>ဴမန္မာအကဵဥ္းသားမဵား မေလးရႀားေထာင္ကုိမီးရႀႂိႚ

>ဴမန္မာအကဵဥ္းသားမဵား မေလးရႀားေထာင္ကုိမီးရႀႂိႚ

> ဴမန္မာအကဵဥ္းသားမဵား မေလးရႀားေထာင္ကုိမီးရႀႂိႚေအအက္ဖ္ပီသတင္းဌာန ဧ႓ပီ ၂၁၊ ၂၀၀၈ ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းရိႀ ဴမန္မာဴပည္သားမဵားကုိ ေစာင့္ဳကည့္ေနေသာ လုံ႓ခႂံေရးတပ္ဖဲၾႚ၀င္မဵား (ဓာတ္ပုံ-ရုိက္တာသတင္းဌာန) မေလးရႀားႎုိင္ငံ၊ ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းတစ္ခုတၾင္ အကဵဥ္းကဵေနေသာ ဴမန္မာဴပည္သား အနည္းဆုံး ၆၀ ခန္ႚသည္ တတိယႎုိင္ငံတၾင္သၾားေရာက္ခုိလႁံရန္...

Read more »

>Harn Lay’s cartoon on May 10 voting

>Harn Lay’s cartoon on May 10 voting

> www.shanland.org မႀာ ေဖာ္ဴပထားတ့ဲ ကာတၾန္းဟန္ေလးရဲႚ လက္ရာ No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

>မိုးမခ ဴပည္တၾင္းေရးရာ သတင္းတိုထၾာ – ဧဴပီ ၂၁၊ ၂၀၀၈

>မိုးမခ ဴပည္တၾင္းေရးရာ သတင္းတိုထၾာ – ဧဴပီ ၂၁၊ ၂၀၀၈

> ဴပည္တၾင္းေရးရာ သတင္းတိုထၾာမိုးမခ (ရန္ကုန္)ဧဴပီ ၂၁၊ ၂၀၀၈ ဗိုလ္ခဵႂပ္အုန္းဴမင့္ နဲ ့ အိႎၬိယခရီးစဥ္ပဵဥ္းမနားနယ္မႀာ ေဟာင္၀ဇ္ဇာအေဴမာက္ ပစ္ခတ္စမ္းသပ္ဆန္အေရာင္းအ၀ယ္နဲ ့ ပၾေပၝက္တိုးတဲ့ ေအာင္သက္မန္းနဲ ့ အဖၾဲ ့Blue မႀ...

Read more »

>ဖက္ဆစ္အလိုကဵ ဴမန္မာအႎုပညာရႀင္မဵား

>ဖက္ဆစ္အလိုကဵ ဴမန္မာအႎုပညာရႀင္မဵား

> ဖက္ဆစ္အလိုက် ဆိုၾက ကၾကတဲ႔ ႏွလုံးသားမရွိတဲ့ အႏုပညာရွင္မ်ားမိုးမခ ၀င္းဧျပီ ၂၁၊ ၂၀၀၈ မဲဆြယ္ျပီး ေထာက္ခံခုိင္းေနတ့ဲ ျမန္မာ့ရုပ္ျမင္သံၾကား သတင္းစာေတြကေန လႊင့္ထုတ္ေနၾကတဲ့ အဆုိေတာ္ေတြ သီခ်င္းေရးသူေတြ စာေရးဆရာေတြမွာ ခံစားတတ္တဲ့ ႏွလုံးသားမရွိေတာ့ဘူးလားဆိုတာ...

Read more »

>၀င္းေပၞေမာင္ – ဒိုင္အာခီ လက္သစ္မဵား

> ၾကက္ေၾကာက္အိတ္ထဲက ဒိုင္အာခီလက္သစ္မ်ား၀င္းေပၚေမာင္ဧျပီ ၂၁၊ ၂၀၀၈ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးခရီးတြင္ အေရးႀကီးေသာ အခ်ိဳးအေကြ႔တခုသို႔ ေရာက္ေလတိုင္း အာဏာေနာက္ၿမီးဆြဲသမားတို႔ တစခန္း ထထလာတတ္ၿပီး၊ ေနာက္ဆုံး၌ ၄င္းတို႔သည္ ျပည္သူလူထု၏ ဒဏ္ခတ္ခံရကာ ဇာတ္သိမ္းသြားရစျမဲ ျဖစ္သည္။ ေမလ...

