>ဖတ္သူ – မာမာေအး – တင္မိုး – သစ္သီးအလႀႃ ကဗဵာ

>ဖတ္သူ – မာမာေအး – တင္မိုး – သစ္သီးအလႀႃ ကဗဵာ

> တင္မိုး – သစ္သီးအလႀႃ ကဗဵာဖတ္သူ – မာမာေအးဇန္န၀ၝရီ ၁၆၊ ၂၀၀၈အသံနားဆင္ရန္ ဒီေနရာကို ႎႀိပ္ပၝ။ ကဗဵာဆရာဳကီး ဦးတင္မိုး ကၾယ္လၾန္ဴခင္း ၁ ႎႀစ္ဴပည့္ အမႀတ္တရ အဴဖစ္ ဂီတအႎုပညာရႀင္...

Read more »

>၀င္းေဖ – ကဗဵာဆရာတင္မုိး ေခၞ ဘဂဵမ္း

>၀င္းေဖ – ကဗဵာဆရာတင္မုိး ေခၞ ဘဂဵမ္း

> ကဗဵာဆရာတင္မုိး ေခၞ ဘဂဵမ္း၀င္းေဖဇန္န၀ၝရီ ၁၆၊ ၂၀၀၈ ေကဵးလက္နာမည္ အပီစား ဘဂဵမ္းလုိႛေခၞတဲ့ ကဗဵာဆရာတင္မုိးကၾယ္လၾန္တာ ႎႀစ္ တပတ္ လည္လာဴပန္ပၝဴပီ။ ကဗဵာဆရာတင္မုိးအေဳကာင္း ေဴပာဖုိႛေရးဖုိႛ ဳကံႂလာရင္ ေဴပာစရာ၊ ေရးစရာ အမဵားဳကီး...

Read more »

>မုိးမခေတာထဲက သတင္းအပုိင္းအစမဵား – သာေရး၊ နာေရး

>မုိးမခေတာထဲက သတင္းအပုိင္းအစမဵား – သာေရး၊ နာေရး

> မုိးမခေတာထဲက သတင္းအပုိင္းအစမဵား – သာေရး၊ နာေရးအေ၀းဳကည့္မႀန္ေဴပာင္းဇန္န၀ၝရီ ၁၆၊ ၂၀၀၈ သာေရး ႎုိင္ငံေရးသမား႒ကီး သခင္တင္ဴမက အိမ္ေထာင္ဴပႂဦးမယ္လုိႛ ထုတ္ေဖာ္ေဴပာလုိက္ပၝဴပီ။ ဒီလ ၁၁ ရက္ေနႛစဲၾနဲႛ ထုတ္ေ၀တ့ဲ ရန္ကုန္ဴမိႂႛက လ႖ပ္တဴပက္...

Read more »

>အရႀင္ဉာဏိက – စုိ ကာ ပူ ည

>အရႀင္ဉာဏိက – စုိ ကာ ပူ ည

> စုိ ကာ ပူ ညအရႀင္ဉာဏိကဇန္န၀ၝရီ ၁၅၊ ၂၀၀၈ စကႆာပူဆုိတာ သီဟပုရ (Siha pura) ဴခေသႆ့႓မိႂႛေတာ္လုိႛ အဓိပၯၝယ္ရတယ္လုိႛ ဖတ္ဘူးပၝတယ္။ တစ္နည္းဆုိရလဵင္ ရဲရင့္သူတုိႛေနရာလုိႛ အဓိပၯၝယ္ထၾက္မလားေတာ့ မသိပၝဘူူး။ ဘယ္လုိပဲအဓိပၯၝယ္...

Read more »

>စာဖတ္သူေတၾ ေပးတဲ့ စာမဵား – ၁

> စာဖတ္သူေတြ ေပးတဲ့ စာမ်ားဇန္န၀ါရီ ၁၅၊ ၂၀၀၈ ျပည္တြင္းက ေပးတဲ့ စာေတြကို သတင္းအေနနဲ႔လည္း မတင္ႏိုင္၊ သူတို႔ အသံေတြ၊ အျမင္ေတြကိုလည္း အရွိအတိုင္းလည္း မွ်ေ၀ေပးခ်င္တဲ့ ဆႏၵကလည္း ရွိေနေတာ့၊ သူတို႔...

