>ေဒၝင္းစာေပ ၃၅ ႎႀစ္ဴပည့္ စာေပအႎုပညာရႀင္မဵားအတၾက္ ကဵန္းမာေရးအလႀႃေငၾ ေပးအပ္မည္

>ေဒၝင္းစာေပ ၃၅ ႎႀစ္ဴပည့္ စာေပအႎုပညာရႀင္မဵားအတၾက္ ကဵန္းမာေရးအလႀႃေငၾ ေပးအပ္မည္

> ေဒၝင္းစာေပ ၃၅ ႎႀစ္ဴပည့္ စာေပအႎုပညာရႀင္မဵားအတၾက္ ကဵန္းမာေရးအလႀႃေငၾ ေပးအပ္မည္ မိုးမခအေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၂၊ ၂၀၀၈ အေတၾးအဴမင္ မဂၢဇင္းကို စဥ္ဆက္မဴပတ္ထုတ္ေ၀ခဲ့သည့္ ေဒၝင္းစာေပ ၃၅ ႎႀစ္ဴပည့္အဴဖစ္ စာေပအႎုပညာရႀင္မဵားအတၾက္ ကဵန္းမာေရး...

Read more »

>ဧကစာခဵႂိ – ကာတၾန္း – မအေအာင္ သင္တာ ဘာလဲ

>ဧကစာခဵႂိ – ကာတၾန္း – မအေအာင္ သင္တာ ဘာလဲ

> ဧကစာခဵႂိ – မ အ ေအာင္ သင္တာ ဘာလဲေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၊ ၂၀၀၈ No tags for this post. Related posts No related...

Read more »

>ယာေတာက သာေဴဗာ – စာဆိုေတာ္တိုႛနဲႛ အမဵႂိးသားေရး အစဥ္အလာ

>ယာေတာက သာေဴဗာ – စာဆိုေတာ္တိုႛနဲႛ အမဵႂိးသားေရး အစဥ္အလာ

> စာဆိုေတာ္တိုႛနဲႛ အမဵႂိးသားေရး အစဥ္အလာယာေတာက သာေဴဗာေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၊ ၂၀၀၈ ကိုဟုိဒင္းေရ- ” ႎႀင္းေလးတမႁံမံႁ၊ ေလေအးေလးတသုန္သုန္နဲႛ ခဵမ္းလိုႛမဵားတုန္႓ပီဆိုမႀဴဖင့္ …” ကဵေနာ္လည္း စာဆိုေတာ္ေနႛေတၾအေဳကာင္းေရးမယ္လိုႛ စဥ္းစားလိုက္တာနဲႛ ကဗဵာလိုလို၊ ကေဴပာင္လိုလိုေတၾ ေခၝင္းထဲက...

Read more »

>ဴမန္မာဴပည္ရဲႚ သက္ေတာ္ရႀည္ ကာတၾန္းဆရာဳကီး ေဖသိန္း ၈၄ ႎႀစ္ဴပည့္

>ဴမန္မာဴပည္ရဲႚ သက္ေတာ္ရႀည္ ကာတၾန္းဆရာဳကီး ေဖသိန္း ၈၄ ႎႀစ္ဴပည့္

> ဴမန္မာဴပည္ရဲႚ သက္ေတာ္ရႀည္ ကာတၾန္းဆရာဳကီး ေဖသိန္း ၈၄ ႎႀစ္ဴပည့္ ေမာင္ရစ္ေဖေဖာ္၀ၝရီ ၁၊ ၂၀၀၈ ဴမန္မာဴပည္ စာနယ္ဇင္းေလာကတၾင္ သက္ေတာ္ရႀည္ စာနယ္ဇင္းကာတၾန္းဆရာဳကီးအဴဖစ္ ထင္ရႀားသူ ကာတၾန္းေဖသိန္း ၈၄ ႎႀစ္ဴပည့္ ေမၾးေနႚဖိတ္စာကို...