Read more »

>ရန္ကုန္တၾင္ အေသးစားေပၝက္ကဲၾမႁဴဖစ္ပၾား

> ရန္ကုန္တၾင္ အေသးစားေပၝက္ကဲၾမႁဴဖစ္ပၾားဆင္ဟၾာသတင္းဌာန၊ ရန္ကုန္က ေပးစာမဵားဧ႓ပီ ၂၀၊ ၂၀၀၈ ယေနႚညဦးပုိင္းက ရန္ကုန္႓မိႂႚလယ္တၾင္ ဗုံးေပၝက္ကဲၾမႁတစ္ခု ဴဖစ္ပၾားခ့ဲေဳကာင္း၊ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မႀဵ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရဴခင္းမရိႀခ့ဲေဳကာင္း ရဲအရာရိႀမဵားက ေဴပာဳကားသည္။ ည ၈း၀၀ နာရီထုိးခၝနီးတၾင္ ေကဵာက္တံတား႓မိႂႚနယ္ရိႀ...

Read more »

>ရန္ကုန္တၾင္ အေသးစားေပၝက္ကဲၾ

> ရန္ကုန္တၾင္ အေသးစားေပၝက္ကဲၾမႁဴဖစ္ပၾားဆင္ဟၾာသတင္းဌာနဧ႓ပီ ၂၀၊ ၂၀၀၈ ယေနႚညဦးပုိင္းက ရန္ကုန္႓မိႂႚလယ္တၾင္ ဗုံးေပၝက္ကဲၾမႁတစ္ခု ဴဖစ္ပၾားခ့ဲေဳကာင္း၊ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မႀဵ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရဴခင္းမရိႀခ့ဲေဳကာင္း ရဲအရာရိႀမဵားက ေဴပာဳကားသည္။ည ၈း၀၀ နာရီထုိးခၝနီးတၾင္ ေကဵာက္တံတား႓မိႂႚနယ္ရိႀ ၃၆ လမ္းအတၾင္း၊ ရန္ကုန္႓မိႂႚေတာ္ခန္းမႎႀင့္...

Read more »

>Chinese Security not necessary in Japan at China Olympic Torch Tour

>Chinese Security not necessary in Japan at China Olympic Torch Tour

> တ႐ုတ္အိုလံပစ္ မီးရွဴးတိုင္ ဂ်ပန္မွာ တရုတ္လုံျခဳံေရးမလိုဟု ေျပာ မိုးေသာက္ၾကယ္ (JAPAN TODAY NEWS) ဧျပီ ၂၀၊ ၂၀၀၈ တရုတ္အိုလံပစ္မီး႐ွဴးတိုင္ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔ တ႐ုတ္အစိုးရမွ လက္ေ႐ြးစင္ေ႐ြးခ်ယ္သတ္မွတ္ေပးထားတဲ့ တ႐ုတ္လံုျခံဳေရးသမားမ်ားကို...

Read more »

>မိုးမခရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီ – April 20th 2008

>မိုးမခရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီ – April 20th 2008

> မိုးမခရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီ ဧဴပီ ၂၀ ၊ ၂၀၀၈၅ ႎႀစ္သား မုိးမခ – ေမာင္ရစ္သတင္းတိုထၾာ၊ သီခဵင္းပေဒသာႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေဟာင္း ေဒၞခင္မာေအး ကၾယ္လၾန္ဴခင္း – မိုးမခဗိုလ္မႀႃးေအာင္လင္းထၾဋ္ တင္ဴပခဵက္အကယ္ဒမီ စိန္မတၨား...

Read more »

>လႀမၾန္ မုံရၾာ – ေဳကာက္ေနလိုႚေတာ့ မဴဖစ္ဘူး

>လႀမၾန္ မုံရၾာ – ေဳကာက္ေနလိုႚေတာ့ မဴဖစ္ဘူး

> ေၾကာက္ေနလို႔ေတာ့ မျဖစ္ဘူးလွမြန္(မုံရြာ)ဧျပီ ၁၉၊ ၂၀၀၈ ေၾကာက္ေနလို ့ေတာ ့မျဖစ္ဘူး။ အသက္ရွင္ရက်ိဳးနပ္မယ့္ ဒီမိုကေရစီေခတ္ေရာက္ေအာင္ေသခ်င္ေသဆိုျပီး ၾကိဳးစားရမွာဘဲ ( ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္) No tags for this post. Related...

