>အိုလံပစ္ သပိတ္ ဴမန္မာ သပိတ္

>အိုလံပစ္ သပိတ္ ဴမန္မာ သပိတ္

> အိုလံပစ္ သပိတ္ ျမန္မာ သပိတ္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးရာ ေဆြးေႏြးခန္းေဒၚသင္းသီရိ (ဗြီအိုေအ၊ မတ္လ ၂ ရက္ ၂၀၀၈ ) ေကာက္ႏုတ္ခ်က္မတ္ ၂၊ ၂၀၀၈ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေႏြရာသီအိုလံပစ္ပြဲေတာ္ႀကီးကို တ႐ုုတ္ႏိုင္ငံ၊ ေပက်င္းၿမိဳ့မွာ ႀကီးက်ယ္ခန္းနားစြာ က်င္းပႏိုင္ဖို ့ အတြက္ တ႐ုတ္အစိုးရက အစြမ္းကုန္ ျပင္ဆင္ေနပါၿပီ။ အခုလို အိုလံပစ္ပြဲေတာ္ကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွာ က်င္းပခြင့္ ရတာဟာ ရွားရွားပါးပါး အခြင့္အေရးတရပ္ျဖစ္တာမို ့ တ႐ုတ္အစိုးရအေနနဲ ့ “၀မ္းေ၀ါလ္ ၀မ္းဒရင္းမ္” အိမ္မက္တခု ကမၻာတခုရယ္လို ့ အမည္ေပးေေခါင္းစဥ္တပ္ၿပီး အစည္ကားဆံုး က်င္းပႏိုင္ဖို ့အတြက္ စိုင္းျပင္းေနၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အားကစားပြဲေတာ္က်င္းပမယ့္ ၿမိဳ ့ေတာ္ အတြင္းမွာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ...

Read more »

>လူထုဆႎၬခံယူပၾဲ – ဘီဘီစီ ေကာက္ႎုတ္ခဵက္

>လူထုဆႎၬခံယူပၾဲ – ဘီဘီစီ ေကာက္ႎုတ္ခဵက္

> လူထုဆႎၬခံယူပၾဲကို နယ္စပ္အဖၾဲႚမဵားက ကန္ႚကၾက္NLD က အစိုးရကို တရားစၾဲဆိုရန္ ဳကိႂးစားဴခင္းဘီဘီစီ ေကာက္ႎုတ္ခဵက္ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၉၊ ၂၀၀၈ လူထုဆႎၬခံယူပၾဲမႀာ ကန္ႛကၾက္မဲေပးဳကဖိုႛ နယ္စပ္အေဴခစိုက္အဖၾဲႛမဵား ေတာင္းဆိုဦးရင္ေမာင္၊ ဘီဘီစီ (ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၈ ၂၀၀၈) ညပိုင္းအစီအစဥ္ နယ္စပ္အေဴခစိုက္ ဒီမိုုကေရစီေရးအင္အားစုေတၾ၊ တိုင္းရင္းသားအေရးလုပ္ေဆာင္ဳကတဲ့ အင္အားစုေတၾက ဴမန္မာ စစ္အစိုးရရဲႛ ၁/၂၀၀၈၊ ၂/၂၀၀၈ နဲႛ ၃/၂၀၀၈ တိုႛဟာ အမဵႂိးသားဴပန္လည္သင့္ဴမတ္ေရးနဲႛ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုး ညီႌၾတ္ေရးကို ဦးတည္ဴခင္းမရႀိဘဲနဲႛ စစ္အာဏာရႀင္စနစ္တည္ဴမဲေရးကိုပဲ ေရႀးရႁေနတဲ့အတၾက္ လံုး၀လက္မခံႎိုင္ဘူး လိုႛ သေဘာထားထုတ္ဴပန္ခဲ့ပၝတယ္။ ဴပည္ေထာင္စုဴမန္မာႎိုင္ငံအမဵႂိးသားေကာင္စီ (NCUB)၊ ဴပည္ေထာင္စု ဴမန္မာ ႎိုင္ငံ အမဵႂိးသားႌၾန္ႛေပၝင္းအစိုးရ (NCGUB)၊ တိုင္းရင္းသားလူမဵႂိးမဵားေကာင္စီ (ဴပည္ေထာင္စုဴမန္မာႎိုင္ငံ) (ENC)၊ အမဵႂိးသမီးမဵားအဖၾဲႛခဵႂပ္ (ဴမန္မာႎိုင္ငံ) (WLB)၊ ဴမန္မာႎိုင္ဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစု...

Read more »

>ဖိုးသံ (လူထု) – လာေန႓ပီ

>ဖိုးသံ (လူထု) – လာေန႓ပီ

> လာေန႓ပီ ဖိုးသံ (လူထု)ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၉၊ ၂၀၀၈ အရယ္ရပ္အငိုရပ္အေဴပာရပ္အစားရပ္ေမ႖ာ္သူေမ႖ာ္၊ စၾင့္သူစၾင့္ကိုယ့္အသက္ရႀူသံ၊ ကိုယ္ဴပန္ဳကားရတဲ့႓ငိမ္သက္မႁ႒ကီးအဳကားသူတခၾန္း၊ ကိုယ္တခၾန္းတိုး-တိုး၊ တိုး-တိုးေမးထိုးကာ၊ ေခၝင္း႓ငိတ္ကာ“လာေန႓ပီ၊ လာေန႓ပီ” တဲ့။ သူတိုႛဳကည့္တယ္မဴမင္ရဒၝေပမဲ့သိတယ္။သူတိုႛနားေထာင္တယ္မဳကားရဒၝေပမဲ့သိတယ္။ ေခၾးမေဟာင္၊ ေဳကာင္မလန္ႛဳကက္မတၾန္၊ ကဵီးမသာဒၝေပမဲ့၊ မလၾဲဘူးဒိုႛသိတယ္၊ မယၾင္းဘူးဒီေဴခသံမဵိႂး၊ ဒိုႛဳကားဖူးတယ္ဒီေ႐ကၾးေဳကာ္သံမဵိႂး၊ ဒိုႛေအာ္ခဲ့ဖူးသေပၝ့သဲ့သဲ့လား၊ တိုးတိုးလားဒိုႛနားမမႀားဘူး။ရၾာဦးကေစတီယံ၊ ဆၾဲလၾဲေတၾတ၀ဲ၀ဲနဲႛေညာင္ရၾက္ေတၾ တရႀဲရႀဲဴမည္ေနမႀေတာ့အနာဂၝတ္ကိုသယ္လာတဲ့မုန္တိုင္းနီ႒ကီး လာေန႓ပီေပၝ့ဒီကိုမေရာက္ေသးလိုႛသာရယ္။ လက္တၾဲဖိုႛအတၾက္၊ လက္ကုပ္ေဴပာပၝေဴခလႀမ္းဴပင္ဖိုႛအတၾက္၊ ေဴခတိုႛေဴပာပၝမဵက္စိလ႖င္ဖိုႛ၊ မဵက္စပစ္ဴပပၝလာတဲ့အခၝသူတိုႛလည္း ပၝလာမယ္ခၾပ္ေဒၝင္းနဖူးစည္းရႀာ႓ပီးဴပင္ထားပၝပိုစတာကားခဵပ္ေရးဖိုႛဴပင္ထားပၝဂဵင္ဂလိကိုလည္း႓မိေနေအာင္ေသၾးထားပၝမပူပၝနဲႛ ေနထၾက္ခဵိန္မႀာ ေနထၾက္ေနတက္ခဵိန္မႀာ ေနတက္ေနကဵခဵိန္မႀာ ေနကဵေန၀င္ခဵိန္မႀာ ေန၀င္ေနာက္႓ပီး သန္းေကာင္သန္းေကာင့္ဟိုဘက္မႀာသမိုင္းသစ္ဒိုႛလက္နဲႛထုဆစ္မယ္။ No tags for this post.