Read more »

>ဖဵာပုံနီလုံဦး – တိုက္ပၾဲေပဵာ္ ကဗဵာဆရာ

>ဖဵာပုံနီလုံဦး – တိုက္ပၾဲေပဵာ္ ကဗဵာဆရာ

> No tags for this post. Related posts No related posts.

Read more »

>ေဟမန္သဇင္ – တိုင္းဴပည္နဲႚလူမဵား

>ေဟမန္သဇင္ – တိုင္းဴပည္နဲႚလူမဵား

> တိုင္းျပည္နဲ႔လူမ်ား ေဟမန္သဇင္ဇန္န၀ါရီ ၁၅၊ ၂၀၀၈ ဒီေန႔ေရာက္လာတဲ့ မဂၢဇင္းစာအုပ္ေတြထဲက “ခ်င္းတြင္း”မွာ ဂ်ဴနီယာဝင္းရဲ့ “တိုင္းျပည္မဲ့ လူတေယာက္” အေႀကာင္းဖတ္လုိက္ရပါတယ္။ ၁၈ရာစု အလယ္ပိုင္းက ေရးဖြဲ႔ထားခဲ့တဲ့ Edward Everett Hale ရဲ့...

Read more »

>ဗုိလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္း ရုပ္ရႀင္ – 1

>ဗုိလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္း ရုပ္ရႀင္ – 1

> ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ရုပ္ရွင္ ဇာတ္ညႊန္း – ၁ဇာဂနာဇန္န၀ါရီ ၁၄၊ ၂၀၀၈ အခန္းစဥ္ အဖြင့္ေနရာ အတြင္း၀န္ရံုး၊ စည္းေ၀းခန္းမ၊ အာဇာနည္ကုန္း ႏွင့္ ေရႊတိဂံု ဘုရားလမ္းေန႔ အတြင္း၊အျပင္ ေရႊတိဂံုဘုရား ထိုမွ...

Read more »

>မိုးမခ ရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီ – ဇန္န၀ၝရီ ၁၃၊ ၂၀၀၈

>မိုးမခ ရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီ – ဇန္န၀ၝရီ ၁၃၊ ၂၀၀၈

> မိုးမခ ရဲႚ ေရဒီယိုခဵစ္သူမဵား ဆစ္ဒနီဇန္န၀ၝရီ ၁၃၊ ၂၀၀၈ ေခတ္ေဴပာင္းခဵိန္ – ေမရႀင္သတင္းတုိထၾာ၊ သီခဵင္းပေဒသာႎႀစ္ ၆၀ ေဴမာက္ လၾတ္လပ္ေရးေနႚ ဳသဘာစာေရႀးေဖေဖႎႀင့္ ေခတ္ေဖေဖ – သီးေလးသီးဟာသဴမန္မာသံဃာနဲႚ ဦး၀ိစာရ...

Read more »

>ခရီးသၾားလုပ္ငန္းအခဵိႂ ့ ပိတ္၊ စိတ္ဓၝတ္စစ္ဆင္ေရး ဘၾဲ ့တံဆိပ္မဵား

>ခရီးသၾားလုပ္ငန္းအခဵိႂ ့ ပိတ္၊ စိတ္ဓၝတ္စစ္ဆင္ေရး ဘၾဲ ့တံဆိပ္မဵား

> ဴမန္မာဴပည္တၾင္းေရးရာ သတင္းတုိထၾာမိုးမခ (ရန္ကုန္)ဇန္န၀ၝရီ ၁၄၊ ၂၀၀၈ ၂၀၀၈အတၾင္း ဟိုတယ္နဲ ့ ခရီးသၾားလုပ္ငန္းအခဵိႂ ့ ပိတ္ဖၾယ္ရႀိ စီးပၾားေရးကဵဆင္းလာမႀႂနဲ ့ ခရီးသၾားလုပ္ငန္း ဆုတ္ယုတ္မႀႂမဵားေဳကာင့္ ယခုႎႀစ္ ၂၀၀၈ ခုႎႀစ္...

