>Burmese Lawyers of Burma

>Burmese Lawyers of Burma

> ျမန္မာျပည္က ျပည္သူ႔ေရွ႔႔ေနမ်ားဓာတ္ပုံသတင္းေမ ၂၊ ၂၀၀၈ မစုစုေႏြးေရွ႔ေန ဦးျမင့္ေသာင္း၊ ဦးခြန္ထြန္းဦးေရွ႔ေန ဦးေအာင္သိန္းႏွင့္ အဲန္အယ္ဒီေရွ႔ေနတဦးျဖစ္ေသာ ဦးၾကည္၀င္းတို႔ကို မတ္ ၂၇ ၂၀၀၈၊ ၀ါရင့္ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားရဲ႔ ေတာ္လွန္ေရးေန႔အခမ္းအနားမွာ အတူတကြ ေတြ႔ျမင္ရစဥ္ No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

>သာမညဆရာေတာ္၊ ဦးပိန္တံတား၊ ငၝးမင္းေဆၾ၊ မုိင္းဗုံးေပၞကစာ

>သာမညဆရာေတာ္၊ ဦးပိန္တံတား၊ ငၝးမင္းေဆၾ၊ မုိင္းဗုံးေပၞကစာ

> မုိးမခေတာထဲကသတင္းအပုိင္းအစမဵား သာမညဆရာေတာ္၊ ဦးပိန္တံတား၊ ငၝးမင္းေဆၾ၊ မုိင္းဗုံးေပၞကစာ အေ၀းဳကည့္မႀန္ေဴပာင္း ေမ ၂၊ ၂၀၀၈ သာမညဆရာေတာ္ သာမညဆရာေတာ္ရဲႚ ရုပ္ကလာပ္ကုိ လက္နက္ကုိင္လူတစ္စုက လုယက္ယူငင္သၾားတာ ဒီကေနႚ တစ္လဴပည့္ပၝ႓ပီ။ ဘယ္သူေတၾရဲႚ လက္ခဵက္ဴဖစ္တယ္ဆုိတာကုိေတာ့ ႎုိင္ငံေတာ္က အခုခဵိန္ထိ ထုတ္ေဖာ္မေဴပာေသးပၝဘူး။ ဆရာေတာ္ရဲႚဂူဗိမာန္ေတာ္ဓာတ္ပုံ ကုိ myanmarisp.comမႀာေတၾႚလုိႚ ေဖာ္ဴပေပးလုိက္ပၝတယ္။ ဦးပိန္တံတားခၾင့္ရက္ရႀည္ယူ နာမည္ေကဵာ္ ဦးပိန္တံတား ကဵႂိးတယ္ ဆုိတ့ဲသတင္း ဖတ္လုိသူမဵားကုိ ၀ိကလီအလဲဗင္းဂဵာနယ္က စိတ္အဆာေဴဖေပးပၝလိမ့္မယ္။ ေနာက္ဆုံးထုတ္၀ိကလီအလဲဗင္းမႀာ တံတားရဲႚေနာက္ဆုံးအေဴခအေနကုိ ပုံနဲႚတကၾ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။ ေတာင္တမန္အင္း ဟုိဘက္ကမ္း ဒီဘက္ကမ္း ကူးလုိသူမဵား ေလႀနဲႚကူးေနရေဳကာင္း ပုံမႀာ ေတၾႚႎုိင္ပၝတယ္။ တံတားရဲႚ ေနရာတခဵႂိႚ အုတ္တုိင္ေတၾနဲႚ အစားထုိးထားတယ္ဆုိတာလည္း ေတၾႚႎုိင္ပၝရဲႚ။ ငၝးမင္းေဆၾ တန္ဖုိးရိႀပၝေစ ႓ပီးခ့ဲတ့ဲေနႚ ေမလ...

Read more »

>သာသနေမာဠိ ဆရာေတာ္မဵား ေရာက္ရႀိ

>သာသနေမာဠိ ဆရာေတာ္မဵား ေရာက္ရႀိ

> မစိုးရိမ္ဆရာေတာ္ၾကီး ဦးေကာ၀ိဒ အႏၱိမအဂၢိ စ်ာပန အခမ္းအနားသို႔ သာသနေမာဠိ ဦးေဆာင္ဆရာေတာ္မ်ား ေရာက္ရွိမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ေမ ၂၊ ၂၀၀၈ သာသနေမာဠိ ဥကၠ႒ ပီနန္ဆရာေတာ္ ဦးပညာ၀ံသႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴးဆရာေတာ္ ဦးဥတၱရတို႔ နယူးေယာက္သို႔ ေရာက္ရွိလာၾကျပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ဌာေန ဒုဥကၠ႒ဆရာေတာ္ ဦး၀ိလာသႏွင့္တကြ အျခားေရာက္ရွိေနၾကျပီျဖစ္ေသာ သာသနေမာဠိဆရာေတာ္မ်ား ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးၾကလ်က္ အစီအစဥ္မ်ား ျပင္ဆင္ေနၾကျပီဟု ဆိုပါသည္။ ကဗ်ာဆရာ ေမာင္စြမ္းရည္ကို မိုးမခက ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာတြင္ – ျမန္မာျပည္တြင္းရွိ တပည့္သံဃာေတာ္မ်ားက ဆရာေတာ္ၾကီး၏ ၾကြင္းက်န္ရစ္ေသာ အရိုးျပာတို႔ကို မွ်ေ၀ေပးေစလိုသည့္ ဆႏၵရွိသည္ဟု ဆိုေၾကာင္း၊ မစိုးရိမ္ေက်ာင္းေတာ္ၾကီး ႏွစ္ ၁၀၀ ျပည့္ အခမ္းအနားက်င္းပစဥ္ကလည္း သံဃာေတာ္မ်ားက အာဏာပိုင္တို႔ အတားအဆီးမ်ားကို ဥပကၡာျပဳလ်က္ ဆရာေတာ္ၾကီး၏...