Read more »

>မိုးမခ – အားလုးံကိုလၿတ္

>မိုးမခ – အားလုးံကိုလၿတ္

> အားလုံးကိုလႊတ္ ပိုစတာမိုးမခဧျပီ ၁၉၊ ၂၀၀၈ No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

>Cartoon – Generals say No to ‘No’ vote

>Cartoon – Generals say No to ‘No’ vote

> www.shanland.org တၾင္ ေဖာ္ဴပထားေသာ ကာတၾန္းဟန္ေလး၏ လက္ရာ No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

>အုပ္စုဖဲၾႚရုိက္ႎႀက္မႁမဵား အဆက္မဴပတ္

>အုပ္စုဖဲၾႚရုိက္ႎႀက္မႁမဵား အဆက္မဴပတ္

> ႎုိင္ငံေရးသမားမဵားကုိ အုပ္စုဖဲၾႚရုိက္ႎႀက္မႁမဵား အဆက္မဴပတ္ဴဖစ္ပၾားဓာတ္ပုံသတင္းဧ႓ပီ ၁၉၊ ၂၀၀၈ ဧ႓ပီ၁၆ ရက္ေနပုိင္းက ႟ိုက္ႎႀက္ခံခဲ့ရသဴဖင့္ ညာဘက္လက္ဴပင္တၾင္ ဒဏ္ရာရရိႀခ့ဲေသာ ကိုသီဟန္၊ ရန္ကုန္တိုင္း ဒဂံု႓မိႂႚသစ္ ေတာင္ပုိင္း႓မိႂႚနယ္၊ အမဵႂိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲၾႚခဵႂပ္ လူငယ္လုပ္ငန္းအဖဲၾႚ တာဝန္ခံ။ “ဘင္ကားအဴဖႃေရာင္က...

Read more »

> ကရင္သတင္းစဥ္ – ေကာက္ႎုတ္ခဵက္မဵားေကာသဘေလးေကာလိပ္ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာလူငယ္မဵားကုိ ဦးစားေပးမည္တတိယနိုင္ငံအစီအစဥ္ေဳကာင့္ ပညာေရး၀န္ထမ္းသစ္မဵား ထပ္မံေမၾးထုတ္ေနရကရင္သတင္းစဥ္ (KIC)ဧဴပီ ၁၈၊ ၂၀၀၈ ေကာသဘေလး ေကာလိပ္စစ္ဘက္ဆုိင္ရာလူငယ္မဵားကုိ ဦးစားေပးမည္ ကရင္သတင္းစဥ္ (KIC) ေကာ္သဘေလး ေကာလိပ္ေကဵာင္းဆင္းသည့္ မဵႂိးဆက္သစ္လူငယ္ေမာင္မယ္မဵား...

Read more »

>ေမာင္စၾမ္းရည္ – ဦး၀င္းတင္ အမႀတ္ရသမ႖

>ေမာင္စၾမ္းရည္ – ဦး၀င္းတင္ အမႀတ္ရသမ႖

> ဦး၀င္းတင္ အမွတ္ရသမွ်ေမာင္စြမ္းရည္ဧျပီ ၁၈၊ ၂၀၀၈ ဦး၀င္းတင္ကို က်ေနာ္ စတင္သိကြၽမ္းခဲ့ရတာကေတာ့ ေၾကးမံုသတင္းစာ အယ္ဒီတာတေယာက္အေနနဲ႔ပါ။ ေၾကးမံုသတင္းစာကို ေအာင္ ဗလေခၚ ဦးေသာင္းက စတင္တည္ေထာင္လိုက္ၿပီး ဇ၀န၊ စိန္ခင္ေမာင္ရီ၊ ဦး၀င္းတင္တို႔ ၀ိုင္း၀န္းအားထုတ္မႈေၾကာင့္...

Read more »

>Cartoon – Mr September – Live and let the junta die

>Cartoon – Mr September – Live and let the junta die

> Cartoon – Mr September – Live and let the junta dieApril 18th 2008 No tags for this post....

