခၞေဆာင္သၾားခ့ဲဴခင္းဴဖစ္သည္။ အခဵစ္ကဗဵာတၾင္ေဖာ္ဴပခ့ဲသည့္ အဴငင္းပၾားဖၾယ္ကဗဵာတစ္ပုဒ္ေဳကာင့္ စစ္ေဆးေမးဴမန္းရန္ ေခၞေဆာင္သၾားဴခင္းဴဖစ္သည္။ “အခုလို စာေရးဆရာတေယာက္ကို ခိုင္လုံတဲ့ အေဳကာင္းမရႀိဘဲ၊ တစုံတရာ နစ္နာေစလိုတဲ့ ရည္ရၾယ္ခဵက္နဲႛ လုပ္ဳကံဴခင္း ခံလိုက္ရတာကို ဴမန္မာစာေပအသိုင္းအ၀ုိင္းက တခုခု တုံႛဴပန္ေဴပာဆိုသင့္ပၝတယ္။ အားလုံးက...

Read more »

>ဘယ္သူေတၾ ဘာမဵား ဘေလာ့ဂ္ေနသလဲ – ႎႀစ္သစ္ကူး ႎုိင္ငံသား

>ဘယ္သူေတၾ ဘာမဵား ဘေလာ့ဂ္ေနသလဲ – ႎႀစ္သစ္ကူး ႎုိင္ငံသား

> ဘယ္သူေတၾ ဘာမဵား ဘေလာ့ဂ္ေနသလဲ – ႎႀစ္သစ္ကူး ႎုိင္ငံသား မုိးကုပ္စက္၀ုိင္းဇန္န၀ၝရီ ၂၈၊ ၂၀၀၈ ႎုိင္းႎုိင္းစေန၊ ႎႀစ္သစ္ရာသီ၊ ၂၇-၁-၂၀၀၈http://nineninesanay.blogspot.com/2008/01/blog-post_27.html ဳကက္ဖေတၾကုိ သင္းကၾပ္တ့ဲအေဳကာင္း ဳကားဖူးပၝသလား။ ဘယ္လုိ၊ ဘာေဳကာင့္ စီရင္ရတယ္ ဆုိတာကုိေတာ့ မေနႛတုန္းက ႎုိင္းႎုိင္းစေနရဲႛ ႎႀစ္သစ္ရာသီ ေဆာင္းပၝးမႀာ ေရးထားပၝတယ္။ စိတ္၀င္စားဖၾယ္ အေဳကာင္းအရာကုိ ကေလာင္သၾက္သၾက္နဲႛ ဟာသေႎႀာဴပီး မႀတ္တမ္းတင္ထားပၝတယ္။ တေနႛတုန္းကလည္း ဒီေခၝင္းစဥ္နဲႛပဲ တစ္ပုဒ္ေရးခ့ဲပၝေသးတယ္။ တရုပ္ႎႀစ္သစ္ကူးကာလ ငယ္စဥ္ဘ၀ အေတၾႛအ႒ကႂံေတၾကုိပဲ ေရးဖဲၾႛထားတာပၝ။ ဒၝေဳကာင့္ ေခၝင္းစဥ္တစ္ခုတည္း ေပးထားပုံရပၝတယ္။ ႎုိင္းႎုိင္းစေနဟာ ထုိင္၀မ္ႎုိင္ငံမႀာ ေကဵာင္းတက္ေနသူဴဖစ္ပၝတယ္။ သူႛအေရးအသားေတၾမႀာ အဂႆလိပ္ဘာသာအဴပင္၊ တရုပ္ဘာသာနဲႛေဖာ္ဴပတ့ဲ စာနယ္ဇင္းေတၾကုိ ကုိးကားထားပၝတယ္။ ဘာသာစကားကုိ တစ္ခုထက္ပုိဴပီး တတ္ကဵၾမ္းဴခင္းဴခင္းဟာ ဘေလာ့ဂ္တစ္ေယာက္အတၾက္ အားသာခဵက္တစ္ခုဴဖစ္တယ္ဆုိတာ သူႛဘေလာ့ဂ္က...

Read more »

>မိုးမခ ရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီ

>မိုးမခ ရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီ

> မိုးမခ ရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီဇန္န၀ၝရီ ၂၇၊ ၂၀၀၈ ႎႀစ္ဆန္းမဂႆလာ မိုးမခေတးသစ္ – ဦးပန္တဵာသတင္းတိုထၾာ နဲႚ သီခဵင္းပေဒသာထင္ေပၞေဳကာ္ဳကား နာေရးသတင္းမဵားကဗဵာဆရာတင္မိုး ႎႀစ္ပတ္လည္ ေအာက္ေမ့ဖၾယ္အစီအစဥ္ဖန္မီးအိမ္ ဴမႀပ္ကၾက္ – ဖုိးသံေခဵာင္းခဵင္းမိုင္ေရာက္ သီးေလးသီးနဲႛ ေဆးေရာင္စုံအဴငိမ့္ ဴပက္လုံးသစ္၅ သိန္းဴဖင့္ သမီးကို ေရာင္းရန္ရႀိသည္မင္းသိခႆရဲႚ ေနာက္ဆုံးအေဴခအေနနဲႚ ဒီမိုကေရစီတရားသူေတာင္းစားႎိုင္ငံေတာ္ဆီသိုႚ – ဧရာ၀တီ ဦးပန္တဵာ၊ နန္းေဖာေဆး စီစဥ္သည္ No tags for this post.

