37 search results for "twilight over burma"

>May Kha – Twilight over Burma.

January 20, 2012
>May Kha – Twilight over Burma.

> ျမဴတိမ္ေဝေဝ ေတာင္ခုိးေဝးေဝး (၁၉) ေမခ ဇန္န၀ါရီ ၂၀၊ ၂၀၁၂ အမည္ေလးက လွပၿပီး ေခၚလုိ႔လည္းေကာင္းတယ္။ အမည္သည္ ဗုဒၶနိပါတ္ေတာ္ေတြက အမည္လည္းျဖစ္သည္။ ေဗဒင္ဆရာကလည္း သေဘာက် ေက်နပ္ေလသည္။ အမည္ေရွ႕က စဝ္ထည့္လိုက္တာႏွင့္ပင္ သမီးသည္ အလိုလိုပင္ ေတာ္ဝင္ခြန္မိန္းမိသားစု ဝင္ျဖစ္သြားေတာ့ သည္။ တိုင္းယိုင္ထံုးစံအရ သည္အမည္သည္ သူမ၏ ဘဝတေလွ်ာက္လံုးတြင္ က်န္ရွိေနမည္ျဖစ္ၿပီး လက္ထပ္ခ်ိန္ေရာက္သည့္တိုင္ေအာင္ ေျပာင္းလဲလုိ႔ မရေတာ့ေခ်။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ မင္းသမီးေလးသည္ အေရွ႕စံအိမ္ေတာ္တြင္ အေရးအႀကီးဆံုးေသာ သူတေယာက္ျဖစ္လာသည္။ ကေလးထိန္းနာနီ ႏိုင္းႏိုင္း က ဒုတိယအေရးႀကီးသူျဖစ္လာေလသည္။ သူမသည္ နာနီအလုပ္ေလွ်ာက္ၾကေသာသူေတြထဲမွ အေရြးခံထားရသူျဖစ္ေသာ္လည္း သူမ သည္ အသက္ ေျခာက္ဆယ့္ငါးႏွစ္ေလာက္ရွိေနေလၿပီ။ သူမသည္ သင္တန္းဆင္းသူနာျပဳဆရာမ ဝမ္းဆြဲဆရာမတုိ႔လုပ္ကိုင္ဖူးၿပီး သူမ၏ လင္ေယာက်္ား၊ ကေလးေတြ၏...

Read more »

>May Kha – Twilight over Burma.

January 12, 2012
>May Kha – Twilight over Burma.

> ျမဴတိမ္ေဝေဝ ေတာင္ခုိးေဝးေဝး (၁၈)ေမခဇန္န၀ါရီ ၁၂၊ ၂၀၁၂ သုစႏၵာအတြက္ ျမင္ေတြ႕ေနရတာေတြက လံုေလာက္ေနေလၿပီ။ ေမြးခန္းေလးမွသည္ ေခတ္မွီပစၥည္းကိရိယာအျပည့္အစံုရွိေသာ မိခင္ႏွင့္ ကေလး ေစာင့္ေရွာက္ေရး စင္တာျဖစ္ေအာင္တည္ေထာင္ဖုိ႔ သုစႏၵာ လံုးဝ သႏၷိဌာန္ခ်လိုက္ၿပီျဖစ္ေလသည္။ မက္ဂီ၊ အျခားအဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ အတူ သုစႏၵာသည္ စဝ္ကိုတင္ျပသည္။ ၿပီးေနာက္ အျခား ေငြေၾကးတတ္ႏိုင္ၾကေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို လွဴၾကဖုိ႔ေမတၲာရပ္ေလသည္။ စဝ္၊ လက္ဖက္ပြဲစား၊ သစ္စက္ပိုင္၊ သားသတ္လိုင္စင္ရကန္ထ႐ိုက္ႏွင့္ အျခားစီးပြားေရးသမားမ်ားသည္ အားတက္ႂကြစြာျဖင့္ ေငြရက္ရက္ေရာ ေရာ ေပးလွဴၾကေလသည္။အဖြဲ႕သည္ ၿမိဳ႕ထဲက အျခားလူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႕ေတြႏွင့္လည္းေပါင္းစည္းမိၿပီး ရပံုေငြရရန္ ႐ုပ္ရွင္ျပျခင္း၊ ေဘာ လံုးပြဲျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊ အေျပးၿပိဳင္ပြဲမ်ားျပဳလုပ္ေပးျခင္းႏွင့္ ဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲမ်ားျပဳလုပ္ျဖင္းျဖင့္ ရန္ပံုေငြက ပိုမိုေတာင့္တင္းလာခဲ့ေလသည္။ မိ ခင္ႏွင့္ကေလးအေဆာက္အဦးသစ္ဖြင့္ပြဲကို ဖဲႀကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး လူမ်ားစြာစည္ကားစြာတက္ေရာက္ခ့ဲၾကသည္။ အခမ္းအနားကို လွ်ပ္စစ္ မီးႏွင့္ ေရပိုက္ေခါင္းဖြင့္ပြဲမ်ားျဖင့္...