Read more »

>သာဂီ – ရန္ကုန္အိပ္မက္နဲႚ စကားေဴပာဴခင္း

>သာဂီ – ရန္ကုန္အိပ္မက္နဲႚ စကားေဴပာဴခင္း

> ရန္ကုန္က အိပ္မက္မ်ားနဲ႔ စကားေျပာျခင္းသာဂိ္ဧျပီ ၁၈၊ ၂၀၀၈ သာဂိ – ဟယ္လို၊ ဟယ္လို၊ အသံဘယ္ေလာက္ၾကားသလဲဗ်။ ရန္ကုန္အိပ္မက္ – ၾကားရတယ္။ အသံတယ္ၾကည္ပါကလား။ သၾကၤန္တြင္းမွာ ေရေတြ၊မီးေတြ၊ ဖုန္းေတြ အကုန္လာတယ္ဗ်ာ။...

Read more »

>မာမာေအး – ၁၃၇၀ သဳကႆန္ ကဗဵာ

>မာမာေအး – ၁၃၇၀ သဳကႆန္ ကဗဵာ

> ၁၃၇၀ သၾကၤန္ ကဗ်ာမာမာေအးဧျပီ ၁၇၊ ၂၀၀၈ သၾကၤန္ေရေအးမ်က္ရည္ေပးေတာ့ထြက္ေျပးသြားတယ္သိၾကားမင္း … (၁၉၇၅ သၾကၤန္မွာ ေရးခဲ့တဲ့ကဗ်ာပါ။ ဒီႏွစ္သၾကၤန္အတြက္ အမွတ္တရ ျပန္ရြတ္ေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္) No tags for this...

Read more »

>လူထုေဒၞအမာ ၉၃ ႎႀစ္ – အမႀတ္တရစကား

>လူထုေဒၞအမာ ၉၃ ႎႀစ္ – အမႀတ္တရစကား

> လူထုေဒၞအမာ ၉၃ ႎႀစ္ – အမႀတ္တရစကားမိုးမခရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား အထူးအစီအစဥ္(ေမာင္စၾမ္းရည္ နဲႚ ဦးပန္တဵာ)ဧဴပီ ၁၇၊ ၂၀၀၈ (အသံနားဆင္ရန္ ရုပ္ပုံကို ႎႀိပ္ပၝ) No tags for this...

Read more »

>ေမာင္စၾမ္းရည္ – မုံရၾာတင္ေရၿ

>ေမာင္စၾမ္းရည္ – မုံရၾာတင္ေရၿ

> ဒို႔ သူငယ္ခ်င္း၊ ဒို႔ ေခါင္းေဆာင္ မုံရြာတင္ေရႊေမာင္စြမ္းရည္ဧျပီ ၁၇၊ ၂၀၀၈ မံုရြာတင္ေရႊဆိုတာ အမ်ားေပးတဲ့ကေလာင္နာမည္ပါ။ က်ေနာ္တုိ႔က အမည္ရင္းအတိုင္း ‘ကိုတင္ေရႊ‘လို႔ဘဲေခၚပါတယ္။ သူကလဲက်ေနာ့္ကို နာမည္ရင္းအတိုင္း ‘ကို၀င္းေဖ‘လို႔ပဲ ေခၚပါတယ္။ သူကမံုရြာကဆိုေပမယ့္ က်ေနာ္မန္းတကၠသိုလ္ကိုေရာက္တဲ့ႏွစ္မွာ...

Read more »

>ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေဟာင္း ေဒၞခင္မာေအး ရက္လည္ဆၾမ္းသၾတ္

> ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေဟာင္း ေဒၞခင္မာေအး ရက္လည္ဆၾမ္းသၾတ္မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ဧဴပီ ၁၇၊ ၂၀၀၈ ၁၉၆၀ ေကဵာင္းသားအေရးအခင္းကတည္းက ဴမန္မာ့အေရးေဆာင္ရၾက္သူ ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေဟာင္း ေဒၞခင္မာေအး၊ ၆၈ ႎႀစ္ ဧဴပီ ၁၁ မႀာ ကၾယ္လၾန္ခဲ့ဴပီး...