Read more »

>ဒီမုိကေရစီ ၅၀ ရာခုိင္ႎႁန္းရမည္ဟု ထုိင္း၀န္႒ကီးခဵႂပ္ ဟာသလုပ္

> ဴမန္မာဴပည္ အေဴခခံဥပေဒမူဳကမ္းေဳကာင့္ ဒီမုိကေရစီ ၅၀ ရာခုိင္ႎႁန္းရမည္ဟု ထုိင္း၀န္႒ကီးခဵႂပ္ ဟာသလုပ္ေအပီသတင္းဌာနေမ ၁၊ ၂၀၀၈ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အား ေရၾးေကာက္ပဲၾ၀င္ခၾင့္မရရန္ ေရးဆၾဲထားသည့္ အေဴခခံဥပေဒမူဳကမ္းေဳကာင့္ ဴမန္မာဴပည္သည္ တ၀က္တပဵက္ဒီမုိကေရစီစနစ္သုိႚ ဦးတည္ေနေဳကာင္း ထုိင္း၀န္႒ကီးခဵႂပ္က ဟာသလုပ္ ေဴပာဆုိလုိက္သည္။ စစ္အုပ္ခဵႂပ္ေရး တည္႓မဲေစရန္ ေရးဆဲၾထားသည္ဟု အကဲခတ္ေလ့လာသူမဵားက သတ္မႀတ္ထားသည့္ ဖဲၾႚစည္းအုပ္ခဵႂပ္ပုံအေဴခခံဥပေဒမူဳကမ္းကုိ ယခုလ ၁၀ ရက္ေနႚတၾင္ ဴပည္သူလူထုက ဆႎၬမဲေပးဳကမည္ဴဖစ္သည္။ အေဴခခံဥပေဒမူဳကမ္းအရ ႎုိင္ငံဴခားသားႎႀင့္ လက္ထပ္ခ့ဲဖူးသည့္အတၾက္ ေဒၞစုအား ေရၾးေကာက္ပဲၾမဵားတၾင္၀င္ေရာက္ခၾင့္ဴပႂမည္မဟုတ္ေပ။ ေဒၞစုသည္ ႓ပီးခ့ဲသည့္ ၁၈ ႎႀစ္အတၾင္း ၁၂ ႎႀစ္ဳကာ အထိန္းသိမ္းခံေနရသူဴဖစ္သည္။ “ေဒၞစုကုိ သူတုိႚလၾတ္ေပးမႀာ မဟုတ္ဘူး။ သူတုိႚက ေဒၞစုကုိ ဖယ္ထုတ္ထားမႀာပဲ” ဟု ထုိင္းႎုိင္ငံ၀န္႒ကီးခဵႂပ္ ဆမတ္က ဆုိသည္။ ဴမန္မာ၀န္႒ကီးခဵႂပ္...

Read more »

>စၾန္ရဲ – ဆန္မႀာလား၊ စုႎ္မႀာလား

>စၾန္ရဲ – ဆန္မႀာလား၊ စုႎ္မႀာလား

> ဆန္မွာလား စုန္မွာလားစြန္ရဲေမ ၁၊ ၂၀၀၈ ေရကိုဆန္ဖို႕ မင္း ေမာေနရင္ေရစုန္မွာပဲ မင္း လိုက္ေတာ့မလား။ အမိုက္ဆံုး ေခတ္ အေမွာင္ဆံုး ေခတ္ထဲပညာသင္ရင္း လမ္း ေပ်ာက္ခဲ့ေတာ့ရိုးသားရင္း နစ္သထက္ နစ္ေတာ့ႀကိဳးစားရင္း ရံႈးသထက္ ရံႈးေတာ့ဆန္ရင္း တက္က်ိဳးခဲ့ေတာ့ …မင္းေကာင္းစားဖို႕ ဒီလူလို ညာေတာ့မလားမင္းႀကီးပြားဖို႕ သူ႕စကား နားေထာင္မလားမင္း၀မ္း၀ဖို႕ ဒီအသင္းထဲ ၀င္မလားမင္းတက္ဖို႕ လူေတြကို ငရဲေပးမလားမင္းအနာဂတ္ကို ငေတမာနဲ႕ လဲမလား။ ေခတ္ကို ဆန္ရင္း မင္း နစ္ေနရင္ ေခတ္ကို စုန္ရင္း မင္း လိုက္ေတာ့မလား။ ။ (၂၃ April 2008) Illustration Art Work by – Misha Gordin (internet) – http://www.bsimple.com/home.htm...

Read more »

>ေမာင္စၾမ္းရည္ – ကဵေနာ္တိုႚ အေမ

>ေမာင္စၾမ္းရည္ – ကဵေနာ္တိုႚ အေမ

> က်ေနာ္တို႔ရဲ့ အေမ ဘ၀တပါး ေျပာင္းသြား ကြယ္လြန္ခဲ့ေပမယ့္ေမာင္စြမ္းရည္ေမ ၁၊ ၂၀၀၈ က်ေနာ္တို႔ဆိုတာ ျပည္ပ(အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု) ကို ေရာက္လာၾကတဲ့ မႏၲေလးတကၠသိုလ္ထြက္၊ လူထုတိုက္ထြက္ စာေပသမားေတြကို ဆိုလိုပါတယ္။ အသက္အႀကီးဆံုးကစၿပီးေျပာရရင္ – ေမာင္သာရ၊ တင္မိုး၊ ၀င္းေဖ၊ ေမာင္စြမ္းရည္တို႔ ၄ ဦး ျဖစ္ပါတယ္။ ေမာင္သာရ ကို ရန္ကုန္ ႐ႈမ၀မဂၢဇင္းႀကီးက စင္တင္ေပးလိုက္လို႔ ေမာင္သာရရယ္လို႔ ကေလာင္ တလက္ ျဖစ္လာရေပမဲ့ သူလဲ မႏၲေလးမွာ ေနစဥ္က လူထုဂ်ာနယ္မ်ာ ကဗ်ာေရး ၿပီး ကေလာင္ေသြးခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ သူ ျပည္ပကို ထြက္ မလာခင္က ဒုလႅဘ ရဟန္း၀တ္ခ်င္တယ္ဆိုေတာ့လဲ သူ႔ ကို အေမလူထုေဒၚအမာကပဲ သကၤန္းစည္းေပးခဲ့တာပါ။ ရဟန္းအမ ျဖစ္ ခဲ့ပါတယ္။...

Read more »

>Mr Creator – Vote NO cartoon

>Mr Creator – Vote NO cartoon

> Mr Creator – Vote NO cartoonMay 1, 2008 No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

>အမဵႂိးသားဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္ ဗဟုိဌာနခဵႂပ္က ၁၂/ ၂၀၀၈ ထုတ္ဴပန္

>အမဵႂိးသားဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္ ဗဟုိဌာနခဵႂပ္က ၁၂/ ၂၀၀၈ ထုတ္ဴပန္

> အမဵႂိးသားဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္ ဗဟုိဌာနခဵႂပ္က ၁၂/ ၂၀၀၈ ထုတ္ဴပန္ေမေဒးေနႚကို အမႀတ္တရဴပႂ၊ အလုပ္သမားအခၾင့္အေရး အာမခံခဵက္မရႀိသည့္ စစ္အစုိးရအေဴခခံဥပေဒကို ကန္ႚကၾက္မဲေပးရန္ တိုက္တၾန္းမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ေမ ၁၊ ၂၀၀၈ တရားဥပေဒမဲ့ လုပ္အားေပးေနရသူမဵား၊ ကေလးစစ္သားမဵားကို ဆက္လက္စၾဲကိုင္ေနေသာ စစ္အစိုးရကို အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖၾဲႚခဵႂပ္၏ နဂိုမူလရည္ရၾယ္ခဵက္ဴဖစ္သည့္ ႎိုင္ငံတကာ ရာဇ၀တ္ခုံရုံးတင္ႎိုင္ေရး၊ ကုလလုံဴခႂံေရးေကာင္စီ ဦးေဆာင္ဴပီး အေရးယူႎိုင္ေရးတိုႚကို ထိုေဳကဴငာခဵက္ထဲတၾင္ ဂရုတစိုက္ ဴပန္လည္ ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဆိုထားသည္ကို ေတၾႚရသည္။ အဴပည့္အစုံကို ဖတ္ဳကည့္ႎိုင္သည္။ No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