Read more »

>May Kha – Twilight over Burma

January 7, 2012
>May Kha – Twilight over Burma

> ျမဴတိမ္ေဝေဝ ေတာင္ခုိးေဝးေဝး (၁၇) ေမခ ဇန္န၀ါရီ ၇၊ ၂၀၁၂ အခန္း (၈) ကလဲ့စားျပန္ေခ်သည့္သေဘာျဖင့္ နမ့္ပန္းေတာင္တန္းေတြမွာ ပူေသာရာသီက တဖန္ျပန္လည္ အသားက်ေနေတာ့သည္။ လူႏွင့္ တိရိစၧာန္ တုိ႔သည္ ရက္စက္လွေသာ ပူေလာင္သည့္ေနေရာင္ကိုကာကြယ္ဖုိ႔ အရိပ္ရွိရာ သစ္ပင္အမိုးတုိ႔ကိုို ရွာၾကည့္ေနၾကရသည္။ သူတုိ႔၏အသက္ရွင္ ဖုိ႔ရာ ႀကီးမားေသာသစ္ရြက္နီအခ်ပ္မ်ား၊ ေတာင္မ်ား၏ေနာက္ေက်ာဘက္မွ အေနာက္အရပ္ဆီ ေႂကြက်ေပ်ာက္ကြယ္သြားသည္အထိ ေစာင့္ဆိုင္းေနၾကရသည္။ ထုိ႔ေနာက္ လႈပ္ရွားမႈေတြျပန္လည္ႏိုးၾကားလာၾကျပန္ေလ၏။ ရယ္ေမာသံမ်ားေလထဲမွာ လြင့္ေမ်ာ၊ မီးေသြးမီးျဖင့္ ခ်က္ျပဳပ္ထားေသာ ေမႊးပ်ံ႕ေသာ ညစာဟင္းအနံ႔ေတြ ပတ္ဝန္းက်င္အနီးအနားကိုပ်ံသြား။ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ ရဲရဲေတာက္ေသာ ေတာ္ဝင္ သစ္ပင္ႀကီးေပၚတြင္ ဖူးပြင့္ေနၾကေသာ ထီးပံု ကတၲီပါလက္ပံပန္းနီနီေလးေတြ တျမိဳ႕လံုးအႏွံ႔ နီေစြးေနလွ်င္ ေနာက္တရက္တြင္ တဖန္ျပန္ ပူလာလိမ့္ဦးမည္ဆိုတာ လူေတြက သိေနခဲ့ၾကသည္။ စဝ္ႏွင့္...

Read more »

>May Ka – Twilight over Burma.

November 11, 2011
>May Ka – Twilight over Burma.