Read more »

>စာအုပ္စင္ မိတ္ဆက္ နဲႚ ေနာက္ဆက္တၾဲ

>စာအုပ္စင္ မိတ္ဆက္ နဲႚ ေနာက္ဆက္တၾဲ

> စာအုပ္စင္ မိတ္ဆက္ နဲႚ ေနာက္ဆက္တၾဲ မိုးမခဇန္န၀ၝရီ ၁၃၊ ၂၀၀၈ ေကဵာ္၀င္းရဲႚ စာအုပ္မဵားႎႀင့္ ႎႀစ္ေပၝင္းမဵားစၾာ စာအုပ္ေတၾနဲႚ အေဆၾခင္ပၾန္းဴပႂ ေဆၾးေႎၾးဴငင္းခုန္ ေ၀ဖန္လိုသူေတၾကေတာ့ ဒီစာအုပ္ကို ဖတ္မႀ ဴဖစ္မယ္။ ႎႀစ္ေပၝင္းမဵားစၾာ...

Read more »

>ေကာင္းကင္ တခၾင္လုံးနီ

>ေကာင္းကင္ တခၾင္လုံးနီ

> ေကာင္းကင္ တခၾင္လုံးနီဇန္န၀ၝရီ ၁၃၊ ၂၀၀၈ သံဃာေတာ္မဵား ႔ကခဵီလာဳကဴပီေမတၨာသုတ္ကို ရၾတ္ဆိုလ႖က္ ႔ကခဵီလာဴပီ“အေရႀႚအရပ္၌ရႀိေသာ အႎၨစဳကႆာ၀ဠာ …”” တိုႚေမတၨာစၾမ္း ကမာၲလၿမ္း ဴငိမ္းခဵမ္းဳကပၝေစ …”အသံေတၾက လႁိက္လႁိက္တုန္ေနသည္သူတိုႚသည္ သဃႆန္းမဵားကို ခတ္တင္းတင္းရုံထားဳကသည္ေရႀႚဆုံးက သံဃာက...

Read more »

>႓ဂိႂလ္သားဴပဇာတ္၊ ေတၾႛဳကဴပန္ဴပီ၊ ၀မ္းနည္းပၝတယ္ သီးေလးသီး

>႓ဂိႂလ္သားဴပဇာတ္၊ ေတၾႛဳကဴပန္ဴပီ၊ ၀မ္းနည္းပၝတယ္ သီးေလးသီး

> မုိးမခေတာထဲက သတင္းအပုိင္းအစမဵား –႓ဂိႂလ္သားဴပဇာတ္၊ ေတၾႛဳကဴပန္ဴပီ၊ ၀မ္းနည္းပၝတယ္ သီးေလးသီးအေ၀းဳကည့္မႀန္ေဴပာင္းဇန္န၀ၝရီ ၁၃၊ ၂၀၀၈ ႓ဂိႂလ္သားဴပဇာတ္ ဒီဇင္ဘာလမႀာ ဘီဘီစီဴမန္မာပုိင္းအစီအစဥ္က ဴပဇာတ္တစ္ပုဒ္ကုိ အပုိင္း၃ပုိင္းခဲၾဴပီး တင္ဆက္ခ့ဲပၝတယ္။ ဴမန္မာ့ႎုိင္ငံေရးအေဴခအေနကုိ သေရာ္ထားတ့ဲ ဴပဇာတ္ဴဖစ္ပၝတယ္။ ႎုိင္ငံေရးခဵည္းပဲ...

