37 search results for "twilight over burma"

>May Kha – Twilight over Burma.

January 20, 2012
>May Kha – Twilight over Burma.

> ျမဴတိမ္ေဝေဝ ေတာင္ခုိးေဝးေဝး (၁၉) ေမခ ဇန္န၀ါရီ ၂၀၊ ၂၀၁၂ အမည္ေလးက လွပၿပီး ေခၚလုိ႔လည္းေကာင္းတယ္။ အမည္သည္ ဗုဒၶနိပါတ္ေတာ္ေတြက အမည္လည္းျဖစ္သည္။ ေဗဒင္ဆရာကလည္း သေဘာက် ေက်နပ္ေလသည္။ အမည္ေရွ႕က စဝ္ထည့္လိုက္တာႏွင့္ပင္ သမီးသည္ အလိုလိုပင္ ေတာ္ဝင္ခြန္မိန္းမိသားစု ဝင္ျဖစ္သြားေတာ့ သည္။ တိုင္းယိုင္ထံုးစံအရ သည္အမည္သည္ သူမ၏ ဘဝတေလွ်ာက္လံုးတြင္ က်န္ရွိေနမည္ျဖစ္ၿပီး လက္ထပ္ခ်ိန္ေရာက္သည့္တိုင္ေအာင္ ေျပာင္းလဲလုိ႔ မရေတာ့ေခ်။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ မင္းသမီးေလးသည္ အေရွ႕စံအိမ္ေတာ္တြင္ အေရးအႀကီးဆံုးေသာ သူတေယာက္ျဖစ္လာသည္။ ကေလးထိန္းနာနီ ႏိုင္းႏိုင္း က ဒုတိယအေရးႀကီးသူျဖစ္လာေလသည္။ သူမသည္ နာနီအလုပ္ေလွ်ာက္ၾကေသာသူေတြထဲမွ အေရြးခံထားရသူျဖစ္ေသာ္လည္း သူမ သည္ အသက္ ေျခာက္ဆယ့္ငါးႏွစ္ေလာက္ရွိေနေလၿပီ။ သူမသည္ သင္တန္းဆင္းသူနာျပဳဆရာမ ဝမ္းဆြဲဆရာမတုိ႔လုပ္ကိုင္ဖူးၿပီး သူမ၏ လင္ေယာက်္ား၊ ကေလးေတြ၏...

Read more »

>May Kha – Twilight over Burma.

January 12, 2012
>May Kha – Twilight over Burma.

> ျမဴတိမ္ေဝေဝ ေတာင္ခုိးေဝးေဝး (၁၈)ေမခဇန္န၀ါရီ ၁၂၊ ၂၀၁၂ သုစႏၵာအတြက္ ျမင္ေတြ႕ေနရတာေတြက လံုေလာက္ေနေလၿပီ။ ေမြးခန္းေလးမွသည္ ေခတ္မွီပစၥည္းကိရိယာအျပည့္အစံုရွိေသာ မိခင္ႏွင့္ ကေလး ေစာင့္ေရွာက္ေရး စင္တာျဖစ္ေအာင္တည္ေထာင္ဖုိ႔ သုစႏၵာ လံုးဝ သႏၷိဌာန္ခ်လိုက္ၿပီျဖစ္ေလသည္။ မက္ဂီ၊ အျခားအဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ အတူ သုစႏၵာသည္ စဝ္ကိုတင္ျပသည္။ ၿပီးေနာက္ အျခား ေငြေၾကးတတ္ႏိုင္ၾကေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို လွဴၾကဖုိ႔ေမတၲာရပ္ေလသည္။ စဝ္၊ လက္ဖက္ပြဲစား၊ သစ္စက္ပိုင္၊ သားသတ္လိုင္စင္ရကန္ထ႐ိုက္ႏွင့္ အျခားစီးပြားေရးသမားမ်ားသည္ အားတက္ႂကြစြာျဖင့္ ေငြရက္ရက္ေရာ ေရာ ေပးလွဴၾကေလသည္။အဖြဲ႕သည္ ၿမိဳ႕ထဲက အျခားလူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႕ေတြႏွင့္လည္းေပါင္းစည္းမိၿပီး ရပံုေငြရရန္ ႐ုပ္ရွင္ျပျခင္း၊ ေဘာ လံုးပြဲျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊ အေျပးၿပိဳင္ပြဲမ်ားျပဳလုပ္ေပးျခင္းႏွင့္ ဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲမ်ားျပဳလုပ္ျဖင္းျဖင့္ ရန္ပံုေငြက ပိုမိုေတာင့္တင္းလာခဲ့ေလသည္။ မိ ခင္ႏွင့္ကေလးအေဆာက္အဦးသစ္ဖြင့္ပြဲကို ဖဲႀကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး လူမ်ားစြာစည္ကားစြာတက္ေရာက္ခ့ဲၾကသည္။ အခမ္းအနားကို လွ်ပ္စစ္ မီးႏွင့္ ေရပိုက္ေခါင္းဖြင့္ပြဲမ်ားျဖင့္...