> ျမဴတိမ္ေ၀ေ၀ … ေတာင္ခုိးေ၀းေ၀း (၁၅)ေမခႏုိ၀င္ဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၁ စက္တင္ဘာေန႔ရက္မ်ား ကုန္လြန္ေသာအခါ အေရွ႕စံအိမ္ေတာ္တခုလံုး စိတ္လႈပ္ရွားစြာျဖင့္ ဆူညံေနၾကေတာ့သည္။ ေဗဒင္ဆရာ ဆရာ ဘဟန္က ၁၁ လပိုင္း လဆန္း ၁၁ ရက္ေန႔သည္ မဂၤလာပဲြျပဳလုပ္ဖုိ႔ အသင့္ေတာ္ဆံုးေန႔ဟု သတ္မွတ္ေပးသည္။ စ၀္က သူမ၏ေမြးေန႔နွင့္ နကၡတ္တာရာမ်ားကိုအေသအခ်ာတြက္ခ်က္ၿပီး မဂၤလာေန႔ရက္ကို ဆံုးျဖတ္ခိုင္းေလသည္။ အေသးစိတ္ျပင္ဆင္ခိ်န္မွာ၂ လမွ်သာက်န္ရိွေတာ့ေလသည္။ အခမ္းအနားအတြက္ အျပင္လူမ်ား၀င္ေရာက္လာလွ်င္ ႀကိဳတင္ အေၾကာင္း ၾကားထားဖုိ႔ လိုအပ္ေၾကာင္းဆံုးျဖတ္ထားခဲ့သည္။ သူ၏ ပဲြျဖစ္ေျမာက္ေရး၀န္ႀကီးမ်ားကို သူက ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာ အပ္နံွထားေလသည္။ မႏၱေလးမွလာၾကေသာ ရတနာကုန္သည္၊ ပိုးရက္ကန္းသည္၊ အပ္ခ်ဳပ္သမ၊ ဒီဇိုင္းဆရာတုိ႔သည္ သုစႏၵာကိုျပင္ဆင္ေပးဖုိ႔ အေရွ႕ စံအိမ္ေတာ္ ကို ေရာက္ရိွလာၾကေတာ့သည္။ ဧည့္ခန္းသည္ ကာလာေရာင္စံုျဖင့္ အ၀တ္အစားျပပဲြလိုျဖစ္ေနေတာ့သည္။...

Read more »

>May Kha – Twilight over Burma – 14

October 13, 2011
>May Kha – Twilight over Burma – 14

> ျမဴတိမ္ေ၀ေ၀ … ေတာင္ခုိးေ၀းေ၀း (၁၄)ေမခေအာက္တုိဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၁ (၆၄)သုစႏၵာပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ကေလးေမြးျခင္းႏွင့္ ေမြးကင္းစကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးသည္ အလြန္သင့္ေတာ္ေသာအခိ်န္အခါ ျဖစ္ခဲ့ သည္။ မိြဳင္းသည္ သုစႏၵာတြင္ ကိုယ္၀န္လြယ္ထားရၿပီဆိုတာကို သူမ်ားေတြမသိခင္္ အၾကာႀကီးကတည္းကပင္ သိေနခဲ့သည္။ သူမသည္ သူမ၏ ေတြ႕ရိွခ်က္ကို စံအိမ္ေတာ္ကလူေတြအားလံုးအား က်စ္က်စ္လစ္လစ္ေလး သိုသိုသိပ္သိပ္ေလး ေပးသိေစသည္။ “ငါတုိ႔အားလံုး မဟာေဒ၀ီမယ္ဘုရားကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ၾကရမယ္။ ဒါမွ မယ္ဘုရားက က်န္းမာၿပီးေပ်ာ္စရာေကာင္းတဲ့ ကေလးေမြးေပး ႏုိင္လိမ့္မယ္” သူမက အားလံုးကိုေျပာလိုက္သည္။ စားဖိုမွဴးက မိြဳင္းထံမွ အထူးညႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္းလိုက္နာၿပီး စားစရာမ်ားကိုခ်က္ျပဳတ္ ရသည္။ ေရွာင္ရွားစရာမ်ားကို ေရွာင္ရွားရသည္။ ေလးလံေသာပစၥည္းမ်ား မမရ။ ခ်ဥ္ဖတ္မ်ား မစားရ၊ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ငွက္ေပ်ာသီးမ်ား မစားရ။ ထမင္းႏွင့္ ၾကက္သားကေတာ့ အိုေကဟု သူမ...