Read more »

>ဴမန္မာဴပည္ရႀိရာကို မဵက္ႎႀာမူပၝ အဲဒီအရပ္မႀာ သင္ရဲႛ အိမ္ ရႀိသည္

>ဴမန္မာဴပည္ရႀိရာကို မဵက္ႎႀာမူပၝ အဲဒီအရပ္မႀာ သင္ရဲႛ အိမ္ ရႀိသည္

> ဴမန္မာဴပည္ရႀိရာကို မဵက္ႎႀာမူပၝအဲဒီအရပ္မႀာ သင္ရဲႛ အိမ္ ရႀိသည္ေမာင္ရစ္ဇန္န၀ၝရီ ၂၈၊ ၂၀၀၈ ဆရာေရ … ဆရာဆီ စာေရးမယ္နဲႚ ၁ ႎႀစ္သာ ဳကာသၾားတယ္၊ မေရးဴဖစ္ဘူး။ အခုေတာ့ ေရးရေတာ့မယ္။ စေနေနႚက ဆရာအတၾက္ ကၾယ္လၾန္ဴခင္း ၁ ႎႀစ္ဴပည့္ မိုးမခအစဴပႂတဲ့အရပ္ ဆန္ဖရန္စစၤကိုမႀာ လုပ္တယ္။ ဆရာ့ကိုခဵစ္တဲ့ ဴမန္မာမိသားစုေတၾက သူတိုႚ အိမ္အသီးသီးက ဴပင္ဆင္လာဳကတဲ့ ဆၾမ္းဟင္းခၾက္ေတၾနဲႚ ဆရာေတာ္ေတၾကို စုေပၝင္းဆၾမ္းကပ္ဳကတယ္။ ဆရာနဲႚတကၾ ဴမန္မာဴပည္သူ ဴပည္သားေတၾအတၾက္ ေကာင္းမႁကုသိုလ္ေတၾ အရင္းတည္ဴပီး အမ႖ေ၀တယ္။ ပရိတ္တရားေတၾ နာဳကတယ္။ ဆရာေတာ္ေတၾက ဆရာနံမယ္ကို အမႀတ္တရဴပႂဴပီး ဴမန္မာဴပည္ဳကီးအတၾက္ ႎႀစ္သစ္ကူး အႎၨရာယ္ကင္းေအာင္ ပရိတ္ေတၾရၾတ္ဳကတယ္။ ဴပီးေတာ့ အဲဒီေနႚက ၂၀၀၇ စက္တင္ဘာ အေရးေတာ္ပုံ...

Read more »

>ေတာ္ဘုရားေလး အထိမ္းအမႀတ္ စာေပဆု ခဵီးဴမႀင့္ပၾဲ ၂၆ ဇန္န၀ၝရီက ကဵင္းပ

>ေတာ္ဘုရားေလး အထိမ္းအမႀတ္ စာေပဆု ခဵီးဴမႀင့္ပၾဲ ၂၆ ဇန္န၀ၝရီက ကဵင္းပ

> ေတာ္ဘုရားေလး အထိမ္းအမႀတ္ စာေပဆု ခဵီးဴမႀင့္ပၾဲ ၂၆ ဇန္န၀ၝရီက ကဵင္းပမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ဇန္န၀ၝရီ ၂၈၊ ၂၀၀၈ ၂၀၀၆ ဇၾန္လတၾင္ ကၾယ္လၾန္ခဲ့ေသာ အမဵႂိးသားေရး၊ ဴငိမ္းခဵမ္းေရးႎႀင့္ လၾတ္လပ္စၾာ ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဆို ေရးသားခၾင့္ ကိစၤတိုႚတၾင္ အဴမဲတက္႔ကစၾာ လႁပ္ရႀားေဆာင္ရၾက္သူ ေတာ္ဘုရားေလး အထိမ္းအမႀတ္အဴဖစ္ စာေပဆုခဵီးဴမင့္ပၾဲကို ကဵန္ရစ္သူ ဇနီး ေဒၞခင္ေမ၊ သမီး ေဒ၀ီသန္ႚဇင္ မိသားစု၀င္မဵားႎႀင့္ စာေပခဵစ္သူမဵား စုေ၀းဴပီး ကဵင္းပလဵက္ရႀိရာ ၂၀၀၇ ခုႎႀစ္အတၾက္ စာေပဆုမဵားကို ယခု ၂၀၀၈၊ ဇန္န၀ၝရီ ၂၆ ရက္ေနႚက ရန္ကုန္ဴမိႂႚ၊ သမၳတဟိုတယ္ခန္းမ၌ ဴပႂလုပ္ခဲ့ေဳကာင္း သိရႀိရပၝသည္။ စာေပဆုမဵားတၾင္ စာေရးဆရာမ ႎႀင္းပန္းအိမ္ႎႀင့္ ဳကည္ေမာင္သန္း တိုႚ ရရႀိေဳကာင္း ဳကားသိရေသာ္လည္း...

Read more »

>ေဆးေရာင္စုံအဴငိမ့္ ခဵင္းမုိင္တၾင္လည္း ေအာင္ပဲၾခံ

>ေဆးေရာင္စုံအဴငိမ့္ ခဵင္းမုိင္တၾင္လည္း ေအာင္ပဲၾခံ

> ေဆးေရာင္စုံအဴငိမ့္ ခဵင္းမုိင္တၾင္လည္း ေအာင္ပဲၾခံ မုိးမခအေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ဇန္န၀ၝရီ ၂၇။ ၂၀၀၈ ယမန္ေနႛညေနက သီးေလးသီးႎႀင့္ ေဆးေရာင္စုံအဴငိမ့္၏ ဴပည္ပေဖဵာ္ေဴဖပဲၾ တခုကုိ ထုိင္းႎုိင္ငံ၊ ခဵင္းမုိင္ (ဇင္းမယ္)ဴမိႂႛေတာ္တၾင္ဴပႂလုပ္ခ့ဲသည္။ အဴငိမ့္သဘင္ေဖဵာ္ေဴဖပဲၾႎႀင့္ ႎႀစ္ေပၝင္းမဵားစၾာ ေ၀းကၾာေနသည့္ ခဵင္းမုိင္ေရာက္ ဴမန္မာဴပည္သား ၅၀၀ ခန္ႛ သၾားေရာက္အားေပးခ့ဲသည္။ ခဵင္းမုိင္တကၠသုိလ္၀င္းအတၾင္းဴပႂလုပ္သည့္ အဴငိမ့္ပဲၾတၾင္ အဴငိမ့္စင္ ေသးငယ္ေသာေဳကာင့္ ႒ကိႂတင္ဴပင္ဆင္ထားသည့္ ေဖဵာ္ေဴဖေရးအစီအစဥ္အခဵႂိႛ ဖဵက္လုိက္ရသည္။ အသင့္သၾင္းဴပီးသား သီခဵင္းမဵား၊ တီးလုံးမဵားကုိ ဖၾင့္၍ ကဴပေဖဵာ္ေဴဖခ့ဲသည္။ လူရၿင္ေတာ္တုိႛ၏ဴပက္လုံးခၾင္မဵားတၾင္လည္း ေနာက္ခံေတးဂီတ အကူအညီ ေပးသည့္ ဆုိင္းအဖဲၾႛမပၝ၀င္ဘဲ အဆင္ေဴပစၾာ တင္ဆက္ႎုိင္ခ့ဲသည္။ ပရိသတ္ ႎႀစ္သက္ေသာ အစီအစဥ္မဵားတၾင္ ကရင္ဒုံးယိမ္းအက၊ ဦးေရၿရုိးစုံတဲၾအက၊ “ကၾယ္ေပဵာက္လုနီးပၝးဴဖစ္ေန“ေသာ သံခဵပ္မဵားလည္း ပၝ၀င္သည္။ အသံလၿင့္ဌာနမဵား လိမ္ညာေနသည္ ဟူေသာ...