Read more »

>ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီးရဲ ့ ေနာက္ဆံုးေပၞယဳတာ

>ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီးရဲ ့ ေနာက္ဆံုးေပၞယဳတာ

> ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီးရဲ ့ ေနာက္ဆံုးေပၞယဳတာမိုးမခ စာဖတ္သူ (ရန္ကုန္)ဇန္န၀ၝရီ ၃၁၊ ၂၀၀၈ သူ ့ရဲ ့ လက္စၾဲေတာ္ ေဗဒင္ဆရာရဲ ့ တၾက္ခဵက္မႀႂေဳကာင့္ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေရၿတစ္ေယာက္ သူႚရဲ ့...

Read more »

>အေမရိကန္မႀ ဒုကၡသည္ စကႆာပူ လာမလည္ရ

>အေမရိကန္မႀ ဒုကၡသည္ စကႆာပူ လာမလည္ရ

> အေမရိကန္မႀ ဒုကၡသည္ႎႀင့္ ဂရင္းကတ္ခရီးသၾားလက္မႀတ္ကိုင္ေဆာင္သူမဵားကိုစကႆာပူက လက္မခံေတာ့မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ဇန္န၀ၝရီ ၃၁၊ ၂၀၀၈ အေမရိကန္ ႎိုင္ငံကူးလက္မႀတ္ သိုႚမဟုတ္ မိခင္ႎုိင္ငံ၏ သက္တမ္းရႀိႎိုင္ငံကုူးလက္မႀတ္ ကိုင္ေဆာင္သူမဵားသာ စကႆာပူႎိုင္ငံတၾင္းသိုႚ ၀င္ေရာက္ခၾင့္ဴပႂေတာ့မည္ ဴဖစ္ေဳကာင္း စကႆာပူ...

Read more »

>ဇင္ေ၀ေသာ္ – သာသနေမာဠိသိုႚ

>ဇင္ေ၀ေသာ္ – သာသနေမာဠိသိုႚ

> သာသနာေမာဠိ သို႔ သစၥာစကား ဇင္ေ၀ေသာ္ ( ေအ၊ အို၊ ေအ၊ ဘီ )ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၀၈ “ခ်စ္သားတို႔ စိမ္းညိဳ႕ မို႔ေမာက္ေနသည္႔ေတာအုပ္ကို ၾကည္႔ လိုက္ၾက။ ထိုေတာအုပ္ကို...

Read more »

>သု၀ဏၧဘူမိ မႀသည္ SCC

>သု၀ဏၧဘူမိ မႀသည္ SCC

> သု၀ဏၧဘူမိ မႀသည္ SCC အရႀင္ဉာဏိကဇန္န၀ၝရီ ၃၁၊ ၂၀၀၈ သု၀ဏၧဘူမိ ေလဆိပ္ကအထၾက္မႀာ လာ႒ကိႂမည့္သူကုိ ဟုိဟုိဒီဒီရႀာမိတယ္။ သူႛကုိလည္း ကုိယ္ကမေတၾႛဘူး။ ကုိယ့္ကုိ လည္း သူကမေတၾႛဘူး။ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ဘယ္သူပၝလုိႛ မိတ္ဆက္ေဴပာဖုိႛ...

Read more »

>ေက – ပုံရိပ္

>ေက – ပုံရိပ္

> ပုံရိပ္ ေကဇန္န၀ၝရီ ၃၁၊ ၂၀၀၈ No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

>ဆန္ဖရန္စစၤကိုသိုႚ အိုလံပစ္ မီးရႀႃးတိုင္ လာမည္

>ဆန္ဖရန္စစၤကိုသိုႚ အိုလံပစ္ မီးရႀႃးတိုင္ လာမည္

> ဆန္ဖရန္စစၤကိုသိုႚ အိုလံပစ္ မီးရႀႃးတိုင္ လာမည္၊ တရုတ္အုိလံပစ္ သပိတ္ေမႀာက္သံမဵား အရႀိန္ဴမႀင့္ မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂ဇန္္န၀ၝရီ ၃၀၊ ၂၀၀၈ လူႚအခၾင့္အေရးခဵႂိးေဖာက္မႁမဵားႎႀင့္ လၾတ္လပ္စၾာ ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဆိုခၾင့္ တင္းဳကပ္စၾာ ထိမ္းခဵႂပ္ထားေသာ တရုတ္ႎိုင္ငံက...