Read more »

>ဇူးလူး – က်မ၏အေၾကာင္း

>ဇူးလူး – က်မ၏အေၾကာင္း

> က်မ၏အေၾကာင္းဇူးလူးဇန္န၀ါရီ ၁၂၊ ၂၀၀၈ ၂၀၀၇၊ ၾသဂုတ္လတြင္ က်မအသက္၃၆ႏွစ္ျပည့္ၿပီိိ။ က်မတြင္ အေမ၊ အကိုတေယာက္၊ ေမာင္တေယာက္၊ ခင္ပြန္းသည္၊ သားႏွစ္ေယာက္တုိ႔ ရွိသည္။ က်မအသက္၃၆ႏွစ္တြင္ က်မ၌ သူငယ္ခ်င္း ၃၆ေယာက္မက ရွိေနၿပီး...

Read more »

> ( စာတည္းမႀတ္ခဵက္ – ေဆာင္းပၝးထဲက အဖၾား (အေဘာင္ရႀန္) မေနႚက ရန္ကုန္အခဵိန္ ၄း၃၀ မႀာ ကၾယ္လၾန္ခဲ့ပၝတယ္။ အသက္ ၉၄ ႎႀစ္ ရႀိပၝဴပီ တဲ့။ အေ၀းက သူႚေဴမး...

Read more »

>ဒဂုန္တာရာ၊ ပၝရဂူ နဲႛ ေမာင္မိုးသူတိုႚ ေဴပာဳကသည့္ စကားလက္ဆုံ အမႀတ္ရမိသည္မဵား

>ဒဂုန္တာရာ၊ ပၝရဂူ နဲႛ ေမာင္မိုးသူတိုႚ ေဴပာဳကသည့္ စကားလက္ဆုံ အမႀတ္ရမိသည္မဵား

> ဒဂုန္တာရာ၊ ပၝရဂူ နဲႛ ေမာင္မိုးသူတိုႚစာေရးဆရာမဵားရဲႚ လၾတ္လပ္ေရးေနႚႛ မိတ္ဆုံပၾဲတၾင္ ေဴပာဳကသည့္ စကားလက္ဆုံ အမႀတ္ရမိသည္မဵား မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ဇန္န၀ၝရီ ၁၂၊ ၂၀၀၈ ဇန္န၀ၝရီ ၄ ရက္၊ ဴမန္မာဴပည္...

Read more »

>အေ၀းဳကည့္မႀန္ေဴပာင္း- မုိးမခေတာထဲက သတင္းအပုိင္းအစမဵား

>အေ၀းဳကည့္မႀန္ေဴပာင္း- မုိးမခေတာထဲက သတင္းအပုိင္းအစမဵား

> မုိးမခေတာထဲက သတင္းအပုိင္းအစမဵားအေ၀းဳကည့္မႀန္ေဴပာင္းဇန္န၀ၝရီ ၁၁၊ ၂၀၀၇ ရသစာမဵက္ႎႀာ ေခတ္ဴပိႂင္အင္တာနက္ဂဵာနယ္ရဲႛ ရသစာမဵက္ႎႀာကုိ ရပ္ဆုိင္းေတာ့မယ္လုိႛ ေဳကာ္ဴငာထားတာ ေတၾႛရပၝတယ္။ အင္း- ဒၝလည္း သတင္းပဲလုိႛ စာနယ္ဇင္းသင္တန္းဆင္း ပူပူေႎၾးေႎၾး အေ၀းဳကည့္မႀန္ေဴပာင္းက ယူဆပၝတယ္။ ရသစာေပ...

Read more »

>ဇာဂနာ နဲႚသီးေလးသီး ရဲႚ ေဆးေရာင္စုံ အဴငိမ့္ခန္းမဵား – ၂

>ဇာဂနာ နဲႚသီးေလးသီး ရဲႚ ေဆးေရာင္စုံ အဴငိမ့္ခန္းမဵား – ၂

> ဇာဂနာ နဲ႔ သီးေလးသီး ရဲ႔ ေဆးေရာင္စုံ အျငိမ့္ျပက္လုံးခြင္မ်ား – ၂ဇာဂနာ ဇန္န၀ါရီ ၁၁၊ ၂၀၀၈ စိန္သီး ။ ။ ေကာင္ကေလး … ေကာင္ကေလး …...