Read more »

>ဗမာဴပည္ လၾတ္ေဴမာက္ေရး အႎုပညာဴပပၾဲ ၂၂ ရက္က လန္ဒန္မႀာ ကဵင္းပ

>ဗမာဴပည္ လၾတ္ေဴမာက္ေရး အႎုပညာဴပပၾဲ ၂၂ ရက္က လန္ဒန္မႀာ ကဵင္းပ

> ဗမာဴပည္ လၾတ္ေဴမာက္ေရး အႎုပညာဴပပၾဲ ၂၂ ရက္က လန္ဒန္မႀာ ကဵင္းပမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၄ဇန္န၀ၝရီ ၂၇၊ ၂၀၀၈ ဇန္န၀ၝရီ ၂၂ ရက္ေနႚက ပတ္အင္ဗင္းနယူးမႀာ ဴမန္မာပန္းခဵီဆရာ ထိန္လင္း၊ ဂဵပန္အႎုပညာရႀင္ ကီရီကာ ကီကီ နဲႚ အက္လစ္စတာ မက္လဲင္နန္တိုႚ သုံးဦးတိုႚက ဴမန္မာဴပည္လၾတ္ေဴမာက္ေရး အႎုပညာဴပပၾဲတခု ကဵင္းပခဲ့ပၝတယ္။ ဓာတ္ပုံမႀတ္တမ္းမဵားကို တင္ဆက္လိုက္ပၝရေစ။ No tags for this post.

Read more »

>စက္တင္ဘာ သံဃာ့ အေရးေတာ္ပုံ ၄ လဴပည့္ ပန္းခဵီ

>စက္တင္ဘာ သံဃာ့ အေရးေတာ္ပုံ ၄ လဴပည့္ ပန္းခဵီ

> စက္တင္ဘာ သံဃာ့ အေရးေတာ္ပုံ ၄ လဴပည့္ ပန္းခဵီဳသရသဇန္န၀ၝရီ ၂၆၊ ၂၀၀၈ No tags for this post.

Read more »

>ေစာေ၀၊ ၀ုိင္း၀ုိင္းလည္ဴမတ္ခုိင္၊ ေဳကးမုံ၊ ဴမန္မာ့အလင္း

>ေစာေ၀၊ ၀ုိင္း၀ုိင္းလည္ဴမတ္ခုိင္၊ ေဳကးမုံ၊ ဴမန္မာ့အလင္း

> မုိးမခေတာထဲက သတင္းအပုိင္းအစမဵား – ေစာေ၀၊ ၀ုိင္း၀ုိင္းလည္ဴမတ္ခုိင္၊ ေဳကးမုံ၊ ဴမန္မာ့အလင္းအေ၀းဳကည့္ဴမန္ေဴပာင္းဇန္န၀ၝရီ ၂၇၊ ၂၀၀၈ ေစာေ၀ အခဵစ္ဂဵာနယ္မႀာ ေဖာ္ဴပထားတ့ဲ ကုိေစာေ၀ရဲႛ ေဖေဖာ္၀ၝရီဆယ့္ေလးကဗဵာနဲႛ ပတ္သက္ဴပီး အမဵႂိးမဵႂိး ေဴပာဆုိေနဳကပၝတယ္။ တခဵႂိႛကေတာ့ ဒီကဗဵာဖတ္ဴပီး “ေရၿအတိခဵထားေသာလက္မဵားဴဖင့္ လက္ခုပ္တီး၍ရယ္” လုိက္ခဵင္ပၝသတ့ဲ။ ကဲ … ဘယ္သူေတၾ ဘယ္လုိပဲရယ္ရယ္ သတင္းဌာနေတၾမႀာ ေဖာ္ဴပခ့ဲတ့ဲ စိတ္၀င္စားစရာ ေဴပာဆုိခဵက္တခဵႂိႛကုိ ေလ့လာဳကည့္ဳကပၝစုိႛ။ “သူႛကဗဵာကို ကဵမလည္းနားမလည္ဘူး။ အခဵစ္ကဗဵာတခု အေနနဲႛ ဴမင္တာပဲ။ အဲဒီေတာ့ ဒီေနႛမႀ သူမဵားေဴပာမႀပဲ ဒီလုိဴဖစ္ေနတယ္ဆိုတာ သိရတယ္။“ ကုိေစာေ၀ရဲႛဇနီး နန္းစန္းစန္းေအး (ဒီဗီၾဘီ ၂၃-၁-၂၀၀၈) “ကဵေနာ္ကေတာ့ ဒၝ အခဵစ္ကဗဵာလုိႛပဲ ယူဆပၝတယ္။“ ဴမတ္ခုိင္၊ အခဵစ္ဂဵာနယ္အယ္ဒီတာခဵႂပ္ (မဇၤဵိမ ၂၃-၁-၂၀၀၈)...

Read more »

>ေမာင္စစ္မင္း (ဴမန္မာႎိုင္ငံ ေတးေရးဆရာမဵား) – ေဒၝင္းအလံ

>ေမာင္စစ္မင္း (ဴမန္မာႎိုင္ငံ ေတးေရးဆရာမဵား) – ေဒၝင္းအလံ

> ေဒၝင္းအလံေမာင္စစ္မင္း (ဴမန္မာႎိုင္ငံ ေတးေရးဆရာမဵား)ဇန္န၀ၝရီ ၂၆၊ ၂၀၀၈ ေကဵာင္းနံရံတ၀ိုက္မႀာ ေဒၝင္းအလံ ဴပန္စိုက္မယ္လိုႚေဴပာဳကားခဲ့တဲ့စကားဒၝ အမႀန္တရားပဲ။ လႀမ္းဳကည့္လိုက္ပၝလားစက္တင္ဘာ ေတာ္လႀန္ေရးမႀာ‘”၈၈” ရဲႛ ေဒၝင္းအလံမဵားေလမႀာ တလူလူ လၾင့္တက္ခဲ့ဴပီဒၝ အမႀန္တရားပၝ။ (ယေနႚ၊ စက္တင္ဘာေတာ္လႀန္ေရး၊ သံဃာတိုႚေသၾးေဴမကဵဴခင္း ၄ လေဴမာက္ အမႀတ္တရ ေဖာ္ဴပသည္) No tags for this post.