Read more »

>May Kha – Twilight over Burma

January 7, 2012
>May Kha – Twilight over Burma

> ျမဴတိမ္ေဝေဝ ေတာင္ခုိးေဝးေဝး (၁၇) ေမခ ဇန္န၀ါရီ ၇၊ ၂၀၁၂ အခန္း (၈) ကလဲ့စားျပန္ေခ်သည့္သေဘာျဖင့္ နမ့္ပန္းေတာင္တန္းေတြမွာ ပူေသာရာသီက တဖန္ျပန္လည္ အသားက်ေနေတာ့သည္။ လူႏွင့္ တိရိစၧာန္ တုိ႔သည္ ရက္စက္လွေသာ ပူေလာင္သည့္ေနေရာင္ကိုကာကြယ္ဖုိ႔ အရိပ္ရွိရာ သစ္ပင္အမိုးတုိ႔ကိုို ရွာၾကည့္ေနၾကရသည္။ သူတုိ႔၏အသက္ရွင္ ဖုိ႔ရာ ႀကီးမားေသာသစ္ရြက္နီအခ်ပ္မ်ား၊ ေတာင္မ်ား၏ေနာက္ေက်ာဘက္မွ အေနာက္အရပ္ဆီ ေႂကြက်ေပ်ာက္ကြယ္သြားသည္အထိ ေစာင့္ဆိုင္းေနၾကရသည္။ ထုိ႔ေနာက္ လႈပ္ရွားမႈေတြျပန္လည္ႏိုးၾကားလာၾကျပန္ေလ၏။ ရယ္ေမာသံမ်ားေလထဲမွာ လြင့္ေမ်ာ၊ မီးေသြးမီးျဖင့္ ခ်က္ျပဳပ္ထားေသာ ေမႊးပ်ံ႕ေသာ ညစာဟင္းအနံ႔ေတြ ပတ္ဝန္းက်င္အနီးအနားကိုပ်ံသြား။ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ ရဲရဲေတာက္ေသာ ေတာ္ဝင္ သစ္ပင္ႀကီးေပၚတြင္ ဖူးပြင့္ေနၾကေသာ ထီးပံု ကတၲီပါလက္ပံပန္းနီနီေလးေတြ တျမိဳ႕လံုးအႏွံ႔ နီေစြးေနလွ်င္ ေနာက္တရက္တြင္ တဖန္ျပန္ ပူလာလိမ့္ဦးမည္ဆိုတာ လူေတြက သိေနခဲ့ၾကသည္။ စဝ္ႏွင့္...

Read more »

>May Ka – Twilight over Burma.

November 11, 2011
>May Ka – Twilight over Burma.

> ျမဴတိမ္ေ၀ေ၀ … ေတာင္ခုိးေ၀းေ၀း (၁၅)ေမခႏုိ၀င္ဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၁ စက္တင္ဘာေန႔ရက္မ်ား ကုန္လြန္ေသာအခါ အေရွ႕စံအိမ္ေတာ္တခုလံုး စိတ္လႈပ္ရွားစြာျဖင့္ ဆူညံေနၾကေတာ့သည္။ ေဗဒင္ဆရာ ဆရာ ဘဟန္က ၁၁ လပိုင္း လဆန္း ၁၁ ရက္ေန႔သည္ မဂၤလာပဲြျပဳလုပ္ဖုိ႔ အသင့္ေတာ္ဆံုးေန႔ဟု သတ္မွတ္ေပးသည္။ စ၀္က သူမ၏ေမြးေန႔နွင့္ နကၡတ္တာရာမ်ားကိုအေသအခ်ာတြက္ခ်က္ၿပီး မဂၤလာေန႔ရက္ကို ဆံုးျဖတ္ခိုင္းေလသည္။ အေသးစိတ္ျပင္ဆင္ခိ်န္မွာ၂ လမွ်သာက်န္ရိွေတာ့ေလသည္။ အခမ္းအနားအတြက္ အျပင္လူမ်ား၀င္ေရာက္လာလွ်င္ ႀကိဳတင္ အေၾကာင္း ၾကားထားဖုိ႔ လိုအပ္ေၾကာင္းဆံုးျဖတ္ထားခဲ့သည္။ သူ၏ ပဲြျဖစ္ေျမာက္ေရး၀န္ႀကီးမ်ားကို သူက ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာ အပ္နံွထားေလသည္။ မႏၱေလးမွလာၾကေသာ ရတနာကုန္သည္၊ ပိုးရက္ကန္းသည္၊ အပ္ခ်ဳပ္သမ၊ ဒီဇိုင္းဆရာတုိ႔သည္ သုစႏၵာကိုျပင္ဆင္ေပးဖုိ႔ အေရွ႕ စံအိမ္ေတာ္ ကို ေရာက္ရိွလာၾကေတာ့သည္။ ဧည့္ခန္းသည္ ကာလာေရာင္စံုျဖင့္ အ၀တ္အစားျပပဲြလိုျဖစ္ေနေတာ့သည္။...

