>ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေဟာင္း ေဒၞခင္မာေအး ရက္လည္ဆၾမ္းသၾတ္

> ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေဟာင္း ေဒၞခင္မာေအး ရက္လည္ဆၾမ္းသၾတ္မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ဧဴပီ ၁၇၊ ၂၀၀၈ ၁၉၆၀ ေကဵာင္းသားအေရးအခင္းကတည္းက ဴမန္မာ့အေရးေဆာင္ရၾက္သူ ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေဟာင္း ေဒၞခင္မာေအး၊ ၆၈ ႎႀစ္ ဧဴပီ ၁၁ မႀာ ကၾယ္လၾန္ခဲ့ဴပီး...

Read more »

>စကႆာပူေရာက္ ဴမန္မာေတၾရဲႚ လၾတ္လပ္မႁေရခဵိန္

>စကႆာပူေရာက္ ဴမန္မာေတၾရဲႚ လၾတ္လပ္မႁေရခဵိန္

> စကၤာပူေရာက္ ျမန္မာေတြရဲ႔ လြတ္လပ္မႈ ေရခ်ိန္(ျမန္မာ့အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားကို စကၤာပူအစိုးရက ဗီဇာတိုးမေပးဘဲ ၾကန္႔ၾကာထား)မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃၊ ေမာင္ေမာင္စလုံးဧျပီ ၁၆၊ ၂၀၀၈ ဧျပီလဆန္းမွာ သီးေလးသီးအဖြဲ႔ လာေရာက္လည္ပတ္မယ့္္ ဧည့္သည္ဗီဇာကို အဖြဲ႔သားအားလုံးအား ထုတ္ေပးရန္...

Read more »

>ဴပည္ပေရာက္ ဴမန္မာတခႂိႚ သံရုံးမႀာ ကန္ႚကၾက္မဲထည့္

>ဴပည္ပေရာက္ ဴမန္မာတခႂိႚ သံရုံးမႀာ ကန္ႚကၾက္မဲထည့္

> ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာတခ်ဳိ႔ သံရုံးမွာ ကန္႔ကြက္မဲ ထည့္ မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ဧျပီ ၁၆၊ ၂၀၀၈ အေမရိကန္၊ ကေနဒါ၊ ၾသစေၾတးလ်၊ ထုိင္းႏွင့္ စကၤာပူႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေရႊ႔ေျပာင္းျမန္မာ အမ်ားအျပားရွိသည့္တိုင္ ဆႏၵမဲေပးသည့္...

Read more »

>စစ္အစုိးရႎႀင့္မပူးေပၝင္းရန္ မဵႂိးဆက္သစ္လူငယ္ တုိက္တၾန္း

>စစ္အစုိးရႎႀင့္မပူးေပၝင္းရန္ မဵႂိးဆက္သစ္လူငယ္ တုိက္တၾန္း

> အႎုပညာရႀင္မဵား စစ္အစုိးရႎႀင့္မပူးေပၝင္းရန္ မဵႂိးဆက္သစ္လူငယ္ တုိက္တၾန္းဘီဘီစီ ဧ႓ပီ ၁၆၊ ၂၀၀၈ အက္ဆစ္ ေတးဂီတအဖဲၾႚမႀ ဟစ္ပ္ေဟာ့ပ္ အဆုိေတာ္ ေဇယဵာေသာ္ဟာ ႓ပီးခ့ဲတ့ဲ ေဖေဖာ္၀ၝရီလတုန္းက အဖမ္းခံရ႓ပီးေတာ့ အင္းစိန္ေထာင္မႀာ ခဵႂပ္ေႎႀာင္ခံေနရတ့ဲအေဳကာင္း သူငယ္ခဵင္းဴဖစ္တ့ဲ...