>Sitagu Sayadaw Dhamma Talk in Sydney, Australia, 26th April 2008

>Sitagu Sayadaw Dhamma Talk in Sydney, Australia, 26th April 2008

> သီတဂူဆရာေတာ္ ဦးဉာဏိသရဳသစေဳတးလဵ၊ ဆစ္ဒနီတၾင္ ေဟာဳကားေသာသီတဂူ လုပ္ငန္းဌာနမဵားနဲႚ သုခခဵမ္းသာဴခင္း တရားေတာ္စီစဥ္သူ – ဦးပန္တဵာ၊ ခင္သက္ပန္ေမ ၁၊ ၂၀၀၈ No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

>Interview with MoeMaKa – Lann Pya Kye Burmese Library in Singapore tunrs 1 year

>Interview with MoeMaKa – Lann Pya Kye Burmese Library in Singapore tunrs 1 year

> မိုးမခနဲႚ စကားလက္ဆုံ – စင္ကာပူက တႎႀစ္ဴပည့္ လမ္းဴပဳကယ္ စာဳကည့္တိုက္ မိုး မ ခေမ ၁၊ ၂၀၀၈ စကႆာပူေရာက္ ဴမန္မာအမဵႂိးသားေတၾ ေစတနာ၀န္ထမ္း ကိုယ္ထူကိုယ္ထ စာဳကည့္တိုက္ကေလးတခုကို ဴပႂစုပဵႂိးေထာင္ခဲ့ဳကတာ ၁ ႎႀစ္ ရႀိသၾားဴပီလိုႚ သိရပၝတယ္။ အသင္း၀င္ေတၾ လုပ္အားေပးေတၾနဲႚ ရပ္တည္ဴပီး ဴမန္မာစာ ဴမန္မာမႁ၊ ဴမန္မာ့အေရး ႎိုင္ငံတကာအေရးေတၾကို အတူတကၾ လက္တၾဲလိုႚ ေ၀မ႖ခံစားရပ္တည္ဳကတဲ့ ပညာဒၝန၊ စာေပဒၝန၊ ဗဟုသုတဒၝန၊ ေစတနာရႀင္တိုႚေတၾရဲႚ စုေပၝင္းညီညာ ေအာင္ေဳကာင္းဴဖာဳကတဲ့ စာဳကည့္တိုက္လုပ္ငန္းတခု အတၾက္ မိုးမခက ဝုဏ္ယူ၀မ္းေဴမာက္လႀစၾာနဲႚ စကားလက္ဆုံေဴပာခဲ့ဳကတာကို မုဒိတာပၾား တင္ဆက္ေပးလိုက္ပၝရေစ။ လမ္းဴပဳကယ္ စာဳကည့္တိုက္ ၁ ႎႀစ္ဴပည့္တဲ့ အခဵိန္နဲႚ တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ စာဳကည့္တိုက္ထူေထာင္ဳကသူ၊ ေစတနာ၀န္ထမ္း...

Read more »

>Funeral Service for Masoeyein Sayadaw U Kovida announced

>Funeral Service for Masoeyein Sayadaw U Kovida announced

> မစိုးရိမ္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး ဦးေကာ၀ိဒ၏ အႏၱိမအဂၢိ စ်ာပန အခမ္းအနား အစီအစဥ္ထုတ္ျပန္မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ဧျပီ ၃၀၊ ၂၀၀၈ စ်ာပန ေကာ္မတီ ႏွင့္ ဆရာေတာ္မ်ားအဖြဲ႔က ေၾကျငာခ်က္ထုတ္ျပန္ထားတာကို အခုလိုေတြ႔ရပါတယ္။ No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

>Memorial Service for Sayadaw U Kovida Encouraged inside & outside Burma this weekend by Sasana Moli

>Memorial Service for Sayadaw U Kovida Encouraged inside & outside Burma this weekend by Sasana Moli

> ပ်ံလြန္ေတာ္မူသည့္ သာသနေမာဠိ ပဓာနေစရ၊ မစိုးရိမ္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး ဦးေကာ၀ိဒ၏ ဂုဏ္ရည္တို႔ကို ရည္မွန္းပူေဇာ္သည့္ ကုသိုလ္ျပဳပြဲမ်ား ေဆာင္ရြက္ၾကပါရန္ ရပ္နီး ရပ္ေ၀းက တကာ၊ တကာမမ်ားကို သာသနေမာဠိ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ျပန္ၾကားေရးက ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ ထုတ္ျပန္ မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ဧျပီ ၃၀၊ ၂၀၀၈ ဧျပီလ ၂၉ ရက္ေန႔က ဘ၀နတ္ထံ ပ်ံလြန္ေတာ္မူသည့္ ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး ဦးေကာ၀ိဒဘိ၀ံသကို ရည္မွန္းပူေဇာ္သည့္ ကုသိုလ္ျပဳပြဲမ်ားကို ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းမ်ားတြင္ျဖစ္ေစ၊ ေစတီေက်ာင္းကန္တို႔တြင္ျဖစ္ေစ ယခုလာမည့္ စေန၊ တနဂၤေႏြေန႔တို႔တြင္ ျပဳလုပ္ၾကပါရန္ သာသနေမာဠိအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဗဟုိျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႔က ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး၏ အႏၱိမစ်ာပန အစီအစဥ္ကို ျပည္တြင္းရွိ တပည့္သံဃာမ်ား၊ တကာ တကာမမ်ားမွ အဆင့္ဆင့္ ေမးျမန္းစုံစမ္းၾကေၾကာင္း၊...