Read more »

>အကဵဥ္းကဵ ဴပည္သူမဵားကို ေထာင္၀င္စာေတၾႚဴခင္း – ၂

>အကဵဥ္းကဵ ဴပည္သူမဵားကို ေထာင္၀င္စာေတၾႚဴခင္း – ၂

> စစ္ဖိနပ္ေအာက္က ဴမန္မာဴပည္အကဵဥ္းကဵ ဴပည္သူမဵားကို ေထာင္၀င္စာေတၾႚဴခင္း – ၂ဴပည္သူတိုႚရဲႚ စကားဴပန္တဦးဇန္န၀ၝရီ ၁၀၊ ၂၀၀၈ ေထာင္၀င္စာေတၾႚခၾင့္ရမယ္ ဆိုတဲ့ သတင္းကို ဳကားလိုက္ရတဲ့ အခဵိန္မႀာ … ရင္ထဲမႀာ ေဖာ္ဴပႎိုင္စၾမ္းမရႀိေလာက္တဲ့ ခံစားမႁ...

Read more »

>ေနဴပည္ေတာ္တၾင္ ပထမဦးဆုံး အဳကိမ္ ဗုံးေပၝက္

> ေနဴပည္ေတာ္တၾင္ ပထမဦးဆုံး အဳကိမ္ ဗုံးေပၝက္၊ အမဵႂိးသမီး တဦး ေသမိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ဇန္န၀ၝရီ ၁၁၊ ၂၀၀၇ ၂၀၀၅ ႎို၀င္ဘာလ ကတည္းက ဴမိႂႚေတာ္အသစ္ ေထာင္ဴပီးေနာက္ပိုင္း၊ အခု ပထမဦးဆုံးအဳကိမ္အဴဖစ္...

Read more »

>မုိးမခရဲႚသေရာ္စာခဵႂိခဵႂိ – ဴပည္သူႚသေဘာထား၊ မဵက္စိဴမင္ဴပီ၊ ဦးေႎႀာက္ဟင္း

>မုိးမခရဲႚသေရာ္စာခဵႂိခဵႂိ – ဴပည္သူႚသေဘာထား၊ မဵက္စိဴမင္ဴပီ၊ ဦးေႎႀာက္ဟင္း

> မုိးမခရဲ႔သေရာ္စာခ်ဳိခ်ဳိ – ျပည္သူ႕သေဘာထား၊ မ်က္စိျမင္ၿပီ၊ ဦးေႏွာက္ဟင္းသတင္းႏွင့္ မီဒီယာကြန္ယက္ဇန္န၀ါရီ ၁၀၊ ၂၀၀၈ ျပည္သူ႕ သေဘာထား ရန္ကုန္က ေဆာက္လက္စ အေဆာက္အဦတခုေပၚမွ အုတ္ခဲတလံုး လမ္းသြားတဦး ေခါင္းေပၚသို႕ တည့္တည့္ က်သည္။...

Read more »

>မုိးကုပ္စက္၀ုိင္း – ေဒၞစု အဆိပ္ခတ္ခံရသလား

>မုိးကုပ္စက္၀ုိင္း – ေဒၞစု အဆိပ္ခတ္ခံရသလား

> ေဒၞစု အဆိပ္ခတ္ခံရသလားမုိးကုပ္စက္၀ုိင္းဇန္န၀ၝရီ ၁၀၊ ၂၀၀၇ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ အဆိပ္ခတ္ခံထားရတယ္လုိႛ ေရးသားထားတ့ဲ စာတစ္ေစာင္ ဴမန္မာဴပည္တၾင္းမႀာ ထၾက္ေပၞလာပၝတယ္။ အမိဴမန္မာဴပည္အတၾက္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကုိ ကာကၾယ္ေစာင့္ေရႀာက္ဳက၊ ဓာတုေဆးခပ္ ကဵႃးလၾန္ခံရမႁေဳကာင့္ အႎၨရာယ္ကဵေရာက္ေနေသာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အား (ခဵက္ခဵင္း)...