Read more »

>ခင္မာေအး – ႎႀစ္ ၅၀ ဴပည့္ ေ၀ဒနာ

>ခင္မာေအး – ႎႀစ္ ၅၀ ဴပည့္ ေ၀ဒနာ

> ႏွစ္ ၅၀ ျပည့္ ေ၀ဒနာေဒၚခင္မာေအး (၁၉၄၀ – ၂၀၀၈)ဧျပီ ၁၆၊ ၂၀၀၈ ေမာင္ေရ …လူ႕ဘ၀မွာ အေနၾကာႏွစ္ ၅၀ မ်ားေတာင္ ျပည့္ခဲ့ေပါ့ခက္ထန္ၾကမ္းတဲ့ ႏွစ္မ်ားမွာခါးသက္တဲ့ ေ၀ဒနာဟာေမ့မွာ စြဲကပ္လို႕...

Read more »

>ေမာင္ရစ္ – မိုးမခ ၅ ႎႀစ္ ေကာင္းမႁ

>ေမာင္ရစ္ – မိုးမခ ၅ ႎႀစ္ ေကာင္းမႁ

> မိုးမခ ၅ ႏွစ္ ေကာင္းမႈ ေမာင္ရစ္ဧျပီ ၁၅၊ ၂၀၀၈ နိဒါန္း အို … ဘယ့္ႏွယ့္ နာေရးေတြနဲ႔ ေမာင္ရစ္ တေယာက္ဖိစီးျပီး “သြားရွာျပန္ျပီေပါ့ … မိုးမခ” လို႔...

Read more »

>သဳကႆန္တၾင္ ေမာင္ရစ္ ေဳကာင္ေရခဵႂိးဴခင္း

>သဳကႆန္တၾင္ ေမာင္ရစ္ ေဳကာင္ေရခဵႂိးဴခင္း

> ကာတြန္း ေမာင္ရစ္ – သၾကၤန္တြင္ ေမာင္ရစ္ ေၾကာင္ေရခ်ဳိးျခင္းဧျပီ ၁၅၊ ၂၀၀၈(၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ားက ကာတြန္းအေဟာင္း၊ ဘယ္မွာမွ မပါေသးေတာ့ အသစ္ေပါ့၊ အဟိ) No tags for this...

Read more »

>ရုိးရာသ႒ကႆန္ႎႀင့္ ရုိးရာမုန္ႚ

>ရုိးရာသ႒ကႆန္ႎႀင့္ ရုိးရာမုန္ႚ

> ရုိးရာသ႒ကႆန္ႎႀင့္ ရုိးရာမုန္ႚ ဓာတ္ပုံသတင္းဧ႓ပီ ၁၅၊ ၂၀၀၈ ႎႀစ္သစ္ကူးသ႒ကႆန္ကာလတၾင္ မုန္ႚလုံးေရေပၞ လုံးေနေသာ ထုိင္းႎုိင္ငံ မဲေဆာက္႓မိႂႚေရာက္ ဴမန္မာဴပည္သားအခဵႂိႚ။ (ဓာတ္ပုံ-မုိးမခ) No tags for this post. Related...

Read more »

>လၾတ္ေဴမာက္ေနသူ ယာဥ္ေမာင္း ကုိယ္တုိင္အဖမ္းခံ

>လၾတ္ေဴမာက္ေနသူ ယာဥ္ေမာင္း ကုိယ္တုိင္အဖမ္းခံ

> လူ၅၀ေကဵာ္ေသဆုံးမႁတၾင္ လၾတ္ေဴမာက္ေနသူ ယာဥ္ေမာင္း ကုိယ္တုိင္အဖမ္းခံဓာတ္ပုံသတင္းဧ႓ပီ ၁၅၊ ၂၀၀၈ မဳကာေသးမီက ထုိင္းႎုိင္ငံေရာက္ ဴမန္မာဴပည္သား ၅၀ ေကဵာ္ေသဆုံးခ့ဲေသာ အမႁတၾင္ ထၾက္ေဴပးလၾတ္ေဴမာက္သၾားေသာ ထရပ္ကားေမာင္းသူက ထုိင္းရဲတပ္ဖဲၾႚသုိႚ သၾားေရာက္အဖမ္းခံခ့ဲသည္။ ကားေမာင္းသူ Suchon...