Read more »

>တိုင္းရင္းသားပၝတီမဵားက အေဴခခံဥပေဒ မူဳကမ္းကို ဆန့္ကဵင္ေဳကာင္း

> အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းကို ျပည္သူက ဆန္႔က်င္ၾကရန္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားက အေလးအနက္တိုက္တြန္း၊ စစ္အစိုးရမဲစာရင္းကို ေစာင့္ၾကည့္ေရး ျပင္ဆင္ေစလိုမုိးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၉ဧျပီ ၃၀၊ ၂၀၀၈ ျပည္တြင္းရွိ ဒီမိုကေရစီေရး တိုက္ပြဲ၀င္မ်ဴိးဆက္သစ္ အစုအဖြဲ႔မ်ားက ကန္႔ကြက္မဲထည့္ၾကေရး၊ ၾကက္ေျခခတ္ၾကေရး အရွိန္အဟုန္ျမင့္ ေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္၊ စစ္တပ္ကလည္း ကန္႔ကြက္မဲ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို အၾကမ္းဖက္ျပီး မင္းမဲ့စရုိက္ တိုက္ခိုက္ေနခ်ိန္၊ ျပည္သူလူထုကိုလည္း ေထာက္ခံမဲထည့္ေရး စစ္အစိုးရ အဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ အစိုးရ သတင္း စာနယ္ဇင္းႏွင့္ အလုိေတာ္ရိမ်ားက အၾကီးအက်ယ္ ျခိမ္းေျခာက္ ဖိအားေပးေနခ်ိန္တြင္ တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားက တခဲနက္စုစည္းၾကလ်က္ ျပည္သူမ်ားသို႔ တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ခ်က္ တရပ္ကို ဧျပီလ ၃၀ ရက္ ေန႔စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ စစ္အစိုးရ အတည္ျပဳမည့္ တရားမ၀င္ေသာ အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းကို ျပည္သူက...

Read more »

>Aung Din – May 10 Road Maps

>Aung Din – May 10 Road Maps

> ႓ပိႂင္တူဟိန္းမႀ ႓ခိမ္းမယ့္မိုးေအာင္ဒင္ဧဴပီ ၂၉၊ ၂၀၀၈ ၁ – ကဵေနာ္တိုႛအားလံုး No ရဲေဘာ္မဵား မိတ္ေဆၾမဵားခင္ဗဵား ၂၀၀၇ ခုႎႀစ္ရဲႛ ဳသဂုတ္၊ စက္တင္ဘာလမဵားက အစဴပႂခ့ဲတ့ဲ ဴမန္မာႎိုင္ငံဴပည္သူမဵားရဲႛ ေရၿ၀ၝေရာင္ေတာ္လႀန္ေရး႒ကီးက ဒီကေနႛအထိ အရႀိန္အဟုန္ဴမင့္မားစၾာနဲႛ ခဵီတက္ေနဆဲပၝပဲ။ စစ္အာဏာရႀင္ေတၾရဲႛ အဳကမ္းဖက္တုံႛဴပန္မႁမဵားေအာက္မႀာ ဒူးမေထာက္ ဦးမႌၿတ္ပဲ လမ္းခၾဲခ့ဲရတ့ဲရဲေဘာ္မဵားကို ေဳကကၾဲစၾာ ႎႁတ္ဆက္၊ အိပ္မက္အသစ္ေတၾေမၾးဖၾား၊ အနာဂတ္ကို တည္ေဆာက္မ့ဲ ခင္ဗဵားတိုႛရဲႛ လက္မဵားဟာ သန္မာေနဆဲ၊ ခင္ဗဵားတိုႛရဲႛ ရင္ခုန္သံေတၾဟာ ရဲရင့္ေႎၾးေထၾးေနဆဲ၊ ခင္ဗဵားတိုႛရဲႛ ေမ႖ာ္လင့္ခဵက္မဵားက လတ္ဆတ္ ေတာက္ပေနဆဲ၊ ဴမန္မာႎိုင္ငံ ဒုတိယလၾတ္လပ္ေရးတိုက္ပၾဲရဲႛ ေအာင္ပန္းကို မဳကာခင္မႀာ ခင္ဗဵားတိုႛ ဆင္ဴမန္းႎိုင္ဳကေတာ့မယ္ ကဵေနာ္ယံုဳကည္မိပၝရဲႛ။ ၁၉၈၈ ခုႎႀစ္ကစခ့ဲတ့ဲ အဳကမ္းမဖက္တ့ဲ ဒီမိုကေရစီေရး လူထုလႁပ္ရႀားမႁ႒ကီးဟာ အႎႀစ္...

Read more »

>Maung Swan Yi – Poem tribute to Masoeyein Sayadaw U Kovida

>Maung Swan Yi – Poem tribute to Masoeyein Sayadaw U Kovida

> မစိုးရိမ္ဆရာေတာ္ၾကီး ဦးေကာ၀ိဒ သို႔ေမာင္စြမ္းရည္ဧျပီ ၂၉၊ ၂၀၀၈ ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးရဲ႔ ၾသ၀ါဒကို အခုလို စာဖြဲဲ႔ျပီး အမွတ္တရ မွတ္သားထားမိပါတယ္။ “စစ္သားေတြက သတ္ရဲၾကတယ္၊ေသမွာကို ေၾကာက္တတ္လွတယ္။သံဃာေတြက ေသရဲၾကတယ္၊မသတ္ရဲ သတ္ပြဲေရွာင္ၾကတယ္။ ။” မစိုးရိမ္ဆရာေတာ္ၾကီး ဦေကာ၀ိဒကို ပူေဇာ္တဲ့ ပါဠိဂါထာ အသြား၊ ၈ လုံးဘြဲ႕ ကဗ်ာက ဒီလိုပါ။ စစ္အာဏာေခတ္ ေခတ္ဆိုးေခတ္ေမွာင္သံဃာကိုသတ္ မိုက္ၾကထိပ္ေခါင္အေမွာင္ေခတ္တြင္း အလင္းေရာက္ေအာင္ေမတၱာပြား တရားအလင္းေရာင္။ ဦးေကာ၀ိဒ သာသနာ့ဥေသွ်ာင္ကမာၻ႔ထိပ္က သပိတ္ကံေဆာင္မင္းဆိုးမင္းညစ္ ကင္းလြတ္ေလေအာင္အသက္ရင္း အလင္းဓာတ္ကုိေဆာင္။ (ေမာင္စြမ္းရည္၊ ဧျပီ ၂၉၊ ၂၀၀၈၊ ညီမူရာ ခန္းမ၊ သာသနေမာဠိ ဌာနခ်ဳပ္။) No tags for this post. Related posts No related...

Read more »

>Sasana Moli announced the passing of U Kovida, the patron sayadaw of Sasana Moli

>Sasana Moli announced the passing of U Kovida, the patron sayadaw of Sasana Moli

> မစိုးရိမ္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး ဦးေကာ၀ိဒ ပ်ံလြန္ေတာ္မူေၾကာင္း သာသနေမာဠိအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က သတင္းထုတ္ျပန္မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ဧျပီ ၂၉၊ ၂၀၀၈ မႎၨေလး႓မိႂႛ၊ မစုိးရိမ္ေကဵာင္းတုိက္၊ မဟာနာယကအဖၾဲႛ၀င္၊ ပၝဠိအဘိဓာန္ကဵမ္းႎႀင့္ မစုိးရိမ္ ပၝရာဇိ ကဏ္ ေဴဖ၊ မစုိးရိမ္ သီလကၡန္အေဴဖ၊ မစုိးရိမ္ အႉသာလိနီအေဴဖကဵမ္းဴပႂ၊ သာသနေမာဠိ အဴပည္ဴပည္ဆုိင္ရာ ဴမန္မာရဟန္းေတာ္မဵားအဖၾဲႛခဵႂပ္ ပဓာနာေစရဆရာေတာ္၊ စာခဵအေကဵာ္ မစုိးရိမ္ဆရာေတာ္႒ကီး ဦးေကာ၀ိဒၝဘိ၀ံသည္ ဴမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၇၀ ခု ၊ တန္ခူးလဴပည့္ေကဵာ္ (၉) ရက္၊ ခရစ္ႎႀစ္ ၂၀၀၈ ခု၊ ဧ႓ပီလ ၂၉ ရက္၊ အဂႆၝေနႛ နယူးေယာက္စံေတာ္ခဵိန္ ေနႛလည္ (၁) နာရီ (၇) မိနစ္အခဵိန္တၾင္ အေမရိကန္ႎုိင္ငံ ၊ နယူးေယာက္ဴပည္နယ္ ၊ နယူးေယာက္႓မိႂႛ၊...