Read more »

>Translated by May Ka on "Twilight over Burma by Inge Sargent " #13

October 7, 2011
>Translated by May Ka on "Twilight over Burma by Inge Sargent " #13

> ျမဴတိမ္ေဝေဝ … ေတာင္ခုိးေဝးေဝး – ၁၃ ေမခေအာက္တုိဘာ ၇၊ ၂၀၁၁ အခန္း (၈) ကလဲ့စားျပန္ေခ်သည့္သေဘာျဖင့္ နမ့္ပန္းေတာင္တန္းေတြမွာ ပူေသာရာသီက တဖန္ျပန္လည္အသားက်ေနေတာ့သည္။ လူႏွင့္ တိရစာၦန္ တို႔သည္ ရက္စက္လွေသာ ပူေလာင္သည့္ေနေရာင္ကို ကာကြယ္ဖို႔ အရိပ္ရိွရာသစ္ပင္အမိုးတို႔ကိိုု ရွာၾကည့္ေနၾကရသည္။ သူတို႔၏အသက္ ရွင္ဖို႔ရာ ႀကီးမားေသာ သစ္ရြက္နီအခ်ပ္မ်ား၊ ေတာင္မ်ား၏ေနာက္ေက်ာဘက္မွ အေနာက္အရပ္ဆီ ေႂကြက်ေပ်ာက္ကြယ္သြားသည္အထိ ေစာင့္ဆိုင္းေနၾကရသည္။ ထို႔ေနာက္ လႈပ္ရွားမႈေတြ ျပန္လည္ႏုိးၾကားလာၾကျပန္ေလ၏။ ရယ္ေမာသံမ်ားေလထဲမွာ လြင့္ေမ်ာ၊ မီးေသြးမီး ျဖင့္ခ်က္ျပဳတ္ထားေသာ ေမႊးပံ်႕ေသာညစာဟင္းအနံ႔ေတြ ပတ္၀န္းက်င္အနီးအနားကို ပံ်သြား။ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ ရဲရဲေတာက္ေသာ ေတာ္၀င္သစ္ပင္ႀကီးေပၚတြင္ ဖူးပြင့္ေနၾကေသာ ထီးပံု ကတၱီပါလက္ပံပန္းနီနီေလးေတြ တၿမိဳ႕လံုးအႏွံ႔ နီေစြးေနလွ်င္ ေနာက္တရက္တြင္ တဖန္ျပန္ပူလာလိမ့္ဦးမည္ဆိုတာ လူေတြက သိေနခဲ့ၾကသည္။ စ၀္ႏွင့္...

Read more »

>Translated by May Ka on "Twilight over Burma by Inge Sargent " # 12

September 1, 2011
>Translated by May Ka on "Twilight over Burma by Inge Sargent " # 12

>   ျမဴတိမ္ေဝေဝ …  ေတာင္ခုိးေဝးေဝး – ၁၂ ေမခ ၾသဂုတ္ ၃၁၊ ၂၀၁၁ မိုးမခ၏ အထူးက႑၊ ဘာသာျပန္ အခန္းဆက္ တင္ဆက္မႈ (Twilight over Burma by Inge Sargent ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္တာျဖစ္တယ္) အခန္း၇ အပိုင္း၂ စက္တင္ဘာေန့ရက္မ်ား ကုန္လြန္ေသာအခါ အေရွ့စံအိမ္ေတာ္တခုလံုး စိတ္လႈပ္ရွားစြာျဖင့္ ဆူညံေနၾကေတာ့သည္။ ေဗဒင္ဆရာ  ဆရာဘဟန္က ၁၁လပိုင္းလဆန္း ၁၁ရက္ေန့သည္ မဂၤလာပဲြျပုလုပ္ဖို့အသင့္ေတာ္ဆံုးေန့ဟု သတ္မွတ္ေပးသည္။ စ၀္က သူမ၏ေမြးေန့နွင့္ နကၡတ္တာရာမ်ားကိုအေသအခ်ာ တြက္ခ်က္ျပီး မဂၤလာေန့ရက္ကို ဆံုးျဖတ္ခိုင္းေလသည္။ အေသးစိတ္ျပင္ဆင္ခိ်န္မွာ၂လမွ်သာက်န္ရိွေတာ့ေလသည္။ အခမ္းအနားအတြက္ အျပင္လူမ်ား ၀င္ေရာက္လာလွ်င္ ၾကိုတင္ အေၾကာင္းၾကားထားဖို့ လိုအပ္ေၾကာင္းဆံုးျဖတ္ထားခဲ့သည္။ သူ၏ ပဲြျဖစ္ေျမာက္ေရး၀န္ၾကီးမ်ားကို သူက...