Read more »

>ေထာက္ခံမဲအတၾက္ မဲဆၾယ္ေနတဲ့ စစ္အစိုးရမီဒီယာမဵား

>ေထာက္ခံမဲအတၾက္ မဲဆၾယ္ေနတဲ့ စစ္အစိုးရမီဒီယာမဵား

> ေထာက္ခံမဲအတၾက္ မဲဆၾယ္ေနတဲ့ စစ္အစိုးရမီဒီယာမဵားဓာတ္ပုံသတင္းဧဴပီ ၁၄၊ ၂၀၀၈ ကန္ႚကၾက္မဲထည့္ဳကဖိုႚ အတိုက္အခံက ေဳကညာခဵက္ေတၾ ထၾက္လာဴပီး စစ္အစိုးရကဖက္လည္း ေထာက္ခံမဲအတၾက္ အရႀိန္ဴမႀင့္စည္းရုံးေနပၝတယ္။ ရုပ္ဴမင္သံဳကားေပၞက စာေတၾကို ဳကည့္ပၝ။ ရပ္ကၾက္ထဲမႀာကေတာ့ ေထာက္ခံမဲထည့္မႀ မီးမႀန္မႀန္လာမည္လိုႚ...

Read more »

>တရုတ္အိုလံပစ္ေအာင္ပၾဲသည္ အာဏာရႀင္တိုႚ ေအာင္ပၾဲ

>တရုတ္အိုလံပစ္ေအာင္ပၾဲသည္ အာဏာရႀင္တိုႚ ေအာင္ပၾဲ

> တရုတ္အုိလံပစ္ေအာင္ပြဲသည္ အာဏာရွင္တုိ္႕ေအာင္ပဲြမိုးမခ ၀င္းဧျပီ ၁၄၊ ၂၀၀၈ အာဏာရွင္ေတြဟာ သူတို႕အုပ္ခ်ဴပ္ခ်င္သလုိအုပ္ခ်ဴပ္ရုံမက သတ္ျဖတ္ခ်င္သလုိ သတ္ျဖတ၊္ ဖမ္းဆီးမူေတြကုိလည္း ဥပေဒမဲ့လုပ္ေနတာနဲ႕ အားမရေသးဘူး၊ သူတုိ႕က်င္းပတဲ့ ပဲြလမ္းသဘင္ေတြကိုလည္း ျပည္သူလူထုကုိ အားေပးခုိင္းေနပါတယ္။ ကမာၻမွာ အာဏာရွင္စနစ္က်ဆုံးမွာလား၊...

Read more »

>၀င္းေပၞေမာင္ – ဒိုင္နဲႚ ထိုးသား

>၀င္းေပၞေမာင္ – ဒိုင္နဲႚ ထိုးသား

> အရင္ ဒိုင္, အခု ထိုးသား၀င္းေပၚေမာင္ဧျပီ ၁၄၊ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အတည္ျပဳေရး ျပည္လုံးကၽြတ္ ဆႏၵခံယူပြဲသည္ အႏွစ္သာရအားျဖင့္ စစ္အစိုးရ ျဖဳတ္ခ်ေရး ျပည္လုံးကၽြတ္ ဆႏၵေပးပြဲ အျဖစ္သို႔ တေရြ႕ေရြ႕ အသြင္ေျပာင္းလာေနၿပီ...