Read more »

>ၽမစိုးရိမ္ဆရာေတာ္ဘုရားဳကီး ပဵံလၾန္ေတာ္မူဴပီ

>ၽမစိုးရိမ္ဆရာေတာ္ဘုရားဳကီး ပဵံလၾန္ေတာ္မူဴပီ

> သာသနေမာဠိ နာယက မစိုးရိမ္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး ပ်ံလြန္ေတာ္မူျပီ မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၁ ဧျပီ ၂၉၊ ၂၀၀၈ သက္ေတာ္ ၈၁ ရွိျပီျဖစ္သည့္ မစုိးရိမ္ဆရာေတာ္ ဦးေကာ၀ိဒ သည္ ယေန႔ ေန႔ခင္း၊ နယူးေယာက္စံေတာ္ခ်ိန္ ၁ နာရီ ၇ မိနစ္ခန္႔က ဘ၀နတ္ထံ ပ်ံလြန္ေတာ္မူျပီျဖစ္ေၾကာင္း ၾကားသိရသည္။ ယေန႔ နံနက္က ႏွလုံးေရာဂါ ေ၀ဒနာျဖင့္ ေဆးရုံသို႔ အျမန္တင္ပို႔ခဲ့ရေၾကာင္း၊ ထိုေနာက္ ေဆးရုံတြင္ ကုသမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာျဖင့္ ခႏၱာ၀န္ခ်ေတာ္မူသည္ဟု ဆရာေတာ္ၾကီး၏ ေ၀ယ်၀စၥအနီးကပ္ေဆာင္ရြက္ေပးသူ ဦးတင္မ်ဳိးေအာင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယမန္ေန႔က နယူးေယာက္ သာသနေမာဠိအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ခန္းမဖြင့္ အခမ္းအနားကိုလည္း ၾကြေရာက္ျပီး တရားခ်ီးျမွင့္ခဲ့ေသးေၾကာင္း၊ သက္ေတာ္ၾကီးရင့္ျပီး က်န္းမာေရး ခ်ဳိ႔ယြင္းေနသည့္ၾကားက သာသနာ့ အႏၱရာယ္ကို...

Read more »

>ထုိင္း၀န္႒ကီးခဵႂပ္ စားဖုိေဆာင္တၾင္ အလုပ္မဵား

>ထုိင္း၀န္႒ကီးခဵႂပ္ စားဖုိေဆာင္တၾင္ အလုပ္မဵား

> ဴမန္မာ၀န္႒ကီးခဵႂပ္ ထုိင္းႎုိင္ငံသုိႚသၾားထုိင္း၀န္႒ကီးခဵႂပ္ စားဖုိေဆာင္တၾင္ အလုပ္မဵားမုိးမခအေထာက္ေတာ္ ၂ဧ႓ပီ ၂၉၊ ၂၀၀၉ ဧည့္၀တ္ေကဵလၾန္းေသာ ထုိင္း၀န္႒ကီးခဵႂပ္ ဆမတ္ ဆန္ဒရာ၀ပ္ ဴမန္မာ၀န္႒ကီးခဵႂပ္ ဗုိလ္ခဵႂပ္႒ကီးသိန္းစိန္သည္ ထုိင္းႎုိင္ငံဘန္ေကာက္႓မိႂႚသုိႚ ယေနႚ ေနႚလည္ပုိင္းတၾင္ တရား၀င္အလည္အပတ္ ေရာက္ရိႀသၾားရာ ထုိင္း၀န္႒ကီးခဵႂပ္က တပ္မေတာ္ေလယာဥ္ကၾင္းတၾင္ သၾားေရာက္ ႒ကိႂဆုိဴခင္းမရိႀခ့ဲပၝ။ ထုိင္း၀န္႒ကီးခဵႂပ္သည္ ဗုိလ္ခဵႂပ္သိန္းစိန္အားတည္ခင္းမည့္ ယေနႚည ညစာစားပဲၾအတၾက္ ကုိယ္တုိင္ ခဵက္ဴပႂတ္စီစဥ္မည္ဟု ဆုိသည္။ “ယမန္ေနႚနံနက္ကတည္းက ခဵက္ဴပႂတ္ရန္ပစၤည္းမဵားကုိ သၾားေရာက္၀ယ္ယူထား႓ပီးဴဖစ္သည္ဟု သတင္းေထာက္မဵားကုိ ေဴပာဳကားေဳကာင္း” ဘန္ေကာက္ပုိႚစ္သတင္းစာ အင္တာနက္စာမဵက္ႎႀာတၾင္ ေဖာ္ဴပထားသည္။ သုိႚေသာ္လည္း မည္သည့္ ဟင္းလဵာမဵားခဵက္ဴပႂတ္မည္ကုိမူ ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဆုိဴခင္းမဴပႂေပ။ “ဒၝက လႀဵႂိႚ၀ႀက္ထားရမယ့္ဟာေလ။ ဴမန္မာအစုိးရက ဗုိလ္ခဵႂပ္သိန္းစိန္ ဘယ္အစားအစာကုိ မ႒ကိႂက္ဘူးဆုိတာ ကဵႂပ္ကုိ အသိေပးထား႓ပီးသား။”ဟု ထုိင္း၀န္႒ကီးခဵႂပ္ကေဴပာဆုိေဳကာင္း ဘန္ေကာက္ပုိႚစ္က ေရးသားသည္။ ထုိင္း၀န္႒ကီးခဵႂပ္သည္...