Read more »

>မိုးမခ အင္တာနက္လၿင့္တင္ရင္း ေမာင္ရစ္ ရူးသၾားဴခင္း

>မိုးမခ အင္တာနက္လၿင့္တင္ရင္း ေမာင္ရစ္ ရူးသၾားဴခင္း

> မိုးမခ အင္တာနက္လၿင့္တင္ရင္း ေမာင္ရစ္ ရူးသၾားဴခင္းေမာင္ရစ္ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၉၊ ၂၀၀၈ ရန္ကုန္ဴမိႂႚဳကီး တခုလုံး မီးခိုးေတၾ အူေနခဵိန္မႀာ သတိဴပန္၀င္လာဴခင္းဴဖစ္သည္။ လက္ထဲမႀာ ဴမဲဴမဲဆုပ္ကိုင္ထားသည့္ ကေလာင္၊ ကင္မရာႎႀင့္ အသံဖမ္းစက္တိုႚက တစစီ လၾင့္စင္သၾားဴခင္း မရႀိေသးေပ။ ေဘးမႀာက ကိုယ့္၀ိုင္းေတာ္သားေတၾ ကဵန္ေနေသးသည္။ ေသနတ္သံမဵား၊ ဗုံးသံမဵားက အေ၀းတေနရာဆီမႀ ဳကိႂးဳကား ဳကိႂးဳကား ဳကားေနရသည္။ လူထုဳကီးက ေမာင္ရစ္တိုႚ ၀ပ္ေနေသာ လမ္းေဘးကေန ေဳကၾးေဳကာ္သံမဵားႎႀင့္ ခဵီတက္သၾားဳကသည္။ သူတိုႚလက္ထဲမႀာက ေဒၝင္းအလံေတၾ၊ မီးတုတ္ေတၾ၊ လက္လုပ္ ဒုတ္ေတၾ၊ ဓၝးေတၾႎႀင့္ဴဖစ္သည္။ “ကဵေနာ္တိုႚ သူတိုႚနဲႚပဲ လိုက္ဴပီး သတင္းယူရမႀလား …” အေ၀းဳကည့္မႀန္ေဴပာင္းက ေမးသည္။ ေမာင္ရစ္က ကေယာင္ကတန္းႎႀင့္ ေခၝင္းဴငိမ့္ဴပသည္။ စကားဆုံးသည္ႎႀင့္ သူတိုႚ လူအုပ္ေနာက္သိုႚ...

Read more »

>အမဵႂိးသားဒီမုိကေရစီ အဖၾဲႚခဵႂပ္က တပ္မေတာ္အေဴခခံဥပေဒဆႎၬခံယူပၾဲကို လက္မခံေဳကာင္း ေဳကဴငာ

>အမဵႂိးသားဒီမုိကေရစီ အဖၾဲႚခဵႂပ္က တပ္မေတာ္အေဴခခံဥပေဒဆႎၬခံယူပၾဲကို လက္မခံေဳကာင္း ေဳကဴငာ

> အမဵႂိးသားဒီမုိကေရစီ အဖၾဲႚခဵႂပ္က တပ္မေတာ္အေဴခခံဥပေဒဆႎၬခံယူပၾဲကို လက္မခံေဳကာင္း ေဳကဴငာမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၈၊ ၂၀၀၈ အထူးေဳကဴငာခဵက္ ၂/၂၀၀၈ ဴဖင့္ အဲန္အယ္ဒီပၝတီက ထုတ္ဴပန္ရာတၾင္ ယခု ကဵင္းပမည့္ အေဴခခံဥပေဒ ဆႎၬခံယူပၾဲသည္ စစ္အစိုးရ၏ ယခင္ကကဵင္းပခဲ့ဴပီးဴဖစ္ေသာ ၁၉၉၀ ပၝတီစုံေရၾးေကာက္ပၾဲ ေဳကဴငာခဵက္မဵား၊ ထုတ္ဴပန္ခဵက္မဵားအရ စည္းကမ္းႎႀင့္မညီညၾတ္ဴခင္း၊ ႎိုင္ငံတကာ၏ သေဘာထားမဵားႎႀင့္ ဆန္ႚကဵင္ေနဴခင္းတိုႚေဳကာင့္ အမဵားဴပည္သူက လက္မခံႎိုင္ေဳကာင္း၊ အမဵႂိးသားဴပန္လည္သင့္ဴမတ္ေရးကို ထိခုိက္ေဳကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဆိုလိုက္ပၝသည္။ ထိုေနႚမတိုင္မီက ပၝတီ၏ ပုံမႀန္ေဳကဴငာခဵက္မဵားဴဖစ္ေသာ ၇/၂၀၀၈၊ ၈/၂၀၀၈ တိုႚတၾင္ စစ္အစိုးရ၏ အေရးယူမႁမဵားဴဖစ္ေသာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အား ေရၾးေကာက္ပၾဲ ၀င္ခၾင့္မေပးသည္ကို ကန္ႚကၾက္ဴခင္း၊ လက္နက္အားကိုး အင္အားသုံးဴခင္းထက္ ေစ့စပ္ေဆၾးေႎၾးေရးကို ထိေရာက္ေဳကာင္း သေဘာထားတိုႚကို ေဴပာဆိုေနခဲ့ေသာ္လည္း ယခု အထူုးေဳကဴငာခဵက္တၾင္မူ...

Read more »

>တရုတ္ အိုလံပစ္ သပိတ္ေမႀာက္လႁပ္ရႀားမႁတၾင္ ဴမန္မာ့အေရးလည္း ေရႀႚတိုးလာ

>တရုတ္ အိုလံပစ္ သပိတ္ေမႀာက္လႁပ္ရႀားမႁတၾင္ ဴမန္မာ့အေရးလည္း ေရႀႚတိုးလာ

> တရုတ္ အိုလံပစ္ သပိတ္ေမႀာက္လႁပ္ရႀားမႁတၾင္ ဴမန္မာ့အေရးလည္း ေရႀႚတိုးလာမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၈၊ ၂၀၀၈ ဴပီးခဲ့သည့္လဆန္းမႀ စဴပီး တရုတ္အိုလံပစ္သပိတ္ေမႀာက္ေရး လႁပ္ရႀားမႁမဵား အရႀိန္ဴမႀင့္လာဳကရာ ဴမန္မာ့အေရးလႁပ္ရႀားသူမဵားကလည္း တခဲနက္ပၝ၀င္ေဆာင္ရၾက္လာဳကသည္။ အထူးသဴဖင့္ စစ္အစိုးရက လာမည့္ ေမလတၾင္ တပ္မေတာ္အေဴခခံဥပေဒ ဆႎၬခံယူပၾဲလုပ္ရန္ စိုင္းဴပင္းလာေသာအခၝ စစ္အစိုးရ၏ ထာ၀ရမိတ္ေဆၾဳကီးဴဖစ္ေသာ တရုတ္အစိုးရဳကီး၏ ေႎၾရာသီအိုလံပစ္ပၾဲေတာ္ကို ပစ္မႀတ္ထားဴပီး လက္တုန္ႚဴပန္သည့္ သပိတ္ေမႀာက္ လႁပ္ရႀားမႁမဵားကုိ ဴပည္ပေရာက္ ဴမန္မာမဵားက အာရုံပိုကဵလာသည္ဟု ဆိုႎိုင္သည္။ စက္တင္ဘာ ၂၀၀၇ တၾင္ စစ္အစိုးရက သံဃာေတာ္မဵားကို ပစ္ခတ္စီးနင္းဖမ္းဆီးစဥ္က ဴပည္ပက လူႚအခၾင့္အေရးသမားမဵားႎႀင့္ ဴပည္ပေရာက္ဴမန္မာတိုႚ တခဲနက္ ပူးေပၝင္းဳကလဵက္ တရုတ္သံရုံးမဵားကို ပစ္မႀတ္ထား ကန္ႚကၾက္ခဲ့ဳကသည္။ လုံဴခႂံေရးေကာင္စီတၾင္ တရုတ္က ဗီတို မသုံးေရးအတၾက္...

Read more »

>မိုးမခ၀င္း – မုတ္ဆိတ္ေမၾး အေရးေတာ္ပုံ ဴပဇာတ္ – ၁

>မိုးမခ၀င္း – မုတ္ဆိတ္ေမၾး အေရးေတာ္ပုံ ဴပဇာတ္ – ၁

> The Ballad Of Hairy Joe – by Sol Panitzမုတ္ဆိတ္ေမြး အေရးေတာ္ပုံ ျပဇာတ္ – ၁မုိးမခ ၀င္း (ဘာသာျပန္သည္)ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈၊ ၂၀၀၈ Sol Panitz ၏နိဒါန္း ထုိေခတ္က ဂ်ဴိပါးလ္မားသည္ နယူးအဂၤလန္တြင္ ေလွာင္ေျပာင္မူအခံရဆုံး လူတစ္ေယာက္အျဖစ္ သမုတ္ျခင္းခံရသူျဖစ္သည္။ ၁၈၃၀တြင္ ဂ်ဴိးဇက္ပါးလ္မားသည္ အရြယ္ေရာက္သူ အမ်ဳိဳးသားတိုင္း လြတ္လပ္စြာ မုတ္္ဆိတ္ေမြးထားခြင့္ရွိသည့္ အခြင့္အေရး အတြက္ တုိက္ပဲြ၀င္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ ၁၇၂၀ ကတည္းက အေမရိကန္တြင္ ႏႈတ္ခမ္းေမြး၊ မုတ္ဆိတ္ေမြးထားျခင္းအေလ့ ေခတ္မစားခဲ့သည္မွာ အဲဒီ ဂ်ဴိတို႔ ေခတ္တ္ုိင္ေအာင္ ျဖစ္သည္။ထုိအခါက လြတ္လပ္ေရးေၾကျငာစာတမ္း လက္မွတ္ထုိ္းၾကသည့္ ပန္းခ်ီမွတ္တမ္းမ်ား၊ ဓာတ္ပုံမွတ္တမ္းမ်ားအရ အမ်ဳိူးသား ေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ားႏွင့္အတူ လူတုိင္းလူတုိ္ငး္မွာ ေမးေစ့ေျပာင္ေျပာင္မ်ားသာရွိေၾကာင္း...