Read more »

>မိုးမခရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီ – ဧဴပီ ၁၃ ၊ ၂၀၀၈

>မိုးမခရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီ – ဧဴပီ ၁၃ ၊ ၂၀၀၈

> မိုးမခရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီဧဴပီ ၁၃ ၊ ၂၀၀၈က၀ိအဆူဆူ ပၝေတာ္မူဴပီ – လူထုေဒၞအမာ၊ ေဳကးမုံဦးေသာင္း ကၾယ္လၾန္ဴခင္းသတင္းတိုထၾာ၊ သီခဵင္းပေဒသာဆႎၬခံယူပၾဲ သတင္းစုစည္းတင္ဴပခဵက္နဲႚ ကန္ႚကၾက္မဲေတးမဵားတိုင္းဴပည္ခဵစ္တဲ့ ဗိုလ္ခဵႂပ္ဳကီးမဵား – လူထုဦးလႀ၊ ေနလင္း...

Read more »

>New year message from Burmese Junta to its neighbors – Vote "YES" or else !!!

>New year message from Burmese Junta to its neighbors – Vote "YES" or else !!!

> New year message from Burmese Junta to its neighbors – Vote “YES” or else !!!April 14, 2008 No...

Read more »

>Zarganar – Y2K Thagyan – My Name is Thagyan Songs

>Zarganar – Y2K Thagyan – My Name is Thagyan Songs

> ျပန္လည္ဆန္းသစ္လိုက္ခ်င္တဲ့ဇာဂနာနဲ႔ ျမပုဏၰမာအဖြဲ႔သားမ်ားရဲ႔ ၂၀၀၀ သၾကၤန္သီခ်င္းမ်ားမိုးမခဧျပီ ၁၄၊ ၂၀၀၈ သကၠရာဇ္ ၂၀၀၀ ျပည့္တုန္းက ဇာဂနာတို႔အဖြဲ႔ တင္ဆက္ဖို႔ၾကိဳးစားခဲ့တဲ့ ၂၀၀၀ သၾကၤန္သီခ်င္းမ်ား အစီအစဥ္ကို လူထုေရွ႔စင္ျမင့္ေပၚ တက္ခြင့္မရတဲ့ ဇာဂနာ့ ကိုယ္စား...

Read more »

>The Passing of Daw Khin Mar Aye, 68 in Rangoon, Burma (11st April, 2008)

> ေဒၚခင္မာေအး၊ ၆၈ ႏွစ္ စ်ာပနဓာတ္ပုံသတင္းဧျပီ ၁၄၊ ၂၀၀၈ No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

>ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဆု ဇာဂနာရရိႀ

>ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဆု ဇာဂနာရရိႀ

> ဴမန္မာဴပည္သားမဵားေပးသည့္ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဆု ဇာဂနာရရိႀဓာတ္ပုံသတင္းဧ႓ပီ ၁၄၊ ၂၀၀၈ လန္ဒန္႓မိႂႚ သာသနရံသီ ၀ိဟာရဘုန္းေတာ္႒ကီးေကဵာင္း၊ လန္ဒန္႓မိႂႚဴမန္မာအသုိင္းအ၀ုိင္း၊ The Nox ေတးဂီတအဖဲၾႚတုိႚက စၾယ္စုံရ အႎုပညာရႀင္ ဇာဂနာအား လၾတ္လပ္သည့္အနုပညာရႀင္ဆုကို ခဵီးဴမႀင့္လုိက္သည္။ ဧ႓ပီ ၁၂...

Read more »

>အကဲခတ္မဵား၏ ေတၾေ၀ယိမ္းယိုင္မႁ

> ေလ့လာက႗မ္းကဵင္သူ အကဲခတ္မဵား၏ ေတၾေ၀ယိမ္းယိုင္မႁတူေမာင္ညိႂဧဴပီ ၁၄၊ ၂၀၀၈ လာမည့္ ေမလ ၁၀ ရက္ေနႚတၾင္ ဴပည္လုံးက႗တ္ဆႎၬခံယူပၾဲ ကဵင္းပေပးမည္ဟု (နအဖ) စစ္အစိုးရ၏ ဴပည္လုံးက႗တ္ဆႎၬခံယူပၾဲ ကဵင္းပေရးေကာ္မရႀင္က ဧဴပီလ ၉ ရက္ေနႚက...