Read more »

>ခၾန္ပန္းစိန္ – ဴမန္မာ့ ထုံးစံသစ္မဵား

>ခၾန္ပန္းစိန္ – ဴမန္မာ့ ထုံးစံသစ္မဵား

> ဴမန္မာ့ ထုံးစံသစ္မဵား ခၾန္ပန္းစိန္ဇန္န၀ၝရီ ၃၀၊ ၂၀၀၈ (၁) ဒီလိုေနရာေလးမႀာ ေနရတာ သိပ္သက္သာတာပဲ။ ဘာလုိႚဆို ဒီမႀာက ဘယ္ေလာက္ပဲ ကိုယ္က အကူအညီေပးခဲ့ဖူး ခဲ့ဖူး၊ ဘယ္ေနရာမႀာပဲ ဴပန္ေတၾႚေတၾႚ၊ ႎႀႂတ္ဆက္တာ...

Read more »

>ထိန္လင္း – မရႀိမဴဖစ္ ရမ္ဘို

>ထိန္လင္း – မရႀိမဴဖစ္ ရမ္ဘို

> မရႀိမဴဖစ္ ရမ္ဘိုထိန္လင္းဇန္န၀ၝရီ ၃၀၊ ၂၀၀၈ ဇန္န၀ၝရီ ၂၅ ရက္ေနႛက စလိုႛ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုမႀာ ရံုတင္ေနတဲ့ “ရမ္ဘို“ ရုပ္ရႀင္ကား ဳကည့္႓ပီးဳက႓ပီလား။ မဳကည့္ရေသးလိုႛ ကိုယ္တိုင္ သၾားမဳကည့္ဴဖစ္ေသးရင္ေတာင္ နီးစပ္ရာလူေတၾကို သၾားဳကည့္ဖိုႛ...

Read more »

>ေအာင္ခဵႂိဴမ – စက္တင္ဘာ ၀ိဥာဥ္ေတၾ

>ေအာင္ခဵႂိဴမ – စက္တင္ဘာ ၀ိဥာဥ္ေတၾ

> No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

>ေသၾးစၾန္းလက္ေတၾကို ဘယ္သူေတၾ ႎႁတ္ဆက္ေလမလဲ

>ေသၾးစၾန္းလက္ေတၾကို ဘယ္သူေတၾ ႎႁတ္ဆက္ေလမလဲ

> ေသၾးစၾန္းလက္ေတၾကို ဘယ္သူေတၾ ႎႁတ္ဆက္ေလမလဲဂဵာနယ္လစ္ကိုကိုဇန္န၀ၝရီ ၂၉၊ ၂၀၀၈ ၂၀၀၆ ခုႎႀစ္အတၾက္ ဴမန္မာ့ရုပ္ရႀင္ထူးခ႗န္ဆုေတၾကို ေဖေဖာ္၀ၝရီလဆန္းပိုင္းမႀာ ေနဴပည္ေတာ္မႀာ ေပးေတာ့ မယ္တဲ့ခင္ဗဵ။ စက္တင္ဘာ လူသတ္စစ္အစိုးရက ေပးအပ္ခဵီးဴမႀင့္မယ့္ အကယ္ဒမီဆုေပးပၾဲ႒ကီးေပၝ့ခင္ဗဵာ။ ဴပည္တၾင္း ထုတ္...