Read more »

>သီးေလးသီးနဲႚ ေဆးေရာင္စုံက ဴပည္သူႚဆႎၬခံယူေတာ့မည္

>သီးေလးသီးနဲႚ ေဆးေရာင္စုံက ဴပည္သူႚဆႎၬခံယူေတာ့မည္

> သီးေလးသီးနဲႚ ေဆးေရာင္စုံက ဴပည္သူႚဆႎၬခံယူေတာ့မည္မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၈၊ ၂၀၀၈ အယင္ေတာ့ ဂဵပန္ဴပည္က ေဂၞဇီလာ ကမၲာပတ္ပၝတယ္။ ပၝးစပ္က မီးေတၾ မႁတ္တာတိုႚ၊ ဟိုေအာ္ ဒီေအာ္နဲႚ တိုက္ဳကီးေတၾကို တၾန္းတာ တိုက္တာေတၾ လုပ္ပၝတယ္ (ရုပ္ရႀင္ထဲမႀာ)။ အခုအခဵိန္မႀာေတာ့ ဴမန္မာဴပည္က ေဂၞဇီလာ ဂဵပန္ဴပည္ ေရာက္ေနပၝဴပီ။ သီးေလးသီးနဲႚ ေဆးေရာင္စုံ ယဥ္ေကဵးမႁပေဒသာကဇာတ္အဖၾဲႚဳကီးေပၝ့ဗဵာ။ ဴပက္လုံးေတၾက တခဵႂိႚလူေတၾအတၾက္ မီးနဲႚမႁတ္ခံလိုက္သလိုပၝပဲတဲ့။ ေလာင္မီးကဵ ကုန္တယ္လိုႚ ဆိုပၝတယ္။ တိုက္ေတၾကို တၾန္းမယ့္အစား တခဵႂိႚလူေတၾကို ဟန္ခဵက္ေတၾ ပဵက္ကုန္ေစတယ္လိုႚ ဆိုပၝတယ္။ သူတိုႚေတၾရဲႚ အႎုပညာရဲႚ တၾန္းအားေတၾေပၝ့ခင္ဗဵာ။ ယခုလည္း ဂဵပန္ဴပည္ေရာက္ ဴမန္မာေတၾအတၾက္ တတ္စၾမ္းတဲ့အႎုပညာနဲႚ ေဖဵာ္ေဴဖဖိုႚ ဴပင္ဆင္ေနတဲ့ ကိုေဂၞဇီလာနဲႚ စကားေဴပာေတာ့ သူတိုႚအခု...

Read more »

>စစ္အာဏာရႀင္တိုႚ၏ မင္းမဲ့စရိုက္၊ ဥပေဒမဲ့ ေဆာင္ရၾက္မႁမဵားေအာက္က ဴမန္မာဴပည္

>စစ္အာဏာရႀင္တိုႚ၏ မင္းမဲ့စရိုက္၊ ဥပေဒမဲ့ ေဆာင္ရၾက္မႁမဵားေအာက္က ဴမန္မာဴပည္

> စစ္အာဏာရႀင္တိုႚ၏ မင္းမဲ့စရိုက္၊ ဥပေဒမဲ့ ေဆာင္ရၾက္မႁမဵားေအာက္က ဴမန္မာဴပည္ဴပည္သူတိုႚရဲႚ စကားဴပန္ တဦးေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၇၊ ၂၀၀၈ မတရားမႁကို စီရင္ေနသည့္ တရားရုံးမဵား ၁၉၆၂ ခုနႀစ္ကတည္းက ကဵင့္သုံးေနေသာ အာဏာရႀင္လက္ေအာက္က တရားစီရင္ေရး စံနစ္ဆိုသည္က ဘယ္ေလာက္ လၾတ္လပ္မႁမဵား ရႀိေနပၝသလဲ။ တရားခံမဵားဖက္က လိုက္လံေဆာင္ရၾက္ေနရေသာ ေရႀႚေနမဵားမႀာ အဳကပ္အတည္းမဵႂိးစုံကို ရင္ဆိုင္ေနရဴပီး တရားလိုႎႀင့္ အစိုးရေရႀႚေနမဵားႎႀင့္ တန္းတူ ဆက္ဆံဴခင္း မခံရဘဲ တရားခံမဵားကဲ့သိုႚ ဖိႎႀိပ္ဆက္ဆံခံေနရပၝတယ္။ တရားခံဘက္မႀ ေရႀႚေနႎႀင့္ မိသားစုမဵားက တရားရုံး၏ အဴပင္ဖက္တၾင္ ေစာင့္ဆိုင္းေနဳကရဴပီး၊ တရားရုံးထဲတၾင္ တရားသူဳကီး၊ အစိုးရေရႀႚေန၊ တရားလိုဴပ သက္ေသမဵား၊ ရဲမဵား ႎႀင့္ ရ၀တမဵားက အဴပည့္ ၀င္ေရာက္ေနရာယူထားဳကတာကို ေတၾႚရပၝတယ္။ လၾတ္လပ္စၾာ တရားစီရင္ေရး ဆိုသည္ကို...

Read more »

>ေမာင္စၾမ္းရည္ – ရစ္ပေလမႀ ဦး၀င္းတင္အထိ ႎႀစ္ေပၝင္း ၁၁၁ ဳကာ ဟံသာ၀တီသတင္းစာ

>ေမာင္စၾမ္းရည္ – ရစ္ပေလမႀ ဦး၀င္းတင္အထိ ႎႀစ္ေပၝင္း ၁၁၁ ဳကာ ဟံသာ၀တီသတင္းစာ

> ရစ္ပေလမႀ ဦး၀င္းတင္အထိ ႎႀစ္ေပၝင္း ၁၁၁ ဳကာ ဟံသာ၀တီသတင္းစာေမာင္စၾမ္းရည္ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၇၊ ၂၀၀၈ စစ္အစိုးရလက္ထက္မႀာ ေထာင္သက္အဳကာဆံုး ေထာင္မင္းသား႒ကီးကေတာ့ ဦး၀င္းတင္ပၝပဲ။ ဦး၀င္းတင္ ဆိုတဲ့ နာမည္ရဲႛေရႀႛမႀာ ဟံသာ၀တီဆိုတာ ပၝရႀိတယ္။ အဓိပၯာယ္ကေတာ့ အမဵားသိတဲ့အတိုင္း ဟံသာ၀တီ သတင္းစာ အယ္ဒီတာခဵႂပ္ ဦး၀င္းတင္ပၝပဲ။ မႎၨေလး ရတနာပံုေရၿ႓မိႂႛေတာ္မႀာ မင္းတုန္းမင္း႒ကီး ထုတ္ေ၀ခဲ့တဲ့သတင္းစာက ရတနာပံု သတင္းစာ တဲ့။ အထက္ဗမာႎိုင္ငံရဲႛ႓မိႂႛေတာ္ကထုတ္တဲ့ အဓိပၯၝယ္ေပၝ့။ ေအာက္ဴပည္ ေအာက္ရၾာ အေဳကအရပ္ရဲႛ ႓မိႂႛေတာ္က ဟံသာ၀တီ မဟုတ္လား။ ဒၝေဳကာင့္ အေဳကအရပ္က ထုတ္တဲ့သတင္းစာကို ဟံသာ၀တီသတင္းစာလုိႛ အမည္ေပး တယ္။ ဟံသာ၀တီသတင္းစာ ထူေထာင္သူက ဟံသာ၀တီပံုႎႀိပ္တိုက္ နဲႛ ဟံသာ၀တီစာအုပ္တိုက္ ပုိင္ရႀင္ပၝပဲ။ မစၤတာ ရစ္ပေလ တဲ့။...