Read more »

>ဳသရသ – အေမ့ေကဵာင္းက ေခၝင္းေလာင္းသံ

>ဳသရသ – အေမ့ေကဵာင္းက ေခၝင္းေလာင္းသံ

> အေမ့ေကဵာင္းက ေခၝင္းေလာင္းသံ ဳသရသဇန္န၀ၝရီ ၂၆၊ ၂၀၀၈ ဴပာေမႀာင္ေသာ ေကာင္းကင္ ကန္ႚလန္ႚကာဳကီးတခု ကဵေနာ့္ေရႀႚမႀာ ေရာက္ေနသည္။ ၄င္း ေကာင္းကင္ဳကီးကို အုတ္တံတိုင္းနက္ဳကီးက ကန္ႚလန္ႚဴဖတ္ထားသည္။ သံတိုင္မဵားက အစိပ္စိပ္ပိုင္းထားသည္။ မရဲတရဲလင္းေနေသာ လေရာင္ကေလးသည္ တံတိုင္းႎႀင့္ သံတိုင္မဵားကိုဴဖတ္ကာ ကဵေနာ့္ေဘးတၾင္ အသာေလး ေခၾေနသည္။ ဳကယ္ကေလးေတၾက သူတိုႚအသက္ရႀင္ေနေသးေဳႛကာင္းကို မႀိတ္တုတ္မႀိတ္တုတ္လုပ္ကာ အခဵက္ဴပေနသည္၊ ကဵေနာ့္အေတၾးမဵားက ပဵင္းပဵင္းရိရိ ရၾက္လၿင့္ေနေသာ မိုးတိမ္တိုႚႎႀင့္အတူ ေမဵာလၾင့္ေနသည္။ “ေကာင္းကင္ဳကီးဟာ ေကဵာက္သင္ပုန္းေပၝ့ … ဳကယ္၀လုံးေတၾ ေရးဳကမယ္ “ လၾန္ခဲ့ေသာ ႎႀစ္ေပၝင္း ၄၀ ေကဵာ္ ကဵေနာ္ငယ္ငယ္ ၅ တန္း ေကဵာင္းသား အရၾယ္က ဖတ္ဖူးခဲ့ေသာ ဆရာတင္မိုး၏ အေမ့ေကဵာင္း ကဗဵားကေလးကို ဴပန္သတိရေနမိသည္။ ေဖေဖက...

Read more »

>ဴမန္မာဴပည္ဖၾား ကုလအထူးကုိယ္စားလႀယ္္

>ဴမန္မာဴပည္ဖၾား ကုလအထူးကုိယ္စားလႀယ္္

> ဆံပင္ညႀပ္ဆုိင္ထဲကမုန္တုိင္း – ဴမန္မာဴပည္ဖၾား ကုလအထူးကုိယ္စားလႀယ္္ေကလတ္ဇန္န၀ၝရီ ၂၆၊ ၂၀၀၈ ယေနႛအဖုိႛ ဆံပင္ညႀပ္ဆရာတစ္ေယာက္ ေဖာက္သည္မဵားႎႀင့္ အလုပ္ပိေနသည္။ အမဵားစုမႀာ လူငယ္မဵားဴဖစ္သည္။ ေသာဳကာေနႛဴဖစ္ေသာ္လည္း ဆုိင္ထဲတၾင္ လူက အဴပည့္။ ေဖာက္သည္တစ္ဦး တံခၝး၀တၾင္ ေပၞလာဴပီး ဆုိင္ထဲရိႀ မဂၢဇင္းဖတ္၊ ေလပစ္ေနေသာသူမဵားကုိ လႀမ္းဳကည့္သည္။ ထုိႛေနာက္ သူႛအလႀည့္ေရာက္ရန္ မည္မ႖ဳကာဳကာေစာင့္ရမည္နည္းဟု ဆံပင္ညႀပ္ဆရာကုိ ေမးသည္။ “ဘာမဵား အရင္လုိေနတာလဲကၾ ေမာင္ေကာင္းရ၊ မင္းက မစၤတာဂမ္ဘာရီနဲႛ ေတၾႛမႀာမုိႛလား။” ဆံသဆရာက ေငၝ့လုိက္သည္။ ထုိလူငယ္က ဴပႂံးလုိက္ဴပီး “ဟုတ္တာေပၝ့ ဗဵ၊ မစၤတာဂမ္ဘာရီကုိ ကဵေနာ္ေဴပာထားတယ္၊ ဴမန္မာစကားသင္ေပးဖုိႛ လာခ့ဲမယ္ လိုႛ။ “ဟု ဆုိသည္။ “သူက ဴမန္မာစကား ဘာေဳကာင့္ သင္ရမႀာလဲ“ ဆံသဆရာက မဵက္ခုံးပင့္ဴပီး...