Read more »

>Translated by May Ka on "Twilight over Burma by Inge Sargent " # 11

June 25, 2011
>Translated by May Ka on "Twilight over Burma by Inge Sargent " # 11

>  ျမဴတိမ္ေဝေဝ …  ေတာင္ခုိးေဝးေဝး – ၁၁ ေမခ ဇြန္  ၂၅၊ ၂၀၁၁ မိုးမခ၏ အထူးက႑၊ ဘာသာျပန္ အခန္းဆက္ တင္ဆက္မႈ (Twilight over Burma by Inge Sargent ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္တာျဖစ္တယ္) အခန္း၇ ေနာက္တခါ မိုးရာသီသည္ ၾကီးမားေသာ ကြ်န္းရြက္ေတြေပၚက ဖုန္ေတြကိုေဆးေၾကာပစ္သည္။ ေျမၾကီးေတြကို သန့္စင္ေစသည္။ ထြန္ယက္စိုက္ပို်းဖို့ရာ ျပန္လည္ အသက္ဆက္ေပးသည္။တေတာလံုးသည္ လန္းဆန္းလတ္ဆတ္စိုလြင္စိမ္းျမေနေတာ့သည္။  စနၵကူးျမစ္ေရမ်ားလည္း ျပည့္လံ်လာျပီးေနာက္ နမ့္ပန္းျပည္နယ္တခုလံုးက ေရငတ္ေနေသာ စပါးခင္းေတြကိုေရသြင္းနိုင္ခဲ့ေလသည္။ လယ္သမားမ်ားသည္ သီးနံွမ်ားကိုစိုက္ပို်းျပီးၾကေသာအခါ မိုးနွင့္ ေနကို ေစာင့္ေနၾကရသည္။ ျပီးမွ သူတို့ အလုပ္ကိုဆက္လုပ္နိုင္ၾကသည္။ ေနြမိုးသည္သုတ္သုတ္ရြာျပီး ျမန္ျမန္ထြက္သြားတတ္သည္။ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းေတြမွာ လူငယ္ လူၾကီးမက်န္...

Read more »

>Translated by May Ka on "Twilight over Burma by Inge Sargent " # 10

May 25, 2011
>Translated by May Ka on "Twilight over Burma by Inge Sargent " # 10

> ျမဴတိမ္ေဝေဝ …  ေတာင္ခုိးေဝးေဝး – ၁၀ ေမခ ေမ  ၂၅၊ ၂၀၁၁ မိုးမခ၏ အထူးက႑၊ ဘာသာျပန္ အခန္းဆက္ တင္ဆက္မႈ (Twilight over Burma by Inge Sargent ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္တာျဖစ္တယ္) အခန္း၆ ဧျပီေနြဦးျဖစ္သည္။နမ့္ပန္း ေတာင္ေၾကာတခုလံုး ပူေလာင္ေနေတာ့သည္။ ပင္ပန္းနြမ္းနယ္ေနၾကေသာလူမ်ား ေရငတ္ေနၾကေသာတိရစၧာန္မ်ား နွင့္ ညိွုးေျခာက္ေနၾကေသာ အပင္မ်ားသည္ ေ၀းကြာလွေသာ ပထမဆံုးေသာ မုတ္သုတ္မိုးကိုေမွ်ာ္ေနၾကေလသည္။ ေတာင္တန္းေတြေပၚက လတ္ဆတ္ေသာေလသန့္ေလးေတြကို သုစနၵာ သတိရေနမိေတာ့ေလသည္။ ေတာမီးေတြက မီးခိုးနံ့ကို သူမ မၾကိုက္ေခ်။ ထိုေတာမီးေတြေလာင္ေနတာ ရက္အပတ္ေပါင္းမ်ားစြာရိွေနေလျပီ။ စ၀္ကေတာ့ ေတာင္ေပၚက ေတာင္ယာစိုက္သူမ်ားအား ေတာမီးရိွု့ေသာ ရိုးရာ ဓေလ့ကို နည္းသစ္မ်ားျဖင့္ အစားထိုးျဖည့္စြက္သြားဖို့...