Read more »

>May Kha – Twilight over Burma – 14

October 13, 2011
>May Kha – Twilight over Burma – 14

> ျမဴတိမ္ေ၀ေ၀ … ေတာင္ခုိးေ၀းေ၀း (၁၄)ေမခေအာက္တုိဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၁ (၆၄)သုစႏၵာပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ကေလးေမြးျခင္းႏွင့္ ေမြးကင္းစကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးသည္ အလြန္သင့္ေတာ္ေသာအခိ်န္အခါ ျဖစ္ခဲ့ သည္။ မိြဳင္းသည္ သုစႏၵာတြင္ ကိုယ္၀န္လြယ္ထားရၿပီဆိုတာကို သူမ်ားေတြမသိခင္္ အၾကာႀကီးကတည္းကပင္ သိေနခဲ့သည္။ သူမသည္ သူမ၏ ေတြ႕ရိွခ်က္ကို စံအိမ္ေတာ္ကလူေတြအားလံုးအား က်စ္က်စ္လစ္လစ္ေလး သိုသိုသိပ္သိပ္ေလး ေပးသိေစသည္။ “ငါတုိ႔အားလံုး မဟာေဒ၀ီမယ္ဘုရားကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ၾကရမယ္။ ဒါမွ မယ္ဘုရားက က်န္းမာၿပီးေပ်ာ္စရာေကာင္းတဲ့ ကေလးေမြးေပး ႏုိင္လိမ့္မယ္” သူမက အားလံုးကိုေျပာလိုက္သည္။ စားဖိုမွဴးက မိြဳင္းထံမွ အထူးညႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္းလိုက္နာၿပီး စားစရာမ်ားကိုခ်က္ျပဳတ္ ရသည္။ ေရွာင္ရွားစရာမ်ားကို ေရွာင္ရွားရသည္။ ေလးလံေသာပစၥည္းမ်ား မမရ။ ခ်ဥ္ဖတ္မ်ား မစားရ၊ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ငွက္ေပ်ာသီးမ်ား မစားရ။ ထမင္းႏွင့္ ၾကက္သားကေတာ့ အိုေကဟု သူမ...

Read more »

>Translated by May Ka on "Twilight over Burma by Inge Sargent " #13

October 7, 2011
>Translated by May Ka on "Twilight over Burma by Inge Sargent " #13

> ျမဴတိမ္ေဝေဝ … ေတာင္ခုိးေဝးေဝး – ၁၃ ေမခေအာက္တုိဘာ ၇၊ ၂၀၁၁ အခန္း (၈) ကလဲ့စားျပန္ေခ်သည့္သေဘာျဖင့္ နမ့္ပန္းေတာင္တန္းေတြမွာ ပူေသာရာသီက တဖန္ျပန္လည္အသားက်ေနေတာ့သည္။ လူႏွင့္ တိရစာၦန္ တို႔သည္ ရက္စက္လွေသာ ပူေလာင္သည့္ေနေရာင္ကို ကာကြယ္ဖို႔ အရိပ္ရိွရာသစ္ပင္အမိုးတို႔ကိိုု ရွာၾကည့္ေနၾကရသည္။ သူတို႔၏အသက္ ရွင္ဖို႔ရာ ႀကီးမားေသာ သစ္ရြက္နီအခ်ပ္မ်ား၊ ေတာင္မ်ား၏ေနာက္ေက်ာဘက္မွ အေနာက္အရပ္ဆီ ေႂကြက်ေပ်ာက္ကြယ္သြားသည္အထိ ေစာင့္ဆိုင္းေနၾကရသည္။ ထို႔ေနာက္ လႈပ္ရွားမႈေတြ ျပန္လည္ႏုိးၾကားလာၾကျပန္ေလ၏။ ရယ္ေမာသံမ်ားေလထဲမွာ လြင့္ေမ်ာ၊ မီးေသြးမီး ျဖင့္ခ်က္ျပဳတ္ထားေသာ ေမႊးပံ်႕ေသာညစာဟင္းအနံ႔ေတြ ပတ္၀န္းက်င္အနီးအနားကို ပံ်သြား။ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ ရဲရဲေတာက္ေသာ ေတာ္၀င္သစ္ပင္ႀကီးေပၚတြင္ ဖူးပြင့္ေနၾကေသာ ထီးပံု ကတၱီပါလက္ပံပန္းနီနီေလးေတြ တၿမိဳ႕လံုးအႏွံ႔ နီေစြးေနလွ်င္ ေနာက္တရက္တြင္ တဖန္ျပန္ပူလာလိမ့္ဦးမည္ဆိုတာ လူေတြက သိေနခဲ့ၾကသည္။ စ၀္ႏွင့္...

Read more »

>Translated by May Ka on "Twilight over Burma by Inge Sargent " # 12

September 1, 2011
>Translated by May Ka on "Twilight over Burma by Inge Sargent " # 12

>   ျမဴတိမ္ေဝေဝ …  ေတာင္ခုိးေဝးေဝး – ၁၂ ေမခ ၾသဂုတ္ ၃၁၊ ၂၀၁၁ မိုးမခ၏ အထူးက႑၊ ဘာသာျပန္ အခန္းဆက္ တင္ဆက္မႈ (Twilight over Burma by Inge Sargent ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္တာျဖစ္တယ္) အခန္း၇ အပိုင္း၂ စက္တင္ဘာေန့ရက္မ်ား ကုန္လြန္ေသာအခါ အေရွ့စံအိမ္ေတာ္တခုလံုး စိတ္လႈပ္ရွားစြာျဖင့္ ဆူညံေနၾကေတာ့သည္။ ေဗဒင္ဆရာ  ဆရာဘဟန္က ၁၁လပိုင္းလဆန္း ၁၁ရက္ေန့သည္ မဂၤလာပဲြျပုလုပ္ဖို့အသင့္ေတာ္ဆံုးေန့ဟု သတ္မွတ္ေပးသည္။ စ၀္က သူမ၏ေမြးေန့နွင့္ နကၡတ္တာရာမ်ားကိုအေသအခ်ာ တြက္ခ်က္ျပီး မဂၤလာေန့ရက္ကို ဆံုးျဖတ္ခိုင္းေလသည္။ အေသးစိတ္ျပင္ဆင္ခိ်န္မွာ၂လမွ်သာက်န္ရိွေတာ့ေလသည္။ အခမ္းအနားအတြက္ အျပင္လူမ်ား ၀င္ေရာက္လာလွ်င္ ၾကိုတင္ အေၾကာင္းၾကားထားဖို့ လိုအပ္ေၾကာင္းဆံုးျဖတ္ထားခဲ့သည္။ သူ၏ ပဲြျဖစ္ေျမာက္ေရး၀န္ၾကီးမ်ားကို သူက...