Read more »

>အယ္ဒီတာ ဴမတ္ခိုင္က ေစာေ၀ ကဗဵာကို စာေရးသူအား အသိမေပးဘဲ ထည့္သၾင္းေဖာ္ဴပဴခင္း

>အယ္ဒီတာ ဴမတ္ခိုင္က ေစာေ၀ ကဗဵာကို စာေရးသူအား အသိမေပးဘဲ ထည့္သၾင္းေဖာ္ဴပဴခင္း

> အယ္ဒီတာ ဴမတ္ခိုင္က ေစာေ၀ ကဗဵာကို စာေရးသူအား အသိမေပးဘဲ ထည့္သၾင္းေဖာ္ဴပဴခင္းမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ဇန္န၀ၝရီ ၂၅၊ ၂၀၀၈ ဇန္န၀ၝရီလ ၂၁ ေနႚထုတ္ အခဵစ္ဂဵာနယ္မႀာ ေဖာ္ဴပခဲ့တဲ့ ေစာေ၀ရဲႚ ကဗဵာဟာ စစ္အာဏာရႀင္ သန္းေရၿကို စာ၀ႀက္နဲႚ သေရာ္ထားတယ္ဆိုဴပီး ဴပည္တၾင္းေကာ၊ ဴပည္ပမႀာပၝ လႁပ္လႁပ္ရႀားရႀား ဴဖစ္သၾားခဲ့ပၝတယ္။ ကဗဵာဆရာ ေစာေ၀ကို ဴပည္ထဲေရးရုံးမႀာ ေခၞယူစစ္ေဆးေနခဵိန္မႀာ အယ္ဒီတာ ဴမတ္ခိုင္ကေတာ့ ေနဴပည္ေတာ္မႀာ ေရာက္ေနလိုႚ သတင္းလႀမ္းယူလိုႚ မရခဲ့ပၝဘူး။ စစ္ေထာက္လႀမ္းေရးမဵားသာမက စစ္တပ္အသိုင္းအ၀ိုင္းမဵားအဴပင္၊ ဴပည္တၾင္း ဴပည္ပက ဴမန္မာအေရး လႁပ္ရႀားသူမဵား၊ စိတ္၀င္စားသူမဵားဳကား အေရးတယူ၊ လက္ဆင့္ကမ္း ဴဖန္ႚေ၀တာေတၾ၊ လိုက္လံသိမ္းဆီး ပိတ္ဆိုႚတာေတၾ ဴဖစ္ေစခဲ့တဲ့ကဗဵာဟာ မႎႀစ္ကတည္းက စာေပစိစစ္ေရးက ပယ္ထားတဲ့ ကဗဵာလိုႚ...

Read more »

>ကမာၲဴပားဴပီ – ကာတၾန္းေမာင္ရစ္

>ကမာၲဴပားဴပီ – ကာတၾန္းေမာင္ရစ္

> ကမာၲဴပားဴပီ – ကာတၾန္းေမာင္ရစ္ဇန္န၀ၝရီ ၂၅၊ ၂၀၀၈ No tags for this post.

Read more »

>စိုးေဇယဵထၾန္း – လူႚေလာက နိဗာန္ဘုံ

>စိုးေဇယဵထၾန္း – လူႚေလာက နိဗာန္ဘုံ

> လူ႔ေလာက နိဗၺာန္ဘုံစိုးေဇယ်ထြန္းဇန္န၀ါရီ ၂၅၊ ၂၀၀၈ ကၽြန္ေတာ္၏ သူငယ္ခ်င္း တစ္ေယာက္က သူ႔တူေလး အေၾကာင္း ေျပာျပသည္။ သူ႔တူေလးသည္ ငါးႏွစ္အရြယ္ခန္႔ ရွိေနၿပီ ျဖစ္ၿပီး လန္ဒန္တြင္ေမြးသည္ဟု ဆိုသည္။ မိဘမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား မ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း လန္ဒန္တြင္ ေနရေသာေၾကာင့္ ျမန္မာစကား တတ္ျခင္းမရွိဟု ဆိုသည္။ “ငါတို႔ အစ္ကို အလည္ျပန္လာေတာ့ ငါတို႔တူေလးလည္း ပါလာတယ္။ သူ႔ကို ျမန္မာစကား ေျပာတတ္ေအာင္ ဆိုၿပီး ငါတို႔ ၀ိုင္းသင္ၾကတာ။ သူေနသြားတဲ့ ႏွစ္ပတ္ေလာက္ အတြင္းမွာ တျခား စကားေတြ တတ္ မတတ္ေတာ့ မသိဘူး။ စကား ႏွစ္ခြန္းကိုေတာ့ ေကာင္းေကာင္း ေျပာတတ္သြားတယ္” သူ႔တူေလး ေျပာ တတ္သြားသည့္ စကားႏွစ္ခြန္းက ဘာလဲဟု ေမးၾကည့္လိုက္ေတာ့။...

Read more »

>ရဲေဘာ္ဖိုးသံေခဵာင္း – လၾတ္လပ္ေရးတိုက္ပၾဲက ႌၿန္ဴပခဲ့တာေတၾ

>ရဲေဘာ္ဖိုးသံေခဵာင္း – လၾတ္လပ္ေရးတိုက္ပၾဲက ႌၿန္ဴပခဲ့တာေတၾ

> လၾတ္လပ္ေရးတိုက္ပၾဲက ႌၿန္ဴပခဲ့တာေတၾရဲေဘာ္ဖိုးသံေခဵာင္းဇန္န၀ၝရီ ၂၅၊ ၂၀၀၈ ကဵေနာ္တိုႛတေတၾ အသားလၾတ္ ဘ၀င္ကိုင္ေနတာမဟုတ္ပၝ။ ဒၝေပမဲ့ မႀန္တာကိုေတာ့ ေဴပာရပၝမယ္။ အထူးသဴဖင့္ အခုလို အခၝမႀာ ေဴပာရပၝမယ္။ အဲဒၝက တဴခားမဟုတ္ပၝ၊ ဗမာဴပည္သူေတၾဟာ ကိုယ့္အစၾမ္းနဲႛကိုယ္၊ ဘယ္သူႛကိုမႀအားမကိုးဘဲ တိုက္ပၾဲ သဏၵာန္မဵိႂးစံု ဆင္ႎၿဲ႓ပီး၊ နယ္ခဵဲႛႎႀစ္မဵိႂးကို တၾန္းလႀန္႓ပီး လၾတ္လပ္ေရးရခဲ့တယ္ ဆိုတဲ့ အခဵက္ပဲဴဖစ္ပၝတယ္။ ကမၲာစစ္ေတၾဟာ ကမၲာ့အခင္းအကဵင္းအေဴပာင္းအလဲေတၾကို ဴဖစ္ေစတတ္တယ္ ဆိုတဲ့အတိုင္း ေနမ၀င္အင္ပၝယာသခင္ အဂႆလိပ္နယ္ခဵဲႛသမားဟာ ဒုတိယကမၲာစစ္႒ကီး႓ပီးတာနဲႛ သူႛကိုလိုနီေတၾကို သူမထိန္းႎိုင္ေတာ့ဘဲဴဖစ္လာပၝတယ္။ သူႛမႀာ စစ္ေရး၊ စီးပၾားေရး၊ ႎိုင္ငံေရးအရ ဘာအင္အားမႀ မလံုေလာက္ေတာ့ဘူး။ ဒီအခဵိန္မႀာ ကိုလိုနီႎိုင္ငံေတၾကလည္း ဘယ္တုန္းကမႀနဲႛ မတူေအာင္ ႎိုးဳကားလာဳက႓ပီး လၾတ္လပ္ေရးတိုက္ပၾဲေတၾကို ဴပတ္ဴပတ္သားသား ဆင္လာဳကပၝတယ္။ ရႀႀင္႒ကီး၀မ္းလည္း၀င္ဖူး၊ ရႀင္ငယ္၀မ္းလည္း ၀င္ဖူး...