Read more »

>၀င္းေပၞေမာင္ – ဴပည္သူကို ယုံပၝ

>၀င္းေပၞေမာင္ – ဴပည္သူကို ယုံပၝ

> ျပည္သူကို ယုံပါ၀င္းေပၚေမာင္ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၇၊ ၂၀၀၈ ျမန္မာျပည္သူတို႔သည္ ရရွိလာသမွ် ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အလမ္းတိုင္းတြင္ မိမိတို႔ ဘယ္လို ေဆာင္ရြက္ရမည္ကို ေကာင္းေကာင္း သေဘာေပါက္ထားသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ျမန္မာစစ္အစိုးရ နအဖက ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းေရးအတြက္ ျပည္လုံးကၽြတ္ ဆႏၵခံယူပြဲကို ယခုႏွစ္ ေမလတြင္ က်င္းပမည္ဟု ႐ုတ္တရက္ ေၾကညာလိုက္ရာ ျပည္တြင္းျပည္ပ ဒီမိုကေရစီေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားအၾကား ပြက္ေလာ႐ိုက္သြားသည္ကို ေတြ႔ျမင္ ၾကားသိေနရပါသည္။ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး အကင္းမေသေသးခ်ိန္၊ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးေရးကိစၥ အာ႐ုံစိုက္ေနၾကခ်ိန္၊ ကုလသမဂၢႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ အေရးယူမႈမ်ား တိုးပြားေနခ်ိန္တြင္ နအဖဖက္က ဒီလိုေျခလွမ္းမ်ိဳး လွမ္းရန္မရွိဟု မိမိ္ အပါအ၀င္ အမ်ားစုက တြက္ဆထားခဲ့ပါသည္။ ဒီမိုကေရစီေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ကို အလြန္ ေႏွးေကြးေလးကန္စြာ...

Read more »

>ခင္ဴမဇင္ – ပန္းခဵီဆရာမ ေဒၞခင္ခင္၀င္း

>ခင္ဴမဇင္ – ပန္းခဵီဆရာမ ေဒၞခင္ခင္၀င္း

> အႎုပညာေမႀာ္ေအာင္ထားေသာ ပန္းခဵီဆရာမ ေဒၞခင္ခင္၀င္း ခင္ဴမဇင္ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၇၊ ၂၀၀၈ လၾန္ခ့ဲသည့္ ဆယ္ႎႀစ္ေကဵာ္ေကဵာ္က က႗န္မသည္ ထူးဴခားသည့္ပန္းခဵီဴပပဲၾတစ္ပဲၾကုိ ဳကည့္ရႀႂခ့ဲရပၝသည္။ ထုိဴပပဲၾမႀာ အမဵႂိးသမီးပန္းခဵီပညာရႀင္ ေဒၞခင္ခင္၀င္း၏ “လမ္းခဲၾကေလး“ အမည္ရိႀ ပန္းခဵီဴပပဲၾဴဖစ္သည္။ နာမည္ေလးက ရုိးေသာ္လည္း သူေဖာက္ခ့ဲေသာလမ္းကေလးကေတာ့ ထူးဴခားသည္ဟု ဆုိရမည္။ စုတ္တံႎႀင့္ေဆးႎႀင့္ေရးဆဲၾသည့္ ပန္းခဵီကားခဵပ္မဵားမဟုတ္ဘဲ ေရာင္စုံေဳကၾစကၠႃစမဵားကုိ လက္ဴဖင့္ဆုတ္ဴဖဲကာ ေကာ္ဴဖင့္ကပ္၍ ပုံေဖာ္ရင္း ပန္းခဵီကားမဵား ဴဖစ္လာခ့ဲဴခင္းပင္။ အခဵႂိႛမႀာ အ၀တ္စဴဖင့္ ဴပႂလုပ္ထားသည္။ ေရာင္စုံအ၀တ္စမဵားကုိ အပ္ခဵည္ဴဖင့္ တဲၾခဵႂပ္ ပုံေဖာ္ဴခင္းဴဖစ္သည္။ လက္မႁပညာႎႀင့္ကၾာဴခားခဵက္မႀာ စကၠႃစမဵားကုိကပ္၍ Collage Art လက္ရာမဵား ဖန္တီးခ့ဲဴခင္းဴဖစ္ေသာ္လည္း၊ ႎု ရင့္ လင္း ေမႀာင္ အေရာင္အေသၾးမဵား၏ ေဴပဴပစ္ညီညၾတ္မႁမႀာ ရုပ္ပုံအဆင့္မႀ ပန္းခဵီကားမဵား (Knifeဴဖင့္ေရးသည့္ Impression...

Read more »

>တပ္မေတာ္အစိုးရဆိုဴပီး ဴပည္သူေတၾကို မီးေဘး၊ ကပ္ေဘးေတၾက ကာကၾယ္မေပးႎိုင္

> တပ္မေတာ္အစိုးရဆိုဴပီး ဴပည္သူေတၾကို မီးေဘး၊ ကပ္ေဘးေတၾက ကာကၾယ္မေပးႎိုင္၊ ကယ္တင္ ေစာင့္ေရႀာက္တာလည္း မလုပ္ႎိုင္။ ဒၝနဲႚမဵား …စာဖတ္သူေတၾ ေရးတဲ့စာမဵားေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၇၊ ၂၀၀၈ မိုးမခအဖၾဲႚဆီကို ၀င္လာတဲ့စာေတၾကတဆင့္ သတင္းေတၾ၊ စာေတၾ တင္ဴပေပးရတာဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒီတပတ္မႀာ တတိုင္းဴပည္လုံး မင္းေဘးသင့္ေနတဲ့ဳကားထဲ၊ မီးေဘး အဳကီးအကဵယ္ သင့္ဳကရေတာ့ သူတိုႚစာေတၾကို သတင္းအဴဖစ္ ဴပန္မေရးႎိုင္ေတာ့ဘဲ သူတိုႚ စာတခဵႂိႚကို တင္ဆက္လိုက္ပၝရေစ။ မိုးမခ ေရ စစ္အစိုးရလက္ထက္မႀာ မီးေဘး၊ ေရေဘး၊ သဘာ၀ ေဘးအႎၨရာယ္မဵား၊ နဲႛ ေရာဂၝကပ္ဆိုးမဵားကို ကာကၾယ္ေပးဴခင္း၊ ဴပန္လည္ထူေထာင္ေစာင့္ေရႀာက္ဴခင္းမဵား မလုပ္ႎိုင္တဲ့အတၾက္ ဒီတဳကိမ္မႀာလည္း ဴပည္သူလူထုက ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ဴပန္လည္ထူေထာင္ ကူညီေစာင့္ေရႀာက္ဳကရအုံးမႀာ ဴဖစ္တဲ့အတၾက္ စစ္အစိုးရရဲႚ အခန္းကၸဟာ ဴပည္သူလူထုတရပ္လုံးအတၾက္ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးဴဖစ္ရုံကလၾဲလိုႚ မလိုအပ္ေဳကာင္း...

Read more »

>ေရၿ၀ၝေရာင္ စက္တင္ဘာ ေတးဂီတအဖၾဲႚက ေတာ္လႀန္ေရးေတး ၃ ပုဒ္ ဴဖန္ႚခဵိ

>ေရၿ၀ၝေရာင္ စက္တင္ဘာ ေတးဂီတအဖၾဲႚက ေတာ္လႀန္ေရးေတး ၃ ပုဒ္ ဴဖန္ႚခဵိ

> ေရၿ၀ၝေရာင္ စက္တင္ဘာ ေတးဂီတအဖၾဲႚက ေတာ္လႀန္ေရးေတး ၃ ပုဒ္ ဴဖန္ႚခဵိမိုးမခေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၇၊ ၂၀၀၈ သီခဵင္းနားဆင္ရန္ စာသားကိုႎႀိပ္ပၝ သီခဵင္းနားဆင္ရန္ စာသားကိုႎႀိပ္ပၝ သီခဵင္းနားဆင္ရန္ စာသားကိုႎႀိပ္ပၝ No tags for this post.