Read more »

>Translated by May Ka on "Twilight over Burma by Inge Sargent " # 11

June 25, 2011
>Translated by May Ka on "Twilight over Burma by Inge Sargent " # 11

>  ျမဴတိမ္ေဝေဝ …  ေတာင္ခုိးေဝးေဝး – ၁၁ ေမခ ဇြန္  ၂၅၊ ၂၀၁၁ မိုးမခ၏ အထူးက႑၊ ဘာသာျပန္ အခန္းဆက္ တင္ဆက္မႈ (Twilight over Burma by Inge Sargent ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္တာျဖစ္တယ္) အခန္း၇ ေနာက္တခါ မိုးရာသီသည္ ၾကီးမားေသာ ကြ်န္းရြက္ေတြေပၚက ဖုန္ေတြကိုေဆးေၾကာပစ္သည္။ ေျမၾကီးေတြကို သန့္စင္ေစသည္။ ထြန္ယက္စိုက္ပို်းဖို့ရာ ျပန္လည္ အသက္ဆက္ေပးသည္။တေတာလံုးသည္ လန္းဆန္းလတ္ဆတ္စိုလြင္စိမ္းျမေနေတာ့သည္။  စနၵကူးျမစ္ေရမ်ားလည္း ျပည့္လံ်လာျပီးေနာက္ နမ့္ပန္းျပည္နယ္တခုလံုးက ေရငတ္ေနေသာ စပါးခင္းေတြကိုေရသြင္းနိုင္ခဲ့ေလသည္။ လယ္သမားမ်ားသည္ သီးနံွမ်ားကိုစိုက္ပို်းျပီးၾကေသာအခါ မိုးနွင့္ ေနကို ေစာင့္ေနၾကရသည္။ ျပီးမွ သူတို့ အလုပ္ကိုဆက္လုပ္နိုင္ၾကသည္။ ေနြမိုးသည္သုတ္သုတ္ရြာျပီး ျမန္ျမန္ထြက္သြားတတ္သည္။ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းေတြမွာ လူငယ္ လူၾကီးမက်န္...

Read more »

>Translated by May Ka on "Twilight over Burma by Inge Sargent " # 10

May 25, 2011
>Translated by May Ka on "Twilight over Burma by Inge Sargent " # 10

> ျမဴတိမ္ေဝေဝ …  ေတာင္ခုိးေဝးေဝး – ၁၀ ေမခ ေမ  ၂၅၊ ၂၀၁၁ မိုးမခ၏ အထူးက႑၊ ဘာသာျပန္ အခန္းဆက္ တင္ဆက္မႈ (Twilight over Burma by Inge Sargent ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္တာျဖစ္တယ္) အခန္း၆ ဧျပီေနြဦးျဖစ္သည္။နမ့္ပန္း ေတာင္ေၾကာတခုလံုး ပူေလာင္ေနေတာ့သည္။ ပင္ပန္းနြမ္းနယ္ေနၾကေသာလူမ်ား ေရငတ္ေနၾကေသာတိရစၧာန္မ်ား နွင့္ ညိွုးေျခာက္ေနၾကေသာ အပင္မ်ားသည္ ေ၀းကြာလွေသာ ပထမဆံုးေသာ မုတ္သုတ္မိုးကိုေမွ်ာ္ေနၾကေလသည္။ ေတာင္တန္းေတြေပၚက လတ္ဆတ္ေသာေလသန့္ေလးေတြကို သုစနၵာ သတိရေနမိေတာ့ေလသည္။ ေတာမီးေတြက မီးခိုးနံ့ကို သူမ မၾကိုက္ေခ်။ ထိုေတာမီးေတြေလာင္ေနတာ ရက္အပတ္ေပါင္းမ်ားစြာရိွေနေလျပီ။ စ၀္ကေတာ့ ေတာင္ေပၚက ေတာင္ယာစိုက္သူမ်ားအား ေတာမီးရိွု့ေသာ ရိုးရာ ဓေလ့ကို နည္းသစ္မ်ားျဖင့္ အစားထိုးျဖည့္စြက္သြားဖို့...