Read more »

>ဆရာတင္မိုး – အမွတ္တရ၊ နယူးေယာက္ျပဳလုပ္

> ဆရာတင္မိုး – အမွတ္တရ၊ နယူးေယာက္ျပဳလုပ္မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ဇန္န၀ါရီ ၂၄၊ ၂၀၀၈ နယူးေယာက္ၿမိဳ႔၊ အပတ္စဥ္အဂၤါေန႔့တိုင္း ျပဳလုပ္ေလ့ရွိေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တကြ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအားလံုး လြတ္ေျမာက္ေရး အတြက္ အႀကိမ္ ၂၃၀ ျပည့္ ဆုေတာင္းပြဲတြင္၊ ယမန္ေန႔ ဇႏၷ၀ါရီ ၂၂ ရက္က ကြယ္လြန္ခဲ့ေသာ ကဗ်ာဆရာႀကီး တင္မိုး ကြယ္လြန္ျခင္း တႏွစ္ေျမာက္ အထိမ္းအမွတ္ အျဖစ္ ေအာက္ပါအတိုင္း အထူး ဆုေတာင္း ေမတၱာပို ့အမွ်ေ၀ၾကပါသည္။ “ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႔ မိတ္ေဆြရင္းတဦးလည္း ျဖစ္ၿပီး NLD တတ္သိအဖြဲ ့ကို ဦးေဆာင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့သူလည္းျဖစ္ေသာ စာဆိုႀကီး ဦးတင္မိုး ကြယ္လြန္ျခင္း တႏွစ္ေျမာက္ေန႔ တြင္ ေရာက္ရာဘ၀က သာဓုေခၚႏုိင္ရန္လည္း အမွ်ေပးေ၀ပါ၏” ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။...

Read more »

>စာဖတ္သူေတၾ ေပးတဲ့စာမဵား – 24th Jan 2008

> စာဖတ္သူေတၾ ေပးတဲ့စာမဵားဇန္န၀ၝရီ ၂၄၊ ၂၀၀၈ ေပးစာ ၁ မိုးမခ အမႀားမဵား ဆိုဴပီး စာေရးလိုက္တာ မဟုတ္ပၝ။ အမႀန္ကို ဴမင္ေစခဵင္လိုႚပၝေနာ္။ ဒီလိုပၝ။ ကုိထၾန္းဴမင့္ႎိုင္က ဦးေလာ္စစ္ဟန္ရဲႚသားဴဖစ္ပၝတယ္။ ခၾန္ဆာရဲႚ သားမဟုတ္ပၝ ခင္ဗဵား။ ဴပီးေတာ့ ဦးဴမင့္သိန္းက အဲန္အယ္လ္ဒီက ေဴပာခၾင့္ရလူဳကီး တဦးပၝ။ ေရႀႚေန မဟုတ္ဘူး ထင္ပၝတယ္။ ဦးဴမင့္သိန္းလည္း ကဵန္းမာေရး မေကာင္းဘူးလိုႚ ဳကားပၝတယ္။ ေနာက္ဴပီး ေရႀႚေနက ဦးေအာင္သိန္း ဴဖစ္ပၝတယ္။ ေပးစာ ၂ ကိုဇာဂနာ အေမ ေဒၞဳကည္ဦး ႎႀလုံးေရာဂၝနဲႚ ေဆးရုံတင္ထားပၝတယ္။ အခုထိေတာ့ သက္သာသလား မဳကားေသး။ ဖခင္ ဦးနန္းညၾန္ႚေဆၾကလည္း ေနသိပ္ေကာင္းတာ မဟုတ္ပၝ။ ကိုဇာဂနာလည္း ဖုံးဆက္လိုႚ မရေသး။ သတင္းေမးေပးပၝမယ္။...

Read more »

>ကိုဳကီးေပၞ – ဟင့္အင္း … ေဴဖဘူး၊ ေဴဖဘူး

>ကိုဳကီးေပၞ – ဟင့္အင္း … ေဴဖဘူး၊ ေဴဖဘူး

> ဟင့္အင္း… ေျဖဘူး ေျဖဘူးကိုၾကီးေပၚဇန္န၀ါရီ ၂၄၊ ၂၀၀၈ မီဒီယာေခတ္ႀကီးမွာ မီဒီယာေတြက သိပ္ကို “စတား” ျဖစ္ေလေတာ့ ကိုႀကီးေပၚ တေယာက္လည္း မီဒီယာေတြထဲမွာ တ၀ဲလည္လည္ ျဖစ္ေနရတယ္ ခင္ဗ်။ တေန႔တေန႔ ျပည္တြင္းျပည္ပ မီဒီယာေတြကို စုံေအာင္ေစ့ေအာင္ ဖတ္မယ္, နားေထာင္မယ္, ၾကည့္႐ႈမယ္ ဆိုရင္၊ အလိုေလးေလး ဒီစၾက၀ဠာထဲက အခ်ိန္နဲ႔ေတာ့ ေလာက္ႏိုင္မယ္ မထင္။ အင္း… “မီဒီယာေတြထဲမွာ ေပၚ့ကိုထားရစ္ခဲ့” လို႔ ၀တၳဳတပုဒ္ေလာက္ ေရးလိုက္ရရင္ ေကာင္းမလား။ ျဖစ္ပုံက အေရးတႀကီး သတင္းေတြကို လုိက္လိုက္ဖတ္တာ မ်ားသြားလို႔လား မသိပါဘူး၊ အေရး မႀကီးတႀကီးေတြကို သိပ္စိတ္မ၀င္စားခ်င္ေတာ့ဘူး။ အဲဒီ သိပ္ စိတ္မ၀င္စားတဲ့ အထဲမွာ ျမန္မာတိုင္းမ္စ္ (Myanmar Times) ဆိုတာလည္း...