Read more »

>ရမ္ဘိုနဲႚ ရုပ္ရႀင္ရုံထဲက ခဵစ္ေသာ ဗမာဴပည္

>ရမ္ဘိုနဲႚ ရုပ္ရႀင္ရုံထဲက ခဵစ္ေသာ ဗမာဴပည္

> ရမ္ဘိုနဲႚ ရုပ္ရႀင္ရုံထဲက ခဵစ္ေသာ ဗမာဴပည္ မီးလ႖ံေဴမေခၾး ဇန္န၀ၝရီ ၂၉၊ ၂၀၀၈ မစံတိုႚေရ ငၝတို ရမ္ဘုိ ဒီေနႚ သၾားဳကည့္ဳကတယ္။ ေသာဳကာေနႚက ရုံတင္တာပၝ။ ဗမာဴပည္ထဲကို ခရစ္ယန္အဲန္ဂဵီအို အဖၾဲႚ၀င္ေတၾကို...

Read more »

>ေမာင္စစ္မင္း (ဴမန္မာႎိုင္ငံ ေတးေရးဆရာမဵား) – ငၝသည္ ေတာ္လႀန္ေရး

>ေမာင္စစ္မင္း (ဴမန္မာႎိုင္ငံ ေတးေရးဆရာမဵား) – ငၝသည္ ေတာ္လႀန္ေရး

> ငၝသည္ ေတာ္လႀန္ေရးေမာင္စစ္မင္း (ဴမန္မာႎိုင္ငံ ေတးေရးဆရာမဵား)ဇန္န၀ၝရီ ၂၈၊ ၂၀၀၈ ငၝတိုႚသည္ ငၝတိုႚ၏ ႎႀလုံးသားမဵားအား ေမးဳကည့္၏ငၝတိုႚႎႀလုံးသားမဵားက ေဴဖ၏ ငၝသည္ ေတာ္လႀန္ေရး ငၝတိုႚသည္ ငၝတိုႚ၏ အေသၾးအသားမဵားအား ေမးဳကည့္၏ငၝတိုႚ၏ အေသၾးအသားမဵားက...

Read more »

>ကဗဵာဆရာေစာေ၀ အင္းစိန္ေထာင္သုိႛေဴပာင္းေရၿႛခဵႂပ္ေႎႀာင္ခံရ၊ စာေပအသိုင္းအ၀ိုင္းက တခုခု တုံႛဴပန္သင့္သည္ဟု ေဴပာဆိုမႁမဵားရႀိ

> ကဗဵာဆရာေစာေ၀ အင္းစိန္ေထာင္သုိႛေဴပာင္းေရၿႛခဵႂပ္ေႎႀာင္ခံရ၊ စာေပအသိုင္းအ၀ိုင္းက တခုခု တုံႛဴပန္သင့္သည္ဟု ေဴပာဆိုမႁမဵားရႀိမုိးမခအေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ဇန္န၀ၝရီ ၂၈၊ ၂၀၀၈ ဴပည္ထဲေရး၀န္႒ကီးရုံးတၾင္ ေခၞယူစစ္ေဆးဴခင္းခံေနရသူ ကဗဵာဆရာကုိေစာေ၀သည္ ဴပီးခ့ဲသည့္ ေသာဳကာေနႛတၾင္ အင္းစိန္အကဵဥ္းေထာင္သုိႛ ေဴပာင္းေရၿႛခဵႂပ္ေႎႀာင္ခံရသည္ဟု အကဵဥ္းဦးစီးဌာနမႀ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးက...

Read more »

>ဘယ္သူေတၾ ဘာမဵား ဘေလာ့ဂ္ေနသလဲ – ႎႀစ္သစ္ကူး ႎုိင္ငံသား

>ဘယ္သူေတၾ ဘာမဵား ဘေလာ့ဂ္ေနသလဲ – ႎႀစ္သစ္ကူး ႎုိင္ငံသား

> ဘယ္သူေတၾ ဘာမဵား ဘေလာ့ဂ္ေနသလဲ – ႎႀစ္သစ္ကူး ႎုိင္ငံသား မုိးကုပ္စက္၀ုိင္းဇန္န၀ၝရီ ၂၈၊ ၂၀၀၈ ႎုိင္းႎုိင္းစေန၊ ႎႀစ္သစ္ရာသီ၊ ၂၇-၁-၂၀၀၈http://nineninesanay.blogspot.com/2008/01/blog-post_27.html ဳကက္ဖေတၾကုိ သင္းကၾပ္တ့ဲအေဳကာင္း ဳကားဖူးပၝသလား။ ဘယ္လုိ၊ ဘာေဳကာင့္ စီရင္ရတယ္...