Read more »

>ေဟာသလုိ

>ေဟာသလုိ

> ဓာတ္ပုံသတင္းေဟာသလုိ ဳကက္ေဴခခတ္ဳကမႀာပၝဧ႓ပီ ၂၉၊ ၂၀၀၈ ဦးလူေဇာ္၊ ဦးပၝပၝေလး ႎႀင့္ ဦးလူေမာ္။ ဓာတ္ပုံတၾင္ ေတၾႚရေသာ မႎၨေလးမႀ ႎုိင္ငံေကဵာ္လူရၿင္ေတာ္မဵားက ၄င္းတုိႚအိမ္အတၾင္းဴပႂလုပ္သည့္ အ႓ငိမ့္ပဲၾတၾင္ ဴပည္လုံးကၾဵတ္ဆႎၬခံယူပဲၾအေဳကာင္းကုိ ထည့္သၾင္းတင္ဆက္ခ့ဲေဳကာင္း ခရီးသည္တဦးကုိ ကုိးကား႓ပီး ဧရာ၀တီသတင္းဌာနက ေရးသားေဖာ္ဴပလုိက္သည္။ “စစ္အစုိးရက လူတုိင္းကုိ ဖဲၾႚစည္းအုပ္ခဵႂပ္ပုံဥပေဒကုိေထာက္ခံဖုိႚ တုိက္တၾန္းေနတယ္၊ ကဵႂပ္တုိႚ ႎႁတ္ခမ္းေမၿးညီကုိေတၾကေတာ့ လူတုိင္းလူတုိင္း ကန္ႚကၾက္မဲပဲထည့္ဳကမႀာပဲ ဆုိတာကုိ အသိေပးခဵင္ပၝတယ္။ ေထာက္ခံမဲထည့္လုိက္လုိႚကေတာ့ ဒီမုိကေရစီဆုိတာ ဴမန္မာဴပည္မႀာ ဘယ္ေတာ့မႀ ရမႀာမဟုတ္ေတာ့ဘူး”ဟု ဦးပၝပၝေလးက ဆုိသည္။ ဦးလူေဇာ္ႎႀင့္ ဦးပၝပၝေလးသည္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္၏ ေနအိမ္တၾင္ အ႓ငိမ့္ကခ့ဲေသာေဳကာင့္ အထိန္းသိမ္းခံခ့ဲရဖူးသည္။ အကဵဥ္းေထာင္ႎႀင့္ ရဲဘက္အလုပ္ဳကမ္းစခန္းသုိႚ ပုိႚေဆာင္ခံရ႓ပီး ၅ ႎႀစ္ေကဵာ္အဳကာတၾင္ ဴပန္လည္လၾတ္ေဴမာက္ခ့ဲသည္။ (ဓာတ္ပုံ- irrawaddy.org ) No...

Read more »

>၂၀၁၀ အိပ္မက္မဵား – ကာတၾန္း ဘိရုမာ

>၂၀၁၀ အိပ္မက္မဵား – ကာတၾန္း ဘိရုမာ

> ၂၀၁၀ အိပ္မက္မဵား – ကာတၾန္း ဘိရုမာဧဴပီ ၂၈၊ ၂၀၀၈ No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

>ေဒၝင္းတမန္မၾန္းေအာင္

>ေဒၝင္းတမန္မၾန္းေအာင္

> ေဒၝင္းတမန္မၾန္းေအာင္ေမာင္စင္ဳကယ္ ဧ႓ပီ ၂၈၊ ၂၀၀၈ တစ္ “ပဵံသာပဵံပၝ ခၾပ္ေဒၝင္းနီ မုန္တုိင္းမုိးထက္ဆီ” “ပဵံသာပဵံပၝ ခၾပ္ေဒၝင္းနီ မုန္တုိင္းမုိးထက္ဆီ” ………… သီခဵင္းသံက သံလၾင္ ႎႀင့္ ေသာင္ရင္းမႀတဆင့္ ေဒၝနေတာင္တန္းဆီသုိႚ လၿင့္ပၝးေရာက္သၾားေနသည္။ မုန္တုိင္းေကာင္းကင္ဆီသုိႚ ေမာ္ဳကည့္လုိက္မိသည္။ မုိးေတၾ ႓ပိႂကဵလာသည္၊ ေလဴပင္းေတၾ ထန္လာသည္။ ခၾပ္ေဒၝင္းနီေတၾက မုန္တုိင္းကုိ မမႁ။ မုန္တုိင္းကုိဆန္၍ အံတုပဵံသန္းေနသည္။ ႎႀစ္ “အရုိင္းအညစ္ေလဳကမ္း ထုိးဴဖတ္သန္းမည္၊ ေတာ္လႀန္ပန္းနီနီ အစဥ္သယ္ခဵီ အနႎၨစၾမ္းရည္ သင့္ေတာင္ပံဆီ သင့္ခၾန္အားကုိ တုိႚတေတၾယုံဳကည္။ သမုိင္းတေခတ္ အာရုဏ္ဦးဆီ လႀမ္းတက္စုိႚေရႀႚသုိႚဴမန္ဴမန္ခဵီ” မုန္တုိင္းေကာင္းကင္ထဲတၾင္ ခၾပ္ေဒၝင္းနီေတၾ အားမာန္အဴပည့္ဴဖင့္ အဆက္မဴပတ္ ပဵံသန္းေနသည္၊သူတုိႚ သယ္ခဵီလာသည္က ေတာ္လႀန္ေရးပန္းနီနီ ………… သုံး “ပဵံသာပဵံပၝ ခၾပ္ေဒၝင္းနီ မုန္တုိင္းမုိးထက္ဆီ၊...

Read more »

>ဓနုတ္ေစတီေတာ္

>ဓနုတ္ေစတီေတာ္

> တြံေတး တဖက္ကမ္းရွိ ဓႏုတ္ေစတီေတာ္ သဘာ၀ေဘးဒဏ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးခဲ့ရာ အလွဴခံမ်ားလိုအပ္ေန မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ဧျပီ ၂၈၊ ၂၀၀၈ ယခုရက္သတၱပတ္ သၾကၤန္အတာပြဲမ်ားအျပီး ျမန္မာႏွစ္သစ္ ေကာင္းမႈကုသိုလ္ပြဲမ်ား နံမည္ၾကီး ေစတီဘုရားတို႔တြင္ လူအမ်ားျဖင့္ ျခိမ့္ျခိမ့္သဲက်င္းပေနခ်ိန္ ရန္ကုန္ျမိဳ႔အနီး တြံေတးျမိဳ႔ရွိ ဓႏုတ္ေစတီေတာ္မွာ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ကတည္းက သဘာ၀ေဘးဒဏ္ေၾကာင့္ ျပိဳက်ပ်က္စီးခဲ့ျပီး ယခုအခ်ိန္အထိ ၀ိုင္း၀န္းလွဴဒါန္းမည့္ အလွဴရွင္မ်ား လုိအပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ယခင္က ဓႏုတ္ဘုရားပြဲေတာ္မွာ ထင္ရွားခဲ့ျပီး အနယ္နယ္က ဘုရားဖူးမ်ားက ရန္ကုန္မွတဆင့္ တြံေတးဖက္သို႔ သေဘာၤျဖင့္ကူး လည္ပတ္ေလ့ရွိသည္ဟုဆိုသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္ အေထြေထြစီးပြားေရး ႏိုင္ငံေရးအၾကပ္အတည္းမ်ားျဖင့္ ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည္မွာ ၾကာျပီျဖစ္ရာျပည္သူတို႔မွာ စစ္အစိုးရကို အားမကိုးဘဲ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ၊ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးျပီး သာေရး၊ နာေရး၊ လူမႈေရး၊ ဘာသာေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို...