Read more »

>Translated by May Ka on "Twilight over Burma by Inge Sargent " # 9

May 14, 2011
>Translated by May Ka on "Twilight over Burma by Inge Sargent " # 9

> ျမဴတိမ္ေဝေဝ …  ေတာင္ခုိးေဝးေဝး – ၉ ေမခ ေမ  ၁၄၊ ၂၀၁၁ မိုးမခ၏ အထူးက႑၊ ဘာသာျပန္ အခန္းဆက္ တင္ဆက္မႈ (Twilight over Burma by Inge Sargent ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္တာျဖစ္တယ္) လတ္ဆတ္ လွပေသာဇြန္တေန့တြင္ျဖစ္သည္။ ခုတ္ထြင္ျပီး ေတာမီးရိွု့ထားေသာ လယ္ေတာေတြေပၚက နွင္းျမူေတြကို မိုးကဖယ္ရွားရွင္းလင္းပစ္လိုက္သည္။   ေတာင္တန္းေတြကိုၾကည့္ဖို့ စ၀္က သုစနၵာကို ေခၚသြားသည္။ျပင္ပ ၀န္းက်င္က ျပီးျပည့္စံုေနသည္။ ေလက ေျပျပီးရွင္းသန့္ေနသည္။ လမ္းေပၚကေျမၾကီးသည္ ေျခာက္ေနသျဖင့္ သူတို့ ကားဘီးရံြ့ထဲနစ္မွာ မပူရေတာ့။သူတို့ လင္းရိုဘာကားေပၚတြင္ ေနာက္လိုက္အေဖာ္မ်ားပါတင္ေခၚခဲ့ျပီး ေတာင္ေပၚက ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းသို့သြားၾကမည္။ ထိုအခိ်န္မွ စလို့ သူ့ေနာက္ေတာ္ပါးမ်ားသည္ လင္းရိုဘာကားသြားမည့္လမ္းကို ေတာခုတ္ဓါးမ်ားျဖင့္ ခုတ္ထြင္...

Read more »

>Translated by May Ka on "Twilight over Burma by Inge Sargent " # 8

April 29, 2011
>Translated by May Ka on "Twilight over Burma by Inge Sargent " # 8

> ျမဴတိမ္ေဝေဝ …  ေတာင္ခုိးေဝးေဝး – ၈ ေမခ ဧျပီ  ၂၁၊ ၂၀၁၁ မိုးမခ၏ အထူးက႑၊ ဘာသာျပန္ အခန္းဆက္ တင္ဆက္မႈ (Twilight over Burma by Inge Sargent ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္တာျဖစ္တယ္) ေန့စဥ္ပင္ သုစနၵာအဖို့ အံ့ၾသစရာေတြ ခ်ည္းေတြ့ေနရေလသည္။ ခံစားခ်က္အသစ္မ်ားကို ရင္ထဲသိမ္းဆည္းထားျပီး အံ့ၾသဖြယ္ ညေနခင္းက်ေတာ့မွ ၀ရံတာမွာထြက္ထိုင္ရင္း စ၀္ကိုေျပာျပေလသည္။ သူတို့နွစ္ေယာက္ ယခုတိုင္ အဂၤလိပ္လိုပင္ေျပာၾကသည္။ သူတို့စေတြ့ၾကကတည္းက အဂၤလိပ္လိုေျပာသည္။ ေနာက္ပိုင္းက်ေတာ့မွ တိုးတက္လာျပီး သုစနၵာသည္တရား၀င္စကားျဖစ္ေသာ  ျမန္မာစကား တိုင္းယိုင္စကားတို့ကိုပါေျပာလာနိုင္ေလသည္။ စ၀္က သုစနၵာကို တိုင္းယိုင္စကား၏ အဓိက အသံ ၅မို်းကို စိတ္ရွည္လက္ရွည္ျဖင့္ ေလ့က်င့္ သင္ေပးခဲ့သည့္အတြက္ စ၀္ကို...

Read more »

>Translated by May Ka on "Twilight over Burma by Inge Sargent " # 7

April 21, 2011
>Translated by May Ka on "Twilight over Burma by Inge Sargent " # 7

> ျမဴတိမ္ေဝေဝ …  ေတာင္ခုိးေဝးေဝး – ၇ ေမခ ဧျပီ  ၂၁၊ ၂၀၁၁ မိုးမခ၏ အထူးက႑၊ ဘာသာျပန္ အခန္းဆက္ တင္ဆက္မႈ (Twilight over Burma by Inge Sargent ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္တာျဖစ္တယ္) ထိုေန့သည္ မတ္လ၂၂ေန့ ျဖစ္သည္။ တေပါင္းလျပည့္ မတိုင္မီွတရက္အလိုလည္းျဖစ္ေလသည္။ စ၀္နွင့္ သုစနၵာသည္ မိန္းတိုင္းနယ္၏ အၾကီးဆံုးပဲြေတာ္သို့ သြားေနၾကသည္။ ထိုပဲြသည္ မူထီြ ေစတီအနီးတြင္ရိွျပီး နမ့္ပန္းအေနာက္ဘက္ ၆မိုင္အကြာ   မနၱေလးသို့သြားေသာ ကားလမ္းေပၚတြင္ရိွေလသည္။ဗမာလမ္းမၾကီးကို ခဲ့်ထားေသာ တလမ္းသြား လမ္းမေပၚတြင္ မာစီဒီးကားကို ဇင္န ကေမာင္းေနသည္။ က်ဥ္းေျမာင္းေသးသြယ္ေသာလမ္းေပၚတြင္္ ယာဥ္မ်ားကို အလြယ္တကူေမာင္းနွင္၍ မရေခ်။ အခုမေတာ့ ယာဥ္ေပါင္းစံုနွင့္ လူစီးေၾကာင္းေထာင္ေသာင္းသည္...