Read more »

>ယာေတာက သာေဴဗာ – အစၾမ္းထက္တဲ့ မဲလက္နက္နဲႚ ဴပည္သူႚအစဥ္အလာ

> အစၾမ္းထက္တဲ့ မဲလက္နက္နဲႚ ဴပည္သူႚအစဥ္အလာယာေတာက သာေဴဗာ၂၀၀၈ခုႎႀစ္၊ ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၇ ကိုဟိုဒင္းေရ- ကဵေနာ္တိုႛဗမာႎိုင္ငံသားေတၾ အစၾမ္းဴပရမယ့္အခဵိန္ ေရာက္လာဴပန္ပၝေပၝ့လားဗဵာ။ မဵက္စိလည္မသၾားနဲႛအုန္းေနာ္၊ မိတ္ေဆၾ႒ကီး။ ကဵေနာ္ဆိုလိုတာက နအဖကဵင္းပေတာ့မယ့္ လူထုဆႎၬခံယူပၾဲ႒ကီးကိုေဴပာတာ။ ဘာတဲ့၊ ေမလထဲမႀာကဵင္းပမယ္ဆို မဟုတ္လား။ နအဖတိုႛမဵား လုပ္ခဵလိုက္တာ၊ ဖၾဲႛစည္းအုပ္ခဵႂပ္ပံုဥပေဒဆိုတာကို ေဳကညာေတာင္ မေဳကညာရေသးဘူး၊ အတည္ဴပႂဖိုႛအစီအစဥ္ေဳကညာေန႓ပီ။ ကေလးမေမၾးခင္ကတည္းက သူႛအတၾက္ ပခက္တင္ပၾဲဖိတ္စာကမ္းေန တာနဲႛမတူဘူးလား။ တနည္းေဴပာရရင္ ဗမာဴပည္သားေတၾဟာ သတိုႛသားမဵက္ႎႀာေတာင္မဴမင္ရပဲ အေပးစားခံရမယ့္သေဘာဗဵ။ ေနာက္႓ပီး ဖၾဲႛစည္းပံုမႀအတည္မဴပႂရေသးဘူး၊ အဲဒီအထဲက ဴပႉာန္းတဲ့အတိုင္း ေရၾးေကာက္ပၾဲကဵင္းပဖိုႛရက္သတ္မႀတ္ေန႓ပီ။ ငၝဘုရင္- ခုတင္ကိုဘယ္ႎႀစ္ပတ္၊ ပတ္-ပတ္၊ ပတ္လိုႛရတယ္ဆို႓ပီးလုပ္ေနဳကတာေတၾပဲ။ သူတိုႛနဲႛအကဵိႂးအေဳကာင္းေဴပာလုိႛမဴဖစ္ပၝဘူး။ ဒီတပၾဲမႀာ နအဖဟာ ဘယ့္ကေလာက္အပိုင္တၾက္ထားသလဲဆိုရင္ လူထုကိုႎႀစ္လပဲ အခဵိန္ေပး႓ပီး အဴပတ္လုပ္ဖိုႛဴပင္ထားရံုမက၊ ေနာက္ေဴခလႀမ္းအတၾက္ေတာင္ စီမံကိန္းကို ေဳကဴငာလိုက္ေသးတယ္။ သူတိုႛဖက္ကဘာေတၾ၊ ဘယ္လိုဴပင္ဆင္ထားတယ္ေတာ့...

Read more »

>ေမာင္ရစ္ ရဲႚ အိပ္မက္ဆိုး ကာတၾန္း

>ေမာင္ရစ္ ရဲႚ အိပ္မက္ဆိုး ကာတၾန္း

> ေမာင္ရစ္ ရဲႚ အိပ္မက္ဆိုး ကာတၾန္းေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၇၊ ၂၀၀၈ No tags for this post.

Read more »

>ပန္းခဵီ ထိန္လင္း – ဒီ က ဗဵာ

>ပန္းခဵီ ထိန္လင္း – ဒီ က ဗဵာ

> ဒီ က ဗဵာပန္းခဵီ ထိန္လင္းေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၆၊ ၂၀၀၈ ဒီ က ဗဵာကေနဳကိႂေဴပာထားခဵင္တာက …ဒီကဗဵာထဲမႀာေနာက္ထပ္ ကဗဵာတပုဒ္ကိုဘယ္သူမႀ မရိပ္မိေအာင္ ဴမႂပ္မထားဘူး။ ဒီကဗဵာကဘယ္ေနႚေရာက္ရင္ ဘာလုပ္ဳကမယ္လိုႚ ဘယ္သူႚကိုမႀအခဵိန္းအခဵက္ မေပးခဲ့ပၝဘူးဒီကဗဵာကို ဖၾဲႚစည္းထားတဲ့စာေဳကာင္းေတၾရဲႚ ထိပ္စီးစာလုံးေတၾကိုေဒၝင္လိုက္ ဖတ္လိုက္ပၝ“အာဏာရူးဳကီး” လိုႚ အဓိပၯၝယ္မထၾက္ပၝဘူး။ ဒီကဗဵာကိုေနာက္ဆုံးကေန ေဴပာင္းဴပန္ ဖတ္ဳကည့္စမ္းပၝလူသတ္သမားဳကီးလိုႚ မေတၾႚရပၝဘူး။ ဒၝေပမဲ့ခင္ဗဵားဆီလာခဲ့ရတဲ့ လမ္းတေလဵာက္လုံးမႀာဒီကဗဵာဟာလက္မရၾႚံမင္နီဓၝးခဵက္ေတၾဳကားမႀာေသလုေမဵာပၝး ေရႀာင္ရႀားခဲ့ရတယ္။ ေရာဂၝပိုးေတၾ ဳကည့္သလိုအဏုဳကည့္မႀန္ဘီလူးဳကီးေအာက္မႀာတထိတ္ထိတ္နဲႚ အဳကည့္ခံခဲ့ရတလၿာခဵင္း ခ႗တ္ခၾာဴပခဲ့ရအရႀက္ကအစ ပၾတ္သပ္ ရႀာေဖၾတာ ခံခဲ့ရဓာတ္ပုံနဲႚ ကဗဵာနဲႚ တိုက္ဳကည့္တာ ခံခဲ့ရတဴဗီးဴဗီး ဆၾဲဆုတ္ခံေနရတဲ့စာမဵက္ႎႀာေတၾဳကားမႀာကိုယ့္စကားလုံးေတၾ မကဵေပဵာက္ေအာင္သယ္ေဴပးလာရတဲ့ဒီ က ဗဵာ ။ ဳကည့္ …ေခတ္ထဲ ဴဖတ္ေဴပးလာခဲ့ရလိုႚေသၾးစေတၾ ေပကဵံေနဆဲဒီ က ဗဵာတပုဒ္လုံးမႀာ ကန္ႚလန္ဴဖတ္ အရိႁးရာ စာတန္းေတၾဴပည့္ေနတာေတာင္ေနာက္ေကဵာမလုံ...

Read more »

>မိုးမခ ရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီ – ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၄၊ ၂၀၀၈

>မိုးမခ ရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီ – ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၄၊ ၂၀၀၈

> မိုးမခ ရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၄၊ ၂၀၀၈ တိမ္ဦးေလေဴပ ေမာင့္ကိုေစ – ဦးပန္တဵာသတင္းတိုထၾာ နဲႚ သီခဵင္းပေဒသာလူထုလႁပ္ရႀားမႁ ဳကီးဳကပ္ေရးေကာ္မီတီရဲႚ ေဳကဴငာခဵက္ဂဵပန္ဴပည္ေရာက္ သီးေလးသီးနဲႚ ေဆးေရာင္စုံအဖၾဲႚ – ရန္ႎိုင္ထၾန္း(ကိုရီးယား)ထိုင္းႎိုင္ငံေရာက္ ဴမန္မာအလုပ္သမားမဵား အသတ္ခံေနရဴပည္သူဆႎၬခံယူပၾဲ သုံးသပ္ခဵက္ – စိုးခဵစ္ (ဗကပ)စစ္အစိုးရက ဴမန္မာဴပည္သူကို စိမ္ေခၞလိုက္ဴပီ – ဗဳသဂမ္ဘာရီ ဳကားဴဖတ္သတင္းအယ္ဒီတာထံ ေပးစာ – ေခတ္ဴပိႂင္စီစဥ္သူ – ဦးပန္တဵာ၊ နန္းေဖာေဆး No tags for this post.