Read more »

>voting ballot

>voting ballot

> ႒ကိႂတင္ ဆႎၬမဲပုံစံ ဓာတ္ပုံသတင္း ဧ႓ပီ ၂၇ ယမန္ေနႚက စကႆာပူႎုိင္ငံရိႀ ဴမန္မာသံရုံးတၾင္ဴပႂလုပ္ေသာ ဖဲၾႚစည္းအုပ္ခဵႂပ္ပုံအေဴခခံဥပေဒေရးရာ ဴပည္လုံးကၾဵတ္ဆႎၬခံယူပဲၾအတၾက္ ႒ကႂိတင္မဲေပးဳကရာ ဴမန္မာႎိုင္ငံသားတစ္ဦးက ကန္ႚကၾက္မဲေပးခ့ဲပုံကုိ တယ္လီဖုန္းကင္မရာဴဖင့္ ေအာက္ပၝအတုိင္း မႀတ္တမ္းတင္ခ့ဲသည္။ (ဓာတ္ပုံ-ကေဒၝင္းညင္သာ) No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

>ကာတၾန္း ဘိရုမာ – ဴမန္မာႎိုင္ငံေရးသုခမိန္မဵားသိုႚ

>ကာတၾန္း ဘိရုမာ – ဴမန္မာႎိုင္ငံေရးသုခမိန္မဵားသိုႚ

> ျမန္မာႏိုင္ငံေရးသုခမိန္မ်ားသို႔ ကာတြန္း ဘိရုမာဧျပီ ၂၈၊ ၂၀၀၈ No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

>Burmese in Newyork voted NO to Burmese junta’s sham referendum

>Burmese in Newyork voted NO to Burmese junta’s sham referendum

> နယူးေယာက္က ျမန္မာမ်ားကလည္း ျမန္မာသံရုံးတြင္ ကန္႔ကြက္မဲထည့္ မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ဧျပီ ၂၇၊ ၂၀၀၈ ဧျပီ ၂၅၊ ၂၆ ေန႔မ်ားမွာ နယူးေယာက္ ျမန္မာစစ္သံရုံးက ၾကိဳတင္ဆႏၵမဲေကာက္ခံခဲ့ပါတယ္။ ထို ၂ ရက္ ေတာက္ေလ်ာက္လုံး ျမန္မာဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားက ျမန္မာစစ္အစိုးရရဲ႔ အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းကို ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပခဲ့ၾကျပီး သံရုံးတြင္း ၀င္ေရာက္မဲေပးသူမ်ားတခ်ဳိ႔ကလည္း ကန္႔ကြက္မဲေပးျပီးတာနဲ႔ လမ္းေပၚက ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပပြဲမွာ ဆက္လက္ ဆႏၵျပခဲ့ၾကတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ စေနေန႔က မဲေပးခဲ့သူ လူငယ္တဦးရဲ႔ အေတြ႔အၾကံဳအရေတာ့ – သက္တမ္းရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ျပျပီး ၾကိဳတင္မဲေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ သူေရာက္ရွိတဲ့အခ်ိန္မွာ ညေနခင္း သံရုံးပိတ္ခါနီးျဖစ္လို႔ မဲဆႏၵအမွတ္စဥ္ ၄၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ စာရင္းသြင္းခဲ့ရေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ႏွင့္တကြ လက္ကိုင္ဖုန္းစတာေတြကို သိမ္းဆည္းထားျပီး ရုံးအတြင္းက ကာရံထားတဲ့ အခန္းငယ္မွာ...

Read more »

>Burmese in Singapore voted "NO" to Burmese junta’s sham referendum

>Burmese in Singapore voted "NO" to Burmese junta’s sham referendum

> စကၤာပူေရာက္ ျမန္မာမ်ား ဒုတိယေန႔တြင္လည္း ကန္႔ကြက္မဲ ထည့္မိုးမခ၊ အာဇာနည္ဘေလာက္၊ သီရိလကၤာျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ား ဘေလာက္ဧျပီ ၂၇၊ ၂၀၀၈ စကၤာပူႏိုင္ငံမွာ ျမန္မာသံရုံးမွာ ျပဳလုပ္တဲ့ ဒုတိယေန႔ေျမာက္ ၾကိဳတင္ဆႏၵမဲေပးပြဲမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ၅၀၀၀ ေက်ာ္က သံရုံးေရွ႔မွာ စုရုံးျပီး ဆႏၵမဲေပးရန္ ေစာင့္ဆိုင္းခဲ့ၾကပါတယ္။ ျမန္မာအေရးလႈပ္ရွားသူ အစုအဖြဲ႔မ်ားက “စစ္အစိုးရဆႏၵခံယူပြဲ ဘက္မလိုက္စစ္တမ္း” ေကာက္ယူခဲ့ရာမွာ မဲေပးခဲ့သူမ်ားအနက္ စစ္တမ္းအတြက္ စာရင္းေပးသူ လူဦးေရ ၁၅၀၀ အားလုံးက ကန္႔ကြက္မဲ ေပးခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ပထမေန႔ကထက္ ျမန္မာေတြ ပိုမ်ားျပီး စကၤာပူလုံျခဳံေရးကလည္း တိုးျမွင့္ျပီး ခ်ထားခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ားလည္း လာေရာက္ျပီး ျမန္မာပရိသတ္ကုိ စည္းကမ္းတက် ထိမ္းသိမ္းေပးခဲ့ပါတယ္။ သံရုံးက မစီစဥ္ေပးတဲ့အတြက္ ေသာက္ေရနဲ႔ အဆာေျပ စားစရာေတြကို...

Read more »

>ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီ – April 27th 2008

>ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီ – April 27th 2008

> မိုးမခရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီဧဴပီ ၂၇ ၊ ၂၀၀၈ေတာင္သမန္သီခဵင္းနဲႛ တံတားကဵႂိးကဵဴခင္းသတင္းတိုထၾာနဲႚ သီခဵင္းပေဒသာဳကယ္ဴပာတိုႚ စကား၀ိုင္း – ဆစ္ဒနီသဳကႆန္ဴပည္ပေရာက္ မဲဆႎၬရႀင္မဵား တေစ့တေစာင္း – ေသာတရႀင္တဦး၊ SBS Radioတပတ္အတၾင္း ဆႎၬမဲသတင္းနံနက္ခင္း သတင္းထူး ၃ ပုဒ္ေယာင္ေနာက္ ဆံထုံးပၝ – မိုးမခမီဒီယာ – မာမာေအးဆစ္ဒနီသဳကႆန္ အင္တာဗဵႃးမဵား – SBS Radio, ေဒၞခင္မာ၀င္းစီစဥ္သူ – ဦးပန္တဵာ၊ နန္းေဖာေဆး၊ ဳကည္ဴပာခဵမ္းေဴမႚ No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