Read more »

>Translated by May Ka on "Twilight over Burma by Inge Sargent " #6

April 14, 2011
>Translated by May Ka on "Twilight over Burma by Inge Sargent " #6

> ျမဴတိမ္ေဝေဝ …  ေတာင္ခုိးေဝးေဝး – ၆ ေမခ ဧျပီ  ၁၄၊ ၂၀၁၁ မိုးမခ၏ အထူးက႑၊ ဘာသာျပန္ အခန္းဆက္ တင္ဆက္မႈ (Twilight over Burma by Inge Sargent ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္တာျဖစ္တယ္) အခန္း၄             စ၀္ သည္နမ့္ပန္း ျပည္နယ္ အတြက္ တာ၀န္ယူဖို့ အခိ်န္မျဖုန္းနိုင္ေတာ့ေပ။သူ ဗဟိုဦးစီးဌာနအုပ္ခု်ပ္ေရးတာ၀န္ကိုယူလိုက္ေသာ အခါ အခို့်တာ၀န္ေတြက စိတ္ခ်မ္းသာစရာရိွသလို အခို့်ကိစၥေတြသည္ စိုးရိမ္စရာေတြျဖစ္ေနေလသည္။ သူ၏ကိုယ္ပိုင္ အေရွ့စံအိမ္ေတာ္ရံုးခန္းတြင္ ေရွ့အဆက္ဆက္က ခြန္မိန္းေတြ လုပ္ခဲ့ေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတိုင္း ျပည္နယ္ကိစၥအ၀၀ကို ဆက္လက္လုပ္ကိုင္သြားလွ်င္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ့ သက္ေတာင့္သက္သာရိွေလသည္။ သို့ေသာ္ သူကထို ကိစၥေတြၾကားမွာပဲ အလုပ္လုပ္ခ်င္ေနသည္။   သူသည္ ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္းနွင့္...

Read more »

>Translated by May Ka on "Twilight over Burma by Inge Sargent " #5

April 6, 2011
>Translated by May Ka on "Twilight over Burma by Inge Sargent " #5

> ျမဴတိမ္ေဝေဝ …  ေတာင္ခုိးေဝးေဝး – ၅ ေမခ ဧျပီ  ၆၊ ၂၀၁၁ မိုးမခ၏ အထူးက႑၊ ဘာသာျပန္ အခန္းဆက္ တင္ဆက္မႈ (Twilight over Burma by Inge Sargent ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္တာျဖစ္တယ္) သည္အတြက္ စိတ္ညစ္စရာ စိတ္ရႈပ္စရာေတြအမ်ားၾကီးၾကံုေတြ့ခဲ့ရသည္။ သူသည္ မိသားစုဘ၀ကို သူမပါ၀င္နိုင္ရန္ အစီအစဥ္မ်ားေရးဆဲြခဲ့ရသည္။  သို့ေသာ္ ဒါေတြက ျပီးသြားခဲ့ေလသည္။ စ၀္က ဒါေတြအတြက္ စိုးရိမ္ေနစရာ မလိုေတာ့ေၾကာင္းသိခဲ့ေလသည္။ သူဇနီးက ပထမဆံုးေန့ကပင္ ျပသလိုက္ခဲ့ျပီျဖစ္သည္။ သူမအတြက္ ဘာအကူအညီမွ မလိုေခ်။ ညစာစားျပီးေသာအခါ ထိုည ပင္သူတို့သည္ တမိုး ေအာက္တြင္  အစီအစဥ္မ်ားေရးဆဲြၾကသည္။ သူက သုစနၵာကို သူတို့ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္စြာေနထိုင္ၾကမည့္ ဒုတိယထပ္ကို...

Read more »

>Translated by May Ka on "Twilight over Burma by Inge Sargent " #4

March 26, 2011
>Translated by May Ka on "Twilight over Burma by Inge Sargent " #4

> ျမဴတိမ္ေဝေဝ …  ေတာင္ခုိးေဝးေဝး – ၄ ေမခ မတ္ ၂၆၊ ၂၀၁၁ မိုးမခ၏ အထူးက႑၊ ဘာသာျပန္ အခန္းဆက္ တင္ဆက္မႈ (Twilight over Burma by Inge Sargent ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္တာျဖစ္တယ္) အခန္း ၃              တိမ္ကင္းစင္ေသာဇန္န၀ါရီ နံနက္ခင္းတြင္ စ၀္နွင့္ သုစနၵာတို့သည္  ရန္ကုန္မွေန၍ ေနာက္ဆံုးခရီးျဖစ္ေသာ မနၱေလးအေရွ့ေျမာက္တြင္ရိွ သူတို့နမ့္ပန္းသို့ ထြက္ခြာခဲ့ၾကေလသည္။ သူတို့ကို တင္ေဆာင္လာေသာ ကားတန္းသည္ မဂၤလာဒံုေလဆိပ္သို့ ဦးတည္သြားေနၾကသည္။ ဒီစီ၃ ကုန္ပစၥည္းနွင့္ ခရီးသည္တင္ ေလယာဥ္ကလားရိွုးသို့ အရင္သြားရမည္။ မိန္းတိုင္းေျမာက္ပိုင္းတြင္ လားရိွုးသည္ တခုတည္းေသာ ေလဆိပ္ျဖစ္ေလသည္။ ‘ ဒီေလယာဥ္က အခုခိ်န္မွာေတာ့ စိတ္အခ်ရဆံုးပဲ...