Read more »

>မိုးမခ ရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီ

>မိုးမခ ရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီ

> မိုးမခ ရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီဇန္န၀ၝရီ ၂၇၊ ၂၀၀၈ ႎႀစ္ဆန္းမဂႆလာ မိုးမခေတးသစ္ – ဦးပန္တဵာသတင္းတိုထၾာ နဲႚ သီခဵင္းပေဒသာထင္ေပၞေဳကာ္ဳကား နာေရးသတင္းမဵားကဗဵာဆရာတင္မိုး ႎႀစ္ပတ္လည္ ေအာက္ေမ့ဖၾယ္အစီအစဥ္ဖန္မီးအိမ္ ဴမႀပ္ကၾက္ – ဖုိးသံေခဵာင္းခဵင္းမိုင္ေရာက္...

Read more »

>ဴမန္မာဴပည္ရႀိရာကို မဵက္ႎႀာမူပၝ အဲဒီအရပ္မႀာ သင္ရဲႛ အိမ္ ရႀိသည္

>ဴမန္မာဴပည္ရႀိရာကို မဵက္ႎႀာမူပၝ အဲဒီအရပ္မႀာ သင္ရဲႛ အိမ္ ရႀိသည္

> ဴမန္မာဴပည္ရႀိရာကို မဵက္ႎႀာမူပၝအဲဒီအရပ္မႀာ သင္ရဲႛ အိမ္ ရႀိသည္ေမာင္ရစ္ဇန္န၀ၝရီ ၂၈၊ ၂၀၀၈ ဆရာေရ … ဆရာဆီ စာေရးမယ္နဲႚ ၁ ႎႀစ္သာ ဳကာသၾားတယ္၊ မေရးဴဖစ္ဘူး။ အခုေတာ့ ေရးရေတာ့မယ္။ စေနေနႚက...

Read more »

>ေတာ္ဘုရားေလး အထိမ္းအမႀတ္ စာေပဆု ခဵီးဴမႀင့္ပၾဲ ၂၆ ဇန္န၀ၝရီက ကဵင္းပ

>ေတာ္ဘုရားေလး အထိမ္းအမႀတ္ စာေပဆု ခဵီးဴမႀင့္ပၾဲ ၂၆ ဇန္န၀ၝရီက ကဵင္းပ

> ေတာ္ဘုရားေလး အထိမ္းအမႀတ္ စာေပဆု ခဵီးဴမႀင့္ပၾဲ ၂၆ ဇန္န၀ၝရီက ကဵင္းပမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ဇန္န၀ၝရီ ၂၈၊ ၂၀၀၈ ၂၀၀၆ ဇၾန္လတၾင္ ကၾယ္လၾန္ခဲ့ေသာ အမဵႂိးသားေရး၊ ဴငိမ္းခဵမ္းေရးႎႀင့္ လၾတ္လပ္စၾာ ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဆို...

Read more »

>ေဆးေရာင္စုံအဴငိမ့္ ခဵင္းမုိင္တၾင္လည္း ေအာင္ပဲၾခံ

>ေဆးေရာင္စုံအဴငိမ့္ ခဵင္းမုိင္တၾင္လည္း ေအာင္ပဲၾခံ

> ေဆးေရာင္စုံအဴငိမ့္ ခဵင္းမုိင္တၾင္လည္း ေအာင္ပဲၾခံ မုိးမခအေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ဇန္န၀ၝရီ ၂၇။ ၂၀၀၈ ယမန္ေနႛညေနက သီးေလးသီးႎႀင့္ ေဆးေရာင္စုံအဴငိမ့္၏ ဴပည္ပေဖဵာ္ေဴဖပဲၾ တခုကုိ ထုိင္းႎုိင္ငံ၊ ခဵင္းမုိင္ (ဇင္းမယ္)ဴမိႂႛေတာ္တၾင္ဴပႂလုပ္ခ့ဲသည္။ အဴငိမ့္သဘင္ေဖဵာ္ေဴဖပဲၾႎႀင့္ ႎႀစ္ေပၝင္းမဵားစၾာ ေ၀းကၾာေနသည့္...