Read more »

>အရႀင္ဉာဏိက – စကႆာပူမႀ သည္ ဘန္ေကာက္ဆီသုိႛ

>အရႀင္ဉာဏိက – စကႆာပူမႀ သည္ ဘန္ေကာက္ဆီသုိႛ

> စကႆာပူမႀ သည္ ဘန္ေကာက္ဆီသုိႛ အရႀင္ဉာဏိကဇန္န၀ၝရီ ၂၄၊ ၂၀၀၈ စကႆာပူေလဆိပ္ စကႆာပူရဲ့ စုိကာပူညအေဳကာင္း ေရးဴဖစ္ေတာ့ အသိေတာ္ေတာ္မဵားမဵားက အစီအစဥ္အတုိင္းသာ ခရီးဆက္ဖုိႛ အားေပးဳကပၝတယ္။ ခရီးေဆာင္အိတ္ ေပဵာက္ေနတ့ဲအတၾက္ တကုိယ္ေရအသုံးအေဆာင္ေတၾ မရႀိဘဲ ဘယ္လုိမဵားခရီးဆက္မလဲလုိႛ တခဵိႂႛက အီးေမးလ္နဲႛ ေမးဳကပၝတယ္။ အားေပးသူေတၾကုိေရာ၊ စိတ္ပူေပးသူေတၾကုိပၝ ေကဵးဇူးတင္စကား ေဴပာခဵင္ပၝတယ္။ ဘာေတၾပဲဴဖစ္ေနေန ဆက္လက္သၾားဖုိႛ စိတ္ကူးထားတာမုိႛ သၾားမယ့္ခရီးကုိေတာ့ ဘယ္နည္းနဲႛမဆုိ ဆက္လက္ ခဵီတက္မႀာပၝပဲ။ မနက္ (၈)နာရီမႀာ တည္းခုိေနတဲ့ သတိပႉာန တရားရိပ္သာ Satipatthana Meditation Center (SMC) ကေနထၾက္ဖုိႛ စီစဥ္ခဲ့တယ္။ ကံဳကမၳာက ကုိယ့္ဖက္ကုိ မဵက္ႎႀာလႀည့္လာေလရဲ့။ SMC က အထၾက္မႀာပဲ ေလဆိပ္ကေန ဖုန္းဆက္လာတယ္၊ ေပဵာက္သၾားတဲ့အိတ္...

Read more »

>ဒုိႛကုိ ကဗဵာဆရာဴပန္ေပး၊ ဴမန္မာဴပည္မႀာ ဇာနည္ေတၾကမဵား

>ဒုိႛကုိ ကဗဵာဆရာဴပန္ေပး၊ ဴမန္မာဴပည္မႀာ ဇာနည္ေတၾကမဵား

> မုိးမခေတာထဲက သတင္းအပုိင္းအစမဵား – ဒုိႛကုိ ကဗဵာဆရာဴပန္ေပး၊ ဴမန္မာဴပည္မႀာ ဇာနည္ေတၾကမဵားအေ၀းဳကည့္မႀန္ေဴပာင္းဇန္န၀ၝရီ ၂၄၊ ၂၀၀၈ ဒုိႛကုိ ကဗဵာဆရာဴပန္ေပး ႎုိင္ငံေတာ္က ကဗဵာဆရာေစာေ၀ကုိ ဖမ္းဴပီလုိႛ သတင္းဌာနမဵားက ဆုိဳကပၝတယ္။ ဖမ္းဴပီ ဆုိတ့ဲ စကားလုံးကုိဳကားမိ ဖတ္မိရင္ ေထာင္ခဵေတာ့မယ္လုိႛ ေတၾးမိဳကမယ္ ထင္ပၝရဲႛ။ ဘီဘီစီ ဴမန္မာဌာနရဲႛ သတင္းလၿင့္ခဵက္မႀာေတာ့ ဖမ္းတယ္ဆုိတ့ဲ စကားလုံးေတၾ သုံးထားေပမယ့္ သတင္းအစမႀာေတာ့ “ေခၞသၾားဴပီး စစ္ေဆးေနတယ္” လုိႛ သုံးထားပၝတယ္။ ကဗဵာဆရာကုိ တတ္ႎုိင္သေလာက္ ကယ္တင္ခဵင္တ့ဲသေဘာလည္း ဴဖစ္ႎုိင္ေပတာေပၝ့။ ဘီဘီစီသတင္းထဲမႀာ ကုိေစာေ၀ရဲႛကဗဵာနဲႛပတ္သက္ဴပီး အဴမင္ႎႀစ္ခုကုိလည္း အခုလုိ ေတၾႛရပၝတယ္။ ” … ကဗဵာထဲမႀာ ဗုိလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီးသန္းေရၿ အာဏာရူး ဆုိဴပီး သူတုိႛဘက္က ယူဆဴပီးေတာ့ေပၝ့ဗဵာ … ”...

Read more »

>မိုးမိုးႎႀင္း – သမုဒၬရာမိုး

>မိုးမိုးႎႀင္း – သမုဒၬရာမိုး

> သမုဒၬရာမိုး မိုးမိုးႎႀင္းဇန္န၀ၝရီ ၂၃၊ ၂၀၀၈ မေတၾႚရတာ ၁ ႎႀစ္ ေကဵာ္ဴပီ။ ဖုန္းမဆက္တာလဲ မနက္ဴဖန္ဆို ၁ ႎႀစ္ဴပည့္ေတာ့မည္။ ဘယ္ေရာက္ေနပၝလိမ့္။ အဴမန္ဴပန္လာပၝ ခဵစ္သမီးဆီကို။ အဴဖစ္က လိပ္တပ္ဴပီး သတင္းစာထဲမႀာ လူေပဵာက္ေဳကာ္ဴငာ ထည့္ရေတာ့မလိုလို။ ေဖနဲႚ ေနာက္ဆုံးေတၾႚတဲ့ ေနႚကေလးကို တေဴမႚေဴမႚေတၾးေနမိသည္။ ေဖ ဴပန္ေတာ့မည္။ ဆန္ဖရန္စစၤကို ကို။ ကယ္လီဖိုးနီးယားကို တသက္တာ ဴပန္ေတာ့မည္။ ေမာင္ရစ္တိုႚ မိုးမခက ႎႀစ္လည္ စကား၀ိုင္း လုပ္မလိုႚတဲ့။ ‘စၾမ္း’ လည္း ေဖ့ကို ေစာင့္ေနတာ ၂ ပတ္ေလာက္ ရႀိေနဴပီတဲ့။ အဲသည္ေနႚက ၂၀၀၆ ေအာက္တိုဘာ ၄ ရက္ေနႚေပၝ့။ ေဖ့ကို ေနာက္ဆုံးအဳကိမ္ တမိသားစုလုံး ကန္ေတာ့လိုက္ဳကသည္။ ကဲ...