Read more »

>ေဒၞခင္မာေအး(၆၈ ႎႀစ္)၏ ကိုယ္ေရးအကဵဥ္း

>ေဒၞခင္မာေအး(၆၈ ႎႀစ္)၏ ကိုယ္ေရးအကဵဥ္း

> ကၾယ္လၾန္သူ ေဒၞခင္မာေအး(၆၈ ႎႀစ္)၏ ကိုယ္ေရးအကဵဥ္း ၀ၝရင့္ႎုိင္ငံေရးသမားမဵား စီစဥ္ကဵင္းပသည့္ ၂၀၀၃ ခုႎႀစ္ အမဵႂိးသားေအာင္ပဲၾေနႚ အခမ္းအနားတၾင္ ေတၾႚရေသာ ေဒၞခင္မာေအး။ ေရႀႚဆုံးတန္းမႀ ေဒၞခင္မာေအး၊ သခင္အုန္းဴမင့္၊ သခင္သိမ္းေမာင္၊ ေဒၞဴမင့္ဴမင့္ခင္၊ သခင္စုိးဴမင့္။...

Read more »

>စကားလက္ဆုံ – ေအသိန္း၊ ေအာင္ေ၀း နဲႚ ကမ္းဳကည့္ငႀက္

>စကားလက္ဆုံ – ေအသိန္း၊ ေအာင္ေ၀း နဲႚ ကမ္းဳကည့္ငႀက္

> မိုးမခနဲ႔ စကားလက္ဆုံေအသိန္း၊ ကဗ်ာဆရာ ေအာင္ေ၀း နဲ႔ ကမ္းၾကည့္ ငွက္လြတ္ေျမာက္ေရးခရီးသည္တို႔ မိုင္ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ ခရီးေပါက္ခဲ့ျပီမိုးမခဧျပီ ၁၂၊ ၂၀၀၈ ျပည္တြင္း ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာအမ်ားစုက ၁၃၇၀ ျပည့္...

Read more »

>ဒီကုိဳကည့္

>ဒီကုိဳကည့္

> ဒီကုိဳကည့္ဓာတ္ပုံသတင္းဧ႓ပီလ ၁၃၊ ၂၀၀၈ ဧ႓ပီ ၁၁ ရက္ေနႚက ဴမန္မာ့ရုိးရာ သ႒ကႆန္ပဲၾေတာ္တၾင္ ေပဵာ္ဴမႃးေနေသာ ရန္ကုန္သားလူငယ္တစ္ဦး။ ဆံပင္ကုိ ေဆးေရာင္စုံဆုိးထား႓ပီး ထူးဴခားသည့္ပုံစံဴပႂဴပင္ထားသည့္ အဆုိပၝလူငယ္က လႀဵာေအာက္တၾင္လည္း သံကၾင္းအပုိင္းအစ (piercing) တပ္ဆင္ထားသည္။(ဓာတ္ပုံ-ေအအက္ဖ္ပီ...

Read more »

>ထုိင္းႎုိင္ငံတၾင္ ဖမ္းဆီးခံထားရေသာ ဴမန္မာအလုပ္သမားမဵား

>ထုိင္းႎုိင္ငံတၾင္ ဖမ္းဆီးခံထားရေသာ ဴမန္မာအလုပ္သမားမဵား

> ထုိင္းႎုိင္ငံတၾင္ ဖမ္းဆီးခံထားရေသာ ဴမန္မာအလုပ္သမားမဵားဓာတ္ပုံသတင္းဧ႓ပီလ ၁၃၊ ၂၀၀၈ ဧ႓ပီ ၁၁ ရက္ေနႚက ထုိင္းႎုိင္ငံ၊ ရေနာင္း႓မိႂႚ တရားရုံးတစ္ခုသုိႚ ေရာက္ရိႀလာေသာ ဴမန္မာဴပည္သား အလုပ္သမားမဵား။ အဆုိပၝအလုပ္သမားမဵားသည္ ေလေအးစက္ပဵက္သဴဖင့္ လူ ၅၄...