Read more »

>Translated by May Ka on "Twilight over Burma by Inge Sargent " #3

March 22, 2011
>Translated by May Ka on "Twilight over Burma by Inge Sargent " #3

> ျမဴတိမ္ေဝေဝ …  ေတာင္ခုိးေဝးေဝး – ၃ ေမခ မတ္ ၂၂၊ ၂၀၁၁ မိုးမခ၏ အထူးက႑၊ ဘာသာျပန္ အခန္းဆက္ တင္ဆက္မႈ (Twilight over Burma by Inge Sargent ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္တာျဖစ္တယ္) အခန္း ၂                     နာရီအနည္းအတြင္းမွာပင္ အေရွ့စံအိမ္ေတာ္သည္ မယံုၾကည္နိုင္ေလာက္ေအာင္ ေျပာင္းလဲသြားျပီး ေၾကာက္စရာ ထိတ္လန့္စရာ ဟုအလြယ္တကူ ေျပာရေပေတာ့မည္။ မဟာေဒ၀ီ၏ မွတ္ဥာဏ္မ်ားကိုအသံုးခ်ဖို့ ေရွ့ဘာဆက္ဘာလုပ္ရမလဲဆိုတာ စီစဥ္ဖို့ သူမ တေယာက္တည္း ေနဖို့ လိုအပ္ေလသည္။ စံအိမ္ေတာ္ေရွ့ကေျမျပင္ခံုးကို သူမ၏ ခိုကိုးရာ ေနရာေလးအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္လိုက္သည္။          ထိုေနရာေလးမွေန၍ မ်က္စိတဆံုးျမင္ရေသာ ေတာရိပ္ ေတာင္တန္းေတာင္ထပ္မ်ား ၊...

Read more »

>Translated by May Ka on "Twilight over Burma by Inge Sargent " #2

March 11, 2011
>Translated by May Ka on "Twilight over Burma by Inge Sargent " #2

> ျမဴတိမ္ေဝေဝ …  ေတာင္ခုိးေဝးေဝး – ၂ ေမခ မတ္ ၁၁၊ ၂၀၁၁ မိုးမခ၏ အထူးက႑၊ ဘာသာျပန္ အခန္းဆက္ တင္ဆက္မႈ (Twilight over Burma by Inge Sargent ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္တာျဖစ္တယ္) စ၀္သည္ သူ့၀ါးတဲေလးအတြင္းမွ အျပင္ကို မျမင္ရေသာ္လည္း သူတို့ ေျခသံကိုေတာ့ၾကားေနရေလသည္။ တဲတလံုး အက်ဥ္းသားတေယာက္စီကို တဲေထာင့္ေလးေထာင့္မွာ အေစာင့္ခ်ထားသည္။ ေရွ့ေနာက္ေျခလွမ္းတိုင္းမွာ ရိွေနသည္။ သူဘယ္လိုမွ ထြက္ေျပးလို့မရမွန္းသိလိုက္သည္။ ထြက္ေျပးလို့ အေစာင့္ကသတ္မိလွ်င္ သူတို့အေစာင့္ကို  ခြင့္လႊတ္မည္ ထင္ရေလသည္။ သူ့ဇနီးနွင့္ ကေလးေတြဆီျပန္ဖို့ လြတ္လမ္းကို သူ ခုထိရွာေနတုန္းျဖစ္သည္။ နံနက္ခင္းသည္ သူ့ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကိုသယ္ေဆာင္လာျပီးသူလည္း လြတ္ေျမာက္ ေပလိမ့္မည္ဟုထင္ေနသည္။ သူအခုလို အဖမ္းခံေနရတာကို...

Read more »

>Translated by May Ka on "Twilight over Burma by Inge Sargent "

March 3, 2011
>Translated by May Ka on "Twilight over Burma by Inge Sargent "

> ျမဴတိမ္ေဝေဝ …  ေတာင္ခုိးေဝးေဝး ေမခ မတ္ ၃၊ ၂၀၁၁ မိုးမခ၏ အထူးက႑၊ ဘာသာျပန္ အခန္းဆက္ တင္ဆက္မႈ (Twilight over Burma by Inge Sargent ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္တာျဖစ္တယ္) ဇာတ္လမ္း အစ ၁၉၄၇-၁၉၆၂ ေနျခည္ပြင့္ေသာ ဇြန္ ေႏြ ေန႕လယ္ခင္း    တြင္ လိပ္ခံုးေဘာက္ဝပ္ဂြန္းကားေလး သည္ ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံ ဘာလင္ျမိဳ႕ ေျမာက္ဘက္ ဘလက္ သစ္ေတာတြင္းရွိ ရွဲေလာစ္ ေဟာ္တယ္ သို႕ ဦးတည္ျပီး သြားေနေလသည္။  သံတံခါးဂိတ္တြင္ ရဲသားအေစာင့္က ကားေပၚတြင္ပါလာေသာ ဘာလင္ရွိထိုင္းသံရံုးက သံဝန္ထမ္းတဦး၏ ကဒ္ျပားကိုၾကည့္ျပီးေနာက္ ေဟာ္တယ္တြင္းသို႕ ဝင္ခြင့္ျပဳလိုက္သည္။ လိပ္ခံုးကားေလးသည္ ေက်ာက္စရစ္ခင္းလမ္းေလးေပၚ တက်ီက်ီျမည္ရင္း လွပ...