Read more »

>ကဗဵာဆရာဳကီး ဦးတင္မိုး ကၾယ္လၾန္ဴခင္း ၁ ႎႀစ္ဴပည့္ အင္းစိန္ေနအိမ္တၾင္ ကဵင္းပ

>ကဗဵာဆရာဳကီး ဦးတင္မိုး ကၾယ္လၾန္ဴခင္း ၁ ႎႀစ္ဴပည့္ အင္းစိန္ေနအိမ္တၾင္ ကဵင္းပ

> ကဗဵာဆရာဳကီး ဦးတင္မိုး ကၾယ္လၾန္ဴခင္း ၁ ႎႀစ္ဴပည့္ အင္းစိန္ေနအိမ္တၾင္ ကဵင္းပမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ဇန္န၀ၝရီ ၂၃၊ ၂၀၀၈ ႎိုင္ငံတကာက ဆရာ ဦးတင္မိုး၏ မိသားစုမဵား၊ ဴမန္မာစာေပခဵစ္သူ အသိုင္းအ၀ိုင္းမဵားက ကၾယ္လၾန္ဴခင္း ၁ ႎႀစ္ဴပည့္ အမႀတ္တရ ကုသိုလ္မဵား ဴပႂခဲ့ဳကသည္အဴပင္၊ ဆရာဳကီး မိသားစုႎႀင့္ အတူတကၾ ေနထိုင္ခဲ့ရာ ဴမန္မာဴပည္က အင္းစိန္ေနအိမ္တၾင္လည္း ကဵန္ရစ္သူ သားသမီးေဴမးမဵားက သံဃာေတာ္မဵားကို ပင့္ဖိတ္ဴပီး ဆၾမ္းကပ္၊တရားနာ အမ႖ေ၀ခဲ့ဳကေဳကာင္း သိရပၝသည္။ ဆရာဳကီးကို ခဵစ္ခင္ဳကည္ညိႂသူမဵားအားလုံး မပဵက္မကၾက္လာေရာက္ဳကေဳကာင္း ဳကားသိရပၝသည္။ ဓာတ္ပုံမဵား ေကာက္ႎုတ္ေဖာ္ဴပလိုက္ပၝသည္။ No tags for this post.

Read more »

>ဗိုလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆနး ရုပ္ရႀင္ ဇာတ္ညၿန္း – ၂

>ဗိုလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆနး ရုပ္ရႀင္ ဇာတ္ညၿန္း – ၂

> ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ရုပ္ရွင္ဇာတ္ညႊန္း – ၂ဇာဂနာဇန္န၀ါရီ ၂၃၊ ၂၀၀၈ အခ်ိန္။ ။ ၁၉၃၃ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ တနလၤာေန႔ ညေန ၃ နာရီ ေနရာ။ ။ တကၠသိုလ္ သမဂၢေရွ႔ႏွင့္ ပုဂံေဆာင္ သရုပ္ေဆာင္။ ။ သိန္းေဖ၊ ေက်ာ္ျငိမ္း၊ ေအာင္ဆန္း၊ သီဟန္၊ ကိုအုန္း၊ သခင္ဗစိန္ႏွင့္ အျခားေက်ာင္းသားမ်ား (ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ဘဲြ႔ႏွင္းသဘင္ခန္းမကို ျပရန္၊ ထိုမွတစ္ဆင့္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ အဓိပတိလမ္း အတိုင္း Trolley ျဖင့္ျပရန္၊ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ျဖတ္သြား ျဖတ္လာရိွေစရန္ ) ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ သမဂၢဘက္သို႔ ကင္မရာ Pan (သမဂၢ၀င္းအတြင္းမွ ထြက္လာေသာ ေက်ာ္ျငိမ္း ႏွင့္ သိန္းေဖ(လက္ထဲတြင္ ဖိုင္တဲြတစ္တဲြ ကိုင္ထားေစ))...

Read more »

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ၾကပါေစ …

မုိးမခ လစဥ္ထုတ္မဂၢဇင္း စက္တင္ဘာ ၂၀၁၇ ထြက္ၿပီ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

မိုုးမခကိုု အိမ္အေရာက္ ပိုု႔ေပးမည္

Help MoeMaKa

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

မိုးမခမဂၢဇင္း ေနာက္ဆံုးထုတ္ကို WE မွာ ဝယ္ပါ

By

မိုးမခမဂၢဇင္း ေနာက္ဆံုးထုတ္ကို WE မွာ ဝယ္ပါ (မုိးမခ) စက္တင္ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၇...

Read more »

မိုးမခထုတ္ ေမာင္စြမ္းရည္စာအုပ္ WE မွာ ဝယ္ပါ

By

မိုးမခထုတ္ ေမာင္စြမ္းရည္စာအုပ္ WE မွာ ဝယ္ပါ (မုိးမခ) စက္တင္ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၇...

Read more »

မုိးမခ ၾသဂတ္စ္ ထြက္ၿပီ

By

မုိးမခ ၾသဂတ္စ္ ထြက္ၿပီ ၾသဂတ္စ္ ၁၅၊ ၂၀၁၇ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ကေလာင္ရွင္ေတြရဲ႕...

Read more »

မုိးမခ ဇူလုိင္ ထြက္ပါၿပီ …

By

မုိးမခ ဇူလုိင္ ထြက္ပါၿပီ … (မုိးမခ) ဇူလုိင္ ၁၈၊ ၂၀၁၇ မုိးမခ...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္