Read more »

>ဗမာဴပည္ လၾတ္ေဴမာက္ေရး အႎုပညာဴပပၾဲ ၂၂ ရက္က လန္ဒန္မႀာ ကဵင္းပ

>ဗမာဴပည္ လၾတ္ေဴမာက္ေရး အႎုပညာဴပပၾဲ ၂၂ ရက္က လန္ဒန္မႀာ ကဵင္းပ

> ဗမာဴပည္ လၾတ္ေဴမာက္ေရး အႎုပညာဴပပၾဲ ၂၂ ရက္က လန္ဒန္မႀာ ကဵင္းပမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၄ဇန္န၀ၝရီ ၂၇၊ ၂၀၀၈ ဇန္န၀ၝရီ ၂၂ ရက္ေနႚက ပတ္အင္ဗင္းနယူးမႀာ ဴမန္မာပန္းခဵီဆရာ ထိန္လင္း၊ ဂဵပန္အႎုပညာရႀင္...

Read more »

>စက္တင္ဘာ သံဃာ့ အေရးေတာ္ပုံ ၄ လဴပည့္ ပန္းခဵီ

>စက္တင္ဘာ သံဃာ့ အေရးေတာ္ပုံ ၄ လဴပည့္ ပန္းခဵီ

> စက္တင္ဘာ သံဃာ့ အေရးေတာ္ပုံ ၄ လဴပည့္ ပန္းခဵီဳသရသဇန္န၀ၝရီ ၂၆၊ ၂၀၀၈ No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

>ေစာေ၀၊ ၀ုိင္း၀ုိင္းလည္ဴမတ္ခုိင္၊ ေဳကးမုံ၊ ဴမန္မာ့အလင္း

>ေစာေ၀၊ ၀ုိင္း၀ုိင္းလည္ဴမတ္ခုိင္၊ ေဳကးမုံ၊ ဴမန္မာ့အလင္း

> မုိးမခေတာထဲက သတင္းအပုိင္းအစမဵား – ေစာေ၀၊ ၀ုိင္း၀ုိင္းလည္ဴမတ္ခုိင္၊ ေဳကးမုံ၊ ဴမန္မာ့အလင္းအေ၀းဳကည့္ဴမန္ေဴပာင္းဇန္န၀ၝရီ ၂၇၊ ၂၀၀၈ ေစာေ၀ အခဵစ္ဂဵာနယ္မႀာ ေဖာ္ဴပထားတ့ဲ ကုိေစာေ၀ရဲႛ ေဖေဖာ္၀ၝရီဆယ့္ေလးကဗဵာနဲႛ ပတ္သက္ဴပီး အမဵႂိးမဵႂိး ေဴပာဆုိေနဳကပၝတယ္။ တခဵႂိႛကေတာ့...

Read more »

>ေမာင္စစ္မင္း (ဴမန္မာႎိုင္ငံ ေတးေရးဆရာမဵား) – ေဒၝင္းအလံ

>ေမာင္စစ္မင္း (ဴမန္မာႎိုင္ငံ ေတးေရးဆရာမဵား) – ေဒၝင္းအလံ

> ေဒၝင္းအလံေမာင္စစ္မင္း (ဴမန္မာႎိုင္ငံ ေတးေရးဆရာမဵား)ဇန္န၀ၝရီ ၂၆၊ ၂၀၀၈ ေကဵာင္းနံရံတ၀ိုက္မႀာ ေဒၝင္းအလံ ဴပန္စိုက္မယ္လိုႚေဴပာဳကားခဲ့တဲ့စကားဒၝ အမႀန္တရားပဲ။ လႀမ္းဳကည့္လိုက္ပၝလားစက္တင္ဘာ ေတာ္လႀန္ေရးမႀာ‘”၈၈” ရဲႛ ေဒၝင္းအလံမဵားေလမႀာ တလူလူ လၾင့္တက္ခဲ့ဴပီဒၝ အမႀန္တရားပၝ။ (ယေနႚ၊ စက္တင္ဘာေတာ္လႀန္ေရး၊...