Read more »

>ေရၿ၀ၝေရာင္သံဃာေတာ္မဵားႎႀင့္ အေမရိကန္အမတ္မဵားေတၾႚဆုံ

> ေရၿ၀ၝေရာင္သံဃာေတာ္မဵားႎႀင့္ အေမရိကန္အမတ္မဵားေတၾႚဆုံ ဓာတ္ပုုံသတင္း ဧဴပီ ၁၂၊ ၂၀၀၈ ၂၀၀၈၊ ဧဴပီ ၁၀ ရက္ေနႛက၊ ဆီနိတ္တာ မစ္ခဵ္ မေကၠာနာ ႎႀင့္ ေရၿ၀ၝေရာင္သံဃာ ၂ ပၝးတိုႚတိုႚ ၀ၝရႀင္ေတာ္လၿတ္ေတာ္ရုံးခမ္းတၾင္...

Read more »

>ေဒၞခင္မာေအး ကၾယ္လၾန္

>ေဒၞခင္မာေအး ကၾယ္လၾန္

> ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေဟာင္း ေဒၞခင္မာေအး ကၾယ္လၾန္မုိးမခအေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ဧ႓ပီ ၁၂၊ ၂၀၀၈ (ဓာတ္ပုံ-မုိးမခ) ဴမန္မာ့ႎုိင္ငံေရးလႁပ္ရႀားမႁတၾင္ ထင္ရႀားသူတစ္ဦးဴဖစ္ေသာ ေဒၞခင္မာေအးသည္ ယမန္ေနႚညက ရန္ကုန္႓မိႂႚတၾင္ ကၾယ္လၾန္သၾားသည္။ ေဒၞခင္မာေအးသည္ ကၾယ္လၾန္ခဵိန္တၾင္ အသက္ ၆၈ ႎႀစ္ခန္ႚရိႀ႓ပီဴဖစ္သည္။...

Read more »

>အေတၾးအဴမင္ အမႀတ္ (၁၉၂) – ေသမႀာ ေဳကာက္ေသာစိတ္

> ေသမႀာ ေဳကာက္ေသာစိတ္အေတၾးအဴမင္ အမႀတ္ (၁၉၂)ဧဴပီ ၁၂၊ ၂၀၀၈ လူသည္ ေသမႀာ ေဳကာက္သည္။ ေသမႀာ ေဳကာက္ဴခင္းသည္ လူပီသဴခင္း ဴဖစ္၏။ ဗုဒၭဘာသာ ကဵမ္းဂန္မဵား အလိုအရ ဆုိလ႖င္ ေလာက၌...

Read more »

>လူထုေဒၞအမာအား ဂၝရ၀ဴပႂအစီအစဥ္မဵား ထုိင္းႎုိင္ငံတၾင္ဴပႂလုပ္

>လူထုေဒၞအမာအား ဂၝရ၀ဴပႂအစီအစဥ္မဵား ထုိင္းႎုိင္ငံတၾင္ဴပႂလုပ္

> လူထုေဒၞအမာအား ဂၝရ၀ဴပႂအစီအစဥ္မဵား ထုိင္းႎုိင္ငံတၾင္ဴပႂလုပ္ဓာတ္ပုံသတင္း ဧ႓ပီ ၁၂၊ ၂၀၀၈ မဳကာေသးမီက ကၾယ္လၾန္သၾားခ့ဲေသာ စာေရးဆရာမ႒ကီး လူထုေဒၞအမာ (အသက္ ၉၃ ႎႀစ္)အား ရည္စူး၍ ထုိင္းႎုိင္ငံ၊ မဲေဆာက္႓မိႂႚ စာေပခဵစ္သူမဵား စုေ၀းတတ္ေသာ...