Read more »

>တင္ မိုး – ေဒၞေအာင္ေဆာင္းစုဳကည္

> ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္တင္မိုး ( ဒီဇင္ဘာ ၁၁၊ ၁၉၈၈)ဇန္န၀ၝရီ ၉၊ ၂၀၀၈ ေအာင္ဆန္းတဲ့ စုဳကည္ေအာင္ဆန္းဆို ဗုိလ္ခဵႂပ္သမီးဳကီးဴမတ္ ဂုဏ္ရည္။ အာဇာနည္ဴမန္ဴပည္ရဲႚ ခဵစ္သမီး။ ယေနႚ အေရးမႀာဴဖင့္ဖေအ့ေသၾး ပီပီမိုႚဘာမထီ ေခၝင္းေဆာင္စိတ္ကယ္နဲႛဴမန္မာဴပည္ ေဒၝင္းေတာင္နမိတ္ေတၾနဲႚေကဵာင္းေခၝင္ရိပ္...

Read more »

>အရႀင္ဉာဏိက – လၾတ္လပ္ေရး တမာန္ေတာ္မဵား

>အရႀင္ဉာဏိက – လၾတ္လပ္ေရး တမာန္ေတာ္မဵား

> လၾတ္လပ္ေရး တမာန္ေတာ္မဵားအရႀင္ဉာဏိကဇန္န၀ၝရီ ၉၊ ၂၀၀၈ သင့္ေဴခတစ္လႀန္းရဲ့ တန္ဖုိး တန္ခုိးရႀင္တစ္ဦးရဲ့ စၾမ္းအင္ ႎိႁင္းခဵင့္လုိႛ ယႀဥ္ႎုိင္ေကာင္းမႀ ယႀဥ္ႎုိင္မယ္။ လက္ထဲက ငႀက္တစ္ေကာင္ဟာ ႓ခႂံထဲက ငႀက္တစ္အုပ္ထက္ အဖုိးထုိက္တယ္။ လက္ထဲက ငႀက္အလား...

Read more »

>လူမႁထူးခ႗န္ဆုမဵား ဆၾတ္ခူးဳကတဲ့ ပန္းခဵီစုိးမိုးနဲႚ ဇာတ္ညၿန္း ဴငိမ္းမင္း

>လူမႁထူးခ႗န္ဆုမဵား ဆၾတ္ခူးဳကတဲ့ ပန္းခဵီစုိးမိုးနဲႚ ဇာတ္ညၿန္း ဴငိမ္းမင္း

> လူမႁထူးခ႗န္ဆုမဵား ဆၾတ္ခူးဳကတဲ့ ပန္းခဵီစုိးမိုးနဲႚ ဇာတ္ညၿန္း ဴငိမ္းမင္းမုိးမခ (ရန္ကုန္)ဇန္န၀ၝရီ ၈၊ ၂၀၀၈ ဇန္န၀ၝရီ ၈ ရက္ ေနႚစၾဲနဲႚ ထုတ္ဴပန္လိုက္တဲ့ လူမႁထူးခ႗န္ ဆုတံဆိပ္ (ဒုတိယဆင့္) စာရင္းအရ၊ အစုိးရနဲႚ...

Read more »

>”အာရုံသစ္” သတင္းစဥ္က ေဖာ္ဴပထားသည့္ ကာတၾန္း ေကာက္ႎုတ္ခဵက္

>”အာရုံသစ္” သတင္းစဥ္က ေဖာ္ဴပထားသည့္ ကာတၾန္း ေကာက္ႎုတ္ခဵက္

> ”အာရုံသစ္” သတင္းစဥ္က ေဖာ္ဴပထားသည့္ ကာတၾန္း ေကာက္ႎုတ္ခဵက္ ဇန္န၀ၝရီ ၈၊ ၂၀၀၈ အမဵႂိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲၾႛခဵႂပ္ (လူငယ္) က လၾတ္လပ္ေရးေနႛမႀ စတင္၍ “အရုဏ္သစ္” သတင္းစဥ္ကို စတင္ထုတ္ေ၀လိုက္သည္၊ ႎႀစ္ ပၝတ္...