Read more »

>စကႆာပူေရာက္ ဴမန္မာေတၾရဲႚ လၾတ္လပ္မႁေရခဵိန္

>စကႆာပူေရာက္ ဴမန္မာေတၾရဲႚ လၾတ္လပ္မႁေရခဵိန္

> စကၤာပူေရာက္ ျမန္မာေတြရဲ႔ လြတ္လပ္မႈ ေရခ်ိန္(ျမန္မာ့အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားကို စကၤာပူအစိုးရက ဗီဇာတိုးမေပးဘဲ ၾကန္႔ၾကာထား)မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃၊ ေမာင္ေမာင္စလုံးဧျပီ ၁၆၊ ၂၀၀၈ ဧျပီလဆန္းမွာ သီးေလးသီးအဖြဲ႔ လာေရာက္လည္ပတ္မယ့္္ ဧည့္သည္ဗီဇာကို အဖြဲ႔သားအားလုံးအား ထုတ္ေပးရန္...

Read more »

>ဴပည္ပေရာက္ ဴမန္မာတခႂိႚ သံရုံးမႀာ ကန္ႚကၾက္မဲထည့္

>ဴပည္ပေရာက္ ဴမန္မာတခႂိႚ သံရုံးမႀာ ကန္ႚကၾက္မဲထည့္

> ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာတခ်ဳိ႔ သံရုံးမွာ ကန္႔ကြက္မဲ ထည့္ မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ဧျပီ ၁၆၊ ၂၀၀၈ အေမရိကန္၊ ကေနဒါ၊ ၾသစေၾတးလ်၊ ထုိင္းႏွင့္ စကၤာပူႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေရႊ႔ေျပာင္းျမန္မာ အမ်ားအျပားရွိသည့္တိုင္ ဆႏၵမဲေပးသည့္...

Read more »

>စစ္အစုိးရႎႀင့္မပူးေပၝင္းရန္ မဵႂိးဆက္သစ္လူငယ္ တုိက္တၾန္း

>စစ္အစုိးရႎႀင့္မပူးေပၝင္းရန္ မဵႂိးဆက္သစ္လူငယ္ တုိက္တၾန္း

> အႎုပညာရႀင္မဵား စစ္အစုိးရႎႀင့္မပူးေပၝင္းရန္ မဵႂိးဆက္သစ္လူငယ္ တုိက္တၾန္းဘီဘီစီ ဧ႓ပီ ၁၆၊ ၂၀၀၈ အက္ဆစ္ ေတးဂီတအဖဲၾႚမႀ ဟစ္ပ္ေဟာ့ပ္ အဆုိေတာ္ ေဇယဵာေသာ္ဟာ ႓ပီးခ့ဲတ့ဲ ေဖေဖာ္၀ၝရီလတုန္းက အဖမ္းခံရ႓ပီးေတာ့ အင္းစိန္ေထာင္မႀာ ခဵႂပ္ေႎႀာင္ခံေနရတ့ဲအေဳကာင္း သူငယ္ခဵင္းဴဖစ္တ့ဲ...

Read more »

>ခင္မာေအး – ႎႀစ္ ၅၀ ဴပည့္ ေ၀ဒနာ

>ခင္မာေအး – ႎႀစ္ ၅၀ ဴပည့္ ေ၀ဒနာ

> ႏွစ္ ၅၀ ျပည့္ ေ၀ဒနာေဒၚခင္မာေအး (၁၉၄၀ – ၂၀၀၈)ဧျပီ ၁၆၊ ၂၀၀၈ ေမာင္ေရ …လူ႕ဘ၀မွာ အေနၾကာႏွစ္ ၅၀ မ်ားေတာင္ ျပည့္ခဲ့ေပါ့ခက္ထန္ၾကမ္းတဲ့ ႏွစ္မ်ားမွာခါးသက္တဲ့ ေ၀ဒနာဟာေမ့မွာ စြဲကပ္လို႕...

Read more »

>ေမာင္ရစ္ – မိုးမခ ၅ ႎႀစ္ ေကာင္းမႁ

>ေမာင္ရစ္ – မိုးမခ ၅ ႎႀစ္ ေကာင္းမႁ

> မိုးမခ ၅ ႏွစ္ ေကာင္းမႈ ေမာင္ရစ္ဧျပီ ၁၅၊ ၂၀၀၈ နိဒါန္း အို … ဘယ့္ႏွယ့္ နာေရးေတြနဲ႔ ေမာင္ရစ္ တေယာက္ဖိစီးျပီး “သြားရွာျပန္ျပီေပါ့ … မိုးမခ” လို႔...