>စကႆာပူမႀ ဴမန္မာဴပည္သားမဵား ကန္ႚကၾက္

>စကႆာပူမႀ ဴမန္မာဴပည္သားမဵား ကန္ႚကၾက္

> စကႆာပူမႀ ဴမန္မာဴပည္သားမဵား ကန္ႚကၾက္မဲ အလုံးအရင္းထည့္မည္ ဓာတ္ပုံသတင္း ဧဴပီ ၂၇၊ ၂၀၀၈ ဴမန္မာဴပည္သားမဵား စကႆာပူႎုိင္ငံရိႀ ဴမန္မာသံရုံးေရႀႚတၾင္ ယေနႚနံနက္က စုေ၀းေရာက္ရိႀေနစဥ္။ ဖဲၾႚစည္းအုပ္ခဵႂပ္ပုံဥပေဒေရးရာ ဆႎၬခံယူပဲၾတၾင္ ႒ကႂိတင္မဲေပးရန္ ေစာင့္ဆုိင္းေနဳကဴခင္းဴဖစ္သည္။ အေဴခခံဥပေဒကုိ ကန္ႚကၾက္သည့္အမႀတ္အသားဴဖစ္သည့္ No စာလုံးပၝသည့္ တီရႀပ္အကဵီႆမဵား ဦးထုပ္မဵား ၀တ္ဆင္ထားဳကသည္။ စကႆာပူတၾင္ သီတင္းသုံးသည့္ ဴမန္မာရဟန္းမဵားလည္း အဆုိပၝေနရာသုိႚ ေရာက္ရိႀလာသည္။ (ဓာတ္ပုံ- ေအပီ၊ ရုိက္တာ သတင္းဌာနမဵား) No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

>ဂဵပန္ေရာက္ ဴမန္မာမဵား ကန္ႚကၾက္မဲ ထည့္ခၾင့္ရ

>ဂဵပန္ေရာက္ ဴမန္မာမဵား ကန္ႚကၾက္မဲ ထည့္ခၾင့္ရ

> ဂ်ပန္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားေရွ႔ေမွာက္တြင္ ဂ်ပန္ေရာက္ ျမန္မာအမ်ားစုက ကန္႔ကြက္မဲထည့္ခြင့္ရမိုးေသာက္ၾကယ္ဧျပီ ၂၇၊ ၂၀၀၈ မဲေပးရန္ ဖိတ္စာရ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား၊ အလုပ္သင္ဗီဇာႏွင့္ ေရာက္ရွိေနသူမ်ားသာမက တရား၀င္ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္ထားၾကေသာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအပါအ၀င္ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ကို ဂ်ပန္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားေရွ႔ေမွာက္တြင္ ယေန႔ (ဧၿပီလ ၂၇ ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႕) နံနက္ ၉ နာရီမွ ေန႔လယ္ ၁၂း၃၀ အထိ က်င္းပႏိုင္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအလုပ္သမားအဖဲြ႔အစည္းမွတာ၀န္ခံမ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္မွ ဆရာမတဦးႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖဲြ႔မွ တာ၀န္ခံတဦးတို႔ကဦးေဆာင္ၿပီး ျပဳလုပ္ေပးတာကိုေတြ႔ရပါတယ္။ ျမန္မာသံရုံးက ဂ်ပန္ေရာက္ ျမန္မာမ်ားအားလုံး မဲေပးခြင့္ ရရွိေစေရးအတြက္ အခ်ိန္မီ၊ ျပည့္စုံေအာင္ မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့တဲ့အတြက္ မိမိတို႔က ထိုသို႔ က်င္းပေပးရတယ္လို႔ တာ၀န္ခံ ဂ်ပန္အမ်ဳိးသားမ်ားက သတင္းေထာက္မ်ား၊ လံုျခံဳေရးရဲမ်ားႏွင့္...

Read more »

>သီရိလကႆာေရာက္ ဴမန္မာရဟန္းေတာ္မဵား ကန္ႚကၝက္

>သီရိလကႆာေရာက္ ဴမန္မာရဟန္းေတာ္မဵား ကန္ႚကၝက္

> သာသနေမာဠိက သတ္မွတ္ထားသည့္ ဧျပီ ၂၆ ရက္ ဆႏၵျပပြဲမ်ားတြင္ သီရိလကၤာေရာက္ ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ားကလည္း ျငိမ္းခ်မ္းစြာျဖင့္ ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကဓာတ္ပုံသတင္းဧျပီ ၂၆၊ ၂၀၀၈ ဧျပီ ၂၆ ရက္ေန႔ကို ဗဟုိထားျပီး ႏိုင္ငံတကာက ျမန္မာမိသားမ်ား ျမန္မာသံရုံးမ်ားႏွင့္ အျခား ႏိုင္ငံတကာ သံရုံးမ်ား၊ ကုလရုံးမ်ားေရွ႔တြင္ ျမန္မာအစိုးရ အေျခခံဥပေဒဆႏၵခံယူပြဲကို ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပၾကရန္ ေမတၱာရပ္ခံထားသည့္အတိုင္း ဆႏၵျပပြဲမ်ား က်င္းပေနခ်ိန္တြင္ သီရိလကၤာေရာက္ ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ားကလည္း ကုလရုံးေရွ႕တြင္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ခ်ီတက္ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ (ဓာတ္ပုံ – MSMA ဘေလာက္) No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

မိုးမခရဲ့ ေလာကဓာတ္ခန္း – Gmail နဲ႔ Google Application အသုံးခ် လမ္းညႊန္စာအုပ္ ထြက္ျပီ

By

မိုးမခရဲ့ ေလာကဓာတ္ခန္း – Gmail နဲ႔ Google Application အသုံးခ် လမ္းညႊန္စာအုပ္...

Read more »

မုိးမခလစဥ္မဂၢဇင္း ဇြန္ ၂၀၁၈ ၊ တြဲ ၅၊ မွတ္ ၂၊ အခ်ိန္မီ ထြက္ပါျပီ

By

  မုိးမခလစဥ္မဂၢဇင္း ဇြန္ ၂၀၁၈ ၊ တြဲ ၅၊ မွတ္ ၂၊...

Read more »

ရဲေဘာ္ ေမာင္တူးရဲ့ သက္ရွိပန္းခ်ီ

By

  ရဲေဘာ္ ေမာင္တူးရဲ့ သက္ရွိပန္းခ်ီ  (မိုးမခစာအုပ္စင္) ေမ ၃၊ ၂၀၁၈ ေခါင္းစဥ္...

Read more »

မိုုးမခမဂၢဇင္း ေမ ၂၀၁၈၊ အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၁ ထြက္ျပီ

By

  မိုုးမခမဂၢဇင္း ေမ ၂၀၁၈၊ အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၁ ထြက္ျပီ...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္