Read more »

>စစ္အစိုးရက ဆႎၬခံယူပၾဲဥပေဒသစ္ ထုတ္ဴပန္ဴပီ

> စစ္အစိုးရက ဆႎၬခံယူပၾဲဥပေဒသစ္ ထုတ္ဴပန္ဴပီဘီဘီစီ၊ ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၇၊ ၂၀၀၈၊ ညပိုင္းအစီအစဥ္ ေကာက္ႎုတ္ခဵက္ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၆၊ ၂၀၀၈ ဴမန္မာစစ္အစိုးရက ဖၾဲႛစည္းပံုအေဴခခံဥပေဒ အတည္ဴပႂႎိုင္ေရးအတၾက္ ဆႎၬခံယူပၾဲဥပေဒသစ္ကို ဴပဌာန္းလိုက္ပၝ႓ပီ။ ဒီအေဳကာင္းေတၾနဲႛပတ္သက္႓ပီး ဘန္ေကာက္က ကိုမင္းထက္ေရ အေသးစိတ္ေဴပာပၝဦးရႀင္။ အခုပဲ ဒီည ၈ နာရီသတင္းမႀာ ေဳကညာသၾားတာပၝ။ ဖၾဲႛစည္းပံုအေဴခခံဥပေဒမူဳကမ္း အတည္ဴပႂေရး ဆႎၬခံယူပၾဲ ဥပေဒဆို႓ပီး နအဖရဲႛဥပေဒအမႀတ္ ၁/၂၀၀၈ နဲႛ ေဳကညာသၾားတာပၝ။ ဒီဥပေဒမႀာ အခန္း ၁၂ ခန္း ပၝမယ္။ ဒီ အေဴခခံဥပေဒဆႎၬခံယူပၾဲအတၾက္ကို ေကာ္မရႀင္ဖၾဲႛမယ္၊ မဲစာရင္းဴပႂစုမယ္၊ ဆႎၬမဲေပးတာေတၾကို ေရၿႛဆိုင္းဖဵက္သိမ္း မယ္၊ ဆႎၬမဲ ေဳကညာမယ္ ဒီလိုအခန္းေတၾ ၁၂ ခန္းပၝ၀င္တဲ့ အေဴခခံဥပေဒထၾက္လာမႀာပၝ။ အေသးစိတ္ကိုေတာ့ မနက္ဴဖန္မႀာထုတ္ေ၀မယ့္ သတင္းစာထဲကဵမႀပဲ...

Read more »

>အမဵႂိးသားစာဆို သခင္ကိုယ္ေတာ္မႁိင္း (၁၈၇၆ – ၁၉၆၄) ရဲႚ ေနအိမ္ မႀတ္တမ္းဓာတ္ပုံမဵား

>အမဵႂိးသားစာဆို သခင္ကိုယ္ေတာ္မႁိင္း (၁၈၇၆ – ၁၉၆၄) ရဲႚ ေနအိမ္ မႀတ္တမ္းဓာတ္ပုံမဵား

> အမဵႂိးသားစာဆို သခင္ကိုယ္ေတာ္မႁိင္း (၁၈၇၆ – ၁၉၆၄) ရဲႚ ေနအိမ္ မႀတ္တမ္းဓာတ္ပုံမဵားမိုးမခေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၆၊ ၂၀၀၈ ဴမန္မာဴပည္ လၾတ္လပ္ေရးတိုက္ပၾဲ နဲႚ ဴငိမ္းခဵမး္ေရးလႁပ္ရႀားမႁ တေလဵာက္လုံးမႀာ အမဵႃိးသားေရး ေခၝင္းေဆာင္မဵား၊ လႁပ္ရႀားသူမဵားနဲႚ ပၝ၀င္ေဆာင္ရၾက္ခဲ့သူ စာဆို သခင္ကိုယ္ေတာ္မိႁင္း ေနထိုင္ခဲ့ရာ၊ ေခၝင္းခဵခဲ့တဲ့ ရန္ကုန္ဴမႂိႚ၊ စမ္းေခဵာင္းဴမိႂႚနယ္က အိမ္ေဂဟာေလးကို ယခုရႀိေနတဲ့အတိုင္း တင္ဴပထားတဲ့ မႀတ္တမ္းဓာတ္ပုံကို တင္ဆက္လိုက္ပၝတယ္။ ဴပည္သူလူထုရဲႚ မဵက္ႎႀာ၊ တိုင္းဴပည္အကဵႃိးကိုသာ ဳကည့္ခဲ့တဲ့၊ ဴပတ္သား ရဲရင့္ ဴပည့္၀တဲ့ ပညာရႀိ စာဆိုဳကီး ဴဖစ္တဲ့အတၾက္ ေခတ္အဆက္ဆက္က အမဵႂိးသားေရးလႁပ္ရႀားသူမဵားက ထာ၀ရ စံဴပႂရတဲ့သူတဦး ဴဖစ္ပၝတယ္။ No tags for this post.

Read more »

>မိုးမခ ဒီဇိုင္းအဖၾဲႚက ကန္ႚကၾက္မဲ အတၾက္ ပိုစတာထုတ္

>မိုးမခ ဒီဇိုင္းအဖၾဲႚက ကန္ႚကၾက္မဲ အတၾက္ ပိုစတာထုတ္

> မိုးမခ ဒီဇိုင္းအဖၾဲႚက ကန္ႚကၾက္မဲ အတၾက္ ပိုစတာထုတ္ဳသရသ နဲႛ ေမာင္ရစ္ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၆၊ ၂၀၀၈ No tags for this post.

Read more »

>ဘီဘီစီ တပတ္အတၾင္း ဴမန္မာႎိုင္ငံသတင္း သံုးသပ္ခဵက္

> ဘီဘီစီ တပတ္အတၾင္း ဴမန္မာႎိုင္ငံသတင္း သံုးသပ္ခဵက္ေဒၞရီရီေအာင္၊ ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၃ အစီအစဥ္ ေကာက္ႎုတ္ခဵက္ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၅၊ ၂၀၀၈ ေသာတရႀင္မဵားရႀင္ ဒီသတင္းပတ္ထဲမႀာပဲ ဖၾဲႛစည္းပံု အေဴခခံဥပေဒမူဳကမ္းကို ေရးဆၾဲ႓ပီးစီးသၾား႓ပီလိုႛ ဴမန္မာအစိုးရက ႓ပီးခဲ့တဲ့ ဗုဒၭဟူးေနႛက ထုတ္ဴပန္ေဳကညာလိုက္ပၝတယ္။ ဒီလိုေဴပာဆိုေဳကညာမႁထၾက္ေပၞ႓ပီး႓ပီးခဵင္းမႀာပဲ ဴမန္မာႎိုင္ငံေရး လုပ္ငန္းစဥ္မႀာ အားလံုးပၝ၀င္ခၾင့္ရႀိတဲ့ အေဴခအေနဴဖစ္ဖိုႛလိုအပ္တယ္လိုႛ ကုလသမဂၢအတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ရဲႛ ေဴပာေရးဆို ခၾင့္ရႀိသူ မယ္ရီအိုဂၝဘီက ေဴပာဆိုထုတ္ဴပန္လိုက္ပၝတယ္။ “ကုလသမဂၢရဲႛ အထူးကိုယ္စားလႀယ္ အီဗရာဟင္ ဂမ္ဘာရီအေနနဲႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံကို သၾားခၾင့္ရရင္ ဒီဖၾဲႛစည္းအုပ္ခဵႂပ္ပံု ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္ကိစၤကို ပထမဦးစားေပးအေနနဲႛ အာဏာပိုင္ေတၾနဲႛေကာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ အပၝအ၀င္ အဴခား သက္ဆိုင္သူအားလံုးနဲႛပၝ ေဆၾးေႎၾးမႀာဴဖစ္ပၝတယ္။ ဴမန္မာႎိုင္ငံရဲႛ ႎိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဟာ ဘယ္ေလာက္အထိ ယံုဳကည္စိတ္ခဵရမလဲဆိုတာ ဒီလုပ္ငန္းစဥ္ထဲ အားလံုးပၝ၀င္ပတ္သက္ႎိုင္မလားဆိုတဲ့အေပၞမႀာ မူတည္ပၝတယ္ …”...

Read more »

>လူႛေဘာင္သစ္ဒီမိုကရက္တစ္ပၝတီရဲႛ ဥကၠႉ ဦးေအာင္မိုးေဇာ္ ႎႀင့္ ဗၾီအိုေအ

> လူႛေဘာင္သစ္ဒီမိုကရက္တစ္ပၝတီရဲႛ ဥကၠႉ ဦးေအာင္မိုးေဇာ္ ႎႀင့္ ဗၾီအိုေအ ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဵက္ဗၾီအိုေအ ေရဒီယိုအစီအစဥ္ ေကာက္ႎုတ္ခဵက္ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၄ ၂၀၀၈ “အေဴခခံဥပေဒမူဳကမ္း လူထုဆႎၬခံယူပၾဲတၾင္ ကန္ႛကၾက္မဲေပးဳကရန္ လႁံႛေဆာ္စည္းရံုးဴခင္း” ဖၾဲႛစည္းအုပ္ခဵႂပ္ပံု အေဴခခံဥပေဒသစ္အတၾက္ လူထုဆႎၬခံယူပၾဲကို ေမလအတၾင္းမႀာကဵင္းပ႓ပီး အေထၾေထၾေရၾးေကာက္ပၾဲ ေတၾကို သကၠရာဇ္ ၂၀၁၀ ခုႎႀစ္မႀာလုပ္ေပးမယ္လိုႛ ဴမန္မာစစ္အစိုးရက ေဳကဴငာလိုက္ဴခင္းဟာ ဴမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ လႁပ္ရႀားသူေတၾဳကားမႀာေရာ ႎိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းမႀာပၝ အေတာ္ေလး ဂယက္ရုိက္ခတ္သၾားေစခဲ့ပၝတယ္။ စစ္အစိုးရရဲႛ လူထုဆႎၬခံယူပၾဲကို လံုး၀အသိအမႀတ္မျပႂဘဲ ဆန္ႛကဵင္ဳကဖိုႛ အတိုက္အခံေတၾဳကားမႀာ ေဆာ္ဳသမႁေတၾ ရႀိလာသလို လူထုဆႎၬခံယူပၾဲမႀာ အသိအမႀတ္ျပႂပၝ၀င္႓ပီး ဆန္ႛကဵင္မဲေတၾထည့္ဳကပၝလိုႛ ေဆာ္ဳသတာေတၾလည္း ရႀိလာ ေနပၝတယ္။ ႎိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းမႀာဆိုရင္လည္း ဒၝဟာ စစ္အစိုးရက သူတိုႛရဲႛလမ္းဴပေဴမပံုမႀာ ပထမဦးဆံုး အ႒ကိမ္အဴဖစ္ အခဵိန္ဇယားတခုကို ခဵဴပလုိက္တာပဲဴဖစ္တယ္လိုႛ...