Read more »

>စစ္အစိုးရက အမႀားဴပင္ဆင္ဴပီး ဴဖစ္ေဳကာင္း

>စစ္အစိုးရက အမႀားဴပင္ဆင္ဴပီး ဴဖစ္ေဳကာင္း

> စစ္အစိုးရက အမႀားဴပင္ဆင္ဴပီး ဴဖစ္ေဳကာင္းဓာတ္ပုံသတင္းဧဴပီ ၁၁၊ ၂၀၀၈ အေဴခခံဥပေဒကို ဴပင္ဆင္ခၾင့္ကို ခဲယဥ္းေအာင္ ထည့္သၾင္းထားသည့္ စာပိုဒ္သည္ အမဵႂိးသားညီလာခံမူႎႀင့္ ကၾဲလၾဲေနေဳကာင္း သတင္းဌာနမဵားက ေထာက္ဴပဴပီးေနာက္ စစ္အစိုးရက အမႀားဴပင္ဆင္ေဳကာင္း ေဳကညာလိုက္သည္။ ထို...

Read more »

>The condolence flowers at Ludu Daw Ah Mar funeral – April 10, 2008

>The condolence flowers at Ludu Daw Ah Mar funeral – April 10, 2008

> From Ludu Daw Ah M… No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

>တရုပ္အစုိးရကုိ ႎုိင္ငံတကာမႀာ ကန္ႚကၾက္ဆႎၬဴပ

>တရုပ္အစုိးရကုိ ႎုိင္ငံတကာမႀာ ကန္ႚကၾက္ဆႎၬဴပ

> တရုပ္အစုိးရကုိ ႎုိင္ငံတကာမႀာ ကန္ႚကၾက္ဆႎၬဴပဓာတ္ပုံသတင္းဧ႓ပီ ၁၁၊ ၂၀၀၈ ဧ႓ပီ ၉ ရက္ေနႚက တရုပ္အစုိးရအား ဆန္ႚကဵင္ကန္ႚကၾက္ေနေသာ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စု၊ ဆန္ဖရန္စစၤကုိ႓မိႂႚ၊ ဂုိးဒင္းဂိတ္တံတားေပၞမႀ တိဘက္ ႎႀင့္ ဴမန္မာ့အေရး လႁပ္ရႀားသူမဵား။ အုိလံပစ္ပဲၾေတာ္အား...

Read more »

>လူထုေဒၞအမာစဵာပနသုိႚေပးပုိႚသည့္ အင္းစိန္ေထာင္မႀသ၀ဏ္လၿာ

>လူထုေဒၞအမာစဵာပနသုိႚေပးပုိႚသည့္ အင္းစိန္ေထာင္မႀသ၀ဏ္လၿာ

> လူထုေဒၞအမာစဵာပနသုိႚေပးပုိႚသည့္ အင္းစိန္ေထာင္မႀသ၀ဏ္လၿာဓာတ္ပုံသတင္းဧ႓ပီ ၁၁၊ ၂၀၀၈၂၀၀၅ ခုႎႀစ္က စာေရးဆရာမ႒ကီး လူထုေဒၞအမာအား သၾားေရာက္ဂၝရ၀ဴပႂသည့္ ၈၈မဵႂိးဆက္ေကဵာင္းသားမဵားႎႀင့္ေတၾႚရစဥ္။ကုိကုိ႒ကီး၊ ကုိဴမေအး စသည့္ ထင္ရႀားသည့္ႎုိင္ငံေရးေခၝင္းေဆာင္မဵားက မဳကာေသးမီက ကၾယ္လၾန္ခ့ဲေသာ လူထုေဒၞအမာစဵာပနသုိႚ အမႀာစကား ေပးပုိႚခ့ဲသည္။ မုိးမခက...

Read more »

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)