Read more »

>ဳသရသ – အေမ့ေကဵာင္းက ေခၝင္းေလာင္းသံ

>ဳသရသ – အေမ့ေကဵာင္းက ေခၝင္းေလာင္းသံ

> အေမ့ေကဵာင္းက ေခၝင္းေလာင္းသံ ဳသရသဇန္န၀ၝရီ ၂၆၊ ၂၀၀၈ ဴပာေမႀာင္ေသာ ေကာင္းကင္ ကန္ႚလန္ႚကာဳကီးတခု ကဵေနာ့္ေရႀႚမႀာ ေရာက္ေနသည္။ ၄င္း ေကာင္းကင္ဳကီးကို အုတ္တံတိုင္းနက္ဳကီးက ကန္ႚလန္ႚဴဖတ္ထားသည္။ သံတိုင္မဵားက အစိပ္စိပ္ပိုင္းထားသည္။ မရဲတရဲလင္းေနေသာ လေရာင္ကေလးသည္...

Read more »

>ဴမန္မာဴပည္ဖၾား ကုလအထူးကုိယ္စားလႀယ္္

>ဴမန္မာဴပည္ဖၾား ကုလအထူးကုိယ္စားလႀယ္္

> ဆံပင္ညႀပ္ဆုိင္ထဲကမုန္တုိင္း – ဴမန္မာဴပည္ဖၾား ကုလအထူးကုိယ္စားလႀယ္္ေကလတ္ဇန္န၀ၝရီ ၂၆၊ ၂၀၀၈ ယေနႛအဖုိႛ ဆံပင္ညႀပ္ဆရာတစ္ေယာက္ ေဖာက္သည္မဵားႎႀင့္ အလုပ္ပိေနသည္။ အမဵားစုမႀာ လူငယ္မဵားဴဖစ္သည္။ ေသာဳကာေနႛဴဖစ္ေသာ္လည္း ဆုိင္ထဲတၾင္ လူက အဴပည့္။ ေဖာက္သည္တစ္ဦး တံခၝး၀တၾင္...

Read more »

>အယ္ဒီတာ ဴမတ္ခိုင္က ေစာေ၀ ကဗဵာကို စာေရးသူအား အသိမေပးဘဲ ထည့္သၾင္းေဖာ္ဴပဴခင္း

>အယ္ဒီတာ ဴမတ္ခိုင္က ေစာေ၀ ကဗဵာကို စာေရးသူအား အသိမေပးဘဲ ထည့္သၾင္းေဖာ္ဴပဴခင္း

> အယ္ဒီတာ ဴမတ္ခိုင္က ေစာေ၀ ကဗဵာကို စာေရးသူအား အသိမေပးဘဲ ထည့္သၾင္းေဖာ္ဴပဴခင္းမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ဇန္န၀ၝရီ ၂၅၊ ၂၀၀၈ ဇန္န၀ၝရီလ ၂၁ ေနႚထုတ္ အခဵစ္ဂဵာနယ္မႀာ ေဖာ္ဴပခဲ့တဲ့ ေစာေ၀ရဲႚ ကဗဵာဟာ...

Read more »

>ကမာၲဴပားဴပီ – ကာတၾန္းေမာင္ရစ္

>ကမာၲဴပားဴပီ – ကာတၾန္းေမာင္ရစ္

> ကမာၲဴပားဴပီ – ကာတၾန္းေမာင္ရစ္ဇန္န၀ၝရီ ၂၅၊ ၂၀၀၈ No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း (သခၤ်ာ) – သခၤ်ာအေတြးအေခၚသမိုင္း ၊ ဂိမ္းသီအိုရီႏွင့္ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးမ်ား

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)