Read more »

>မုိးမခေတာထဲက သတင္းအပုိင္းအစမဵား – ၂၀၀၇ နာေရး နဲႚ ေအာက္ေမ့ဘၾယ္

>မုိးမခေတာထဲက သတင္းအပုိင္းအစမဵား – ၂၀၀၇ နာေရး နဲႚ ေအာက္ေမ့ဘၾယ္

> မုိးမခေတာထဲက သတင္းအပုိင္းအစမဵား – ၂၀၀၇ နာေရး နဲႚ ေအာက္ေမ့ဘၾယ္အေ၀းဳကည့္မႀန္ေဴပာင္းဇန္န၀ၝ ၈၊ ၂၀၀၈ ၂၀၀၇ နာေရး ဴပီးခ့ဲတ့ဲႎႀစ္အတၾင္းကၾယ္လၾန္ခ့ဲတ့ဲ ထင္ရႀားသူတခဵႂိႛရဲႛအမည္စာရင္းကုိ ၀ိကလီအလဲဗင္း (အပတ္စဥ္ ဆယ့္တစ္) သတင္းဂဵာနယ္က အခုလုိ...

Read more »

> အင္းစိန္ေထာင္ထဲက ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား အေျခအေနလက္လွမ္းမီသေလာက္ မိသားစုမ်ားက ထုတ္ျပန္မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၃ဇန္န၀ါရီ ၇၊ ၂၀၀၈ ရန္ကုန္ျမိဳ႔ရွိ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၏ မိသားစုမ်ားက ၾကားသိရသမွ် အေျခအေနမ်ားကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာတြင္ အင္းစိန္ေထာင္တြင္း ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံထားရသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍...

Read more »

>ဇင္ေ၀ေသာ္ – လၾတ္လပ္ေရး သီဟနာဒ ၊ ဴခေသႆ့ဆီနဲႚေမာင္းတဲ့ေဴခဖ၀ၝး

>ဇင္ေ၀ေသာ္ – လၾတ္လပ္ေရး သီဟနာဒ ၊ ဴခေသႆ့ဆီနဲႚေမာင္းတဲ့ေဴခဖ၀ၝး

> လြတ္လပ္ေရး သီဟနာဒ ၊ ၿခေသၤ႔ဆီနဲ႔ ေမာင္းတဲ႔ ေၿခဖ၀ါးဇင္ေ၀ေသာ္ဇန္န၀ါရီ ၇၊ ၂၀၀၈ ဇန္န၀ါရီလ(၃)ရက္ ၊ ည(၁၁)နာရီ “ ဒကာၾကီးက ေအအိုေအဘီ ကဆရာဇင္ေ၀ေသာ္မဟုတ္လား … “ ”...

Read more »

>အကဵဥ္းကဵေနတဲ့ ဴမန္မာဴပည္သူမဵား ကို ေထာင္၀င္စာေတၾႚဴခင္း

>အကဵဥ္းကဵေနတဲ့ ဴမန္မာဴပည္သူမဵား ကို ေထာင္၀င္စာေတၾႚဴခင္း

> စစ္ဖိနပ္ေအာက္က ဴမန္မာဴပည္ဳကီး အကဵဥ္းကဵေနတဲ့ ဴမန္မာဴပည္သူမဵား ကို ေထာင္၀င္စာေတၾႚဴခင္း ဴပည္သူတိုႚရဲႚ စကားဴပန္ တဦးဇန္န၀ၝရီ ၇၊ ၂၀၀၈ အကဵဥ္းကဵခံ မိသားစု၀င္တဦး အေနနဲႚ ကဵေနာ့္ရဲႚ ခံစားမႁေတၾ၊ ေတၾႚဳကႂံရတာေတၾကို အခု...

Read more »

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)