Read more »

>မႎၨေလး ရတနာပုံေစဵးဳကီး မီးေလာင္ဆုံးရႁံး

>မႎၨေလး ရတနာပုံေစဵးဳကီး မီးေလာင္ဆုံးရႁံး

> မႎၨေလး ရတနာပုံေစဵးဳကီး မီးေလာင္ဆုံးရႁံးမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၅၊ ၂၀၀၈ သကၠရာဇ္ ၂၀၀၀က တည္ေဆာက္ခဲ့တဲ့ မႎၨေလးဴမိႂႚရဲႚ ဒုတိယအဳကီးဆုံးေစဵး – ရတနာပုံေစဵးဳကီး တခုလုံး ယေနႚ ဴမန္မာစံေတာ္ခဵိန္ ၈ နာရီက စဴပီး မီးေလာင္ခဲ့တာ ယခု ညေနပိုင္းမႀာမႀ မီးစၾယ္ကဵႂိးပၝတယ္။ ေစဵးဳကီးတခုလုံးလည္း ဆုံးရႁံးသၾားပၝတယ္။ အဲဒီမႀာရႀိတဲ့ MICT ကၾန္ပဵႃတာစင္တာလည္း ပၝသၾားတယ္လိုႚ သိရပၝတယ္။ တဆိုင္ကို သိန္းေထာင္ခဵီဴပီး တန္ဖိုးရႀိတဲ့အတၾက္ သိန္း ေထာင္ေပၝင္း ရာနဲႚခဵီဴပီး ဆုံးရႁံးခဲ့တယ္လိုႚ ေဴပာႎိုင္ပၝတယ္။ http://anony.pictiger.com/images/14303693/ က ဓာတ္ပုံေတၾကို ဴပန္လည္ ေဖာ္ဴပပၝတယ္။ စစ္အစိုးရလက္ထက္မႀာ မီးေဘး၊ ေရေဘး၊ သဘာ၀ ေဘးအႎၨရာယ္မဵား၊ နဲႛ ေရာဂၝကပ္ဆိုးမဵားကို ကာကၾယ္ေပးဴခင္း၊ ဴပန္လည္ထူေထာင္ေစာင့္ေရႀာက္ဴခင္းမဵား...

Read more »

>ဴမန္မာပန္းခဵီဆရာ ၅ ဦး ထုိင္းႎုိင္ငံတၾင္ ဴပပဲၾဴပႂလုပ္

>ဴမန္မာပန္းခဵီဆရာ ၅ ဦး ထုိင္းႎုိင္ငံတၾင္ ဴပပဲၾဴပႂလုပ္

> ဴမန္မာပန္းခဵီဆရာ ၅ ဦး ထုိင္းႎုိင္ငံတၾင္ ဴပပဲၾဴပႂလုပ္မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၅၊ ၂၀၀၈ ဴမန္မာပန္းခဵီဆရာ ၅ ဦး၏ ပန္းခဵီဴပပဲၾကုိ ထုိင္းႎုိင္ငံ၊ ခဵင္းမုိင္ဴမိႂႛ သု၀ဏၧဘူမိပန္းခဵီဴပခန္းတၾင္ ယမန္ေနႛက ဖၾင့္လႀစ္ခ့ဲသည္။ တစ္လဳကာဴပႂလုပ္မည့္ဴပပဲၾတၾင္ ေကဵာ္စုိး၊ သန္ႛဇင္၊ မဵႂိးေကဵာ္၊ လႀဘုန္းေအာင္၊ ဴမင့္ေအာင္ တုိႛ၏ လက္ရာမဵား ပၝ၀င္သည္။ ဖၾင့္ပဲၾေနႛတၾင္ အဆုိပၝ ပန္းခဵီဆရာမဵားကုိလည္း ေတၾႛရသည္။ ဴပပဲၾကုိ Ecstatic Value of Myanmar ဟု အမည္ေပးထားသည္။ No tags for this post.

Read more »

>ဖဒိုမန္းရႀာလာဖန္း ကဵဆုံးဴခင္း ၀မ္းနည္းဴခင္း အထိမ္းအမႀတ္ ဂဵပန္ေရာက္ ဴမန္မာမဵား ကဵင္းပ

>ဖဒိုမန္းရႀာလာဖန္း ကဵဆုံးဴခင္း ၀မ္းနည္းဴခင္း အထိမ္းအမႀတ္ ဂဵပန္ေရာက္ ဴမန္မာမဵား ကဵင္းပ

> ဖဒိုမန္းရႀာလာဖန္း ကဵဆုံးဴခင္း ၀မ္းနည္းဴခင္း အထိမ္းအမႀတ္ ဂဵပန္ေရာက္ ဴမန္မာမဵား ကဵင္းပမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၇ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၅၊ ၂၀၀၈ KNU (ကရင္အမဵႂိးသား အစည္းအရုံး) အေထၾေထၾအတၾင္းေရးမႀႃး ဖဒိုမန္းရႀာလာဖန္း ကဵဆုံးခဲ့မႁအတၾက္ ၀မ္းနည္းဴခင္း အထိမ္းအမႀတ္ အခမ္းအနားတရပ္ကုိ ဂဵပန္ႎိုင္ငံ တုိကဵႂိ႓မိႂ့တၾင္ ေဖေဖၞ၀ၝရီ ၂၄ ရက္ တနဂႆေႎၾေနႚ ကဴပႂလုပ္ခဲ့သည္ ။ အခမ္းအနားသို့ ဴမန္မာႎိုင္ငံသား အမဵားစုအပၝအ၀င္ ဂဵပန္လူမဵႂိးတခဵႂိ့ပၝ လူ(၂၀၀)နီးပၝး တက္ေရာက္ခဲ့ေဳကာင္း သိရသည္ ။ ဖဒိုမန္းရႀာႎႀင့္ လူခဵင္းေတၾ့ဆုံဖူးသူမဵားက – ၄င္းအေပၞ ေလးစားမႁႎႀင့္အတူ ႎႀေဴမာတသမိေဳကာင္း ၊ မႌ့္သူ့ကိုမဆို လက္ခံေတၾႚဆုံ ေဆၾးေႎၾးတတ္သႌ့္ ဟိတ္ဟန္မရႀိပုံ အေဳကာင္းမဵားကို ဴပန္ေဴပာင္းသတိရဳကဴပီး အမႀတ္တရ ေဴပာဆိုဳကသည္ ။ ဴမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးအတၾက္...

Read more »

>ေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲႚ စကား – လႀမၾန္(မုံရၾာ)

>ေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲႚ စကား – လႀမၾန္(မုံရၾာ)

> ေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲႚ စကား – လႀမၾန္(မုံရၾာ)ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၄၊ ၂၀၀၈ No tags for this post.