Read more »

>သဳကႆန္တၾင္ ေမာင္ရစ္ ေဳကာင္ေရခဵႂိးဴခင္း

>သဳကႆန္တၾင္ ေမာင္ရစ္ ေဳကာင္ေရခဵႂိးဴခင္း

> ကာတြန္း ေမာင္ရစ္ – သၾကၤန္တြင္ ေမာင္ရစ္ ေၾကာင္ေရခ်ဳိးျခင္းဧျပီ ၁၅၊ ၂၀၀၈(၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ားက ကာတြန္းအေဟာင္း၊ ဘယ္မွာမွ မပါေသးေတာ့ အသစ္ေပါ့၊ အဟိ) No tags for this...

Read more »

>ရုိးရာသ႒ကႆန္ႎႀင့္ ရုိးရာမုန္ႚ

>ရုိးရာသ႒ကႆန္ႎႀင့္ ရုိးရာမုန္ႚ

> ရုိးရာသ႒ကႆန္ႎႀင့္ ရုိးရာမုန္ႚ ဓာတ္ပုံသတင္းဧ႓ပီ ၁၅၊ ၂၀၀၈ ႎႀစ္သစ္ကူးသ႒ကႆန္ကာလတၾင္ မုန္ႚလုံးေရေပၞ လုံးေနေသာ ထုိင္းႎုိင္ငံ မဲေဆာက္႓မိႂႚေရာက္ ဴမန္မာဴပည္သားအခဵႂိႚ။ (ဓာတ္ပုံ-မုိးမခ) No tags for this post. Related...

Read more »

>လၾတ္ေဴမာက္ေနသူ ယာဥ္ေမာင္း ကုိယ္တုိင္အဖမ္းခံ

>လၾတ္ေဴမာက္ေနသူ ယာဥ္ေမာင္း ကုိယ္တုိင္အဖမ္းခံ

> လူ၅၀ေကဵာ္ေသဆုံးမႁတၾင္ လၾတ္ေဴမာက္ေနသူ ယာဥ္ေမာင္း ကုိယ္တုိင္အဖမ္းခံဓာတ္ပုံသတင္းဧ႓ပီ ၁၅၊ ၂၀၀၈ မဳကာေသးမီက ထုိင္းႎုိင္ငံေရာက္ ဴမန္မာဴပည္သား ၅၀ ေကဵာ္ေသဆုံးခ့ဲေသာ အမႁတၾင္ ထၾက္ေဴပးလၾတ္ေဴမာက္သၾားေသာ ထရပ္ကားေမာင္းသူက ထုိင္းရဲတပ္ဖဲၾႚသုိႚ သၾားေရာက္အဖမ္းခံခ့ဲသည္။ ကားေမာင္းသူ Suchon...

Read more »

>ေထာက္ခံမဲအတၾက္ မဲဆၾယ္ေနတဲ့ စစ္အစိုးရမီဒီယာမဵား

>ေထာက္ခံမဲအတၾက္ မဲဆၾယ္ေနတဲ့ စစ္အစိုးရမီဒီယာမဵား

> ေထာက္ခံမဲအတၾက္ မဲဆၾယ္ေနတဲ့ စစ္အစိုးရမီဒီယာမဵားဓာတ္ပုံသတင္းဧဴပီ ၁၄၊ ၂၀၀၈ ကန္ႚကၾက္မဲထည့္ဳကဖိုႚ အတိုက္အခံက ေဳကညာခဵက္ေတၾ ထၾက္လာဴပီး စစ္အစိုးရကဖက္လည္း ေထာက္ခံမဲအတၾက္ အရႀိန္ဴမႀင့္စည္းရုံးေနပၝတယ္။ ရုပ္ဴမင္သံဳကားေပၞက စာေတၾကို ဳကည့္ပၝ။ ရပ္ကၾက္ထဲမႀာကေတာ့ ေထာက္ခံမဲထည့္မႀ မီးမႀန္မႀန္လာမည္လိုႚ...

Read more »

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ

By

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၈ မိုးမခစာေပက ထုတ္ေ၀ျပီး...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ေအာက္တိုဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၈...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)