Read more »

ၿငိမ္းခ်မ္းေအး – ေသြးစြန္းသမိုင္းမွသည္ အနာဂတ္သစ္ဆီသို႔

July 19, 2016
ၿငိမ္းခ်မ္းေအး – ေသြးစြန္းသမိုင္းမွသည္ အနာဂတ္သစ္ဆီသို႔

  ၿငိမ္းခ်မ္းေအး – ေသြးစြန္းသမိုင္းမွသည္ အနာဂတ္သစ္ဆီသို႔ (The Ladies News / မိုးမခ) ၁၉ ဇူလိုင္၊ ၂၀၁၆   လူထုက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္လိုက္တဲ့ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အစိုးရသစ္ ေခတ္စနစ္မွာေတာ့ သမိုင္းက ေသြးစြန္းခဲ့မႈ အစုစု ဒဏ္ေတြ၊ ေနာက္ဆက္တြဲ အမုန္းေတြကို ဒီမိုကေရစီနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရး ေရစင္ပက္ဖ်န္း ေဆးေၾကာကာ၊ သတ္ျဖတ္မႈေတြအားလံုး ေက်ာ္လႊား ေခ်ဖ်က္ သမိုင္းသစ္တြင္ဖို႔ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံု ျပည္သူလူထုက ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကပါတယ္။ တိုင္းျပည္မွာ လက္နက္ကိုင္ ဖိႏွိပ္ျခင္းဓေလ့၊ အင္အားႀကီးသူ ေအာင္ႏိုင္တဲ့ ေတာတြင္းလုပ္ထံုး၊ အၾကမ္းဖက္ဝါဒ၊ စစ္အာဏာရွင္စနစ္နဲ႔ ေသြးစြန္းရက္စြဲမ်ား လံုးဝ ရပ္တန္႔ ပေပ်ာက္ေအာင္ လူထု၊ အစိုးရ၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕စည္းမ်ားနဲ႔ အင္အားႀကီး တပ္မေတာ္တို႔ ပူးေပါင္း ဒီမိုကေရစီ ေလာက နိဗၺာန္တည္ေဆာက္ႏို္င္ဖို႔ ေမွ်ာ္ရည္ေနၾကပါတယ္။...

Read more »

ဇာဂနာ – ရုုပ္ရွင္မစည္းမရုုံး (ျပီးပါျပီ)

July 16, 2016
ဇာဂနာ – ရုုပ္ရွင္မစည္းမရုုံး (ျပီးပါျပီ)

ဇာဂနာ – ရုုပ္ရွင္မစည္းမရုုံး (ျပီးပါျပီ) (တူေမာရိုုး ဂ်ာနယ္) မိုုးမခ၊ ဇူလိုုင္ ၁၆၊ ၂၀၁၆ ဆင္ဆာနဲ႔ ႐ုပ္ရွင္ဆိုတာ ေရွးပေ၀သဏီ ကတည္းက ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ျပႆနာပါ။ Twilight over Burma လက္ထက္က်မွ ေကာက္ခါငင္ကာ ထျဖစ္တဲ့ ျပႆနာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီျဖစ္စဥ္ကို အေျခတည္ၿပီးေတာ့ ႐ုပ္ရွင္ဆင္ဆာကိုေရာ၊ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီး ဆရာေဖျမင့္ကိုပါ အႀကီးအက်ယ္ ေ၀ဖန္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အဆိုးဆံုးကေတာ့ တပ္မေတာ္ရဲ႕ အၿငိဳျငင္ကို မခံရဲတဲ့ အစိုးရ၊ ဆင္ဆာရဲ႕ ေနာက္ကြယ္ကေန တပ္မေတာ္က ၀က္အူက်ပ္တာ ခံထားရတဲ့ အစိုးရအျဖစ္ ေ၀ဖန္ၾက၊ ေရးသားၾကတဲ့အျပင္ ကာတြန္းေတြပါဆြဲၿပီး သေရာ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီေတာ့ ျပႆနာရဲ႕ အျဖစ္မွန္ကို ဘယ္ဘက္မွ မလိုက္ဘဲ အမွန္တရားေပၚက မတ္တတ္ထိုင္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္ေျပာပါ့မယ္။...

Read more »

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

Twitter: moemaka


ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

မုိးမခ ဇူလိုုင္ ၂၀၁၈ – အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၃ တကယ္ထြက္ျပီ

By

မုိးမခ ဇူလိုုင္ ၂၀၁၈ – အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၃ တကယ္ထြက္ျပီ...

Read more »

Junior Win ၏ My Life will go on (အဂၤလိပ္ဘာသာ၊ ရုပ္စုံ) စာအုပ္ ထြက္ပါျပီ

By

  Junior Win ၏ My Life will go on...

Read more »

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ဂိမ္းသီအိုရီ – ၂ ထြက္ျပီ

By

  ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ဂိမ္းသီအိုရီ – ၂ ထြက္ျပီ (မိုးမခ) ဇူလိုင္...

Read more »

မိုးမခရဲ့ ေလာကဓာတ္ခန္း – Gmail နဲ႔ Google Application အသုံးခ် လမ္းညႊန္စာအုပ္ ထြက္ျပီ

By

မိုးမခရဲ့ ေလာကဓာတ္ခန္း – Gmail နဲ႔ Google Application အသုံးခ် လမ္းညႊန္စာအုပ္...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္