Read more »

>ဒဂုန္တာရာနဲႚ စာေရးဆရာမဵား မိတ္ဆုံစကား၀ိုင္းဖၾဲႚဳက

>ဒဂုန္တာရာနဲႚ စာေရးဆရာမဵား မိတ္ဆုံစကား၀ိုင္းဖၾဲႚဳက

> ဒဂုန္တာရာနဲႚ စာေရးဆရာမဵား မိတ္ဆုံစကား၀ိုင္းဖၾဲႚဳကမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၂၊ ၂၀၀၈ ဴပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၨပတ္က သံလ႖င္ဴမိႂႚတၾင္ စာေရးဆရာမဵား စုေပၝင္းဴပီး စာေရးဆရာဳကီး ဒဂုန္တာရာႎႀင့္ မိတ္ဆုံစကား၀ိုင္းဖၾဲႚဴဖစ္ဳကတယ္လိုႚ သိရပၝတယ္။ စာေရးဆရာမဵား မဳကာခဏ ဆုံေတၾႚဳက၊ စကားလက္ဆုံေဴပာဴဖစ္ဳကတဲ့ ဓာတ္ပုံမႀတ္တမ္းကို တင္ဆက္လိုက္ပၝတယ္။ ဓာတ္ပုံေတၾ ေ၀မ႖ေပးတဲ့အတၾက္လည္း ေကဵးဇူးတင္ပၝတယ္။ တက္ေရာက္ဳကတဲ့သူေတၾကေတာ့ ဓာတ္ပုံမဵားအရ မႀတ္မိသေလာက္ကို ေဴပာရရင္ ထက္ဴမက္၊ ဳကည္ႎိုင္၊ ေအာင္ေမာ္သန္း၊ ရီေနႎိုင္၊ မင္းထက္ေမာင္၊ လင္းထင္၊ ယဥ္မင္းပိုက္၊ ဦးႎိုင္ဴမင့္၊ ေဇာ္လင္း၊ ေမာင္တင္သစ္၊ ေမာင္လင္းယုံ(ရႀမ္းဴပည္)၊ ေဒၞခင္ေမ (ေတာ္ဘုရားေလးဇနီး)၊ ေဒ၀ီ၊ အ့ံေမာင္၊ လကဵာ္၀င္း၊ ယဥ္ေထၾး၊ မႎႀင္းႎႀင္းေအးနဲႚ သန္းဴမင့္ေအာင္တိုႚ ဴဖစ္ဳကပၝတယ္။ ကေလာင္နာမည္အတိုင္း ေဖာ္ဴပတာဴဖစ္လိုႚ ဦးေတၾ ေဒၞေတၾ...

Read more »

>ဗဳသ – နအဖက ဗမာဴပည္သူေတၾကို စိမ္ေခၞလိုက္႓ပီ

>ဗဳသ – နအဖက ဗမာဴပည္သူေတၾကို စိမ္ေခၞလိုက္႓ပီ

> နအဖက ဗမာဴပည္သူေတၾကို စိမ္ေခၞလိုက္႓ပီ ဗဳသေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၁၊ ၂၀၀၈ ဗိုလ္တင္ေအာင္ဴမင္ဦးလက္မႀတ္နဲႛ ထုတ္ဴပန္ခဲ့တဲ့ နအဖရဲႛ ၁/၂၀၀၈နဲႛ ၁/၂၀၀၈တိုႛဟာ စစ္ေဳကဴငာခဵက္တခုအလား ဴပည္တၾင္း ဴပည္ပမႀာ ဂယက္ထသၾားတယ္။ နအဖက သူတိုႛရဲႛလမ္းဴပေဴမပံုရဲႛ စတုတၪေဴခလႀမ္းဴဖစ္တဲ့ သူတိုႛစိတ္ဳကိႂက္ေရးဆၾဲခဲ့တဲ့ ဖၾဲႛစည္းပံုဥပေဒအတၾက္ ဴပည္သူႛဆႎၬခံယူပၾဲလုပ္ေတာ့မယ္။ ေနာင္၂ႎႀစ္ဳကာရင္ ေရၾးေကာက္ပၾဲကိုလည္း လုပ္ေတာ့မယ္လိုႛ ထုတ္ဴပန္ခဲ့တယ္။ နအဖဟာ ဆႎၬခံယူပၾဲဆိုတာကို အခုလိုအံ့ဳသစရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ ေစာ႓ပီး ကဵင္းပမယ္ဆိုတဲ့အတၾက္ အားလံုးအဖိုႛ ပေဟဠိဴဖစ္သၾားခဲ့ရတယ္။ ဒီေနာက္ကၾယ္မႀာ ဘာအေကာက္႒ကံထားတာေတၾရႀိေနလဲ၊ အာဏာရႀင္ဗိုလ္ခဵႂပ္ေတၾ ဘာေဳကာင့္ သူတိုႛကိုယ္သူတိုႛ ဒၝေလာက္ေတာင္ ယံုဳကည္မႁ ရႀိေနတာလဲ။ နအဖအဖိုႛေဴပာရရင္ ေညာင္ႎႀစ္ပင္ညီလာခံဟာ ဟန္ဴပသက္သက္ပဲ။ သူတိုႛဳကိႂက္သေလာက္ အခဵိန္ဆၾဲ၊ သူတိုႛနားခဵင္တဲ့ အခဵိန္မႀာနား၊ သူတိုႛထုတ္ဴပန္ခဵင္တာကို ထုတ္ဴပန္လိုႛရတဲ့ညီလာခံဴဖစ္တယ္။ အလားတူ အဲဒီမႀာ ေရးဆၾဲတယ္ဆိုတဲ့ ဖၾဲႛစည္းပံု...

Read more »

>ေမာင္ေရၿဳကႃး – ေရနံ – အႎုဴမႃ ခဵစ္ဳကည္ေရး

>ေမာင္ေရၿဳကႃး – ေရနံ – အႎုဴမႃ ခဵစ္ဳကည္ေရး

> ေရနံ – အႎုဴမႃ ခဵစ္ဳကည္ေရး ေမာင္ေရၿဳကႃးေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၁၊ ၂၀၀၈ ရုရႀား – ဗမာ သံဆက္တာ ႎႀစ္ ၆၀ ဴပည့္ဴပီ ဆိုဴပီး ပူတင္-သန္းေရၿ ႎႁတ္ဆက္သ၀ဏ္လၿာေတၾ တခမ္းတနားဖၾဲႚလာတာေတၾ ေတၾႚရေတာ့ ေရနံႎိုင္ငံေရး၊ သယံဇာတႎိုင္ငံေရးပၝလားလိုႚ ေတၾးဴပီး ဴပႂံးမိတယ္။ သူႚႎိုင္ငံေတာ္မႀာ ေရနံမာဖီးယားလို အုပ္စုိးေနတဲ့ ေကဂဵီဘီ လူထၾက္က ဗိုလ္သန္းေရၿနဲႚ ႎိုင္ငံေရးကူးေဴပာင္းေရးကို ေအာင္ဴမင္ပၝေစတဲ့။ ေစ့စပ္လုိႚရထားတဲ့ လၾတ္လပ္ေရးဳကီးကို မစစ္ဘူး၊ ေဖာက္ဴပန္တဲ့ ဖဆပလကို လက္နက္ကိုင္တိုက္ရမယ္ ဆိုဴပီး ေမာ္စကိုညၿန္ဳကားခဵက္နဲႚ ဗမာဴပည္ဳကီး ေသၾးေခဵာင္းစီးခဲ့ရတာပဲ။ ဒၝဴဖင့္ ဴပည္တၾင္းစစ္ဟာ ရုရႀားရဲႚ ပထမဆုံး ခဵစ္ဳကည္ေရးလက္ေဆာင္ေပ့ၝ။ အာရ္အိုင္တီတိုႚ အင္ယားလိတ္တိုႚထက္ အမဵားဳကီး၊ အမဵားဳကီး အသုံးကဵတာေပၝ့။ ဟင္း …...

Read more »

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ရဲေဘာ္ ေမာင္တူးရဲ့ သက္ရွိပန္းခ်ီ

By

  ရဲေဘာ္ ေမာင္တူးရဲ့ သက္ရွိပန္းခ်ီ  (မိုးမခစာအုပ္စင္) ေမ ၃၊ ၂၀၁၈ ေခါင္းစဥ္...

Read more »

မိုုးမခမဂၢဇင္း ေမ ၂၀၁၈၊ အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၁ ထြက္ျပီ

By

  မိုုးမခမဂၢဇင္း ေမ ၂၀၁၈၊ အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၁ ထြက္ျပီ...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ ျမန္မာေန႔ရက္မ်ားႏွင့္ ပန္းမ်ား စာအုပ္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ ျမန္မာေန႔ရက္မ်ားႏွင့္ ပန္းမ်ား စာအုပ္ ထြက္ျပီ (မိုးမခ) မတ္ ၂၄၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ေဇာ္ေအာင္(မုံရြာ) ၏ ျပည္ျမန္မာ မီးထိန္ထိန္သာဖို႔အေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား (ထြက္ျပီ)

By

ေဇာ္ေအာင္(မုံရြာ) ၏ ျပည္ျမန္မာ မီးထိန္ထိန္သာဖို႔အေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား (ထြက္ျပီ) မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္