Read more »

>Translated by May Ka on "Twilight over Burma by Inge Sargent " # 9

May 14, 2011
>Translated by May Ka on "Twilight over Burma by Inge Sargent " # 9

> ျမဴတိမ္ေဝေဝ …  ေတာင္ခုိးေဝးေဝး – ၉ ေမခ ေမ  ၁၄၊ ၂၀၁၁ မိုးမခ၏ အထူးက႑၊ ဘာသာျပန္ အခန္းဆက္ တင္ဆက္မႈ (Twilight over Burma by Inge Sargent ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္တာျဖစ္တယ္) လတ္ဆတ္ လွပေသာဇြန္တေန့တြင္ျဖစ္သည္။ ခုတ္ထြင္ျပီး ေတာမီးရိွု့ထားေသာ လယ္ေတာေတြေပၚက နွင္းျမူေတြကို မိုးကဖယ္ရွားရွင္းလင္းပစ္လိုက္သည္။   ေတာင္တန္းေတြကိုၾကည့္ဖို့ စ၀္က သုစနၵာကို ေခၚသြားသည္။ျပင္ပ ၀န္းက်င္က ျပီးျပည့္စံုေနသည္။ ေလက ေျပျပီးရွင္းသန့္ေနသည္။ လမ္းေပၚကေျမၾကီးသည္ ေျခာက္ေနသျဖင့္ သူတို့ ကားဘီးရံြ့ထဲနစ္မွာ မပူရေတာ့။သူတို့ လင္းရိုဘာကားေပၚတြင္ ေနာက္လိုက္အေဖာ္မ်ားပါတင္ေခၚခဲ့ျပီး ေတာင္ေပၚက ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းသို့သြားၾကမည္။ ထိုအခိ်န္မွ စလို့ သူ့ေနာက္ေတာ္ပါးမ်ားသည္ လင္းရိုဘာကားသြားမည့္လမ္းကို ေတာခုတ္ဓါးမ်ားျဖင့္ ခုတ္ထြင္...

Read more »

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

:)

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ရဲေဘာ္ ေမာင္တူးရဲ့ သက္ရွိပန္းခ်ီ

By

  ရဲေဘာ္ ေမာင္တူးရဲ့ သက္ရွိပန္းခ်ီ  (မိုးမခစာအုပ္စင္) ေမ ၃၊ ၂၀၁၈ ေခါင္းစဥ္...

Read more »

မိုုးမခမဂၢဇင္း ေမ ၂၀၁၈၊ အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၁ ထြက္ျပီ

By

  မိုုးမခမဂၢဇင္း ေမ ၂၀၁၈၊ အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၁ ထြက္ျပီ...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ ျမန္မာေန႔ရက္မ်ားႏွင့္ ပန္းမ်ား စာအုပ္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ ျမန္မာေန႔ရက္မ်ားႏွင့္ ပန္းမ်ား စာအုပ္ ထြက္ျပီ (မိုးမခ) မတ္ ၂၄၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ေဇာ္ေအာင္(မုံရြာ) ၏ ျပည္ျမန္မာ မီးထိန္ထိန္သာဖို႔အေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား (ထြက္ျပီ)

By

ေဇာ္ေအာင္(မုံရြာ) ၏ ျပည္ျမန္မာ မီးထိန္ထိန္သာဖို႔အေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား (ထြက္ျပီ) မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္